Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala cu clasele I-VIII Andreiaşu de Jos

Diriginte: Neacşu Marina-Gianina


Clasa: a VII-a
Anul şcolar: 2010 – 2011

PLANIFICAREA ÎNTÂLNIRILOR CU PĂRINŢII

Obiectivele propuse:

1. Colaborarea familie – consilier şcolar în vederea eficientizării procesului de învăţământ;

2. Creşterea randamentului activităţii didactice;

3. Implicarea comunităţii în activităţile ce ţin de bunul mers al instituţiei şi de crearea unui ambient propice desfăşurării optime a învăţării;

4. Rezolvarea eficientă a tuturor problemelor ce se ivesc prin intermediul comunicării directe, în termeni amiabili.
Nr. Tematica Data Observaţii
crt.

1. Alegerea comitetului de părinţi. Luna


Prezentarea şi dezbaterea regulamentului de ordine interioară. septembrie
Prelucrarea normelor de potecţie civilă a elevilor.
Prezentarea criteriilor specifice pentru acordarea burselor şcolare şi a pachetului gratuit de rechizite pentru
anul şcolar 2010-2011.
Cum poate sprijini familia desfăşurarea procesului instructiv-educativ? (parteneriat şcoală-familie)
Diverse.
2. Relaţia părinţi-elevi în perioada actuală (dificultăţi şi remedii în comunicare). Luna
Situaţia la învăţătură. octombrie
Dezvoltarea motivaţiei învăţării.
Cunoaşterea posibilităţii copilului şi cultivarea încrederii în sine.(chestionar)
Diverse.
3. Comportamentul elevilor în luna în curs. Luna
Situaţia la învăţătură. noiembrie
Ne cunoaştem copilul? (chestionar)
Diverse.
4. Comportamentul elevilor în luna în curs. Luna
Situaţia la învăţătură. decembrie
Dezbatere şi consiliere în vederea combaterii violenţei fizice şi verbale în familie (Când trebuie
recompensat / pedepsit copilul?)
Propunerea unor modalităţi de petrecere în mod plăcut şi util a perioadei vacanţei de iarnă a elevilor.
Diverse.
5. Comportamentul elevilor în luna în curs. Luna
Situaţia la învăţătură. ianuarie
Analiza situaţiei la învăţătură pe semestrul I.
Diverse.
6. Comportamentul elevilor în luna în curs. Luna
Situaţia la învăţătură. februarie
Relaţiile de prietenie ale copilului meu.(chestionar)
Diverse.
7. Comportamentul elevilor în luna în curs. Luna
Situaţia la învăţătură. martie
Cum procedăm să avem copilul sănătos? (chestionar)
Diverse.
8. Comportamentul elevilor în luna în curs. Luna
Situaţia la învăţătură. aprilie
Cum putem preveni infracţionalitatea, accidentele rutiere, incendiile si alte aspecte negative ale vieţii
cotidiene?
Diverse.
9. Comportamentul elevilor în luna în curs. Luna mai
Situaţia la învăţătură.
Conflictele familiale şi efectele acestora asupra copilului.
Diverse.
10. Dezbaterea importanţei parteneriatului şcoală-familie şi repercursiunile benefice asupra elevilor. Analiza Luna iunie
activităţii.
Concluzii asupra situaţiei la învăţătură şi disciplina elevilor în anul şcolar 2010-2011.
Proiecte de vacanţă.
Diverse.