Sunteți pe pagina 1din 2

DREPTURILE & RESPONSABILITATILE VOLUNTARILOR

Ca voluntar, ai atat drepturi, cat si responsabilitati, atat fata de


organizatia cu care colaborezi, cat si fata de comunitate.
Ca voluntar ai dreptul:
sa fii respectat ca persoana, indiferent de rasa, etnie, sex sau orientare
sezuala, convingeri politice sau religioase, abilitate fizica/pshica, nivel de
educatie, stare civila, situatie economica sau alte asemenea criterii;
de a fi informat despre organizatia in care activezi;
de a primi o fisa de post pentru activitatea pe care urmeaza sa o desfasori;
de a-ti fi luate in considerare preferintele, temperamentul, studiile si
experienta profesionala atunci cand ti se aloca sarcini;
de a participa la sesiuni de formare in domeniul in care activezi ca
voluntar, daca este cazul;
de a fi beneficia de supervizare si orientare din partea unei persoane cu
experienta, bine informate si care dispune de timpul necesar pentru a
raspunde nevoilor tale ca voluntar;
de a beneficia de un spatiu adecvat pentru a-ti desfasura activitatea de
voluntar;
de a-ti fi rambursate, daca soliciti acest lucru, cheltuielile efectuate
pentru efectuarea activitatii de voluntariat;
de a beneficia de o durata de lucru, stabilita in conditiile legii, care sa nuti afecteze sanatatea si resursele psihofizice;
de a ti se elibera de catre organizatia la care ai activat un certificat
nominal care sa ateste faptul ca ai activat ca voluntar;
de a fi promovat si de a avea responsabilitati in functie de rezultalele
muncii tale;
de a fi ascultat, de a juca un rol in planificarea activitatilor, de a te simti
liber sa faci sugestii si de a-ti fi respectate opiniile;

de a-ti fi recunoscuta munca sub forma unor promovari, titluri onorifice


sau premii fie intr-un cadru festiv, fie prin exprimarea cotidiana a
aprecierii pe care o meriti.
Ca voluntar, ai responsabilitatea de a:
indeplini la timp sarcinile asupra carora tu si organizatia ta gazda ati
cazut de acord prin fisa de post;
de a anunta din timp orice schimbare survenita in derularea programului,
inclusiv intarzieri, absente, etc;
de a pastra si proteja confidentialitatea informatiilor despre organizatie
sau despre beneficiarii acesteia la care ai acces in cadrul activitatii tale de
voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;
de a participa la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de
organizatie;
de a fi la curent cu misiunea si activitatile organizatiei la care activezi;
de a respecta procedurile, politicile si regulamentul intern al organizatiei;
de a ocroti bunirile pe care le folosesti in cadrul activitatii de voluntariat;
de a oferi servicii de calitate si de a solicita sprijin persoanei care te
supervizeaza in situatiile in care trebuie sa desfasori activitati intr-un
mediu sau domeniu necunoscut sau in cazul in care abilitatile tale sunt
limitate;
de a completa la timp si onest toate formularele si rapoartele privitoare la
activitatea ta, asa cum s-a convenit in fisa de post;
de a trata cu respect toate persoanele cu care vii in contact (beneficiari,
voluntari, personale angajat, colaboratori, etc.);
de a-ti oferi serviciile cu respect pentru fiinta umana si pentru mediul
inconjurator si fara a discrimina in functie de rasa, etnie, sex orientare
sexuala, convingeri politice sau religoase, abilitate fizica sau psihica,
nivel de educatie, situatie socio-economica si alte asemenea criterii;
de a aduce in atentia supervizorului orice situatie din care ar putea
decurge conflicte de interese.