Sunteți pe pagina 1din 34

MMOODDEERRNNIISSTTEE

TTEENNDDIINNŢŢEE AAccii

TTRRAADDIIŢŢIIOONNAALLIISSTT ssoossii ppee vvremuri remuri””
TTRRAADDIIŢŢIIOONNAALLIISSTT
ssoossii ppee vvremuri
remuri””
IIoonn Pillat Pillat
IIoonn Pillat
Pillat
M M O O D D E E R R N N I I S S
M M O O D D E E R R N N I I S S
Realizator: prof. Gogu Realizator: prof. Gogu Liceul Beceni, Com . Liceul Beceni, Com. Be ce Bece
Realizator: prof. Gogu
Realizator: prof. Gogu
Liceul Beceni, Com .
Liceul Beceni, Com. Be ce
Bece ni, Jud.
Realizator: prof. Gogu Realizator: prof. Gogu Liceul Beceni, Com . Liceul Beceni, Com. Be ce Bece
Realizator: prof. Gogu Realizator: prof. Gogu Liceul Beceni, Com . Liceul Beceni, Com. Be ce Bece

Elena - Florina

Elena - Florina

ni, Jud. Buzău

Buzău

Cuprins:

Cuprins:

 Capitolul Capitolul I:I: Poezia Poezia  Capitolul Capitolul II: II: Încadrarea Încadrarea înîn operă operă
 Capitolul
Capitolul I:I: Poezia
Poezia
 Capitolul
Capitolul II:
II: Încadrarea
Încadrarea înîn operă
operă
 Capitolul
Capitolul III:
III: Tema
Tema poeziei
poeziei
Capitolul IV:Semnificaţia titlului
Capitolul IV:Semnificaţia titlului
Capitolul V: Structura poeziei
Capitolul V: Structura poeziei
Capitolul VI: Analiză de text
Capitolul VI: Analiză de text
-
-
nivelul fonetic şi prozodic
nivelul fonetic şi prozodic
-
-
nivelul morfo-sintactic
nivelul morfo-sintactic
-
-
nivelul lexico-semantic
nivelul lexico-semantic
-
-
nivelul stilistic
nivelul stilistic
Sfârşit: Tema pentru acasă
Sfârşit: Tema pentru acasă

ACI SOSI

ACI

SOSI PEPE VREMURI

VREMURI

dede Ion

Ion Pillat

Pillat

poezie poezie tradiţionalistă tradiţionalistă LaLa casa casa amintirii amintirii cu-obloane cu-obloane si si pridvor, pridvor, Păienjeni
poezie
poezie tradiţionalistă
tradiţionalistă
LaLa casa
casa amintirii
amintirii cu-obloane
cu-obloane si
si pridvor,
pridvor,
Păienjeni
Păienjeni zăbreliră
zăbreliră si
si poarta,
poarta, si
si zăvor.
zăvor.
Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc
Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc
De când luptară-n codru si poteri si haiduc.
De când luptară-n codru si poteri si haiduc.
In drumul lor spre zare imbatranira plopii.
In drumul lor spre zare imbatranira plopii.
Aici sosi pe vremuri bunica-mi Calyopi..
Aici sosi pe vremuri bunica-mi Calyopi
Nerabdator Nerabdator bunicul bunicul pândise pândise dede lala scara scara Berlina Berlina legănata legănata prin prin
Nerabdator
Nerabdator bunicul
bunicul pândise
pândise dede lala scara
scara
Berlina
Berlina legănata
legănata prin
prin lanuri
lanuri dede secara.
secara.
Pe-atunci
Pe-atunci nunu erau
erau trenuri
trenuri caca azi,
azi, si si din
din berlina
berlina
Sari,
Sari, subţire,
subţire, -- oo fata
fata inin larga
larga crinolina.
crinolina.
Privind cu ea sub luna câmpia ca un lac,
Privind cu ea sub luna câmpia ca un lac,
Bunicul meu desigur i-a recitat pe lac.
Bunicul meu desigur i-a recitat pe lac.

Iar când

Iar

când deasupra

deasupra casei

casei caca umbre

umbre berze

berze

cad,

cad,

IiIi spuse

spuse Sburatorul

Sburatorul de-un

de-un tanar tanar Eliad. Eliad. cu ochi de peruzea ... cu ochi de peruzea ... basme,
de-un tanar
tanar Eliad.
Eliad.
cu ochi de peruzea ...
cu ochi de
peruzea
...
basme, se urzea,
basme, se urzea,
in turnul vechi din
in turnul vechi din
când Iar deasupra casei caca umbre berze cad, cad, IiIi spuse Sburatorul de-un de-un tanar

Ea-l asculta tăcuta,

Ea-l asculta tăcuta,

Si totul ce romantic, ca-n

Si totul ce romantic, ca-n

Si cum şedeau

Si cum şedeau

departe, un clopot a sunat,

departe, un clopot a sunat,

...

...

De nunta sau de moarte,

De nunta sau de moarte,

sat.

sat.

Dar Dar ei, ei, inin clipa clipa asta asta simteau simteau c-o c-o sasa ramana.,. ramana.,.
Dar
Dar ei,
ei, inin clipa
clipa asta
asta simteau
simteau c-o
c-o sasa ramana.,.
ramana.,.
DeDe mult
mult ee mort
mort bunicul,
bunicul, bunica
bunica ee batrana ...
batrana ...
Ce straniu lucru: vremea! Deodata pe perete
Ce straniu lucru: vremea! Deodata pe perete
Te vezi aievea numai in stersele portrete.
Te vezi aievea numai in stersele portrete.
Te recunosti in ele, dar nu si-n fata ta,
Te recunosti in ele, dar nu si-n fata ta,
Caci trupul tau te uita, dar tu nu-l poti uita ...
Caci trupul tau te uita, dar tu nu-l poti
uita
...
CaCa ieri ieri sosi sosi bunica bunica ... ... si si vii vii acuma acuma tu:
CaCa ieri
ieri sosi
sosi bunica
bunica
...
...
si si vii
vii acuma
acuma tu:
tu:
PePe urmele
urmele berlinei
berlinei trăsura
trăsura tata stătu.
stătu.
Acelaşi drum te-aduse prin lanul de secara.
Acelaşi drum te-aduse prin lanul de secara.
Ca dansa tragi, In dreptul pridvorului, la
Ca dansa tragi, In dreptul pridvorului, la
scara. scara.
Subţire, calci nisipul pe care ea sari.
Subţire, calci nisipul pe care ea sari.
Ca berzele intriu-insul amurgul se opri ...
Ca berzele intriu-insul amurgul se
opri
...
Si Si m-ai m-ai găsit, găsit, zâmbindu-mi, zâmbindu-mi, caca prea prea naiv naiv eram eram Când
Si
Si m-ai
m-ai găsit,
găsit, zâmbindu-mi,
zâmbindu-mi, caca prea
prea naiv
naiv eram
eram
Când
Când ti-am
ti-am şoptit
şoptit poeme
poeme dede bunul
bunul Francis
Francis Jammes.
Jammes.
Iar
Iar când
când inin noapte
noapte câmpul
câmpul fufu lac
lac întins
întins sub
sub luna.
luna.
Si-am
Si-am spus
spus Balada
Balada lunei
lunei dede Horia
Horia Furtuna.
Furtuna.
M-ai ascultat pe gânduri, cu ochi de ametist
M-ai ascultat pe gânduri, cu ochi de ametist
Si ti-am părut romantic si poate simbolist.
Si ti-am părut romantic si poate simbolist.
Si cum şedeam Si cum şedeam ... ... departe, un clopot departe, un clopot aa sunat
Si cum şedeam
Si cum şedeam
...
...
departe, un clopot
departe, un clopot
aa sunat
sunat --
Acelaşi clopot poate - in turnul vechi
Acelaşi clopot poate - in turnul vechi
din
din sat ...
sat ...
De nunta sau de moarte, in turnul
De nunta sau de moarte, in turnul
vechi
vechi din
din sat.
sat.

Încadrarea

Încadrarea înîn operă

operă

Poemul Poemul "Aci "Aci sosi sosi pepe vremuri" vremuri" face face parte parte din din volumul
Poemul
Poemul "Aci
"Aci sosi
sosi pepe vremuri"
vremuri" face
face parte
parte din
din
volumul
volumul "Pe
"Pe Argeş
Argeş inin sus"
sus" (1923),considerat
(1923),considerat dede
critica
critica literara
literara reprezentativ
reprezentativ pentru
pentru creaţia
creaţia
artistica
artistica aa lui
lui Ion
Ion Pillat
Pillat (1891-1945).
(1891-1945).
George Călinescu a afirmat ca aceasta poezie
George Călinescu a afirmat ca aceasta poezie
constituie capodopera lirica a lui Pillat, creaţie
constituie capodopera lirica a lui Pillat, creaţie
"graţioasa, miscatoare si indivizibila paralela intre
"graţioasa, miscatoare si indivizibila paralela intre
doua veacuri, înscenare care încântă ochii si in
doua veacuri, înscenare care încântă ochii si in
acelaşi timp simbolizare a uniformităţii in
acelaşi timp simbolizare a uniformităţii in
devenire". devenire".

Tema poeziei

Tema

poeziei

Poezia

Poezia este

meditaţie meditaţie

nostalgică

Tema poeziei Tema poeziei  Poezia este meditaţie meditaţie nostalgică oo nostalgică pepe tema trecerii ireversibile

este oo

nostalgică pepe tema

trecerii ireversibile

trecerii

ireversibile

tema

a timpului, asociată

a timpului, asociată

cucu repetabilitatea

repetabilitatea

destinului uman/

destinului uman/

ciclicitatea

ciclicitatea vieţii.

vieţii.

Tema poeziei Tema poeziei  Poezia este meditaţie meditaţie nostalgică oo nostalgică pepe tema trecerii ireversibile

Comunicarea

Comunicarea poetică

poetică

lirismul obiectiv obiectiv, cu , cu lirismul subiectiv subiectiv, cu , cu liric şi comu­nicarea liric
lirismul obiectiv
obiectiv, cu
, cu
lirismul subiectiv
subiectiv, cu
, cu
liric şi comu­nicarea
liric şi comu­nicarea
a sentimentelor,
a sentimentelor,
Comunicarea Comunicarea poetică poetică lirismul obiectiv obiectiv, cu , cu lirismul subiectiv subiectiv, cu , cu

Comunicarea poetică se realizează în

Comunicarea poetică se realizează în

două

două registre:

registre: lirismul

elemente de narativitatea simbolică

elemente de narativitatea simbolică

şi meditaţie cu caracter general-

şi meditaţie cu caracter general-

uman, şi şi lirismul

uman,

prezenţa eului

prezenţa eului

directă a trăirilor şi

directă a trăirilor şi

la persoana I singular.

la persoana I singular.

Comunicarea Comunicarea poetică poetică lirismul obiectiv obiectiv, cu , cu lirismul subiectiv subiectiv, cu , cu

Sentimentul

Sentimentul elegiac

elegiac şi şi meditativ

meditativ are

are caca suport

suport

lirismul subiectiv,

lirismul

subiectiv, susţinut

susţinut dede prezenţa

prezenţa mărcilor

mărcilor

lexico-gramaticale specifice

lexico-gramaticale

adjective posesive

adjective

specifice (pronume

(pronume personale,

personale,

verbe lala persoana persoana II şi şi aa II-a temporale: temporale: „atunci). Dar iubirea Dar iubirea
verbe lala persoana
persoana II şi şi aa II-a
temporale:
temporale:
„atunci). Dar iubirea
Dar iubirea

posesive şi şi verbe

II-a
II-a

singular; elemente deictice spaţiale şi

singular; elemente deictice spaţiale şi

„aici” -- „acolo",

„aici”

„acolo", „acum"

„acum" -- „atunci).

evocată, deşi aparţine planului trăirii subiective,

evocată, deşi aparţine planului trăirii subiective,

este ridicată la grad de generalitate,

este ridicată la grad de generalitate,

obiectivându-se, prin repetabilitate.

obiectivându-se, prin repetabilitate.

Semnificaţia

Semnificaţia titlului

titlului

Titlul este cu totul original si inedit, este cu totul original si inedit, deoarece deoarece este
Titlul este cu totul original si inedit,
este cu totul original si inedit,
deoarece
deoarece este
este alcătuit
alcătuit dintr-o
dintr-o
propoziţie, prin care poetul
propoziţie, prin care poetul comunica
comunica
ideea centrală a poemului si anume
ideea centrală a poemului si anume
apropierea pana la identificare a
apropierea pana la identificare a
trecutului cu prezentul, doua valori
trecutului cu prezentul, doua valori
existentei umane plasate intr-un spaţiu
existentei umane plasate intr-un spaţiu
si si unun timp
timp neidentificate.
neidentificate.
ale ale
ale
ale

Titlul

Adverbul

Adverbul inin forma

""sosi

forma populara

populara ""aci aci",", verbul verbul vremuri"" fiecare generate in fiecare generate in viata viata
populara ""aci
aci",", verbul
verbul
vremuri""
fiecare generate in
fiecare generate in
viata
viata
se se
se
se

sosi"" la perfectul simplu si locuţiunea

la perfectul simplu si locuţiunea

adverbiala dede timp

adverbiala

timp ""pepe vremuri

sugerează ideea ca existenta umana

sugerează ideea ca existenta umana

bazează pe experienţe repetabile,

bazează pe experienţe repetabile,

reluate si retrăite de

reluate si retrăite de

parte, care simte si trăieşte

parte, care simte si trăieşte

asemenea predecesorilor.

asemenea

predecesorilor.

Structura

Structura poeziei

poeziei

vremuri"" dede Ion Ion distihuri si un si un care se constituie sugerează esenţa sugerează esenţa
vremuri"" dede Ion
Ion
distihuri
si un
si un
care se constituie
sugerează esenţa
sugerează esenţa
Structura Structura poeziei poeziei vremuri"" dede Ion Ion distihuri si un si un care se constituie

Poezia

Poezia ""Aci

Aci sosi

sosi pepe vremuri

Pillat este structurata in 1919 distihuri

Pillat este structurata in

(strofe de cate doua versuri)

(strofe de cate doua versuri)

monovers in final,

monovers

in final, care se constituie

intr-o concluzie ce

intr-o concluzie ce

ideatica a discursului liric.

ideatica a discursului liric.

reprezintă fixează, prin fixează, prin „casa
reprezintă
fixează, prin
fixează, prin
„casa

distihuri reprezintă

reprezintă fixează, prin fixează, prin „casa distihuri reprezintă Primele Primele două incipitul două distihuri poeziei şi

Primele

Primele două

incipitul

două distihuri

poeziei şi

incipitul poeziei şi

intermediul unei metafore: „casa

amintirii,

intermediul unei metafore:

amintirii, spaţiul rememorării

nostalgice

spaţiul rememorării

nostalgice aa trecutului.

trecutului.

Metafora

Metafora dobândeşte

dobândeşte semnificaţia

semnificaţia

unui unui spaţiu spaţiu mitic, mitic, fiefie locuinţă locuinţă aa strămoşilor, strămoşilor, fiefie „„loc loc al
unui
unui spaţiu
spaţiu mitic,
mitic, fiefie locuinţă
locuinţă aa
strămoşilor,
strămoşilor, fiefie „„loc
loc al
al sacrei
sacrei perechi,
perechi,
unde
unde dintotdeauna,
dintotdeauna, dede pepe vremuri,
vremuri,
ca şi acum, sosesc cuplurile de
ca şi acum, sosesc cuplurile de
îndrăgostiţi pentru a da
îndrăgostiţi pentru a da curs
curs
recunoscutei
recunoscutei iniţieri
iniţieriii de misterul
de misterul
nunţii”
nunţii” (V.
(V. Fanache,
Fanache, G. Bacovia.
G. Bacovia.
Ruptura de utopia romantică).
Ruptura de utopia romantică).

Elementele

Elementele asociate

asociate casei:

casei: „obloane",

„obloane",

„pridvor, „păienjeni,

„pridvor,

versul

„păienjeni, „poartă",

„poartă", „zăvor"

„zăvor" şi şi

trecerea timpului, timpului, părăsire a locuinţei părăsire a locuinţei
trecerea timpului,
timpului,
părăsire a locuinţei
părăsire a locuinţei
 Elementele Elementele asociate asociate casei: casei: „obloane", „obloane", „pridvor, „păienjeni, „pridvor, versul „păienjeni, „poartă", „poartă",

versul „Păienjeni zăbreliră şi poartă şi

„Păienjeni zăbreliră şi poartă şi

zăvor" sugerează

zăvor"

sugerează trecerea

degradarea, starea de

degradarea, starea de

strămoşilor, dar şi ideea de spaţiu

strămoşilor, dar şi ideea de spaţiu

privilegiat, izolat, accesibil numai

privilegiat, izolat, accesibil numai

urmaşului, care poate reînvia trecutul în

urmaşului, care poate reînvia trecutul în

amintire. amintire.

 Trecutul Trecutul capătă capătă oo aură aură legendară, legendară, devine devine unun timp timp mitic,
 Trecutul
Trecutul capătă
capătă oo
aură
aură legendară,
legendară,
devine
devine unun timp
timp mitic,
mitic,
al
al luptei haiducilor
luptei haiducilor
pentru dreptate:
pentru dreptate: Jar
Jar
hornul
hornul nunu mai
mai trage
trage
alene
alene din
din ciubuc/
ciubuc/ DeDe
când
când luptară-n codru
luptară-n codru
şi şi poteri
poteri şi şi haiduc".
haiduc".

Al

Al treilea

treilea distih

distih deschide

al evocării

deschide planul

planul

trecutului, al

trecutului,

evocării iubirii

iubirii bunicilor.

bunicilor.

romantică, existenţa existenţa opoziţie cu opoziţie cu în poezia în poezia fiinţa umană: „în drumul fiinţa
romantică, existenţa
existenţa
opoziţie cu
opoziţie cu
în poezia
în poezia
fiinţa umană: „în drumul
fiinţa umană: „în drumul
 Al Al treilea treilea distih distih deschide al evocării deschide planul planul trecutului, al trecutului,

Dacă

Dacă înîn poezia

poezia romantică,

naturii era eternă, în

naturii era eternă, în

efemeritatea existenţei umane,

efemeritatea existenţei umane,

lui Ion Pillat, natura devine solidară cu

lui Ion Pillat, natura devine solidară cu

omul, fiind marcată de semnele

omul, fiind marcată de semnele

senectuţii, ca şi

senectuţii, ca şi

lor spre zare îmbătrâniră plopii.

lor spre zare îmbătrâniră plopii.

înîn versul

versul „Aci

Aci sosi

vremuri bunica- bunica- muza poeziei muza poeziei în mitologia în mitologia
vremuri bunica-
bunica-
muza poeziei
muza poeziei
în mitologia
în mitologia

sosi pepe vremuri

 înîn versul „Aci sosi vremuri bunica- bunica- muza poeziei muza poeziei în mitologia în mitologia
  • mi mi Calyopi

Calyopi este reluat titlul poeziei şi

este reluat titlul poeziei şi

este evocată imaginea din tinereţe a

este evocată imaginea din tinereţe a

bunicii cu nume mitologic: Calyopi -

bunicii cu nume mitologic: Calyopi -

Caliope (Kalliope),

Caliope (Kalliope),

epice şi a elocinţei

epice şi a elocinţei

greacă. greacă.

Sugestia

Sugestia mitică

mitică aa numelui,

numelui, faptul

faptul căcă

poetul

poetul este

este urmaşul

urmaşul care

care eternizează

eternizează

înîn creaţia

creaţia sasa iubirea

iubirea bunicilor

bunicilor şi şi

„acum" aa „ieri sunt sunt artă poetică a textului a textului care îşi îşi
„acum" aa
„ieri sunt
sunt
artă poetică a textului
a textului
care îşi
îşi
 Sugestia mitică aa numelui, faptul căcă poetul poetul este este urmaşul urmaşul care care eternizează

copia" -- oglindirea

„copia"

poveştii

oglindirea dede „acum"

poveştii dede iubire

iubire dede „ieri

aspecte care ar putea susţine

aspecte care ar putea susţine

caracterul dede artă poetică

caracterul

liric

liric Aci sosi pe vremuri, care

Aci sosi pe vremuri,

revelează astfel nivelul de pro­

revelează astfel nivelul de pro­

funzime al

funzime

al semnificaţiilor.

semnificaţiilor.

Asocierile

Asocierile livreşti

livreşti reflectă

reflectă motivul

motivul

bibliotecii" întâlnit

„bibliotecii"

întâlnit adesea

adesea înîn poeziile

poeziile

lui

lui Ion

Ion Pillat,

Pillat, având

având rolul

rolul dede aa asocia asocia timp, numind moda literară a moda literară a bunicul bunicul capodopere
rolul dede aa asocia
asocia
timp,
numind
moda literară a
moda literară a
bunicul
bunicul
capodopere ale
capodopere ale
- Le Lac
Lac dede
Rădulescu.
Rădulescu.
Asocierile Asocierile livreşti livreşti reflectă reflectă motivul motivul întâlnit „bibliotecii" adesea înîn poeziile lui Ion

viaţa cu literatura şi, în acelaşi

viaţa cu literatura şi, în acelaşi timp,

dede aa indica

indica epoca,

epoca, numind

preferinţele în

preferinţele în

vremurilor respective. Astfel

vremurilor respective. Astfel

îi recită iubitei

îi recită iubitei

literaturii romantice

literaturii romantice - Le

Alphonse de Lamartine şi

Alphonse de Lamartine şi

Sburătorul

Sburătorul de I.H.

de I.H.

UnUn alt

alt element

comun celor celor două două prezent -- trecut, trecut, filială" (Jean (Jean I), dar şi dar
comun celor
celor două
două
prezent -- trecut,
trecut,
filială" (Jean
(Jean
I), dar şi
dar şi
al devoţiunii.
al devoţiunii.

element comun

 UnUn alt element comun celor celor două două prezent -- trecut, trecut, filială" (Jean (Jean

secvenţe poetice

secvenţe

poetice prezent

este simbolul berzei, „pasăre de bun

este simbolul berzei, „pasăre de bun

augur, simbol de pietate filială"

augur, simbol de pietate

Chevalier, Alain Gheerbrant,

Chevalier, Alain Gheerbrant,

Dicţionar de simboluri,

Dicţionar de simboluri, I),

simbol al fidelităţii,

simbol al fidelităţii,

Sunetul

Sunetul clopotului

clopotului însoţeşte

însoţeşte din

din nou

nou

momentul întâlnirii

momentul

întâlnirii îndrăgostiţilor

îndrăgostiţilor şi şi

sugerează

sugerează repetabilitatea

umane.

umane.

repetabilitatea existenţei

existenţei de moarte, sat.” sat.”
existenţei
de moarte,
sat.”
sat.”
Sunetul Sunetul clopotului clopotului însoţeşte însoţeşte din din nou nou momentul întâlnirii momentul întâlnirii îndrăgostiţilor

Versul final, laitmotiv al poeziei,

Versul final, laitmotiv al poeziei,

accentuează trecerea iremediabilă a

accentuează trecerea iremediabilă a

timpului:

timpului: „De nuntă sau

„De nuntă sau de moarte,

în turnul vechi din

în turnul vechi din

Nivelul

Nivelul fonetic

fonetic şi

şi prozodic

prozodic

  • -- rima

rima împerecheată,

împerecheată, ritmul

ritmul iambic,

iambic,

silabe; Le Lac, Sburătorul) şi şi începutul secolului XX începutul secolului XX realizarea realizarea
silabe;
Le Lac, Sburătorul) şi şi
începutul secolului XX
începutul secolului XX
realizarea
realizarea
text
text

măsura

măsura dede 13-14

13-14 silabe;

  • - - nume cu sonorităţi din secolul XIX

nume cu sonorităţi din secolul XIX

(Calyopi,

(Calyopi, Eliad,

moderne, de la

moderne, de la

Eliad, Le Lac, Sburătorul)

(Francis Jammes, Horia Furtună);

(Francis Jammes, Horia Furtună);

  • -- rolul vocalelor în

rolul vocalelor în

imaginilor auditive, în special, în versul

imaginilor auditive, în special, în versul

laitmotiv. laitmotiv.

Nivelul

Nivelul morfosintactic

morfosintactic

text
text
  • - timpurile timpurile verbale

rolul dede aa sugera

rolul

verbale auau

sugera planul

planul

trecut şi şi planul

trecut

planul prezent

prezent

evocate înîn poezie;

evocate

poezie;

verbele lala perfect

  • - verbele

perfect simplu

simplu

(„sosi, „zăbreliră",

(„sosi,

„zăbreliră",

„îmbătrâniră",

„îmbătrâniră", „sări,

„sări,

„spuse")

„spuse") au rolul de a

reda rapiditatea

reda

rapiditatea

gesturilor

gesturilor sau

sau

repetabilitatea lor;

repetabilitatea

lor;

au rolul de a

  • - verbele

verbele lala imperfect

imperfect („asculta", („asculta", „se „se urzea", urzea", „şedeam"), mai mult ca perfect mai mult ca perfect
imperfect („asculta",
(„asculta", „se
„se urzea",
urzea",
„şedeam"), mai mult ca perfect
mai mult ca perfect
perfect simplu
simplu susţin
susţin
iubirii din
din planul
planul trecut
trecutului;
ului;
compus susţin narativitatea
compus susţin narativitatea
planul prezent
prezent ului
ului;;
- verbele lala imperfect imperfect („asculta", („asculta", „se „se urzea", urzea", „şedeam"), mai mult ca perfect

„simţeau", „şedeam"),

„simţeau",

(„pândise")

(„pândise") şi şi perfect

narativitatea iubirii

narativitatea

  • - verbele la perfect

verbele la perfect

iubirii din

iubirii

din planul

-- verbele

verbele lala timpul

timpul prezent

prezent fiefie iubire iubire („vii, („vii, însoţesc însoţesc tema trecerii tema trecerii vezi, „te recunoşti, vezi,
prezent fiefie
iubire
iubire („vii,
(„vii,
însoţesc
însoţesc
tema trecerii
tema trecerii
vezi, „te recunoşti,
vezi, „te recunoşti,
-- verbele lala timpul prezent prezent fiefie iubire iubire („vii, („vii, însoţesc însoţesc tema trecerii tema

ilustrează

ilustrează permanenţa

permanenţa

sentimentului de

sentimentului de

„calci, „tragi), fie

„calci, „tragi), fie

meditaţia pe

meditaţia pe

timpului

timpului („te

(„te

„uită",

„uită", „nu

„nu poţi).

poţi).

Nivelul

Nivelul lexico-semantic

lexico-semantic

„lanuri de secară", „lanuri de secară", cu tentă arhaică şi
„lanuri de secară",
„lanuri de secară",
cu tentă arhaică şi
text
text

-- cuvinte

cuvinte din

din câmpul semantic al naturii:

câmpul semantic al naturii:

„codru", „plopii,

„codru", „plopii,

„lună", „câmpia", „lac", „nisipull,,

„lună", „câmpia", „lac", „nisipu

„câmpul; „câmpul;

- folosirea cuvintelor

- folosirea cuvintelor cu tentă arhaică şi

regională, în evocarea trecutului:

regională, în evocarea trecutului:

„haidu

„haiducc, „poteră, „berlină, „crinolină",

„aievea",

, „poteră, „berlină, „crinolină",

„aievea", „pridvor".

„pridvor".

Nivelul

Nivelul stilistic

stilistic

  • -- folosirea

folosirea cucu precădere

precădere aa metaforei:

metaforei: „casa

casa

amintirii, „ochi

amintirii,

ochi dede peruzea",

peruzea", „ochi „ochi dede ametist ametist „câmpia ca un Iad, „câmpia ca un Iad, acuma tu";
peruzea", „ochi
„ochi dede ametist
ametist
„câmpia ca un Iad,
„câmpia ca un Iad,
acuma tu";
utilizează
utilizează
ieri ieri text
ieri
ieri
text

şi a comparaţiei, care susţine paralelismul

şi a comparaţiei, care susţine paralelismul

între trecut şi prezent şi ideea repetabilităţii

între trecut şi prezent şi ideea repetabilităţii

existenţei

existenţei umane:

umane:

„deasupra casei ca umbre berze cad, „Ca

„deasupra casei ca umbre berze cad, „Ca

sosi bunica

sosi bunica

...

...

şi vii

şi vii acuma tu";

la nivel structural, se

la nivel structural, se

- -

paralelismul, simetria, antiteza.

paralelismul, simetria, antiteza.

Tema

Tema pentru

pentru acasă

acasă

 Aci Aci sosi sosi pepe vremuri vremuri dede Ion Ion Pillat Pillat aparţine aparţine liricii
 Aci
Aci sosi
sosi pepe vremuri
vremuri dede Ion
Ion Pillat
Pillat
aparţine
aparţine liricii
liricii tradiţionaliste
tradiţionaliste prin
prin
idilizarea trecutului, a cadrului rural,
idilizarea trecutului, a cadrului rural,
dar şi prin tema timpului trecător,
dar şi prin tema timpului trecător,
fugit irrreparabile tempus.
fugit irrreparabile tempus.
Realizaţi un eseu argumentativ
Realizaţi un eseu argumentativ
prin care să demonstraţi
prin care să demonstraţi
încadrarea acesteia în modernism
încadrarea acesteia în modernism