Sunteți pe pagina 1din 1

LEGE Nr.

78
din 18.03.2004

privind produsele alimentare

Articolul 14. Preambalarea, ambalarea şi etichetarea (marcarea)


(4) Etichetarea, publicitatea şi prezentarea produselor alimentare, inclusiv
forma acestora, aspectul sau ambalajul, materialele utilizate la preambalare şi
la ambalare, modul în care sînt prezentate şi mediul în care sînt fabricate,
precum şi informaţiile difuzate prin orice mijloc nu trebuie să inducă în eroare
consumatorul.
(5) Etichetarea produselor alimentare va oferi consumatorilor informaţiile
necesare, suficiente, veritabile şi uşor de comparat, care să le
permită acestor să-şi aleagă produsul alimentar corespunzător exigenţelor şi
posibilităţilor lor financiare, să cunoască eventualele riscuri la care ar putea fi
supuşi, pentru a nu fi induşi în eroare.
(12) Se interzice distribuirea sub orice formă a produselor alimentare
etichetate incorect.
(14) Etichetarea produselor alimentare provenite din organisme modificate
genetic se face prin înscrierea pe etichetă a menţiunii: "Produs alimentar
modificat genetic" sau "Produs alimentar obţinut din organisme modificate
genetic".