Sunteți pe pagina 1din 1

ACTELE NECESARE LA INSCRIERE LICEN SI MASTER-SESIUNEA

IULIE SI SEPTEMBRIE 2016


1. DOSAR PLIC
2. CERERE DE INSCRIERE, COMPLETAT CORECT
3. DIPLOMA DE BACALAUREAT I FOAIE MATRICOL SAU
DIPLOMA ECHIVALENT CU ACESTA, N ORIGINAL SAU IN COPIE
LEGALIZAT DE BIROURILE NOTARILOR PUBLICI PENTRU
CANDIDATII LA PROGRAMELE DE LICEN SAU MASTERAT
4. DIPLOM DE LICEN I FOAIE MATRICOL SAU DIPLOMA
ECHIVALENT CU ACESTA, N ORIGINAL SAU IN COPIE
LEGALIZAT DE BIROURILE NOTARILOR PUBLICI PENTRU
CANDIDATII LA PROGRAMELE DE MASTER
5. TREI FOTOGRAFII TIP BULETIN DE IDENTITATE
6. CERTIFICATUL DE NATERE, COPIE LEGALIZAT
7. O COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE SAU A PAAPORTULUI
8. ADEVERIN MEDICAL TIP, ELIBERAT DE CABINETELE
MEDICALE COLARE SAU TERITORIALE, DIN CARE S REZULTE
STAREA SNTII CANDIDATULUI
9. ADEVERIN DIN CARE S REZULTE CALITATEA DE STUDENT
INTEGRALIST (PENTRU STUDENTII CARE URMEAZ O A DOUA
SPECIALIZARE)
10.CANDIDAII NSCRII LA DOU FACULTI VOR PREZENTA I
COPIA LEGITIMAIEI DE INSCRIERE LA PRIMA FACULTATE,
AUTENTIFICAT LA SECRETARIATUL FACULTII LA CARE A
FCUT PRIMA INSCRIERE
11.DOVADA DE PLAT A TAXEI DE INSCRIERE SAU INSCRISUL
DOVEDITOR AL INCADRRII INTR-UNA DIN CATEGORIILE
EXCEPTATE DE LA PLATA TAXEI DE INCRIERE (TAXA DE
INSCRIERE ESTE DE 150 LEI I SE ACHIT LA MOMENTUL
DEPUNERII DOSARULUI)