Sunteți pe pagina 1din 2

La momentul când scriu această broşură mă aflu în alături.

alături. Un Levit trecea şi el prin locul acela; şi care se aflau în Galileea din nord, nu mergeau pe
Pakistan, unde am venit să propovăduiesc Cuvântul lui cînd l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un drumul care trecea prin Samaria, ci ocoleau şi mergeau
Dumnezeu şi sunt foarte surprins de tot ce văd aici, chiar Samaritean, care era în călătorie, a venit în locul pe cealaltă parte a Iordanului. Iar drumul care trecea
dacă este a patra mea călătorie în această ţară. Ieri am unde era el, şi cînd l-a văzut, i s-a făcut milă de el. prin Galileea, l-au numit “Calea păgânilor”. Adică, cum
mers cu un prieten pe motocicletă dint-un capăt al S-a apropiat de i-a legat rănile, şi a turnat peste credeau ei, doar păgânii pot să-şi permită să meargă pe
oraşului Lahore în alt capăt. În oraşul acesta locuiesc ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, acolo. Pentru că strămoşii Samaritenilor le-au pricinuit
peste 15 milioane de oameni şi este o circulaţie teribilă. l-a dus la un han, şi a îngrijit de el. A doua zi, cînd a mult rău în decursul istoriei, acum Iudeii îi considerau
Este multă circulaţie şi este evident că nu se respectă pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i- pe Samariteni nimic mai mult decât combustibil pentru
nici un fel de reguli şi nici nu le pasă la nimeni de ele. Am a zis: ,,Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi iad. Deci, Samariteanul care trecea prin ţara aceasta
mulţumit mult lui Dumnezeu că am putut să ajung acasă da înapoi la întorcere.`` Care dintr-aceşti trei ţi se era considerat şi de preot şi de Levit ca şi unul care este
teafăr, după ce am avut în drum atâtea situaţii ce puteau pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce departe de Dumnezeu. Totuşi, acest om, s-a arătat că a
crea accidente. Un alt lucru interesant este că în această căzuse între tîlhari?`` ,,Cel ce şi-a făcut milă cu avut frică de Dumnezeu şi dragoste faţă de aproapele
ţară circulaţia este pe partea stângă, diferit de cum este el``, a răspuns învăţătorul Legii. ,,Du-te de fă şi tu lui. Oridecâteori te afli în drum şi cineva are nevoie de
la noi în ţară, sau în cele mai multe ţări ale lumii. Deci, la fel``, i-a zis Isus.” (Evanghelia dupa Luca 10:25- ajutorul tău, nu uita că este aproapele tău şi ai un prilej
regulile de circulaţie variază de la ţară la ţară, se 37). Iată care sunt legile stabilite de Dumnezeu pentru să arăţi dragoste faţă de el.
schimbă cu trecerea vremurilor şi se adaugă mai multe, circulaţia rutieră, potrivit cu acest paragraf din Biblie.
pentru că se adaugă mai multe mijloace de transport.
Legea Nr. 2 Oferă ajutor deplin
Când Dumnezeu a scris Biblia prin sfinţii prooroci, nu Legea Nr. 1 Ajută pe orice om aproapelui tău care se află în
erau încă maşini şi nu era atâta circulaţie rutieră. Dar care este în calea ta şi are nevoie nevoie şi pe acelaşi drum cu tine.
Dumnezeu a lăsat legi care au fost şi rămân valabile de ajutorul tău.
pentru toate vremurile şi pentru toate ţările. Pentru ca să
Când pleci într-o călătorie, nu poţi să-ţi iai toată
vedem şi să înţelegem aceste legi voi cita o întâmplare Ierusalimul şi Ierihonul sunt două localităţi din
gospodăria sau averea, ci doar lucrurile de neapărată
descrisă în Noul Testament: “Un învăţător al Legii s-a Iudeea, lao distanţă mică una de alta. Domnul Isus nu
trebuinţă şi ceva rezerve. Samariteanul era doar la
sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: spune de ce naţiune era omul care a nimerit între
plecare şi avea şi el nevoie de toate rezervele făcute, ca
,,Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa tâlhari, dar putem presupune că era şi el Iudeu. Preotul
să-i ajungă şi la întoarcere. Dar, viaţa aproapelui său a
veşnică? ``Isus i-a zis: ,,Ce este scris în Lege? Cum se grăbea ori la slujbă, ori de la slujbă. Dar aşa credea el
fost mai scumpă în ochii Samariteanului decât
citeşti în ea?`` El a răspuns: ,,Să iubeşti pe că slujeşte lui Dumnezeu. Pentru că slujba lui nu era
rezervele de care dispunea. Samariteanul, care era în
Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot decât o formalitate goală şi lipsită de orice sens.
călătorie, a venit în locul unde era el, şi când l-a
sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul Adevărata slujbă a unui preot este să scape pe cel ce
văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a
tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`` ,,Bine merge la moarte şi să-i arate calea mântuirii, a vieţii
legat rănile, şi a turnat peste ele untdelemn şi vin;
ai răspuns``, i-a zis Isus; ,,fă aşa, şi vei avea viaţa veşnice. Tot aşa a trecut şi Levitul, care tot era
apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, şi a
veşnică.``Dar el, care vroia să se îndreptăţească, considerat a fi un slujitor la Templul lui Dumnezeu. Şi
îngrijit de el. A doua zi, cînd a pornit la drum, a
a zis lui Isus: ,,Şi cine este aproapele meu?``Isus a slujba lui costa tot atâta ca şi a preotului, pentru că nici
scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i-a zis: ,,Ai grijă de
luat din nou cuvîntul, şi a zis: ,,Un om se cobora din lui nu i-a păsat de aproapele lui. Omul care l-a ajutat pe
el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la
Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tîlhari, cari cel ce zăcea în mijlocul drumului era Samaritean. El era
întorcere.`` El a scos vinul său şi l-a folosit pentru a
l-au dezbrăcat, l-au jăfuit de tot, l-au bătut zdravăn, străin şi trecea printr-o ţară unde era urât şi dispreţuit.
dezinfecta rănile celui căzut între tâlhari, iar
au plecat, şi l-au lăsat aproape mort. Din Scripturile ne spun că Iudeii atât de mult îi urau în
undelemnul l-a folosit ca şi unguent. Apoi, i-a oferit
întîmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, vremea aceea pe Samariteni, că nu aveau nici un fel de
dobitocul şi el a mers pe jos până la primul han. Când a
cînd a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe legături cu ei şi, dacă aveau nevoie să meargă la fraţii lor
ajuns la han, a plătit din banii lui şi s-a angajat să mai pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu
plătească dacă nu va fi suficient pentru acel om până la
vindecare. Deci, el a oferit un ajutor deplin aproapelui
său. Când faci bine aproapelui tău, nu o face ca să-ţi
linişteşti conştiinţa ta, ci fă-o din dragoste faţă de el şi fa
Mine, ca acolo unde sînt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi
unde Mă duc, şi ştiţi şi calea într'acolo.``
,,Doamne``, I-a zis Toma, ,,nu ştim unde Te duci;
cum putem să ştim calea într-acolo?`` Isus i-a
Legea
tot ce poţi ca să-i dai un ajutor deplin. Dumnezeu este
acela care vede şi răsplăteşte potrivit cu bunătatea Sa
pe cel ce are şi arată bunătate ca a lui Dumnezeu.
zis: ,,Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu
vine la Tatăl decît prin Mine. (Evanghelia după Ioan
14:1-6)
Aşa cum ai nevoie de o hartă când pleci la un drum
lui
Dumnezeu
lung şi necunoscut, Biblia îţi oferă toate direcţiile
Legea Nr. 3 Alege drumul necesare, ca să ajungi în Împărăţia Cerurilor. Isus a zis:
care te va duce în Împărăţia “Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele
Cerurilor. aveţi viaţa vecinică, dar tocmai ele mărturisesc
despre Mine.” (Evanghelia după Ioan 5:39). Biblia
De la această întrebare a început toată discuţia de este harta şi Isus este Calea. Dacă doriţi să cunoaşteţi
mai sus. Un învăţător al Legii s-a sculat să mai bine această Cale, vă invităm:
ispitească pe Isus şi I-a zis: ,,Învăţătorule, ce să 1. Sã studiaţi Biblia la Cursurile prin Corespondenţã
fac ca să moştenesc viaţa veşnică?``Isus i-a zis: organizate de Institutul Biblic „Învãţãturã din Cuvânt”
C.P. 773, or. Chişinãu 2019, tel. 282012, e-mail:
,,Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?``El a isbic@pochtamt.ru
răspuns: ,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, 2. Sã studiem Biblia şi sã practicãm împreunã Taekwon-
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată Do în cadrul clubului „Stolas Leukas”, tel: 494103.
3. Sã studiem limba englezã în baza textului Bibliei, tel:

Ppentru
puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele 480841
tău ca pe tine însuţi.`` ,,Bine ai răspuns``, i-a zis 4. Sã participaţi la serviciile de închinare ale Bisericii
Isus; ,,fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică.`` “Sfânta Treime”
Duminică: 10.00-12.00; 18.00-20.00
Răspunsul la această întrebare trebuie să şi-l 15.00-17.00 (în limba rusă)
însuşească fiecare călător de pe acest pământ şi noi Luni: 18.00-20.00 (studierea cărţii Apocalipsa)
Miercuri: 18.30-20.00
toţi suntem aici străini şi călători. Vineri: 18.30-20.00 ( pentru tineret)
Odată pe când mă aflam în drum, m-a depăşit cineva Sâmbătă 18.00-20.00 (în limba engleză)
5. Dacă eşti interesat să cunoşti mai mult din Cuvântul lui
care avea scris pe spatele maşinii “Nu te grăbi, dacă nu
Dumnezeu sau te confrunţi cu anumite greutăţi şi vrei
ştii unde vei ajunge!” Această inscripţie avea de spus să le soluţionezi potrivit cu Biblia, scrie-mi la adresa de
mai mult decât locul final de destinaţie pentru acea zi şi e-mail: sfatu_pastorului@mail.ru.
mi-am dat îndată seama, cât sunt de fericit să ştiu că

Designe: Ţoncu Nicolae


merg în Împărăţia Cerurilor şi că sunt pe Calea care
duce încolo. Isus a spus ucenicilor Săi înainte de
moartea Sa pe cruce: “Să nu vi se tulbure inima.
Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în
Mine. În casa Tatălui Meu sînt multe locaşuri.
Ccirculaţia rutieră
Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă
pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi
©2003 Vasile Filat