Sunteți pe pagina 1din 22
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE. NR. 1.4 MUNICIPIULUL IASI UL TASI ste, STEFAN CEL MARE ne 11 1 10S REMI/D4.082016 PROCES VERBAL Inchein ast 04.05.2016 Privnd consttarea miner definitive a eandiatuilor depuse la Blroul electoral de circumseripfine. 1 a Municipal as Biroul eleetoral_de_circumserptie ne. 1a Municipiului lagi constitwt conform Lispozijior an, 26 din Levea ne. L18/201S pentru alegerea autoritilor administraei publice locale, trrunit a7, 08 mai 2016, in conformitute renumé ia rofesia — rot M Prenume Ocupati Profesi poned 7 Bigjut Viorel-ionel Economist Deputat Tndependent |