Sunteți pe pagina 1din 18

A.

STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT

1. Studiul introductiv al Vechiului Testament I, II (VT 1110, VT 1210)


Acest curs are menirea de a pune la dispozitia studentului informatii cu privire la
istoria canonului si a textului Vechiului Testament, studiindu-se de asemenea la modul
general cadrul cultural si istoric al scrierii, respectiv al aparitiei fiecarei carti. Prin
intermediul acestui curs, studentul intra in contact si cu problemele de critica (a formei, a
sursei si de redactare) ale Vechiul Testament. O atentie deosebita se acorda prezentarii
generale a fiecarei scrieri vechitestamentale care contine informatiile cu privire la: autor,
imprejurarile scrierii, scopul, destinatarii, autenticitatea si integritatea fiecarei carti. Sunt
cercetate si caracteristicile teologice specifice fiecarei carti, ca baza pentru studiul
teologiei biblice si exegetice a Vechiului Testament.

2. Istorie si civilizatie ebraica I, II (VT 2110, VT 2210)


Cursul de istorie si civilizatie ebraica este studiul amplu al tuturor aspectelor ce
tin de istoria si civilizatia ebraica, incepând cu geneza poporului evreu si terminând cu
secolul definitivarii Talmudului. Astfel, se va evidentia modul in care toate fluctuatiile de
pe firmamentul istoriei poporului evreu au influentat gândirea religioasa si filosofica
ebraica din fiecare etapa a istoriei natiunii, vizând in special intelegerea situatiei
religioase, sociale si politice din perioada aparitiei crestinismului. In prima parte a acestui
curs se vor furniza cunostintele necesare pentru delimitarea spatiului geografic de
formare a poporului evreu, in care a dat nastere impresionantei sale civilizatii. De
asemenea studiul istoriei din perioada tanahica constituie un alt pas pe care se pune
accent. In a doua parte analizam istoria si civilizatia ebraica incepând cu perioada
postexilica pâna in epoca formarii si definitivarii Talmudului, cursul conturându-se acum
sub forma unui studiu asupra iudaismului clasic.
3. Profetologie (VT 4110)
Cursul de Profetologie prezinta istoria slujirii profetice in Israel inca de la
inceputul formarii acestui popor, dar mai ales o data cu aparitia lui Moise când slujirea
profetica a capatat un caracter normativ. Profetia a fost modalitatea folosita de Dumnezeu
pe parcursul a câtorva mii de ani pentru a comunica mesajele divine poporului.
Evenimentele istorice marcante din viata lui Israel au fost anuntate de catre Dumnezeu
prin glasul profetilor. De asemenea, in cadrul acestui curs se ating subiecte precum:
chemarea profetilor in slujire, calitatile acestora, modalitatilor de primire si de
transmitere a mesajului profetic.
O atentie sporita este acordata atât timpului in care au activat profetii (inainte, in
timpul sau dupa captivitatea babiloneana) cât si locului unde acestia au slujit (Israel sau
Iuda).
Se va avea in vedere si activitatea profetilor majori : Isaia, Ieremia, Ezechiel si Daniel.
Cursul este important deoarece ajuta studentul sa-si formeze o imagine de ansamblu
asupra slujirii profetice si sa poata localiza in timp momentul activitatii acestora.

4. Exegeza Vechiului Testament I, II (VT 2111 , VT 2211)


Dat fiind caracterul fundamental al exegezei Vechiului Testament pentru
cercetarea biblica avansata, cursul de exegeza biblica vizeaza principiile de prelucrare
stiintifica a informatiei oferite de canonul Vechiului Testament, facilitând cercetatorului
descoperirea sensului originar al unui text biblic. Prin acest curs se va urmari insusirea
principiile exegetice de abordare a unui text biblic si formarea si deprinderea abilitatilor
studentului de a articula teologia unui pasaj biblic din observatiile exegetice descoprite.

5. Limba Ebraica I, II (VT 1111, VT 1211)


Cursul de limba ebraica, la acest nivel, urmareste familiarizarea studentilor cu
limba ebraica, furnizând in acest sens informatia elementara legata de fonetica si
morfologia acestei limbi. Se insista pe formarea deprinderii necesare pentru citirea
cursiva a unor pasaje din Vechiul Testament si pentru a se recunoaste in diferite pasaje
din textul sacru elementele morfologice in scopul realizarii de analize exegetice.
B. STUDIUL NOULUI TESTAMENT

6. Studiul introductiv al Noului Testament I, II (NT 1110, NT 1210)


Acest curs are menirea de a pune la dispozitia studentului informatii cu privire la
istoria canonului Noului Testament si a textului Noului Testament, adica a cadrului
cultural si politic al aparitiei lor. Prin intermediul acestui curs, studentul intra in contact si
cu problemele de critica (a formei, a sursei si de redactare) a Noului Testament. O atentie
deosebita se acorda prezentarii generale a fiecarei scrieri noutestamentale care contine
informatiile cu privire la: autor, imprejurarile scrierii, scopul, destinatarii, autenticitatea si
integritatea fiecarei carti. Sunt cercetate si caracteristicile teologice specifice fiecarei
carti, ca baza pentru studiul teologiei biblice si exegetice a Noului Testament.

7. Exegeza Noului Testament (NT 3110, NT 3210)

a) Faptele Apostolilor (NT 3110)


Cursul de Faptele Apostolilor este un studiu exegetic al cartii Faptele Apostolilor.
Incepe cu câteva informatii care tin de introducerea biblica, dupa care se analizeaza
fiecare capitol al cartii, subliniindu-se istoria si teologia bisericii primare. Se insista aupra
pasajelor care stau la baza doctrinei penticostale privind increstinarea si botezul cu Duhul
Sfânt.

b) 1Corinteni (NT 3210)


In studiul acestei epistole sunt urmarite chestiuni legate de cadrul istoric si
cultural, ocazia si scopul scrierii. Accentul cade, insa, pe analiza exegetica a cartii in
scopul relevarii principiilor teologice, cu precadere a celor mai semnificative pentru
biserica penticostala contemporana.

8. Teologia Noului Testament (NT 2111, NT 2211, NT 3111, NT 3211)

a) Evanghelogie (NT 2111)


Cursul de Evanghelogie este un studiu comprehensiv al vietii si invataturii
Domnului Iisus Hristos, pentru conturarea unor importante aspecte teologice. Acest curs
isi gaseste resursele informationale in analiza exegetica a textului grecesc al
evangheliilor, in compararea textelor paralele din evangheliile sinoptice si in studierea
celor mai importante pasaje din Evanghelia dupa Ioan.

b)Teologia biblica a epistolelor generale (NT 2211)


In acest curs sunt sistematizate adevarurile teologice ale epistolei lui Iacov, ale
epistolelor lui Petru, lui Ioan si a epistolei lui Iuda. Se are in vedere analizarea
aprofundata a fiecarei epistole amintite pentru relevarea hristologiei, antropologiei,
soteriologiei si a eshatologiei lor.

c) Teologia Epistolelor pauline (NT 3111, NT 3211)


Cursul de Teologie paulina este un studiu introductiv in teologia scrierilor
pauline, fiind abordate principalele teme teologice cunoscute. Epistolele pauline sunt
analizate din punct de vedere exegetic, pentru a se putea evidentia principalele principii
teologice, acestea fiind comparate ulterior cu studiile unor teologi moderni si
contemporani care au ca subiect teologia paulina.

9. Limba greaca a Noului Testament I, II, III, IV (NT 1111, NT 1211, NT 2112, NT
2212)

Cursul de limba greaca a Noului Testament isi propune intelegerea textului biblic
in original. Astfel acest curs urmareste studierea lexicului, morfologiei si sintaxei limbii
grecesti, dialectul koiné.

10. Hermeneutica I, II (NT 2113, NT 2213)

Cursul de hermeneutica consta dintr-o prezentare a principiilor generale de


interpretare a Scripturilor si a modului de aplicare a acestora in interpretarea Bibliei.
Prin intermediul acestui curs studentii realizeaza in ce consta caracterul special al
Scripturilor si importanta stabilirii unor principii corecte de interpretare a lor.
Cursul are ca obiectiv stabilirea unor principii de interpretare a Bibliei, tinându-se cont de
contextul istoric, religios si cultural in care cartile ei au fost scrise, genurile literare sub
care mesajul ei este transmis si presupozitiile, preconceptiile si scopul cu care
hermeneutul o interpreteaza. Studentul, de asemenea, se familiarizeaza cu istoria
interpretarii Scripturilor, modurile variate de interpretare a Bibliei si cu factorii ce au
determinat un anumit mod de interpretare.

C. TEOLOGIE SI ISTORIE

11.Teologie fundamentala si dogmatica ( I-TI 3110, II-TI 3210, III-TI 4110, IV-TI
4210)

Cursul de Teologie Sistematica este alcatuit din sapte capitole majore in care sunt
tratate subiectele cele mai importante ale doctrinei crestine. Cele sapte parti sunt:
Bibliologie(TI 3110), Teologie Fundamentala (TI 3110), Angelogie (TI 3210),
Antropologie (TI 3210), Soteriologie (TI 4110), Eclesiologie (TI 4110) si Eshatologie (TI
4210). Abordarea acestui curs se face atât din prisma biblica, cât si din prisma evolutiei
anumitor doctrine pe parcursul Istoriei Bisericii. De asemenea se acorda un rol important
studierii curentelor teologice din secolul al XIX-lea si al XX-lea.
Cursul este foarte important deoarece in orice institutie de invatamânt cu caracter
religios, doctrinele biblice se bucura de o atentie sporita. Scopul acestui curs este de a
echipa studentul, viitorul slujitor, cu cunostintele biblice necesare pentru a-si insusi
temeinic fundamentele credintei crestine.

12. Pneumatologie I, II (TI 4111, TI 4211)

Acest curs trateaza despre Persoana si lucrarea Duhului Sfânt din punctul de
vedere al teologiei biblice si al teologiei istorice. Dupa analiza revelatiei progresive
despre Duhul Sfânt in perioada Vechiului Testament si Noului Testament, se va face
fundamentarea biblica a doctrinei. In cea de-a doua parte a cursului se va face o
incursiune in istoria bisericii, pentru a sublinia continuitatea lucrarii Duhului Sfânt de-a
lungul secolelor, din punctul de vedere al penticostalismului clasic.
13. Istorie bisericeasca universala I, II (TI 1110, TI 1210)

Cursul trateaza istoria crestinismului, ca religie, si a Bisericii, in calitate de


comunitate religioasa a crestinilor. In prima parte cursul trateaza istoria antica si
medievala a Bisericii, infatisând trecerea de la crestinismul primar la Biserica
institutionalizata ierarhizata, cu caracter atotcuprinzator, dominata de o traditie
bisericeasca nebiblica. Este descrisa scindarea Bisericii in secolul al XI-lea si dezvoltatea
celor doua ramuri si a gruparilor disidente pâna in secolul al XV-lea, in contextul istoriei
universale. In partea a doua este tratata istoria crestinismului de la Marea Reforma
Protestanta pâna in prezent. In fiecare sectiune a cursului se fac referiri la pentiscostalism
sau la momentele si miscarile premergatoare lui, precum si la istoria crestinismului daco-
roman si românesc.

14. Istoria bisericii penticostale (TI 4112)

Cursul trateaza istoria bisericii crestine penticostale, in calitate de comunitate


religioasa. In primul rând cursul evidentiaza aspectele ce tin de aparitia si dezvoltarea
bisericii penticostale. Apoi cursul trateaza istoria bisericii penticostale din România, de la
inceput si pâna in prezent, evidentiind si caracteristicile doctrinare, de conduita si de
practica religioasa mai importante.

15. Istoria gândirii crestine I, II (TI 3111, TI 3211)

Cursul de istoria gândirii crestine are ca prim obiectiv survolarea principalelor


momente din istoria Bisericii care au marcat gândirea dogmatica a religiei crestine.
Cursul are doua parti: prima parte acopera perioada Bisericii primare, perioada patristica
si perioada Evului Mediu, iar cea de-a doua acopera perioada reformei protestante,
perioada moderna si contemporana. Cursul exploreaza sursele si evolutia principalelor
dogme crestine, cum ar fi: autoritatea Bibliei si Traditiei, doctrina despre Sfânta Treime,
divinitatea Domnului Isus Hristos, spiritualitatea monahica, controversa privind rolul
icoanelor, sacramentalismul, doctrina despre ispasire, doctrina despre predestinare, esenta
miscarilor de trezire spirituala, ecumenismul etc. Cursul insista pe formarea paradigmelor
dogmatice, pe importanta conceptelor dogmatice si pe impactul dogmelor asupra vietii
crestine.
16. Teologie comparata (TI 4120)

Cursul de teologie comparata isi propune sa puna in paralel principalele doctrine


ale protestantismului, ortodoxiei si catolicismului, sa le analizeze si apoi sa recunoasca
trasatura distincta a fiecaruia. Cursul face intâi o introducere la cele trei confesiuni, cu
sesizarea asemanarilor si deosebirilor teologice dintre ele. Partea centrala a cursului aloca
un spatiu larg celor doua probleme esentiale ale religiei crestine: autoritatea si mântuirea.
Derivat din cele doua probleme, se vor studia cu atentie principalele dispute dogmatice si
practice, si anume mariologia, infailibitatea papei, sfintii, icoanele, relicvele, purgatoriul
si rugaciunea pentru morti. Ultima parte a cursului va dezbate, cu precadere, lupta
comuna a celor trei confesiuni pentru o etica crestina autentica, precum si accentul
spiritualitatilor reprezentate de fiecare confesiune in parte.

D. TEOLOGIE APLICATA

17. Teologie pastorala I, II (TA 3116, TA 3216)

Cursul abordeaza aspectele teologice si practice ale lucrarii de pastoratie. In


desfasurarea cursului o atentie deosebita se acorda conturarii personalitatii pastorului, ca
promotor al viziunii divine si ca factor al schimbarii innoitoare. De asemenea, cursul
prezinta si modalitatile de interactiune a pastorului cu membrii bisericii si cu nemembrii
in procesul implinirii sale pastorale. Cursul faciliteaza cunoasterea in detaliu a vietii si
activitatii unui pastor penticostal.

18.Teologie morala (TA 4217)

La cursul de Teologie morala studentii invata principiile moralei crestine


desprinse din Biblie si aplicarea acestor principii in diferite aspecte ale vietii pentru a
stabili valoarea morala a acestora. Acest curs este folositor atât pentru autoevaluarea
studentilor si stabilirea unor principii morale biblice de viata si de slujire proprii, cât si
pentru echiparea lor in vederea prevenirii si rezolvarii crizelor de imoralitate cu care se
pot confrunta oamenii sau bisericile pe care le pastoresc. De o deosebita importanta, la
acest curs, este intelegerea diferentelor dintre morala crestina, bazata pe principii biblice
absolute si eterne si morala bazata pe principiile relative ale idealului moral contemporan.

19. Misiologie si evanghelism (TA 3117)

Acest curs ofera studentilor bazele informationale, spirituale si practice ale


lucrarii de misiune si de evanghelizare. Cursul cuprinde o trecere in revista a
fundamentelor teologice ale misiunii si evanghelizarii si prezinta, de asemenea, modul in
care aceste aspecte ale activitatii Bisericii Crestine s-au regasit in diversele etape ale
istoriei crestinismului, aceasta prezentare culminând cu evidentierea initiativelor
misionare si evanghelistice contemporane de pe tot cuprinsul Pamântului. Astfel, aici se
regasesc cele sapte domenii cheie pe care le presupune o activitate misionara eficienta:
teologia biblica a misiunii, intelegerea dezvoltarii istorice a misiunii crestine,
antropologia, religiile popoarelor, strategii de dezvoltare ale bisericii, selectia si formarea
liderilor si a metodelor de comunicare a principiilor misiologice. De asemenea, cursul
ofera si informatiile necesare pentru alcatuirea unui plan misiologic si de evanghleizare
pentru bisericile locale.

20. Consiliere spirituala I, II, (TA 4116, TA 4216)

Cursul este o abordare pragmatica a consilierii spirituale, incercând sa identifice


conceptul, calificarile si continutul consilierii. In cazul acestui curs, obiectivele consilierii
(ce constau din dobândirea maturitatii spirituale si a stabilitatii emotionale) si competenta
interpersonala sunt prezentate din perspectiva integrarii teologice si psihologige in
contrast cu alte scoli de gândire. Studentul este ajutat si incurajat sa-si dezvolte
identitatea de consilier, fiind constientizat de privilegiile, exigentele si pericolele pe care
le presupune consilierea.

21. Muzica bisericeasca si teologia inchinarii I, II (TA 4116, TA 4218)

Acest curs este conceput pentru a darui lucratorilor Bisericii fundamentele biblice
si teologice ale adevaratei inchinari bisericesti crestine, prezentând, de asemenea, si
scopul muzicii in viata si inchinarea Bisericii Penticostale. Cursul ofera apoi o privire de
ansamblu asupra muzicii si inchinarii atât in Sfânta Scriptura cât si in istorie, oferind
astfel studentilor posibilitatea de a intelege modul in care inchinarea bisericeasca s-a
dezvoltat si a evoluat in fiecare etapa a istoriei Bisericii Crestine. O atentie deosebita este
atribuita criterilor dupa care se pot selecta si folosi imnurile si muzica in inchinarea si
lucrarea comunitatii locale a Bisericii si principiilor ce trebuie sa guverneze conducerea si
lucrarea cu grupurile muzicale, corurile si cu membrii bisericii in inchinarea comuna. De
asemenea, studentul, va avea ocazia sa invete metodele de lucru cu tehnicile vocale
incepând de la copii si pâna la adulti, sa invete arta de a conduce activitatile muzicale si
sa perceapa rolul asamblului coral si orchestral in ritualul bisericesc.

22. Introducere in omiletica (TA 1116)

Introducerea in omiletica este un curs practic ce ofera studentului informatiile


necesare pentru echiparea acestuia in vederea slujirii de la amvon. Acest curs cuprinde o
parte generala, unde se defineste omiletica si unde se subliniaza importanta chemarii
predicatorului in slujire, si o parte speciala in care sunt prezentate elementele functionale
ale predicii. Sunt prezentate cele trei tipuri de predica : expozitiva, textuala si topica.

23. Formarea spirituala a slujitorului crestin (TA 1216)

Cursul isi propune sa exploreze domeniul cultivarii unei vieti spirituale


armonioase si a transformarii launtrice a slujitorului crestin. De asemenea, cursul prezinta
modalitatile de insusire a deprinderilor practice care duc la imbogatirea caracterului
slujitorului si la trairea unei vieti devotionale ce sunt de o importanta fundamentala in
slujirea crestina.

24. Predicarea expozitiva (TA 2115)

Cursul de predica expozitiva subliniaza importanta acestui tip de predica ce a fost


si continua sa fie folosit in toate bisericile crestine. In cadrul acestui curs se accentueaza
elementele componente ale predicii expozitive si aplicarea acestora de la amvon.
25. Istoria omileticii (TA 3225)

Cursul de Istoria Omileticii prezinta viata si activitatea marilor predicatori care au


slujit incepând din veacul apostolic si pâna in perioada moderna. Astfel ca se acorda o
atentie deosebita Parintilor apostolici, Apologetilor din Rasarit si din Apus, si lucrarilor
Patristice. Desi perioada Evului Mediu nu a stralucit prin mari oratori, totusi Toma
d'Aquino a fost si incontestabil a ramas un mare teolog. In perioada Reformei, liderii
acestei miscari religioase precum M. Luther, J Calvin, sau Zwingli au fost si mari
predicatori. Ulterior fiecare dintre miscarile de trezire spirituala a avut in centru unul sau
mai multi predicatori inzestrati cu multa carisma. In timpul secolului al XIX-lea s-a
remarcat C.H Spourgeon, C. Finney, D.L.Moody .
In urma parcurgerii acestui curs studentul va intelege si mai bine strânsa legatura dintre
activitatea unor mari predicatori si miscarile de trezire spirituala care au avut loc.

26. Administratie bisericeasca (TA 3118)

Cursul prezinta dimensiunea teologica a organizarii bisericesti, pentru ca biserica


sa fie eficienta in ce priveste implinirea misiunii ei, in climatul instabil si confuz al
societatii contemporane. Astfel o atentie deosebita se acorda unor aspecte cum ar fi:
implicarea adunarii in identificarea misiunii sale, o slujire echilibrata a bisericii
contemporane, interactiunea Bisericii cu mediul social si dezvoltarea unui mod specific
de raportare la conditiile contemporane

E. DISCIPLINE DE CULTURA GENERALA

27. Limba româna contemporana I, II (DG 1110, DG 1210)

Primul obiectiv al acestui curs este acela de a relua cunostitele de limba româna
pe care studentii le-au dobândit cândva demult si de a le consolida. Fara acest curs este cu
neputinta ca studentul sa-si urmeze traseul eduactional normal, si sa-si insuseasca
cunostintele de limba greaca si ebraica.
Al doilea obiectiv al acestui curs: intelegerea si constientizarea faptului ca numai
stapânirea buna a limbii materne ii ajuta la dobândirea cunostintelor la toate celelalte
discipline de studiu, limba materna fiind limba in care vor predica, vor scrie referate, vor
redacta lucrarea de diploma, etc.

28. Limba engleza I, II, III, IV (DG 1112, DG 1211, DG 2111, DG 2211)

Cursul de limba engleza isi propune sa familiarizeze studentii cu un minim de


articole lexicale si cu structuri de baza ale limbii engleze vorbite (colocviale). In aceasta
perioada se exerseaza expresii uzuale si se trece prin elementele mai importante de
gramatica si vocabular. Pentru aceasta folosim un manual pentru lecturi, o gramatica si o
culegere de exercitii adecvate acestui nivel.

29. Notiuni de limba latina (DG 2212)

Notiuni de limba latina este un curs introductiv in studiul limbii latine. In cadrul
acestui curs se studiaza notiuni de gramatica elementara si elemente de istoria civilizatiei
si limbii latine in vederea intelegerii mai eficiente a scrierilor parintilor bisericii de limba
latina.

30. Metodologia cercetarii stiintifice de profil (DG 1111)

In ultimii ani, cursurile de acest tip au fost introduse intre disciplinele de


specialitate, uneori chiar intre cele fundamentale ale universitatilor europene.
Obiectivele acestui curs sunt complexe si le urmarim in patru faze:
a) Introducerea intr-un sistem de invatare modern, de tip cercetare;
b) Prezentarea stiintelor, in general, metodologia generala si apoi cea speciala pentru
disciplinele din Planul de invatamânt al facultatii;
c) Sursele primare de informatie, modalitatile de a ajunge la ele;
d) Tehnici de lucru obligatorii, in elaborarea oricarei lucrari stiintifice.
Obiectivele concrete ale cursului:
a) Prezentarea stiintelor fundamentale care se studiaza in facultate si a stiintelor auxiliare;
b) Prezentarea surselor de informatie primara, a informatiei in general si a instrumentelor
de lucru;
c) Componentele obligatorii ale unei lucrari stiintifice din domeniul teoilogiei;
d) Tehnici de lucru obligatorii la elaborarea unei lucrari stiintifice din domeniul teologiei.
31. Stilistica textului biblic I, II (DG 2110, DG 2210)

Cursul de stilistica textului biblic ii familiarizeaza pe studenti cu valorile stilistice


ale cartilor Bibliei, in general, si indeosebi ale celor poetice.
De asemenea parcurgerea acestui curs ii ajuta pe studenti sa comunice ei insisi cu forta de
sugestie, cu culoare si relief, cu energia interioara pe care o dezvolta, predica, discursul
public, in general, atunci când se face apel la comunicarea expresiva, in care sunt
valorificate valentele stilistice, poetice ale oricarei comunicari (scrise sau orale).

F. PRACTICA DE SPECIALITATE

32. Practica pastorala (I-TA 1115, II-TA 1215, III-TA 2115, IV-TA 2215, V-TA
3115, VI-TA 3215, VII-TA 4115, VIII-TA 4215)

Coordonati fiind de catre pastorul campusului, studentii ITP, predica Cuvântul


Domnului in bisericile penticostale din Bucuresti, in biserici penticostale proaspat
infiintate in zona de Sud a tarii si in localitatile in care sunt inca biserici penticostale. In
acest mod, studentii isi dezvolta spiritul de slujire, responsabilitatea ce le revine de a
predica Evanghelia celor nemântuiti si isi imbunatatesc modul de prezentare a predicilor.
Dupa efectuarea practicii pastorale studentii isi evalueaza slujirea, ajutati fiind de catre
pastorul coordonator, care completeaza Fisa de evaluare, conceputa de pastorul
studentilor. Deasemenea, de un real folos pentru studenti sunt indicatiile si recomandarile
pastorului campusului si sugestiile colegilor, care au asistat la slujirea lor si care participa
la cursul de Practica pastorala.
G.DISCIPLINE OPTIONALE DE SPECIALITATE

33. Texte teologice in limba engleza (DG 3220)

Acest curs contine elemente de tehnica traducerii, trece in revista diferitele


curente si criterii de alegere a unei versiuni adecvate a Bibliei in limba engleza, apoi dupa
familiarizarea cu textul Scripturii, se concentreaza asupra câtorva texte teologice pentru
obisnuirea studentilor cu limbajul de specialitate, in vederea efectuarii recenziilor pentru
diferitele proiecte si pentrulucrarea de licenta.

34. Texte biblice in limba greaca (NT 3221)

Cursul de limba greaca - gramatica avansata consta dintr-un studiu mai accentuat
al sintaxei limbi grecesti, dialectul koiné, aprofundându-se textul Noului Testament in
original prin traduceri intensive si prin compararea stilului autorilor.

35. Apologetica (TI 4220)

Cursul de apologetica cauta sa prezinte natura, metodele si principalele intrebari


ale unei discipline teologice delegata cu precadere pentru apararea credintei crestine.
Pentru aceasta, cursul va survola mai intâi istoria apologeticii crestine, problema
terenului comun si fundamentele unei apologetici relevante si eficiente. Partea cea mai
consistenta a cursului se va concentra asupra relatiei sub diferite forme dintre ratiune,
experienta si revelatie ca elemente indispensabie cunoasterii si apararii credintei crestine.
Ultima parte a cursului este destinata prezentarii celor mai importante dezbateri teologice
si filosofice din crestinism, cum ar fi divinitatea Domnului Isus Hristos, autoritatea
Bibliei si invierea din morti.
36. Istoria si filosofia religiilor (TI 4221)

Cursul isi propune ca subiect de studiu analiza ideilor si credintelor religioase din
punct de vedere istoric si filosofic. Astfel este urmarita, in mod sistematic, evolutia si
dezvoltarea credintelelor si ideilor religioase, incepând cu aparitia lor si continuând pâna
in contemporaneitate, pentru a observa influenta si consecintele lor imediate si de lunga
durata asupra comunitatii respective. De asemenea, toate aceste tipuri de practici si
manifestari religioase vor fi examinate din punct de vedere critic, din punct de vedere
filosofic pentru se putea realiza o analiza obiectiva a tuturor acestor manifestari umane
subiective din domeniul religiei si intreaga serie de fenomene religioase care sunt numite
experiente religioase. In ultimul rând rezultatele acestor analize vor fi evaluate din
punctul de vedere al istoriei si gândirii crestine.

37. Aspecte juridice ale practicii religioase (TA 4226)

In cadrul acestui curs sunt studiate aspectele juridice ce tin de practica religioasa
la nivelul bisericii pe scara nationala si la nivel local. Astfel, sunt luate in discutie toate
elementele de ordin legal si juridic pe care le implica viata si activitatea unei biserici -
chestiuni privitoare la statul bisericii locale ca persoana juridica, propietate, patrimoniu
etc.

38. Probleme actuale de misiologie (TP 4227)

Cursul surprinde toate aspectele ce tin de lucrarea misionara crestina indicând atât
nevoile ce le implica aceasta lucrare cât si nivelul mobilizarii bisericii crestine pentru
misiunea transculturala. Astel cursul cauta solutii pentru a intâmpina cu eficienta toate
deficientele ce le intâmpina misiunea crestina la nivel local si mondial in scopul realizarii
Marii Trimiteri a Domnului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
H. DISCIPLINE FACULTATIVE GENERALE

39. Utilizarea computerului (DG 1230)

Acest curs ofera studentului cunostintele introductive ce tin de o buna utilizare a


computerului, atât in ce priveste principiile generale de functionare, sitemele de operare
(DOS, Windows 95, Windows 98, Windows Milenium, Windows 2000, Office
Professional, FoxPro-Programul de utilizare al bibliotecii, etc.) cât cele ce vor face din
student un bun cunoscator in ce priveste admnistrarea sistemului.

40. Asamblu coral si orchestral (I-DG 1130, II-DG 1231, III-DG 2130, IV-DG 2230,
V-DG 3130, VI-DG 3230, VII-DG 4130, VIII-DG 4230)

Acest curs le ofera posibilitatea studentilor de a acumula cunostintele necesare in


domeniul inchinarii bisericesti atât prin muzica de cor cât si prin cea instrumentala, fapt
ce va determina o buna anagajare a viitorului lucrator in activitatile muzicale ale bisericii
locale.

41. Jurnalistica I, II (DG 4131, DG 4231)

Acest curs are ca scop familiarizarea studentilor cu principalele concepte


referitoare la sistemul mass-media, functiile acesteia si tipurile de institutii care il
alcatuiesc. Aspectul teoreic privitor la analiza comunicarii, societatii si culturii de masa
va fi imbinat cu latura aplicativa, in cadrul careia studentii vor invata sa elaboreze mesaje
specifice domeniului presei scrise si respectiv audio-vizuale.

42. Istoria filosfiei (DG 3131)

Cursul de istorie a filosofiei analizeaza evolutia si dezvoltarea gândirii filosofice


in raport cu fiecare etapa a istoriei universale. Cursul surprinde la modul general fiecare
aspect sau aspecte definitorii ale principalelor curente filosofice inregistrate de-a lungul
secolelor iar apoi acestea sunt evaluate din punctul de vedere al gândirii filosofice
crestine.

I. DISCIPLINE FACULTATIVE DE SPECIALITATE

43. Arheologie biblica (VT 4120)

Cursul de Arheologie biblica este o expunere sistematica a raporturilor vietii


sociale, religioase, politice si economice a popoarelor ce se regasesc pe paginile Sfintei
Scripturi. Acest curs prezinta toate aceste aspecte etapizat, pe baza fiecarui stadiu al
dezvoltarii civilizatiei ebraice. Pe de alta parte cursul ofera toate acele informatii prin
care studentul poate sa devina pe deplin incredintat si convins de veridicitatea Bibliei.

44. Limba ebraica III, IV (VT 2130, VT 2230)

Mesajului Vechiului Testament a fost exprimat prin propozitii simple sau


dezvoltate, unitati de baza ale sintaxei, care comunica o judecata logica sau o idee cu
caracter afectiv sau volitional. Pentru cunoasterea si explicarea textului biblic este
necesara cunoasterea regulilor sintactice al caror obiect il formeaza propozitia. Astfel,
cursul de limba ebraica, la acest nivel, furnizeaza informatia elementara legata de sintaxa
acestei limbi, iar prin aplicatii practice se urmareste formarea deprinderilor necesare
pentru a reusi in realizarea unei bune exegeze a textului sacru ebraic.

45. Conducere spirituala (TA 2235)

Conducerea spirituala este cursul la care studentilor le sunt prezentate principiile


de conducere desprinse din textul Scripturilor. Studentii sunt invatati cum sa aplice aceste
principii de conducere spirituala in biserica, in primul rând, dar si in familie, in grupuri cu
diferite scopuri si in oricare alta structura sociala. Este important ca studentii sa inteleaga
care sunt diferentele intre conducerea mondena si conducerea spirituala si sa aprecieze
care sunt valorile si avantajele obtinute printr-o conducere spirituala. Informatiile
teoretice si aspectele practice prezentate la acest curs il imbogatesc pe student echipându-
l cu tot ceea ce are nevoie pentru a fi un conducator puternic si eficient.

46. Aspecte culturale ale practicii religioase (TA 2135)

Acest curs isi gaseste utilitatea in aceea ca prezinta principiile prin care mesajul
crestin se poate adapta tuturor contextelor culturale fara insa a-i fi prejudiciate aspectele
sale fundamentale definitorii. Cursul dezvolta studentilor constiinta diversitatii culturale
universale, relevându-le principalele aspecte ce tin de cultura fiecarui grup etnic sau
national si pe baza acestor informatii le sunt evidentiate principiile ce trebuie sa
guverneze lucrarea misionara sau de evanghelizare in aceste contexte.

47. Directii postmoderniste ale hermeneuticii (NT 3231)

Cursul urmareste echiparea studentilor cu aspectele specifice curentului


postmodernist care influenteaza interpretarea Scripturii. Renuntarea la adevarurile
absolute si abordarea textului Bibliei de pe o pozitie relativista influenteaza in mod
hotarâtor sensul acesteia. Studentilor le sunt prezentate principiile de interpretare ale
hermeneuticii postmoderniste si premisele de la care se porneste in metodele moderne de
interpretare. In acelasi timp studenti sunt echipati pentru a fi in stare sa discearna ce este
folositor de ceea ce este nociv in noile tendinte ale interpretarii Scripturilor.

48. Misionarism in context islamic (TA 1135)

Cursul evidentiaza toate acele aspecte ce tin de de lucrarea misionara si de


evanghelizare ce pot fi preluate si folosite in contextul misiunii crestine in tarile si in
ariile geografice cu populatie majoritar islamica. Astfel, cursul mai intâi face atât o
analiza de substanta a religiei islamice pentru a evidentia toate credintele si ideile
religioase ce guverneaza aceasta religie, cât si o prezentare a tuturor aspectelor culturale
ce deriva in mod direct sau indirect din specificul religios sau etnic al acelei comunitati.
Apoi cursul evidentiaza princiipele misiologice ce pot fi aplicate in scopul unei eficiente
expuneri a mesajului mântuitor crestin.
49. Ecumenism - Istoric si perspective (TA 4135)

Cursul Ecumenism - Istoric si perspective prezinta din perspectiva evanghelica,


penticostala, istoria si ideologia miscarii ecumenice. De asemenea el prezinta si câteva
aspecte ce tin de dialogurile confesionale, prezentând indeaproape activitatea Consiliului
Mondial al Bisericilor. Cursul Ecumenism - Istoric si perspective este o invitatie adresata
studentilor pentru a analiza locul penticostalimului in spectrul celorlate miscari
religioase.