Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect nr.

2/20015
CASA DUPLEX
BENEFICIAR: ..
MEMORIU TEHNIC
ARHITECTURA
1.DATE GENERALE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI
1.1.

Denumire obiectiv:Casa duplex

1.2.
Proiectant: Sevan Radu-Mihai, Serban Mircea-Constantin
1.3. Beneficiar:
1.3.1. Amplasament: Iasi
Terenul pe care va fi amplasat obiectivul este proprietatea beneficiarului si are urmatoarele vecinatati:
-Nord Aleea Mihail Sadoveanu
-Sud - Alee acces secundar
-Est - Locuinta P+1
-Vest - Locuinta P+Mansarda
Accesul in cladire se face din partea de nord-est.
1.4.Date de tema: Beneficiarul solicita executarea unei cladiri cu destinatia de Casa duplex P+1E
1.5.Topografia: obiectivul de investitie se situeaza in jud.Iasi
1.6.Hidrologic: amplasamentul studiat este situat in localitatea Iasi, jud. Iasi :panza freatica este cantonata
in stratul de argila prafoasa sub adancimea de 1,2m.
1.7. Clima: Localitatea Iasi se afla in zona climatica III(Qc= -180C),iar dupa actiunea vantului se afla in
zona eoliana B cu viteza vantului de 6m/s,conform STAS SR 1907-1/1997
Formele de relief sunt acoperite iarna de mase de aer rece ale Anticiclonului Siberian,iar vara de aerul uscat
continental.
1.8.Geologic: din punct de vedere geologic,formatiunile ce apar in zona apartin Sarmatianului,partea de
fundament este alcatuita din argila si marne cenusii care au grosimi mari,iar deasupra se intalnesc depozitele
Holocenului Superior intalnit in lungul Luncii Birladului si Rahovei,reprezentata printr-o stratigrafie ce se
atribuie aluviunilor recente depuse gravitational(pietrisuri,nisipuri,prafuri argiloase)a caror grosime este de
cca 6-7m.
1.9.Seismicitate: conform Normativului P100/92 amplasamentul obiectivului studiat se afla in zona
B(gradul 9)de intensitate seismica avand Tc=0.7sec. si ag=0,24.
1.10.Categoria de importanta: D,clasa de importanta:IV
2.SOLUTII DE REZOLVARE DIN PUNCT DE VEDERE FUNCTIONAL SI ARHITECTURAL AL
PARTIULUI
2.1.

Caracteristici functionale
Se propune o cladire avand in plan o forma de H cu dimensiuni de 22,85x13,6m
Cladirea are un regim de inaltime parter+1etaj.

Functiunile propuse in partiu sunt:


Parter: -Living S=26,6mp
-Bucatarie S=19,383mp
-Hol 1 S=11,8mp
-Baie S=5,682mp
-Casa scari S=13,57mp
Etaj: -Dormitor S=29,01mp
-Dormitor matrimonial S=26,4mp
-Hol 2 S=12,116
-Baie S=8,597mp
Acoperisul cladirii este de tip terasa
2.2. Caracteristici principale ale cladirii propuse:
Sistem constructive :structura de rezistenta pe structura de cadre
Inchideri din zidarie de B.C.A in grosime de 25cm termoizolate cu polistiren expandat in
grosime de 10cm.
Fundatii: isolate sub stalpi.
Acoperis: Terasa
3. SIGURANTA IN EXPLOATARE
Proiectul s-a intocmit in conformitate cu Normativul pentru proiectarea cladirilor civile din punct de
vedere al cerintei de siguranta in exploatare-indicativ CE 1/1995.
3.1. Siguranta cu privire la circulatia pe cai pietonale
Trotuarele si accesele pietonale se vor realiza din beton,cu pantele longitudinale nedepasind 1%,iar
pantele transversale 1,5%.
3.2. Siguranta cu privire la circulatia interioara
Stratul de uzura al pardoselilor este din parchet in dormitoare, livingbucatarie si holuri, din gresie in
bai si din travertin pe terase.
4. SIGURANTA LA FOC
4.1. Cladirea propusa are gradul de rezistenta la foc I
Se incadreaza in categoria de risc mediu de izbucnire a incendiilor.In proiectare
s-au respectat reglementarile Normativ de siguranta la foc a constructiilorP118/1999.
4.2. Amplasarea si conformarea la foc
Cladirea propusa are o suprafata construita de mp<2500mp,maxim admis pentru un compartiment de
incendiu,conform P100/99-tabel 3.2.4.,pentru gradul IV de rezistenta la foc.
4.4. Cai de evacuare in caz de incendiu
Evacuarea din cladire se face prin usa de acces cu latimea de 0,90m,iar latimea corespunzatoare
pentru un flux de evacuare este conform P118/99,pct.2.6.60.
Accesul masinilor de interventie se poate face din partile de nord-est si sud-vest a amplasamentului.

5. FINISAJE
5.1. Interior:
pardoseli:
parchet-hol,parchet-bucatarie, parchet-dormitoare, parchet-living, gresie ceramica-bai,
travertin-terase
pereti:-tencuieli driscuite
tamplarie :usi si ferestre din lemn de stejar
5.2. Exterior:
pereti-placati cu caramida aparenta si lemn
invelitoare- bitum
tamplarie-termopan
6. SIGURANTA CU PRIVIRE LA PROTECTIA TERMICA A SPATIILOR
Peretii exteriori in grosime de 25cm vor fi protejati termic cu placi de polistiren cu grosimea de 10
cm.
7.SOLUTII DE REZOLVARE VOLUMETRICA SI DE INCADRARE IN ARHITECTURA
ANSAMBLULUI
Zona in care se va construi cladirea ce face obiectul prezentei documentatii este o zona
eterogena din punct de vedere a cladirilor existente,acestea avand un regim de inaltime parter pana la P+2E
8. CONDITII DE URBANISM
Total suprafata incinta:2819,76mp.
POT=Ac/Ateren=6,84
CUT=Ad/Ateren=0.158
9. UTILITATI
9.1 Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa potabila a imobilului se va realiza din reteaua de apa a orasului.
9.2 Instalatii electrice interioare
Vor fi realizate in conformitate cu normativele in vigoare, din calcul rezultand ca pentru instalatia electrica
de iluminat este necesar un cablu tip AFY cu secti-unea de 2,5 mm2 iar pentru instalatia de prize un cablu tip
AFY cu sectiunea de 4 mm2. Impamantarea se va realiza cu cablu de tip FY cu sectiunea de 1,5 mm2. Se vor
respecta toate normele de tehnica securitatii muncii specifice.
Intocmit : Sevan Radu-Mihai
Serban Mircea-Constantin

Proiect nr.2/2015
Casa Duplex
BENEFICIAR:

MEMORIU TEHNIC
REZISTENTA
I.DESCRIEREA INVESTITIEI
Beneficiarul are in plan sa construiasca o cladire cu destinatia de locuinta.
Cladirea are forma de H cu dimensiunile de 22,85x13,6m si este cu regim de inaltime parter+1etaj
Suprafata construita este de 440 mp si cuprinde:

Parter X2: -Living S=26,6mp


-Bucatarie S=19,383mp
-Hol 1 S=11,8mp
-Baie S=5,682mp
-Casa scari S=13,57mp

Etaj X2: -Dormitor S=29,01mp


-Dormitor matrimonial S=26,4mp
-Hol 2 S=12,116
-Baie S=8,597mp
Inaltime nivel-2,75 m.
II.CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Terenul pe care este amplasat obiectivul are urmatoarele caracteristici:
Zona seismica B avand ag=0,24 si Tc=1,16sec.
Terenul de fundare va fi reprezentat de stratul de argila cu indice de consistenta ridicat 0,871,00 plasand terenul in domeniul terenurilor vartoase-tari.
Din referatul geotehnic se desprind urmatoarele concluzii:
Amplasamentul are stabilitate generala asigurata
Portanta terenului de fundare este pconv=150kPa la incarcari fundamentale.
Fundarea terenului se va face direct in argila galbuie uscata de consistenta tare.
Categoria de importanta D
III.STRUCTURA DE REZISTENTA
Structura de rezistenta propusa este alcatuita din:
Fundatii de tip izolate sub stalpi.
Pereti auportanti din zidarie de caramida Soceram si B.C.A cu stalpisori, centuri si
plansee din beton armat.

Sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla

Materialele folosite sunt:


Beton clasa C4/5 in bloc fundatii.
Beton clasa C8/10 in elevatie si centuri fundatii.
Beton clasa C15/20 in stalpisori,centuri si plansee.
Otel OB37 elevatie si etrieri.
Otel PC52 armaturi longitudinale.
IV.INFRASTRUCTURA
Terenul pe care este amplasat obiectivul are urmatoarele caracteristici:

Zona seismica B avand ag=0,24 si Tc=1,16sec.

Terenul de fundare va fi reprezentat de stratul de argila cu indice de consistenta ridicat 0,871,00 plasand terenul in domeniul terenurilor vartoase-tari.
Din referatul geotehnic se desprind urmatoarele concluzii:
Amplasamentul are stabilitate generala asigurata
Portanta terenului de fundare este pconv=150kPa la incarcari fundamentale.
Fundarea terenului se va face direct in argila galbuie uscata de consistenta tare.
Categoria de importanta D
Clasa de importanta a cladirilor IV
Fundatiile sunt de tip fundatii continue sub ziduri.
Materialele folosite sunt:
Beton clasa C4/5 in bloc fundatii.
Beton clasa C8/10 in elevatie si centuri fundatii.
Otel OB37 elevatie si etrieri.
Otel PC52 armaturi longitudinale.
V.SUPRASTRUCTURA
Suprastructura cladirii este alcatuita din:
Pereti de inchidere si compartimentare din B.C.A.
Acoperis terasa cu invelitoare de bitum.
Zidaria se va executa din B.C.A in grosime de 25cm si placare cu caramida aparenta si lemn. Zidaria
a fost prevazuta cu stalpisori si centuri din beton armat.Centurile si stalpisorii se vor arma cu 4 bare 12 din
otel P.C 52 si etrieri 6/15.Betonul din suprastructura va fi de clasa C15/20.Planseele se vor executa din
beton armat cu bare independente sau plase sudate 5x100/5x100.Acoperisul terasa se va executa din
lemn ,respectand plansele de executie ce se vor da beneficiarului.
VI.LISTA NORMATIVELOR CE CONTIN PREVEDERI REFERITOARE LA ASIGURAREA
CALITATII
Legea 10/1995-legea calitatii in constructii
C56/85-normativ pentruverificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
P10/86-normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor pentru fundarea constructiilor civile si
industriale
NE 012/99-cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton armat si beton precomprimat
C28/83-instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beto
P100/92-normativpentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,socialculturale,agrozootehnice si industriale
P2/85-normativ privind calculul si executarea structurilor din zidarie
STAS 10109/1-89-lucrari de zidarie
VII.MASURI GENERALE DE PROTECTIA MUNCII
Legislatia in vigoare pentru N.T.S.M in constructii cuprinde:
Legea nr.5/1995 cu privire la protectia muncii
Norme republicane de protectia muncii,editia 1995
Norme specifice de protectia muncii,editia 1995
In timpul executiei lucrarilor se vor respecta toate normele in vigoare si se vor lua toate masurile
necesare evitarii oricarui tip de accident.
Astfel trebuie respectate urmatoarele prevederi:
seful punctului de lucru va organiza instructajul de protectia muncii introductiv
general si cel periodic.
Se vor asigura echipamente de protectie a muncitorilor:casti,cizme,
centuri de siguranta ,manusi.

Organizarea santierului se va face in conformitate cu N.T.S.M, asigurandu-se cai de


acces pentru muncitori si autovehicule care transporta materiale ,descarcarea si
depozitarea facandu-se conform normelor in vigoare
Locurile periculoase de munca vor fi marcate cu placute de avertizare
Muncitorii vor fi dotati cu scule si dispozitive in conformitate cu prevederile
normativului U10-90
La executarea oricaror categorii de lucrari sunt admise numai scule si dispozitive in
perfecta stare de functionare,periodic acestea vor fi verificate si reparate
Seful punctului de lucru va verifica zilnic echipamentul tehnologic,dispozitivele de agatare,inlocuindu-le pe cele defecte.

VIII.MASURI DE PROTECTIE SI STINGERE A INCENDIILOR


La executia lucrarilor de constructii si instalatii se vor respecta urmatoarele normative:
P118/93-norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului.
I 9/82
Masuri P.S.I
Se va respecta amplasarea posturilor de incendiu si ipotezele de stingere a incendiilor
Posturile de incendiu vor fi dotate cu echipamente prevazute in normele de prevenire si
stingere a incendiilor
Caile de acces destinate mijloacelor de interventie P.S.I vor fi mentinute in buna stare de
circulatie
Placile avertizoare pentru caile de acces vor fi amplasate in locuri vizibile si vor fi
pastrate in stare buna