Sunteți pe pagina 1din 6
Pesti ososi Peste 20000 de specti de pestt ososi exploateaza habitatele marine, $f multe spectt tratesc in apa dulce, adaptandu-se la condititle diferite oferite de lacurt, parate, rdurt, elestee sf canalurt. prose 604) le millogne de ani Eveluia impurie a avut lee in oewan, st chiva ewendeati si peimilor pesti ancestrah ma tiaiese inca sf aia Carscteriiile Lor sHefvechi preain:d ladieli vale despre dez Wolivea respite: si locometiei, decarece acest pr pest au anumte tal comune ie 2 viegl pe Pamaint a ineepsr In rm cu Coelacantul Geme ale coelacantulul sti gist In depunesi de fosle vechi de 400 milloane de ai ind fey 1938 se credea 2 acest pewe este Uiypaeut dar in luna Gecespbiie a anu res pect «'Inglitcare @ unul maze din afc Marjorie Coueray-Latimer, 4 deseo specimen in capena nas tales cin ndon. Onginea peste a fost iden cat in Iesilele Comore ling Macias, anil pti yey Fscstar (imtper rendu) AMIMALE §1 PLANTE: © Pertele dovn viu colorat este dow tin dire rulee speci tropicale fr: rmoase din grupul pestilor cu Inowitoare jepoase, Clele Intepatoare ‘le deditelor de Perici pentru alt Pept mie S Un arbore legenetic rezentind relative ‘intra ciertale ‘grupuri de pot © Un coelacant conservat, mal demnult con Sideratdlsparut, Acest! pest! se intnesc pe fundl mari ia acdrcimi de pind la 400 m tang Insulele Comore In Oceana! Inclan. El ‘se hranesc cu calms! pestt mic, © Trel speci de pest dipnolexista acum in ‘Aiea, America de Sud i Australia. Odintoar® cept pent rau rtspandli in teats lumea. Newco (ase) = Lapis (Rn ead) © Un peste dipnot ‘can. Stramopl osiacantlor gah patie dipnot au trait acum porto 300 ‘do miloane dean B oveau vezid inetd ‘toare simple, folosite deoptpliminl Acogt pest strivechi avon Tnotitoare pertorale i abdominal in accent poaitie cx rembrele anterioare $1 posterioare ale beimeler animale terest cu patra picloare. in cole din urma a past o rset populaie de foelacant in apele adanci din jar nse wh cinice Grunge Comore, Lociitoni insulet unogteau pest ancor! pescuii din gresealt dar prea uncurosi pentns s fi mina CCoelacantl diesel din devonian (acum {08.360 milioane de ani) — © yeeme in care cei init ainfbieni dexelta picioare at ieveau din apt pentru a se deplasa pe wea Sore dernebire de pen mexlerni, covlacanta we inottoare lobate cuxhte, Reeare sustinut tle unschi sh oase bine dezvolate. La inceput Se cralea ci pestle umblZ pe fundul nda Tin tm remarcab) al i clans Fricke