Sunteți pe pagina 1din 1

................................................ ...............................

Visul împlinit
după Lucian Blaga

1.Completează enunțurile:
Visul de veacuri al românilor era .................................................. .
În dimineața ............................................., românii au plecat
spre .................................. locul .................... .
Mulțimea care venea din toate colțurile ........................ nu a putut pătrunde în
...................................... . Românii se adunau pe ........................................ ca să audă
.......................
Cei care vorbeau mulțimii se mutau ............................................................ . Mulțimea
asculta cu atenție ....................................., iar pe fețele tuturor se citea ................... .

2. Găsește antonime: 3. Unește cuvintele cu acelasi sens:


tristețe: ....................... a se întregi noutate
întuneric: ..................... izgonită a se petrece
gălăgie: ........................ veste a se uni
a pornit: ........................... a se întâmpla alungată
mulțime a cunoaște
a ști adunare
4. Subliniază cu o linie substantivele comune și cu două pe cele proprii. Analizează-le!
În dimineața aceea a zilei de 1 Decembrie 1918, ca la un semnal, lumea românescă a
purces spre Alba-Iulia.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5.Barează forma incorectă:


Când i-au/iau o notă rea, mă întristez. Deși au greșit, părinții nu i-au/i-au certat.
Oamenii i-au/iau ascultat cu interes. Nu i-au/ iau cu mine multe lucruri.