Sunteți pe pagina 1din 4

MODEL TEHNICO-ECONOMIC CADRU PENTRU

CREŞTEREA BOVINELOR
(TINERET TAURIN LA INGRĂŞAT)

1. Rasele de taurine

RASE ZONĂ DE CREŞTERE TIP PRODUCTIV

- Brună de Maramureş Deal – Munte Lapte - carne


- Bălţată Românească Deal – Şes Carne - lapte
- Holstein – Friza Deal – Şes Lapte - carne

2. Construcţii zootehnice

• Suprafaţa pe animal: • Tipuri de adăposturi:


○ Tineret taurin 1,3 – 1,7 m2 / cap Inchise, cu boxe
Cu stabulaţie liberă

• Îngrijirea adăposturilor:
○ Curăţenie zilnică.
○ Vara se vor efectua mici reparaţii la pereţi, uşi, ferestre, pardoseli, igienizare prin văruirea pereţilor şi tavanelor, dezinsecţie, dezinfecţie şi
deratizare.
• Amplasarea adăposturilor:
○ Trebuie să fie amplasate la loc însorit, să nu fie inundabile sau în zone cu alunecări de teren şi eroziuni ale solului.
• Orientarea adăposturilor:
○ Să fie în aşa fel făcută încât să se realizeze o protecţie faţă de vânturile predominante din zonă; să aibă o luminozitate cât mai bună în
interior; să evite supraîncălzirea acestora în timpul verii.
• Cerinţe microclimat:
○ Temperatua optimă în adăpost: 10 – 18 oC ○ Umiditatea aerului: 75%
• Echipamente:
○ Utilaje pentru administrarea furajelor;
○ Utilaje pentru evacuarea dejecţiilor
○ Echipamente pentru adăpare.

3. Construcţii anexe

○ Bucătărie furajeră; ○ Depozit concentrate; ○ Magazie


unelte.

4. Flux tehnologic

• Fazele tehnologice de creştere:


○ faza de pregătire a animalelor pentru ingrăşat
o faza de creştere şi îngrăşare
○ faza de finisare.
Optimizarea procesului de creştere a tineretului prin elaborarea planului de creştere, ţinând seama de:

FazaDurata in zileSpor mediui zilnic


grameDinamica masei musculare (kg)I1 - 7076045 - 87II71 - 11591187 - 128III116 - 2051100128 - 217IV206 -
3801282217 - 450

RASĂGreutatea la:Spor mediu zilnic (g)Greutatea la vârsta de adult (kg)Înţărcare (kg)1 an (kg)2 ani (kg)6-12 luni1-
2 ani- Brună de Maramureş180275400525440500-550- Bălţată românească190300450600450600-650- Holstein –
Friza185285420550440500-600- Pinzgau175265400500420500-550

Consum specific pentru acumularea a 1 kg masă vie în funcţie de vârstă:


Structură de vârstă (luni)0 – 33 - 66 - 99 – 1212 - 15Consum specific UN/kg spor2,8 – 3,83,8 – 5,55,2 – 6,55,2
– 6,75,5 – 7,5

Optimizarea raţiilor furaje şi elaborarea planului de furajare:

• Stabilirea listei de furaje existentă în fermă


○ Fân (leguminoase + ierburi perene)
○ Suculente (sfeclă furajeră, gulii, siloz de porumb)
○ Grosiere (paie)
○ Masă verde (leguminoase + ierburi perene)
○ Amestec concentrate + P.V.M.


Sortiment de furaje Greutatea animalelor kg
Kg/cap 251 – 300 301 - 350 351 - 400 401 – 450
Fân 6 8 8 9
Coceni 5 5 5 5
Concentrate 2 2 2 2

Calcularea furajelor necesare pentru fiecare categorie de vârstă

CategoriaFazaCapMasă verdeFânuriSuculenteGrosiereNutreţ combinatTineret masculI5011.2504.50011.250-


6.750Tineret masculII5085.5009.00022.50013.50018.000Tineret
masculIII50108.0009.00036.00027.00018.000TOTAL50204.75022.50069.75040.50042.750P.V.M = complex proteino-
vitamino-mineral
Furajarea tineretului taurin la îngrăşat pe bază de:
o lapte integral, substituenţi de lapte, combinate
o masă verde cu adoas de concentrate
o nutreţuri fibroase, grosiere, concentrate
o tăiţei de sfeclă, fân de graminee, coceni, concentrate

Exploatarea tineretului taurin la îngrăşat


Sisteme de exploatare Vârsta de valorificare (luni) Durata îngrăşării (luni)
Extensiv 20 - 30 5 - 10
Semiintensiv 18 - 24 6 - 12
Intensiv 12 - 16 12 - 16

5. Organizarea păşunatului

• Păşunatul taurinelor se face pe păşuni cultivate sau naturale


• Tarlalizarea păşunii în vederea practicării păşunatului raţional
• Determinarea capacităţii de păşunat (încărcătura de animale) pe hectar (185 zile în zona de câmpie şi deal)
• Data începerii păşunatului în funcţie de înălţimea plantelor şi umezeala solului (10-15 cm păşuni naturale, 20-30 cm
păşuni cultivate)
• Asigurarea sursei de apă prin adăpători, fixe sau mobile.

6. Măsuri sanitar-veterinare de prevenire şi combatere a bolilor în ferme de tineret taurin la îngrăşat

• Împrejmuirea fermei cu gard protector • Control periodic medical al personalului de deservire


• Filtru sanitar în care se află camera de igienizare a personalului • Introducerea în efectiv a animalelor din unităţi indemne de boli
• Punct de însămânţări artificiale infecto-contagioase (TBC, leptospiroză, leucoză etc.) şi parazitare
• Punct de tăiere de necesitate cu spaţii frigorifice (facultativ) cu respectarea perioadei de carantină de minimum 60 de zile
• Anexă pentru ecarisaj sau folosind investiţiile locale din zonă • Dezinfecţia staţionarului sanitar-veterinar
• Limitarea circulaţiei persoanelor şi vehiculelor străine • Dezinfecţia adăpostului
• Respectarea regulilor sanitar-veterinare de prelucrare, depozitare şi • În spaţiile destinate creşterii tienretului din primele 3 – 4
valorificare a produselor de origine animală săptămâni de viaţă se va respecta curăţenia şi igiena
administrării alimentelor făcându-se dezinfecţia după fiecare
ciclu de depopulare
• Deratizări generale
• Dezinsecţia
• Obligativitatea controlului sanitar-veterinar
7. Calcule economice estimate pentru anul 2008 pentru 50 capete tineret taurin

Venituri (V)96.240 leiCheltuieli (C)86.280CantitatePreţ (lei/litru) Total (lei)Total (lei)- vânzarea producţiei principale
- productia secundara24.000

6.0004,0

0,0496.000

240- furaje75.014- subvenţii naţionale şi europene(conform legislaţiei în vigoare)- energie, apă, combustibili4.266- medicamente1.500-
forţe de muncă4.500- alte cheltuieli1.000Rezultat financiar (R = V - C)96.240 – 86.280= 9.960 +subventii

8. Modul acordare al subvenţiilor

• Pentru a beneficia de subvenţii, solicitantul trebuie să fie înscris în Registrul Fermelor, iar suprafaţa pe care o posedă să nu fie
mai mică de 1 ha, formată din parcele de cel puţin 0,3 ha;
• Subvenţiile se acordă în urma completării unei cereri care se depune la sediul APIA unde îşi are domiciliul solicitantul;
• Depunerea se face la începutul fiecărui an (pentru anul 2008 perioada de depunere a cererilor a fost între 01.03.2008 –
15.06.2008, conform O.U.G. nr. 125/2006, Legii nr. 139/2007 şi OM nr. 31.01.2008);
• Se acordă plăţi directe pe hectar din fondurile Uniunii Europene şi plăţi naţionale complementare din bugetului Ministerului
Agriculturii;
• Pentru a beneficia de subvenţii, crescătorii din sectorul zootehnic trebuie să ţină cont de prevederile Ordinului nr. 295/3.04.2007
pentru stabilirea modului de implementare a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi
naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu.

9 Trasabilitatea

 Înregistrarea tuturor elementelor care constituie filiera de trasabilitate respectiv :


- lanţul animalier
- lanţul furajer
- lanţul medicamentos
- lanţul alimentar
- lanţul de distribuţie şi comercializare