Sunteți pe pagina 1din 3

Tit 2 – Plan Schematic

Subiectul: Purtare care este potrivită cu învăţătura


sănătoasă
I. Instrucţiuni pentru Tit (Purtarea conducătorului bisericii) Tu însă
a. Ce să facă?
i. Vorbeşte lucrurile care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă
ii. Spune
1. Cui?
a. bătrânilor
b. femeilor în vârstă
2. lucrurile acestea
iii. Sfătuieşte pe
1. tineri
2. robi
iv. Dă-te pe tine însuţi pildă
1. de fapte bune
2. în toate privinţele
v. În învăţătură dă dovadă de
1. curăţie
2. vrednicie
3. vorbire
a. sănătoasă şi
b. fără cusur
vi. Mustră cu deplină putere
vii. Nimeni să nu te dispreţuiască
b. Motivaţia: Ca potrivnicul
i. Să rămână de ruşine, şi
ii. Să nu poată să spună nimic rău de noi.
II. Instrucţiuni pentru membrii bisericii (Purtarea membrilor bisericii)
a. Cei bătrâni trebuie să fie
i. Treji
ii. Vrednici de cinste
iii. Cumpătaţi
iv. Sănătoşi în
1. credinţă
2. dragoste
3. răbdare
b. Femeile în vârstă trebuie să
i. Caracterul... să nu fie
1. clevetitoare
2. dedate le vin
ii. Faptele
1. să aibă o purtare cuviincioasă
2. să înveţe
a. pe alţii ce este bine
b. pe femeile mai tinere
i. să-şi iubească
1. bărbaţii şi
2. copiii
ii. să fie
1. cumpătate
2. cu viaţa curată
3. bune
4. supuse bărbaţilor lor
iii. să-şi vadă de treburile casei
iii. Motivaţia: pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui
Dumnezeu.
c. Tinerii de asemenea să fie cumpătaţi
d. Robii
i. să fie supuşi stăpânilor lor
1. Să le fie pe plac
2. În toate lucrurile
3. Să nu le
a. întoarcă vorba
b. fure nimic
4. ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie
ii. Motivaţia: ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu,
Mântuitorul nostru.
III. Motivaţia corectă pentru toţi credincioşii (pentru o purtare dreaptă) Căci
a. Harul lui Dumnezeu
i. Care aduce mântuire pentru toţi oamenii
ii. A fost arătat şi
iii. Ne învaţă
1. s-o rupem cu
a. păgânătatea şi
b. poftele lumeşti şi
2. să trăim în veacul de acum
a. cu
i. cumpătare
ii. dreptate şi
iii. evlavie
b. aşteptând
i. fericita noastră nădejde şi
ii. arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi
Mântuitor Isus Hristos.
b. El (Isus Hristos) s-a dat pe Sine însuşi
i. Pentru noi
ii. Ca să
1. ne răscumpere din orice fărădelege şi
2. să-Şi curăţească un norod
a. care să fie al Lui
b. plin de râvnă pentru fapte bune

S-ar putea să vă placă și