1.

// #include <iostream> using namespace std; int main() { signed int var_int_s = 1; unsigned int var_int_u = 1; signed char var_char_s = 'a'; unsigned char var_char_u ='a'; float var_float = 1; double var_double = 1; cout<<endl<<"Signed Int: "<<sizeof(var_int_s)<<"."; cout<<endl<<"Unsigned Int: "<<sizeof(var_int_u)<<"."; cout<<endl<<"Signed Char: "<<sizeof(var_char_s)<<"."; cout<<endl<<"Unsigned Char: "<<sizeof(var_char_u)<<"."; cout<<endl<<"Float: "<<sizeof(var_float)<<"."; cout<<endl<<"Double: "<<sizeof(var_double)<<"."; cout<<endl<<"Apasati 1 pentru iesire."; cin>>var_int_s; return 1; } 3. // Se citeste un tablou de numere reale. Sa se calculeze si sa se afiseze sum a elementelor de rang (index) par, respectiv impar. #include <iostream> using namespace std; void main () { int n, sp, simp, i; floar v[100]; cout<<"n="; cin>>n; for (i=0;i<=n;++i) { cout <<"v["<<i<<"]="; cin>>v[i]; } sp =0; simp=0; for (i=0;i<=n;++i) { if (i%2==0) sp=sp+v[i]; else simp=simp+v[i]; cout<<sp<<endl; cout<<simp<<endl; } 4. //Sa se calculeze suma elementelor prime dintr-un tablou de numere naturale. #include <iostream> using namespace std; void main () {unsigned int x[100], n, ok, s=0, i, j; cout<<"n="; cin>>n; for (i=1; i<=n; ++i) {cout <<"x["<<i<<"]="; cin>>x[i]; }

//Se citeste un tablou de numere întregi.j<=sqrt(x).} cout<<p_max<<" "<<l_max. void main() {int n.ok=1. cout<<"n=". cin>>n. cout<<x[i]<<" ". p.} } } 8. { if (x[i]==0 x[i]==1) ok=0. i<=n. #include <iostream> using namespace std.i<=n-1. p_max=p. int vector[100]. i. #include <iostream> using namespace std. pozitia de început si lungimea celei mai lungi secvente de elemente egale. if (ok==1) {s=s+x[i]. ++i) {cout <<"v["<<i<<"]=". else { if (l=l_max) {l_max=l. // Se da un tablou de numere întregi. for (j=2. else cout<< " numarul gasit nu este prim". printr-o singura par curgere a sa. l=1. p_max=p.++j) { if (x[i]%j==0) ok=0. x[i]=x[i]+1. l_max. . } p=0. p_max=0. int ok = 0. int main() { int n = 0. for(i=1. Sa se gaseasca cele mai mici doua numere din tablou. cin>>v[i]. v[100]. p_max. cin>>n. l.} } if (l>l_max) {l_max=l. int aux = 0. l_max=1.++i) { if (v[i]==v[i-1]) l=l+1. for (i=1. int i = 0. cout<<endl<<"Introduceti lungimea array-ului: ". } 7. Sa se determine.

j++) x[j]=x[j+1]. cout<<endl<<"Apasati 1 pentru terminare. } void main() . } } } int max(int x[]. cin>>vector[i].1.int k) { // stergem elementele egale cu elementul de pe pozitia i la care ne aflam si e lementele aflate pe pozitii de la i incolo vor fi mutate spre stanga cu cate o u nitate la fiecare stergere . // Se da un tablou cu n elemente.int n) { //calculam maximul dintr-un vector tot comparand elem la care ma aflu cu maxim ul dinainte int mx=x[1].i++) { if(x[i]>mx) mx=x[i]. } 11.int n. cin>>i.i<=n. i < n. Sa se decida daca exista un element majori tar (cu numarul de aparitii mai mare decât n/2) # include <iostream> # include "functii. } } cout<<endl<<"Valorile cautate sunt "<<vector[0]<<" si "<<vector[1]<<" .i<=n.for (i = 0. for(int i=1. int n.i++) { if(x[i]= =k) {for(int j=i. lungimea vectorului scade la fiecare stergere for(int i=1. return ap. i ++) { cout<<endl<<"Vector["<<i + 1<<"] = ".j<n." . } while (ok == 0) { ok = 1. return mx. aux = vector[i]. vector[i] = vector[i + 1]. for (i = 0. n--. for(int i=2. vector[i + 1] = aux. return 0.i++) { if( x[i] == k) ap++. int k) { // calculam de cate ori apare un numar k intr-un vector si returnam nr de apar itii int ap=0.i<=n. } void sterge(int x[].txt" int apare (int x[]. i < n .". i ++) if (vector[i] > vector[i + 1]) { ok = 0.

cin >> n.n.i++) cout << x[i] << ' '. } int main() { int i .i<=n. void Permutare( int a[10] . n ). for ( int i = 1 . sterge(x. for(j=i. for ( i = 1 . i <= n . i++ ) a[i] = a[i+1].{ int x[50]. } void Afisare( int x[10] . } system("pause").j<=n. Afisare ( x . i++ ) cin >> x[i].int n) { int i.n. a[n] = aux. #include<iostream> using namespace std.i++) cin>>x[i]. n ). este egal cu numa rul maxim de aparitii atunci afisam elementul si daca apare acel element de mai multe ori sa ii sterg din vector celelalte aparitii for(i=1.max.ap[50]. i <= n.i++) { if(max(ap. for (i=1. .n.i++) ap[i]=apare(x. cout << '\n'. //vedem de cate ori apare un element x[i] in vector si nr de aparitii le retinem in vectorul ap for(i=1.i<=n. x[10] . int n ) { int aux = a[1]. for ( i = 1 .x[i]). n. //citim vectorul cin>>n. i <= n -1.n.i<=n. //parcurgem vectorul si daca numarul de aparitii al unui elem.x[i]).i. for ( i = 1 .j++) {if(x[i]= =x[j]) {sterge(x. } } } } 5. //Sa se permute circular elementele unui vector. i++ ) { Permutare ( x . i <= n .n)==ap[i]) {cout<<x[i]<<" ".j.x[j]).

return 0. } .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful