Sunteți pe pagina 1din 1

................................................ ...............................

Visul împlinit
după Lucian Blaga

1.Recitește textul,,Visul împlinit, după Lucian Blaga .


2 Completează:

 Titlul textului este _________________________________________


 Autorul textului “Visul împlinit” este ___________________________
 Locul ____________________________________________________
 Timpul____________________________________________________
 Mesajul textului_____________________________________________

3. Impreună cu colegii de la centru imparte textul in fragmente logice și formulează planul


de idei.

4.Formulează întrebări legate de text utilizând explozia stelară:


Cine?______________________________________________
Unde?_____________________________________________
Ce?_________________________________________________
De ce?______________________________________________
Cum?_______________________________________________

5.Noteză proverbele si zicătorile despre unire și apoi explică-le colegului tău.

 Unirea biruiește pe cel mai mare dușman.


 Unirea face puterea.
 Vai de cel ce merge singur, că dacă va aluneca, n-are cine să-l ridice.

6. Retine:(suplimentar)

Lectura arată chiar din titlu că dorința românilor de a se uni intr-o singură țară se împlinise.
Atmosfera este de bucurie generală. Mulțimea s-a strâns pe câmpia de la Aba –Iulia ca să audă
vestea cea mare a unirii cu țara. Bucuria, speranța și mândria înflăcărează toate inimile :copii,
tineri și bătrâni.