Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”

Capitolul II lit. B - Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului

Salarii de bază pentru funcţii de execuţie de specialitate specifice 1)

Administrația
publică centrală
Nr. Nivelul de specialitate
Funcţia *)
crt. studiilor
Coef de
Clasa
ierarh
1 Şef birou senatorial, şef cabinet S 48 3.19
Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef
SSD 48 3.19
2 cabinet, referent
Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef
PL 30 2.05
3 cabinet, referent
Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef
M 29 2.00
4 cabinet, referent
5 Director de cabinet S 63 4.62
6 Consilier S 63 4.62
7 Expert S 63 4.62
8 Consultant S 47 3.11
Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier
M 15 1.41
9 personal (şofer)
1) Se utilizează şi pentru cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui
consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.

10
11