Sunteți pe pagina 1din 138

1.

Preliminarii
Lucrari indicate
Lista de lucrari prezentata nu este limitativa.
Antreprenorul va verifica exactitatea cantitatilor de lucrari trecute in lista.
Nr
a

Id Articol Id Subarticol
b

A.Organizare de santier
1

P01

A01

P02

A02

P03

A03

P04

A04

P05

A05

P06

A06

P07

A07

P08

A08

P09

A09

10

P10

A10

11

P11

A11

12

P12

A12

13

P13

A13

14

P14

A14

15

P15

A15

16

P16

A16

B.Utilaje de ridicat
17

P17

B01

18
19
20
21
22

P18
P19
P20
P21
P22

B02
B03
B04
B05
B06

C.Ridicari topometrice
23

P23

C01

24

P24

C02

25

P25

C03

26

P26

C04

27

P27

C05

28

P28

C06

29

P29

C07

30

P30

C08

31

P31

C09

D.Mostre
32
33

P32
P33

D01
D02

E.Bransamente
34

P34

E01

35

P35

E02

entata nu este limitativa.


rifica exactitatea cantitatilor de lucrari trecute in lista.
Descrierea lucrarilor
g

Unitate
de masura
h

e santier
Imprejmuire temporara a santierului cu gard cu inaltimea de minim 2 m , fara spatiu liber la
partea inferioara( culoare gri mat)

pausal

Intretinerea gardului pe durata executiei lucrarilor( liber de orice afise,inscrisuri si in perfecta


stare de curatenie)

pausal

Executie drumuri de acces in santier si platforme pentru depozitare materiale necesare


executiei
Dispozitive de iluminare pe timp de noapte a acceselor in santier si semnalizarea imprejmuirii
conform aprobarilor legale

pausal
pausal

Intretinerea acceselor catre si in santier pe toata perioada executiei lucrarilor pentru acces
continuu in conditii normale pe timp de zi si noapte

pausal

Conexiunea la utilitati a gheretelor pentru paznici la toate accesele in santier si intretinerea lor
pe durata executiei lucrarilor

pausal

Bariera control acces pentru acces materiale si intretinere pe toata durata de executie a
lucrarilor

pausal

Bariera control acces pentru acces personal inclusiv legitimatii de intrare cu indicarea clara a
numelui, functiei si firmei pentru care lucreaza in santier conform listelor de personal aprobate
de Beneficiar.
Grupuri sanitare pentru personal muncitor, pe sexe, montaj si intretinere pe toata durata
executiei lucrarilor

pausal
pausal

Grupuri sanitare pentru personal TESA, pe sexe, montaj si intretinere pe toata durata de
exexcutie a lucrarilor
pausal
Dispozitiv de spalat autovehiculele la iesirea/intrarea in santier, inclusiv rigola pentru eliminarea
reziduurilor conform avize
pausal
Containere pentru reprezentantii Beneficiarului in santier( consultanti,project
manager,supervizori,diriginti) conform clauze contract, montaj inclusiv intretinere si
consumabile pe toata durata executiei lucrarilor
Montarea si intretinerea panoului de identificare a constructiei ce urmeaza a fi realizate
conform aprobarii Beneficiarului si iluminarea pe timp de noapte a panoului in conditii de
siguranta, pe toata perioada de executie a lucrarilor
Montarea mijloacelor PSI conform planului de securitate pe durata executiei lucrarilor,si
intretinerea lor conform plan SSM

pausal

pausal
pausal

Dotari de mobilier,IT si birotica in containerele personal TESA si pentru reprezentantii


Beneficiarului si intretinerea lor pe toata perioada executiei lucrarilor
Paza bunurilor si persoanelor din incinta santierului pe toata durata executiei lucrarilor 24 ore
din 24 , inclusiv pe durata tuturor sarbatorile legale

pausal
pausal

cat
Proiect de fundatii conform avizului proiectantului de structura pentru fundatie( fundatii)
macara sau alte utilaje de ridicat care necesita fundatie
Executia fundatiilor pentru macara sau alte utilaje de ridicat care necesita fundatie
Mobilizare macara( macarale)
Mobilizare utilaje ( altele decat macaralele fixe) inclusiv schele,escalatoare.
Demobilizare macara( macarale)
Demobilizare utilaje de ridicat( altele decat macaralele fixe)

pausal
pausal
pausal
pausal
pausal
pausal

Identificarea punctelor de reper pentru nivelment topometric

pausal

Masuratori topometrice pentru identificarea axelor la inceputul executiei lucrarilor de structura .


Masuratori topometrice pentru transmiterea axelor la inceputul executiei fiecarui nivel al
lucrarilor de structura .
Masuratori topometrice la trasarea constructiei in timpul executiei lucrarilor de structura ,pentru
toate lucrarile de structura.
Masuratori topometrice la montarea cofrajelor in timpul executiei lucrarilor de structura ,pentru
toate lucrarile de structura.

pausal

metrice

pausal
pausal
pausal

Masuratori topometrice dupa demontarea cofrajelor in timpul executiei lucrarilor de structura


,pentru toate lucrarile de structura pentru indicarea abaterilor de la verticalitate si planeitate.

pausal

Masuratori topometrice finale la terminarea lucrarilor de structura pentru intocmirea planurilor


as-built cu indicarea distincta a eventualelor abateri si interpretarea lor in vederea corectarii
abaterilor care nu se incadreaza in limitele prevazute de normativele NE 012,C 56 , Caietul de
sarcini,Specificatii.

pausal

Masuratori topometrice finale la terminarea lucrarilor de arhitectura pentru intocmirea planurilor


as-built cu indicarea distincta a eventualelor abateri si interpretarea lor in vederea corectarii
abaterilor care nu se incadreaza in limitele prevazute de normativele C 56 , Caietul de
sarcini,Specificatii.
pausal
Masuratori topometrice finale la terminarea lucrarilor de instalatii pentru intocmirea planurilor
as-built cu indicarea distincta a eventualelor abateri si interpretarea lor in vederea corectarii
abaterilor care nu se incadreaza in limitele prevazute de normativele C 56 , Caietul de
sarcini,Specificatii.( acest articol se refera la partile vizibile ale instalatiilor, a partilor aplicate ,
inaltimile de montaj )

pausal

Montaj si functionare camera de mostre pe durata executiei


Prezentarea mostrelor de materiale conform specificatii

pausal
pausal

Bransamente temporare la utilitati pentru toata durata executiei lucrarilor

pausal

Bransamente definitive.Lucrarile Constructorului se opresc la intrarea in contor( in


firida,tablou sau camin) pentru orice tip de bransament.Caminele de bransament se executa
de catre Constructor cu aprobarea firmelor autorizate sa execute bransamentele si sa monteze
contorul dupa cum este cazul.Contoarele se monteaza de catre firme autorizate indicate de
Constructor si aprobate de catre Beneficiar.Costurile ocazionate de executia bransamentelor
definitive se vor aproba in prealabil de catre Beneficiar si nu se vor plati decat dupa obtinerea
documentului care atesta punerea in functiune( contor montat si contract incheiat)
pausal

Cantitati
i

2.Arhitectura

Lucrari indicate conform documentatiei de proiectare


Lista de lucrari prezentata nu este limitativa.
Antreprenorul va verifica exactitatea cantitatilor de lucrari trecute in lista.

Nr Id Articol

Id Subarticol

Detaliu

Specificatii

Producator Indicativ

A01

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

A02

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

A03

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

A09

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

10

A10

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

11

A11

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

12

A12

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

13

A13

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

14

A14

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

15

A15

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

16

A16

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

17

A17

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

18

A18

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

19

A19

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

20

A20

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

21

A21

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

22

A22

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

23

A23

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

24

A24

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

25

A25

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

26
27
28

A26
A27
A28

conform PT
conform PT
conform PT

conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii

conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii

29

A29

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

30

A30

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

31

A31

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

32

A32

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

33

A33

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

34

A34

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

35

A35

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

36

A36

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

37

A37

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

38

A38

conform PT

conform specificatii

conform specificatii

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49

conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT

conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii

conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
A84
A85
A86
A87
A88
A89
A90
A91
A92
A93
A94

conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT

conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii

conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

A95
A96
A97
A98
A99
A100
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107

conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT
conform PT

conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii

conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii
conform specificatii

Descrierea lucrarilor
g

Unitate
de masura
h

Cantitati
i

Topping cu elicopterul al pardoselilor de beton conform


specificatii(subsol si spatii tehnice)
aplicate direct pe betonul elicopterizat, cfm. specificatii
(inclusiv rampa)

mp

547.3

mp

547.3

Hidroizolarea putului liftului si finisaj conform specificatii

mp

3.5

Zidarie de 25 cm grosime, armata la 2 randuri si ancorata


conform specificatii

mc

522

Pereti de gips carton, pe structura metalica, conform


specificatii, grosime 15 cm, dublu placat, cu izolatie din fibre
minerale
grosime
10 cm,cfm.
specificatii
Pereti de gips
carton,
pe structura
metalica, conform

mp

2,150

specificatii, grosime 15 cm, dublu placat, cu izolatie din fibre


minerale grosime 10 cm,rezistent la umezeala cfm.
specificatii

mp

1,072

mp

4,165

mp

833

mp

594

mp

2,413

mp

439

mp

10,323

mp

1,751

ml

1,556

Placare cu gips carton a peretilor si structurii, grosime sistem


5 cm, simplu placat, pe structura metalica, cfm. specificatii
Placare cu gips carton a peretilor si structurii, grosime sistem
5 cm, simplu placat, pe structura metalica,rezistent la
umezeala cfm. specificatii
Sistem inchidere canale de ghene instalatii, din gips carton pe
structura metalica, grosime sistem 7.5 cm, dublu placat cu
fonoizolatie 5 cm, rezistent la umezeala cfm. specificatii
Plafoane false fixe de gips carton normal pe structura
metalica conform specificatii
Plafoane false fixe de gips carton rezistent la umezeala pe
structura metalica conform specificatii
Zugraveli lavabile de interior cfm. Specificatii
Parchet de lemn triplu stratificat, montat cu adezivi specifici
pe sapa autonivelanta, cfm specificatii
Plinta lemn, culoare si model identic parchet , cfm specificatii

Placari din gresie antiderapanta aplicata cu adeziv specific pe


sapa autonivelanta, inclusiv tratament hidrofug epoxhidic,
cfm specificatii
Plinta
gresie , h=10cm, culoare si model identic gresie,
aplicata cu adeziv specific, cfm specificatii
Profile de schimbare finisaj ( gresie/parchet) cfm. specificatii
Placaj ceramic vertical (faianta) aplicata cu adeziv specific,
iclusiv tratament hidrofug epoxhidic pentru bai cfm.
iclusiv tratament hidrofug epoxhidic pentru bucatarie cfm.
Specificatii
Placaj piatra (spatii comune) aplicat pe sapa si montat cu
adeziv cfm. Specificatii
Plinta piatra aplicata cu adeziv specific cfm. Specificatii
Sistem terasa circulabila (inclusiv finisaj) cfm. Specificatii
Plinte pentru terase circulabile (identic finisaj) cfm. Specificatii
in tabla galvanizata sau zincata( spatii servicii) cfm.
Specificatii
Termosistem pe baza de polistiren extrudat 50 mm, inclusiv
sistemul de prindere, cfm. Specificatii
Termosistem pe baza de polistiren extrudat 100 mm, inclusiv
sistemul de prindere, cfm. Specificatii
Termosistem pe baza de polistiren extrudat 150 mm, inclusiv
sistemul de prindere, cfm. Specificatii
Vopsitorii si tencuieli de exterior peste termosistem de
polistiren extrudat cfm. Specificatii
Structura metalica usoara tip Eurofox - Terracotta sau similar
pentru placaj ceramic uscat tip bratca, cfm. Specificatii
Placaj ceramic uscat tip bratca, cfm. Specificatii
Termosistem pe baza de vata minerala bazaltica 100 mm,
inclusiv sistemul de prindere, cfm. Specificatii
Balustrada din inox pentru scara interioara, inclusiv sistemul
de prindere, cfm. Specificatii
Balustrada din sticla securizata mata, cu prinderi individuale
ale panourilor de sticla si mana curenta din aluminiu, h sistem
92 cm, cfm. Specificatii
Panou Fereastra tip FP1
Panou Fereastra tip FP2
Panou Fereastra tip FP3
Panou Fereastra tip FP4
Panou Fereastra tip FP5
Panou Fereastra tip FP6
Panou Fereastra tip FP7
Panou Fereastra tip FP8
Panou Fereastra tip FP9
Panou Fereastra tip FP10
Panou Fereastra tip FP11

mp

439

ml

339

ml

118

mp

1,064

mp

135

mp

301

ml
mp
mp

388
560
727

mp

396

mp

284

mp

1,968

mp

450

mp

1,686

mp

923

mp

923

mp

923

ml

159

mp

149

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

3.05
10.34
5.30
4.37
16.70
6.25
10.75
3.75
5.75
5.75
9.54

Panou Fereastra tip


Panou Fereastra tip
Panou Fereastra tip
Panou Fereastra tip
Fereastra tip F1
Fereastra tip F2
Fereastra tip F2r
Fereastra tip F3
Fereastra tip F4
Fereastra tip F5
Fereastra tip F6
Fereastra tip F6r
Fereastra tip F7
Fereastra tip F7r
Fereastra tip F8
Fereastra tip F8r
Fereastra tip F9
Fereastra tip F9r
Fereastra tip F10
Fereastra tip F10r
Fereastra tip F11
Fereastra tip F12
Fereastra tip F12r
Fereastra tip F13
Fereastra tip F14
Fereastra tip F15
Fereastra tip F16
Fereastra tip F17
Fereastra tip F18
Fereastra tip F19
Fereastra tip F20
Usa tip U1
Usa tip U2
Usa tip U3
Usa tip U4
Usa tip U5
Usa tip U6
Usa tip U7
Usa tip U8
Usa tip U9
Usa tip U10
Usa tip U11
Usa tip U12
Usa tip U13
Usa UME2

FP12
FP13
FP14
FP15

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

10.60
16.83
20.00
11.88
9.68
6.30
18.90
6.30
42.00
4.80
6.30
2.10
18.48
27.72
10.08
3.36
11.34
7.56
18.90
3.78
13.23
23.10
4.62
50.40
14.70
10.92
7.56
3.78
9.45
25.20
0.84
31
40
58
2
7
1
2
4
4
2
2
1
3
2

Usa OME
Usa URF 60'
Usa URF 90'
Fereastra GS1
Fereastra GS1
Usa Sectionala Garaj
Panou Fatada PF1
Panou Fatada PF2
Panou Fatada PF3
Chepeng carosabil 1000 x 1000 mm
Chepeng carosabil 1000 mm
Cupola acces terasa necirculabila 900 x 900 mm
Cupola desfumare - 1000 x 2000 mm

buc
buc
buc
mp
mp
mp
mp
mp
mp
buc
buc
buc
buc

1
5
1
4.90
7.30
16.15
57.85
61.65
81.93
2
1
1
1

3.Electrice
Lucrari indicate conform documentatiei de proiectare
Lista de lucrari prezentata nu este limitativa.
Antreprenorul va verifica exactitatea cantitatilor de lucrari trecute in lista.
Nr

Id Articol

Id Subarticol

Detaliu

Specificatii

A.Instalatii electrice de iluminat si prize


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

IE1
IE2
IE3
IE4
IE5
IE6
IE7
IE8
IE9
IE10
IE11
IE12

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

13

IE13

A13

conform plan PT

14
15
16

IE14
IE15
IE16

A14
A15
A16

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

17

IE17

A17

conform plan PT

18
19
20
21

IE18
IE19
IE20
IE21

A18
A19
A20
A21

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

22

IE22

A22

conform plan PT

23

IE23

A23

conform plan PT

24

IE24

A24

conform plan PT

25

IE25

A25

conform plan PT

26

IE26

A26

conform plan PT

Producator
Indicativ
f

27

IE27

A27

conform plan PT

28

IE28

A28

conform plan PT

29

IE29

A29

conform plan PT

30

IE30

A30

conform plan PT

31

IE31

A31

conform plan PT

32

IE32

A32

conform plan PT

33
34
35
36
37

IE33
IE34
IE35
IE36
IE37

A33
A34
A35
A36
A37

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

B.Instalatii electrice de forta


Toate cablurile sunt cu rezistenta marita la foc
38
39
40
41
42
43
44

IE38
IE39
IE40
IE41
IE42
IE43
IE44

B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

45

IE45

B08

conform plan PT

46

IE46

B09

conform plan PT

47

IE47

B10

conform plan PT

48

IE48

B11

conform plan PT

49

IE49

B12

conform plan PT

50

IE50

B13

conform plan PT

51

IE51

B14

conform plan PT

52

IE52

B15

conform plan PT

53

IE53

B16

conform plan PT

54

IE54

B17

conform plan PT

55

IE55

B18

conform plan PT

56

IE56

B19

conform plan PT

57

IE57

B20

conform plan PT

58

IE58

B21

conform plan PT

59

IE59

B22

conform plan PT

60

IE60

B23

conform plan PT

61
62
63

IE61
IE62
IE63

B24
B25
B26

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

64

IE64

B27

conform plan PT

65
66

IE65
IE66

B28
B29

conform plan PT
conform plan PT

67

IE67

B30

conform plan PT

68

IE68

B31

conform plan PT

69

IE69

B32

conform plan PT

70

IE70

B33

conform plan PT

71

IE71

B34

conform plan PT

72

IE72

B35

conform plan PT

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

IE73
IE74
IE75
IE76
IE77
IE78
IE79
IE80
IE81
IE82
IE83
IE84

B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

85

IE85

B48

conform plan PT

86

IE86

B49

conform plan PT

87
88
89

IE87
IE88
IE89

B50
B51
B52

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

90

IE90

B53

conform plan PT

91

IE91

B54

conform plan PT

92
93

IE92
IE93

B55
B56

conform plan PT
conform plan PT

C.Instalatii electrice coloane


Toate cablurile sunt cu rezistenta marita la foc
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

IE94
IE95
IE96
IE97
IE98
IE99
IE100
IE101
IE102
IE103
IE104
IE105
IE106
IE107
IE108
IE109
IE110
IE111
IE112
IE113
IE114
IE115
IE116
IE117
IE118
IE119
IE120
IE121
IE122
IE123
IE124
IE125
IE126
IE127
IE128
IE129

C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

130
131
132
133
134
135
136
137
138

IE130
IE131
IE132
IE133
IE134
IE135
IE136
IE137
IE138

C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

D.Instalatii electrice de legare la pamint


(Paratrasnet)
139

IE 139

D01

conform plan PT

140

IE140

D02

conform plan PT

141
142
143
144
145
146

IE 141
IE 142
IE 143
IE 144
IE 145
IE 146

D03
D04
D05
D06
D07
D08

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

E.Instalatii electrice de detectie gaze


(Se aplica la centrala termica)
147
148
149
150
151

IE 147
IE148
IE 149
IE 150
IE 151

E01
E02
E03
E04
E05

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

152

IE 152

E06

conform plan PT

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

IE 153
IE 154
IE 155
IE 156
IE 157
IE 158
IE 159
IE 160
IE 161
IE 162

E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

163

IE 163

E17

conform plan PT

F.Instalatii electrice de comunicatii


164
165
166
167

IE 164
IE 165
IE 166
IE 167

F01
F02
F03
F04

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

168

IE 168

F05

conform plan PT

169

IE 169

F06

conform plan PT

170
171

IE 170
IE 171

F07
F08

conform plan PT
conform plan PT

172

IE 172

F09

conform plan PT

173

IE 173

F10

conform plan PT

174

IE 174

F11

conform plan PT

175

IE 175

F12

conform plan PT

176

IE 176

F13

conform plan PT

177

IE 177

F14

conform plan PT

178

IE 178

F15

conform plan PT

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

IE 179
IE 180
IE 181
IE 182
IE 183
IE 184
IE 185
IE 186
IE 187
IE 188
IE 189
IE 190

F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

G.Instalatii electrice automate de semnalizare incendiu


191
192
193
194
195
196
197
198
199

IE 191
IE 192
IE 193
IE 194
IE 195
IE 196
IE 197
IE 198
IE 199

G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

200

IE 200

G10

conform plan PT

201
202

IE 201
IE 202

G11
G12

conform plan PT
conform plan PT

203

IE 203

G13

conform plan PT

204

IE 204

G14

conform plan PT

205

IE 205

G15

conform plan PT

206
207

IE 206
IE 207

G16
G17

conform plan PT
conform plan PT

208

IE 208

G18

conform plan PT

209
210
211
212
213
214
215

IE 209
IE 210
IE 211
IE 212
IE 213
IE 214
IE 215

G19
G20
G21
G22
G23
G24
G25

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

H.Instalatii electrice automate de semnalizare noxe


216
217

IE 216
IE 217

H01
H02

conform plan PT
conform plan PT

218

IE 218

H03

conform plan PT

219

IE 219

H04

conform plan PT

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

IE 220
IE 221
IE 222
IE 223
IE 224
IE 225
IE 226
IE 227
IE 228
IE 229
IE 230
IE 231
IE 232

H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

I.Instalatii electrice CCTV circuit inchis


233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

IE233
IE234
IE235
IE236
IE237
IE238
IE239
IE240
IE241
IE242
IE243

I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09
I10
I11

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

IE244
IE245
IE246
IE247
IE248
IE249
IE250
IE251
IE252
IE253
IE254

I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

J.Instalatii electrice de protectie( intruziune,control acces,bariere)


255
256
257
258
259
260

IE255
IE256
IE257
IE258
IE259
IE260

J01
J02
J03
J04
J05
J06

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

261

IE261

J07

conform plan PT

262

IE262

J08

conform plan PT

263

IE263

J09

conform plan PT

264

IE264

J10

conform plan PT

265
266
267
268
269
270
271
272
273

IE265
IE266
IE267
IE268
IE269
IE270
IE271
IE272
IE273

J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

274

IE274

J20

conform plan PT

275

IE275

J21

conform plan PT

276
277
278

IE276
IE277
IE278

J22
J23
J24

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

K.Instalatia de BMS
279

IE279

K01

conform plan PT

280
281
282
283
284
285
286
287
288

IE280
IE281
IE282
IE283
IE284
IE285
IE286
IE287
IE288

K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

L.Analiza echipare tablou electric general TG


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
289

IE289

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

IE290
IE291
IE292
IE293
IE294
IE295
IE296
IE297
IE298
IE299
IE300
IE301
IE302
IE303
IE304
IE305
IE306
IE307
IE308
IE309
IE310
IE311
IE312
IE313
IE314
IE315
IE316
IE317
IE318
IE319
IE320
IE321
IE322
IE323

conform plan PT
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33
L34

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

324

IE324

L35

conform plan PT

325

IE325

L36

conform plan PT

M.Analiza echipare tablou electric Ventilatoare Desfumare(TVD)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

IE326
IE327
IE328
IE329
IE330
IE331
IE332
IE333
IE334
IE335
IE336
IE337
IE338
IE339
IE340
IE341
IE342

M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

N.Analiza echipare tablou electric pompe ape uzate (T Pau)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

IE343
IE344
IE345
IE346
IE347
IE348
IE349
IE350
IE351
IE352
IE353
IE354
IE355
IE356
IE357
IE358
IE359

N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

O.Analiza echipare tablou electric denoxare (T D)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
360
361
362
363

IE360
IE361
IE362
IE363

O01
O02
O03
O04

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

IE364
IE365
IE366
IE367
IE368
IE369
IE370
IE371
IE372
IE373
IE374

O05
O06
O07
O08
O09
O10
O11
O12
O13
O14
O15

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

P.Analiza echipare tablou electric securitate (T SE)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

IE375
IE376
IE377
IE378
IE379
IE380
IE381
IE382
IE383
IE384
IE385
IE386
IE387
IE388

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

Q.Analiza echipare tablou electric iluminat siguranta (T LSig)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401

IE389
IE390
IE391
IE392
IE393
IE394
IE395
IE396
IE397
IE398
IE399
IE400
IE401

Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
Q07
Q08
Q09
Q10
Q11
Q12
Q13

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

R.Analiza echipare tablou electric pompe de ploaie (T Pp)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
402
403
404

IE402
IE403
IE404

R01
R02
R03

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

IE405
IE406
IE407
IE408
IE409
IE410
IE411
IE412
IE413
IE414

R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

S.Analiza echipare tablou electric adapost ALA (T ALA)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
415

IE415

S01

conform plan PT

416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

IE416
IE417
IE418
IE419
IE420
IE421
IE422
IE423
IE424
IE425
IE426
IE427

S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

T.Analiza echipare tablou electric centrala termica (T CT)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

IE428
IE429
IE430
IE431
IE432
IE433
IE434
IE435
IE436
IE437
IE438
IE439
IE440
IE441
IE442
IE443
IE444
IE445
IE446

T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

447
448
449
450

IE447
IE448
IE449
IE450

T20
T21
T22
T23

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

U.Analiza echipare tablou electric comun (T C)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
451
452

IE451
IE452

U01
U02

conform plan PT
conform plan PT

453

IE453

U03

conform plan PT

454
455

IE454
IE455

U04
U05

conform plan PT
conform plan PT

456

IE456

U06

conform plan PT

457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474

IE457
IE458
IE459
IE460
IE461
IE462
IE463
IE464
IE465
IE466
IE467
IE468
IE469
IE470
IE471
IE472
IE473
IE474

U07
U08
U09
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

V.Analiza echipare tablou electric Subsol 5 (TES 5)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

IE475
IE476
IE477
IE478
IE479
IE480
IE481
IE482
IE483
IE484
IE485
IE486
IE487

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

488
489
490
491
492
493

IE488
IE489
IE490
IE491
IE492
IE493

V14
V15
V16
V17
V18
V19

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

W.Analiza echipare tablou electric Subsol 4 si 3 (TES 4 si TES 3)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

IE494
IE495
IE496
IE497
IE498
IE499
IE500
IE501
IE502
IE503
IE504
IE505
IE506
IE507
IE508
IE509
IE510
IE511
IE512

W01
W02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W09
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

X.Analiza echipare tablou electric Subsol 2 (TES 2)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
513
514
515
516

IE513
IE514
IE515
IE516

X01
X02
X03
X04

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

517

IE517

X05

conform plan PT

518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529

IE518
IE519
IE520
IE521
IE522
IE523
IE524
IE525
IE526
IE527
IE528
IE529

X06
X07
X08
X09
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

530
531
532

IE530
IE531
IE532

X18
X19
X20

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

Y.Analiza echipare tablou electric Subsol 1 TB-S1( TB2-S1)


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
533
534
535
536

IE533
IE534
IE535
IE536

Y01
Y02
Y03
Y04

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

537

IE537

Y05

conform plan PT

538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

IE538
IE539
IE540
IE541
IE542
IE543
IE544
IE545
IE546
IE547
IE548
IE549
IE550
IE551

Y06
Y07
Y08
Y09
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

Z.Analiza echipare tablou electric parter si etaj 4 - 8 bucati


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
552

IE552

Z01

conform plan PT

553

IE553

Z02

conform plan PT

554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570

IE554
IE555
IE556
IE557
IE558
IE559
IE560
IE561
IE562
IE563
IE564
IE565
IE566
IE567
IE568
IE569
IE570

Z03
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

571

IE571

Z20

conform plan PT

AA.Analiza echipare tablou electric etaj 1( 3 , 5 ) - 12 bucati


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
572

IE572

AA01

conform plan PT

573

IE573

AA02

conform plan PT

574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

IE574
IE575
IE576
IE577
IE578
IE579
IE580
IE581
IE582
IE583
IE584
IE585
IE586
IE587
IE588
IE589
IE590
IE591

AA03
AA04
AA05
AA06
AA07
AA08
AA09
AA10
AA11
AA12
AA13
AA14
AA15
AA16
AA17
AA18
AA19
AA20

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

AB.Analiza echipare tablou electric etaj 2( TB1 si TB4 )


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
592

IE592

AB01

conform plan PT

593

IE593

AB02

conform plan PT

594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611

IE594
IE595
IE596
IE597
IE598
IE599
IE600
IE601
IE602
IE603
IE604
IE605
IE606
IE607
IE608
IE609
IE610
IE611

AB03
AB04
AB05
AB06
AB07
AB08
AB09
AB10
AB11
AB12
AB13
AB14
AB15
AB16
AB17
AB18
AB19
AB20

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

AC.Analiza echipare tablou electric etaj 2( TB2 si TB3 )


(Toate tablourile vor avea spatiu liber de rezerva de cel putin 20%)
612

IE612

AC01

conform plan PT

613

IE613

AC02

conform plan PT

614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631

IE614
IE615
IE616
IE617
IE618
IE619
IE620
IE621
IE622
IE623
IE624
IE625
IE626
IE627
IE628
IE629
IE630
IE631

AC03
AC04
AC05
AC06
AC07
AC08
AC09
AC10
AC11
AC12
AC13
AC14
AC15
AC16
AC17
AC18
AC19
AC20

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

AD.Grup Electrogen
(pretul pentru tablouri de conexiune si legaturi se considera incluse)

632

IE632

AD01

conform plan PT

a.
Descrierea lucrarilor
g

Tub de protecie tip IPEY 12 montat aparent pe perete


Tub de protecie tip IPEY 16 montat aparent pe perete
Tub de protecie tip IPEY 20 montat aparent pe perete
Idem IPEY 25
Idem tub PEL 9
Idem tub PEL 11
Doza NBU -3
Doza NBU -4
Numere de branament
Cablu de iluminat montat aparent tip CYYF3x1,5
Cablu de prize montat aparent tip CYYF3x2,5
Cablu de prize montat aparent tip CYYF3x4
Montare aparate monofazate aparent ntreruptor
etan
Montare aparate monofazate ingropat ntreruptor
Montare aparate monofazate aparent comutator
etans
Montare aparate monofazate ingropat comutator
Montare aparate monofazate ingropat comutator
cap scar etans
Montare aparate monofazate priz asigurata
Montare aparate monofazate priz asigurata etanse
Montare aparate monofazate priz normal de 10A
Montare aparate monofazate aparent - priz de 16A
etansa
Montare aparate monofazate senzor de prezenta pentru
aprinderea iluminatului pe zone (notat S)
Corp de iluminat incandescent aplic de tavan etansa
(A4)- complet echipat
Corp de iluminat incandescent aplic de perete (A1)complet echipat
Corp de iluminat incandescent aplic de tavan (A2)complet echipat
Corp de iluminat special tip spot LS montat n tavanul
fals cu o lmpa compacta (perimetral) IP20 complet
echipat

Unitate
de masura
h

Cantitati
i

m.
m.
m.
m.
m.
m.
buc
buc
buc
m
m
m

161
29820
300
54
100
200
1500
2100
450
59169
26670
9000

buc.

31

buc.
buc.
buc.

6
28
108

buc.

18

buc.
buc.
buc.
buc.

488
40
502
159

buc.

230

buc.

68

buc.

12

buc.

135

buc.

52

Corp de iluminat flourescent aparent etan tip (B3-236)


complet echipat
Corp de iluminat flourescent aparent etan tip (B3-118)
complet echipat
Corp de iluminat aparent etan de siguranta de marcare
a hidrantilor tip LH complet echipat
Corp de iluminat aparent de siguranta de evacuare tip
LE complet echipat
Corp de iluminat flourescent montat incastrat in tavanul
fals tip (B1-418) complet echipat
Corp de iluminat flourescent simplu in scafa tip (B1
-136) complet echipat
Racordare conducte
Energie electric pentru probe
Dibluri metalice dn 6
Construcii din oel (supori)
Vopsitorii

Teav de protecie montata ingropat Tv 3


Teav de protecie montata ingropat PEL 21
Teav de protecie montata ingropat PEL 29
Doze de derivaie NBU-PG 16
Doze centralizatoare NBU - PG 21
Piesa flexibil
Numere de branament
Cablu de energie tip CYYF 3x1,5 montat pe pod
cabluri in tavanul fals sau sub pardoseala falsa
Cablu de energie tip CYYF 3x2,5 montat cu scoabe
dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de energie tip CYYF 4x16montat cu scoabe
dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de energie tip CYYF 5x1,5 montat cu scoabe
dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de energie tip CYYF 5x2,5 montat cu scoabe
dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de energie tip Cu 5x4 RF 90montat cu scoabe
dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de energie tip CYYF 5x6 montat cu scoabe
dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de energie tip CYYF 5x10 montat cu scoabe
dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de energie tip CYYF 3x1 montat cu scoabe
dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de energie tip CYYF 11x1 montat cu scoabe
dibluri forate sau pe pod de cabluri

de
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe

buc

253

buc

63

buc

28

buc

131

buc

891

buc

160

buc
kWh
buc
kg
mp

30546
4500
4680
1956
170

m.
m.
m.
buc.
buc.
buc
buc

20
20
10
540
60
826
380

6000

3000

20

1700

250

350

200

20

200

600

Cablu de energie tip CyAbY 4x1,5 montat cu scoabe pe


dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de energie tip CyAbY 5x4 montat cu scoabe pe
dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de energie tip CYYF 3x25+16 montat cu scoabe
pe dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de comanda tip CSYYF 3x1,5 montat cu scoabe
pe dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de comanda tip CSYYF 3x2,5 montat cu scoabe
pe dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cablu de comanda tip CSYYF 11x1 montat cu scoabe pe
dibluri forate sau pe pod de cabluri
Cap cabluri energie nearmate pina la 16 mmp
Cap cabluri comanda nearmate pina la 16 mmp
Cap cabluri nemate peste 16 mmp
Cutii de comanda CC montate aparent pentru actionare
aparate climatizare numai montaj (numai daca sunt
fara telecomanda)
Aparate montate aparent - priza lucru 16A/380V
Aparate montate aparent - priza lucru 32A/380V
Aparate montate aparent intrerupator forta actionare
motoare de ventilatoare sau asemenea bipolar 10A
Alimentatori (adaptori de tensiune) cu puterea de 50 VA
pentru voleti
Asigurarea continuitatii alimentarii tabloului de vitali cu
UPS 1 kVA
Asigurarea continuitatii alimentarii tabloului de iluminat
vitali cu UPS 2 kVA
Asigurarea continuitatii alimentarii tabloului de iluminat
vitali cu UPS 3 kVA
Asigurarea continuitatii alimentarii tabloului de iluminat
vitali cu UPS 6 kVA
Probe cabluri
Legarea electromotorului pn la 4 kW
Racordare conducte
Conducta OL ZN pe zid 20 x 3 sau Cu 16
Conducta OL ZN pe zid 25 x 4 sau Cu 25
Incercare motoare mai mari de 4 kW
Consum energie electric
Etanare treceri prin perei
Etanare treceri prin plansee
Treceri prin perei rezistente la foc
Treceri prin plansee rezistente la foc
Diblu metalic 8mm
Pod de cabluri PC50 (50% in tavan si 50% sub
pardoseala)
Pod de cabluri PC100 (50% in tavan si 50% sub
pardoseala)

20

100

10

40

50

1700

buc
buc
buc

1700
826
6

buc

86

buc
buc

4
1

buc

buc

101

buc

buc

buc

17

buc

buc
buc
buc
m
m
buc
kWh
buc
buc
buc
buc
buc

268
50
5430
1890
1000
6
6500
180
108
72
36
2460

2300

970

Pod de cabluri PC200


Pod de cabluri PC300
Pod de cabluri PC400
Jgheab cu capac perforat pentru cabluri Jb400 montat
pe verticala
Jgheab cu capac perforat pentru cabluri Jb800 montat
pe verticala
Construcii metalice console
Vopsitorii

Teav din PVC dn 110 montat ngropat


Tub de protectie metalic TV 3 montat aparent
Tub de protectie metalic TV 2 1/2 montat aparent
Tub de protectie metalic PEL 29 montat aparent
Montat tablou electric gata echipat
Procurare TG
Procurare TB1
Procurare TB2
Procurare TB3
Procurare TB4
Procurare TS
Procurare TVD
Procurare TSig
Procurare TSe
Procurare TLi
Procurare TC
Procurare TCTA
Procurare TCT
Procurare TS
Procurare TCh
Procurare TD
Procurare TEx
Procurare TSH
Procurare TALA
Procurare TSPI
Procurare TPP
Cablu montat aparent CYYF 5 X 4
Cablu montat aparent CYYF 5 X 6
Cablu montat aparent CYY F 5 X 10
Cablu montat aparent CYY F 5 X 16
Cablu montat aparent CYYF 4 X 25+16
Cablu montat aparent CYYF 4 X 35+16
Cablu montat aparent CYYF 4 X 120+70
Cablu montat aparent CYYF3 X 95+50
Cablu montat aparent CYAbY F 5X4
Legaturi la borne pina la 25mmp

m
m
m

435
320
225

40

20

kg
mp

2585
245

m
m
m
m
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
m
m
m
m
m
m
m
m
m
buc

45
400
200
100
50
1
7
7
6
6
4
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
300
700
800
50
300
70
60
200
250
5

Legaturi la borne mai mare de 25mmp


Incercare panouri electrice
Etanare treceri prin plansee
Treceri prin perei rezistente la foc
Treceri prin plansee rezistente la foc
Consum energie electric
Diblu metalic 8mm
Construcii metalice console
Vopsitorii

buc
buc
buc
buc
buc
kWh
buc
kg
mp

17
50
12
36
12
2600
250
1750
150

Piesa flexibil de legare la pmnt


Conducta de captare Ol Zn 25 x4 pe atic (inclusiv
racordurile agregatelor de pe acoperi)
Cutie cu eclis de separaie
Construcii din oel
Vopsitorii
Verificare priza de mpmntare
Protecia coborrii
Banda OLZn 40 x 4 montat in conturul fundatiei

buc

15

80

buc
kg
mp
buc
m
m

3
260
28
3
6
280

Suporti metalici

kg
m
buc
buc
buc

3
10
2
1
3

buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
m
m
m
buc

2
1
1
1
1
1
70
46
98
3

Ans

m.
m.
m.
m.

240
480
40
3

Tub protectie montat aparent sau in tavan fals IPEY 16


Detector gaze in centrala termica - montaj
Detector gaze in hol etaj 5 - montaj
Detector gaze - procurare
Sonerie alarmare in centrala termica si in camera de
paza- montaj
Sonerie - procurare
Electroventil 3 - montaj
Electroventil 3 - procurare
Centrala detectie gaze - montaj
Centrala detectie gaze - procurare
Verificare functionare ansamblu detectie gaze
Cablu sonerie alarmare detectie gaze
Cablu specific alimentare detector gaze
Cablu alimentare centrala detectie gaze
Reglare elemente detectie gaze
Plata firmei specializata pentru punerea in functiune a
instalatiei de curenti slabi detectie gaze
Tub protecie montat pe console IPEY 25
Tub protecie montat pe console IPEY 32
Tub protecie montat pe console PVC 50
Teav oel 2

Cablu de telefonie UTP categoria 6 sau categoria 6


introdus n tub de protecie
Cablu de comunicatii (fibra optica) introdus n tub de
protecie
Priza de comunicare dubla tip RJ 45
Priza de telefonie simpla tip RJ 45
Dulap 19 echipat cu: 6 regleta de 24 pozitii, cabluri de
legatura, suprti,conectica, etc. montare
Procurare Dulap 19 (conform descrierii de mai sus)
Dulap 19 echipat cu: 9 regleta de 24 pozitii, cabluri de
legatura, suprti,conectica, etc. montare
Procurare Dulap 19 (conform descrierii de mai sus)
Centrala telefonica principala cu 1100 numere interne si
250 iesiri cel putin, cu calculator (soft de gestionare
independenta a fiecarui numar interior) si imprimanta
procurare si montare
Cutie de pardoseala - conform masuratoare prize
Cutie (dulap) conexiune la Romtelecom procurare si
montare
Legaturi electrice
Energie electric pentru probe
Dibluri metalice dn 6
Construcii din oel (supori)
Vopsitorii
Pod de cabluri PC50 in tavan fals
Pod de cabluri PC100 in tavan fals
Pod de cabluri PC200 in tavan fals
Pod de cabluri PC600 in tavan fals
Pod de cabluri PC800 in tavan fals
Pod de cabluri PC100 in pardoseala
Pod de cabluri PC200 in pardoseala
Tub protecie montat pe console IPEY 20
Tub protecie montat pe console IPEY 25
Teav oel 1
Cablu detectori incendiu si butoane incendiu
Cablu detectori butoane
Cablu hupe alarmare incendiu
Detector de incendiu de fum
Interfata conectare si comanda I/O
Detector de incendiu casa scara
Motor liniar cu adaptor tensiune pentru actionarea
ferestrelor - casa scara
Buton de alarmare
Hupa de incendiu de alarmare sonora
Centrala detectie incendiu echipata complet montare
-4 bucle

110000

2000

buc
buc

1054
3

buc

buc

buc

buc

buc

buc

524

buc

buc
kWh
buc
kg
mp
m
m
m
m
m
m
m

18054
820
890
160
15
344
1151
485
80
136
867
241

m.
m.
m.
m
m
m
buc
buc
buc

360
420
20
2000
1000
160
465
20
1

buc

buc
buc

50
24

buc

Procurare centrala detectie incendiu


Centrala detectie incendiu de scara echipata complet
montare
Procurare centrala detectie incendiu de scara
Cablu alimentare motoare liniare CYYF3x1,5
Cablu comanda CSYYF 3x1 semnalizare pozitie CRF la
unitatile I/O
Cablu comanda CSYYF 7x1 intre centrale
Cablu comanda CSYYF 15x1 intre centrale
Legaturi electrice
Energie electric pentru probe
Dibluri metalice dn 6
Construcii din oel (supori)
Vopsitorii
Tub protectie montat pe console IPEY 25
Teav otel 1
Cablu alimentare centrale detectie noxe de nivel tip
CYYF 3x2,5
Cablu alimentare centrala principala detectie noxe tip
CYYF 3x2,5
Cablu alarmare si interconectare CSYYF7x1
Cablu Jy(st)y 2x2x0.8
Detector noxe
Sirena de alarmare la noxe
Caseta luminoasa cu clipire de alarmare noxe
Centrala detectie noxe echipata complet
Procurare centrala detectie noxe
Legaturi electrice
Energie electric pentru probe
Dibluri metalice dn 6
Constructii din otel (suporti)
Vopsitorii la suporti
Reglare si punere in functiune de firma specializata

Suporti metalici
Tub protecie montat ingropat sau in tavan fals IPEY 16
Teav PEL 9
Doze de derivaie
Tub flexibil de racord Dn 19
Post TV interior - montaj
Post TV interior - procurare
Post TV exterior - montaj
Post TV exterior - procurare
Multiplexor primar - montaj
Multiplexor primar - procurare

buc

buc

buc
m

1
95

3500

m
m
buc
kWh
buc
kg
mp

120
50
1500
1100
640
350
48

m.
m.

80
10

100

20

m
m
buc
buc
buc
buc
buc
buc
kWh
buc
kg
mp
buc

200
1000
120
5
16
5
5
120
50
120
25
6
1

kg
m.
m.
buc
m
buc
buc
buc
buc
buc
buc

80
650
20
12
2
65
65
6
6
8
8

Multiplexor principal - montaj


Multiplexor principal - procurare
Monitor color - montaj
Monitor color - procurare
Calculator cu program de stocare imagine
Cablu 75 ohmi
Cablu CYYF 3x2,5 alimentare prize camere TV
Prize alimentare energie camere TV
Reglare posturi TV
Prize semnal camere TV
Reglare si punere in functiune de firma specializata

buc
buc
buc
buc
buc
m
m
buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
1
1500
2350
71
71
71
1

m
m
m
m
buc
buc

195
125
95
10
26
26

800

760

buc

25

buc

buc
buc
Buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

2
1
2
2
2
2
2
1
1

180

220

Reglare si punere in functiune de firma specializata

buc
buc
buc

2
216
1

Traductoare I/O -2/2

Buc

es,bariere)
Tub protectie montat pe console IPEY 20
Tub protectie montat pe console IPEY 25
Tub protectie montat pe console IPEY 32
Teava otel 1
Procurare cititor card
Montare cititor de card
Cablu de curenti slabi special pentru cititoarele de
carduri
Conductor (cablu) de curenti slabi special pentru
detectie efractie
Detector de pozitie adresabil montat aparent la usi
sau ferestre
Bariera cu motor de actionare culimitatoare de
cursa la intrare/ iesirein/din garaj
Procurare bariere
Punct de comunicare la intrare iesire in/din garaj
Procurare punct comunicare garaj
Punct de comunicare la intrare in cladire
Procurare punct comunicare la cladire
Punct de comunicare in lift
Procurare punct comunicare lift
Centrala antiefractie
Procurare centrala efractie
Cablu cu conductori din cupru CYYF 3x2,5
alimentare bariere si centrale
Cablu cu conductori din cupru pentru comenzi si
semnalizari CSYYF 7 x 1
Legarea electromotorului bariera
Legaturi electrice

Traductoare I/O -2/4


Traductoare I/O -2/5
Traductoare I/O -2/6
Traductoare I/O -4/4
Traductoare I/O -5/10
Traductoare I/O -10/10
Surse
Adaptoare de tensiune
Cablu Jy(st)y 2x2x0.8

Intreruptor (disjunctor) general tripolar 1600/1400A


debrosabil
Intreruptor (disjunctor) general tripolar 800/650A
Intreruptor (disjunctor) tripolar 400A
Intreruptor (disjunctor) tripolar 200A
Intreruptor (disjunctor) tripolar 220A
Intreruptor (disjunctor) tripolar 260A
Intreruptor (disjunctor) tripolar 100A
Intreruptor (disjunctor) tetrapolar 100/80 A
Intreruptor (disjunctor) tetrapolar 100/70 A
Intreruptor (disjunctor) tetrapolar 400 A
Intreruptor (disjunctor) tetrapolar 125 A
Intreruptor (disjunctor) tetrapolar 100 A
Intreruptor (disjunctor) tetrapolar 60 A
Intreruptor (disjunctor) tetrapolar 50 A
Intreruptor (disjunctor) tetrapolar 40 A
Intreruptor (disjunctor) tetrapolar 32 A
Intreruptor (disjunctor) tetrapolar 25 A
Disjunctor tripolar 40A
Indicator luminos de faza
Sigurante mignon 25/2A
Trafo masura 1500/5A
Sistem electronic de masura PM 801
Contor electronic cu indicare la distanta
Bar nul cupru
Cleme sir pina la 100 A
Cleme sir pina la 200 A
Cleme sir pina la 400 A
Cleme sir pina la 600 A
Cleme sir peste 600A
Conductori cupru
Confecii metalice
Presetupe
Etichete
Baterie automata de condensatori 120kVAr separata
Baterie automata de condensatori 140kVAr separata

Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
buc
buc
m

2
2
29
5
5
2
47
47
800

buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
kg
buc
buc
buc
buc
buc
m
kg
buc
buc
buc
buc

1
3
2
2
1
1
2
16
1
1
4
1
1
4
5
5
1
53
53
2
2
2
150
64
87
15
21
9
160
185
53
250
1
1

Modul limitare supratensiuni admosferice (MO) pentru


limitarea la maximum 500V a undei de tensiune
Cutie incombustibila 2000x1200x400

buc

buc

Sistem AAR tetrapolar 160A in cutie separata


Disjunctor general tetrapolar 25A
Disjunctor general tetrapolar 6A
Disjunctor general bipolar 6A
Disjunctor general bipolar 10A
Contactor de comand bipolar 6A/230V
Contactor de comand tetrapolar 6A/380V
Cheie selectie regimuri cu trei etaje si trei pozitii
Buton dublu de comanda 6A/230V
Bar cupru
Izolatori bar nul
Conductori cupru
Confecii metalice
Presetupe
Etichete
Cleme ir
Cutie incombustibil 2200x1200x200

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
kg
buc
m
kg
buc
buc
buc
buc

1
6
21
47
1
47
21
12
72
15
4
350
25
77
286
208
1

Disjunctor general tripolar 315A


Disjunctor tripolar 100/70A
Disjunctor tripolar 60A
Disjunctor tripolar 16A
Disjunctor bipolar 16A
Disjunctor bipolar de 16A cu dispozitiv diferential de
30mA
Disjunctor bipolar 10A
Disjunctor bipolar de 10A cu dispozitiv diferential de
30mA
Indicator optic de semnalizare 220 V
Bar nul cupru
Izolatori bar nul
Conductori cupru
Confecii metalice
Presetupe
Etichete
Cleme ir
Cutie incombustibil 800x600x200

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
kg
buc
m
kg
buc
buc
buc
buc

1
1
2
1
1
1
1
1
8
2
2
20
3
10
42
31
1

Disjunctor
Disjunctor
Disjunctor
Disjunctor

buc
buc
buc
buc

1
2
2
1

are(TVD)

Pau)

general tetrapolar 60A


tetrapolar 16A
tetrapolar 32A
bipolar 16A

Contactor de comand tetrapolar 16A/380V


Buton dublu de comanda 16A/230V
Buton dublu de comanda 32A/380V
Bar nul cupru
Izolatori bar nul
Conductori cupru
Confecii metalice
Presetupe
Etichete
Cleme ir
Cutie incombustibil 40 module

buc
buc
buc
kg
buc
m
kg
buc
buc
buc
buc

2
2
2
5
4
25
5
6
25
18
1

Disjunctor general tetrapolar 32A


Disjunctor bipolar 10A cu dispozitiv diferential de 30mA
Disjunctor bipolar 16A cu dispozitiv diferential de 30mA
Indicator optic de semnalizare 220 V
Sigurante Mignon 25/2A
Sursa asigurata tip UPS 6 kVA, 380/380 Vca, 15 minute
Bar nul cupru
Izolatori bar nul
Conductori cupru
Confecii metalice
Presetupe
Etichete
Cleme ir
Cutie incombustibil 30 module

buc
buc
buc
buc
buc
buc
kg
buc
m
kg
buc
buc
buc
buc

1
2
7
9
9
1
8
4
20
15
10
33
22
1

Sistem AAR tetrapolar 16A in cutie separata


Disjunctor general tetrapolar 16A
Disjunctor bipolar 10 A
Indicator optic de semnalizare 220 V
Sigurante Mignon 25/2A
Bar nul cupru
Izolatori bar nul
Conductori cupru
Confecii metalice
Presetupe
Etichete
Cleme ir
Cutie incombustibil 30 module

buc
buc
buc
buc
buc
kg
buc
m
kg
buc
buc
buc
buc

1
1
11
13
13
2
4
75
1
13
44
30
1

Disjunctor general bipolar 60A


Disjunctor tetrapolar 40A
Disjunctor bipolar 16A

buc
buc
buc

1
1
6

LSig)

p)

Indicator optic de semnalizare 220 V


Sigurante Mignon 25/2A
Bar nul cupru
Izolatori bar nul
Conductori cupru
Confecii metalice
Presetupe
Etichete
Cleme ir
Cutie incombustibil 27 module

Intrerupator -general disjunctor tetrapolar 16A cu


dispozitiv diferential de 300mA
Intrerupator - disjunctor tetrapolar 16A
Intrerupator disjunctor bipolar 16A
Intrerupator - disjunctor bipolar 10A
Releu comanda tip A8, var 44, Ub= 230Vca
Bara nul cupru
Izolatori bara nul
Conductori cupru
Confectii metalice
Presetupe
Etichete
Cleme sir
Cutie incombustibila 20 module

buc
buc
kg
buc
m
kg
buc
buc
buc
buc

8
8
2
4
30
1
8
27
18
1

buc

buc
buc
buc
buc
kg
buc
m
kg
buc
buc
buc
buc

1
1
2
1
2
2
30
3
5
20
14
1

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
kg
buc
m
kg

1
4
6
14
2
4
1
8
14
2
18
18
8
30
30
26
4
310
45

T)
Intrerupator automat general tripolar 100A
Intrerupator automat (disjunctor) tetrapolar 32A
Intrerupator automat (disjunctor) tetrapolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) tetrapolar 10A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 6A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 10A
Contactor bipolar 6A/380 V
Contactor tetrapolar 10A/380 V
Contactor tetrapolar 16A/380 V
Butoane de comanda
Releu comanda A8 var 44, In= 10A, Ub=230V
Cheie de selectie comanda cu doua etaje si trei pozitii
Indicator optic de semnalizare 220 V
Sigurante Mignon 25/2A
Bara nul cupru
Izolatori bara nul
Conductori cupru
Confectii metalice

Presetupe
Etichete
Cleme sir
Cutie incombustibila 2000x1200x400

buc
buc
buc
buc

33
147
113
1

Intrerupator automat general tetrapolar 200A


Intrerupator automat (disjunctor) tetrapolar 6A
Intrerupator automat (disjunctor) tetrapolar 25A cu
dispozitiv diferential 30mA
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 10A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar16A cu
dispozitiv diferential 30 mA
Contactor bipolar 10A/230 V
Contactor tetrapolar 6A/380 V
Butoane de comanda
Sursa asigurata tip UPS 2 kVA, 380/380 Vca, 15 minute
Cutie comanda
Ceas programator
Celula fotoelectrica
Releu comanda A8 var 44, In= 10A, Ub=230V
Indicator optic de semnalizare 220 V
Sigurante Mignon 25/2A
Bara nul cupru
Izolatori bara nul
Conductori cupru
Confectii metalice
Presetupe
Etichete
Cleme sir
Cutie incombustibila 2200x1200x400

buc
buc

1
2

buc

buc
buc

36
44

buc

14

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
kg
buc
m
kg
buc
buc
buc
buc

10
2
12
2
5
1
1
12
26
26
26
4
350
45
99
296
196
1

Intrerupator automat general tetrapolar 25A


Intrerupator automat (disjunctor) tetrapolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 10A
Contactor tetrapolar 10A/380 V
Buton comanda
Releu comanda A8 var 44, In= 10A, Ub=230V
Cheie de selectie comanda cu doua etaje si trei pozitii
Contor electronic
Indicator optic de semnalizare 220 V
Sigurante Mignon 25/2A
Bara nul cupru
Izolatori bara nul

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
Buc
buc
buc
kg
buc

1
1
5
8
1
1
1
1
1
4
4
24
4

Conductori cupru
Confectii metalice
Presetupe
Etichete
Cleme sir
Cutie incombustibila 40 module

m
kg
buc
buc
buc
buc

170
35
15
50
34
1

Intrerupator automat general tetrapolar 25A


Intrerupator automat (disjunctor) tetrapolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 10A
Contactor tetrapolar 10A/380 V
Buton comanda
Releu comanda A8 var 44, In= 10A, Ub=230V
Cheie de selectie comanda cu doua etaje si trei pozitii
Contor electronic
Indicator optic de semnalizare 220 V
Sigurante Mignon 25/2A
Bara nul cupru
Izolatori bara nul
Conductori cupru
Confectii metalice
Presetupe
Etichete
Cleme sir
Cutie incombustibila 50 module

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
Buc
buc
buc
kg
buc
m
kg
buc
buc
buc
buc

1
1
4
8
1
1
1
1
1
4
4
24
4
170
35
14
47
32
1

Intrerupator automat general tetrapolar 32A


Intrerupator automat (disjunctor) tetrapolar 10A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 10A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A cu
dispozitiv diferential 30mA
Contactor tetrapolar 10A/380 V
Buton comanda
Releu comanda A8 var 44, In= 10A, Ub=230V
Cheie de selectie comanda cu doua etaje si trei pozitii
Contor electronic
Indicator optic de semnalizare 220 V
Sigurante Mignon 25/2A
Bara nul cupru
Izolatori bara nul
Conductori cupru
Confectii metalice
Presetupe

buc
buc
buc
buc

1
1
5
8

buc

buc
buc
buc
buc
Buc
buc
buc
kg
buc
m
kg
buc

1
1
1
1
1
5
5
24
4
170
35
17

si TES 3)

Etichete
Cleme sir
Cutie incombustibila 50 module

buc
buc
buc

52
34
1

Intrerupator automat general tetrapolar 32A


Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 10A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 25A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A cu
dispozitiv diferential 30mA
Cutie comanda
Sursa asigurata tip UPS 3 kVA, 380/380 Vca, 15 minute
Cheie de selectie comanda cu doua etaje si trei pozitii
Contor electronic
Indicator optic de semnalizare 220 V
Sigurante Mignon 25/2A
Bara nul cupru
Izolatori bara nul
Conductori cupru
Confectii metalice
Presetupe
Etichete
Cleme sir
Cutie incombustibila 50 module

buc
buc
buc
buc

1
4
6
2

buc

buc
buc
buc
Buc
buc
buc
kg
buc
m
kg
buc
buc
buc
buc

10
2
2
1
10
10
24
4
170
35
15
48
32
1

buc

buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
Buc
kg
buc
kg
buc
buc
buc
m
buc

3
6
4
10
1
10
10
2
1
3
2
5
16
34
51
70
1

-S1)

cati
Intrerupator automat (disjunctor) GENERAL tetrapolar
32A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A cu
dispozitiv diferential de protectie 30 mA
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 25A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 10A
Cutie comanda
Releu de comanda tip A8, var 44, Ub=230Vca
Indicator optic de semnalizare 220 V
Sigurante Mignon 25/2A
Cheie de selectie comanda cu doua etaje si trei pozitii
Contor electronic
Bara nul cupru
Izolatori bara nul
Confectii metalice
Presetupe
Cleme sir
Etichete
Conductori cupru
Cutie incombustibila 60 module

Sursa asigurata tip UPS 3 kVA, 380/380 Vca, 15 minute

buc

buc

buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
Buc
kg
buc
kg
buc
buc
buc
m
buc
buc

3
5
4
8
1
8
8
2
1
3
2
5
15
32
48
70
1
3

buc

buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
Buc
kg
buc
kg
buc
buc
buc
m
buc
buc

4
6
6
9
1
9
9
2
1
3
2
5
19
40
60
70
1
4

cati
Intrerupator automat (disjunctor) GENERAL tetrapolar
32A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A cu
dispozitiv diferential de protectie 30 mA
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 25A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 10A
Cutie comanda
Releu de comanda tip A8, var 44, Ub=230Vca
Indicator optic de semnalizare 220 V
Sigurante Mignon 25/2A
Cheie de selectie comanda cu doua etaje si trei pozitii
Contor electronic
Bara nul cupru
Izolatori bara nul
Confectii metalice
Presetupe
Cleme sir
Etichete
Conductori cupru
Cutie incombustibila 60 module
Sursa asigurata tip UPS 3 kVA, 380/380 Vca, 15 minute
Intrerupator automat (disjunctor) GENERAL tetrapolar
40A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A cu
dispozitiv diferential de protectie 30 mA
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 25A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 10A
Cutie comanda
Releu de comanda tip A8, var 44, Ub=230Vca
Indicator optic de semnalizare 220 V
Sigurante Mignon 25/2A
Cheie de selectie comanda cu doua etaje si trei pozitii
Contor electronic
Bara nul cupru
Izolatori bara nul
Confectii metalice
Presetupe
Cleme sir
Etichete
Conductori cupru
Cutie incombustibila 60 module
Sursa asigurata tip UPS 3 kVA, 380/380 Vca, 15 minute

Intrerupator automat (disjunctor) GENERAL tetrapolar


60A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A cu
dispozitiv diferential de protectie 30 mA
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 25A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 16A
Intrerupator automat (disjunctor) bipolar 10A
Cutie comanda
Releu de comanda tip A8, var 44, Ub=230Vca
Indicator optic de semnalizare 220 V
Sigurante Mignon 25/2A
Cheie de selectie comanda cu doua etaje si trei pozitii
Contor Electronic
Bara nul cupru
Izolatori bara nul
Confectii metalice
Presetupe
Cleme sir
Etichete
Conductori cupru
Cutie incombustibila 800x600x200
Sursa asigurata tip UPS 3 kVA, 380/380 Vca, 15 minute

buc

buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
kg
buc
kg
buc
buc
buc
m
buc
buc

8
8
7
12
1
12
12
2
1
3
2
5
26
54
81
70
1
7

buc

se)

Grup electrogen
Puterea aparenta 690 kVA
Puterea de durata 440 kW
Cos = 0,8
Incarcarea 80% in regim de durata
Tensiune 400Vca, regim trifazat
Frecventa 50 Hz
Executie insonorizata
Functionare la exterior
Rezervor de minimum 8 ore de functionare
Dulap AAR
Sursa asigurata tip UPS 3 kVA, 380/380 Vca, 15 minute

4.Sanitare
Lucrari indicate conform documentatiei de proiectare
Lista de lucrari prezentata nu este limitativa.
Toate echipamentele si armaturile cuprinse in lista, trebuie sa poata functiona la 10 bar.
Antreprenorul va verifica exactitatea cantitatilor de lucrari trecute in lista

Nr Id Articol Id Subarticol
a

Detaliu

Specificatii

A.Instalatie de hidranti exteriori

IS01

A01

conform plan PT

IS02

A02

conform plan PT

IS03

A03

conform plan PT

IS04

A04

conform plan PT

IS05

A05

conform plan PT

IS06

A06

conform plan PT

IS07

A07

conform plan PT

IS08

A08

conform plan PT

IS09

A09

conform plan PT

10

IS10

A10

conform plan PT

11

IS11

A11

conform plan PT

Producator
Indicativ
f

12

IS12

A12

conform plan PT

13

IS13

A13

conform plan PT

14

IS14

A14

conform plan PT

15

IS15

A15

conform plan PT

16

IS16

A16

conform plan PT

17

IS17

A17

conform plan PT

18

IS18

A18

conform plan PT

19

IS19

A19

conform plan PT

20

IS20

A20

conform plan PT

B.Instalatie de sprinklere subsol 2,3,4,5


21

IS21

B01

conform plan PT

22

IS22

B02

conform plan PT

23

IS23

B03

conform plan PT

24

IS24

B04

conform plan PT

25

IS25

B05

conform plan PT

26

IS26

B06

conform plan PT

27

IS27

B07

conform plan PT

28

IS28

B08

conform plan PT

29

IS29

B09

conform plan PT

30

IS30

B10

conform plan PT

31

IS31

B11

conform plan PT

32

IS32

B12

conform plan PT

33

IS33

B13

conform plan PT

34

IS34

B14

conform plan PT

35

IS35

B15

conform plan PT

36

IS36

B16

conform plan PT

37

IS37

B17

conform plan PT

38

IS38

B18

conform plan PT

39

IS39

B19

conform plan PT

40

IS40

B20

conform plan PT

41
42
43
44

IS41
IS42
IS43
IS44

B21
B22
B23
B24

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

45

IS45

B25

conform plan PT

46

IS46

B26

conform plan PT

47

IS47

B27

conform plan PT

48
49
50

IS48
IS49
IS50

B28
B29
B30

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

51

IS51

B31

conform plan PT

C.Coloane uscate subsol 2,3,4,5

52

IS52

C01

conform plan PT

53

IS53

C02

conform plan PT

54

IS54

C03

conform plan PT

55

IS55

C04

conform plan PT

56

IS56

C05

conform plan PT

57

IS57

C06

conform plan PT

58

IS58

C07

conform plan PT

59

IS59

C08

conform plan PT

60

IS60

C09

conform plan PT

61

IS61

C10

conform plan PT

62

IS62

C11

conform plan PT

D.Instalatii de drencere subsol 2,3,4,5


63

IS63

D01

conform plan PT

64

IS64

D02

conform plan PT

65

IS65

D03

conform plan PT

66

IS66

D04

conform plan PT

67

IS67

D05

conform plan PT

68

IS68

D06

conform plan PT

69

IS69

D07

conform plan PT

70
71
72
73
74
75
76

IS70
IS71
IS72
IS73
IS74
IS75
IS76

D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

77

IS77

D15

conform plan PT

E.Instalatii de hidranti interiori

subsol 2,3,4,5 parcaj

78

IS78

E01

conform plan PT

79
80
81
82

IS79
IS80
IS81
IS82

E02
E03
E04
E05

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

83

IS83

E06

conform plan PT

84

IS84

E07

conform plan PT

85

IS85

E08

conform plan PT

86

IS86

E09

conform plan PT

87

IS87

E10

conform plan PT

88

IS88

E11

conform plan PT

89

IS89

E12

conform plan PT

90

IS90

E13

conform plan PT

91

IS91

E14

conform plan PT

92

IS92

E15

conform plan PT

F.Instalatii de hidranti interiori cladire birouri


93

IS93

F01

conform plan PT

94

IS94

F02

conform plan PT

95

IS95

F03

conform plan PT

96

IS96

F04

conform plan PT

97

IS97

F05

conform plan PT

98

IS98

F06

conform plan PT

99

IS99

F07

conform plan PT

100

IS100

F08

conform plan PT

101

IS101

F09

conform plan PT

102

IS102

F10

conform plan PT

103

IS103

F11

conform plan PT

104

IS104

F12

conform plan PT

105

IS105

F13

conform plan PT

106

IS106

F14

conform plan PT

107

IS107

F15

conform plan PT

G.Instalatii de incendiu subsol 2,3,4 si 5

108

IS108

G01

conform plan PT

109

IS109

G02

conform plan PT

110

IS110

G03

conform plan PT

H .Camere ACS subsol 2,3,4 si 5


111

IS111

H01

conform plan PT

112

IS112

H02

conform plan PT

113

IS113

H03

conform plan PT

114

IS114

H04

conform plan PT

115

IS115

H05

conform plan PT

116

IS116

H06

conform plan PT

117

IS117

H07

conform plan PT

118

IS118

H08

conform plan PT

119

IS119

H09

conform plan PT

120

IS120

H10

conform plan PT

121

IS121

H11

conform plan PT

122

IS122

H12

conform plan PT

123

IS123

H13

conform plan PT

124

IS124

H14

conform plan PT

125

IS125

H15

conform plan PT

126

IS126

H16

conform plan PT

127

IS127

H17

conform plan PT

128

IS128

H19

conform plan PT

129

IS129

H20

conform plan PT

I .Statia de pompe de incendiu


130

IS130

I01

conform plan PT

131
132
133

IS131
IS132
IS133

I02
I03
I04

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

134

IS134

I05

conform plan PT

135

IS135

I06

conform plan PT

136

IS136

I07

conform plan PT

137
138

IS137
IS138

I08
I09

conform plan PT
conform plan PT

139

IS139

I10

conform plan PT

140
141
142
143
144

IS140
IS141
IS142
IS143
IS144

I11
I12
I13
I14
I15

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

145

IS145

I16

conform plan PT

146

IS146

I17

conform plan PT

147
148
149
150
151
152

IS147
IS148
IS149
IS150
IS151
IS152

I18
I19
I20
I21
I22
I23

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

153

IS153

I24

conform plan PT

154

IS154

I25

conform plan PT

155

IS155

I26

conform plan PT

156

IS156

I27

conform plan PT

157

IS157

I28

conform plan PT

158

IS158

I29

conform plan PT

159

IS159

I30

conform plan PT

160

IS160

I31

conform plan PT

161

IS161

I32

conform plan PT

162

IS162

I33

conform plan PT

163

IS163

I34

conform plan PT

164

IS164

I35

conform plan PT

165

IS165

I36

conform plan PT

166

IS166

I37

conform plan PT

167

IS167

I38

conform plan PT

168

IS168

I39

conform plan PT

169

IS169

I40

conform plan PT

170

IS170

I41

conform plan PT

J.Rezervor de apa de incendiu

171

IS171

J01

conform plan PT

172

IS172

J02

conform plan PT

173

IS173

J03

conform plan PT

174

IS174

J04

conform plan PT

175

IS175

J05

conform plan PT

176

IS176

J06

conform plan PT

177

IS177

J07

conform plan PT

178
179

IS178
IS179

J08
J09

conform plan PT
conform plan PT

180

IS180

J10

conform plan PT

181

IS181

J11

conform plan PT

182

IS182

J12

conform plan PT

183

IS183

J13

conform plan PT

184

IS184

J14

conform plan PT

185

IS185

J15

conform plan PT

186

IS186

J16

conform plan PT

187

IS187

J17

conform plan PT

188
189

IS188
IS189

J18
J19

conform plan PT
conform plan PT

190

IS190

J20

conform plan PT

191

IS191

J21

conform plan PT

192

IS192

J22

conform plan PT

K.Lista de utilaje statia de pompe de incendiu

193

IS193

K01

conform plan PT

196

IS196

K04

conform plan PT

197

IS197

K05

conform plan PT

198

IS198

K06

conform plan PT

199

IS199

K07

conform plan PT

200

IS200

K08

conform plan PT

201

IS201

K09

conform plan PT

202

IS202

K10

conform plan PT

203

IS203

K11

conform plan PT

204

IS204

K12

conform plan PT

L.Instalatii sanitare interioare

205

IS205

L01

conform plan PT

206

IS206

L02

conform plan PT

207

IS207

L03

conform plan PT

208

IS208

L04

conform plan PT

209

IS209

L05

conform plan PT

210

IS210

L06

conform plan PT

211

IS211

L07

conform plan PT

212

IS212

L08

conform plan PT

213

IS213

L09

conform plan PT

214

IS214

L10

conform plan PT

215

IS215

L11

conform plan PT

216

IS216

L12

conform plan PT

217

IS217

L13

conform plan PT

218

IS218

L14

conform plan PT

219

IS219

L15

conform plan PT

220

IS220

L16

conform plan PT

221

IS221

L17

conform plan PT

222

IS222

L18

conform plan PT

223

IS223

L19

conform plan PT

224

IS224

L20

conform plan PT

225

IS225

L21

conform plan PT

226

IS226

L22

conform plan PT

227

IS227

L23

conform plan PT

228

IS228

L24

conform plan PT

229

IS229

L25

conform plan PT

230

IS230

L26

conform plan PT

231

IS231

L27

conform plan PT

232

IS232

L28

conform plan PT

233

IS233

L29

conform plan PT

234

IS234

L30

conform plan PT

235

IS235

L31

conform plan PT

236

IS236

L32

conform plan PT

237

IS237

L33

conform plan PT

238

IS238

L34

conform plan PT

239

IS239

L35

conform plan PT

M. Lista de echipamente la Instalatii sanitare interioare

240

IS240

M01

conform plan PT

241

IS241

M02

conform plan PT

242

IS242

M03

conform plan PT

243

IS243

M04

conform plan PT

244

IS244

M05

conform plan PT

245

IS245

M06

conform plan PT

246

IS246

M07

conform plan PT

247

IS247

M08

conform plan PT

248

IS248

M09

conform plan PT

ctare

poata functiona la 10 bar.


ute in lista

Descrierea lucrarilor
g

Teava din otel neagra, fara sudura


pt.instalatii imbinata prin sudura Dn150,
inclusiv elementele de sustinere, piesele de
legatura (coturi,mufe) si imbinarile prin
sudura
Teava din PEID pentru apa potabila Pn16,
imbinata cu electromufe (coturi, mufe,
racorduri,etc) montat in pamant D=160mm

Unitate
de masura
h

Cantitati
i

m.

m.

330

Hidranti exterior de incendiu Dn10, (standard


de referinta 3479 complet echipat

Buc

Piesa de racord a hidrantului exterior Dn100


la conducta PEID 160

Buc

Sapatura manuala in teren mijlociu, in spatii


sub 1,0m latime si adancimea de 1,5m

Mc

450

Imprastierea cu lopata a pamantului din


sapatura

Mc

450

Compactarea cu maiul de mana a pamantului


, in straturi de 20 cm

Mc

450

Umplutura executata la conducte de apa cu


nisip

Mc

120

Udarea manuala a straturilor de 20 cm


grosime in vederea compactarii

Mc

Incarcarea manuala a pamantului excedentar


prin aruncare directa in autobasculanta

To

594

Transportul auto al pamantului la 40km


distanta

To

594

Parapeti de protectie si podete metalice

m.

30

Piesa de racordare PEID otel


D=160/150mm,Pn16Buc

Buc

Efectuare proba de etansare la conductele


executate din teava de otel

m.

m.

m.

330

m.

330

m.

330

Mp

900

Mp

m.

1951

m.
m.
m.
m.

1453
792
176
44

m.

812

m.

40

Buc

448

Buc
Buc

4
8

Buc

16

Buc

Buc
Buc

4
8

Efectuare proba de functionare a cond. din


teava de otel
Efectuare proba de etanseitate la presiune a
cond.executate din teava de PEID
Spalarea si darea in functiune a
cond.executate din teava de PEID
Efectuare proba de functionare a cond. din
teava de PEID
Sprijiniri de maluri execuate din dulapi de
fag,fara interspatii
Izolarea conductelor metalice cu 2 straturi de
bitum si 3 straturi de hartie tip sulfit tip I
Teava din otel zincat pentru instalatii STAS
7656 sau similar, cu filet si mufa, inclusiv
elementele de legatura (coturi,nipluri,etc)
Idem, D=1
Idem, D=2
Idem, D=2
Idem, D=4
Teava din otel pentru instalatii fara sudura
neagra,imbinata prin sudura, inclusiv
elementele de legatura(coturi, etc) si
elementele de sustinere, Dn=150mm
Idem D=200mm
Imbinare prin brazare a conductelor din otel
zincat cu cele din otel, negre D=1-2
Robinet de inchidere si port furtun D=1
Idem, D=2
Stut din teava neagra pentru instalatii
D=1/2, echipat cur obinet cu ventil sferic
(bila), cu mufe D=1/2 si manometru cu
scala rotunda, Pmax=10bar
Robinet de aerisire montat pe conductele
principale D=1
Idem, D=2
Idem D=2

Dopuri cu filet exterior la capatul


ramificatiilor D=1
Montare sprinklere D=1/2, cu capul in jos
Fitinguri din fonta maleabila zincata pentru
montarea capetelor de sprinkler
D=1x1x1
Idem D=1/4x1x1
Idem, D=2x1x2
Idem, D=2 x1x2
Idem, reductie STAS 477, D=1-1/2
Efectuare proba de etanseitate la presiune
Efectuare proba de functionare
Spalarea conductelor
Protectie anticoroziva prin grunduire in doua
straturi a conductelor de otel negre
Vopsirea conductelor cu vopsea de ulei de
culoare rosie
Teava din otel zincata pentru instalatii STAS
7656 sau similar, D=1/2, montata in
conducte de aerisire, inclusiv elementele de
legatura (coturi,nipluri,etc) si elementele de
sustinere
Idem, D=3/4
Robinet de aerisire D=1/2
Idem, D=3/4
Cot cu filet interior si exterior, STAS 7699 din
fonta maleabila zincata, D=1/2
Teava din otel neagra, fara sudura, pentru
instalatii, imbinata prin sudura (presiunea de
incarcare 25 bar), inclusiv elementele de
sustinere, piesele de legatura (coturi,
mufe,teuri,etc) in imbinarile prin sudura,
Dn=75mm
Idem, Dn=50mm
Robinet cu sertar pana si corp rotund Pn25
bar, cu flanse, Dn=50mm
Idem, Dn=75mm
Clapeta de retinere din fonta, Pn25, cu
flanse, Dn=75mm
Racord tip B pentru alimentarea cu apa a
coloanei uscate, cu racord infundat
Racord tip C pentru furtun, montat pe fiecare
nivel
Flanse rotunde , plate, pentru sudare pe
capul tevii,Dn50
Idem, Dn=75mm

Buc

400

Buc

1141

Buc

400

Buc
Buc
Buc
Buc
m.
m.
m.

400
280
30
1141
5268
5268
5268

Mp

401

Mp

2481

m.

800

m.
Buc
Buc

200
128
16

Buc

1141

m.

12

m.

41

Buc

12

Buc

Buc

Buc

Buc

12

Buc

24

Buc

12

arcaj

Efectuare proba de incercare la presiune a


cond.executate din teava de otel, la 25 bar
Protectia anticoroziva la tevi din otel cu 2
straturi de miniu de plumb si 2 straturi de
vopsea de ulei

m.

53

Mp

16

Teava din otel zincata pentru instalatii STAS


7656 cu filet si mufa, montata in conductele
de legatura la drencere D=1, inclusiv
elementele de sustinere

Ml

12

Idem, montata in conductele de distributie


Dn3 inclusiv elementele de sustinere

Ml

154

Ml

154

Buc

20

Ml

320

Ml

320

Mp

101

Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Kg

20
20
20
20
10
10
10
1000

Ml

605

Ml
Buc
Buc
Buc

440
90
14
24

Buc

12

Buc

Buc

28

Idem, Dn4
Drencer de perdea , D=1 2, Pnom 1 bar,
Qnom=1,36 l/s
Efectuarea probei de etanseitate la presune a
instalatiei de apa executata cu teava de otel
Efectuarea probei de functionare a instalatiei
de apa rece executata din teava de otel
Protectia impotriva coroziunii a tevilor de otel
cu vopsea de culoare rosie
Mufa redusa 1-1/2, STAS 7701
Niplu STAS 478
Cot cu filet interior si exterior 1, STAS7699
Mufa, 1, STAS475
Teu cu ramificatie redusa 3x1x3, STAS
479
Idem, 4x2x4
Reductie 2x1x2, STAS 477
Confectii metalice diverse
Teava din otel zincata pentru instalatii STAS
7656 cu filet si mufa pentru montare in
instalatii de hidranti interiori D=2 inclusiv
piesele de legatura (mufe, etc) si elementele
de sustinere
Idem, D=3
Cot din fonta maleabila, zincata cu D=2
Idem, D=3
Teu egal din fonta maleabila, zincat D=3
Teu neegal din fonta maleabila, zincat
D=3x2x3
Reductie din fonta, maleabila, zincata
D=3x2
Hidrant de incendiu D=2 montat aparent in
cutie metalica STAS 3081 sau similar,
complet echipat (furtun 20ml,52; teava
refulare universala)

Efectuare proba de etanseitate la presiune la


conductele de apa executate din teava de
otel
Confectii metalice diverse
Robinet cu sfera si flanse, corp din fonta,
Pn16, Dn50mm
Flanse rotunde, plate, pentru sudare
(brazare) presiunea nominala 10-25 Kgf,
Dn50mm
Vopsirea manuala a conductelor cu vopsea
de ulei de culoare rosie
Reductor de presiune Dn2 cu presiunea in
aval max 4 bar, montat pe legaturile la
robinetii hidrantilor interiori la subsolul 5
Teu egal din fonta maleabila zincat D=2

Ml

1045

Kg

1000

Buc

Buc

14

Mp

265

Buc

Buc

14

Ml

267

Ml

93

Cot din fonta maleabila, zincata cu D=2

Buc

40

Idem, D=3

Buc

Teu egal din fonta maleabila, zincat D=3

Buc

Buc

Buc

Buc

34

Ml

360

Kg

1000

Buc

18

Buc

36

Mp

92

Teava din otel zincata pentru instalatii STAS


7656 cu filet si mufa pentru montare in
instalatii de hidranti interiori D=2 inclusiv
piesele de legatura (mufe, etc) si elementele
de sustinere
Idem, D=3

Teu neegal din fonta maleabila, zincat


D=3x2x3
Reductie din fonta, maleabila, zincata
D=3x2
Hidrant de incendiu D=2 montat aparent in
cutie metalica STAS 3081 sau similar,
complet echipat (furtun 20ml,52; teava
refulare universala)
Efectuare proba de etanseitate la presiune la
conductele de apa executate din teava de
otel
Confectii metalice diverse
Robinet cu sfera si flanse, corp din fonta,
Pn16, D=2(50mm)
Flanse rotunde, plate, pentru sudare
(brazare) presiunea nominala 10-25 Kgf,
Dn=2(50mm)
Vopsirea manuala a conductelor cu vopsea
de ulei de culoare rosie

Reductor de presiune Dn2, cu presiunea in


aval max 4 bar, montat pe legaturile la
robinetii hidrantilor interiori

Buc

18

Teu egal din fonta maleabila, zincat D+2

Buc

36

Buc

Buc

1484

Buc

26

Teava din otel neagra, pentru instalatii, fara


sudura imbinata prin sudura cu D=1/4

Ml

50

Teava din otel neagra, fara sudura, pentru


instalatii imbinata prin sudura, Dn=150mm,
inclusiv elementele de sustinere, imbinarile
prin sudura si piesele de legatura (coturi, etc)

Ml

95

Idem, Dn=200mm

Ml

77

Robinet cu sertar pana , corp din fonta,


pres.max.16 bar, Dn=150mm

Buc

Idem, Dn=200mm

Buc

Buc

16

Buc

16

Ml

172

Mp

135

Buc

Confectii metalice diverse

Kg

3000

Protectia impotriva coroziunii a tevilor din


otel cu 2 straturi de miniu de plumb si 3
straturi de vopsea de culoare rosie

Mp

Aparat de control si semnalizare tip apa-apa,


Dn150, Pn16,
turbina hidraulica de
semnalizare, robinet de presiune, dispozitiv
de mentinere a presiunii si anexele cu
aparatele de masura gata asamblate
Sprinkler D=1/2, Pnom=1,0 bar, Qnom=1,33
l/s temperatura de declansare 68C, montat
cu capul in jos, in instalatia apa-apa
Drencer pentru perdea de apa , D=1/2
Pnom=1,0 bar, Qnom= 1,36 l/s

Flanse rotunde plate, pentru


pres.nom.10-25 Kgf, Dn=150mm

sudare,

Idem, Dn=200mm
Efectuare proba de etanseitate la presiune a
cond. de apa executate din tevi de otel
Izolarea conductelor cu izolatie de 40mm
grosime protejata cu folie de aluminiu
Montarea ACS tip apa-apa cu anexele cu
aparatele de masura gata asamblate, Dn150

Teava din otel negra, pentru instalatii, fara


sudura pentru instalatii, imbinata prin
sudura, Dn2, inclusiv elementele de
sustinere, imbinarile prin sudura si piesele de
legatura (coturi, etc)
Robinet cu vetil sferic (bila) montat cu flanse,
Dn50mm(2)
Flanse rotunde, plate, pentru sudare,
pres.mon. 10-25 bar, Dn50mm(2)
Distribuitor colector din teava de otel
neagra pentru instalatii fara sudura, cu
Dn=200mm si lungimea L=2,75m
Idem L=1,0m (pt racorduri tip B)
Clapeta de retinere cu flanse, corp din fonta,
Dn=65mm,
montata
suprateran
la
racordurile tip B pentru pompele mobile de
incendiu
Racorduri tip B pentru pompele mobile de
incendiu, cu capac
Teava din otel zincata pentru instalatii fara
sudura, STAS 7656 sau similar imbinata cu
filet si mufa D=1 inclusiv piesele de
legatura si eelem.de sustinere
Idem, D=2
Idem, D=3
Idem, D=4
Teava din otel neagra, fara sudura pentru
instalatii imbinata prin sudura
inclusiv.elem.de sustinere piesele de legatura
si imbinarile prin sudura cu Dn150
Idem, D=200mm
Distribuitor din teava de otel neagra fara
sudura, pentru instalatii, D=200mm, L=2,60
(sprinklere)
Idem, L=2,85m (drencere)
Idem, L=5,50 (hidranti int+ext)
Robinet cu sertar pana si corp oval Pn16 din
fonta, cu flanse D=1
Idem, D=2
Idem, D= 3
Idem, D=150mm (6)
Idem, D=200mm (8)
Idem, D=4 (inst.drencere)
Racord elastic montat cu flanse pe conducte
de aspiratie si refulare, D=150mm

Ml

12

Buc

Buc

16

Buc

Buc

Buc

16

Buc

16

Ml

Ml
Ml
Ml

5
56
5

Ml

177

Ml

56

Buc

Buc
Buc

1
1

Buc

Buc
Buc
Buc
Buc
Buc

5
5
17
2
2

Buc

Flanse rotunde, plate, pentru sudare Pn25,


D=1 , inclusiv sudarea la capul tevii
Idem, D=2
Idem, D=3
Idem, D=4
Idem, D=150mm (6)
Idem, D=200mm (8)
Sorb simplu D=150mm (6),cu flanse
Montare agregat de pompare monobloc, 5+1
si pompa pilot complet echipate cu tablou
propriu de control si automatizare(sprinklere)
Idem, 4+1(drencere) si pompa pilot
Idem, 4+1 si pompa pilot (hidranti interiori si
exteriori)
Montare recipient de hidrofor din otel cu
membrana interschimbabila, Pn25, V=200l
Montare electropompa submersibila
Teava de otel neagra fara sudura, pentru
instalatii, imbinata prin sudura inclusiv
elementele de sustinere, piesele de legatura
si imbinarile prin sudura, D=1
Robinet cu sertar pana si corp plat Pn4,
D=32mm (1 )
Clapeta de retinere cu flanse, D=32mm
Izolarea conductelor cu izolatie de
40mmgrosime, protejata cu folie de aluminiu
Efectuare proba de etanseitate la presiune a
cond.de apa executate din tevi de otel
Efectuare proba de functionare la cond. de
apa executate din tevi de otel
Confectii metalice diverse (piese detrecere
etanse, etc)
Recipient in pardoseala, din zidarie sau
beton1x2x0,8m cu gratar cu rama din fonta
necarosabil;
Dispozitiv de actionare automata a instalatiei
de drencere, Dn100 si Pn10(montare)
Distribuitor alimentare pompe mobile de
incendiu din teava de otel neagra fara
sudura, pentru instalatii imbinata prin
sudura, Dn150, L=10m
Racord tip B infundat
Clapeta de retinere din fonta, cu flanse,
Pn16, Dn65
Flanse rotunde plate, pentru sudare,
Pn16,Dn65

Buc

Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc

10
10
6
34
4
6

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Ml

Buc

Buc

Mp

200

Ml

299

Ml

299

Kg

3000

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

12

Teava din otel zincata pentru instalatii, fara


sudura, STAS 7656 sau similar, imbinata cu
filet si mufa, inclusiv piesele de legatura
(mufe,coturi,etc) si elem.de sustinere D=3
Idem, D=1
Teava din otel neagra fara sudura, pentru
instalatii, imbinata prin sudura, inclusiv
piesele de legatura (coturi,etc) elem.de
sustinere si sudarea lor Dn100 montata in
golirea
de fundmontata in conducta de
Idem, Dn200,
preaplin si de alimentare a pompelor mobile
de incendiu
Robinet cu ventil sferic (bila) din fonta, cu
corpo val, cu flanse, Dn100
Idem, Dn80
Robinet cu ventil cu plutitor D=1
Sorb simplu Dn100 cu flanse
Idem, Dn200
Distribuitor din teava de otel neagra fara
sudura, pentru instalatii, imbinata prin
sudura, pentru alimentarea cu apa a
pompelor mobile de incendiu, Dn200,L=1,0m
Racorduri tip A pentru alimentarea pompelor
mobile de incendiu
Clapete de retinere din fonta, cu flanse
Dn100
Flanse rotunde plate, pentru sudare (brazare)
Pn10, Dn3
Flanse rotunde plate pentru sudare,
Pn10,Dn100
Idem, Dn200
Protectia anticoroziva a conductelor cu 2
straturi de miniu de plumb
Piesa de trecere etansa prin peretele
rezervorului de apa de incendiu cu
Dn=100mm
Idem, Dn200
Confectii metalice diverse
Efectuare proba de etanseitate la presiune a
conductelor de apa executate din teava de
otel
Contor de apa (apometru) pentru apa rece,
Qn=15 mc/h, Qmax=30mc/h, Dn50, montaj
orizontal , Pn16, tnom=30C, clasa
metrologica B
Semnalizator automat pentru nivelul minim si
maxim al apei din rezervor

Ml

35

Ml

Ml

Ml

40

Buc

Buc
Buc
Buc
Buc

2
3
1
1

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Mp

Buc

Buc
Kg

1
1000

Ml

35

Buc

Buc

Grup de pompare pentru instalatia de


hidranti interiori si exteriori, 4 pompe (3+1)
complet echipate, montate pe acelasi sasiu,
cu tablou propriu de control si automatizare
echipat cu :
- Intreruptor general cu posibiliatea selectarii
regimului de functionare (manual sau
automat, inclusiv programator de functionare
in gol pe durata scurta)
- Intreruptoare si presostate pentru fiecare
pompa
- Inversor electronic pentru schimbarea
ordinii de pornire dupa fiecare strat
- Circuit auxiliar de joasa tensiune cu
transformator si fuzibil pentru semnalizarea
functionsrii pompelor cu posibilitatea de
conectare a echipamentelor auxiliare de
comanda si control (presostate, nivostate)
- Contactoare si releu temporizator pentru
fiecare pompa
- Pornire stea- triunghi
- Inverter cu traductor de presiune si cu
convertizor de frecventa pentru fiecare
pompa
- Intrerupator general de protectie la
deschiderea usii panoului de comanda
- Grad de protectie motoare electrice IP-65 cu
Qn=30l/s, Hnec= 75mcolH2O

Buc

Pompa pilot pentru completare apa pierduta


accidental in instalatiile de hidranti interiori si
exteriori, montat pe acelasi sasiu cu grupul
de pompe, complet echipata, cu tablou
propriu de control si automatizare echipat
cu :
- Intreruptor general cu posibilitatea
selectarii regimului de functionare (manual
sau automat, inclusiv programator de
functionare in gol pe durata scurta)
- Intreruptor si presostat
- Circuit auxiliar de joasa tensiune cu
transformator si fuzibil pentru semnalizarea
functionarii pompei, cu posibiliatea de
conectare a echipamentelor auziliare de
comanda si control (presostat, nivostat)
- Porneire directa
- Contactor si releu temporizator
- Inverter cu traductor de presiune si
convertizor de frecventa
- Intrerupator general de protectie la
deschiderea usii panoului de comanda
- Grad de protectie a motorului electric IP-65
cu Qn= 2 l/s, Hnec=80mcolH2O

Buc

Grup de pompare pentru instalatiile de


drencere, 4 pompe (3+1), complet echipate,
montate pe acelasi sasiu, cu tablou propriu
de control si automatizare echipat cu :
- Intreruptor general cu posibiliatea selectarii
regimului de functionare (manual sau
automat, inclusiv programator de functionare
in gol pe durata scurta)
- Intreruptoare si presostate pentru fiecare
pompa
- Inversor electronic pentru schimbarea
ordinii de pornire dupa fiecare strat
- Circuit auxiliar de joasa tensiune cu
transformator si fuzibil pentru semnalizarea
functionsrii pompelor cu posibilitatea de
conectare a echipamentelor auxiliare de
comanda si control (presostate, nivostate)
- Contactoare si releu temporizator pentru
fiecare pompa
- Pornire stea- triunghi
- Inverter cu traductor de presiune si cu
convertizor de frecventa pentru fiecare
pompa
- Intrerupator general de protectie la
deschiderea usii panoului de comanda
Grad de protectie motoare electrice IP-65 cu
Qn=29l/s, Hnec= 45mcolH2O

Buc

Pompa pilot pentru completare apa pierduta


accidental in instalatiile de drencere, montat
pe acelasi sasiu cu gradul de pompare,
complet echipata, cu tablou propriu de
control si automatizare echipat cu:
- Intreruptor general cu posibilitatea
selectarii regimului de functionare (manual
sau automat, inclusiv programator de
functionare in gol pe durata scurta)
- Intreruptor si presostat
- Circuit auxiliar de joasa tensiune cu
transformator si fuzibil pentru semnalizarea
functionarii pompei, cu posibiliatea de
conectare a echipamentelor auziliare de
comanda si control (presostat, nivostat)
- Pornire directa
- Contactor si releu temporizator
- Inverter cu traductor de presiune si
convertizor de frecventa
- Intrerupator general de protectie la
deschiderea usii panoului de comanda
Grad de protectie a motorului electric IP-65
cu Qn= 2 l/s, Hnec=50mcolH2O

Buc

Grup de pompare pentru instalatiile de


sprinklere, 5(4+1), complet echipate,
montate pe acelasi sasiu, cu tablou propriu
de control si automatizare echipat cu :
- Intreruptor general cu posibiliatea selectarii
regimului de functionare (manual sau
automat, inclusiv programator de functionare
in gol pe durata scurta)
- Intreruptoare si presostate pentru fiecare
pompa
- Inversor electronic pentru schimbarea
ordinii de pornire dupa fiecare strat
- Circuit auxiliar de joasa tensiune cu
transformator si fuzibil pentru semnalizarea
functionsrii pompelor cu posibilitatea de
conectare a echipamentelor auxiliare de
comanda si control (presostate, nivostate)
- Contactoare si releu temporizator pentru
fiecare pompa
- Pornire stea- triunghi
- Inverter cu traductor de presiune si cu
convertizor de frecventa pentru fiecare
pompa
- Intrerupator general de protectie la
deschiderea usii panoului de comanda
Grad de protectie motoare electrice IP-65 cu
Qn=54l/s, Hnec= 75mcolH2O

Buc

Pompa pilot pentru completare apa pierduta


accidental in instalatiile de sprinklere,
montata pe acelasi saiu cu grupul de
pompare, complet echipata, cu tablou propriu
de control si automatizare echipat cu:
- Intreruptor general cu posibilitatea
selectarii regimului de functionare (manual
sau automat, inclusiv programator de
functionare in gol pe durata scurta)
- Intreruptor si presostat
- Circuit auxiliar de joasa tensiune cu
transformator si fuzibil pentru semnalizarea
functionarii pompei, cu posibiliatea de
conectare a echipamentelor auziliare de
comanda si control (presostat, nivostat)
- Porneire directa
- Contactor si releu temporizator
- Inverter cu traductor de presiune si
convertizor de frecventa
- Intrerupator general de protectie la
deschiderea usii panoului de comanda
Grad de protectie a motorului electric IP-65
cu Qn= 2 l/s, Hnec=80mcolH2O

Buc

Buc

Buc

Dispozitiv pentru evitarea mersului in gol


(lipsa de apa) montat pe conductele de
aspiratie a grupurilor de pompare

Buc

Recipient de hidrofor din otel, vertical, cu


membrana interschimbabila, V=200l

Buc

Teav din polietilena de inalta densitate, Dn


15, Pn 10, inclusiv fitingurile i elementele de
sustinere, montata n legaturi la obiectele
sanitare

450

Idem, Dn 20,

150

Electropompa submersibila pentru evacuare


ape uzate, cu plutitor si tablou propriu de
control
si
automatizare,
Qn=1
l/s,
Hnec=5mcolH2O
Dispozitiv
automat
pentru
actionarea
instalatiilor de drencere, Pn10, Dn100

Idem, avnd diametrul


coloane si distributie

25,

montata

25

Idem, avnd diametrul Dn 32

35

Idem, avnd diametrul Dn 40

35

Idem, avnd diametrul Dn 50

40

Idem, avand diametrul Dn 63

60

Tuburi din polipropilena pentru canalizare,


montate aparent sau ngropate n elemete
deconstrucie, imbinate prin mufe cu
garnitura de cauciuc cu diametrul nominal de
32, 40 mm, inclusiv fitingurile i elementele
de sustinere

310

Idem, Dn 50 mm

160

Idem, Dn 110 mm

380

Idem, Dn 125 mm

60

Idem, Dn 160 mm

40

Idem, Dn 75 mm, montata n coloane de


scurgere apa pluviala (balcoane)

210

Idem, Dn 125 mm

210

Idem, Dn 110 mm, montata n colectoare apa


uzata menajera n subsol

20

Idem, Dn 125 mm

30

30

Idem, Dn 75 si 110 mm, montata


colectoare de apa pluviala n subsol

Idem, Dn 125 mm

30

Idem, Dn 160 mm

10

Conducte de scurgere din polipropilena


pentru
colectarea
condensului
de
la
echipamentele de climatizare, Dn 32 si 40

680

Idem, Dn 50 montate in coloane

180

Efectuarea probei de etanseitate la presiune


a instalaiei de ap
cald sau rece,
executat din conducte material plastic

795

Efectuarea
probei
de
etanseitate
si
funcionare a instalaiei de
canalizare
executat din eav din policlorur de vinil
(PVC) neplastifiat, tip usor (U) sau din
material plastic (PE, PP, PP-R si similare)

795

Lavoar din semiporelan, porelan sanitar etc.


inclusiv pentru handicapai, avnd eava
descurgere din material plastic, montat pe
console fixate pe perete din zidrie de
crmida sau b.c.a.

buc

63

Spltor cu picurtor (cu un compartiment)


pentruvase, din font emailat, tabl
emailat, inox,etc., avnd scurgerea din
eav de material plastic, montat pe console
fixate pe perete decaramid

buc

Vas pentru closet, complet echipat, din


semiporelan, porelan sanitar, etc., inclusiv
pentru handicapai, asezat pe pardoseal, cu
rezervorulde ap montat la nlime sau
seminlime,avnd sifonul interior de tip S

buc

35

Pisoar din portelan sanitar, complet echipat

buc

28

Oglind
sanitar,
din
semicristal,
cu
marginile lefuite, avnd dimensiunile de
500x600 mm, etc. montat pe perete din
zidrie de crmid si b.c.a.

buc

63

Cuier pentru rufrie sau porthrtie din


fontemailat, material plastic,
porelan
sanitar,montate pe perete din zidrie de
crmid sau b.c.a.

buc

35

Baterie amestectoare stativ pentru lavoar


sau spltor, indiferent
de modul de
nchidere, avnd diametrul de 1/2

buc

63

Robinet de reglaj, drept sau colar, montat


naintea armturilor de la obiectele sanitare,
avnd diametrul 3/8 -1/2

buc

130

Robinet de trecere , avnd diametrul 1 3


montate pe racordurile la coloane, la baza
coloanelor i pe conductele de distributie din
subsol

buc

Distribuitor de spun lichid

buc

125

Gur
de
scurgere
(receptor)
pentru
evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri,
avnd diametrul de 100...150 mm

buc

Rigole colectoare pentru balcoane, sectiune


utila 10x10 cm, cu gratar din otel inoxidabil

180

Buc

Buc

rioare
Grup pompare apa potabila alcatuit din doua
pompe (una in functiune si una de rezerva)
avand parametrii :
- H = 60 mCA
- Q = 2,5 l/s
Recipient hidropneumatic cu membrana
avand un volum de 500 l (in concordanta cu
prescriptiile producatorului grupului de
pompare), Pn 10

Pompa submersibila ape uzate, pentru


montaj in basele din subsol 5, cu actionare cu
intrerupator cu plutitor, avand urmatorii
parametri:
- H = 8-10 mCA
- Q = 3 l/s
Pompa submersibila ape uzate, pentru
montaj in bazinul de retentie, cu actionare cu
intrerupator cu plutitor, avand urmatorii
parametri :
- H = 8-10 mCA
- Q = 25 l/s
Grup pompare pentru evacuarea apelor
uzate de la grupul sanitar de la subsolul 2,
alcatuit din recipient din polietilena cu o
capacitate de cca. 100 l si 2 pompe
submersibile pentru ape uzate (una activa si
una de rezerva), actionate cu intrerupator cu
plutitor, avand urmatorii parametri:
- H = 8-10 mCA
- Q = 3 l/s
Rezervor tampon pentru apa potabila, din
polietilena alimentara, cu o capacitate de
750 l, prevazut cu stut de alimentare, stut
aspiratie pompa, stut preaplin si stut golire

Buc

Buc

Buc

Buc

10

Separator de hidrocarburi avand un debit de


30 l/s, prevazut cu by-pass.

Buc

Camin din PVC

Buc

Boiler electric cu o capacitate de 50 l, cu o


putere de 2 kw pentru montaj in plafonul fals

buc

14

5.Structura
Lucrari indicate conform documentatiei de proiectare
Lista de lucrari prezentata nu este limitativa.
Antreprenorul va verifica exactitatea cantitatilor de lucrari trecute in lista

Nr Id Articol Id Subarticol
a

Detaliu

Specificatii

A.Incinta Piloti inclusiv Spraituiri metalice


1
S01
A01
conform DDE
2
S02
A02
conform DDE
3
S03
A03
conform DDE
4
S04
A04
conform DDE
5
S05
A05
conform DDE
6
S06
A06
conform DDE
7
S07
A07
conform DDE
8
S08
A08
conform DDE
9
S09
A09
conform DDE
10 S10
A10
conform DDE
11 S11
A11
conform DDE
12 S12
A12
conform DDE
13 S13
A13
conform DDE
14 S14
A14
conform DDE
15 S15
A15
conform DDE
16 S16
A16
conform DDE
17 S17
A17
conform DDE
18 S18
A18
conform DDE
B.Lucrari de Structura
19 S19
B01
conform
20 S20
B02
conform
21 S21
B03
conform
22 S22
B04
conform
23 S23
B05
conform
24 S24
B06
conform
25 S25
B07
conform
26 S26
B08
conform
27 S27
B09
conform
28 S28
B10
conform
29 S29
B11
conform
30 S30
B12
conform

DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE

Producator
Indicativ
f

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47

B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29

conform
conform
conform
conform
conform
conform
conform
conform
conform
conform
conform
conform
conform
conform
conform
conform
conform

DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE
DDE

Descrierea lucrarilor
g

Unitate
de masura
h

Cantitati
i

Nivelare si pregatire platforme balastate


Sapatura pentru grinda de ghidaj
Cofraj pentru grinda de ghidaj
Beton armat grinda de ghidaj
Armatura grinda de ghidaj
Executie foraj piloti armati (d = 25 cm)
Beton piloti armati (C25/30 imp)
Armatura in pilotii armati
Demolare/spargere grinda ghidaj si cap piloti
Cofraj grinda de coronament
Beton armat grinda de coronament (C25/30 imp)
Armatura grinda de coronament
Beton C16/20 imp. in subzidiri fundatii existente
Popi (d=10 cm) de 60 kN - 450 m lungime
Grinzi lemn sprijinire plansee existente
Excavatie incinta in vederea executarii infrastructurii
Beton egalizare (C16/20 imp) pe fundul sapaturii
Spraituiri metalice S355J2+N

mc
mc
mp
mc
kg
ml
mc
kg
mc
mp
mc
kg
mc
buc
ml
mc
mc
kg

350
23
168
17
1240
1445
71
54860
26
60
14
3541
159
84
390
8034
116
82570

Hidroizolatie radier
Sapa S400 (5 cm)
Plasa sudata in sapa S400 - 6/100x100 - 116 GQ283
Beton in radier C35/45 imp.
Cofraj la radier
Otel beton in radier (inclusiv capre)
Beton in elemente verticale infra C35/45 imp.
Beton in elemente verticale supra C35/45
Cofraje pentru elemente verticale infra
Cofraje pentru elemente verticale
Otel beton pentru elemente verticale infra + supra
Bst500S
Otel S355J2+N in elemente verticale infra + supra

mp
mc
kg
mc
mp
kg
mc
mc
mp
mp
kg
kg

1175
52
5204
1038
141
136182
842
660
3968
3510
317071
12473

Beton in plansee, grinzi,rampa, scari infra C35/45 imp


Beton in plansee, grinzi,scari supra C35/45
Cofraje pentru plansee, grinzi,rampe, scari infra
Cofraje pentru plansee, grinzi si scari supra
Otel beton pentru plansee,grinzi si rampe (inclusiv capre)
Confectii metalice in elemente orizontale + capace
metalice
Beton in samburi si buiandrugi inramare zidarie C25/30
Cofraje pentru samburi si buiandrugi inramare zidarie
Otel beton pentru samburi, buiandrugi, centuri
Zidarie
Mortar pentru zidarie
Pasta chimica pt.zidarie
Beton C6/7,5 amenajari exterioare
Beton C8/10 amenajari exterioare
Beton C12/15 amenajari exterioare
Cofraje pentru amenajari exterioare
Otel beton si STNB pentru amenajari exterioare

mc
mc
mp
mp
kg
kg
mc
mp
kg
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mp
kg

427
1000
1697
6390
269095
625
195
2400
16413
320
56
0
1
18
13
211
2290

6.Termice
Lucrari indicate conform documentatiei de proiectare
Lista de lucrari prezentata nu este limitativa.
Toate echipamentele si armaturile cuprinse in lista, trebuie sa poata functiona la 10 bar.
Antreprenorul va verifica exactitatea cantitatilor de lucrari trecute in lista

Nr

Id Articol

Id Subarticol

Detaliu

Specificatii

Producator
Indicativ

A.Sistemul de incalzire/racire cu ventiloconvectoare

IT1

A01

conform plan PT

IT2

A02

conform plan PT

IT3

A03

conform plan PT

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IT4
IT5
IT6
IT7
IT8
IT9
IT10
IT11
IT12
IT13
IT14

A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

15

IT15

A15

conform plan PT

16

IT16

A16

conform plan PT

17

IT17

A17

conform plan PT

18

IT18

A18

conform plan PT

19

IT19

A19

conform plan PT

20

IT20

A20

conform plan PT

21

IT21

A21

conform plan PT

22

IT22

A22

conform plan PT

23

IT23

A23

conform plan PT

24

IT24

A24

conform plan PT

25
26
27
28
29
30
31
32

IT25
IT26
IT27
IT28
IT29
IT30
IT31
IT32

A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

33

IT33

A33

conform plan PT

34

IT34

A34

conform plan PT

35
36
37
38
39
40
41
42
43

IT35
IT36
IT37
IT38
IT39
IT40
IT41
IT42
IT43

A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

44

IT44

A44

conform plan PT

45

IT45

A45

conform plan PT

46

IT46

A46

conform plan PT

47

IT47

A47

conform plan PT

48

IT48

A48

conform plan PT

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

IT49
IT50
IT51
IT52
IT53
IT54
IT55
IT56
IT57
IT58

A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

59

IT59

A59

conform plan PT

60

IT60

A60

conform plan PT

61

IT61

A61

conform plan PT

62

IT62

A62

conform plan PT

63

IT63

A63

conform plan PT

64

IT64

A64

conform plan PT

65
66

IT65
IT66

A65
A66

conform plan PT
conform plan PT

67

IT67

A67

conform plan PT

68

IT68

A68

conform plan PT

69

IT69

A69

conform plan PT

70
71
72
73
74

IT70
IT71
IT72
IT73
IT74

A70
A71
A72
A73
A74

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

75

IT75

A75

conform plan PT

76

IT76

A76

conform plan PT

77

IT77

A77

conform plan PT

B.Sistemul de introducere aer proaspat

78

IT78

B01

conform plan PT

79

IT79

B02

conform plan PT

80

IT80

B03

conform plan PT

81

IT81

B04

conform plan PT

82

IT82

B05

conform plan PT

83
84
85
86
87

IT83
IT84
IT85
IT86
IT87

B06
B07
B08
B09
B10

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

88

IT88

B11

conform plan PT

89

IT89

B12

conform plan PT

90
91
92
93

IT90
IT91
IT92
IT93

B13
B14
B15
B16

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

94

IT94

B17

conform plan PT

95

IT95

B18

conform plan PT

96

IT96

B19

conform plan PT

97

IT97

B20

conform plan PT

98

IT98

B21

conform plan PT

99

IT99

B22

conform plan PT

100

IT100

B23

conform plan PT

101

IT101

B24

conform plan PT

102

IT102

B25

conform plan PT

103

IT103

B26

conform plan PT

104

IT104

B27

conform plan PT

105

IT105

B28

conform plan PT

106

IT106

B29

conform plan PT

107

IT107

B30

conform plan PT

108

IT108

B31

conform plan PT

109

IT109

B32

conform plan PT

110

IT110

B33

conform plan PT

111

IT111

B34

conform plan PT

112

IT112

B35

conform plan PT

113

IT113

B36

conform plan PT

C.Sistemul de evacuare fum/ventilare subsoluri


114
115
116

IT114
IT115
IT116

C01
C02
C03

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

117

IT117

C04

conform plan PT

118

IT118

C05

conform plan PT

119

IT119

C06

conform plan PT

120

IT120

C07

conform plan PT

121

IT121

C08

conform plan PT

122

IT122

C09

conform plan PT

123

IT123

C10

conform plan PT

124

IT124

C11

conform plan PT

125

IT125

C12

conform plan PT

126

IT126

C13

conform plan PT

127

IT127

C14

conform plan PT

128

IT128

C15

conform plan PT

129

IT129

C16

conform plan PT

130

IT130

C17

conform plan PT

131

IT131

C18

conform plan PT

132

IT132

C19

conform plan PT

133

IT133

C20

conform plan PT

134

IT134

C21

conform plan PT

135

IT135

C22

conform plan PT

136

IT136

C23

conform plan PT

137

IT137

C24

conform plan PT

138

IT138

C25

conform plan PT

139

IT139

C26

conform plan PT

140

IT140

C27

conform plan PT

141

IT141

C28

conform plan PT

142

IT142

C29

conform plan PT

143

IT143

C30

conform plan PT

144

IT144

C31

conform plan PT

145

IT145

C32

conform plan PT

146

IT146

C33

conform plan PT

147

IT147

C34

conform plan PT

148

IT148

C35

conform plan PT

D.Sistemul de evacuare noxe din grupuri sanitare


149
150

IT149
IT150

D01
D02

conform plan PT
conform plan PT

151

IT151

D03

conform plan PT

152

IT152

D04

conform plan PT

153

IT153

D05

conform plan PT

154

IT154

D06

conform plan PT

155

IT155

D07

conform plan PT

156

IT156

D08

conform plan PT

157

IT157

D09

conform plan PT

158

IT158

D10

conform plan PT

E.Centrala termica

159

IT159

E01

conform plan PT

160

IT160

E02

conform plan PT

161
162
163
164

IT161
IT162
IT163
IT164

E03
E04
E05
E06

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

165

IT165

E07

conform plan PT

166

IT166

E08

conform plan PT

167

IT167

E09

conform plan PT

168

IT168

E10

conform plan PT

169

IT169

E11

conform plan PT

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

IT170
IT171
IT172
IT173
IT174
IT175
IT176
IT177
IT178
IT179
IT180
IT181
IT182
IT183
IT184
IT185
IT186

E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

187

IT187

E29

conform plan PT

188

IT188

E30

conform plan PT

189
190
191
192
193
194

IT189
IT190
IT191
IT192
IT193
IT194

E31
E32
E33
E34
E35
E36

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

195

IT195

E37

conform plan PT

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

IT196
IT197
IT198
IT199
IT200
IT201
IT202
IT203
IT204
IT205
IT206
IT207
IT208
IT209
IT210
IT211

E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

IT212
IT213
IT214
IT215
IT216
IT217
IT218
IT219
IT220
IT221
IT222
IT223
IT224

E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

225

IT225

E67

conform plan PT

F.Gospodaria de combustibil
226

IT226

F01

conform plan PT

227

IT227

F02

conform plan PT

228
229
230
231
232

IT228
IT229
IT230
IT231
IT232

F03
F04
F05
F06
F07

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

233

IT233

F08

conform plan PT

234

IT234

F09

conform plan PT

G.Centrala Frigorifica

235

IT235

G01

conform plan PT

236

IT236

G02

conform plan PT

237

IT237

G03

conform plan PT

238

IT238

G04

conform plan PT

239

IT239

G05

conform plan PT

240

IT240

G06

conform plan PT

241
242
243

IT241
IT242
IT243

G07
G08
G09

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

IT244
IT245
IT246
IT247
IT248
IT249
IT250
IT251
IT252
IT253
IT254
IT255
IT256
IT257
IT258
IT259
IT260
IT261

G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
G21
G22
G23
G24
G25
G26
G27

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

262

IT262

G28

conform plan PT

H.Instalatia de incalzire cu radiatoare


263

IT263

H01

conform plan PT

264

IT264

H02

conform plan PT

265

IT265

H03

conform plan PT

266

IT266

H04

conform plan PT

267

IT267

H05

conform plan PT

268

IT268

H06

conform plan PT

269

IT269

H07

conform plan PT

270

IT270

H08

conform plan PT

271

IT271

H09

conform plan PT

272

IT272

H10

conform plan PT

273

IT273

H11

conform plan PT

274

IT274

H12

conform plan PT

275

IT275

H13

conform plan PT

276
277
278
279
280

IT276
IT277
IT278
IT279
IT280

H14
H15
H16
H17
H18

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

281
282
283
284
285

IT281
IT282
IT283
IT284
IT285

H19
H20
H21
H22
H23

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

286

IT286

H24

conform plan PT

I.Instalatia de incalzire cu aeroterma a subsolurilor

287

IT287

I01

conform plan PT

288
289
290
291
292
293
294
295
296

IT288
IT289
IT290
IT291
IT292
IT293
IT294
IT295
IT296

I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09
I10

conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT
conform plan PT

297

IT297

I11

conform plan PT

J.Sistemul de ventilare aferent adapostului de aparare civila


298

IT298

J01

conform plan PT

299

IT299

J02

conform plan PT

300

IT300

J03

conform plan PT

301

IT301

J04

conform plan PT

302
303

IT302
IT303

J05
J06

conform plan PT
conform plan PT

tiona la 10 bar.

Descrierea lucrarilor
g

Ventiloconvector in sistem cu 4 tevi (04), necarcasat, pentru montaj in tavan fals, dotat cu :
ventilator cu trei trepte de viteza, filtru de aer lavabil, baterie de racire, baterie de incalzire,
vana cu trei cai, avind urmatoarele caracteristici:
- debit de aer (vit. max./medie/mica): 620/470/272 mc/h
- capacitatea de racire: 2,7/2,2/1.4 kW
- capacitatea de incalzire: 2.5/2.3/1.8 kW
- disponibil de presiune la ventilator: 30 Pa
- temperatura interioara vara: +24 C
- temperatura interioara iarna: +21 C
- temperatura agent termic: 80/60 C
- temperatura apa racita: 7/12 C
- debit apa calda: 106/95/76 kg/h
- debit apa racita: 481/395/255 kg/h
- pierdere de presiune in bateria de racire: 2.5 mCA
- pierdere de presiune in bateria de incalzire: 0,1 mCA
- nivel de zgomot: 57 dB(A)
- dimensiuni: Lxlxh: 910 x 430 x 217 mm
- greutate: 23 kg

Ventiloconvector in sistem cu 4 tevi (06), necarcasat, pentru montaj in tavan fals, dotat cu :
ventilator cu trei trepte de viteza, filtru de aer lavabil, baterie de racire, baterie de incalzire,
vana cu 3 cai, avind urmatoarele caracteristici:
- Debit de aer (vitmax./medie/mica): 884/715/511 mc/h
- capacitatea de racire: 3,7/3,1/2,4 kW
- capacitatea de incalzire: 3.5/3.18/2.8 kW
- disponibil de presiune la ventilator: 30 Pa
- temperatura interioara vara: +24 C
- temperatura interioara iarna: +21 C
- temperatura agent termic: 80/60 C
- temperatura apa racita: 7/12 C
- debit apa calda: 145/132/116 kg/h
- debit apa racita: 656/565/440 kg/h
- pierdere de presiune in bateria de racire: 2,5 mCA
- pierdere de presiune in bateria de incalzire: 0,3 mCA
- nivel de zgomot: 57 dB(A)
- dimensiuni: Lxlxh: 1110 x 430 x 217 mm
- greutate: 30 kg

Racorduri flexibile pentru legaturi la ventiloconvectoare, 1/2, l= 500 mm


Racorduri flexibile pentru legaturi la ventiloconvectoare, 3/4, l= 500 mm
Teava neagra pentru instalatii, laminata la cald, DN 15
Teava neagra pentru instalatii, laminata la cald, DN 20
Teava neagra pentru instalatii, laminata la cald, DN 25
Teava neagra pentru instalatii, laminata la cald, DN 32
Teava neagra pentru instalatii, laminata la cald, DN 40
Teava neagra pentru instalatii, laminata la cald, DN 50
Teava neagra pentru instalatii, laminata la cald, DN 65
Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 80
Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 100
Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 125
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 13 mm, pentru teava de apa racita, ST
13 x 22
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 13 mm, pentru teava de apa racita, ST
13 x 28
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 13 mm, pentru teava de apa racita, ST
13 x 35
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 13 mm, pentru teava de apa racita, ST
13 x 42
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 13 mm, pentru teava de apa racita, ST
13 x 60
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 13 mm, pentru teava de apa racita, ST
13 x 76
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 13 mm, pentru teava de apa racita, ST
13 x 80
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 13 mm, pentru teava de apa racita, ST
13 x 89
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 13 mm, pentru teava de apa racita, ST
13 x 108
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 13 mm, pentru teava de apa racita, ST
13 x 133
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, pentru teava de apa calda, ST 9
x 15
Izolatie
de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, pentru teava de apa calda, ST 9
x 22
Izolatie
de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, pentru teava de apa calda, ST 9
x
28
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, pentru teava de apa calda, ST 9
x 35
Izolatie
de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, pentru teava de apa calda, ST 9
x 42
Izolatie
de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, pentru teava de apa calda, ST 9
x 60
Izolatie
de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, pentru teava de apa calda, ST 9
x
76
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, pentru teava de apa calda, ST 9
x 89
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, pentru teava de apa calda, ST 9
x 108
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, pentru teava de apa calda, ST 9
x 133

Suporti fixare si sustinere conducte si ventiloconvectoare


Robinet din otel , Pn 6, DN 15
Robinet din otel , Pn 6, DN 20
Robinet din otel , Pn 6, DN 25
Robinet din otel , Pn 6, DN 32
Robinet din otel , Pn 6, DN 40
Robinet din otel , Pn 6, DN 50
Robinet din otel , Pn 6, DN 65
Robinet din otel , Pn 6, DN 125
Robinet de echilibrare hidraulica tip TOUR ANDRESON, cu regulator de
DN 25
Robinet de echilibrare hidraulica tip TOUR ANDRESON, cu regulator de
DN 32
Robinet de echilibrare hidraulica tip TOUR ANDRESON, cu regulator de
DN 40
Robinet de echilibrare hidraulica tip TOUR ANDRESON, cu regulator de
DN 50
Robinet de echilibrare hidraulica tip TOUR ANDRESON, cu regulator de
DN 65
Filtru Y,cu golire, Pn 6, DN 25
Filtru Y, cu golire, Pn 6, DN 32
Filtru Y, cu golire, Pn 6, DN 40
Filtru Y, cu golire, Pn 6, DN 50
Filtru Y, cu golire, Pn 6, DN 65
Contor de energie termica, temperatura agent termic 80/60 C, DN 32,
mc/h
Contor de energie termica, temperatura agent termic 80/60 C, DN 25,
mc/h
Contor de energie termica, temperatura agent termic 80/60 C, DN 32,
mc/h
Contor de energie termica, temperatura agent termic 80/60 C, DN 32,
mc/h
Contor de energie termica, temperatura agent termic 80/60 C, DN 25,
mc/h
Contor de energie termica, temperatura agent termic 80/60 C, DN 25,
0.76 mc/h
Contor de energie termica, temperatura agent termic 80/60 C, DN 32,
1.12 mc/h
Contor de energie termica, temperatura agent termic 80/60 C, DN 25,
mc/h
Contor de energie termica, temperatura agent termic 80/60 C, DN 32,
1.64 mc/h
Contor de energie termica, temperatura agent termic 80/60 C, DN 32,
mc/h
Contor de energie termica, temperatura apa racita 7/12 C, DN 50
3.85 mc/h
Contor de energie termica, temperatura apa racita 7/12 C, DN 40
mc/h
Contor de energie termica, temperatura apa racita 7/12 C, DN 50
mc/h
Contor de energie termica, temperatura apa racita 7/12 C, DN 50
4.18 mc/h
Contor de energie termica, temperatura apa racita 7/12 C, DN 50
5.14 mc/h

presiune,
presiune,
presiune,
presiune,
presiune,

D=
D=
D=
D=
D=

0.9
0.8
1.2
1
0.9

D=
D=
D= 1
D=
D= 1.5
D=
D= 3.2
D= 3.5
D=
D=

Contor de energie
4.46 mc/h
Contor de energie
mc/h
Contor de energie
mc/h
Contor de energie
mc/h
Contor de energie
mc/h
Contor de energie
mc/h
Contor de energie
6.32 mc/h
Contor de energie
3.72 mc/h
Contor de energie
3.16 mc/h

termica, temperatura apa racita 7/12 C, DN 50

D=

termica,
termica,
termica,
termica,
termica,

50
40
50
50
65

D=
D=
D=
D=
D=

termica, temperatura apa racita 7/12 C, DN 50

D=

termica, temperatura apa racita 7/12 C, DN 50

D=

termica, temperatura apa racita 7/12 C, DN 50

D=

temperatura
temperatura
temperatura
temperatura
temperatura

apa
apa
apa
apa
apa

racita
racita
racita
racita
racita

7/12
7/12
7/12
7/12
7/12

C,
C,
C,
C,
C,

DN
DN
DN
DN
DN

3.6
3.2
4.2
4.7
7

Centrala de tratare a aerului proaspat, montata in exterior, echipata cu recuperator rotativ de caldura, in 4
tevi, avand urmatoarele caracteristici:
- debit de aer de introducere: 31600 mc/h
- debit de aer de evacuare: 28400 mc/h
- disponibil de presiune: 400 Pa
- capacitate de incalzire: 370 kW
- temperatura agent termic tur/retur: 80/60 C
- temperatura intrare/iesire aer din bateria de incalzire: +11.6/+18.8 C
- eficienta recuperarii : 74 %
- temperatura intrare/iesire aer din recuperatorul de caldura: -15/+11.6 C
- umiditatea relativa inainte si dupa recuperator: 91 / 65.6%
- pierdere de sarcina in recuperator: 121 Pa
- capacitate de racire: 140 kW
- temperatura apa racita: 7/12 C
- temperatura intrare/iesire aer din bateria de racire: 35/+24
- energie electrica: 3 x 400V/50 Hz, P=33 kw, nivel de zgomot : 74 dB(A)
- pierdere de presiune pe parte de apa calda: 0.3 kPa
- pierdere de presiune pe parte de apa calda: 46.3 kPa
- unidificator de aer
- greutate: 4198 kg

Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 100


Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 125
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, pentru teava de apa calda, ST 9
x 108
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 13 mm, pentru teava de apa racita, ST
13 x 133
Suporti fixare si sustinere conducte
Robinet din otel , Pn 6, DN 100
Robinet din otel , Pn 6, DN 125
Filtru Y, Pn 6, DN 100
Filtru Y, Pn 6, DN 125
Robinet de echilibrare hidraulica tip TOUR ANDRESON, cu regulator de presiune,
DN 100

Robinet de echilibrare hidraulica tip TOUR ANDRESON, cu regulator de presiune,


DN 125
Tubulatura rectangulara izolata termic si fonic
Suporti fixare si sustinere tubulatura
Tubulatura flexibila izolata, 200 mm
Tubulatura flexibila izolata, 250 mm
Clapeta reglaj debit aer ( BD-01), manuala, tip fluture, 150 mm
Clapeta reglaj debit aer ( BD-02), manuala, tip fluture, 225 mm
Clapeta reglaj debit aer ( BD-03), manuala, tip fluture, 175 mm
Grila introducere aer de tip fanta, (GI-1), cu registru de reglaj si plenum,
lungimea L= 1500 mm, cu 2 fante, avand debitul de aer 235 mc/h, aria efectiva
Aef= 0.03506 mp,LAU 272 1500-2, FRANCE AIR sau similar
Grila introducere aer de tip fanta, (GI-2), cu registru de reglaj si plenum,
lungimea L= 1500 mm, cu 3 fante, avand debitul de aer 358 mc/h, aria efectiva
Aef= 0.05259 mp, LAU 272 1500-3, FRANCE AIR, sau similar
Grila introducere aer, de tip anemostat cu refulare pe 4 directii (GI-3), cu
registru de reglaj si plenum, avand dimensiunile 375 x 375 mm, debit de aer de
470 mc/h, aria efectiva, Aef= 0.0679 mp DFU 40 375 x 375, FRANCE AIR sau
similar
Grila introducere aer de tip fanta, (GI-4), cu registru de reglaj si plenum,
lungimea L= 1200 mm, cu 4 fante, avand debitul de aer 358 mc/h, aria efectiva
Aef= 0.05610 mp, LAU 272 1200-4, FRANCE AIR, sau similar
Grila introducere aer de tip fanta, (GI-5), cu registru de reglaj si plenum,
lungimea L= 1200 mm, cu 3 fante, avand debitul de aer 235 mc/h, aria efectiva
Aef= 0.04207 mp, LAU 272 1200-3, FRANCE AIR, sau similar
Grila introducere aer, de tip anemostat cu refulare pe 4 directii (GI-6), cu
registru de reglaj si plenum, avand dimensiunile 450 x 450 mm, debit de aer de
715 mc/h, aria efectiva, Aef= 0.0978 mp, DFU 40 450 x 450, FRANCE AIR sau
similar
Grila recirculare aer (GR), pentru montaj in plafonul fals, cu contracadru, 600 x
600 mm, cu caroiaj de 13 x 13 mm
Clapeta antifoc, rectangulara, rezistenta la foc 2h, normal deschisa, l x h: 500 x
400 mm, CAF 500 x 400 mm, model REF 500, FRANCE AIR, sau similar
Clapeta antifoc, rectangulara, rezistenta la foc 2h, normal deschisa, l x h: 500 x
400 mm, CAF 800 x 400 mm, model REF 500, FRANCE AIR, sau similar
Clapeta antifoc, rectangulara, rezistenta la foc 2h, normal deschisa, l x h: 400 x
400 mm, CAF 400 x 400 mm, model REF 500, FRANCE AIR, sau similar
Clapeta antifoc, rectangulara, rezistenta la foc 2h, normal deschisa, l x h: 1200 x
400 mm, CAF 1200 x 400 mm, model REF 500, FRANCE AIR, sau similar
Clapeta antifoc, rectangulara, rezistenta la foc 2h, normal deschisa, l x h: 1000 x
400 mm, CAF 1000 x 400 mm, model REF 500, FRANCE AIR, sau similar
Clapeta de reglaj, (CR) rectangulara, cu jaluzele opuse, LDT T 200 500 x 400,
FRANCE AIR, sau similar
Clapeta de reglaj, (CR) rectangulara, cu jaluzele opuse, LDT T 200 1200 x
400, FRANCE AIR, sau similar

Clapeta de reglaj, (CR) rectangulara, cu jaluzele opuse, LDT T 200


400, FRANCE AIR, sau similar
Clapeta de reglaj, (CR) rectangulara, cu jaluzele opuse, LDT T 200
400, FRANCE AIR, sau similar
Clapeta de reglaj, (CR) rectangulara, cu jaluzele opuse, LDT T 200
400, FRANCE AIR, sau similar

600 x
1000 x
400 x

Tubulatura evacuare noxe garaj


Tubulatura izolata antifoc
Suporti sustinere tubulatura
Grila de evacuare aer viciat (GA1), cu jaluzele fixe, cu simpla deflectie si registru
de reglaj, montata pe tubulatura pe ramura superioara, dimensiuni l x h: 300 x
300 mm, debit de aer D= 300 mc/h, aria efectiva, Aef= 0.0416 mp, GAC 81,
FRANCE AIR, sau similar
Grila evacuare aer viciat (GA2), cu jaluzele fixe, cu simpla deflectie, si registru
de reglaj, montata pe tubulatura pe ramura care coboara, la +0.2 m de
pardoseala, dimensiuni: l x h: 500 x 300 mm, debitul de aer, D= 600 mc/h, aria
efectiva Aef=0.0721 mp, GAC 81, FRANCE AIR, sau similar
Grila de evacuare aer viciat (GA3), cu jaluzele fixe, cu simpla deflectie si registru
de reglaj, montata pe tubulatura pe ramura superioara, dimensiuni l x h: 300 x
150 mm, debit de aer D= 200 mc/h, aria efectiva, Aef= 0.0193 mp, GAC 81,
FRANCE AIR, sau similar
Grila evacuare aer viciat (GA4), cu jaluzele fixe, cu simpla deflectie, si registru
de reglaj, montata pe tubulatura pe ramura care coboara, la +0.2 m de
pardoseala, dimensiuni: l x h: 300 x 300 mm, debitul de aer, D= 400 mc/h, aria
efectiva Aef=0.0416 mp, GAC 81, FRANCE AIR, sau similar
Grila evacuare aer viciat (GA5), cu jaluzele fixe, cu simpla deflectie, si registru
de reglaj, montata pe tubulatura pe ramura superioara, dimensiuni: l x h: 400 x
200 mm, debitul de aer, D= 360 mc/h, aria efectiva Aef=0.0363 mp, GAC 81,
FRANCE AIR, sau similar
Grila evacuare aer viciat (GA6), cu jaluzele fixe, cu simpla deflectie, si registru
de reglaj, montata pe tubulatura pe ramura care coboara, la +0.2 m de
pardoseala, dimensiuni: l x h: 500 x 300 mm, debitul de aer, D= 840 mc/h, aria
efectiva Aef=0.0721 mp, GAC 81, FRANCE AIR, sau similar
Clapeta de reglaj, (CR) rectangulara, cu jaluzele opuse, LDT T 200 700 x
400, FRANCE AIR, sau similar
Clapeta de reglaj,(CR) rectangulara, cu jaluzele opuse, LDT T 200 300 x
200, FRANCE AIR, sau similar
Volet rezistent la foc 2H, rectangular, (VIF1), REF VD 600 x 800, debit de aer
D= 7500 mc/h, aria efectiva 0.4 mp, viteza aerului in volet 5 m/s, FRANCE AIR,
sau similar

Volet rezistent la foc 2H, rectangular, (VEF1), REF VD 800 x 800, debit de
aer D= 7500 mc/h, aria efectiva 0.53 mp, viteza aerului in volet 5 m/s, FRANCE
AIR, sau similar
Volet rezistent la foc 2H, rectangular, (VIF2), BTDR 2H, 2V, L x H: 400 x
655, debit de aer D= 3600 mc/h, aria efectiva 0.2 mp, viteza aerului in volet 5
m/s, FRANCE AIR, sau similar
Volet rezistent la foc 2H, rectangular, (VEF2), BTDR 2H, 2V, L x H: 400 x
655, debit de aer D= 3600 mc/h, aria efectiva 0.2 mp, viteza aerului in volet 5
m/s, FRANCE AIR, sau similar
Volet rezistent la foc 2H, rectangular, (VIF3), BTDR 2H, 2V, L x H: 500 x
745, debit de aer D= 5400 mc/h, aria efectiva 0.2 mp, viteza aerului in volet 5
m/s, FRANCE AIR, sau similar
Volet rezistent la foc 2H, rectangular, (VEF3), BTDR 2H, 2V, L x H: 500 x
745, debit de aer D= 5400 mc/h, aria efectiva 0.2 mp, viteza aerului in volet 5
m/s, FRANCE AIR, sau similar
Volet rezistent la foc 2H, de transfer, rectangular, (VTF), BTDR 2H, 2V, L x
H: 400 x 655, debit de aer D= 3600 mc/h, aria efectiva 0.2 mp, viteza aerului
in volet 5 m/s, FRANCE AIR, sau similar
Ventilator introducere aer de compensare in subsoluri, tip cabinet, (V1), debit de
aer D= 15000 mc/h disponibil de presiune p=600 Pa, MODULYS DP HP
18/18, FRANCE AIR , sau similar
Ventilator evacuare fum din subsoluri, rezistent la 400 C , 2 h, , tip cabinet,
(V2), debit de aer D= 20000 mc/h disponibil de presiune p=600 Pa,
DEFUMAIR XR 900, FRANCE AIR , sau similar
Ventilator introducere aer de compensare in scara subterana nod central, tip
cabinet, (V3), debit de aer D= 3600 mc/h disponibil de presiune p=600 Pa,
PRIMERO 9/9, FRANCE AIR , sau similar
Ventilator introducere aer de compensare in SAS nod central, tip cabinet, (V4),
debit de aer D= 5400 mc/h disponibil de presiune p=600 Pa, PRIMERO 9/9,
FRANCE AIR , sau similar
Ventilator evacuare fum din SAS nod central, rezistent la 400 C , 2 h, , tip
cabinet, (V5), debit de aer D= 5400 mc/h disponibil de presiune p=600 Pa,
SIMOUN 500, FRANCE AIR , sau similar
Ventilator introducere aer de compensare in scara subterana, tip cabinet, (V6 ax
B, V9 ax I, V12 ax O), debit de aer D= 3600 mc/h disponibil de presiune
p=600 Pa, PRIMERO 9/9, FRANCE AIR , sau similar
Ventilator introducere aer de compensare in SAS scara subterana, tip cabinet,
(V7 ax B, V10 ax I, V13 ax O), debit de aer D= 3600 mc/h disponibil de
presiune p=600 Pa, PRIMERO 9/9, FRANCE AIR , sau similar

Ventilator evacuare fum din SAS scara subterana, rezistent la 400 C , 2 h, , tip
cabinet, (V8 ax B, V11 ax I, V14 ax O), debit de aer D= 3600 mc/h disponibil
de presiune p=600 Pa, SIMOUN 500, FRANCE AIR , sau similar
Ventilator introducere aer in camera tehnica, tip cabinet, (V15), debit de aer D=
3600 mc/h disponibil de presiune p=600 Pa, PRIMERO 9/9, FRANCE AIR ,
sau similar
Ventilator introducere aer in SAS ax M-N, tip cabinet, (V16), debit de aer D=
3600 mc/h disponibil de presiune p=600 Pa, PRIMERO 9/9, FRANCE AIR ,
sau similar
Ventilator evacuare fum din SAS ax M-N, rezistent la 400 C , 2 h, , tip cabinet,
(V17), debit de aer D= 3600 mc/h disponibil de presiune p=600 Pa, SIMOUN
500, FRANCE AIR , sau similar
Ventilator introducere aer in SAS central catre garaj, tip cabinet, (V18), debit de
aer D= 3600 mc/h disponibil de presiune p=600 Pa, PRIMERO 9/9, FRANCE
AIR , sau similar
Ventilator evacuare fum din SAS central catre garaj, rezistent la 400 C , 2 h, ,
tip cabinet, (V19), debit de aer D= 3600 mc/h disponibil de presiune p=600 Pa,
SIMOUN 500, FRANCE AIR , sau similar
Ventilator introducere aer in SAS statia pompe incendiu, tip cabinet, (V20),
debit de aer D= 3600 mc/h disponibil de presiune p=600 Pa, PRIMERO 9/9,
FRANCE AIR , sau similar
Ventilator evacuare noxe garaj, de tip cabinet,(V24), D= 16200 mc/h, disponibil
de presiune p=400 Pa , SIMOUN 800, FRANCE AIR , sau similar
Ventilator evacuare noxe garaj, de tip turela , (V25), D= 29400 mc/h, disponibil
de presiune p=400 Pa , AXALIA 1120, FRANCE AIR , sau similar
Ventilator evacuare noxe garaj, de tip turela , (V26), D= 32400 mc/h, disponibil
de presiune p=400 Pa , AXALIA 1250, FRANCE AIR , sau similar

Tubulatura rectangulara, neizolata


Tubulatura flexibila neizolata, 100 mm
Grila evacuare aer viciat din grupul sanitar, (GE), de tip valva 160 mm, debit
de aer D= 70 mc/h, conexiune racord flexibil 100 mm, DP2R 03, FRANCE
AIR , sau similar
Registru de reglaj cu jaluzele opuse (CR), dimensiuni l x h: 200 x 100 mm, LDT
T 200 , FRANCE AIR , sau similar
Clapeta antifoc (CAF 200 x 200), dimensiuni l x h: 200 x 200 mm, normal
deschisa, actionata cu fuzibil, (REF 500), FRANCE AIR , sau similar
Clapeta antifoc (CAF 200), dimensiuni 200 mm, normal deschisa, actionata
cu fuzibil, (CIRCE), FRANCE AIR , sau similar
Suporti fixare si sustinere echipamente si tubulatura
Ventilator evacuare noxe din gr sanitar persoane cu dizabilitati, de tip turela,
(V27), debit de aer D= 900 mc/h, p=300 Pa, TKC-V 400D, FRANCE AIR , sau
similar

Ventilator evacuare noxe din gr sanitar, de tip cabinet, (V28, V29), debit de aer
D= 1710 mc/h, p=300 Pa, PRIMERO 9/9, FRANCE AIR , sau similar
Ventilator evacuare noxe din gr sanitar persoane cu dizabilitati, de tip turela,
(V30,V31), debit de aer D= 630 mc/h, p=300 Pa, TKC-V 400C, FRANCE AIR ,
sau similar

Cazan din fonta, cu functionare pe combustibil lichid/gaz, cu focar presurizat, doar pentru
incalzire,model GTE 512, DeDietrich sau similar,MASTER, avind urmatoarele caracteristici:
- putere nominala: 700 kW
- randament: 90.7%
- debit nominal de apa: 29.95 mc/h la t=20C
- continut de apa: 579 l
- pierdere de sarcina pe parte de apa: 0.23 mCA
- presiunea de lucru: 6 bar
- dimensiuni: L x l x h: 2316 x 1172 x 1566 mm
- racord la cos: 350 mm
- greutate fara apa: 3000 kg

Cazan din fonta, cu functionare pe combustibil lichid/gaz, cu focar presurizat, doar pentru incalzire,model
GTE 512, DeDietrich sau similar,SLAVE, avind urmatoarele caracteristici:
- putere nominala: 700 kW
- randament: 90.7%
- debit nominal de apa: 29.95 mc/h la t=20C
- continut de apa: 579 l
- pierdere de sarcina pe parte de apa: 0.23 mCA
- presiunea de lucru: 6 bar
- dimensiuni: L x l x h: 2316 x 1172 x 1566 mm
- racord la cos: 350 mm
- greutate fara apa: 3000 kg

Supapa de siguranta 1 1/2, Pn 6 bar


Arzator mixt, putere P=800 kW
Automatizare conform schemei de functionare
Butelie de egalizare a presiunii, 600 mm, H=3 m
Pompa circulatie cazan, (PC1, PC2, PC3), cu corp simplu,in line, debit de apa
D=33 mc/h, inaltime de pompare H= 4.5 mCA, prevazuta cu racorduri
antivibratii, alimentare cu energie electrica, P=1.1 kw / 2.9A / 50Hz / 400V
Pompa de circulatie, ramura radiatoare (PC4), corp dublu, in line, cu 3 trepte de
viteza, prevazuta cu racorduri antivibratii, debit de apa D=2 mc/h, inaltime de
pompare H=4 mCA, alimentare cu energie electrica, P=0.9 kw / 1.73A / 50 Hz /
400
V de circulatie, ramura ventiloconvectoare (PC5), corp dublu, in line,
Pompa
electronica, prevazuta cu convertizor de frecventa (VSD) pentru posibilitatea
variatiei debitului de apa, echipata cu racorduri antivibratii, debit de apa D=27
mc/h, inaltime de pompare H=9 mCA, alimentare cu energie electrica, P=7 kw /
50
Hz / de
400circulatie,
V
Pompa
ramura centrale de tratare aer, (PC6), corp dublu, in line,
cu 3 trepte de viteza, prevazuta cu racorduri antivibratii, debit de apa D=32
mc/h, inaltime de pompare H=12 mCA, alimentare cu energie electrica, P=2
kw / 50 Hz / 400 V

Pompa de circulatie, ramura aeroterme, (PC7), corp dublu, in line, cu 3 trepte de


viteza, prevazuta cu racorduri antivibratii, debit de apa D=19 mc/h, inaltime de
pompare H=7 mCA, alimentare cu energie electrica, P=2.2 kw / 50 Hz / 400 V
Vas de expansiune inchis, cu membrana, Pn 3 bar, volum util: 50l
Vas de expansiune inchis, cu membrana, Pn 3 bar, volum util: 800l
Vana cu 3 cai, D=33 mc/h, DN100
Vana cu 3 cai, D=2 mc/h, DN40
Statie de dedurizare a apei avand un debit de 4 mc/h
Robinet de separare DN 15, Pn 6 bar
Robinet de separare DN 20, Pn 6 bar
Robinet de separare DN 50, Pn 6 bar
Robinet de separare DN 65, Pn 6 bar
Robinet de separare DN 100, Pn 6 bar
Robinet de separare DN 125, Pn 6 bar
Robinet de separare DN 200, Pn 6 bar
Clapeta de sens, DN 20
Clapeta de sens, DN 50
Clapeta de sens, DN 65
Clapeta de sens, DN 100
Clapeta de sens, DN 125
Presostat de minim (Pm)
Presostat de maxim (PM)
Manometru 0-10 bar
Termometru 0-100 C
Robinet de golire 1 1/4
Robinet de golire 3/4
Manometru diferential
Filtru Y, DN 20
Filtru Y, DN 40, prevazut cu robinet de golire
Filtru Y, DN 65, prevazut cu robinet de golire 3/4
Filtru Y, DN 100, prevazut cu robinet de golire 3/4
Filtru Y, DN 200, prevazut cu robinet de golire 3/4
Robinet automat de aerisire 1/2
Termostat
Robinet de echilibrare cu regulator de presiune DN 50
Robinet de echilibrare cu regulator de presiune DN 65
Robinet de echilibrare cu regulator de presiune DN 100
Distribuitor-colector 500 mm
Teava neagra pentru instalatii, laminata la cald, DN 15
Teava neagra pentru instalatii, laminata la cald, DN 20
Teava neagra pentru instalatii, laminata la cald, DN 25
Teava neagra pentru instalatii, laminata la cald, DN 40
Teava neagra pentru instalatii, laminata la cald, DN 50
Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 65
Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 100

Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 125


Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 150
Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 200
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 15
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 22
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 28
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 42
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 60
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 76
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 108
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 133
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 10 mm, placa
Suporti fixare si sustinere conducte
Cos de fum 350 mm, echipat cu usa de vizitare la partea inferioara si stut de
3/4 pentru evacuarea condensului

Rezervor de zi, confectionat din polietilena, pentru stocarea motorinei, cu


capacitatea de 1000l, prevazut cu gura de vizitare, conducta de aerisire cu
paraflacari, plutitor si sorb
Rezervor de combustibil, cu capacitatea de 10000l, prevazut cu indicator de
nivel, sorb, conducta de aerisire cu paraflacari, racord umplere rezervor, racord
inundare cu spuma carbonica
Pompa combustibil, D= 4 mc/h, presiune 12 mCA, alimentare trifazata
Conducta de cupru 12 x 1 mm
Conducta de cupru 14 x 1,5 mm
Filtru cu supapa de siguranta
Clapeta de sens
Grila de introducere aer necesar arderii, de tip priza de aer, montata la partea
inferioara a usii l x h: 600 x 500 mm
Sistem de detectie gaze

Agregat de producere apa racita (CH), cu condensator racit cu aer, montat in


exterior, echipat cu flow-switch si racorduri antivibrante, avand urmatoarele
caracteristici:
- capacitate de racire: 400 KW
- refrigerant: R134a
- functionare in free-cooling
- 35% glycol
- temperatura apa racita tur/retur: 5/10 C
- temperatura exterioara : 40 C
- nivel de zgomot: 77 dB(A)
- alimentare cu energie electrica: 400 V / 50 Hz / 3 Ph, dimensiuni: L x l x h: 5800
x 2400 x 2300 mm
- greutate in functionare: 4900 kg

Schimbator de caldura in placi, in contracurent, cu o capacitate de 400 kw,


avand urmatoarele caracteristici tehnice:
Circuitul cald
- debit de apa 68.5 mc/h
- temperatura intrare 12 C
- temperatura iesire 7 C
- cadere de presiune: 39.8 kPa
- diametru conexiuni: 100
- presiune : 6 bar
Circuit rece
- debit de amestec apa - glycol 75.5 mc/h
- temperatura intrare 5 C
- temperatura iesire 10 C
- cadere de presiune: 58.9 kPa
- diametru conexiuni: 100
- presiune : 6 bar
Dimensiuni L x l x h: 1100 x 600 x 1540 mm
Greutate in operare: 483 kg
Pompa circulatie chiller (P1), in-line, corp simplu, prevazuta cu racorduri
antivibratii, avand urmatoarele caracteristici:
- debit de apa: D=63 mc/h
- inaltime de pompare: H=8 mCA
- alimentare cu energie electrica: 400 V / 50 Hz / 3 Ph, P=4 kw
Pompa circulatie ramura ventiloconvectoare (P3), in-line, corp dublu, electronica,
echipata cu convertizor de frecventa (VSD) pentru posibilitatea variatiei
debitului de apa, prevazuta cu racorduri antivibratii, avand urmatoarele
caracteristici:
- debit de apa: D=82 mc/h
- inaltime de pompare: H=13 mCA
- alimentare cu energie electrica: 400 V / 50 Hz / 3 Ph, P=10 kw
Pompa circulatie ramura centrale de tratare a aerului (P2), in-line, corp dublu,
prevazuta cu racorduri antivibratii, avand urmatoarele caracteristici:
- debit de apa: D=45 mc/h
- inaltime de pompare: H=10 mCA
- alimentare cu energie electrica: 400 V / 50 Hz / 3 Ph, P=4 kw
Pompa circulatie intre chiller si schimbatorul de caldura (P4), in-line, corp
simplu, prevazuta cu racorduri antivibratii, avand urmatoarele caracteristici:
- debit de apa: D=63 mc/h
- inaltime de pompare: H=12 mCA
- alimentare cu energie electrica: 400 V / 50 Hz / 3 Ph, P=4 kw
Vas de expansiune inchis, cu membrana, PN 3 bar, volum util 300 l
Robinet de separare, cu flanse, DN 125, Pn 6 bar
Robinet de separare, cu flanse, DN 150, Pn 6 bar

Robinet de separare, cu flanse, DN 125, Pn 6 bar, actionate electric, normal


inchise
Clapeta de sens, DN 125, Pn 6 bar
Clapeta de sens, DN 150, Pn 6 bar
Filtru Y DN 125
Filtru Y DN 150
Manometru diferential
Manometru 0-10 bar
Termometru cu glycol 0-40 C
Robinet de echilibrare hidraulica de tip TOUR ANDRESON, DN 125
Robinet de echilibrare hidraulica de tip TOUR ANDRESON, DN 150
Supapa de siguranta 1 1/2, Pn 6 bar
Robinet de golire 3/4
Distribuitor-colector DN 300
Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 125
Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 150
Teava neagra, pentru instalatii, laminata la cald, DN 40
Izolatie de tip Kaiflex, ST, placi, cu grosimea de 32 mm
Izolatie de tip Kaiflex, ST, cu grosimea de 19 mm, ST 19 x 42
Robinet automat de aerisire 1/2

Radiator din otel, tip panou (inclusiv elemente de fixare si sustinere), Pn 10 bar
22 / 600 / 600 / 1025 W
Radiator din otel, tip panou (inclusiv elemente de fixare si sustinere), Pn 10 bar
22 / 600 / 400 / 684 W
Radiator din otel, tip panou (inclusiv elemente de fixare si sustinere), Pn 10 bar
22 / 600 / 1800 / 3076 W
Radiator din otel, tip panou (inclusiv elemente de fixare si sustinere), Pn 10 bar
22 / 600 / 1200 / 2051 W
Elemente de fixare si sustinere conducte
Robinet cu cap termostatat DN 15 (RT15)
Robinet de separare DN 15 (RS)
Robinet de separare DN 32 (RS)
Robinet de separare DN 40 (RS)
Robinet de reglaj DN 15 (RR)
Robinet dublu reglaj DN 15 (RDR15)
Robinet manual de aerisire DN 15 (RA)
Robinet automat de aerisire DN 15 (VA)
Robinet de golire DN 20
Teava neagra, pentru instalatii, laminata la
Teava neagra, pentru instalatii, laminata la
Teava neagra, pentru instalatii, laminata la
Teava neagra, pentru instalatii, laminata la

cald,
cald,
cald,
cald,

DN
DN
DN
DN

15
20
25
32

Teava neagra, pentru instalatii, laminata la cald, DN 40


Izolatie tip Kaiflex ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 20
Izolatie tip Kaiflex ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 22
Izolatie tip Kaiflex ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 28
Izolatie tip Kaiflex ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 35
Izolatie tip Kaiflex ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 42

Aeroterma de perete, montata pe stalp, cu functionare in recirculare 100%, cu


urmatoarele caracteristici:
- temperatura intrare aer: +5 C
- temperatura agent termic: 80/60 C
- debit de aer: 2880 mc/h
- capacitate de incalzire: 27 KW
- viteza de rotatie: 900 rot/min
- volum de apa: 0,0065 mc
- greutate in functionare: 37.5 kg
- dimensiuni: h x l x g: 560 x 670 x 575 mm
- alimentare electrica: 400 V / 50 Hz / 3 Ph, P=0.25 kw, I=0.83 A
Teava neagra, pentru instalatii, laminata la cald, DN 32
Teava neagra, pentru instalatii, laminata la cald, DN 40
Teava neagra, pentru instalatii, laminata la cald, DN 50
Teava neagra pentru constructii, sudata longitudinal, DN 65
Izolatie tip Kaiflex ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 35
Izolatie tip Kaiflex ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 42
Izolatie tip Kaiflex ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 60
Izolatie tip Kaiflex ST, cu grosimea de 9 mm, ST 9 x 76
Suporti fixare si sustinere conducte si aeroterme
Robineti de separare, din otel, Pn 10, DN 50

vila
Tubulatura circulara neizolata 150 mm
Grila de introducere aer (GI), dimensiuni l x h: 400 x 150 mm, cu jaluzele fixe
Vana antisuflu
Priza de aer (PA), 150 mm, prevazuta cu plasa de sarma si pipa intoarsa
Supapa de suprapresiune 100 mm
Agregat de filtroventilare, avand un debit de aer de 750 mc/h

Unitate
de masura

Cantitati

buc.

146

buc.

118

buc.

595

buc.
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

595
2175
2669
774
1530
206
875
285
50
60
14

ml

2050

ml

406

ml

810

ml

136

ml

755

ml

75

ml

80

ml

50

ml

60

ml

14

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

2175
619
368
720
30
120
130
10

ml

30

ml

120

kg
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

5300
535
535
14
44
2
50
10
8

buc

buc

22

buc

buc

25

buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

7
22
1
25
1
5
3
5
7
2

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc
buc

1
1

buc

buc

buc

buc
buc
buc
buc
buc

3
1
2
3
1

buc

buc

buc

buc

ml
ml

160
160

ml

160

ml

160

kg
buc
buc
buc
buc

150
2
2
1
1

buc

buc

mp
kg
ml
ml
buc
buc
buc

6430
3260
1900
2760
100
236
134

buc

154

buc

162

buc

56

buc

58

buc

30

buc

buc

312

buc

20

buc

buc

12

buc

buc

buc

28

buc

buc

12

buc

buc

12

mp
mp
kg

2080
2500
1400

buc

60

buc

60

buc

24

buc

24

buc

buc

buc

buc

buc

24

buc

24

buc

33

buc

27

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

mp
ml

240
212

buc

72

buc

40

buc

24

buc

16

kg

300

buc

buc

buc

buc

buc

buc
buc
sist
buc

8
1
1
1

buc

buc

buc

buc

buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

3
2
3
1
1
26
7
5
4
7
16
4
2
1
1
2
3
3
3
6
15
3
14
13
1
1
1
2
1
10
1
1
1
1
1
65
35
20
8
50
45
45

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
mp
kg

140
20
60
65
35
20
8
50
45
45
140
55
400

buc

buc

buc

buc
ml
ml
buc
buc

1
20
200
1
1

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc
buc
buc

1
14
4

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
ml
ml
ml
mp
ml
buc

2
4
1
4
1
12
2
14
2
1
3
24
1
150
100
30
12
30
5

buc

15

buc

buc

buc

kg

200

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
ml
ml
ml
ml

23
23
4
2
6
6
29
2
2
230
60
60
90

ml
ml
ml
ml
ml
ml

30
230
60
60
90
30

buc

16

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
kg
buc

200
120
50
200
200
120
50
200
200
8

ml
buc
buc
buc
buc
buc

40
6
2
2
11
2

7.Gaze
Lucrari indicate conform documentatiei de proiectare
Lista de lucrari prezentata nu este limitativa.
Antreprenorul va verifica exactitatea cantitatilor de lucrari trecute in lista
Montajul echipamentelor si punerea in functiune se considera incluse.

Nr

Id Articol

Id Subarticol

Detaliu

Specificatii

Producator
Indicativ

A.Instalatie de gaze naturale - CENTRALA TERMICA


1

G01

A01

conform plan PT

G02

A02

conform plan PT

G03

A03

conform plan PT

G04

A04

conform plan PT

G05

A05

conform plan PT

6
7

G06
G07

A06
A07

conform plan PT
conform plan PT

G08

A08

conform plan PT

G09

A09

conform plan PT

10

G10

A10

conform plan PT

11

G11

A11

conform plan PT

12

G12

A12

conform plan PT

13

G13

A13

conform plan PT

14

G14

A14

conform plan PT

15

G15

A15

conform plan PT

16

G16

A16

conform plan PT

17

G17

A17

conform plan PT

18

G18

A18

conform plan PT

19

G19

A19

conform plan PT

ista
e.

Descrierea lucrarilor
g

Detector gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 si 45PPM monoxid de


carbon in aer
Electroventil pentru gaze Dn 125 (5) normal deschis cu actionare rapida
Regulator de presiune pentru gaze cu actionare directa Debit min 237mc/h.
Filtru stabilizator pentru gaze cu actionare directa Debit min 80mc/h
Montaj eav oel tras, cu mbinare filete/sudur, dup caz la instalaii gaze (loc
ardere, coloane, distribuie) avnd diametrul:
f) 2"
h) 5"
l) 8"
Montarea pe conducta oel a robineilor sfer cu mufe pentru gaz avnd
diametrul:
f) 2" 6
i) 5"
diametrul:
f) 2"
i) 5"
eav de protecie la trecerea prin planee, perei din beton armat, avnd
diametrul:
d) 150mm
Reductor presiune pentru instalatii gaze cu racord, exclusiv firida metalica
e)Dn 50
Filtru stabilizator presiune pentru instalatii gaze cu racord:
f)2"
Sistem detectie si inchidere gaze, cu racord:
i)5"
Pozitie de contor cu flanse inclusiv mosorul, cu dimensiunea
b)Dn 80
Montare contor cu flanse, cu dimensiunea
b)Dn 80
Montare firida gaze, cu dimensiunea
a)2000x1000x800
Intocmire dosar preliminar

Unitate
de masura

Cantitati

buc

buc

buc

buc

m.

m.
m.

124
6

buc

buc

buc

12

buc

10

m.

0.4

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc