Sunteți pe pagina 1din 1

www.mesagerul.ro

Meesagerusagerull

cotidian independent

Anul XXI, nr. 5766, 12 pagini

1 LEU

de Bistriţa-Năsăud

miercuri, 22 iunie 2016

Director: Dorin ARSINTE

s ă ud • miercuri, 22 iunie 2016 Director: Dorin ARSINTE Unul dintre cele mai vechi

Unul dintre cele mai vechi obiceiuri agrare din Transilvania, păstrat cu snţenie la Căianu Mic

Transilvania, p ă strat cu s fi n ţ enie la C ă ianu Mic În

În a doua zi de Rusalii, comuna Căianu Mic a prins viaţă, cu ajutorul unuia dintre cele mai vechi obiceiuri agrare din Transilvania. Toată suarea comunei s-a adunat la Primăria Căianu Mic pentru a urmări „boul înstruţat”. Obiceiul agrar vechi de când lumea a fost urmat de un spectacol folcloric.

Tradiţia a fost dusă mai departe şi anul acesta la Căianu Mic, comuna ind animată cu ajutorul unuia dintre cele mai vechi obiceiuri agrare din Transilvania. Toată su area comunei a ieşit la

porţi sau s-a adunat la primăria Căianu Mic pentru a urmări spectacolul. „Înstruţatul Boului” este unul dintre cele mai vechi obiceiuri, datând din era precreştină. Acesta încă se mai păstrează în Căianu Mic, Tăure, Căianu Mare sau Figa,în prima sau a doua zi de Rusalii. Boul este aranjat şi decorat cu elemente ale lumii satului şi poartă pe cap o cunună din ori în formă de cruce. Animalul este purtat de tineri în costume populare din capătul satului până la casa celui mai harnic gospodar. Mai apoi, cununa de pe capul animalului este aruncată pe

grajdul gospodăriei.

paginapagina 77

Săptămâna competenţelor digitale la Bac

Săptămâna aceasta continuă exa- menul de Bacalaureat pentru liceenii care susţin, în perioada 21 - 24 iunie, proba de evaluare a competenţelor digitale. Examenul durează 30 de mi- nute, timp în care elevii trebuie să de- monstreze că stăpânesc tehnica de utilizare a calculatorului. Tinerii vor pri- mi un subiect practic pentru calculator şi întrebări de la membrii comisiei de examinare. Elevii vor primi calicativul „utilizator începător” - dacă vor obţine între 0-25 de puncte, „utilizator mediu” - între 26-50 de puncte, „avansat” - pentru 51-74 de puncte şi „experimen- tat” - 75-100 de puncte. Ciclul probe- lor orale se încheie cu evaluarea com- petenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C), programată între 22 şi 26 iunie.

paginapagina 22

Vânt puternic şi ploaie de 100 litri pe metru pătrat, în comuna Monor

O vijelie însoţită de ploaie torenţială a afectat, duminică seara, mai multe zone ale comunei Monor, cantitatea de apă ajun- gând până la o sută de litri pe metru pătrat. Situaţia cea mai di cilă se înregistra în satul Gledin, acolo unde vântul puternic a pus la pământ mai mulţi copaci şi stâlpi de electricitate iar pârâul Luţului şi-a ieşit din matcă şi a blocat drumul. Astfel, Gledinul a rămas în beznă. Condus de primarul Ioan Cira, comitetul pentru situaţii de urgenţă şi-a intrat în atribuţii, pentru a gestiona situa- ţia. ”Am 66 de ani, dar aşa ploaie n-am prins niciodată, ne-a declarat un sătean. Citiţi mai multe despre acest subiect în pagina 6. (Dorin ARSINTE)

multe despre acest subiect în pagina 6. (Dorin ARSINTE) MMeteoeteo M Miercuri: iercuri: Vremea se men
MMeteoeteo
MMeteoeteo
MMeteoeteo M Miercuri: iercuri: Vremea se men ţ ine cald ă , valorile termice urmând a

MMiercuri:iercuri: Vremea se menţine caldă, valorile termice urmând a ceva mai ridicate faţă de cele înregistrate în intervalul precedent. Cerul va parţial însorit ind posibile averse de ploaie pe timpul zilei şi pe cel al nopţii. Răsărit 05:27, apus 21:22. Temperatura maximă resimţită va de +39°C, iar cea minimă resimţită de +18°C. (Sursa: date preluate de pe http://www.google.ro)

RR.A . MMONITORULO N IT O R U L OOFICIALF IC IA L S.A.S .A
RR.A . MMONITORULO N IT O R U L
OOFICIALF IC IA L S.A.S .A .
A
BBUCUREUCUREŞŞTITI

CCOTIDIANULOTIDIANUL “MESAGERUL”“MESAGERUL” PREIAPREIA AANUNNUNŢŢUURIRI ŞŞII PIERDERIPIERDERI ACTEACTE PENTRUPENTRU

PAG. 2

PAG. 2

Credinţă, tinereţe şi biciclete, pe drumul de la Năsăud către mănăstirea Rebra-Parva

PAG. 7

PAG. 7

Frumuseţe şi culoare la sărbătorile comunei Rebrişoara

PAG. 11

PAG. 11

Serbările Bistriţei Medievale 2016 - „Zece ani în inima Cetăţii”

comunei Rebri ş oara PAG. 11 Serb ă rile Bistri ţ ei Medievale 2016 - „Zece