Sunteți pe pagina 1din 6

PR.NR.

20/2010
CASA PAROHIALA, COMUNA FARAU
COMUNA FARAU, JUD. ALBA
Faza: D.T.A.C.

MEMORIU ARHITECTURA
Capitolul I-DATE GENERALE

I.01.- Obiectul proiectului :


-Denumire obiectiv: CASA PAROHIALA, COMUNA FARAU, JUD. ALBA
- Beneficiar : BISERICA GRECO CATOLICA FARAU, JUD. ALBA
- Proiectant general: S.C. PROIECT ALBA S.A.
- Amplasament : comuna Farau, jud. Alba, in incinta Bisericii Greco
Catolice.
- Proiect nr. 20/2010
- Faza de proiectare: D.T.A.C.

I.02.- Caracteristicile amplasamentului :


-Incadrare in localitate : comuna Farau, jud. Alba, pe terenul din incinta
Bisericii Greco Catolice, proprietate a bisericii conform CF nr. 1527 cu nr.topo
271.
-Descrierea terenului: Forma incintei este poligonala. Terenul este determinat
de urmatoarele vecinatati :
- sud : proprietate privata;
- est: proprietate privata;
- vest: strada Principala;
- nord: drum acces;
Terenul este o suprafata in panta şi are dublu front spre strada.
Suprafata terenului este de 1784.00 mp conform extrasului de carte
funciara.Pe teren se afla amplasata Biserica Greco Catolica.
Accesul pietonal şi cel carosabil la obiectiv se fac din strada Principala.
Categoria de folosinta a terenului : gradina.
- clasa de importanta IV – cladire de mica importanta conf. P100-1/2006,
amplasata intr-o zona cu acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,08g pentru
IMR=100 ani, cu perioada de colt Tc=0,7sec
- constructia se afla in zona cu valori caracteristice a incarcarii din zapada
pe sol de 1,5
kN/mp avind IMR=50 ani conform CR 1-1-3 2005 pentru evaluarea
actiunii zapezii
asupra constructiilor.
-constructia se afla in zona cu valori caracteristice ale presiunii de referinta
a vintului de 0,4kPa avind IMR=50 ani conform NP 082-84 Cod de proiectare.
Bazele proiectarii si
actiuni asupra constructiilor. Actiunea vintului.
-adincimea de inghet conf. STAS 6054-77: 0,90-1,0m de la nivelul TS.
-Particularitatile geotehnice ale terenului: (conf. studiului geotehnic
anexat la proiect)
-Conditiile de amplasare a constructiei: conf. Certificat de urbanism
nr.1 din 11.07.2008
-Relatia cu constructiile invecinate: Casa este o constructie
independenta, nu se leaga de alte constructii prin calcane , este retrasa cu 15.70
m fata limita proprietatii la strada Principala, cu 10.50 m fata de limita de
proprietate dreapta a lotului, cu 14.90 m fata de limita posterioara a lotului si cu
11.00 m fata de biserica aflata in partea stanga a lotului.
- se respecta prevederile Codului Civil referitoare la distanţa dintre faţadele
prevăzute cu ferestre si limita de proprietate.
-Retele publice existente in zona: in zona exista reţele de energie
electrică, apa;

I.03.- Caracteristicile constructiei propuse :

BISERICA EXISTENTA
-Functiunea: obiectivul se incadreaza in categoria cladirilor de cult;
-Dimensiunile terenului: terenul are o suprafata de 1784.00 mp si are
50.70 m front la strada Principala;
-Regim de inaltime: P;
Ac=Adt= 131.70 mp
- Ateren = 1784.00 mp
-POT existent: =7.38 %;
-CUT existent: =0.73;

CASA PAROHIALA PROPUSA


-Regim de inaltime: S+P+M; Hstreasina=+4.35;
Hmax.la coama=+ 7.55 m
Ac casa=
 
   
 
        

A subsol= 43.50 mp
A mansarda=83.60 mp
Ad casa= 
    
 
   
 
 


Act=Ac casa + Ac biserica= 97.90+131.70=229.60 mp


Adt=Ad casa+Ad biserica= 225+131.70=356.70 mp
- Suprafata utila casa : Au=161.80 mp
- Volum : 630.25 mc
-POT propus: =12.86 %;
-CUT propus: =0.19;

-Categoria de importanta: C (conform HGR nr.766/1997);


-Clasa de importanta : III– (conform Normativului P100/92);

I.04.- Elemente de trasare :


Cota ±0.00=104.65;

Capitolul II-DESCRIEREA FUNCTIONALA


Situatia existenta
Terenul are o formă poligonala având dublu front la strada. Asupra
terenului nu este instituit un regim urbanistic special şi nu este amplasat în zona
cu riscuri naturale. Terenul este orientat pe direcţia nord - sud şi are ca vecinătăţi
: teren proprietate privată în partea de est si sud , si drum de acces in partea de
nord si vest, de pe care se va face şi accesul pe terenul studiat.
Terenul este in panta şi front la strada Principala.
Suprafaţa terenului este de 1784,00 m2 conform extras de carte funciara.

Copyright2010 PROIECT ALBA S.A. 2


Casa existenta are regim de inaltime subsol, parter si mansarda cu
dimensiuni in plan de 8.80x11.30 m.
Casa este compusa functional din 5 camere, hol, bucatarie, bai, dressing si
casa scarii.

Capitolul III-SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ


Situatia propusa
Prezenta documentaţie a fost întocmită în baza cererii beneficiarului BISERICA
GRECO CATOLICA Fărău, de a se întocmi o documentaţie tehnică în faza P.T.
PENTRU CONSTRUIRE CASĂ PAROHIALĂ in comuna Fărău.
Proiectul s-a întocmit în baza Certificatului de Urbanism nr. 1 / 11.07.2008,
emis de Primaria Comunei Farau şi a actelor doveditoare asupra proprietăţii : Plan
încadrare în zonă; Plan de situaţie pe suport topografic vizat de O.C.P.I Alba.
Compunerea functionala se va face astfel:

la subsol: - pivnita - s= 30.05 mp - ciment rolat


la parter: - sufragerie – s=26.40 mp – pard parchet
- bucatarie s=8.23 mp –
pard gresie
- baie s=5.70 – pard
gresie
- camera s=12.95 mp -
pard parchet
- hol s=3.55 mp – pard
gresie
- casa scarii s=10.35 mp –
pard parchet
la mansarda:
- camera s= 15.30 mp –
pard parchet
- camera s=14.55 mp –
pard parchet
- camera s=12.95 mp –
pard parchet
- baie s=6.80 mp – pard
gresie
- dressing s=2.45 mp -
pard parchet
- casa scarii s=12.50 mp –
pard parchet
Se va realiza un acces secundar la fatada posterioara a casei si un acces la subsol
prin exteriorul cladirii.
III.01.- Tâmplarie
- tamplaria exterioară din PVC cu geam termopan, culoarea alba;
III.02.- Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare :
- zidaria de rezistenta va fi din zidarie de caramida tip GVP de 30 si
respectiv 25 cm la interior cm;
- zidaria de compartimentare va fi din caramida plina de 12.5 cm;
III.03.- Finisajele interioare:

Copyright2010 PROIECT ALBA S.A. 3


În vederea unei întreţineri uşoare şi a păstrării normelor de igienă, finisajele
interioare vor fi executate din :
zugraveli lavabile la pereti si tavane;
pardoseli din gresie in bai si bucatarie;
pardoseli din parchet laminat la camere, hol si casa scarii;
tavane din gips carton la mansarda ;
III.04. Finisajele exterioare:
- tencuiala exterioara decorativa ocru si galben, aplicata pe
termosistem 10 cm polistiren expandat de fatada;
- finisaj cu caramida aparenta la soclu;
III.05. Acoperisul si invelitoarea:
- acoperişul în doua ape va avea o învelitoare din tigla ceramica ;
- panta invelitorii va fi de 30 º;
- şarpanta din lemn va fi tratată ignifug şi antiseptic;
- jgheaburi şi burlane din PVC maro brun;
- streşinile vor fi de 60 cm pentru a proteja pereţii exteriori de
intemperii;
- se vor realiza o copertina pe structura de lemn cu invelitoare din
tigla ceramica pentru a proteja accesul secundar in locuinta;
III.06 Scarile interioare
- accesul la mansarda se va face printr-o scara in doua rampe din beton,
cu podest intermediar la cota +1.75, imbracata in lemn. Balustrada va fi din
fier forjat cu mana curenta din lemn.
III.07 Lucrari exterioare
- Pentru facilitarea circulaţiei se va pava cu dale din beton vibropresat
trotuarul din jurul casei, cu pante corespunzatoare pentru scurgerea apelor
meteorice.
III.08 Rampe si amenajari pentru persoane cu handicap– nu este cazul.
III.09 Alte lucrari– nu este cazul.

Capitolul IV-INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE


(Stabilite prin Legea 10/1995)

IV.01.- Cerinta A - Rezistenta si stabilitate- conform memoriu tehnic de


structura.
IV.02.- Cerinta B - Securitate la incendiu - se respecta prevederile P118-99.
IV.03.- Cerinta C - Igiena, sanatate si mediu
Functiunea de locuinta este compatibila cu igiena si sanatatea oamenilor, a
vecinilor si a mediului in care exploatarea se face in conditii corespunzatoare
aprobate de forurile abilitate :
Alimentarea cu apa potabila se va face prin racord la reteaua existenta ;
Evacuarea apelor menajere se va face in bazinul vidanjabil etans cu dimensiuni in
plan de 2.00x2.00 amplasat conform plan de situatie;
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului va fi realizata prin racord la
reteaua existenta ;
Asigurarea agentului termic si a apei calde va fi realizata prin intermediul sobelor
pe lemne;
Evacuarea deseurilor solide menajere se va face in pubele de 110 l, prin contract
cu firma de salubritate;
Parametrii locuintei respecta prevederile cu privire la suprafetele si volumele
minime admise pentru asigurarea ventilatiei si a iluminatului natural ;
IV.04.- Cerinta D - Siguranta in exploatare

Copyright2010 PROIECT ALBA S.A. 4


04.1. Siguranţa cu privire accesul în cladire
Diferenţa de nivel de la nivelul curtii la nivelul accesului principal in locuinta
este de 64 de cm la fatada principala si de 48 de cm la fatada posterioara.
Uşile de acces sunt cu deschidere spre interior.
04.2. Siguranţa cu privire la circulaţia interioară.
Pe căile de circulaţie finisajele prevăzute sunt din zugrăveli care nu prezintă
pericol de agăţare.Circulaţia orizontală este luminată natural .
04.3. Siguranţa cu privire la deplasarea pe scări şi rampe- nu e cazul.
04.4. Siguranţa cu privire la lucrările de întreţinere
presupune protecţia utilizatorilor pe timpul activităţii de curăţire şi reparaţii. În
acest sens înălţimea de siguranţă a parapeţilor este mai mare sau egală cu 90
cm. Ferestrele sunt prevăzute cu deschidere interioară.
04.5. Siguranţa cu privire la intruziune şi efracţie
presupune protecţia utilizatorilor împotriva eventualelor acte de violenţă, hoţie şi
vandalism comise de răufăcători.
Având în vedere categoria de importanţă normală, gradul de securitate este
stabilit de asemenea la 1 normal.
IV.05.- Cerinta E - Protectie impotriva zgomotului - Locuinta se afla
amplasata intr-o zona silentioasa. Nu produce zgomot si nici nu este afectat din
punct de vedere acustic de alte vecinatati.Astfel nivelul de zgomot a fost stabilit
la 1 – normal.
IV.06.- Cerinta F - Economie de energie si izolare termica- nu e cazul.

Capitolul V-MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Proiectul va fi verificat la cerintele esentiale A .


In conformitate cu prevederile Ord.MLPAT nr.77/28.10.96.proiectantul considera
ca cerintele esentiale B –« Securitate la incendiu », C – « Igiena, sanatate si
mediu », D - « Siguranta in exploatare» E- « Protectia impotriva zgomotului » si
F « economie de energie si izolare termica » nu sunt relevante, si in consecinta
nu este necesara verificarea proiectului la aceste cerinte esentiale.

Dispozitii finale:
In momentul executiei se vor respecta NTSM si normele PSI in vigoare referitoare
la lucrari de constructii – ORDINUL 381/1219/MC al MI si MLPAT /1994, P-
188/1999. Se vor folosi materiale de calitate conform cu specificatiile din proiect.
Este interzisa operarea de modificari fata de proiectul avizat.
Pe tot timpul executarii lucrarilor de constructii, constructorul va respecta cu
strictete normele de securitate si sanatate in munca:
- legea 319/2006: legea securitatii si sanatatii in munca;
- H.G. 300/2006 : cerinte minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;
- Normativ P 118/1999: norme tehnice de proiectare si realizare a
constructiilor privind protectia la actiunea focului;
- H.G. 1146/2006 : cerinte minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentului de munca;
- H.G. 1048/2006 : cerinte minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie la
locul de munca;
- Executantul are obligatia de a lua pe santier toate masurile suplimentare
necesare pentru ca toate lucrarile sa se execute in deplina siguranta, in
special in zonele cu pericol de cadere in gol;
Copyright2010 PROIECT ALBA S.A. 5
- Executantul si beneficiarul vor urmari de asemenea calitatea
materialelor puse in opera si vor incheia procese verbale pentru toate
lucrarile ascunse;
- Beneficiarul are obligatia de a obtine toate acordurile si avizele
prevazute de lege solicitate prin certificatul de urbanism si nu va incepe
executia lucrarilor decat dupa obtinerea Autorizatiei de construire;

Întocmit,
arh. Alexandra CHIOREAN

Copyright2010 PROIECT ALBA S.A. 6