Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1A

SITUAIA
privind locurile de munc vacante
A. Date de identificare i contact ale angajatorului :
A1. Date de identificare a angajatorului:
1. Denumire / nume INTERNI CONCEPT DESIGN SRL
2. Codul unic de nregistrare / codul fiscal 35288225
3. Cod CAEN 4752
4. Forma de proprietate PRIVATA
5. Forma de organizare SRL
6. Marime (numr de personal) 2
7. Adresa sediu SUCEAVA STR MITROPOLIEI NR 32 BL 32 SC B AP21
A2. Date de contact ale angajatorului:
1. Adresa de contact
2. Telefon / fax . 0755408715
3. Persoana de contact MOSCALIUC DANIEL
4 . Email .......................................................................
B. Date privind locurile de munc vacante
Ocupaia
Nr.
Crt
.

Denumire1)

Cod
COR
(6caracte
re)2)

Ocupaia uceniciei la locul de


munca

Denu
mire
ocup
atie3a
)

Cod
COR
3b)

De
nu
mi
rea
cal
ifi
car
ii
car
e
se
obt
ine

Codul
califica
rii3d)

Numar locuri
de munc
vacante
Vacant
No
ca
u
urmare
cre
a
at
ncetri
i
raportu
rilor de
munc
sau de
servici
u

Oferta
valabila
si pt.
Cetatenii
Uniunii
Europene
(DA/NU)

Localitat
ea
i judeul
n care se
afl locul
vacant

Condiii minime de
ocupare

Vech
ime
n
dom
eniu

Studi
i

Alte
condiii
4)

Dura
ta
ncad
rrii
n
mun
c5)

Perioada
contractului

Data
incep
ut

Durata muncii6)

Data
sfarsi
t

Administrator
Societate
Comerciala
Operator
introducere,
validare si
prel. date

214945

Nedeterminata

413201

Nedeterminata

Director general
sau alt persoan autorizat

Moscaliuc Daniel Avram

Data situatiei 21.03.2016

Alt
e
av
ant
aje
8)

3c)

Salar
iul
de
ncad
are7)

Va
lab
ilit
ate
a
ofe
rte
i

Modul de
dolutiona
re a
ofertei 9)

Observ
aii10)