Sunteți pe pagina 1din 37
Cateva Cateva cuvinte… cuvinte… despre despre cuvinte cuvinte Gilda Gilda Popescu Popescu
Cateva
Cateva cuvinte…
cuvinte…
despre
despre cuvinte
cuvinte
Gilda
Gilda Popescu
Popescu
luminează,ci întrebarea” răspunsul luminează,ci Eugen Ionescu ““NuNu răspunsul întrebarea” Ionescu Eugen
luminează,ci întrebarea”
răspunsul luminează,ci
Eugen Ionescu
““NuNu răspunsul
întrebarea”
Ionescu
Eugen

CUPRINS

CUPRINS

Scop

Scop

Agenda

Agenda

Definitii,

Definitii, principii

principii si si alte

alte lucruri

lucruri

serioase

serioase

Voce

Voce vsvs cuvant

cuvant sau

sau puterea

puterea

paraverbalului paraverbalului

Instrumente

Instrumente dede comunicare

comunicare

Concluzii

Concluzii

Scop

Scop

SaSa raspundem

raspundem lala intrebarea:

intrebarea:

DeDe cece avem

avem 22 ochi,

ochi, 22 urechi

urechi si si

numai oo gura?”

numai

gura?

Definitii

Definitii si si alte

alte lucruri

lucruri serioase

serioase

Limbaj

Limbaj == proces

proces dede comunicare

comunicare aa

ideilor şi şi sentimentelor

ideilor

sentimentelor prin

prin mijlocirea

mijlocirea

limbii

limbii

AA comunica

comunica == AA face

face cunoscut,

cunoscut, aa dada

dede ştire;

ştire; aa informa,

informa, aa înştiinţa,

înştiinţa, aa

spune.

spune.

Functii -- Trepte

Functii

Trepte dede evolutie

evolutie aa

limbajului

limbajului

Expresiva

Expresiva

Permite exprimarea

Permite

exprimarea unei

unei stari

stari

interioare

interioare

Functii -- Trepte

Functii

Trepte dede evolutie

evolutie aa

limbajului

limbajului

Impresiva

Impresiva

Permite “semnalizarea”

Permite

“semnalizarea” si si

imprimarea unei

imprimarea

unei impresii

impresii

asupra receptorului

asupra

receptorului

Expresiva

Expresiva

 

Functii -- Trepte

Functii

Trepte dede evolutie

evolutie aa

limbajului

limbajului

Descriptiva

Descriptiva

Permite descrierea,

Permite

descrierea,

reprezentarea si si evocarea

reprezentarea

evocarea

 

unor obiecte

unor

obiecte si si fapte

fapte

 

Impresiva

Impresiva

 

Expresiva

Expresiva

 

AArrgguummeennttaattiivvaa

aa

mmaanniippuullaattiivvaa

vveerrbbaall

FFuunnccttiiaa

lliimmbbaajjuulluuii

Functii -- Trepte

Functii

Trepte dede evolutie

evolutie aa

limbajului

limbajului

A A r r g g u u m m e e n n t t
 

Descriptiva

Descriptiva

 

Impresiva

Impresiva

 

Expresiva

Expresiva

 

AArrgguummeennttaattiivvaa

Functii -- Trepte

Functii

Trepte dede evolutie

evolutie aa

limbajului

limbajului

A A r r g g u u m m e e n n t t
 
 

Impresiva

Impresiva

 

Expresiva

Expresiva

 

Descriptiva

Descriptiva

Persoanele

Persoanele care

care pot

pot argumenta,

argumenta,

convinge si si manipula

convinge

manipula sunt

sunt superioare

superioare

celor

celor care

care sese limiteaza

limiteaza doar

doar lala aa

descrie fapte

descrie

fapte

COMUNICAREA

COMUNICAREA

OO DEFINITIE

DEFINITIE

COMUNICAREA COMUNICAREA O O DEFINITIE - - este un un proces prin care are loc schimbul
  • -- este

este unun proces

proces prin

prin care

care are

are loc

loc schimbul

schimbul

dede mesaje

mesaje (( ganduri,

ganduri, sentimente,

sentimente, impresii

impresii

etc.)

etc.) intre

intre doua

doua persoane.

persoane.

COMPONENTELE

COMPONENTELE

PROCESULUI

PROCESULUI

Emitator Emitator

Codificare

Codificare

Mesaj Mesaj

COMPONENTELE COMPONENTELE PROCESULUI PROCESULUI  Emitator Emitator  Codificare Codificare  Mesaj Mesaj  Canal de

Canal Canal dede comunicare comunicare

Receptor

Receptor

Decodificare

Decodificare

Feedback Feedback

COMPONENTELE COMPONENTELE PROCESULUI PROCESULUI  Emitator Emitator  Codificare Codificare  Mesaj Mesaj  Canal de

COMUNICAREA

COMUNICAREA

Verbala
Verbala

voce vsvs ...

voce

...

Ton

Ton

DeDe preferat

preferat tonul

tonul “parental”

parental

Volum

Volum

Exprima

Exprima modestie,

modestie, forta,

forta, discretie,

discretie, timiditate,

timiditate,

slabiciune

slabiciune

Melodică

Melodică

SeSe alternează

alternează sunetele

sunetele joase

joase cucu înalte

înalte

Transmite

Transmite implicarea

implicarea afectivă

afectivă

Îndulceşte

Îndulceşte sau

sau înăspreşte

înăspreşte mesajul

mesajul

voce vsvs ...

voce

...

Claritate,

Claritate, dictie

dictie

Cititi

Cititi textele

textele cucu voce

voce tare

tare inin fata

fata oglinzii

oglinzii

si si repetati

repetati dede cate

cate ori

ori este

este nevoie

nevoie

Inlocuiti

Inlocuiti cuvintele

cuvintele complicate

complicate din

din speech

speech

pentru aa nunu vava balbai

pentru

balbai

Accent

Accent

Atentie

Atentie lala cuvintele

cuvintele omografe

omografe

InIn expresii

expresii poate

poate schimba

schimba total

total intelesul

intelesul

Poate

Poate fifi instrument

instrument dede manipulare

manipulare

voce vsvs ...

voce

...

pauze

pauze retorice

retorice

Subliniază

Subliniază

invită,

invită, apropie

apropie dede auditor

auditor

Ceea

Ceea cece NUNU spunem

spunem poate

poate fifi adesea

adesea mai

mai

convingător

convingător

ritmritm

Trebuie

Trebuie adaptat

adaptat mesajului

mesajului

Alert

Alert == urgenţă,

urgenţă, rar

rar == important,

important, grav

grav

SeSe foloseşte

foloseşte pentru

pentru aa sublinia

sublinia importanţa

importanţa

sau gravitatea

sau

gravitatea

...

...

cuvânt

cuvânt ...

...

Jargonul Jargonul

Folosit

Folosit abuziv

abuziv blochează

blochează comunicarea

comunicarea

Negaţia Negaţia şi şi negarea negarea negativului negativului

Creierul

Creierul nunu percepe

percepe negarea

negarea

nunu supăraţi”

supăraţi == “există

există clar

clar motive

motive dede

supărare”

supărare”

dar”

dar vsvs “si”

si

neagă

neagă tot

tot cece s-a

s-a spus

spus înainte

înainte şi şi

contrazice

contrazice

voi

voi incerca”

incerca

...

...

cuvânt

cuvânt ...

...

nunu sunt

sunt sigur”,

sigur, “nu

nu ştiu”

ştiu

SeSe pierde

pierde credibilitatea

credibilitatea

caca fiufiu sincer”

sincer

Stărneşte

Stărneşte neîncrederea

neîncrederea

(ar

(ar trebui

trebui scoasă

scoasă din

din vocabular

vocabular definitiv,

definitiv,

dede tot,

tot, iremediabil,

iremediabil, etc)

etc)

dacă”

dacă vsvs “cand”

cand

Condiţionează

Condiţionează şi şi răspunsuri

răspunsuri negative

negative

CeCe intrebari

intrebari trebuie

trebuie sasa eviti

eviti

Inchise; Inchise;

Ce Ce intrebari trebuie sa sa eviti  Inchise; Inchise;  Care Care pot pot provoca

Care Care pot pot provoca provoca contradictii; contradictii;

Personale; Personale;

Care

Care atrag

atrag atentia

atentia asupra

asupra unui

unui

participant, supraevaluand

participant,

supraevaluand dinainte

dinainte

raspunsul;

raspunsul;

Care Care reflecta reflecta punctul punctul tau tau dede vedere vedere

Ghicitoare Ghicitoare

Limbajul trupului

Limbajul

trupului

Zâmbetul

Zâmbetul sincer

sincer

Ţinuta

Ţinuta dreaptă

dreaptă şi şi relaxată

relaxată

Contactul

Contactul vizual

vizual

NeNe ajută

ajută lala ajustarea

ajustarea prezentării

prezentării

(pe

(pe parcursul

parcursul ei)

ei) şi şi lala

comunicarea sentimentelor

comunicarea

sentimentelor şi şi aa

atitudinilor

atitudinilor

Semnale

Semnale din

din public

public

Poziţiile Poziţiile defensive defensive

Dezacord Dezacord si si incăpăţânare incăpăţânare

Poziţii

Poziţii super

super relaxante

relaxante

NeNe arată

arată “deştepţii”

deştepţii

Căscatul Căscatul

NuNu adresaţi

adresaţi persoanei,

persoanei, modificaţi

modificaţi

tonul

tonul

Neastâmpăraţii

Neastâmpăraţii şi şi încăpăţânaţii

încăpăţânaţii

Detensionaţi

Detensionaţi si si implicaţii

implicaţii înîn discuţii

discuţii

Concluzii

Concluzii

Abilitatea

Abilitatea dede aa vorbi

vorbi este

este oo

conditie aa succesului

conditie

succesului inin aproape

aproape

orice domeniu

orice

domeniu

Ceea

Ceea cece nunu spunem,

spunem, poate

poate fifi

adesea mult

adesea

mult mai

mai convingator

convingator

decat

decat ceea

ceea cece spunem

spunem

Ceea

Ceea cece spunem

spunem ee mult

mult mai

mai

putin important

putin

important decat

decat felul

felul inin

care spunem

care

spunem

Concluzii

Concluzii

Mesajul

Mesajul paraverbal

paraverbal mânuit

mânuit cucu

abilitate

abilitate este

este instrument

instrument dede

influenţare

influenţare

Transmite-ţi

Transmite-ţi mesajul

mesajul cucu încărcătura

încărcătura

lui emoţională

lui

emoţională nunu prezentarea

prezentarea

Fiţi

Fiţi sinceri

sinceri şi şi sunteţi

sunteţi credibili

credibili

Experienţa

Experienţa personală

personală contează,

contează, nunu

cifrele

cifrele

Puneţi-vă

Puneţi-vă înîn papucii

papucii auditoriului

auditoriului

Cuvinte

Cuvinte dede care

care ţinţin cont

cont

Sinceritate

Sinceritate

Angajare

Angajare

Căldură

Căldură

Entuziasm

Entuziasm

Experientă

Experientă

Emoţie

Emoţie

Antrenamentul

Antrenamentul tete urcă

urcă pepe

podium,

podium,

talentul, pepe soclu.”

talentul,

soclu.

George Geafir,

George

Geafir, “Capul

Capul piramidal

piramidal si

si efectul

efectul dede piramida”

piramida

Instrumente dede comunicare

Instrumente

comunicare

Telefon

Telefon

Email

Email

Prezentare

Prezentare

Telefon

Telefon

Pregatirea Pregatirea

Continut Continut

Inchidere Inchidere

Reguli Reguli

CeCe nunu ee bine bine sasa faci faci

Telefon

Telefon -- reguli

reguli

Fii

Fii concis

concis

Prezinta-te

Prezinta-te (nume,

(nume, functie,

functie,

firma)

firma)

Prezinta

Prezinta scopul

scopul

Vorbeste

Vorbeste clar

clar

Fii

Fii pregatit

pregatit atat

atat pentru

pentru discutie

discutie

cat si si pentru

cat

pentru unun “NU”

NU

Telefon

Telefon cece nunu ee bine

bine sasa faci

faci

cucu telefonul

telefonul mobil

mobil

sa-i

sa-i deranjezi

deranjezi pepe cei

cei din

din jurul

jurul tau

tau

SaSa folosesti

folosesti melodii

melodii fistichii

fistichii

SaSa “vorbesti

vorbesti pepe speaker”

speaker fara

fara sasa

ceri acordul

ceri

acordul interlocutorului

interlocutorului

SaSa folosesti

folosesti “hads-free”

hads-free lala birou

birou

sau inin tramvai

sau

tramvai

SaSa raspunzi

raspunzi lala telefon

telefon inin timpul

timpul

unei intalniri

unei

intalniri

Email

Email

Reguli Reguli

CUM CUM scriu? scriu? To, To, CC, CC, BCC? BCC?

CeCe NUNU fac! fac!

Email -- Reguli

Email

Reguli

Verifica Verifica dede doua doua ori ori si si scrie scrie oo data! data!

Foloseste

Foloseste stilul

stilul oficial

oficial cand

cand trebuie!

trebuie!

Atentie

Atentie lala confidentialitate!

confidentialitate!

Respecta

Respecta timpul

timpul destinatarului!

destinatarului!

Ai

Ai grija

grija lala stil

stil si si “ton”!

ton!

TeTe adresezi

adresezi unei

unei persoane,

persoane, nunu unei

unei

companii!

companii!

Inainte

Inainte dede aa trimite

trimite emailul

emailul verifica

verifica

textul!

textul!

Email

Email cum

cum scriu

scriu

  • 1. 1.

Hotaraste

Hotaraste care

care este

este adevaratul

adevaratul

scop al

scop

al comunicarii?

comunicarii?

  • 2. 2. Identifica

Identifica audienta!

audienta!

  • 3. 3. Identifica

Identifica ideea

ideea principala!

principala!

  • 4. 4. Identifica

Identifica strategia!

strategia!

  • 5. 5. Treceti

Treceti persoanele

persoanele care

care

trebuie unde

trebuie

unde trebuie!

trebuie!

Email CeCe nunu fac

Email

fac

SaSa trimit

trimit unun mesaj

mesaj pepe care

care n-as

n-as

vrea sa-l

vrea

sa-l vad

vad lala panou!

panou!

SaSa fiufiu nepoliticos!

nepoliticos!

Atasament”

Atasament versus

versus “atasat”!

atasat!

SaSa nunu ma

ma semnez!

semnez!

SaSa nunu scriu

scriu subiectul!

subiectul!

SaSa trimit

trimit mesaje

mesaje dede

condoleante!

condoleante!

Prezentare

Prezentare

Pasi

Pasi

Reguli

Reguli

Paşii prezentării

Paşii

prezentării

pregătirea

pregătirea

Paşii prezentării Paşii prezentării  pregătirea pregătirea  obiectiv, obiectiv, mesaj, mesaj, auditoriu, auditoriu, condiţii condiţii

obiectiv,

obiectiv, mesaj,

mesaj, auditoriu,

auditoriu,

condiţii

condiţii

notiţele

notiţele

subiecte,

subiecte, idei

idei şi şi variante,

variante, obiecţii

obiecţii

structură

structură

Introducere,

Introducere, conţinut,

conţinut, încheiere

încheiere

repetiţia

repetiţia

Reguli

Reguli

Verificaţi

Verificaţi încadrarea

încadrarea înîn timp

timp

Verificaţi

Verificaţi vocea,

vocea, gesturile

gesturile

Familiarizaţi-vă

Familiarizaţi-vă cucu sala,

sala,

echipamentele si si recitiţi

echipamentele

recitiţi NOTIŢELE

NOTIŢELE

Memoraţi

Memoraţi fraza

fraza dede început

început şi şi

concluziile

concluziile

Pregătiţi-vă

Pregătiţi-vă pentru

pentru întrebări

întrebări

InIn iintroducere

ntroducere captaţi

captaţi atenţia,

atenţia, stârniţi

stârniţi

interesul,, anunţaţi

interesul

anunţaţi scopul

scopul şi şi structura

structura

Reguli

Reguli

Reguli Reguli  In In c c onţinut folositi i i dei principale de de idei

InIn cconţinut

onţinut folositi

folositi iidei

dei principale

principale

urmate dede idei

urmate

idei secundare

secundare

Imagini sugestive

Imagini

sugestive

Regula 77 xx 77 (max

Regula

(max 1010 xx 10)

10) randuri

randuri xx

cuvinte

cuvinte

ÎnÎn inincheiere

cheiere rrecapitulaţi

ecapitulaţi şi şi

concluzionaţi,, oobţineţi

concluzionaţi

bţineţi acordul

acordul

NUNU UITATI

UITATI DEDE AUDITOR

AUDITOR

Concluzii

Concluzii

Plan

Plan dede actiune

actiune

CeCe citesc citesc si si pana pana cand cand

CeCe aplic,

aplic, cum

cum aplic

aplic si si pana

pana cand

cand

Cum

Cum promovez

promovez cece amam dobandit

dobandit

CeCe voi

voi face

face dede maine

maine