Sunteți pe pagina 1din 1

METROREX

Linii de metrou n exploatare:

HARTA REELEI DE METROU DIN MUNICIPIUL BUCURETI


Mogooaia

Ion I.C. Brtianu


Depou
Struleti

Aeroport
Henri Coand-Otopeni

Otopeni

Struleti

M1

Dristor - Pantelimon

M2

Berceni - Pipera

M3

Preciziei - Anghel Saligny

M4

Gara de Nord - Parc Bazilescu


Linie de metrou n execuie:
Drumul Taberei - Pantelimon

Bruxelles
M5

Paris
Washington

Laminorului

88

Tokyo
Parc
Bazilescu

Aeroport
Bneasa
Gara
Bneasa
Piaa
Montreal

Pajura

Jiului

Ex

1 Mai

po

zi
ie

Grivia

10
A1 A1

Gorjului

Lujerului

Pcii

Eroilor

Preciziei
Parc
Drumul Taberei
Valea
Ialomiei

Piaa
Victoriei

Favorit

12

Piaa Iancului

Universitate

Dristor

Mihai
Bravu

Eroii
Revoluiei

Constantin
Brncoveanu

14

Pantelimon

Staie de coresponden
ntre linii de metrou
Coresponden cu CFR
Autostrada A1/A2

LEGEND

ZONE:

Zona 1: Centru
Zona 2: Cartierul Berceni
Zona 3: Cartierele Mihai Bravu i Vitan
Zona 4: Cartierul Titan

Costin Georgian

Titan

1 Decembrie
1918

Nicolae
Grigorescu

Nicolae
Teclu

Anghel
Saligny
A2

Piaa Sudului

Aprtorii Patriei

Dimitrie Leonida
Berceni

LEGEND SEMNE:

Republica

Timpuri
Noi

Tineretului

13

Piaa Unirii

Drumul Taberei

Obor

Piaa Muncii

Academia Izvor
Militar
Orizont

Valea Argeului

tefan cel Mare

Cimigiu

Tudor Vladimirescu
Romancierilor

7 66

Piaa Roman

Hadeu

Politehnica

Gara de Nord - Aeroport Henri Coand


Otopeni
Staii cu lifturi pentru
persoane cu dizabiliti

Aurel Vlaicu

Gara de Nord 1
Grozveti

11

Parc Bazilescu - Struleti

M6

Pipera

Aviatorilor

Gara
de Nord 2

Basarab
Crngai

Petrache
Poenaru

Linii de metrou n pregtire:


M4

Zona 5: Cartierul Pantelimon


Zona 6: Cartierul Colentina
Zona 7: Cartierele Lacul Tei i Floreasca
Zona 8: Cartierele Aviatorilor i Aviaiei
Zona 9: Cartierele Grivia i Bucuretii Noi

Copyright Metrorex S.A. 2016


20
Toate drepturile rezervate

Zona 10: Cartierul Giuleti


Zona 11: Cartierul Militari
Zona 12: Cartierul Drumul Taberei
Zona 13: Cartierul Rahova
Zona 14: Cartierul Ferentari

S-ar putea să vă placă și