Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lectie

Data : 11.03.2008
Clasa : a IV- a
Invatatoare : Jarpalau Veronica
Aria curriculara: Matematica si stiinte ale naturii
Disciplina : Matematica
Unitatea de invatare: Fractii
Tema lectiei: Scrierea si citirea fractiilor
Tipul lectiei: consolidare si sistematizare
Obiective de referinta:
1.3. sa utilizeze numere fractionare pentru a exprima subdiviziuni ale intregului
Obiective operationale:
a) cognitive:
O1- s citeasca fractiile date ;
O2- s scrie corect fraciile date ;
O3- s recunoasca numitorul / numaratorul unei fractii ;
04 - sa reprezinte corect din punct de vedere grafic uniti fracionare sau fracii date;
05 - sa se implice activ in rezolvarea sarcinilor in echipa ;

b)afective
0a1- sa participle activ si afectiv la lectie;
c )psiho- motorii:
- sa pastreze o pozitie corecta in banca pe parcursul lectiei;
- sa scrie ingrijit si correct;
- sa pastreze ordinea si disciplina in clasa
Strategie didactica:
A) metode si procedee: conversatia, explicatia, exercitiul, demonstratia; munca independenta ,munca in echipa
B) resurse materiale: biletele,culegere , fise de lucru,material Power Point Show ,fise de munca independenta .
C) forme de organizare: frontala, individuala , in echipa
Forma de evaluare: continua
Durata: 45 minute
Bibliografie
Programe colare pentru clasa a IV-a , Ministerul Educaiei i Cercetrii, 2005;
Metodica predrii matematicii la clasele I-IV, Ed. DIDACTIC I PEDAGOGIC, Bucureti 1988;

Etapele

OB

Activitati de invatare

Strategii didactice

lectiei

Metode si

Materiale

procedee
1. moment

Asigur ordinea si disciplina in clasa.

organizatoric

Solicit pregatirea pentru ora.

Evaluare
Forme de
organizare
frontal

Asigur materialele necesare pentru


2. verificarea

desfasurarea lectiei.
Verific tema atat din punct de vedere

temei

cantitativ cat si calitativ.

3. captarea

Intr-un bol vor exista doua bilete ,pe

conversatia

atentiei

care elevii le vor extrage ;

explicatia

1.Cat reprezinta jumatate din 36l

exercitiul

conversatia

Frontala
individuala
frontala
biletele

lapte ?
2 Dar un sfert din 16 km ?
4. anuntarea

Pornind de la exercitiul de mai sus le

conversatia

observarea

temei si a

spun elevilor ca azi la ora de

sistematica a

obiectivelor

matematica vom efectua mai multe

elevilor

exercitii cu fractii si anume vom repeta


scrierea si citirea fractiilor ,vom
reprezenta fractii ,vom recunoaste

numitorul si numaratorul unei fractii ,


5. dirijarea
consolidarii

O1
O2

vom lucra independent si in echipa .


Se impart elevilor fise de lucru pe

fise de lucru

care vor lucra ,fise ce apoi vor fi

frontala
individuala

atasate in caietele de clasa .(anexa 1 )


Se vor rezolva exercitii prelucrate in

03

exercitiul

Power Point.(exercitii de recunoastere demonstratia


a

numitorului

/numaratorului

unei explicatia

continua
videoproiector frontala

fractii)

6.asigurarea 04
feed-bakului

Fiecare elev va primi cate o fisa de

fise de munca individuala

munca independenta (anexa 2)

exercitiul

independenta

Dupa rezolvarea fisei se face schimb

continua

de caiete si cu ajutorul unei planse pe


care este notata rezolvarea fisei si

conversatia

baremul de corectare ,elevii noteaza


fisa colegului de banca .
O5

Urmeaza apoi o fisa de lucru in

7.aprecieri,

echipa (anexa 3 )
Fac aprecieri verbale in legatura cu

recomandari

desfasurarea lectiei.

fisa de lucru
in echipa
conversatia

frontala

observarea

individuala sistematica a

elevilor
8.

Tema pentru acasa

conversatia

incheierea
activitatii

ANEXA 1
FISA DE LUCRU

1 Citeste fractiile : 2 /3 ;1 /2 ;2 /4 ; 8 /6 ;3 /12.


2.Scrie sub forma de fractie :
a)o doime =
b) o treime =
c)doua patrimi =
d)patru optimi =
3.Reprezinta pe un desen fractia 4/8. Ce fel de fractie este ?

4 Scrie doua exemple de fractii echiunitare .


..
5 Da exemplu de o fractie supraunitara . Reprezint-o .

6Calculeaza sfertul numerelor : 16 .36 ,40 .


7Calculeaza o doime din :42 , 100 ,28 .

ANEXA 2
1 Numitorul pentru fractia corespunzatoare partilor rosii este :

2
3
4

9
8
12

2 .Numaratorul pentru fractia corespunzatoare diagramei este :

3
4
1
3 Reprezinta in dreptunghiul de mai jos fractia 4 / 6 . Scrie ce fel de
fractie este .

7
2
9

ANEXA 3