Sunteți pe pagina 1din 10

| 

 
  

|

Profesor: Ritivoi Maria


|
h R reprezintă documente de
referinţă pentru sistemul calităţii, pentru
auditarea şi certificarea acestuiaº
h R defineşte şi stabileşte
cerinţele de calitate cărora trebuie să li
se conformeze produsele, procesele şi
serviciile.
 h standarde de
  ÿprezintă condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească un produs sau o grupă de produse);
h standarde de Ñ ÿprevederi generale pentru un anumit
domeniu);
h standarde de  ÿdefinire termeni);
h standarde de  ÿmetode de verificarea calităţii,
prelevarea eşantioanelor etc);
h standarde de
 prezintă condiţiile de desfăşurare a
activităţilor unui proces de obţinere a unui produs sau serviciu);
h standarde de  ÿcondiţii referitoare la compatibilitatea
produselor);
h standarde de  ÿconţin valorile caracteristicilor pentru
descrierea unui produs, proces sau serviciu).
R  

h ja data de 23 februarie 1947 se înfiinţează
Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare denumită ISO ± în limba
greacă ³ iso ³ semnifică ³egal´ , iar în anul
1951 a fost publicat primul standard ISO.
¢
    
R 
 

 
 Ñ 

h îmbunătăţirea calităţii şi fiabilităţii produselor /


serviciilor;
h siguranţă în utilizarea produselor şi serviciilor;
mai mare atenţie acordată protecţiei mediului;
h reducerea pierderilor de orice fel;
h extinderea ariei de desfacere a produselor
prin cucerirea de pieţe noi.
R  R 

se pot elabora în funcţie de mărimea comunităţii căreia


îi sunt destinate şi anume:
h standarde internaţionale prefix ISO
h standarde regionale europene cu prefix EN
h germane cu prefix DIN
h engleze cu prefix BN
h române cu prefix SR
h sau standarde de firmă ÿla nivelul unei organizaţii).
Standardele internaţionale se preiau la nivel european
sau naţional, fie ca atare ÿprin simpla traducere fară
adaptare) fie cu adaptări naţionale specifice.
h Seria de standarde ISO 9000, se referă la
Sistemul de Asigurare a Calităţii şi la Sistemul
de Management al Calitaţii.
h Au scopul de a ajuta organizaţiile, de orice
tip sau mărime, să implementeze şi să
conducă în mod eficace aceste sisteme .
h S-au elaborat trei ediţii succesive ale acestei
familii de standarde, ce au apărut în anii
1987, 1994 şi 2000.
h Ele au fost preluate ca atare în ediţia
europeană ÿEN ISO 9000) şi în ediţia română
ÿSR EN ISO 9000).
h Prin elaborarea noilor standarde naţionale,
identice cu standardele europene se
completează colecţia de standarde naţionale
în domeniul metodelor de încercare specifice
domeniului textil cu metode de analiză care
corespund metodelor şi practicilor
internaţionale şi europene.
A 


h 1. A.j.jeon, Ingineria calităţii, Editura Mega


Mix Iaşi
h 2. E.Moisescu, Asigurarea calităţii, Editura
Performantica Iaşi 2007
h 3. Ghe. Bădan, Calitatea şi fiabilitatea
produselor. E.D.P., R.A. Bucureşti, 1995

S-ar putea să vă placă și