Sunteți pe pagina 1din 49

a)f.

deinformarecetesteazacontinutulcelulelor
ISBLANK
ISNUMBER
ISTEXT
ISNONTEXT
ISLOGICAL
ISERROR
ISERR
ISNA
ISREF
ISODD
ISEVEN
Exemplu

Sasecalculezevechimeafiecaruiangajat(exprimatainani)num
angajariifiecaruisalariatsidacainfdinaceastacoloanas

=IF(AND(NOT(ISBLANK(B25));ISNUMBER(B25));INT((TOD

Nume
PopescuG.
PopaD.
NedelcuR.
AlbuC.

Dataangajarii
5/7/1963
2/2/1999
zzz

Salariul
brut(RON)
2,000lei
500lei
700lei
900lei

b)f.deinformareceafiseazainformatiireferitoarelacelulesaucampuri
NA
COUNTBLANK

ERROR.TYPE

1 - daca tipul de data este numeric


2 - daca tipul de data este de natura sir de caractere
3 - daca tipul de data este de natura logica
16 - daca este o valoare de eroare
64 - daca tipul de data este o formula matriceala

=CELL(tip_informatie;[referi
Exemplu:
returneaza diferite informatii asupra re

=PRODUCT($E$52;"AAA")

TYPE
OBS

primului argument specificat.


Unde:
8
a) tip_informatie= o valoare de tip
despre celula referita. valorile ace
#VALUE!
* "address" - adresa celulei specifi
camp, functia returneaza coordon
* "col" = numarul coloanei celulei
* "row" = numarul liniei din referin
* "filename" = specificatorul fisier
foaia de calcul curenta.
* "protect" - returneaza valoarea
daca celula este blocata.
* "width" - latimea coloanei referin
caractere coresp. fontului implicit

b) [referinta] = specifica adresa c


camp pentru care se doreste aflar
argument este optional, functia C
curente (in care este editata form

CELL

Exemple:
SintaxaCELL

Rezultatreturnat

=CELL("address")
=CELL("col";A82)

'[Functii de consultare uv.xlsx]Sheet2'!$B$7


1

FUNCTII DE INFORMARE

Principalelesemnificatiialevalorilordeeroarereturnatede
formuleleeditateinmodgresit
###############
Err:512
#NAME!
Err:512
#DIV/0!
Err:512
#N/A!
Err:512
Referintacirculara

ngajat(exprimatainani)numaidacaesteintrodusadata
dacainfdinaceastacoloanasuntvalorinumerice.

B25));ISNUMBER(B25));INT((TODAY()B25)/365);"EROARE")

Vechime
53ani
17ani
EROARE
EROARE

Evaluare
logica
1.00
1.00
0.00
0.00

lacelulesaucampuri
Exemplu:

1 #NULL!
#REF!

2 #DIV/0!
#NAME!

3 #VALUE!
#NUM!

6
7 #N/A!

#NUM!
7 #N/A!
aaa
222
2 =COUNTBLANK($D$37:$D$40)

numeric
de natura sir de caractere
de natura logica
Rezultatreturnat:
roare
o formula matriceala

CELL(tip_informatie;[referinta])

turneaza diferite informatii asupra referintei celulare, in functie de valoarea


mului argument specificat.
20
nde:
10
12
tip_informatie= o valoare
de
tip
text
care spesifica tipul de informatie
60
espre celula referita. valorile acestui argument pot fi:
#NAME?
address" - adresa celulei specificate;daca argumentul referinta este un
mp, functia returneaza coordonatele primei celule ale acesteia.
col" = numarul coloanei celulei din referinta celulara.
row" = numarul liniei din referinta specificat.
filename" = specificatorul
fisierului curent, inclusiv calea de foldere si
Rezultatreturnat:
aia de calcul curenta.
"protect" - returneaza valoarea 0 (zero) daca celula nu este blocat si 1
aca celula este blocata.
width" - latimea coloanei referintei celulare (exprimata prin nr. de
ractere coresp. fontului implicit aferent coloanei.

[referinta] = specifica adresa celulei, coordonatele sau numele unui


mp pentru care se doreste aflarea unui tip de informatie. daca acest
gument este optional, functia CELL returneaza inf. coresp.celulei
rente (in care este editata formula).

e consultare uv.xlsx]Sheet2'!$B$7

VLOOKUP
SINTAXA:

=VLOOKUP(Cheie_de_consultare;Tabel_de_consultare;Nr_col_de_recupera

* Cheie de consultare - este o valoare dupa care are loc cautarea sau consultarea in
* Tabel de consultare - este un camp asupra caruia opereaza consultarea
* Nr_col_de_recuperat - reprezinta numarul coloanei de unde va fi recuperata inform
* [valoarea_logica] - argument optional cu valoare: TRUE(implicit) sau FALSE, ce sp
ID asigurat

Nume si prenume asigurat

Localitatea asiguratului

1001 Alexandru G.
1002 Calapod I
1003 Dinu R.
1004 Enescu F.
1005 Florea L.
1006 Ganea I.
1007 Gheorghe M.
1008 Ionescu R.
1009 Manea S.

Ploiesti
Bucuresti
Bucuresti
Ploiesti
Bucuresti
Brasov
Brasov
Bucuresti
Brasov

1010 Mihalache B.
1011 Neagu B.
1012 Panait I.
1013 Popa Al.
Exemplul 1

Campina
Brasov
Bucuresti
Ploiesti
Exemplul 2

Funcia VLOOKUP simpl (cu utilizarea


argmentului valoare logic n varianta TRUE implicit) =VLOOKUP(A30;$A$11:$D$24;2)

ID asigurat

Nume si prenume asigurat

1012 Panait I.
1500 Popa Al.
1500

Funcia VLOOKUP cu utilizarea argmentului


valoare logic n varianta FALSE
=VLOOKUP(A31;$A$11:$D$24;2;FALSE)

Localitatea asiguratului

#N/A

1500
1002
1003

#N/A

1500 Nu exista ID asigurat 1500


1500

#N/A

Exemplul 3

Funcia VLOOKUP combinat cu IF(SERROR(...) sau cu IF(ISNA(...)


=IF(ISERROR(VLOOKUP(A36;$A$11:$D$24;2;FALSE));"Nu exista ID asigurat
"&A28;VLOOKUP(A36;$A$11:$D$24;2;FALSE)) sau
=IF(ISNA(VLOOKUP(A37;$A$11:$D$24;2;FALSE));0;VLOOKUP(A37;$A$11:$D$24;2;FALSE))

Funcia VLOOKUP combinat cu IF(SERROR(...) sau cu IF(ISNA(...)


=IF(ISERROR(VLOOKUP(A36;$A$11:$D$24;2;FALSE));"Nu exista ID asigurat
"&A28;VLOOKUP(A36;$A$11:$D$24;2;FALSE)) sau
=IF(ISNA(VLOOKUP(A37;$A$11:$D$24;2;FALSE));0;VLOOKUP(A37;$A$11:$D$24;2;FALSE))

consultare;Nr_col_de_recuperat;[Valoare_Logica])

e are loc cautarea sau consultarea intr-un tablou.


ruia opereaza consultarea
oanei de unde va fi recuperata informatia gasita in tabelul de consultare, coresp valorii cheiii de cautare.
are: TRUE(implicit) sau FALSE, ce specifica comportamnetul functiei VLOOKUP atunci cand val cheii de c
Data asigurarii
16-April-2003
20-January-2006
4-November-2002
22-October-2004
20-June-2003
15-February-2005
23-January-2002
1-March-2002
19-June-2003
16-March-2006
16-July-2003
7-February-2004
4-November-2002
Exemplul 2

VLOOKUP cu utilizarea argmentului


oare logic n varianta FALSE
KUP(A31;$A$11:$D$24;2;FALSE)

Data asigurarii

(ISNA(...)
exista ID asigurat

KUP(A37;$A$11:$D$24;2;FALSE))

Denumire
societate

Tipul asigurarii

ul de consultare, coresp valorii cheiii de cautare.


netul functiei VLOOKUP atunci cand val cheii de consultare nu va fi identificata in prima coloana a tabelul

prima coloana a tabelului de cautare.

ID asigurat Nume si prenume


1001 Alexandru G.
1005 Dinu R.
1005 Dinu R.
1004 Enescu F.
1007 Florea L.
1006 Ganea I.
1003 Gheorghe M.
1008 Ionescu R.
1009 Manea S.
1010 Mihalache B.
1011 Neagu B.
1012 Panait I.
1013 Popa Al.

LocalitateaNivel Salarizare
Ploiesti
N1
Bucuresti N1
Bucuresti N2
Ploiesti
N3
Bucuresti N5
Brasov
N3
Brasov
N6
Bucuresti N3
Brasov
N2
Campina N6
Brasov
N3
Bucuresti N2
Ploiesti
N6

ID asigurat

Nume si prenume
1005 Dinu R.
1010 Mihalache B.
1002 Calapod I

Proeicte Nivel SalarValoare


5 N2
4 N6
2 N1
#N/A

HLOOKUP
SINTAXA:

=HLOOKUP(Cheie_de_consultare;Tabel_de_consultare;Nr_linie_de_recuper

* Cheie de consultare - este o valoare dupa care are loc cautarea sau consultarea int
* Tabel de consultare - este un camp asupra caruia opereaza consultarea
* Nr_linie_de_recuperat - reprezinta numarul liniei de unde va fi recuperata informati
* [valoarea_logica] - argument optional cu valoare: TRUE(implicit) sau FALSE, ce spe
101

Cod client
Denumire
client
VENUS SRL
Localitate Iai
Cont bancar

102
BETA
Bucureti

78945612

103
CONSTRBUCUR SA
Braov Timioara

22447788 1E+007

Funcia HLOOKUP simpl (cu utilizarea


argmentului valoare logic n varianta TRUE implicit) =HLOOKUP(A20;$A$11:$F$14;2)

Cod client

Denumire client

105 MINERVA
200 MINERVA
200

Localitate

104

12345467

Funcia HLOOKUP cu utilizarea argment


valoare logic n varianta FALSE
=HLOOKUP(A21;$A$11:$F$14;2;FALSE)

Cont
bancar

Tip garanie

#N/A

104 BUCUR SA

200 Client inexistent


Funcia HLOOKUP combinat cu IF(SERROR(...)
=IF(ISERROR(HLOOKUP(A24;$A$11:$F$14;2;FALSE));"Client
inexistent"; HLOOKUP(A24;$A$11:$F$14;2;FALSE))

onsultare;Nr_linie_de_recuperat;[Valoare_Logica])

are loc cautarea sau consultarea intr-un tablou.


uia opereaza consultarea
iei de unde va fi recuperata informatia gasita in tabelul de consultare, coresp valorii cheiii de cautare.
re: TRUE(implicit) sau FALSE, ce specifica comportamnetul functiei VLOOKUP atunci cand val cheii de co
105
MINERVA
Ploiesti
11224455

ncia HLOOKUP cu utilizarea argmentului


oare logic n varianta FALSE
LOOKUP(A21;$A$11:$F$14;2;FALSE)

cheiii de cautare.
ci cand val cheii de consultare nu va fi identificata in prima linie a tabelului de cautare.

MATCH
SINTAXA:

=MATCH(Cheie_de_consultare;Tabel_de_consultare;[Parametru])

* Cheie de consultare - este o valoare ce se doreste a fi cautata intr-un tabel de c


* Tabel de consultare - este un camp ce contine posibilele valori cautate
* [parametru] - specifica un numar cu urmatoarea semnificatie:
0 - identifica prima valoare (pot fi mai multe) egala cu valoarea cheii d
1 (parametru implicit) - cauta cea mai mare valoare, cea mai mica sau e
-1 - cauta cea mai mica valoare imediat mai mare sau egala decat valoar
Nume si prenume
asigurat
1001 Alexandru G.
1002 Calapod I
1003 Dinu R.
1004 Enescu F.
1005 Florea L.
1006 Ganea I.
1007 Gheorghe M.
1008 Ionescu R.
1009 Manea S.
1010 Mihalache B.
1011 Neagu B.
1012 Panait I.
1013 Popa Al.

ID asigurat

Localitatea
asiguratului
Ploiesti
Bucuresti
Bucuresti
Ploiesti
Bucuresti
Brasov
Brasov
Bucuresti
Brasov
Campina
Brasov
Bucuresti
Ploiesti

MATCH
Cautarea pozitiei liniei pe care se gasete o valoare
1004

5 ="Linia "&MATCH(B32;$B$14:$B$27)

Cautarea pozitiei coloanei pe care se gasete o valoare


Nr polita asigurare

Coloana 5

="Coloana "&MATCH(B36;$B$14:$F$14;0)

INDEX

Care este numarul politei de asigurare aferent unui asigurat identificat prin ID as

1013
Localitatea asiguratului

Ploiesti

=INDEX($B$14:$F$27;MATCH($B$41;$B$14:$B$27);MATCH($A$42;$B$14:$F

Denumire societate

Nume si prenume
asigurat
Ionescu R.
Popa Al.
Neagu B.
Popescu S.
Voicu D.
Radu E.
Stanciu C.
Ganea I.
Radulescu M
Purcareanu M.
Radulescu M
Tiganelea P.
Mihalache B.
Calapod I
Enescu F.
Turcu V.
Gheorghe M.
Savu N.
Florea L.
Zecheru T.
Voinea F.
Dinu R.
Manea S.
Panait I.
Alexandru G.

Localitatea
asiguratului
Bucuresti
Ploiesti
Brasov
Bucuresti
Brasov
Constanta
Bucuresti
Brasov
Bucuresti
Ploiesti
Bucuresti
Brasov
Campina
Bucuresti
Ploiesti
Bucuresti
Brasov
Constanta
Bucuresti
Constanta
Brasov
Bucuresti
Brasov
Bucuresti
Ploiesti

MERCUR

Data asigurarii

Tipul asigurarii

1-January-2008 de bunuri
15-January-2008 RCA
29-January-2008 de bunuri
12-February-2008 de viata
26-February-2008 RCA
11-March-2008 CASCO
25-March-2008 de viata
8-April-2008 de bunuri
22-April-2008 de viata
6-May-2008 CASCO
20-May-2008 CASCO
3-June-2008 de bunuri
17-June-2008 de viata
1-July-2008 CASCO
15-July-2008 CASCO
29-July-2008 de bunuri
12-August-2008 RCA
26-August-2008 de bunuri
9-September-2008 RCA
23-September-2008 CASCO
7-October-2008 de bunuri
21-October-2008 RCA
4-November-2008 CASCO
18-November-2008 de viata
2-December-2008 CASCO

tare;[Parametru])

doreste a fi cautata intr-un tabel de consultare.


ntine posibilele valori cautate
toarea semnificatie:
i mai multe) egala cu valoarea cheii de consultare
mai mare valoare, cea mai mica sau egala cu valoarea cautata (sortare cresc. dupa val ch de cons)
ediat mai mare sau egala decat valoarea cheii de consultare (sortare descresc. dupa val ch de cons)

Data asigurarii
16-April-2003
20-January-2006
4-November-2002
22-October-2004
20-June-2003
15-February-2005
23-January-2002
1-March-2002
19-June-2003
16-March-2006
16-July-2003
7-February-2004
4-November-2002

Nr polita
asigurare
17889
13445
12667
17665
18776
12998
16443
18990
16554
17334
19886
15442
13772

a "&MATCH(B32;$B$14:$B$27)

e o valoare

ana "&MATCH(B36;$B$14:$F$14;0)

ent unui asigurat identificat prin ID asigurat?

$B$41;$B$14:$B$27);MATCH($A$42;$B$14:$F$14;0))

38282

=INDEX($K$52:$O$59;MATCH($C$47;$K$52:$K$59;0);MATCH(D53;$K$52:$O$52;0))

Suma asigurata (euro)

Agent de
asigurare

36 500 Barbu I.
780 Cristea M.
2 500 David P.
500 000 Oancea F.
1 184 Barbu I.
3 200 Cristea M.
250 000 David P.
12 700 Barbu I.
145 000 Albu C.
65 000 Vintila M.
50 000 Banica A.
85 000 Pletea M.
65 000 Vintila M.
15 200 Buzatu A.
2 100 David P.
550 Cristea M.
890 Oancea F.
210 000 Barbu I.
1 200 David P.
3 200 Cristea M.
7 200 Oancea F.
25 000 Barbu I.
82 000 Cristea M.
134 000 David P.
4 000 Oancea F.

Comision Agent
de asigurare
7.25%
3.25%
7.25%
9.00%
3.25%
4.25%
9.00%
7.25%
9.00%
4.25%
4.25%
7.25%
9.00%
4.25%
4.25%
7.25%
3.25%
7.25%
3.25%
4.25%
7.25%
3.25%
4.25%
9.00%
4.25%

Valoare
comision
2646.25
25.35
181.25
45000
38.48
136
22500
920.75
13050
2762.5
2125
6162.5
5850
646
89.25
39.875
28.925
15225
39
136
522
812.5
3485
12060
170

upa val ch de cons)


dupa val ch de cons)

INDEX
SINTAXA:

=INDEX(Tabel_de_consultare;numar_linie;numar_coloana)

* Tabel_de_consultare - este un camp ce contine posibilele valori cautate


* Numar linie - specifica un numar de linie de unde sa fie extrasa valoarea
* Numar coloana - specifica un numar de coloana de unde sa fie extrasa

$52:$O$52;0))

Denumire
societate/
Tipul asigurarii
ALFA
Alliantz Tiriac
ASTRA
BCR Asigurari
MERCUR
OMNIASIG
UNITA

CASCO
4%
3.75%
5%
4.70%
4.25%
4.25%
4.75%

de bunuri

de viata
6.50%
6.80%
6%
7.50%
7.25%
6.75%
7%

RCA
8%
7.80%
10%
9.25%
9%
8%
8.50%

4%
4%
3%
3.75%
3.25%
3.15%
3.50%

_linie;numar_coloana)

p ce contine posibilele valori cautate


linie de unde sa fie extrasa valoarea cautata
ar de coloana de unde sa fie extrasa valoarea cautata

FunctiideConsultare

MATCH
INDEX
OBS

VLOOKUP
HLOOKUP

Facturanr.

DA
25%

Transportulestefacutdefurnizor?
Adaoscomercial
Codprodus

Denumireprodus

107 Produs7
103 Produs3
105
104
Totalfactura830

Cantitate
livrata
4t
5t
4t

Nr.produse4

Codprodus

Denumireprodus

60,000
75,000
60,000
0
195000

Pret
25000
50000
120000
36000
111300
48000
17000

108 Produs8

55000

COLUMN

Cheltuielitransport

Reducerecomercial

101 Produs1
102 Produs2
103 Produs3
104 Produs4
105 Produs5
106 Produs6
107 Produs7

TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV

830

1.ascundereformuledecalcul
2.protejareformuledecalcul

2
3
4
5
6

Situatiavanzariloruneieditu

OBS

COLUMNS
ROW
OBS
ROWS

Titluridecarte/Agentidevanzare
Birotica
Bazededate
Programareacalculatoarelor
Numarulcoloaneicecorespundeuneiadresedecelule
6
Numarulprimeicoloanececorespundeunuicamp
5
Numaruldecoloanececorespundeunuicamp
1
3

ADDRESS

Posibilitatidereferirealecelulei
$B$3
$B$3

Adresarecelularaprincoordonaterefe
R[3]C[2]

Adresarecelularaprincoordonatelefoii
Address!B3

Bibliografieobligatorie

CHOOSE
AREAS

=MATCH(cheiedecons;tabeldecons[;parametru])
=INDEX(tabeldecons,numarlinie,numarcoloana)

dindata

Pret
17,000
120,000
111,300
36,000

recomercial

Destinatia/Cantita
tetransport
1t
2t
3t
4t
5t

11May2016

Destinatia

Bucuresti

Valoare

TVA

85,000
825,000
616,500
0
1,526,500

Valoarefactura
16,150
156,750
117,135
0
290,035

181,653.50

34,514

Brasov

Bucuresti
80000
100000
120000
140000
160000

row
rows
column
columns
address

Exemple:

216,168

15000
30000
45000
60000
75000
column

101,150lei
981,750lei
733,635lei
0lei
1,816,535 lei

Ploiesti
30000
60000
90000
120000
150000

ituatiavanzariloruneiedituripetitluridecartesiagentidevanzare

Ionescu

Popescu

450
120
150
respundeuneiadresedecelule
=COLUMN(F41)
cecorespundeunuicamp
=COLUMN($E$41:$E$43)
corespundeunuicamp
=COLUMNS($E$41:$E$43)
=COLUMNS($E$41:$G$43)

Vasilescu
200
100
50

ilitatidereferirealeceluleiB3
=ADDRESS(3;2)
=ADDRESS(ROW(B3);COLUMN(B3))

elularaprincoordonatereferentiale
=ADDRESS(3;2;4;FALSE)

ularaprincoordonatelefoiidecalcul
=ADDRESS(3;2;4;TRUE;"Address")

75
120
80
Numarullinieicecorespundeuneiadresedecelule
41 =ROW($F$41)
Numarulprimeiliniicecorespundeunuicamp
41 =ROW($E$41:$E$43)
Numaruldeliniicecorespundeunuicamp
3 =ROWS($G$41:$G$43)

Exemple:
CodClient
NumeClient
101 Client1

Adresa
......

Localitate
Judet
Pitesti
Arges

102 Client2

......

Bucuresti

Bucuresti

78945612

103 Client3
104 Client4
105 Client5
106 Client6

......
......
......
......

Brasov
Ploiesti
Barlad
Deva

Brasov
Prahova
Vaslui
Hunedoara

45678912
89562314
14785236
85291731

1,816,535lei

Predeal
60000
120000
155000
210000
260000

CodFiscal
12345678

M
A
T
C
H

Cautareapozitieilinieipecaresegasesteovaloare

I
N
D
E
X

Cautareauneivaloriinraportcucoordonatelerelativealeuneicereridein
104
89562314

104
Linia4 ="Linia"&MATCH(L11;Cod_client
Cautareapozitieicoloaneipecaresegasesteovaloare
CodFiscal Coloana3="Coloana"&MATCH(L13;$I$2:$N

CodFiscal Careestecodulfiscalalclientuluicarearecodul104?

Sinaia
50000
100000
150000
200000
250000

dresedecelule

&MATCH(L11;Cod_client)

"&MATCH(L13;$I$2:$N$2)

lativealeuneicererideinterogare

arearecodul104?

Produs3;57%
Produs1;30%

Pondereavaloricaaproduselor

Produs8;13%

Revenire
Pondereavaloricaaproduselor
Produs8;13%
Produs1;30%

Produs3;57%

uselor

duselor

=DATE(2004; 1; 5)
=TODAY()
=NOW()
=MONTH(B6)
=YEAR(B6)
=DAY(B7)
=MINUTE(B8)

2/5/2004
5/16/2016
11/05/2016 19:37:05.493
2
2004
16
37
2/29/2004
4484
7/16/2016
5/19/2016
1 Luni