1.

// #include <iostream> using namespace std; int main() { signed int var_int_s = 1; unsigned int var_int_u = 1; signed char var_char_s = 'a'; unsigned char var_char_u ='a'; float var_float = 1; double var_double = 1; cout<<endl<<"Signed Int: "<<sizeof(var_int_s)<<"."; cout<<endl<<"Unsigned Int: "<<sizeof(var_int_u)<<"."; cout<<endl<<"Signed Char: "<<sizeof(var_char_s)<<"."; cout<<endl<<"Unsigned Char: "<<sizeof(var_char_u)<<"."; cout<<endl<<"Float: "<<sizeof(var_float)<<"."; cout<<endl<<"Double: "<<sizeof(var_double)<<"."; cout<<endl<<"Apasati 1 pentru iesire."; cin>>var_int_s; return 1; } 3. // Se citeste un tablou de numere reale. Sa se calculeze si sa se afiseze sum a elementelor de rang (index) par, respectiv impar. #include <iostream> using namespace std; void main () { int n, sp, simp, i; floar v[100]; cout<<"n="; cin>>n; for (i=0;i<=n;++i) { cout <<"v["<<i<<"]="; cin>>v[i]; } sp =0; simp=0; for (i=0;i<=n;++i) { if (i%2==0) sp=sp+v[i]; else simp=simp+v[i]; cout<<sp<<endl; cout<<simp<<endl; } 4. //Sa se calculeze suma elementelor prime dintr-un tablou de numere naturale. #include <iostream> using namespace std; void main () {unsigned int x[100], n, ok, s=0, i, j; cout<<"n="; cin>>n; for (i=1; i<=n; ++i) {cout <<"x["<<i<<"]="; cin>>x[i]; }

else { if (l=l_max) {l_max=l. cout<<"n=". v[100]. cin>>n. l_max=1. void main() {int n. i. // Se da un tablou de numere întregi. for(i=1. Sa se gaseasca cele mai mici doua numere din tablou. for (j=2.++j) { if (x[i]%j==0) ok=0. p. if (ok==1) {s=s+x[i]. else cout<< " numarul gasit nu este prim". cin>>n. p_max=0. l=1. x[i]=x[i]+1. cout<<x[i]<<" ". { if (x[i]==0 x[i]==1) ok=0. pozitia de început si lungimea celei mai lungi secvente de elemente egale. } 7. p_max.} cout<<p_max<<" "<<l_max.} } if (l>l_max) {l_max=l. Sa se determine.j<=sqrt(x). i<=n. #include <iostream> using namespace std. cin>>v[i]. int aux = 0.i<=n-1. int i = 0. } p=0.++i) { if (v[i]==v[i-1]) l=l+1. p_max=p. . int ok = 0.} } } 8. cout<<endl<<"Introduceti lungimea array-ului: ". ++i) {cout <<"v["<<i<<"]=". //Se citeste un tablou de numere întregi. l. #include <iostream> using namespace std. for (i=1. printr-o singura par curgere a sa. l_max.ok=1. int main() { int n = 0. int vector[100]. p_max=p.

return ap.i++) { if( x[i] == k) ap++.". int k) { // calculam de cate ori apare un numar k intr-un vector si returnam nr de apar itii int ap=0. } } cout<<endl<<"Valorile cautate sunt "<<vector[0]<<" si "<<vector[1]<<" . vector[i] = vector[i + 1]. cout<<endl<<"Apasati 1 pentru terminare. Sa se decida daca exista un element majori tar (cu numarul de aparitii mai mare decât n/2) # include <iostream> # include "functii. for (i = 0. n--. } while (ok == 0) { ok = 1.int n) { //calculam maximul dintr-un vector tot comparand elem la care ma aflu cu maxim ul dinainte int mx=x[1]. int n. cin>>i.txt" int apare (int x[].i<=n. i < n . for(int i=2.i<=n. // Se da un tablou cu n elemente.i++) { if(x[i]>mx) mx=x[i].int k) { // stergem elementele egale cu elementul de pe pozitia i la care ne aflam si e lementele aflate pe pozitii de la i incolo vor fi mutate spre stanga cu cate o u nitate la fiecare stergere .i++) { if(x[i]= =k) {for(int j=i. } void sterge(int x[]. vector[i + 1] = aux." . i ++) { cout<<endl<<"Vector["<<i + 1<<"] = ".j<n. return mx.1. lungimea vectorului scade la fiecare stergere for(int i=1.j++) x[j]=x[j+1]. i < n. for(int i=1. cin>>vector[i]. return 0. } void main() . aux = vector[i]. } } } int max(int x[].i<=n.for (i = 0.int n. i ++) if (vector[i] > vector[i + 1]) { ok = 0. } 11.

void Permutare( int a[10] .x[i]). int n ) { int aux = a[1].i++) { if(max(ap. //Sa se permute circular elementele unui vector. n.n. //parcurgem vectorul si daca numarul de aparitii al unui elem. i <= n. este egal cu numa rul maxim de aparitii atunci afisam elementul si daca apare acel element de mai multe ori sa ii sterg din vector celelalte aparitii for(i=1. x[10] . } int main() { int i .i<=n.j++) {if(x[i]= =x[j]) {sterge(x. //vedem de cate ori apare un element x[i] in vector si nr de aparitii le retinem in vectorul ap for(i=1. .ap[50]. a[n] = aux. i <= n . for ( i = 1 . i++ ) a[i] = a[i+1].j<=n.i. for ( int i = 1 . } system("pause"). } void Afisare( int x[10] . cin >> n. i++ ) cin >> x[i]. Afisare ( x .i++) ap[i]=apare(x. for ( i = 1 .n. i <= n -1. i <= n .i++) cout << x[i] << ' '. for ( i = 1 .x[j]). n ).n. //citim vectorul cin>>n.i<=n.max.n)==ap[i]) {cout<<x[i]<<" ". } } } } 5. cout << '\n'. n ). for (i=1. i++ ) { Permutare ( x .i<=n. #include<iostream> using namespace std.i++) cin>>x[i].{ int x[50].int n) { int i.j.n.x[i]). sterge(x. for(j=i.

} .return 0.