Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUC AŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SP OR TUL UI Nr. înreg / 2010

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR

-

2010-2011

admitere în clasa a IX-a – învăţământ preuniversitar de stat

în clasa a IX-a – învăţământ preuniversitar de stat Codul numeric personal: Data naşterii: - z

Codul numeric personal:

preuniversitar de stat Codul numeric personal: Data naşterii: - z z l l - a a

Data naşterii:

- z z l l
-
z
z
l
l

-

a a a a
a
a
a
a

Numele :

Iniţ. tată: Prenumele:

- z z l l - a a a a Numele : Iniţ. tată: Prenumele: Cod

Cod judeţ +cod şcoală de provenienţă:

Media evaluare naţională:

Media teze naţionale:

, ,
,
,

Denumire :

Media claselor V – VIII :

, Media admitere: ,
,
Media admitere:
,

Notă teze naţionale limba română VII 1:

Notă evaluare naţională limba română / Notă teze naţionale limba română VIII 1:

Notă teze naţionale matematică VII 1:

Notă evaluare naţională matematică / Notă teze naţionale matematică VIII 1:

Disciplina la alegere:*

Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 1:*

Notă teze naţionale limba maternă VII 1:

Lb:

Notă evaluare naţională limba maternă /

Notă teze naţionale limba maternă VIII 1:

Lb:

Notă la proba de limbă maternă:

Lb:

Notă la proba de limbă modernă:

Lb:

Notă la proba de limbă modernă:

Lb:

modernă: Lb: Notă la proba de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Nota:

Nota:modernă: Lb: Notă la proba de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Notă

Lb: Notă la proba de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Notă

Nota:Lb: Notă la proba de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Notă teze

Lb: Notă la proba de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Notă

Nota:Lb: Notă la proba de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Notă teze

Notă la proba de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Notă teze

Nota:Notă la proba de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Notă teze naţionale

la proba de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Notă teze naţionale

Nota:la proba de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Notă teze naţionale limba

de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Notă teze naţionale limba română
de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Notă teze naţionale limba română
de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Notă teze naţionale limba română
de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Notă teze naţionale limba română

Notă teze naţionale limba română VII 2:de limbă modernă: L b : Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Notă teze naţionale limba română

Notă teze naţionale limba română VIII 2:* *

, ,
,
,
VII 2: Notă teze naţionale limba română VIII 2: * , , , Notă teze naţionale
,
,
VII 2: Notă teze naţionale limba română VIII 2: * , , , Notă teze naţionale
VII 2: Notă teze naţionale limba română VIII 2: * , , , Notă teze naţionale
VII 2: Notă teze naţionale limba română VIII 2: * , , , Notă teze naţionale

Notă teze naţionale matematică VII 2:VII 2: Notă teze naţionale limba română VIII 2: * , , , Notă teze naţionale

Notă teze naţionale matematică VIII 2:* *

L. S. D i r e c t o r VII 2: Notă teze naţionale matematică VIII 2: * , L. S. D i r e VII 2: Notă teze naţionale matematică VIII 2: * , L. S. D i r e VII 2: Notă teze naţionale matematică VIII 2: * , L. S. D i r e

,
,

L. S.

D

i r e c t o r

L.

S.

D

i r e c t o r

L.

S.

D

i r e c t o r

L.

S.

D

i r e c t o r

,
,

Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 2:*

Notă teze naţionale

limba maternă VII 2:

Lb:

VIII 2: * Notă teze naţionale limba maternă VII 2: Lb: Notă teze naţionale limba maternă

Notă teze naţionale

limba maternă VIII 2: * Lb:

D

L. S.

i r e c t o r

L.

S.

D

D

i r e c t o r

L.

S.

i r e c t o r

Lb:

Lb:

Lb:

Nota:

Nota:

Nota:

Nota:

Nota:

, , , , ,
,
,
,
,
,
Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: , , , , , , , , , , ,
Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: , , , , , , , , , , ,
,
,
, , , , ,
,
,
,
,
,
Nota: Nota: Nota: , , , , , , , , , , , OBSERVAŢII 1.

OBSERVAŢII 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului. 2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei specializări în planul de şcolarizare, conform modelului:

(de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123

1 1 2 3
1
1
2 3

*) se completează doar pentru seriile precedente anului 2010

Diriginte

Candidat

Părinte

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către MECTS în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal nr. 5331, în conformitate cu Legea nr.677 din 2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale MECTS privind operaţiunile de educaţie si cultură. Datele nu pot fi dezvăluite catre terţi. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.

1.

8.

15.

22.

29.

36.

43.

50.

57.

64.

71.

78.

85.

92.

99.

106.

113.

120.

127.

134.

141.

148.

155.

162.

169.

176.

183.

190.

197.

204.

211.

218.

225.

232.

239.

246.

O P Ţ I U N I : 2. 9. 16. 23. 30. 37. 44.
O P
Ţ
I
U
N
I
:
2.
9.
16.
23.
30.
37.
44.
51.
58.
65.
72.
79.
86.
93.
100.
107.
114.
121.
128.
135.
142.
149.
156.
163.
170.
177.
184.
191.
198.
205.
212.
219.
226.
233.
240.
247.

3.

10.

17.

24.

31.

38.

45.

52.

59.

66.

73.

80.

87.

94.

101.

108.

115.

122.

129.

136.

143.

150.

157.

164.

171.

178.

185.

192.

199.

206.

213.

220.

227.

234.

241.

248.

4. 11. 18. 25. 32. 39. 46. 53. 60. 67. 74. 81. 88. 95. 102.
4.
11.
18.
25.
32.
39.
46.
53.
60.
67.
74.
81.
88.
95.
102.
109.
116.
123.
130.
137.
144.
151.
158.
165.
172.
179.
186.
193.
200.
207.
214.
221.
228.
235.
242.
249.

5.

12.

19.

26.

33.

40.

47.

54.

61.

68.

75.

82.

89.

96.

103.

110.

117.

124.

131.

138.

145.

152.

159.

166.

173.

180.

187.

194.

201.

208.

215.

222.

229.

236.

243.

250.

N r . t o t a l d e o p ţ i u
N r .
t o t a l
d e
o p ţ i u n i
:
6.
7.
13.
14.
20.
21.
27.
28.
34.
35.
41.
42.
48.
49.
55.
56.
62.
63.
69.
70.
76.
77.
83.
84.
90.
91.
97.
98.
104.
105.
111.
112.
118.
119.
125.
126.
132.
133.
139.
140.
146.
147.
153.
154.
160.
161.
167.
168.
174.
175.
181.
182.
188.
189.
195.
196.
202.
203.
209.
210.
216.
217.
223.
224.
230.
231.
237.
238.
244.
245.
251.
252.

Diriginte

Candidat

Părinte

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către MECTS în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal nr. 5331, în conformitate cu Legea nr.677 din 2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale MECTS privind operaţiunile de educaţie si cultură. Datele nu pot fi dezvăluite catre terţi. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.