Sunteți pe pagina 1din 4

Coloseni 1 Plan Schematic

TEMA: HRISTOS ESTE CHIPUL DUMNEZEULUI CELUI NEVĂZUT SĂ ÎMPACE TOTUL CU


DUMNEZEU
Versetul cheie: 19-20

I. Personajele principale:
1. Autorul: Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu şi în această autoritaten
de apostol le va vorbi acum Colosenilor, de aceea se prezintă ca şi apostol, trimis de
Domnul Isus Hristos. Spre sfârşitul capitolului va spune mai mult despre isprăvnicia şi
slujba care i-a fost încredinţată
2. Ucenicul: fratele Timotei nu mai există nici o altă menţiune despre el în restul epistolei, dar
această menţiune arată că el era cu Pavel, alături de el şi îi slujea
3. Destinatarii: Către sfinţii şi fraţii credincioşi în Hristos care sunt în Colose
II. Urarea: Har şi pace de la
1. Dumnezeu, Tatăl nostru şi
2. Domnul Isus Hristos
III.Aprecierea credinţei Colosenilor: Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus
Hristos
1. căci
1. ne rugăm neîncetat pentru voi, şi
2. am auzit
1. despre credinţa voastră în Hristos Isus şi
2. despre dragostea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii
2. din pricina nădejdii aicesta poate fi motivul mulţumirilor şi rugăciunilor lui Pavel, dar este
şi motivul de ce ei au credinţă şi dragoste faţă de toţi sfinţii
1. care vă aşteaptă în ceruri şi
2. despre care aţi auzit
1. mai înainte
2. în cuvântul adevărului Evangheliei care
1. a ajuns până la voi şi
2. este în toată lumea unde
1. dă roade şi
2. merge crescând
3. ca şi între voi
3. Şi aceasta
1. din ziua în care
1. aţi auzit şi
2. aţi cunoscut harul lui Dumnezeu, într-adevăr
2. cum aţi învăţat de la Epafras
1. preaiubitul nostru tovarăş de slujbă.
2. El este un credincios slujitor
1. al lui Hristos
2. pentru voi
3. şi ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul.
IV. Rugăciune pentru Coloseni: De aceea şi noi nu încetăm să ne rugăm şi să cerem pentru voi
1. din ziua când am auzit aceste lucruri

2008©Vasile Filat
2. să vă umpleţi de cunoştinţa Lui
1. în orice fel de
1. înţelepciune şi problema cea mai mare erau gnosticii care spuneau că deţin o
cunoştinţă superioară fără care nimeni nu poate fi mântuit şi că ceilalţi creştini nu
deţin această cunoaştere. Apostolul Pavel spune că adevărata cunoştinţă este în
Hristos Isus şi în Cuvântul Adevărului Evangheliei
2. pricepere duhovnicească
3. pentru ca astfel
3. să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu adevărata înţelepciune duhovnicească se
manifestă într-o purtare vrednică de Dumnezeu
1. ca să-i fiţi plăcuţi
2. aducând roade în tot felul de fapte bune şi
3. crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu
4. întăriţi cu toată puterea
1. potrivit cu tăria slavei Lui
2. pentru orice
1. răbdare şi
2. îndelungă răbdare
5. cu bucurie
6. mulţumind Tatălui care
1. v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină. gnosticii spuneau că
împărăţia cerurilor o vor moşteni doar cei ce au cunoştinţa superioară despre care
vorbeau ei, dar Cuvântul Adevărului spune că sfinţii au parte de această moştenire
în lumină
2. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi sub pretext că cunoştinţa este factorul
hotărâtor în mântuire şi nu faptele sau credinţa, gnosticii continuau să trăiască în
păcat, dovadă că erau mai departe sub puterea întunericului
3. ne-a strămutat în Împărăţia dragostei Lui, în care avem
1. răscumpărarea, prin sângele Lui
2. iertarea păcatelor
V. Divinitatea Domnului Isus Hristos: El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi
născut din toată zidirea.
1. Pentru că
1. prin El au fost făcute toate lucrurile... gnosticii spuneau că materia este exprimarea
răului şi Dumnezeu adevărat nu putea să creieze lucrurile materiale. Ei spuneau că
Dumnezeul adevărat locuieşte departe şi de la el pleacă diferite emanaţii, Iahve,
Dumnezeul Vechiului Testament fiind ultima din aceste emanaţii şi care a creat lumea
materială. De aceea, ei îl considerau pe Iahve ca şi zeu al răului şi îl urau. Despre
Hristos spuneau că a ieşit de la Dumnezeul adevărat şi a străbătut toate aceste emanaţii
ca să ajungă pe pământ. Ei nu acceptau că Isus a creat lumea materială şi că el a avut
trup de carne. De aceea Pavel insistă să arate implicarea Domnului Isus Hristos în
creaţie
1. care sunt
1. în ceruri şi
2. pe pământ
2. cele
1. văzute

2008©Vasile Filat
2. nevăzute
3. fie
1. scaune de domnii
2. dregătorii,
3. domnii,
4. stăpâniri
2. Toate au fost făcute
1. prin El şi
2. pentru El
3. El este mai înainte de toate lucrurile şi
4. toate se ţin prin El
5. El este capul Trupului, al Bisericii
6. El este
1. începutul
2. Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea
2. Căci Dumnezeu a vrut ca
1. Toată plinătatea să locuiască în El, şi
2. să împace
1. totul
2. cu Sine
3. prin El
4. atât ce este pe pământ
5. cât şi ce este în ceruri
6. făcând pace prin sângele crucii Lui
VI. El (Hristos) v-a împăcat
1. acum
2. şi pe voi, care eraţi
1. Cum?
1. străini şi
2. vrăjmaşi
2. prin
1. gândurile şi
2. faptele voastre rele
3. prin
1. trupul Lui de carne
2. prin moarte
4. ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui
1. Cum?
1. sfinţi
2. fără
1. prihană
2. vină
2. negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe
1. în credinţă
1. întemeiaţi şi
2. neclintiţi pe Cuvântul Adevărului Evangheliei
2. fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei

2008©Vasile Filat
1. pe care aţi auzit-o
2. care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer, şi
3. al cărei slujitor am fost făcut şi eu, Pavel.
VII.Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt
1. după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu putere în mine.
2. În suferinţele mele pentru voi
1. Mă bucur şi
2. În trupul meu, împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui care este
Biserica.
3. După isprăvnicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu
1. pentru voi
2. slujitorul ei (Bisericii) au fost făcut eu
3. ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu
4. vreau să zic: taina gtanosticii spuneau că cunoştinţa pe care o propovăduiau ei este
tainică. Pavel spune că taina adevărată este Evanghelia Domnului Isus Hristos care le-
a fost propovăduită
1. ţinută ascunsă
1. din veşnicii
2. şi în toate veacurile
2. dar descoperită taina aceasta a fost descoperită sfinţilor şi nu gnosticilor, nu
înţelepţilor lumii acesteia ca Platon sa Filo pe învăţăturile cărora îşi întemeiau
erezia gnosticii
1. acum
2. sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut care este bogăţia slavei
tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
5. Pe El propovăduim noi şi
6. pe orice om
1. sfătuim şi
2. învăţăm în toată înţelepciunea toată înţelepciunea este în Hristos, şi nu este nevoie
să o căutăm în alte ştiinţe, învăţături, etc.
7. ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus

2008©Vasile Filat

S-ar putea să vă placă și