Sunteți pe pagina 1din 11

Noi oportunităţi Programe de Finanţare Naţionale

1. Agricultură şi industria alimentară

Programul Naţional pentru Dezvoltarea Rurală este un program creat


special pentru sprijinirea activităţilor agricole, precum şi a altor activităţi de
producţie sau prestare servicii în mediul rural. Vorbim despre posibilităţi
speciale şi unice în acelaşi timp, deoarece aceste oportunităţi oferă condiţii foarte
avantajoase, sunt accesibile unui grup ţintă destul de larg, şi admit o listă completă
privind cheltuielile şi activităţile eligibile.
Activităţile agricole şi industria alimentară sunt finanţate exlusiv prin
acest program, deci vorbim de fapt de oportunităţi exclusive pentru cei din domeniu. Tocmai din
această cauză aceste linii de finanţare admit o paletă largă de activităţi şi cheltuieli: înfiinţare,
modernizare exploataţii agricole; înfiinţare, modernizare unităţi de procesare a produselor
agricole sau forestiere; dezvoltare IT pentru managementul întreprinderii; investiţii pentru
eficientizare energetică, pentru protecţia mediului.
Un alt program, pe care trebuie să îl menţionăm este oportunitatea care sprijină iniţierea
investiţiilor în domeniul agricol. Este un program destinat tinerilor sub 40 de ani, şi este de fapt un
ajutor, pentru înfiinţare de noi exploataţii sau ferme agricole. Această oportunitate este recunoscută ca şi
cheia, prin care se deschide poarta finanţărilor mai mari pentru afacerea Dvs.

Condiţii:

* Firmele sau persoanele din domeniul agricol şi din domeniul industriei alimentare pot accesa exclusiv
aceste fonduri
* Liniile de finanţare din aceste domenii admite o listă vastă a activităţilor şi cheltuielilor eligibile
* Aceste linii de finanţare prin excepţie nu solicită vechimea de 1 an a solicitantului
* Pe aceste linii de finanţare prin excepţie sunt solicitanţi eligibili pe lângă firme şi alte forme de
persoane juridice, precum persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile
familiale sau în unele cazuri chiar şi persoanele fizice
* Se finanţează şi achiziţia de mijloacelor de transport specializate activităţilor de agricultură sau de
procesare – industrie alimentară
Categorii de agricultură pentru care se acordă fonduri unionale şi naţionale:

 Apicultura, domeniu care se ocupă cu creşterea albinelor pentru obţinerea


de miere şi ceară, având şi importantul rol de polenizare a plantelor aflate în
zona de creştere a albinelor;
 Zootehnia, domeniu care se ocupă de creşterea animalelor domestice, mai
exact a mamiferelor de uscat domesticite, în scopul obţinerii de lapte, carne,
lână şi piei sau blănuri.
 Piscicultura, care se ocupă de creşterea peştilor în diferite condiţii, dar şi în
sistem industrial;
 Moluscocultura, care se ocupă de creşterea moluştelor, atât terestre, aşa
cum sunt melcii comestibili, dar şi a moluştelor acvatice, aşa cum ar fi
scoicile;
 Sericicultura, care se ocupă de creşterea viermilor de mătase;
 Horticultura, care se ocupă cu selecţionarea şi creşterea legumelor, pomilor fructiferi, viei,
arbuştilor fructiferi şi decorativi, florilor, plantelor ornamentale, plantelor tropicale şi a plantelor
de seră;
 Silvicultura, care se ocupă cu studiul, creşterea, exploatarea şi protejarea arborilor ce formează
pădurile, controlul şi protecţia faunei şi florei din păduri;
 Avicultura, domeniu al agriculturii care se ocupă cu creşterea păsărilor;
 Acvacultura, care se ocupă cu creşterea plantelor şi a animalelor care trăiesc în apă, în special în
mări şi oceane;
 Agrofitotehnia, care se ocupă de cultura plantelor de câmp, a plantelor furajere şi a plantelor
tehnice;
2. Turism, pensiuni:

Vorbim de un domeniu care după mult timp a devenit de fapt imaginea


fondurilor nerambursabile europene, mai ales datorită numeroaselor proiecte de
succes realizate din fondurile de pre-aderare. Asocierea între fonduri
nerambursabile – turism, pensiuni nu este întâmplătoare, deoarece în acest
domeniu şi cererea şi oferta este prezentă şi variată.

Începând cu tema pensiunilor, primul proiect despre care trebuie să vorbim


este de fapt succesorul finanţărilor de pre-aderare. Se finanţează înfiinţarea sau
extinderea unităţilor de cazare şi în mediul rural şi în mediul urban, precum şi
alte activităţi corelate cu activităţile în turism, precum promovarea zonei, obiectivelor turistice,
facilităţilor de cazare, sau investiţii în infrastructura conexă, precum centre spa, wellness, piscine,
săli fitness.

Există fonduri grandioase pentru investiţii de anvergură în infrastructura de turism, în mediul


urban şi în mediul rural. Se finanţează renovarea, modernizarea, extinderea, sau înfiinţarea de noi
obiective turistice, mai ales prin valorificarea resurselor naturale.

Condiţii:

* În mediul urban, pentru unităţi de cazare, solicitantul trebuie să aibă vechime de 1 an, în mediul rural
nu este o condiţie
* Prin unităţi de cazare se înţelege: pensiuni, vile, cabane turistice, bungalow-uri, campinguri, căsuţe
* Pentru investiţii în infrastructura de turism se finanţează proiecte de amploare: centre wellness,
centre spa, parcuri de distracţie, complex turistic balnear, complex pentru schiat, etc.
3. Construcţii:

Construcţiile reprezintă un alt domeniu de interes prioritar pentru mediul de


afaceri din România. Infrastructura întreprinderilor româneşti în sectorul
productiv şi al serviciilor necesită investiţii, care pot fi finanţate cu ajutorul unor
fonduri nerambursabile.

Considerăm acest domeniu prioritar, deoarece întregul mediu de afaceri


este dependent de infrastructura, logistică. Investiţiile directe în structurile deja
existente, sau înfiinţarea de noi unităţi, sedii, centre logistice este esenţială din
punct de vedere al dezvoltării întreprinderilor.

Există fonduri nerambursabile pentru construcţii în mai multe domenii:

Producţie – noi unităţi de producţie, extindere, modernizare, dotare


Turism – noi unităţi de cazare, extindere, modernizare, dotare
Servicii – reabilitare, modernizare sedii – doar pentru microîntreprinderi

Există şi proiecte speciale care implică construcţii, de exemplu construcţii implicate pentru
crearea de unităţi ce produc energie din resurse regenerabile, construcţii în domeniul agriculturii
şi industriei alimentare, sau construcţia de incubatoare de afaceri.

Condiţii:

* Imobilul care este obiectul investiţiei trebuie să fie „curat”: să nu fie grevat de sarcini, sau obiectul
unor litigii în curs
* Construcţia trebuie să aibă un scop clar, bine formulat, măsurabil, şi să fie în legătură cu obiectivele
propuse
4. Utilaje şi dotări

Vorbim probabil de domeniul cu cel mai mult interes pentru


întreprinderiile româneşti. Achiziţii de utilaje, de echipamente tehnologice,
modernizarea sunt investiţii cheie în dezvoltarea firmelor în producţie. Firmele
din sectorul serviciilor pot beneficia la rândul lor de fonduri nerambursabile
pentru achiziţia de echipamente tehnologice, aparatură birotică care aduce valoare
adăugată serviciilor prestate de întreprinderi.

Pentru investiţii de acest gen există numeroase oportunităţi, de care


majoritatea firmelor din sectorul productiv şi al serviciilor pot beneficia.

Condiţii:

* Achiziţia activelor trebuie sa aibă loc după semnarea contractului de finanţare


* Activele achiziţionate trebuie să fie justificabile pentru întreprinderea solicitantă
* Activele trebuie să fie moderne, performante, având o productivitate sau un grad de inovare ridicată
* Activele achiziţionate trebuie să contribuie la dezvoltarea firmei
5. Protecţia mediului şi eficienţa energetică

Protecţia mediului este un domeniu în care Uniunea Europeană vrea să


joacă rolul liderului mondial. Pentru a atinge acest obiectiv, comunitatea
europeană a dezvoltat o legislaţie complexă şi completă, politica mediului fiind
una dintre cele mai de succes a Uniunii Europene. Desigur, această prioritizare se
reflectă şi în programele europene de finanţare nerambursabilă.

Tratăm subiectul mediului şi eficienţei energetice împreună, deoarece sunt


multe proiecte nerambursabile care la fel abordează aceste teme într-un mod
integrat.

Vorbim de proiecte avantajoase, care nu necesită contribuţie proprie, sau necesită într-un
procent scăzut, şi al căror obiectiv nu poate fi corelat cu activităţi generatoare de profit.
Pentru sectorul generator de profit, adică pentru mediul de afaceri există proiecte de finanţare
nerambursabilă care vizează teme legate de eficientizarea energetică a producţiei, sau reciclarea sau
tratarea deşeurilor rămase din fluxul tehnologic.

O altă categorie de proiecte este legată de producerea energiei din resurse regenerabile. Aici
finanţarea nerambursabilă poate fi acordată pentru solicitanţii care vor să facă investiţii în domeniul
energetic, mai ales pentru a crea unităţi de producţie a energiei electrice. Energia creată poate fi
folosită pentru propriul consum, dar în acelaşi timp este obligatoriu ca unitatea să fie racordată la
sistemele naţionale.
Proiectele pot viza resurse variate: solară, eoliană, hidroenergie, bioenergie, etc.

Condiţii:

* Proiectele trebuie să respecte politica de mediu a Uniunii Europene


* Eficientizarea energetică trebuie să aibă rezultate clare, măsurabile, cuantificabile
6. Implementare standarde internaţionale

Standardele internaţionale au menirea de a asigura o calitate constantă


pentru produsele şi serviciile prestate de întreprinderile româneşti. Nu este menirea
noastră să vă prezentăm toate avantajele introducerii unui sistem de management
de tip ISO, mai degrabă vă prezentăm oportunităţile de finanţare nerambursabile
ale acestora.

Prin fonduri nerambursabile puteţi solicita finanţare nerambursabilă


pentru introducerea unor astfel sisteme de management, în variate domenii:
management al calităţii (ISO 9001), management al mediului (ISO 14001),
securitatea informaţională (ISO 27001), securitate ocupaţională (OHSAS), sau
alte sisteme, certificate valabile şi acceptate la nivel internaţional.

O cerere de finanţare în domeniul introducerii unor astfel de sisteme de management, standarde


internaţionale cuprinde activităţi, precum analiza situaţiei întreprinderii, instruirea angajaţilor,
achiziţia utilajelor sau echipamentelor care reprezintă o necesitate pentru sistemul de
management, şi certificarea propriu-zisă conform standardelor stipulate.

Condiţii:

* Puteţi solicita finanţare nerambursabilă pentru: management al calităţii (ISO 9001), management al
mediului (ISO 14001), securitatea informaţională (ISO 27001), securitate ocupaţională (OHSAS), sau
alte sisteme, certificate valabile şi acceptate la nivel internaţional;
* Se admit cheltuielile aferente implementării, certificării sistemelor de management, şi toate
activităţile şi achiziţiile anexe care sunt necesare pentru implementarea şi menţinerea acestor sisteme
* Proiectele asigură şi finanţarea activităţilor anexe, precum instruirea angajaţilor, consultanţă
specializată, consultanţă pentru managementul proiectului
7. Dezvoltare resurse umane

Dezvoltarea resurselor umane este unul dintre obiectivele prioritare ale


Uniunii Europene pe termen mediu şi lung. Momentan, mediul de afaceri din
România este interesat într-un mod special de proiectele de finanţare
nerambursabilă al căror rezultate sunt tangibile: utilaje, echipamente, sau
construcţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii.

Dezvoltarea mediului de afaceri din România însă este imposibilă fără


dezvoltarea resurselor umane. Probabil cel mai important este, ca operatorii
activi al liniilor de producţie, sau executanţii serviciilor prestate să fie competenţi,
instruiţi conform cerinţelor de pe piaţa muncii. Obiectivul general este de a
dezvolta un capital uman competent, productiv plasat pe o piaţă dinamică a
muncii. Din punctul de vedere a firmelor româneşti Programul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
înseamnă programe personalizate de formarea angajaţilor organizate la sediul firmei, sau la alte locaţii
externe cu ajutorul unor formatori profesionali – din fonduri nerambursabile.

Prin program se finanţează cheltuieli pentru formare generală şi pentru formare specifică.
Prin formare generală înţelegem dobândirea de cunoştinţe şi competenţe de către angajaţi care sunt
transferabile şi la un alt loc de muncă, de exemplu: abilităţi de comunicare, aptitudini de utilizare a
calculatorului, etc.
Prin formare specifică înţelegem dobândirea de cunoştinţe şi competenţe care sunt utilizabile
primordiar numai în cadrul actualului loc de muncă, adică la angajatorul care este solicitantul.

Pe lângă activităţile propriu-zise de formare este eligibilă şi achiziţia de mijloace fixe cu scop
educativ sau auxiliar (proiector, ecran, calculator portabil), şi cheltuile pentru elaborarea, listarea
materialului. După caz sunt eligibile şi cheltuielile de deplasare, de transport şi cazare a
participanţilor / formatorilor. Pe lângă proiectul care vizează formarea angajaţilor, întreprinderiile
româneşti mai pot solicita fonduri pentru subvenţionarea salariului noilor angajaţi, sau pentru a
implementa măsuri care au ca rezultat creşterea securităţii la locul de muncă.

Condiţii:

• Obiectivul proiectului trebuie să fie dezvoltarea angajaţilor, şi nu neapărat a firmei


* Orele de lucru ale angajaţilor participanţi la training pot fi finanţate din fonduri nerambursabile
* Achiziţia de mijloace auxiliare este eligibilă (proiector, laptop)
* Cheltuielile de deplasare, de transport sunt eligibile

8. Dezvoltare technică de calcul (IT)

Tehnologia informaţională şi de calcul ne ajută zi de zi în birou, acasă, şi


desigur la locul de muncă. Sectorul TIC a devenit unul prioritar, un fruntaş al
inovaţiei şi modernizării în secolele XX, XXI. Putem să afirmăm, că dezvoltarea
TIC pentru mediul de afaceri din România nu este o opţiune, ci o necesitate, un pas
care a devenit obligatoriu pentru toţi.

Printre obiectivele principale ale fondurilor structurale se numără şi


dezvoltarea, modernizarea întreprinderilor prin investiţii în TIC. Aceste investiţii
se pot referi şi la partea hardware, şi la partea software a sistemelor TIC.

Însă investiţiile nu se opresc aici: nu vorbim doar de finanţarea nerambursabilă a achiziţiei unor
licenţe de software, sau a unor calculatoare sau alte periferii conexe, ci şi de finanţarea unor proiecte
specializate şi personalizate. De exemplu, există proiecte pentru proiectarea, testarea şi
implementarea unor sisteme de gestiune (de management) de tip ERP sau CRM.

Solicitanţii potenţiali trebuie să acorde o atenţie specială pentru selecţia echipamentelor şi


soluţiilor IT, deoarece specificaţia tehnică a activelor solicitate trebuie să corespundă activităţii firmei.
De exemplu, o firmă de consultanţă nu poate solicita finanţare pentru calculatoare performante cu
accelerator grafic, pentru că s-ar considera că este o cheltuieală nejustificabilă.

Condiţii:

* Specificaţia tehnică a activelor achiziţionate trebuie să corespundă activităţilor firmei


* Investiţiile în TIC trebuie să sprijine dezvoltarea durabilă a firmei
* Proiectul trebuie să respecte principiul neutralităţii tehnologice şi principiul egalităţii de şanse
9. Marketing, târguri, conferinţe

Activităţile de marketing, de promovare a produselor sau a serviciilor


prestate de întreprinderi au devenit esenţiale pentru a câştiga şi a păstra poziţiile pe
piaţă. În acest domeniu întreprinderiile pot solicita finanţare nerambursabilă pentru
mai multe activităţi legate de promovare şi marketing. Probabil cea mai renumită
şi interesantă linie de finanţare este posibilitatea, care oferă finanţare pentru
participarea firmelor cu stand propriu la conferinţe şi expoziţii internaţionale.

Activităţile şi cheltuielile de marketing sunt eligibile în cadrul mai multor


linii de finanţare, în majoritatea cazurilor fiind activităţi anexe, facultative sau obligatorii. De
exemplu, un proiect de construcţie a unei pensiuni în mediul rural poate, şi chiar este indicat să
implice şi activităţi de promovare, de marketing, de exemplu crearea unui site de web, broşuri şi
pliante în mai multe limbi. În acest caz, lângă activitatea principală, adică lângă construcţia de
pensiune activităţile de marketing vor fi finanţate.

Condiţii:

* Participarea la conferinţe şi expoziţii este finanţată doar cu stand propriu


* Se finanţează cheltuielile de deplasare, cazare, materiale promoţionale, realizare site de web necesar
participării la conferinţe / expoziţii
* Se acceptă un calendar pe o perioadă de 1-2 ani cu toate expoziţiile, târgurile, conferinţele la care
solicitantul vrea să participe ca expozant
* Activităţile de promovare şi informare sunt obligatorii în majoritatea proiectelor de finanţare
nerambursabilă.
10. Cercetare, dezvoltare

Investiţiile în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării sunt esenţiale,


deoarece creşterea competitivităţii economice nu poate fi realizată fără tehnologii
adecvate. Secolul XXI este, şi probabil va fi o perioadă fastă pentru inovaţii,
pentru progres tehnologic, şi politica Uniunii Europene este de a fi printre fruntaşi
în toate domeniile de cercetare posibile.

În principiu când vorbim despre fonduri nerambursabile în domeniul


cercetării-dezvoltării trebuie să menţionăm două direcţii principale: sprijinirea
activităţilor de CDI în cadrul firmelor, şi sprijinirea parteneriatelor
constituite între universităţi, instituţii de cercetare şi firme private.

Proiectele care finanţează activităţile de CDI în cadrul firmelor vizează introducerea de


tehnologii noi, nemaiîntâlnite în mediul de afaceri, construcţia de prototipuri, şi înfiinţarea de noi
unităţi (laboratoare), departamente specializate în CDI în cadrul întreprinderilor.

Referindu-se la proiectele care sprijină activităţile unui parteneriat între instituţii publice,
universităţi şi firme particulare trebuie să menţionăm, că în principiu se aşteaptă rezultate inovative
care pot fi direct utilizabile şi transferate în mediul privat, rezultatul obţinut prin activităţile de CDI
devenind proprietatea întreprinderii care finanţează proiectul.

Condiţii:

* Activităţile de CDI trebuie să conţină un grad adecvat de inovare, şi trebuie să implice resurse umane
calificate în domeniu
* Activele achiziţionate prin proiect pot fi folosite exclusiv pentru atingerea rezultatelor şi obiectivelor
propuse
* Cheltuielile cu resursele umane, precum salariile sunt eligibile şi finanţate pe toată perioada
implementării proiectului
* Pentru proiectele de CDI pot fi invitaţi şi cercetători externi, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii
solicitante, pe baza unor contracte de colaborare

În speranţa unei colaborări excelente, vă urăm toate cele bune:


Centrul de Informaţii al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii