Aci sosi pe vremuri

de Ion Pillat IPOTEZĂ Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat este o poezie de factură tradiţionalistă, inclusă în volumul Pe Argeş în sus, apărut în 1923. Volumul este reprezentativ pentru tradiţionalismul poetului deoarece poeziile incluse realizează imaginea spaţiului natal patriarhal (moşia Florica), casa părintească, interiorul cu poezia obiectelor, universul rural şi împrejurimile casei, natura câmpenească însufleţită de amintirile copilăriei. ENUNŢAREA ARGUMENTELOR Poezia aparţine tradiţionalismului prin idilizarea trecutului, prin cadrul rural, dar şi prin tema timpului trecător -fugit irreparabile tempus. Intr-un volum de Mărturisiri (1942), Ion Pillat arată că: „Toată poezia mea poate fi redusă, în ultimă analiză, la viziunea pământului care rămâne aceeaşi, la presimţirea timpului care fuge mereu. Fuga timpului capătă un reper existenţial foarte propriu şi căt se poate de concret; în egală măsură, ea e trăită sub semnul tradiţiei, deci ca o dimensiune sufletească generală, reprezentativă pentru o întreagă comunitate umană". DEZVOLTAREA ARGUMENTELOR (exemplificare/ ilustrare ) Poezia este o meditaţie nostalgică pe tema trecerii ireversibile a timpului, asociată cu repetabilitatea destinului uman/ ciclicitatea vieţii. Comunicarea poetică se realizează în două registre: lirismul obiectiv, cu elemente de narativitate simbolică şi meditaţie cu caracter general-uman, şi lirismul subiectiv, cu prezenţa eului liric şi comunicarea directă a trăirilor şi a sentimentelor, la persoana I singular. Sentimentul elegiac şi meditativ are ca suport lirismul subiectiv, susţinut de prezenţa mărcilor lexico-gramaticale specifice (pronume personale, adjective posesive şi verbe la persoana I şi a II-a singular; elemente deictice spaţiale şi temporale: „aci -„acolo", „acum" - „atunci”). Dar iubirea evocată, deşi aparţine planului trăirii subiective, este ridicată la grad de generalitate, obiectivându-se, prin repetabilitate. Titlul fixează cadrul spaţio-temporal al iubirii ce va fi evocată (timp şi spaţiu mitic, nedefinit), prin indicii de spaţiu (adverbul de loc, cu formă regională: „aci), de timp (locuţiune adverbială de timp: „pe vremuri) şi forma verbală, de perfect simplu: „sosi”. „Aci” este elementul semantic definitor în raport cu eul liric văzut din perspectiva timpului: „ieri” - „acum". Compoziţional, poezia este alcătuită din distihuri şi un vers final, liber, având rolul de leitmotiv al poeziei. Distihurile sunt organizate în mai multe secvenţe poetice: incipitul, evocarea iubirii de „ieri” a bunicilor, meditaţia asupra efemerităţii condiţiei umane, iubirea de „acum", epilogul poemului. Cele două planuri ale poeziei, trecutul (distihurile III-IX) şi prezentul (distihurile XII-XIX), sunt redate succesiv, ceea ce accentuează ideea de ciclicitate a vieţii şi a iubirii. Se utilizează elemente de simetrie şi opoziţie a planurilor, construite pe relaţia „atunci - „acum". Elemente de recurenţă sunt, de exemplu, motivul poetic ambivalent al clopotului (însoţind două momente esenţiale ale existenţei umane - nunta şi moartea), simbol al trecerii şi laitmotivul reprezentat de versul final. Primele două distihuri reprezintă incipitul poeziei şi fixează, prin intermediul unei metafore: „casa amintirii”, spaţiul rememorării nostalgice a trecutului. Metafora dobândeşte semnificaţia unui spaţiu mitic, fie locuinţă a strămoşilor, fie „loc al sacrei perechi, unde dintotdeauna, de pe vremuri, ca şi acum, sosesc cuplurile de îndrăgostiţi pentru a da curs recunoscutei iniţieri de misterul nunţii (V. Fanache, G. Bacovia. Ruptura de utopia romantică).

". Atmosfera evocată. al evocării iubirii bunicilor./ De nuntă sau de moarte. tonul elegiac evidenţiază idea că eternizarea fiinţei umane este posibilă doar prin iubire: „Dar ei.. Asocierile livreşti reflectă motivul „bibliotecii" întâlnit adesea în poeziile lui Ion Pillat. al luptei haiducilor pentru dreptate: Jar hornul nu mai trage alene din ciubuc/ De când luptară-n codru şi poteri şi haiduc". Le Lac. Balada lunei de Horia Furtună şi poeme de Francis Jammes. Intâlnirea bunicilor.Caliope (Kalliope). în versul următor de revenirea brutală la realitatea timpului care trece ireversibil: „De mult e mort bunicul. natura devine solidară cu omul. . prezent . faptul că poetul este urmaşul care eternizează în creaţia sa iubirea bunicilor şi „copia" . Un alt element comun celor două secvenţe poetice. accentuează trecerea iremediabilă a timpului: „De nuntă sau de moarte. Horia Furtună). în distihul al treisprezecelea. îndrăgostiţii de altădată. care îşi revelează astfel nivelul de profunzime al semnificaţiilor. Alain Gheerbrant. este urmată. ritmul iambic. Dacă în poezia romantică. . sunt romantice: „Şi totul ce romantic ca-n basme se urzea".. ca şi fiinţa umană: „în drumul lor spre zare îmbătrâniră plopii. Sburătorul şi moderne. Nivelul fonetic şi prozodic . existenţa naturii era eternă. Sunetul clopotului..Sugestia mitică a numelui..nume cu sonorităţi din secolul XIX (Calyopi. dar şi ideea de spaţiu privilegiat.rima împerecheată. departe. „pridvor”. în acelaşi timp. Eternitatea iubirii. Diferenţele ţin de moda vremii: iubita coboară din „trăsură". şi vii acuma tu: / Pe urmele berlinei trăsura ta stătu".Le Lac de Alphonse de Lamartine şi Sburătorul de I. peisajul selenar. măsura de 13-14 silabe.. care poate reînvia trecutul în amintire. Versul final. având rolul de a asocia viaţa cu literatura şi. însoţeşte protector cuplul de îndrăgostiţi: „Şi cum şedeau. i).Elementele asociate casei: „obloane". laitmotiv al poeziei. portretele fiind singurele care mai păstrează imaginile de odinioară ale strămoşilor: „ Ce straniu lucru: vremea! . de a indica epoca. Sunetul clopotului însoţeşte din nou momentul întâlnirii îndrăgostiţilor şi sugerează repetabilitatea existenţei umane. degradarea. se realizează o paralelă trecut -prezent şi se produce trecerea la planul prezent: „Ca ieri sosi bunica. prin intermediul unei comparaţii. dar tu nu-lpoţi uita. Dicţionar de simboluri. accesibil numai urmaşului. Ca într-un ritual.oglindirea de „acum" a poveştii de iubire de „ieri sunt aspecte care ar putea susţine caracterul de artă poetică a textului liric Aci sosi pe vremuri. Trecutul capătă o aură legendară. starea de părăsire a locuinţei strămoşilor. muza poeziei epice şi a elocinţei în mitologia greacă. în turnul vechi din sat”.". dar nu şi-n faţa ta. . în turnul vechi din sat. numind preferinţele în moda literară a vremurilor respective. în clipa asta simţeau că-o să rămână. // Te recunoşti în ele. Al treilea distih deschide planul trecutului.. „zăvor" şi versul „Păienjeni zăbreliră şi poartă şi zăvor" sugerează trecerea timpului. de la începutul secolului XX (Francis Jammes. Astfel bunicul îi recită iubitei capodopere ale literaturii romantice .. simbol de pietate filială" (Jean Chevalier. fiind marcată de semnele senectuţii.". respectă un ceremonial: bunicul aşteaptă sosirea berlinei. în opoziţie cu efemeritatea existenţei umane. acum „ochi de ametist”.. bunica e bătrână. în poezia lui Ion Pillat. nepoţii repetă gesturile bunicilor peste timp. / Căci trupul tău te uită. în versul „Aci sosi pe vremuri bunicami Calyopi” este reluat titlul poeziei şi este evocată imaginea din tinereţe a bunicii cu nume mitologic: Calyopi . ieri „ochi de peruzea". Eliad. dar şi simbol al fidelităţii.Deodată pe perete / Te vezi aievea numai în ştersele portrete. „pasăre de bun augur. al devoţiunii. iar îndrăgostitul îi recită poeme simboliste. „poartă". laitmotiv al poeziei. este simbolul berzei. Rădulescu. un clopot a sunat. devine un timp mitic.. Meditaţia poetică. din care coboară o tânără îmbrăcată după moda timpului „în largă crinolină". Din portretul fizic al iubitei se reţine doar detaliul spiritualizat. izolat.H.trecut. imaginea ochilor. „păienjeni”. clipa de fericire..

dar şi prin tema timpului trecător. „lună". a cadrului rural. „câmpia". simetria. Nivelul stilistic . verbele la timpul prezent fie ilustrează permanenţa sentimentului de iubire („vii. „poteră”. „câmpul”. „îmbătrâniră".folosirea cuvintelor cu tentă arhaică şi regională. „uită". Nivelul lexico-semantic . „nisipul”.la nivel structural. . în special. fugit irrreparabile tempus. verbele la perfect compus susţin narativitatea iubirii din planul prezent. . „aievea". CONCLUZIE Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat aparţine liricii tradiţionaliste prin idilizarea trecutului. „calci.rolul vocalelor în realizarea imaginilor auditive. „Ca ieri sosi bunica. „pridvor". în evocarea trecutului: „haidud”. Nivelul morfosintactic Timpurile verbale au rolul de a sugera planul trecut şi planul prezent evocate în poezie. şi vii acuma tu".folosirea cu precădere a metaforei: „casa amintirii”. „sări. „nupoţi). „berlină”. „crinolină". „simţeau". „spuse") au rolul de a reda rapiditatea gesturilor sau repetabilitatea lor. fie însoţesc meditaţia pe tema trecerii timpului („te vezi. „deasupra casei ca umbre berze cad.. verbele la perfect simplu („sosi. „lac". „şedeam"). mai mult ca perfect („pândise") şi perfect simplu susţin narativitatea iubirii din planul trecut. care susţine paralelismul între trecut şi prezent şi ideea repetabilităţii existenţei umane: „câmpia ca un Iad.. „lanuri de secară". „ochi de peruzea".. se utilizează paralelismul. „te recunoşti. „se urzea". „ochi de ametist şi a comparaţiei.cuvinte din câmpul semantic al naturii: „codru". în versul laitmotiv. antiteza. . „zăbreliră". „plopii. verbele la imperfect („asculta". „tragi).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful