Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”

Capitolul II lit. H - AGRICULTURĂ

Laboratorul central de carantină fitosanitară; Laboratorul central pentru controlul reziduurilor de pesticide
în plante şi produse vegetale; Laboratorul central pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor;
Laboratoarele pentru controlul calităţii şi igienei vinului

Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

1. Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Nivelul Coeficient de
Nr. crt. Functia Clasa
studiilor ierarhizare
1 Inginer*), chimist/biolog; expert S 47 3.11
Inginer*), chimist/biolog; gradul I S 42 2.75
Inginer*), chimist/biolog; gradul II S 35 2.32
Inginer*), chimist/biolog; debutant S 24 1.77
Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),
2 SSD 35 2.32
conductor tehnic; gradul I
gradul II SSD 29 2.00
gradul III SSD 19 1.56
debutant SSD 12 1.31

2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nivelul Coeficient de
Nr. crt. Functia Clasa
studiilor ierarhizare
3 Tehnician**), IA M 32 2.15
Tehnician**), I M 20 1.60
Tehnician**), II M 12 1.31
Tehnician**), debutant M 8 1.19

*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii ( industrie alimentară,
agronomie, horticultură, zootehnie şi altele)
Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate
în specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii ( industrie alimentară,
agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).
Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician în biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate
pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

Notă:
Pentru activitățile din agricultură, prezidiul ASAS stabilește tarifele de lucru pentru munca organizată în acord.

20

S-ar putea să vă placă și