P. 1
Aci Sosi Pe Vremuri

Aci Sosi Pe Vremuri

|Views: 153|Likes:
Published by johndutz929298

More info:

Published by: johndutz929298 on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2011

pdf

text

original

Aci sosi pe vremuri

de Ion Pillat IPOTEZĂ Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat este o poezie de factură tradiţionalistă, inclusă în volumul Pe Argeş în sus, apărut în 1923. Volumul este reprezentativ pentru tradiţionalismul poetului deoarece poeziile incluse realizează imaginea spaţiului natal patriarhal (moşia Florica), casa părintească, interiorul cu poezia obiectelor, universul rural şi împrejurimile casei, natura câmpenească însufleţită de amintirile copilăriei. ENUNŢAREA ARGUMENTELOR Poezia aparţine tradiţionalismului prin idilizarea trecutului, prin cadrul rural, dar şi prin tema timpului trecător -fugit irreparabile tempus. Intr-un volum de Mărturisiri (1942), Ion Pillat arată că: „Toată poezia mea poate fi redusă, în ultimă analiză, la viziunea pământului care rămâne aceeaşi, la presimţirea timpului care fuge mereu. Fuga timpului capătă un reper existenţial foarte propriu şi căt se poate de concret; în egală măsură, ea e trăită sub semnul tradiţiei, deci ca o dimensiune sufletească generală, reprezentativă pentru o întreagă comunitate umană". DEZVOLTAREA ARGUMENTELOR (exemplificare/ ilustrare ) Poezia este o meditaţie nostalgică pe tema trecerii ireversibile a timpului, asociată cu repetabilitatea destinului uman/ ciclicitatea vieţii. Comunicarea poetică se realizează în două registre: lirismul obiectiv, cu elemente de narativitate simbolică şi meditaţie cu caracter general-uman, şi lirismul subiectiv, cu prezenţa eului liric şi comunicarea directă a trăirilor şi a sentimentelor, la persoana I singular. Sentimentul elegiac şi meditativ are ca suport lirismul subiectiv, susţinut de prezenţa mărcilor lexico-gramaticale specifice (pronume personale, adjective posesive şi verbe la persoana I şi a II-a singular; elemente deictice spaţiale şi temporale: „aci -„acolo", „acum" - „atunci”). Dar iubirea evocată, deşi aparţine planului trăirii subiective, este ridicată la grad de generalitate, obiectivându-se, prin repetabilitate. Titlul fixează cadrul spaţio-temporal al iubirii ce va fi evocată (timp şi spaţiu mitic, nedefinit), prin indicii de spaţiu (adverbul de loc, cu formă regională: „aci), de timp (locuţiune adverbială de timp: „pe vremuri) şi forma verbală, de perfect simplu: „sosi”. „Aci” este elementul semantic definitor în raport cu eul liric văzut din perspectiva timpului: „ieri” - „acum". Compoziţional, poezia este alcătuită din distihuri şi un vers final, liber, având rolul de leitmotiv al poeziei. Distihurile sunt organizate în mai multe secvenţe poetice: incipitul, evocarea iubirii de „ieri” a bunicilor, meditaţia asupra efemerităţii condiţiei umane, iubirea de „acum", epilogul poemului. Cele două planuri ale poeziei, trecutul (distihurile III-IX) şi prezentul (distihurile XII-XIX), sunt redate succesiv, ceea ce accentuează ideea de ciclicitate a vieţii şi a iubirii. Se utilizează elemente de simetrie şi opoziţie a planurilor, construite pe relaţia „atunci - „acum". Elemente de recurenţă sunt, de exemplu, motivul poetic ambivalent al clopotului (însoţind două momente esenţiale ale existenţei umane - nunta şi moartea), simbol al trecerii şi laitmotivul reprezentat de versul final. Primele două distihuri reprezintă incipitul poeziei şi fixează, prin intermediul unei metafore: „casa amintirii”, spaţiul rememorării nostalgice a trecutului. Metafora dobândeşte semnificaţia unui spaţiu mitic, fie locuinţă a strămoşilor, fie „loc al sacrei perechi, unde dintotdeauna, de pe vremuri, ca şi acum, sosesc cuplurile de îndrăgostiţi pentru a da curs recunoscutei iniţieri de misterul nunţii (V. Fanache, G. Bacovia. Ruptura de utopia romantică).

însoţeşte protector cuplul de îndrăgostiţi: „Şi cum şedeau. bunica e bătrână. Astfel bunicul îi recită iubitei capodopere ale literaturii romantice .". tonul elegiac evidenţiază idea că eternizarea fiinţei umane este posibilă doar prin iubire: „Dar ei. Le Lac. în versul „Aci sosi pe vremuri bunicami Calyopi” este reluat titlul poeziei şi este evocată imaginea din tinereţe a bunicii cu nume mitologic: Calyopi . „zăvor" şi versul „Păienjeni zăbreliră şi poartă şi zăvor" sugerează trecerea timpului. dar şi simbol al fidelităţii. dar nu şi-n faţa ta. Din portretul fizic al iubitei se reţine doar detaliul spiritualizat. prezent . Alain Gheerbrant. „poartă". Nivelul fonetic şi prozodic . faptul că poetul este urmaşul care eternizează în creaţia sa iubirea bunicilor şi „copia" .. accesibil numai urmaşului. Ca într-un ritual.Deodată pe perete / Te vezi aievea numai în ştersele portrete. accentuează trecerea iremediabilă a timpului: „De nuntă sau de moarte.. laitmotiv al poeziei. Rădulescu. din care coboară o tânără îmbrăcată după moda timpului „în largă crinolină". acum „ochi de ametist”. în distihul al treisprezecelea.. departe. portretele fiind singurele care mai păstrează imaginile de odinioară ale strămoşilor: „ Ce straniu lucru: vremea! . Balada lunei de Horia Furtună şi poeme de Francis Jammes. dar tu nu-lpoţi uita./ De nuntă sau de moarte.nume cu sonorităţi din secolul XIX (Calyopi. Dacă în poezia romantică. având rolul de a asocia viaţa cu literatura şi. Versul final. sunt romantice: „Şi totul ce romantic ca-n basme se urzea". muza poeziei epice şi a elocinţei în mitologia greacă.Caliope (Kalliope). Eliad. al devoţiunii.. al luptei haiducilor pentru dreptate: Jar hornul nu mai trage alene din ciubuc/ De când luptară-n codru şi poteri şi haiduc". măsura de 13-14 silabe. ..oglindirea de „acum" a poveştii de iubire de „ieri sunt aspecte care ar putea susţine caracterul de artă poetică a textului liric Aci sosi pe vremuri. Meditaţia poetică. îndrăgostiţii de altădată. Horia Furtună). starea de părăsire a locuinţei strămoşilor. ieri „ochi de peruzea".". numind preferinţele în moda literară a vremurilor respective. care poate reînvia trecutul în amintire. Trecutul capătă o aură legendară. imaginea ochilor. „pasăre de bun augur. ritmul iambic. respectă un ceremonial: bunicul aşteaptă sosirea berlinei. dar şi ideea de spaţiu privilegiat.Le Lac de Alphonse de Lamartine şi Sburătorul de I. iar îndrăgostitul îi recită poeme simboliste. Eternitatea iubirii. degradarea.trecut. fiind marcată de semnele senectuţii. ca şi fiinţa umană: „în drumul lor spre zare îmbătrâniră plopii. peisajul selenar. care îşi revelează astfel nivelul de profunzime al semnificaţiilor. i). // Te recunoşti în ele.. / Căci trupul tău te uită.H. clipa de fericire. Intâlnirea bunicilor. în turnul vechi din sat. Diferenţele ţin de moda vremii: iubita coboară din „trăsură". natura devine solidară cu omul. în acelaşi timp.. în poezia lui Ion Pillat.Sugestia mitică a numelui. un clopot a sunat.. Dicţionar de simboluri. . în turnul vechi din sat”.". devine un timp mitic. simbol de pietate filială" (Jean Chevalier. „păienjeni”. în versul următor de revenirea brutală la realitatea timpului care trece ireversibil: „De mult e mort bunicul. de a indica epoca. al evocării iubirii bunicilor. Sunetul clopotului însoţeşte din nou momentul întâlnirii îndrăgostiţilor şi sugerează repetabilitatea existenţei umane. Al treilea distih deschide planul trecutului. . Un alt element comun celor două secvenţe poetice.Elementele asociate casei: „obloane". este urmată. se realizează o paralelă trecut -prezent şi se produce trecerea la planul prezent: „Ca ieri sosi bunica. „pridvor”. laitmotiv al poeziei. Sunetul clopotului. prin intermediul unei comparaţii. existenţa naturii era eternă. şi vii acuma tu: / Pe urmele berlinei trăsura ta stătu".rima împerecheată.. nepoţii repetă gesturile bunicilor peste timp. Atmosfera evocată. izolat. de la începutul secolului XX (Francis Jammes. Sburătorul şi moderne. Asocierile livreşti reflectă motivul „bibliotecii" întâlnit adesea în poeziile lui Ion Pillat. este simbolul berzei. în clipa asta simţeau că-o să rămână.. în opoziţie cu efemeritatea existenţei umane.

„şedeam"). verbele la perfect simplu („sosi. . se utilizează paralelismul. „sări. „plopii. verbele la imperfect („asculta". „nisipul”. verbele la timpul prezent fie ilustrează permanenţa sentimentului de iubire („vii. . fie însoţesc meditaţia pe tema trecerii timpului („te vezi. „berlină”. Nivelul stilistic . „calci. care susţine paralelismul între trecut şi prezent şi ideea repetabilităţii existenţei umane: „câmpia ca un Iad. în evocarea trecutului: „haidud”. a cadrului rural. antiteza.. Nivelul lexico-semantic . „pridvor". „deasupra casei ca umbre berze cad. „aievea".rolul vocalelor în realizarea imaginilor auditive. verbele la perfect compus susţin narativitatea iubirii din planul prezent. „uită". „simţeau". „spuse") au rolul de a reda rapiditatea gesturilor sau repetabilitatea lor. „ochi de ametist şi a comparaţiei.. „ochi de peruzea". mai mult ca perfect („pândise") şi perfect simplu susţin narativitatea iubirii din planul trecut. CONCLUZIE Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat aparţine liricii tradiţionaliste prin idilizarea trecutului. „Ca ieri sosi bunica.. „nupoţi). „lac". fugit irrreparabile tempus. „lanuri de secară". „se urzea". „te recunoşti. Nivelul morfosintactic Timpurile verbale au rolul de a sugera planul trecut şi planul prezent evocate în poezie. şi vii acuma tu". „crinolină". .folosirea cuvintelor cu tentă arhaică şi regională. simetria. dar şi prin tema timpului trecător. în versul laitmotiv. „lună". „poteră”.la nivel structural.folosirea cu precădere a metaforei: „casa amintirii”.cuvinte din câmpul semantic al naturii: „codru". „zăbreliră". în special. „îmbătrâniră". „câmpia". „tragi). „câmpul”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->