Sunteți pe pagina 1din 1

Ziarul care vorbeste cu brasovenii

Ziarul care vorbeste cu brasovenii
Ziarul care vorbeste cu brasovenii Telefonul cititorului: 41.32.61, 54.33.16 Fondat ºi condus de Marius Stoianovici ®

Telefonul cititorului:

41.32.61, 54.33.16

cu brasovenii Telefonul cititorului: 41.32.61, 54.33.16 Fondat ºi condus de Marius Stoianovici ®
cu brasovenii Telefonul cititorului: 41.32.61, 54.33.16 Fondat ºi condus de Marius Stoianovici ®

Fondat ºi condus de Marius Stoianovici

®

www.monitorulexpres.ro

Vineri, sîmbãtã - 24, 25 iunie 2016 nr. 3.548 12 pagini
Vineri, sîmbãtã - 24, 25 iunie 2016 nr. 3.548 12 pagini

2 lei - pentru abonaþi: 1,09 lei

Accident cu patru morþi pe DN1, lîngã Dridif

Pagina 2

DSP Braºov cere evaluarea medicalã a tuturor copiilor din Centrul „Dacia“

Pagina 4

Astãzi prãznuim Naºterea Sfîntului Ioan Botezãtorul

Pagina 5

Naºterea Sfîntului Ioan Botezãtorul Pagina 5 Programe TV - 24 de pagini Costel Mihai si Laszlo

Programe TV - 24 de pagini

Costel Mihai si Laszlo Barabas sînt viceprimarii Brasovului

Costel Mihai si Laszlo Barabas sînt viceprimarii Brasovului Primarul, cei doi noi viceprimari ºi consilierii locali
Costel Mihai si Laszlo Barabas sînt viceprimarii Brasovului Primarul, cei doi noi viceprimari ºi consilierii locali

Primarul, cei doi noi viceprimari ºi consilierii locali validaþi în urma scrutinului din 5 iunie au depus jurãmîntul

Primarul George Scripcaru va împãrþi atribuþiile primãriei cu viceprimarii Costel Mihai (stînga) ºi Laszlo
Primarul George Scripcaru va împãrþi
atribuþiile primãriei cu viceprimarii Costel
Mihai (stînga) ºi Laszlo Barabas (dreapta)

Foto: Bogdan Bãlaº

LOTO SPECIAL 6/49

24 7 46 35 3 27 SUPER LOTO 5/40 25 30 13 7 11 10
24
7
46
35
3
27
SUPER LOTO 5/40
25
30
13
7
11
10
JOKER
5/45
1/20
12 45
30
6
2
11

NOROC

1 7 4 3 7 8 3
1
7
4
3
7
8
3
 

Super NOROC

 
2
2
1
1
6
6
0
0
1
1
6
6
 

Plus NOROC

 
6
6
0
0
8
8
7
7
0
0
7
7

Surprizelaºedinþele de constituire aconsiliilorlocale dinteritoriu

Expoziþie

de pisici

laCastelul

Bran

Pagina 2

Pagina 4

Municipiul Braºov ºi-a stabilit ieri conducerea exe- cutivã, în urma ºedinþei de validare convocate de pre- fectul Ciprian Bãncilã. Pri- marul, cei doi noi vicepri- mari ºi consilierii locali va- lidaþi în urma scrutinului din 5 iunie au depus jurã- mîntul. Noii viceprimari, care vor împãrþi atribuþiile de administrare a munici- piului alãturi de primarul George Scripcaru, sînt Cos- tel Mihai (PMP) ºi Laszlo Barabas (UDMR). Cei doi au fost aleºi în urma votului exprimat de cãtre consilierii locali validaþi, fiecare întru- nind cîte 16 voturi. Ceilalþi doi candidaþi susþinuþi de grupurile poli- tice din CL, Rãzvan Popa, de la PSD, ºi Arnold Ungar, din partea grupului FDGR- PER, au obþinut fiecare doar cîte zece voturi. Pagina 3

PER, au obþinut fiecare doar cîte zece voturi. Pagina 3 CURS VALUTAR EURO 4,5179lei - 0,31%

CURS VALUTAR

EURO

4,5179lei

- 0,31% 0,31%

USD

3,9699lei

- 1,12% 1,12%

1g AUR161,6860 lei

- 1,03% - 1,03%