Sunteți pe pagina 1din 4
Protectia Protectia reptilelor $i amfibie- nilor este adesea neglijatd. Oamenié nu sunt la fel de pre- ocnpati de salvarea broastelo ratoase $i a serpitor ca de salvarea maimutelor si a vul- turilor. Doar cateva rezervatit in lume se ocupa tu principal de reptile san de amfibient, Catrauain de spect de broaste si breaste #ioase «are sunt ameningne de espasitie, in cazul in care Dnisuc ative pentru preveninen repiklor, 26 de speci de 31 de spect de gopide, 24 acestela In rind, bi Sfetun vigor stimy xis eat mle motive pent care amt bien si repels sunt amenintate, ambien Pieler sbbtne si celica (prin cite pot re nin fat pir 41 sun foarte sensi ls schiba ae resold, Polusren — de la. iagetstmiavele ‘gricole pnd la degeurie toxice ~ poate xt nist un eect dramatic asa lor Pericole ale mediului Ploass seid a fost isk vinowad pentny rechicwrea seat let 9 ual Wik si ambien! imma regi, mh find st prefere halarele cu ape, la 1 fost in ulinit ani deenate [a scar’ lang in i, pra alguna teren arco) tsiclor pete #4 dexastere 0 itrogerea oncteui habitat at Tropicale pant la estemele or de coasth, Multe beouste sun: de ace dune menen periltate. Ele Pent Consim ~ picioarsle de broascd nt © nt captunate in exces © Un caiman cu Schelri din Coste tl cu animale de comparie sau curfoitate pentru tur lg sunt fine ‘are considers, 4 ‘od eronat, ameninga vitae. reptilelor si amfibienilor © Dips ce vinaron 1950, mural ali terilr american a crescut seman fat, In prezent fermele de aligatert ohn Frida, ea cn din Ienaging, sunt 9 mare face in state din sud-esul SUA. Ele fers carne gi pel, dar sunt sho atrectle pent tug @ Boa din Roun Inland este crescut in la Grane Tersey Denar a inmul! ‘mille popula de pe insula sa nati de langd Inula ‘Mauris, in Ocear Indian, Ald se mat crest soplde de nsip Slane sf eka. 6 atinge Ioagh ste de sénatte i pi ‘esi este considers specie perctatt aenibnii sf eptiele au fost mare pest comer ct sninale de companic ure cin Asi, Amieica de Suc si n riod regulatia Europa unde 0 pista ncrabdatoare Reptilele se confrinil, pe langa_ oroble idoid nanwad 29m poy ane “soe Sp penn psHeNON PIerEN| op SHUE aves ap Razno © MM)enUE ROPE rrp up sowrdayes afneul 9p adn TDAH] RS Kl 9p aENURE HAP SEMBLO (tenqey op seedy ee uy ayemsayp HH apueatond Toop omc Mur p> SrouoHony Be And USN] OY. “OAR ti fo) wovsunday dao e3\puyat’ ogres ey Hie escurtony gi cand ae praairas dl aeqandes ut eosynuuuy ie 2998 UL OUTL HEHE AP AW ap rey canjpayer eoereas roti oven 08 [uykin aonpEd scans Ue exo) 3p uel wey 8 es weed bind sis 16 ampoupexd outind meade op Dyoisoong E> ated as sq) edad ffl avo aot HaOAKINA #8 tunped ana taiuad Hlowazar pune owed oso oun, vBeara, va ay ‘ane exaiye et atop rem y aod indo 4 "ax HO 'puanrwoRy UIP Lew ap ar autiped ue auakrut ey reasoNGo es oune stows jose tieayes und ¥ nu ipo ckou UIC upped rep “vom nu you yp ym re st de ver 6 ound suns apoae ‘peas woreonpomupa rutuod eameu wes quouepexd 9p auedep “mendes ul euras019 asa # Gop ud aetenerd He suo> ais “ee}4 u) ay2cay ase Jeu a> up eun ose youeeoz eno mp eaeNeNL «> Wop aio aed 95 ume ou un ay mga Stumped simp vanzond pine ase Syteoug enone niger ony oreo weBene 9 1g2so00 watue0 9p 9x0 ut seide> 180, pues ‘meypusd musnap "awed uD uryoa yu 0-24) JOIRPHDED woA9IE ide ut aye (a0 sneorany) shine exeeeug ) jv og anew tags 20 Ip sapoua9s an fet fF 999 ap OMe oR, aqui ape mt amend. ap arid wo" 2p jUNOOe muBPH snpomy nes as jon pa ENGEGAsG unyorasad eae ee aso 9S A) PauEOIEOC] EAU op FNM Sou HS EN ap IPO MMIAPIIP enon fx) ite] 83.29 1 “9PUROZ HON Ise unt up “aien“ainyte aynsoyPsa%p> 34 4eop oisaqeas ate) rupees n> atronsmase ‘amp Yflas @ ao ‘pkona 3p "eI rigs ymax ny Bundle qari” ene ap aia Urgye nN PN ayy Se soraiaud ap pois P| eH PD) ALPES 3 {238} 2]20d 9s 95, pao afte ad 46 rp nnyat eae 2p uns 0 ap QO} Futon Bs 30d are> pmo vr oye rap uno ota eu IS axon uns aa 9p aeron) astOoN hugo eategestao> 6 reaaiat 9p He ono sep "ihuny ae Mies oun) Mata P98 ul Yon) steaaie> UN TNR URW ‘ad 9p adlboud ap stad roves ont pueturdatasrez}on 0) apiad tat cD 29) oa n> HE Us HpOSU iodo) n> UIDs ued “bod ML sae edauy ney asa 19) eulsnpuy Ue HH iug) anus 9p ase cod of "0 nately 1 vowwuLaaM vusaious fi ANIRVALE $1 PLANTE. wil pind Lao mtsime Ia cate ( Pe tingh ae fepuneren for in elbikc nu preaittt pet. ugeren hob Cole, un proces care poste duck ani invegh plosln add Font rast une! insle su putes 98 Re care de peat Specimen fx vigd un mascul nds botcest mu cortrbadt tone elonunle dea pl o porecte ei dispartias Th ecllak copa af ums ta Macuguicar, broapet bow amar bones estas er de plug exe de Sterne” eave (cunosaatl@ bea ccstutt io captitte penta ac salva de sub numele de Cispaitie, {nin 3-4 ani, popula din brossed-bow mura). Tame acrescut dela 30 70 de Insel un pet in curd ler in Nepal India, pavidhd, un mare croco © Broasca ariechin clin care mandinca pest, a devenit foaite rar provine din aceleasi in salbaticie. Culeyerea ousior dn calbutie dur casi broasca —silbatice, incubated lor sl cresterea pullor sa Faioass aurle, Desi covet 0 sta, sute de indi fir ellbe cateva browse Fat din now in soe fa care mat deme se Avlechin au ramas, seat in numiar mare Cresterea departe de casi ‘recit, probabil Uuneartnli este posi st se cteeze programe datorta sesloragi ce inmultie in caprivvate “la local fapret cure care a rick populati de reptle 31 amfibien inc fectat yi browsea —exportate in ait pare pent innwikice sh ‘loach aur Sipravegherss “specialigiior Multe gracini doclogice fact tn col vial in aces! pences, ‘Geidina Zoologied Jersey are programe de © Pristort intro. crescere in captivate pen bea din Rewnc si au dur broaeca Islan, in reptul Insuled Manetios din testoaed uriaga cin ‘ul Indian, Gekdina 2oologget a ava de Galapagos in prog! asemenea succes in cresterea panies eiberaze Aieparitie In 1 multor broaste manos cin Major, un an prevent, Fundaia mal rar gi abia recent cescoper, care se gh Barwin are un te ums in videle adanct de cule ints rogrern de punetieolat cin Mayeres Femulire @ a ridin Zoologica Pare Taraonge din Sidney creste dou iguane race dia Fiji, timp te Gridina Zoologiet Cincianatl ate mm de erogtere im captivate persru rdioaat eu creastd in Puerto Rico, un ‘imal perictat, Acestea sunt doar programe vor ave cee ual dic hubaa ats a spec Tor In caved ese conservt sa eet byienilor in eaptiitate prezintadiferke ris Pot exista probleme de endgame dick pop: lita exe foarte mscX, sau colon intros! pa FB rapuse de bol in ele caeuns cresteea i captivate exe singura aperanxd de supravietute pests an mak de aceea cur af tebul sf se econo eased uel un efom pent salsarea de ie dis pare chiar sb une singe Sexi Cresterea pentru comert © aboxbie sratia acapuna specike et vt nw penta fhehberae, el pertiu eames sou piled lor, Grocindilents sua crescut i sea omtescial in rule pant ale turn ~ Aeslea de Nol as. chiar si Isvuel, in Fonda, wl [Bl rrorscna nspruston 51 MratehiLon ani in unt, Broasca de pamiint brand a fos fcrescutl in captvitace pene projects de el fnire, si a sgpat noi elestee in core pa foarte mi sca mein in pa care ve in timpal veri, fel incdt’ exeed putty ppiditen tn ap cénd browyele fs depun Sule tn aprile s ie Tritonlimat cu creas ure lang stspindite fn Marea Botanic, dar numa) fort acd hn ciuza postr, pestcilelor singin precum ea Umpleri elexeiion Misutle de pictedtie par st Muretoneze, prin scheme de Esanave a clescielor 3) repopularea lor Triton) mare cu ereasia cate adesea itl: ni in elestie din geidini, avid adincime si exclaie. corespunadtoaie, Prin protec clesteielor titonula) mare cu ereasta a fost protejte 3 alte speci, precum witonit laces H cel palmatl, broastele 91 Lroasteke cikstse Comune, sun numds de ake viet sevice colemile, Par 4 le pl aligatorl de Missisipos sunt cvesani fer, Q) Bromsca testoass penn hiana sh picle. Aceastt este 0 specle verde, cea mal mare Aprcupe extenminatt in tinutal Everghiles la dlatre broastele Scum au mal este aeninuata de dispare. testoase de mate, a ‘Aces ip de crestere peste st reduct pre: fost vinatd pind populailor silbaice 5132 t4ale aproape de dispar in acest fella perpetuaces Tor, cb coodiit ca We pentru carne, fevmele si fle conswulte si faeiaute fs nod oudte gl earapacea corespuneator, lar _mitaret popular de 5a. baa cin sélbaticke $8 fle seprivegheatt ct stenile, Tow, crocadiient rm aunt pret Sermele eutiere omsil pentn poplaren in mast si uncle care avertizeaza ferme ar parea 1 supaincarcan ‘oamieni de prezenta Tn Insticle Cayman s© pregareste un pro- — broastelorraioase sam similar de cresere 9 hroasteor testeise devi tot mal ern, penis cares lor, Lele ini aceste raspandlt. ferme sunt de isemene de acori st repuina ‘6 pmmportie stocui lor iy salstite penta See §= | migratory crossing Insilele Hnitanice au © populate lean sirica ae rdieS haere de fepile Din ceke L spac indie, patti peste eae acartoa fine potejie pen lege, Acesea sont gopidla pot eh (ech ca tu= Sern tri iho ras pn na deh Sopa ce nisip ite in colo late in mplode evadaras such! Angie, co arte mict popukie pe broapalor rdloace, feats de norchvest Are dod tian de hab tat ~ bartgane deschise et dune de coast Benele in exe eye sunt protec, Exists un pregram de cregere in capehite prin care alba, Se are og deosebit din evd, pert cl sau obser mci diferente Plincipala a decinului sopidle! de asip hantgincle sont deevokate iar dancle’ de ‘int tanaformate in zane de recreate Surpele hicks impart cu soparia de nssip uncle dintre habitat sale in bitdganele cin svcul Angle! i infruntt aceleast ameninti E fe un surpe Foate timid, dar se. le cl se lnegte foarte mrs este slectv fn alegerea bit $i broasea cle pimyint brunt este init a Dantgane gi dune de catia, Ent mick colo nic ieolate, imprastiate pe terra! Angie Scotil i Inland, dat acestea contin dea o factune din eve ce a existat Cu dow 30 de iTHERT] : ME kT