Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA INFORMATICĂ!!!!

1. Să se calculeze suma tuturor numerelor mai mici decat n formate numai din
cifre impare distincte.(iterativ si recursiv)
2. Fiind data o matrice pătratica a(n,n), se împarte matricea după cele doua
diagonale in patru regiuni. Se considera ca diagonalele nu aparţin nici unei
regiuni. Sa se calculeze suma elementelor din zona 1, sa se afişeze
elementele prime din zona a doua, suma elementelor pare din zona a treia si
elementele negative din zona a patra.(iterativ si recusiv)
3. Realizaţi un program care determina cel mai mare divizor comun al
elementelor situate pe fiecare diagonala, a unei matrice pătratice.(se va folosi
o functie recursiva pentru a determina cmmdc a doua numere si DI pentru a
determina cmmdc)
4. Se citeşte dintr-un fişier text un vector de n numere întregi distincte, nu toate
egale.
a. Construiţi un vector care va contine elementele cuprinse intre elementul
minim par şi elementul maxim impar din vector(min si max se va
determina cu DI iar construirea se va face recursiv)
b. Sortati crescator folosind sortarea prin interclasare vectorul construit
anterior
c. Folosind cautarea binara(varianta cu DI) verificati daca cmmdc
elementelor din vectorul initial apare in vectorul construit. Cmmdc se va
determina iterativ

TEMA TIC!!!!!!!!!!!!!!

Construiţi baza de date distribuţie care va conţine următoarele tabele: MATERIALE cu


structura: Denumire C(15), Stoc N(6), Preţ N(10),Unitate de măsură care poate fi:
kilograme sau litrii. Tabela conţine informaţii despre materialele existente intr-un
depozit. Tabela SARCINI are structura: Nume_agent C(30), Material C(15), Cantitate
N(6), Localitate C(20) si conţine modul de repartizare a materialelor pentru a fi
transportate de către agenţi. Se cere:
a. Introduceţi în fiecare tabelă câte 5 înregistrări.
b. Creaţi formulare ce permit introducerea datelor în cele două tabele.