Sunteți pe pagina 1din 3

Pe toate planurile ( mai putin R1,R2,R3,R4,R5,R7,R8)

1. In conformitate cu prevederile normativului P100/2006/2013


constructia se incadreaza in clasa III de importanta avand
caracteristica
nivelulului de expunere la seism I =1(cf
P100/2006 cap 44.4.5). Din punct de vedere al conformarii
structurale , constructia se incadreaza in clasa de ductilitate L .
2. Se vor folosi
C8/10 , agr <32 mm , plastic-fluid - egalizari si umpluturi
C 8/ (Bc 10)
- trepte de fundare ,blocuri de fundatii , trot, recip,
camine, etc.
C 12/15 (Bc 15) -buiandrugi, centuri si stalpisori la zidarii , subzidiri,
etc.
C20/25 , agr <32mm , impermebil , a/c<0,5 , plastic-vartos la
fundatii si infrastructura
C25/30 , agr <20mm , impermebilitate normala , a/c<0,45 , plastic
la suprastructura
BST 500 , va respecta Cerintele privind produsele din oel utilizate ca
armtur pentru
beton armat i ca arm. nepretens pentru beton precomprimatST 009 2011 categoria de ductilitate min B , recomandabil C .
Elementele nestructurale , inchideri si compartimentari se
executa din zidarie de blocuri ceramice 700 kg/mc cu goluri
verticale si M100z , ancorate de structura , inramate si armate in
rosturile orizontale .

3. Vezi planurile de arhitectura si instalatii pentru goluri


de ventilatie , de trecere conducte si cabluri,
impamantare si paratrasnet , ancoraje si piese
metalice inglobate in beton.
4.

Vezi Memoriu Tehnic si Caiete de Sarcini - structura , Expertiza


Tehica , Studiul Geo

In planul de radier R6
5. Studiu geotehni: Runceanu Gheorghe PFA 0745162512

- Pconv. : 220 kPa


- NHS : 3.60 m 0.50 m , recomandare pentru cuva etansa
- Natura terenului de fundare:
de la 0,0 la 1.80 m : umplutura cu resturi de la constructii
de la1.80 m la 6.70 m : aluviuni fine de lunca , saturate , slab
consolidate , compresibilitate mare si foarte mare
de la 6,.70 m la 8.00 m : nisip fin-mare , glbui cenusiu , cu rar pietris
, stare medie de indesare , incompresibil

6. Vezi cap 7-Concluzii si recomandari


Recomandari cu caracter general

si

cap

8-

In planul R7 ( din A4 in A3 )
7. Lucrarile de executie vor incepe numai in urmatoarele conditii :
7.1-se alege o perioada cu precipitatii cat mai reduse
7.2-se asigura protectia constructiilor pe conturul amolasamentului
7.3-se asigura toate materialele , forta de munca si utilajele pana la cota
-0.10
7.4-se asigura la santier ; AC, Acordul Notarial al vecinilor , proiectul de
exexcutie
( documentatia scrisa si desenata de Arhitectura , Structura , Instalatii ,
Expertiza Tehnica , Studiul Geotehnic , Proiectul de OS ) FT , PVLA ,
atestatele personalului executant si de urmarirea lucrarilor de
executie , panoul de identificare a lucrarii , autorizatia de inchiriere a
domeniului public , contractul pentru evacuarea molozului si pamantului

si contractual cu societatea care ve executa demolarae constructiilor


existente momentan pe santier.
Aceste conditii , obligatorii si punct de vedere al proiectantul , sunt
necesare pentru ca lucrarile sa se desfasoare fara sa puna in pericol
constructiile vecine , lucrarile noi , personalul din santier si persoanele
in trecere prin zona santierului .
8. Ordinea lucrarilor , din punct de vedere al Proiectantului , fara sa fie
obligatoriu pentru Beneficiar sau Constructor , este urmatoarea :
8.1-executarea organizarii de santier
8,2-executarea copertinelor si balustradelor de protective pentru pietoni
8.3-defacerea zidariilor si demolarea structurii de beton
armat( neautorizata )cu mijoace manual si mecanice dupa luarea tuturor
masurilor necesare de protectie a calcanului constructiei de la str G
Georgescu20 ; incarcarea si tranportul imediat , fara depozitare , a
molozului si resturior de constructii rezultate din desfaceri si demolari ;
demolarae se face pana la planseul din boltisoare de caramida al
subsolului cladirii vechi ;
8.4-sprijinirea provizorie a planseului din boltisoare de caramida ;
8.5-trasarea si executarea fundatiilor pentru spraituirea taluzelor
sapaturii pe str G Georgescu , str Justitiei si din curtea amplasamentului
conform planului R 5 si a sectiunilor 1-1 si 2-2dinR 8
8.6-spraituirea provizorie a peretilor din zidarie ai subsolului pe laturile
de pe str G Georgescu si str Justitiei
8.7-desfacerea manuala ( fara cu utilaje grele ) planseului din boltisoare
de caramida si evacuarea imediata a molozului
8.8-executarea lucrarilor de protectie a gropii de fundare : rigole +
camine provizorii , copertine de protectia terenului si peretilor
subsolului cladirii de pe str G Georgescu 20 , executarea egalizarii din
beton simplu ( daca cotele verticale cores-pund celor din proiect) sau
montarea unei folii impermeabile pe fundul gropii , etc
8.9-executarea sprijinirii berlineze pe laturile spre str G Georgescu ,
str Justitiei si curte , incepand dintr-unul din capetele laturii si inaintand
in lungl laturii cu sprijinirea succesiva a tronsoanelor de taluz vertical de
0,9-1,2 m ( functie de cum au fost executate fundatiile pentru spraituri
) in urmatoarea ordine de lucrari :
a. desfacerea sprijiniri provizorii a peretelui ( pentru primul tronson 2
spraituri )
b. desfacerea zidariei subsolului si fundatiei cu mijloace manual
c. baterea stalpului sprijinirii ( la primul tronson 2 stalpi )sau montare
intr-o fundatie 40x40x40cm C12/15
d. executarea spraituirii metalice a stalplui ( stalpilor )cf sect 1-1 , 2-2 cu
imb. sudate
e. montarea orizontala a dulapilor si umplerea spatiului intre dulapi si
taluz cu sapa semiuscata indesatacu vergi si prin batere in dulapi
f. lipirea polistirenului expandat de dulapi
g. reluarea operatiilor la tronsonul urmator
8.11- dupa executarea a 3-5 trosoane de sprijiniri se executa
solidarizareala partea superioara a stalpilor sprijinirii cu un profil
metallic
8.12-la incheierea sprijinirilor pe fiecare latura se solidarizeaza legatura
superioara a stalpilor intre cele 3 laturi si se incep lucrarile pe latura
vecina calcanului in zona fara subsol unde exista dj sprijinirea
provizorie a peretelui subsolului
a. se desface zidaria trosoanelor de capete ( max 1.20 m) , se solicita
prezenta ing geotehnician , expertului tehnic si proiectantului , se face
releveu foto inclusive masuratoarea , se incheie PV de continuarea
lucrarilor conform proiectului cu sau fara modificari .
b. se executa sapatura + releveu foto , cofrarea ( cu strepi pe laturi )
si betonarea cu C12/15 aditivat la subzidire si se pastraza cofrajul
minim 72 ore
c. dupa ce betonul a atins 70% din rezistenta se poate executa
desfacerea zidariei la un alt tronson si executarea zubzidirii in aceleasi
conditii
d. la incheierea intregii subzidiri se executa un releveu foto care
impreuna cu celelete fotografii vor fi atasate CC si se incheie PVLA

8.13-se desface manual zidaria adiacenta calcanului in zonele cu subsol


se executa releveu foto cu masuratori
8.14-se face trasarea constr noi pe verticala , se fac event corecturi la
cota vertical
8.15-se executa integral betonul de egalizare ,
8.16- se traseaza axele in plan ale constructiei noi se solicita receptia
trasarii constructiei si se incheie PVde trasare
Lucrarile ulterioare sunt lucrari obisnuite de terasamente , cofr ,
armare si betonare .

In R8 se adauga

Vezi nota din R7