Sunteți pe pagina 1din 205

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 Municipiul Bucureşti

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

B-l-s-B-17858

Chitila - Aşezare

Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Chitila, la cea. 300 m V de str. Aeroportului; carou cadastral 1' - 0; UT şi SR(*)

 

sec. VI-VII p. Chr.

B-l-s-B-17859

Chitila -

Străuleşti Lac - Aşezare

Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Străuleşti, de str. Aeroportului; carou cadastral 1' - 0; SR(*)

la cea. 300 m.

E

sec. VI-VII p. Chr.

B-l-s-B-17860

Chitila - Livada - Aşezare

Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Străuleşti; carou cadastral

sec. VI-VII p. Chr.

B-|-s-B-17861

Străuleşti Pod

Cartierul Străuleşti, între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti, la cea. 150 m E de intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Bucureşti-Târgovişte şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3'- 2'; PO şi NM(*)

B-l-m-B-17861.01

Aşezare

Cartierul Străuleşti, între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti, la cea. 150 m E de intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Bucureşti-Târgovişte şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; PO şi NM(*)

sec.VI-VII p. Chr.

B-l-m-B-17861.02

Aşezare

Cartierul Străuleşti, între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti, la cea. 150 m E de intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Bucureşti-Târgovişte şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3'- 2'; PO şi NM(*)

sec. II-IV p. Chr.

B-|-s-A-17862

Străuleşti - Măicăneşti

între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

B-l-m-A-17862.01

Necropolă

între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

sec. XV-XVI

441

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

9 B-l-m-A-17862.02

Necropolă

între malul nordic al Lacului Grivita şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

sec. XIV-XV

10 B-l-m-A-17862.03

Aşezare

între malul nordic al Lacului Grivita şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

sec. XV-XVI

11 B-l-m-A-17862.04

Aşezare

între malul nordic al Lacului Grivita şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

sec. X

12 B-l-m-A-17862.05

Aşezare

între malul nordic al Lacului Grivita şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

sec.VI-VIIp.Chr.

13 B-l-m-A-17862.06

Aşezare

între malul nordic al Lacului Grivita şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

sec. ll-IVp. Chr.

14 B-|-m-A-17862.07

Aşezare

între malul nordic al Lacului Grivita şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

Epoca bronzului - cultura Tei

15 B-|-m-A-17862.08

Aşezare

între malul nordic al Lacului Grivita şi Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

Epoca bronzului - cultura Glina III

16 B-|-s-B-17863

Băneasa - Vatra Nouă - Aşezare

Cartierul Băneasa, la N şi S de Şos. Gh. lonescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; LK(*)

sec. IX-XI

17 B-l-s-B-17864

Băneasa - La Stejar

Cartierul Băneasa, pe malul nordic al Lacului Grivita; carou cadastral

18 B-l-m-B-17864.01

Aşezare

Cartierul Băneasa, pe malul nordic al Lacului Grivita; carou cadastral

sec. VI-VII p. Chr.

19 B-l-m-B-17864.02

Aşezare

Cartierul Băneasa, pe malul nordic al Lacului Grivita; carou cadastral

Hallstatt

20 B-l-m-B-17864.03

Aşezare

Cartierul Băneasa, pe malul nordic al Lacului Grivita; carou cadastral '

3'-2'şi1'-0;LK(*)

Epoca bronzului - cultura Tei

21 B-l-s-B-17865

Bucureştii Noi - Ştrand

Cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Grivita şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral 1' - 0; NM şi LK(*)

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NATIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

442

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresa

Datare

22 B-l-m-B-17865.01

Aşezare

Cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral 1' - 0; NM şi LK(*)

sec. XIV-XVI

23 B-l-m-B-17865.02

Aşezare

Cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral 1' - 0; NM şi LK(*)

Latene, cultura geto- dacică

24 B-|-m-B-17865.03

Aşezare

Cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral 1' - 0; NM şi LK(*)

Neolitic

25 B-l-s-B-17866

Dămăroaia

Cartierul Dămăroaia, între malul sudic al Lacului Griviţa, str. Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi Cimitirul Dămăroaia la E; carou cadastral 1'-0şi 1 -2;LK(*)

26 B-l-m-B-17866.01

Aşezare

Cartierul Dămăroaia, între malul sudic al Lacului Griviţa, str. Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi Cimitirul Dămăroaia la E; carou cadastral 1'-0şi1 -2;LK(*)

sec. XVIII

27 B-l-m-B-17866.02

Aşezare

Cartierul Dămăroaia, între malul sudic al Lacului Griviţa, str. Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi Cimitirul Dămăroaia la E; carou cadastral 1'-0şi1 -2;LK(*)

sec. VI p. Chr.

28 B-l-m-B-17866.03

Aşezare

Cartierul Dămăroaia, între malul sudic al Lacului Griviţa, str. Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi Cimitirul Dămăroaia la E; carou cadastral 1'-0 şi 1 -2;LK('*)

sec. ll-l a. Chr. Latene, cultura geto- dacică

29 B-|-s-B-17867

Dămăroaia - Pod

Cartierul Dămăroaia, între Şos. Străuleşti la E, str. Coralilor la S şi malul Lacului Griviţa la V; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH(*)

30 B-l-m-B-17867.01

Aşezare

Cartierul Dămăroaia, între Şos. Străuleşti la E, str. Coralilor la S şi malul Lacului Griviţa la V; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH(*)

Latene, cultura geto- dacică

31 B-l-m-B-17867.02

Aşezare

Cartierul Dămăroaia, între Şos. Străuleşti la E, str. Coralilor la S şi malul Lacului Griviţa la V; carou cadastral V - 0 şi 1 - 2; IH(*)

Epoca bronzului

32 B-|-s-B-17868

Băneasa Sat - aşezare

Cartierul Băneasa, la intersecţia Bd. Ion lonescu de la Brad cu str. C. Dobrogeanu Gherea; carou cadastral 1' - 0; IH şi GF(*)

sec. IX-XI

33 B-l-s-B-17869

Băneasa Lac

Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*)

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

443

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

34 B-l-m-B-17869.01

Aşezare

Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de sec. IX-XI str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*)

35 B-l-m-B-17869.02

Aşezare

Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de sec. VI-VII p. Chr. str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*)

36 B-l-m-B-17869.03

Aşezare

Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de sec. III-IV p. Chr. str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GFC)

37 B-l-m-B-17869.04

Aşezare

Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de Epoca bronzului str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*)

38 B-l-m-B-17869.05

Locuire

Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*)

Paleolitic

39 B-l-s-B-17870

Băneasa

Cartierul Băneasa, între Lacul Băneasa şi str. Gârlei la NE; carou cadastral 1 - 2; GF(*)

40 B-l-m-B-17870.01

Aşezare

Cartierul Băneasa, între Lacul Băneasa şi str. Gârlei la NE; carou sec. VI p. Chr. cadastral 1 - 2; GF(*)

41 B-l-m-B-17870.02

Aşezare

Cartierul Băneasa, între Lacul Băneasa şi str. Gârlei la NE; carou cadastral 1 - 2; GF(*)

Latene, cultura geto- dacică

42 B-|-s-B-17871

43 B-|-s-B-17872

44 B-l-s-B-17873

Vestigiile curţii Văcăreştilor

Pivniţa Palatului Bibescu

Pepiniera Nordului

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

La N de triajul Gării Băneasa, având la NV Şos. Străuleşti şi str. Băiculeşti şi la E Lacul Băneasa; carou cadastral 1 - 2; GF(*)

Cartierul Băneasa, pe malul sudic al Lacului Băneasa, între Şos. Bucureşti - Ploieşti la E şi Aleea Mateloţilor la NV; carou cadastral 1 - 2; GF(*)

La circa 75 m est de Şos. Nordului

444

sec. XVII l-XIX

prima jum. sec. XIX

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

45 B-l-m-B-17873.01

Aşezare

La circa 75 m est de Şos.

Nordului

Latene

46 B-l-m-B-17873.02

Aşezare

La circa 75 m est de Şos.

Nordului

Epoca bronzului

47 B-l-s-B-17874

Herăstrău - locuire

Parcul Herăstrău, având la N, V şi S, Lacul Herăstrău; carou cadastral

Paleolitic

 

3-4;GFşiED(*)

48 B-l-s-B-17875

Bordei

Parcul Floreasca, între malul sudic al Lacului Floreasca şi str. Dante Aligheri; carou cadastral 5-6; CB(*)

 

49 B-l-m-B-17875.01

Aşezare

Parcul Floreasca, între malul sudic al Lacului Floreasca şi str. Dante Aligheri; carou cadastral 5 - 6; CB(*)

sec. VI p. Chr.

50 B-l-m-B-17875.02

Aşezare

Parcul Floreasca, între malul sudic al Lacului Floreasca şi str. Dante Aligheri; carou cadastral 5-6; CB(*)

Neolitic

51 B-l-s-B-17876

Lacul Tei (Debarcader)

Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului; carou cadastral 5-6 ; AA' şi B'C';

7 - 8; B'C'(*)

52 B-l-m-B-17876.01

Necropolă

Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str.

sec.

III p. Chr.

 

Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului; carou cadastral 5 - 6; AA' şi B'C';

 
 

7

- 8; B'C'(*)

53 B-l-m-B-17876.02

Necropolă

Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului; carou cadastral 5-6 ; AA' şi

B'C';

Latene, cultura geto- dacică

 

7

- 8; B'C'(*)

54 B-l-m-B-17876.03

Aşezare

Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str.

sec. VI p. Chr.

 

Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului; carou cadastral 5-6 ; AA' şi B'C';

 

7

- 8; B'C'(*)

55 B-l-m-B-17876.04

Aşezare

Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str.

sec. II-IV p. Chr.

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului; carou cadastral 5-6 ; AA' şi B'C';

7 - 8; B'C'(*)

445

Nr.

crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

 

Datare

56

B-l-m-B-17876.05

Aşezare

 

malul sud-vestic al

Lacului Tei, suprapus de str.

Latene, cultura geto-

 

Cartierul Tei, pe Caroieni, Tuzla,

Glodeni şi Olteţului ; carou cadastral 5-6 ; AA' şi B'C';

dacică

7

- 8; B'C'(*)

57

B-l-m-B-17876.06

Aşezare

malul sud-vestic al

Lacului Tei, suprapus de str.

Epoca bronzului,

 

Cartierul Tei, pe Caroieni, Tuzla,

Glodeni şi Olteţului ; carou cadastral 5 - 6; AA' şi B'C';

cultura Tei

7

- 8; B'C'(*)

58

B-l-s-B-17877

Pepiniera Toboc - aşezare

Pe malul vestic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa; carou cadastral 3 - 4; D'E'(*)

Epoca bronzului

59

B-l-s-B-17878

Pipera - Andronache

Pe malul estic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa şi la V de str. Gherghiţei; carou cadastral 1 - 2 şi 3 - 4; D'E'(*)

60

B-l-m-B-17878.01

Aşezare

Pe malul estic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa şi la V de str. Gherghiţei; carou cadastral 1 - 2 şi 3 - 4; D'E'(*)

sec. IX-XI

61

B-l-m-B-17878.02

Aşezare

Pe malul estic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa şi la V sec. IV p. Chr. de str. Gherghiţei; carou cadastral 1 - 2 şi 3 - 4; D'E'(*)

62

B-l-m-B-17878.03

Aşezare

Pe malul estic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa şi la V de str. Gherghiţei; carou cadastral 1 - 2 şi 3 - 4; D'E'(*)

Latene, cultura geto- dacică

63

B-l-m-B-17878.04

Aşezare

Pe malul estic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa şi la V de str. Gherghiţei; carou cadastral 1 - 2 şi 3 - 4; D'E'(*)

Hallstatt

64

B-l-m-B-17878.05

Aşezare

Pe malul estic al văii Saulei, la S de C.F. Bucureşti-Constanţa şi la V de str. Gherghiţei; carou cadastral 1 - 2 şi 3 - 4; D'E'(*)

Epoca bronzului

65

B-|-s-B-17879

Str. Soldat Ghivan Nicolae

Pe malul sudic al Lacului Fundeni, în zona str. Marian Cristescu şi Drăguşin Deleanu; carou cadastral 9-10; E'G'(*)

66

B-l-m-B-17879.01

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Fundeni, în zona str. Marian Cristescu şi Drăguşin Deleanu; carou cadastral 9-10; E'G'(*)

sec. III-IV p. Chr.

67

B-l-m-B-17879.02

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Fundeni, în zona str. Marian Cristescu şi Drăguşin Deleanu; carou cadastral 9-10; E'G'(*)

sec. ll-l a.Chr. Latene, cultura geto- dacică

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

446

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

 

Datar e

68 B-l-m-B-17879.03

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Fundeni, în zona str. Marian Cristescu şi Drăguşin Deleanu; carou cadastral 9-10; E'G'(*)

Epoca bronzului

69 B-l-s-B-17880

Ziduri-între-vii

Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni

70 B-l-m-B-17880.01

Fundaţii palat

Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni

sec. XVII

71 B-l-m-B-17880.02

Aşezare

Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni

Epoca migraţiilor

72 B-l-m-B-17880.03

Aşezare

Pe

malul

sud-vestic

al

lacului

Fundeni

Latene, cultura geto- dacică

73 B-l-m-B-17880.04

Aşezare

Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni

Epoca bronzului

74 B-l-m-B-17880.05

Aşezare

Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni

Neolitic

75 B-l-m-B-17880.06

Aşezare

Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni

Paleolitic

76 B-l-s-B-17881

Fundenii Doamnei

Pe malul nordic al lacului Fundeni

 

77 B-l-m-B-17881.01

Aşezare

Pe malul nordic al lacului Fundeni

 

Epoca migraţiilor

78 B-l-m-B-17881.02

Aşezare

Pe malul nordic al

lacului Fundeni

Epoca bronzului

79 B-l-s-B-17882

Parcul Pantelimon

Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu, la cea. 500 m de intersecţia acesteia cu Şos.Pantelimon şi cu Bd. Biruinţei; carou cadastral 11' -12'; O'P' şi 13 -14; O'P', R'S'(*)

80 B-l-m-B-17882.01

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu, la sec. III-IV p. Chr. cea. 500 m de intersecţia acesteia cu Şos.Pantelimon şi cu Bd. Biruinţei; carou cadastral 11' -12'; O'P' şi 13 -14; O'P', R'S'(*)

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

447

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

81 B-l-m-B-17882.02

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Cătelu, cca. 500 m de intersecţia acesteia cu Şos.Pantelimon şi cu Bd. Biruinţei; carou cadastral 11' -12'; O'P' şi 13 -14; O'P', R'S'(*)

la

sec. ll-l a. Chr. Latene, cultura geto- dacică

82 B-l-m-B-17882.03

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Cătelu, cca. 500 m de intersecţia acesteia cu Şos.Pantelimon şi cu Bd. Biruinţei; carou cadastral 11' -12'; O'P' şi 13 -14; O'P', R'S'(*)

la

Epoca bronzului, cultura Glina III

83 B-|-s-B-17883

Cătelu Nou

Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Cătelu; carou cadastral 13-14; R'S'(*)

84 B-l-m-B-17883.01

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Cătelu; carou cadastral 13-14; R'S'(*)

sec.VI-VIIp.Chr.

85 B-l-m-B-17883.02

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Cătelu; carou cadastral 13-14; R'S'(*)

sec. N-III p. Chr.

86 B-l-m-B-17883.03

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Cătelu; carou cadastral 13-14; R'S'(*)

Latene, cultura geto- dacică

87 B-l-m-B-17883.04

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu; carou cadastral 13-14; R'S'(*)

Hallstatt

88 B-l-m-B-17883.05

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu;

Epoca bronzului,

 

carou cadastral 13-14; R'S'(*)

cultura Tei

89 B-l-m-B-17883.06

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu; carou cadastral 13-14; R'S'(*)

Epoca bronzului, cultura Glina III

90 B-l-m-B-17883.07

Aşezare

Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, între lac şi Şos. Gării Căţelu; carou cadastral 13-14; R'S'(*)

Neolitic, cultura Boian

91 B-l-s-A-17884

92 B-l-m-A-17884.01

Mănăstirea Chiajna Giuleşti

Ruinele mănăstirii Chiajna

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Cartierul

Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3-4 ; UT(*)

Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de

Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3-4 ;

UT(*)

448

sec.XVIII

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

93 B-l-m-A-17884.02

Aşezare

Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3-4 ; UT(*)

sec. XVIII

94 B-l-m-A-17884.03

Aşezare

Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3-4 ; UT(*)

sec. IX-XI

95 B-l-m-A-17884.04

Aşezare

Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3-4 ; UT(*)

sec. III-IV p. Chr.

96 B-l-m-A-17884.05

Aşezare

Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de

Epoca bronzului,

 

Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3-4 ; UT(*)

cultura Tei

97 B-l-m-A-17884.06

Aşezare

Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Dâmboviţei, suprapus de Şoseaua de centură şi de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3-4 ; UT(*)

Neolitic, cultura Boian

98 B-l-s-B-17885

Institutul Pasteur - aşezare

Cartierul Giuleşti, pe malul nordic al Lacului Dâmboviţa, între str. Crinului, Pomilor şi baza de antrenament a clubului Rapid; carou cadastral 7 - 8; PO şi NM(*)

sec. ll-IVp. Chr.

99 B-l-s-A-17886

Militari - Câmpul Boja

Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 -10 şi 11 -12; PO 11 -12; NM(*)

100 B-l-m-A-17886.01

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 -10 şi 11 -12; PO 11 -12; NM(*)

sec. XVII l-XIX

101 B-l-m-A-17886.02

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 -10 şi 11 -12; PO 11 -12; NM(*)

sec. IX

102 B-l-m-A-17886.03

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 -10 şi 11 -12; PO 11 -12; NM(*)

sec.VI-VIIp.Chr.

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NATIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

449

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresa

Datare

103 B-l-m-A-17886.04

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 -10 şi 11 -12; PO 11 -12; NM(*)

sec. III p. Chr.

104 B-l-m-A-17886.05

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 -10 şi 11 -12; PO 11 -12; NM(*)

sec. IV-III a. Chr. Latene, cultura geto- dacică

105 B-l-m-A-17886.06

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea

Epoca bronzului,

 

Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 -10 şi 11 -12; PO 11 -12; NM(*)

cultura Tei

106 B-|-m-A-17886.07

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 -10 şi 11 -12; PO 11 -12; NM(*)

Epoca bronzului, cultura Glina III

107 B-l-m-A-17886.08

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între Aleea Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţei la S, străpuns de canalul Argeş spre V; carou cadastral 9 -10 şi 11 -12; PO 11 -12; NM(*)

Neolitic

108 B-l-s-A-17887

Dealul Ciurel

Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*)

109 B-l-m-A-17887.01

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*)

sec. XVI-XVII

110 B-l-m-A-17887.02

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*)

sec. IX-XI

111 B-l-m-A-17887.03

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*)

sec. VI-VII

112 B-l-m-A-17887.04

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*)

Latene, cultura geto- dacică

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

450

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

113 B-l-m-A-17887.05

Necropolă

Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*)

Hallstatt

114 B-l-m-A-17887.06

Aşezare

Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa, între acesta, str. Dâmboviţa la S şi Şos. Virtuţii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*)

Epoca bronzului, cultura Glina III

115 B-l-s-B-17888

Universitatea Politehnică din Bucureşti

între Bd. luliu Maniu la S, Universitatea Politehnică la N şi str. Baia de Arieş la V; carou cadastral 13-14; LK(*)

116 B-l-m-B-17888.01

Necropolă

între bd. luliu Maniu la S, Universitatea Politehnică la N şi str. Baia de Arieş la V; carou cadastral 13-14; LK(*)

sec. XVI-XVIII

117 B-l-m-B-17888.02

Aşezare

între bd. luliu Maniu la S, Universitatea Politehnică la N şi str. Baia de Arieş la V; carou cadastral 13-14; LK(*)

sec. XVI-XVIII

118 B-l-m-B-17888.03

Aşezare

între bd. luliu Maniu la S, Universitatea Politehnică la N şi str. Baia de Arieş la V; carou cadastral 13-14; LK(*)

Epoca bronzului

119 B-l-s-B-17889

Tunel de refugiu al Conacului Golescu Grant

str. Ţibleş 64, pe malul stâng al Dâmboviţei, între str. Zinica Golescu şi str. Adrian Fulga; carou cadastral 9-10; IH(*)

sec. XVIII-XIX

120

B-l-s-B-17890

Vatra satului Cotroceni

Cartierul Cotroceni, pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. luliu Maniu şi Vasile Milea la S şi Şos. Grozăveşti la E; carou cadastral 13-14; IH(*)

sec. XVI

121 B-l-s-B-17891

Mănăstirea Antim - necropolă

între str. Justiţiei, George Georgescu şi Antim Ivireanu; carou cadastral 15-16;CB(*)

sec. XVIII-XIX

122 B-l-s-B-17892

Piaţa Unirii

în Piaţa Unirii; carou cadastral 15-16 ; CB(*)

123 B-l-m-B-17892.01

Vestigiile Palatului Brâncoveanu

în Piaţa Unirii; carou cadastral 15-16 ; CB(*)

sec. XVI l-XVI II

124 B-l-m-B-17892.02

Aşezare

în Piaţa Unirii; carou cadastral 15-16; CB(*)

sec. IX-XI

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NATIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

451

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

125

B-l-s-B-17893

Piaţa Universităţii

în Piaţa Universităţii; carou cadastral 13-14; CB(*)

126

B-l-m-B-17893.01

Fundaţiile ansamblului "Sf. Sava"

în Piaţa Universităţii; carou cadastral 13-14; CB(*)

sec. XVIl-XVIII

127

B-l-m-B-17893.02

Necropolă

în Piaţa Universităţii; carou cadastral 13-14; CB(*)

sec. XVI-XVII

128

B-l-s-B-17894

Bd. I. C. Brătianu, nr. 1

Sub carosabilul Bd. I. C. Brătianu şi în curtea Spitalului Colţea; carou cadastral 13-14;CB(*)

129

B-l-m-B-17894.01

Fundaţiile turnului Coltea

Sub carosabilul Bd. I. C. Brătianu şi în curtea Spitalului Colţea; carou cadastral 13-14;CB(*)

130

B-l-m-B-17894.02

Necropolă

Sub carosabilul Bd. I. C. Brătianu şi în curtea Spitalului Colţea; carou cadastral 13-14;CB(*)

sec. XVII l-XIX

131

B-|-s-B-17895

Biserica Sf. Gheorghe Nou

între Bd. I. C.

Brătianu, str. Lipscani , Băniei şLCavafii Vechi; carou

 

cadastral 13 -

14;AA'(*)

132

B-l-m-B-17895.01

Necropolă

între Bd. I. C. cadastral 13 -

Brătianu, str. Lipscani , Băniei şi Cavafii Vechi; carou 14; AA'(*)

Epoca medievală

133

B-l-m-B-17895.02

Fundaţiile caselor egumeneşti

între Bd. I. C. Brătianu, str. Lipscani, Băniei şi Cavafii Vechi; carou cadastral 13-14;AA'(*)

sec. XVII

134

B-l-m-B-17895.03

Fundaţiile hanului "Sf. Gheorghe Nou"

între Bd. I. C. Brătianu, str. Lipscani, Băniei şi Cavafii Vechi; carou cadastral 13-14;AA'(*)

sec. XVII

135

B-l-s-A-17896

Curtea Veche

între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13-14; CB(*)

136

B-l-m-A-17896.01

Ruinele Palatului domnesc

între str. Covaci şi str.

Franceză;

carou

cadastral 13-14 ; CB(*)

sec. XV-XVIII

137

B-l-m-A-17896.02

Fundaţiile cetăţii Bucureştilor

între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13-14 ; CB(*)

sec. XV

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

452

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

 

Datare

138

B-l-m-A-17896.03

Aşezare

între str.

Covaci şi str.

Franceză;

carou

cadastral

13 -14 ; CB(*)

sec.

IX-XI

139

B-l-m-A-17896.04

Aşezare

între str. Covaci şi str.

Franceză; carou cadastral 13-14 ; CB(*)

sec. VI-VII

140

B-l-m-A-17896.05

Aşezare

între

str.

Covaci

şi

str.

Franceză;

carou

cadastral

13-14 ; CB(*)

sec . III-IV

141

B-l-m-A-17896.06

Aşezare

între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13-14; CB(*)

Latene, cultura geto- dacică

142

B-l-m-A-17896.07

Aşezare

între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13-14; CB(*)

Epoca bronzului

143

B-l-m-A-17896.08

Aşezare

între str. Covaci şi str. Franceză; carou cadastral 13 -14; CB(*)

Neolitic

144

B-l-s-B-17897

Piaţa de Flori - fundaţiile Bisericii Sf. Anton

între str. Şepcari şi str. Franceză; carou cadastral 13-14 ; CB(*)

prima jum. sec. XVIII

145

B-l-s-B-17898

Dealul Patriarhiei

Pe malul drept al Dâmboviţei, la E de Bd. Regina Măria, suprapus de Aleea Dealul Mitropoliei şi de str. Patriarhiei; carou cadastral 15-16; CB(*)

 

146

B-l-m-B-17898.01

Necropolă

Pe malul drept al Dâmboviţei, la E de Bd. Regina Măria, suprapus de Aleea Dealul Mitropoliei şi de str. Patriarhiei; carou cadastral 15-16; CB(*)

sec. XVII-XIX

147

B-l-m-B-17898.02

Aşezare

Pe malul drept al Dâmboviţei, la E de Bd. Regina Măria, suprapus de Aleea Dealul Mitropoliei şi de str. Patriarhiei; carou cadastral 15-16; CB(*)

Epoca bronzului, cultura Glina III

148

B-l-s-B-17899

Dealul Radu Vodă

Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi str. Oiţelor; carou cadastral 15-16; AA'(*)

 

149

B-l-m-B-17899.01

Necropolă

Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi str. Oiţelor; carou cadastral 15-16; AA'(*)

sec. XV-XVIII

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NATIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

453

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

150 B-l-m-B-17899.02

Aşezare

Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi str. Oiţelor; carou cadastral 15-16; AA'(*)

a doua jum. sec. XV • sec. XVI

151 B-l-m-B-17899.03

Aşezare

Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi str. Oiţelor; carou cadastral 15-16; AA'(*)

sec. IX-XI

152 B-l-m-B-17899.04

Aşezare

Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi str. Oiţelor; carou cadastral 15-16; AA'(*)

sec. VI-VII

153 B-l-m-B-17899.05

Aşezare

Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi str. Oiţelor; carou cadastral 15-16; AA'(*)

sec. IV p. Chr.

154 B-l-m-B-17899.06

Aşezare

Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi str. Oiţelor; carou cadastral 15-16; AA'(*)

Latene, cultura geto- dacică

155 B-l-m-B-17899.07

Aşezare

Pe malul drept al Dâmboviţei, între Bd. Mărăşeşti, Splaiul Unirii şi str. Oiţelor; carou cadastral 15-16; AA'(*)

Epoca bronzului, cultura Glina III

156 B-l-s-B-17900

Biserica Răzvan

între Calea Moşilor, str. Cavafii Vechi şi Florescu; carou cadastral 13 - 14;AA f (*)

157 B-l-m-B-17900.01

Necropolă

între Calea Moşilor, str. Cavafii Vechi şi Florescu; carou cadastral 13 -

sec. XVII-XIX

158 B-l-m-B-17900.02

Aşezare meşteşugărească

14;AA'(*)

între Calea Moşilor, str. Cavafii Vechi şi Florescu; carou cadastral 13 -

14;AA'(*)

sec. XV-XVI

159 B-l-s-B-17901

Biserica Slobozia

str. Leon Vodă, nr. 3, la intersecţia Bd. Mărăşeşti cu Bd. Dimitrie Cantemir şi Calea Şerban Vodă; carou cadastral 15-16; CB(*)

160 B-l-m-B-17901.01

Mormântul colectiv al bătăliei din 1631, condusă de Matei Aga din Brâncoveni

str. Leon Vodă, nr. 3, la intersecţia Bd. Mărăşeşti cu Bd. Dimitrie Cantemir şi Calea Şerban Vodă; carou cadastral 15-16; CB(*)

161 B-l-m-B-17901.02

Necropolă

str. Leon Vodă, nr. 3, la intersecţia Bd. Mărăşeşti cu Bd. Dimitrie Cantemir şi Calea Şerban Vodă; carou cadastral 15-16; CB(*)

sec. XVII-XIX

162 B-l-m-B-17901.03

Aşezare

str. Leon Vodă, nr. 3, la intersecţia Bd. Mărăşeşti cu Bd. Dimitrie Cantemir şi Calea Şerban Vodă; carou cadastral 15-16; CB(*)

sec. XVII-XIX

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NATIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

454

Nr. crt.

Cod LMI2004

Denumire

Adresă

Datare

163 B-l-s-B-17902

Foişorul Mavrocordaţilor

Pe malul stâng al Dâmbovitei, spre str. Brânduşelor, la intersecţia str. Foişorului cu Reîntregirii; carou cadastral 17-18; B'C'(*)

164 B-l-m-B-17902.01

Fundaţiile casei Mavrocordaţilor

Pe malul stâng al Dâmbovitei, spre str. Brânduşelor, la intersecţia str. Foişorului cu Reîntregirii; carou cadastral 17-18; B'C'(*)

sec. XVIII

165 B-l-m-B-17902.02

Necropolă

Pe malul stâng al Dâmbovitei, spre str. Brânduşelor, la intersecţia str. Foişorului cu Reîntregirii; carou cadastral 17-18; B'C'(*)

sec. XVIIl-XIX

166 B-l-m-B-17902.03

Aşezare

Pe malul stâng al Dâmbovitei, spre str. Brânduşelor, la intersecţia str. Foişorului cu Reîntregirii; carou cadastral 17 -18; B'C'(*)

sec. XVII-XIX

167 B-l-m-B-17902.04

Aşezare

Pe malul stâng al Dâmbovitei, spre str. Brânduşelor, la intersecţia str. Foişorului cu Reîntregirii; carou cadastral 17-18; B'C'(*)

sec. VI-VII

168 B-l-s-B-17903

Biserica Dobroteasa

între Calea Văcăreşti,

str. V. Stanciu şi Piscului; carou cadastral 17 -

 

18;AA'(*)

169 B-l-m-B-17903.01

Necropolă

între Calea Văcăreşti,

str. V. Stanciu şi Piscului; carou cadastral 17 -

sec. XVI-XVIII

 

18;AA'(*)

170 B-l-m-B-17903.02

Aşezare

între Calea Văcăreşti,

str. V. Stanciu şi Piscului; carou cadastral 17 -

sec. XVI-XVIII

 

18;AA'(*)

171 B-l-s-A-17904

Dealul Piscului

Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmbovitei, între Lacul Tineretului la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 şi 21 - 22; AA'(*)

 

172 B-l-m-A-17904.01

Necropolă

Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviţei, între Lacul Tineretului la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 şi 21 - 22; AA'(*)

sec. XIV-XVI

173 B-l-m-A-17904.02

Necropolă

Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviţei, între Lacul Tineretului la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 şi 21 - 22; AA'(*)

sec.III-IV

174 B-l-m-A-17904.03

Aşezare

Parcul Tineretului, pe malul drept al Dâmboviţei, între Lacul Tineretului la NV, str. Dâmbului la S; carou cadastral 19 - 20 şi 21 - 22; AA'(*)

sec. IX-XI

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

455

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

175 B-l-m-B-17904.04

Aşezare

Parcul Tineretului , pe malul drept al Dâmbovitei, între Lacul

Latene, cultura geto-

 

Tineretului la NV, 22; AA'(*)

str. Dâmbului la S; carou cadastral

19-20 şi 21 -

dacică

176 B-l-m-A-17904.05

Aşezare

Parcul Tineretului , pe malul drept

al Dâmboviţei, între Lacul

Epoca bronzului,

 

Tineretului la NV, 22; AA'(*)

str. Dâmbului la S; carou cadastral

19-20 şi 21 -

cultura Tei

177 B-l-m-A-17904.06

Aşezare

Parcul Tineretului , pe malul drept al Dâmboviţei, între Lacul

Neolitic

 

Tineretului la NV, 22; AA'(*)

str. Dâmbului la S; carou cadastral

19-20 şi 21 -

178 B-l-s-B-17905

Mărţişor

Cartierul Văcăreşti, pe malul drept al Dâmboviţei, între Calea Văcăreşti, str. Mărţişor şi Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'(*)

 

179 B-l-m-B-17905.01

Necropolă

Cartierul Văcăreşti, pe malul drept al Dâmboviţei, între Calea Văcăreşti, str. Mărţişor şi Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'(*)

sec. XVIII

180 B-l-m-B-17905.02

Aşezare

Cartierul Văcăreşti, pe malul drept al Dâmboviţei, între Calea Văcăreşti, str. Mărţişor şi Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'(*)

sec. XVIII

181 B-l-m-B-17905.03

Aşezare

Cartierul Văcăreşti, pe malul drept al Dâmboviţei, între Calea Văcăreşti, str. Mărţişor şi Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'(*)

Latene, cultura geto- dacică

182 B-l-s-B-17906

Lunca Bârzeşti

Pe malul drept al Dâmboviţei, imediat la N de str. Săvineşti; carou cadastral 23 - 24; D'E'O

183 B-l-m-B-17906.01

Aşezare

Pe malul drept al Dâmboviţei, imediat la N de str. Săvineşti; carou cadastral 23 - 24; D'E'(*)

sec. XVIII-XIX

184 B-|-m-B-17906.02

Aşezare

Pe malul drept al Dâmboviţei, cadastral 23 - 24; D'E'(*)

imediat la N de str. Săvineşti;

carou

sec. VI p. Chr.

185 B-|-m-B-17906.03

Aşezare

Pe malul drept al Dâmbovitei, cadastral 23 - 24; D'E'(*)

imediat la N de str. Săvineşti;

carou

sec. ll-IV p. Chr.

186 B-l-m-B-17906.04

Aşezare

Pe malul drept al Dâmboviţei,

imediat la N de str. Săvineşti;

carou

Epoca bronzului,

 

cadastral 23 - 24; D'E'(*)

cultura Tei

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

456

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

187 B-l-s-B-17907

CET Dudeşti

Cartierul Titan, pe malul stâng al Dâmboviţei, la E de C.E.T. Dudeşti, suprapus de str. Drumul Lunca Dochiei, Drumul Lunca Veche, Drumul Lunca Cetăţii, Drumul Mierii şi Drumul Malul Spart; carou cadastral 23-24; AA' şi B'C'(*)

188 B-l-m-B-17907.01

Aşezare

Cartierul Titan, pe malul stâng al Dâmboviţei, la E de C.E.T. Dudeşti, suprapus de str. Drumul Lunca Dochiei, Drumul Lunca Veche, Drumul Lunca Cetăţii, Drumul Mierii şi Drumul Malul Spart; carou cadastral 23-24; AA' şi B'C'(*)

Latene, cultura geto- dacică

189 B-l-m-B-17907.02

Aşezare

Cartierul Titan, pe malul stâng al Dâmboviţei, la E de C.E.T. Dudeşti, suprapus de str. Drumul Lunca Dochiei, Drumul Lunca Veche, Drumul Lunca Cetăţii, Drumul Mierii şi Drumul Malul Spart; carou cadastral 23-24; AA' şi B'C'(*)

Epoca bronzului, cultura Glina III

190 B-l-m-B-17908

Ruinele Hanului Stavropoleos

str. Poştei colţ cu str. Stavropoleos

1722-1724

191 B-ll-s-A-17909

Centrul istoric

delimitare: la Nord - Bd. Elisabeta (de la intersecţia cu Calea Victoriei), Bd. Carol (până la intersecţia cu str. Hristo Botev); la Est - str. Hristo Botev (de la intersecţia cu Bd. Carol până la intersecţia cu Bd. Corneliu Coposu); la Sud - Bd. Comeliu

sec. XVI

- XX

192 B-ll-s-B-17910

Sit I

Splaiul Independenţei - str. Vasile Pârvan - str. Berzei - str. Buzeşti - str. Sevastopol - str. Grigore Alexandrescu - str. Polonă - str. Mihai Eminescu -

 

193 B-ll-s-B-17911

Sitl

Splaiul Independenţei - Bd. Libertăţii - Piaţa Măria - Bd. George Coşbuc - str. Gazelei - str. Mitropolit Filaret - Piaţa Gării Filaret - str. Dr. C. Istrati - Piaţa Libertăţii - Bd. Mărăşeşti - Bd. Dimitrie Cantemir - Piaţa Unirii - str. Halelor

194 B-ll-s-B-17912

Sitl

Splaiul Independenţei - Piaţa Unirii - Bd. Unirii - Bd. Libertăţii

195 B-ll-s-B-17913

Parcelarea Bazilescu

Bd. Laminorului - str. Fabrica de Cărămidă -str.

Elocinţei - str.

sf. sec. XIX - prima

 

Neajlovului - str. Coralilor - str. Piatra Morii - Bd. Gloriei - str. Triumfului - str. Lăstărişului - str. Mandolinei - str. Renaşterii - Şos. Chitila

jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

457

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

196 B-ll-s-B-17914

Parcelarea

Grant

Şos. Giuleşti - str. Alizeului - str. Dr. Cristian Pascal - str. Chibzuinţei - str. Larisa - str. Stoica Vizitiul - Bd. Regiei - Şos. Orhideelor

1912

197 B-ll-s-B-17915

Parcelarea

Progresul

Şos. Giurgiului - str. Turnu Măgurele - str. Bercenarului

Pogoanelor - Drumul

prima jum. sec. XX

198 B-ll-s-B-17916

Parcelarea

Dristor

str. Caloian Judeţul - str. It. Aurel Boţea -

str. Dristor - Intr.

1915-1919

 

Amazoanei - str. Cerceluş - str. Diligentei - str. Negoiu

199 B-ll-s-B-17917

Parcelarea Călăraşi-Hârjeu

Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi - Bd. Basarabia - str. Arh. D. Hârjeu - str. Arh. Gheorghe Sterian - str. Maior Coravu - Şos. Mihai Bravu

1926

200 B-ll-s-B-17918

Parcelarea

lancului

Şos. lancului - str. Lt. Victor Mânu- str. Vatra Luminoasă - str. Dr. mr. Laurenţiu Claudian

1913

201 B-ll-s-B-17919

Parcelarea

lancului

str. Gheorghe Folescu - str. Vatra Luminoasă - str. Sarafineşti - Şos. lancului

prima jum. sec. XX

202 B-ll-s-B-17920

Parcelarea Gara Obor, fostă Ferdinand I

str. Baicului - Bd. Gara Obor - Bd. Ferdinand - str. Eufrosin Poteca

înc. sec. XX

203 B-ll-s-B-17921

Parcelarea Negroponte

Calea Floreasca - str. Glucozei - str. Rahmaninov - str. Grădiştea Floreştilor

prima jum. sec. XX

204 B-ll-s-B-17922

Parcelarea

Fabrica de Chibrituri

str.

Fabrica de Chibrituri - Şos. Viilor (parţial) - Intr. învoirii

sf. sec. XIX

205 B-ll-s-B-17923

Parcelarea

Villacrosse

str.

Băniei - str. Cavafii Vechi - str. Colţei - Bd.

I. C. Brătianu

1848

206 B-ll-s-A-17924

Parcelarea

Jianu-Bordei (U.C.B.)

str. Armindenului - str. Jean Monet - Bd. Mircea Eliade - Bd. Aviatorilor

prima jum. sec. XX

207 B-ll-s-B-17925

Parcelarea Dorobanţi

Bd. Aviatorilor - Bd. lancu de Hunedoara - Calea Dorobanţilor - str. Ermil Pangratti - str. Aviator Gh. Demetriade - Piaţa Aviatorilor

prima jum. sec. XX

208 B-ll-s-B-17926

Parcelarea Pieptănari

str. Ion Băiculescu - Şos. Viilor - str. Dumitru Botez - str. Constantin Mănescu- Bd. Pieptănari - str. Tudor Dragu

prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

458

Nr.

crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

209

B-ll-s-B-17927

Parcelarea Şerban Vodă

Calea Şerban Vodă - str. soldat Ilie Şerban - str. Nicopole

prima jum. sec. XX

210

B-ll-s-B-17928

Parcelarea Verzişori

str. Verzişori

înc.sec.XIX

211

B-ll-m-B-17929

Casa Nifon Mitropolitul

Str. 11 iunie 2 sector 4

sf. sec. XIX

212

B-ll-m-B-17930

Imobil (PMB)

Str. Academiei 3 -5 sector 1

sf. sec. XIX

213

B-ll-m-A-17931

Biserica "Sf. Nicolae - Dintr-o zi"

Str. Academiei 22

sector 1

1702,1915

214

B-ll-m-B-17932

Casă

Str. Afluentului 30 sector 1

1900

215

B-ll-m-B-17933

Casă

Str. Albac 25 sector 1

prima jum. sec. XX

216

B-ll-m-B-17939

Casa Gh. Cantacuzino

Str. Alecsandri Vasile 1 -3 sector 1

1935

217

B-ll-m-B-17940

Casă

Str. Alecsandri Vasile 5

sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

218

B-ll-m-B-17941

Casă

Str. Alecsandri Vasile 6

sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

219

B-ll-m-B-17942

Casă

Str. Alecsandri Vasile 7 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

220

B-ll-m-B-17943

Casă

Str. Alecsandri Vasile 8 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

221

B-ll-m-B-17944

Casă

Str. Alecsandri Vasile 9 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NATIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

459

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

222 B-ll-m-B-17945

Casă

Str. Alecsandri Vasile 10 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

223 B-ll-m-B-17946

Casă

Str. Alecsandri Vasile 13 sector 1

1900

224 B-ll-m-B-17947

Muzeul Frederick şi Cecilia Cuţescu Storck

Str. Alecsandri Vasile 16

sector 1

1914

225 B-ll-m-B-17948

Casă

Str. Alecsandri Vasile 18 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

226 B-ll-m-B-17949

Casă

Str. Alecsandri Vasile 20 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

227 B-ll-m-B-17950

Casa lulia Constantinescu

Str. Alexandrescu Grigore 6 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

228 B-ll-m-B-17951

Casă

Str. Alexandrescu Grigore 10 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

229 B-||-m-B-17952

Casă

Str. Alexandrescu Grigore 12 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

230 B-ll-m-B-17953

Casă

Str. Alexandrescu Grigore 14 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

231 B-ll-m-B-17954

Casă

Str. Alexandrescu Grigore 26 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

232 B-ll-m-B-17955

Casă

Str. Alexandrescu Grigore 28 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

233 B-ll-m-B-17956

Casă

Str. Alexandrescu Grigore 32 -34 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

234 B-ll-m-B-17957

Casă

Str. Alexandrescu Grigore 39 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NATIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

460

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

235 B-ll-m-B-17958

Casă

Aleea Alexandru 4

sector 1

prim. jum. sec. XX

236 B-ll-m-B-17959

Casă

Aleea Alexandru 5 sector 1

prim. jum. sec. XX

237 B-ll-m-B-17960

Casă

Aleea Alexandru 6 sector 1

prim. jum. sec. XX

238 B-ll-m-B-17961

Casă

Aleea Alexandru 7 sector 1

prim. jum. sec. XX

239 B-ll-m-B-17962

Casă

Aleea Alexandru 8 sector 1

prim. jum. sec. XX

240 B-ll-m-B-17963

Casă

Aleea Alexandru 14 sector 1

prim. jum. sec. XX

241 B-ll-m-B-17964

Casă

Aleea Alexandru 19 sector 1

prim. jum. sec. XX

242 B-ll-m-B-17965

Casă

Aleea Alexandru 22 sector 1

prim. jum. sec. XX

243 B-ll-m-B-17966

Casă

Aleea Alexandru 23 sector 1

prim. jum. sec. XX

244 B-ll-m-B-17967

Casă

Aleea Alexandru 33 sector 1

prim. jum. sec. XX

245 B-ll-m-B-17968

Casă

Aleea Alexandru 34 sector 1

prim. jum. sec. XX

246 B-ll-m-B-17969

Casă

Aleea Alexandru 35 sector 1

prim. jum. sec. XX

247 B-ll-m-B-17970

Casă

Aleea Alexandru 37 sector 1

prim. jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NATIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

461

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

248

B-ll-m-B-17971

Casă

Aleea Alexandru 38 sector 1

 

prim. jum. sec. XX

249

B-ll-m-B-17972

Casă

Aleea Alexandru 40 sector 1

prim. jum. sec. XX

250

B-ll-m-B-17973

Casă

Aleea Alexandru 41

sector 1

prim. jum. sec. XX

251

B-ll-m-B-17974

Casă

Aleea Alexandru 43 sector 1

 

prim. jum. sec. XX

252

B-ll-m-B-17975

Casă

Aleea Alexandru 44 sector 1

prim. jum. sec. XX

253

B-ll-m-B-17976

Casă

Aleea Alexandru 45 sector 1

prim. jum. sec. XX

254

B-ll-m-B-17977

Casă

Aleea Alexandru 47 sector 1

prim. jum. sec. XX

255

B-ll-m-B-17978

Casă

Intr. Alexe Marin 2 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

256

B-ll-m-B-17979

Casă

Intr. Alexe Marin 5

sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

257

B-ll-m-B-17980

Casă

Intr. Alexe Marin 6 sector 1

 

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

258

B-ll-m-B-17981

Casă

Intr. Alexe Marin 8 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

259

B-ll-m-B-17982

Casă

Str. Aman Theodor pictor 1 sector 1

sf. sec. XIX

260

B-ll-m-B-17983

Casă

Str.

Aman Theodor pictor 2

sector 1

sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NATIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

462

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

261 B-ll-m-B-17984

Casă

Str. Aman Theodor pictor 3 -5 sector 1

sf. sec. XIX

262 B-ll-m-B-17985

Casă

Str. Aman Theodor pictor 4 sector 1

sf. sec. XIX

263 B-ll-m-B-17986

Casă

Str. Aman Theodor pictor 6 sector 1

sf. sec. XIX

264 B-ll-m-B-17987

Casă

Str. Aman Theodor pictor 8 sector 1

sf. sec. XIX

265 B-ll-m-B-17988

Casă

Str. Aman Theodor pictor 9 A sector 1

sf. sec. XIX

266 B-ll-m-B-17989

Casă

Str. Aman Theodor pictor 10 sector 1

sf. sec. XIX

267 B-||-m-B-17990

Casă

Str. Aman Theodor pictor 16 sector 1

sf. sec. XIX

268 B-ll-m-B-17991

Casă

Str. Aman Theodor pictor 18 sector 1

sf. sec. XIX

269 B-ll-m-B-17992

Casă

Str. Aman Theodor pictor 23 -25 sector 1

sf. sec. XIX

270 B-ll-m-B-17993

Casa Theodor Aman

Str. Aman Theodor pictor 27 sector 1

sf. sec. XIX

 

sf. sec. XIX

271 B-ll-m-B-17994

Casă

Str. Aman Theodor pictor 30 sector 1

 

sf. sec. XIX

272 B-ll-m-B-17995

Casă

Str. Aman Theodor pictor 31

sector 1

273 B-ll-m-B-17996

Casă

Str. Aman Theodor pictor 38 sector 1

 
 

sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

463

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

 

Datare

274

B-ll-m-B-17997

Casă

Str. Aman Theodor pictor 40 sector 1

sf. sec. XIX

275

B-ll-m-B-19101

Casă

Str. Andric Ivo 1

sector 3

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

276

B-ll-m-B-19102

Casă

Str. Andric Ivo 2 sector 3

 

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

277

B-ll-m-B-19103

Casă

Str. Andric Ivo 3 sector 3

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

278

B-ll-m-B-19104

Casă

Str. Andric Ivo 4 sector 3

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

279

B-ll-m-B-19105

Casă

Str.

Andric

Ivo 5

sector 3

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

280

B-||-m-B-17998

Casă

Str. Ankara 2

sector 1

 

prim. jum.sec.XX

281

B-ll-m-B-17999

Casă

Str. Ankara 4

sector 1

prim. jum.sec.XX

282

B-ll-m-A-18000

Casa

Oprea Soare

Str. Apolodor 1 sector 5

1914

283

B-ll-m-A-18001

Arcul de Triumf

Piaţa Arcul de Triumf f.n.

sector 1

1936

284

B-||-m-B-18002

Imobil

Str. Armenească 10 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

285

B-||-m-B-18003

Casă

Str. Armenească 35 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

286

B-ll-m-B-18004

Casa Dimitrie Guşti

Str. Armindenului 4 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

464

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

 

Datare

287 B-ll-m-B-18005

Casă

Str. Armindenului 12 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

288 B-ll-m-B-18006

Casă

Str. Atelierului 12 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

289 B-ll-m-B-18007

Casă

Str. Atelierului 14 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

290 B-ll-m-B-18008

Casă

Str. Atelierului 16 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

291 B-ll-m-B-18009

Casă

Str. Atelierului 18 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

292 B-ll-m-B-18010

Casă

Str. Atelierului 19 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

293 B-ll-m-B-18011

Casă

Str. Atelierului 20 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

294 B-||-m-B-18012

Casă

Str. Atelierului 21 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

295 B-ll-m-B-18013

Casă

Str. Atelierului 22 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

296 B-ll-m-B-18014

Casă

Str. Atelierului 24 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

297 B-ll-m-B-18015

Vilă

Str. Atena 2 bis sector 1

sf. sec. XX

298 B-ll-m-B-18016

Vilă

Str. Atena 3

sector 1

sf. sec. XX

299 B-ll-m-B-18017

Vilă

Str.

Atena 4

sector 1

sf. sec. XX

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

465

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

300 B-||-m-B-18018

Vilă

Str. Atena 6 sector 1

sf. sec. XX

301 B-||-m-B-18019

Vilă

Str. Atena 8 sector 1

sf. sec. XX

302 B-ll-m-B-18020

Vilă

Str. Atena 12 sector 1

sf. sec. XX

303 B-ll-m-B-18021

Vilă

Str. Atena 16 sector 1

sf. sec. XX

304 B-ll-m-B-18022

Vilă

Str. Atena 18

sector 1

sf. sec. XX

305 B-ll-m-B-18023

Vilă

Str. Atena 20 sector 1

sf. sec. XX

306 B-ll-m-B-18024

Vilă

Str. Atena 22 sector 1

sf. sec. XX

307 B-ll-m-B-18025

Vilă

Str. Atena 24 -26 sector 1

sf. sec. XX

308 B-ll-a-B-18026

Centrul de Plasament "Sfânta Ecaterina"

Bd. Averescu Al. mareşal 17 sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

309 B-ll-m-B-18027

Restaurantul Pescăruş

Bd. Aviatorilor f.n. sector 1 (în incinta Parcului Herăstrău)

prima jum. sec. XX

310 B-ll-m-B-18028

Institutul de Istorie "Nicolae lorga"

Bd. Aviatorilor 1 sector 1

prima jum. sec. XX

311 B-ll-m-B-18029

Casă

Bd. Aviatorilor 3 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

312 B-ll-m-B-18030

Casă

Bd. Aviatorilor 5 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

466

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

313

B-ll-m-B-18031

Casă

Bd. Aviatorilor 7 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

314

B-ll-m-B-18032

Casă

Bd. Aviatorilor 8 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

315

B-ll-m-B-18033

Casă

Bd. Aviatorilor 9 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

316

B-N-m-B-18034

Casă

Bd. Aviatorilor 11 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

317

B-ll-m-B-18035

Casă

Bd. Aviatorilor 13 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

318

B-ll-m-B-18036

Fostul garaj regal

Bd. Aviatorilor 16 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

319

B-||-m-B-18037

Casă

Bd. Aviatorilor 24 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

320

B-||-m-B-18038

Casă

Bd. Aviatorilor 32 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

321

B-ll-m-B-18039

Casă

Bd. Aviatorilor 40 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

322

B-ll-m-B-18040

Casă

Bd. Aviatorilor 42 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

323

B-ll-m-B-18041

Casă

Bd. Aviatorilor 46 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

324

B-ll-m-B-18042

Casă

Bd. Aviatorilor 50 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

325

B-ll-m-B-18043

Casă

Bd. Aviatorilor 51 -53 sector 1

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII Şi CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

467

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

 

Datare

326 B-||-m-B-18044

Casă

Str. Avram lancu 1

sector 2

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

327 B-ll-m-B-18045

Casă

Str. Avram lancu 5 -5A sector 2

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

328 B-ll-m-B-18046

Fost cinematograf

Str. Avrig 1

sector 2

sf. sec. XlX-prim. jum. sec. XX

329 B-ll-m-B-18047

Casă

Str. Avrjg 3 sector 2

 

prima jum. sec. XX

330 B-ll-m-B-18048

Fosta Fabrică de vopsele

Str. Avrig 5

sector 2

prima jum. sec. XX

331 B-ll-m-B-18049

Casă

Str. Avrig 6 sector 2

prima jum. sec. XX

332 B-ll-m-B-18050

Imobil

Str. Avrig 18 sector 2

prima jum. sec. XX

333 B-ll-m-B-18051

Casă

Str.

Avrig

78

sector 2

prima jum. sec. XX

334 B-ll-m-B-18052

Casă

Str. Avrig 80 A sector 2

 

prima jum. sec. XX

335 B-ll-m-B-18053

Casă

Str. Axinte Uricariul 23 sector 1

prima jum. sec. XX

336 B-»l-m-B-18054

Casă

Str. Axinte Uricariul 25 -27 sector 1

prima jum. sec. XX

337 B-ll-m-B-18055

Casa George Bacovia

Str. Bacovia George 63 sector 4

prima jum. sec. XX

338 B-ll-a-B-18056

Ansamblul de arhitectură "Str. Baia de Fier nr.

Str. Baia de Fier

sector 3

sf. sec. XIX

1-7"

MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

468

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

339

B-ll-m-B-18057

Casă

Str. Baia de Fier 1 A sector 3

sf. sec. XIX

340

B-ll-m-B-18058

Casă

Str. Bala de Fier 3 sector 3

sf. sec. XIX

341

B-ll-m-B-18059

Casă

Str. Baia de Fier 4 sector 3

sf. sec. XIX

342

B-ll-m-B-18060

Casă

Str. Baia de Fier 5 sector 3

sf. sec. XIX

343