Sunteți pe pagina 1din 2

Este bătaia părintească violenţă?

Ministerul Educaţiei şi Tineretului împreună cu UNICEF desfăşoară acum în întreaga ţară


campania „Copilărie fără violenţă”. Fiecare copil din cele 1500 de şcoli a primit sau va primi
câte o cărţulie atrăgătoare în care pedeapsa părintească este prezentată ca şi violenţă.
Profesorilor li se dă un ghid în care scrie: „În Republica Moldova există multă violenţă nu
numai în stradă, în şcoli, dar şi în familie. Mai mult de jumătate din părinţi strigă la propriul
copil, fiecare al doilea părinte îl ameninţă cu bătaia şi alte pedepse fizice, iar fiecare al treilea
părinte îşi bate copilul cu palma, cureaua, vărguţa sau cu orice alt obiect căzut sub mână.
(Bătaia părintească înseamnă violenţă, pag.1)”Prin mesaj şi imagini, autorii cărţuliei
distribuite elevilor caută într-un mod subtil să-i facă pe copii şi adolescenţi să conceapă
disciplinarea şi orice pedepse care le aplică părinţii ca şi violenţă. În această lecţie dorim să
vedem ce spune Dumnezeu în Biblie despre importanţa pedepsei şi în ce fel se deosebeşte
aceasta de violenţă. Citeşte următoarele pasaje din Biblie şi scrie sub fiecare din ele ce înveţi
despre pedeapsă în general, despre pedeapsa fizică şi despre violenţă.

Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. (Proverbele lui
Solomon 22:15)

Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată. (Proverbele lui
Solomon 13:24)

Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. (Proverbele lui Solomon
19:18)

Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi
scoţi sufletul din locuinţa morţilor. (Proverbele lui Solomon 23:13-14)

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura


Domnului. (Efeseni 6:4)

Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui va face ruşine mamei sale.
Când se înmulţesc cei răi, se înmulţeşte şi păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepseşte-
ţi fiul, şi el îţi va da odihnă, şi îţi va aduce desfătarea sufletului. (Proverbele lui Solomon 29:15-
17)

2008©Preot Vasile Filat www.moldovacrestina.net


Şi aţi uitat sfatul, pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului, şi nu-ţi
pierde inima când eşti mustrat de El. Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte, şi bate cu nuiaua
pe orice fiu pe care-l primeşte.” Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu se poartă cu voi ca şi cu nişte fii.
Căci cine este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl? Dar dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care toţi
au parte, sunteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii. Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au
pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui
duhurilor, şi să trăim? Căci ei (părinţii) ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e
bine; dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui. Este
adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe
urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii. (Epistola lui
Pavel către Evrei 12:5-11)

Care sunt deosebirile principale între pedeapsa fizică şi violenţă?

Au fost părinţii noştri şi oamenii din toate vremurile greşiţi, violenţi şi lipsiţi de înţelepciune
când au disciplinat pe copiii lor inclusiv şi prin aplicarea pedepselor fizice?

Ce consecinţe va aduce interzicerea disciplinării copiilor sub pretext că este violenţă?

Iniţiatorii acestei campanii urmăresc să schimbe şi legislaţia aşa ca să nu mai lase părinţilor
autoritatea de aşi disciplina copiii şi de ai creşte în ascultare şi supunere. Ce trebuie să facem
pentru a opri această tendinţă extrem de periculoasă?

Ce poţi face personal ca să opreşti acest rău?

2008©Preot Vasile Filat www.moldovacrestina.net

S-ar putea să vă placă și