Sunteți pe pagina 1din 5

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Data: 29 .11 .2010


Scoala cu clasele I-VIII Gângiova
Clasa: a VI-a
Propunător: Chelu Cristina
Obiectul: Limba şi literatura romană
Subiect: Sobieski şi românii, de Costache Negruzzi, (cunoasterea textului)
Tipul lecţiei: mixta
Obiective de referinţă:
1.2. să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context;
2.1. să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor principale din text;
3.1. să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul
textului citit;
Competenţe derivate (obiective operationale):
O1; să identifice ordinea logică şi cronologică a ideilor/întâmplărilor din text;
O2 sa identifice cuvintele noi ;
O3 să alcătuiască rezumatul textelor Sobieski şi românii
O4 să formuleze opinii referitoare la sfarsitul operei literare.
Metode şi procedee: conversaţia, conversaţia de verificare,
problematizarea, învăţarea prin descoperire, explicaţia,rezuma- clarifica-
intreaba-presupune, turul galeriei.
Resurse materiale: imagini, manual, dictionare, fise de lucru, postere,
marcare, cartonase, colorate...
Forme de organizare: frontală, pe grupe şi individuală
Durata :50 min.
Bibliografie:
1. Szekely, Eva Monica, Didactica limbii şi literaturii române la ciclurile
gimnazial şi liceal, Târgu Mureş, 2006.
2. Şerban, Anca, Şerban, Sergiu, Manual de „Limba română” – clasa a VI-a,
Ed. All, Bucureşti, 2000.
3. Negruzzi, Costache, Opere Alese I, Proză, Ed. de Stat pentru Literatură şi
Artă, Bucureşti, 1973.
Nr. Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt instruirii Resurse Resurse Forme de Evaluare
. Activitatea propunătorului Activitatea elevilor procedura materiale organizare
1. Moment Asigură ordinea şi Se pregătesc pentru conversaţia frontal
organizatoric pregăteşte materialele ora de limba şi literatura
1min. necesare pentru lecţie . română. Sunt grupati in
patru grupe a cate sase.
2. Verificarea Verifică tema cantitativ şi Citesc exerciţiul
temei calitativ, solicitând elevilor, propus, apoi expun modul conversaţia Manualul aprecieri
5min. prin sondaj, să citească de realizare a temei. Fac verbale
rezolvarea temei, să facă observaţii, aprecieri,
observaţii şi corectările ce se corectări. Frontal
impun. Individual

Face aprecieri asupra


modului de realizare a temei.
3. Reactoalizarea Imparte fiecarui elev anexa Citesc fisa de lucru si conversatia Fisa de Aprecieri
cunostintelor nr. 1 in care elevi vor trebui rezolva subliniind , lucru Frontal verbale
invatate sa identifice verbele la modul raspund la intrebari. Anexa 1 individual
anterior imperativ din textul dat.
Adreseaza intrebari: care sunt
timpurile modului imperativ?
5min Care sunt formele modului
imperativ?
Da-ti exemplu de o propozitie
in care sa contina un verb la
modul imperativ.

4. Captarea Roaga elevii sa sustraga Se vor aseza in grupuri iar observare


atenţiei/ cate un biletel reprezentatd pe cartonasul colorat isi Lucrul pe sistematică a
discuţii patru culori si vor fi rugati sa vor scrie numele dupa grupe Frontal comporta-
pregătitoare se grupeze in functie de care si-l vor prinde in Individual mentului
5 min culoare. piept. elevilor
Face apel la fragmentul Vor raspunde “ Sobieski
anterior intrebandu-i pe elevi: si romanii” de Costache
din ce opera face parte Negruzi
fragmentul ? V-a inmana o
serie de imagini reprezentand
Cetatea Neamt
5. Anunţarea Precizează subiectul şi
subiectului şi obiectivele lecţiei. explicaţia caiete
obiectivelor Scrie pe tablă titlul lecţiei: Ascultă, apoi scriu pe frontal
Anexa 1

Identificati verbele la modul imperativ si subliniatile din fragmentul urmator:


“Indata toti alergara pe ziduri.
-lesii sunt! Striga tanarul ce venise de curand si pre care l-am auzit vorbind; si-au schimbat drumul, si vin aici…
-La porti, flacai! Zise batranul.Ingramaditi-le si gramaditi bolnavi pe ziduri. Asezati-va toti pe la metereze. Sa nu zica leahul c-
au intrat intr-o cetate romaneasca, ca intr-o tarina pustie.
-Dar noi suntem numai nouasprezece si asta-I o oaste intreaga, observa unul; cum se…
-Taci, mucosule! Il curma batranul. Te temi ca-I peri? Mare paguba! Un misel mai putin. (…)
-Plecati-va, zise trimisul, nu va puneti capul in primejdie.
-Nu purta grija de capul nostru, domnule. Ganditi mai bine la al vostru.(…)”
(“Sobieski si romanii” de Costache Negruzzi)

Identificati verbele la modul impertiv si subliniatile din fragmentul urmator:


“Indata toti alergara pe ziduri.
-lesii sunt! Striga tanarul ce venise de curand si pre care l-am auzit vorbind; si-au schimbat drumul, si vin aici…
-La porti, flacai! Zise batranul.Ingramaditi-le si gramaditi bolnavi pe ziduri. Asezati-va toti pe la metereze. Sa nu zica leahul c-
au intrat intr-o cetate romaneasca, ca intr-o tarina pustie.
-Dar noi suntem numai nouasprezece si asta-I o oaste intreaga, observa unul; cum se…
-Taci, mucosule! Il curma batranul. Te temi ca-I peri? Mare paguba! Un misel mai putin. (…)
-Plecati-va, zise trimisul, nu va puneti capul in primejdie.
-Nu purta grija de capul nostru, domnule. Ganditi mai bine la al vostru.(…)”