Sunteți pe pagina 1din 3
w 1 . Rozatoare ¢nennie Zz veveritelor Exista aproape 400 de specti ae diferite de rozdtoare asemd- u in toatd Iumea. Aceste animale se pot adapta atdt de bine toate ocune de pe Pim Co ei a nite sub ntmele le parce, La el ca veveritee foatteate din aiele nosite, aceste animale varia ca forent de a enfrimes ik sore Crstorul de munte, isi Ge lung eoas tei de pend 2 Pacfeulul din America de Nord Ste cel peopl descendent al acestor Fepésesc acum 25-59 milioane de an. cu toate Tie presipune ec vevertele terest st apa inetsaren eu mult mal ei mul veveritalor weveriele ersten castor de unt, veveritele eu coaelt ey aspect de toe de peste, oarecele cu buzunar, sobolini ca aur oi fepurele satitor, De fapt co ce av aces te animale in comtun, in ceea ce piveste Inf bur, exe clspunerea priv a muschior Faletor Veveritele wmila vevennor ese Gea mea versa inte init, 51 neobisout peintte roztoare ©) Veverte canuye texte fap ca suntdnne © acd active 1 loculegte pute tiypul als. De asemenen in categoria an dn stu Amer de malelor pe care no le recunoagiem a fad Nerd de Weverite "cae pot grupate i veveric eres- styl secolul at te yeverie de copacl al weverke curiae 13-ea Marea se includ! famille de “saints, clint de tan H Aca de precic ai mannotele, Acesica se gisesc in Suck jones tabatelor kami, ~ de padres rama opt pand padre’ empe dela muri nalts pind i ciple Daa lungut detente i deserut = foeineg 2 Exropel Ase m locum vont ca tarurie dene ti ‘merch de Nerd opacior i pnt avian a aclinci’ de 4 ont 12 ppeel do si ub pg rmormote Tate fees animale presindl adapett a vel gh rh de sat. Vevertee cave tnprisdaia pe tot nisi febinte en eats! anda pleea Gare a3 cum att si numele es, uate In coral anesza ca 0 panisité ned lane Yevertele terete. sont BASKE ste Te tiaret parte a impala priwre cata SS for ta ger Se gasew: ch preponlerent in Amerit de Now Fumpa, Aas Aten wteare ascute pent ase putea agatafntinp pate Hoke ie Ase de sarhest Macwetele, eink de preerie # maimutele ce alead Th sus sl infos pe truncal Yevertee erese se aseamind in iofl- sunt de asemened snimile teresine, care se copaclor so cook stifasi cae le memine gare eu vergcarels lor cane Irfiese in copaci, aseund in viauini sf sunt im gener] mal mel echiibrul, clamindite fp saltunle Tor cin ies au unschi mai miei ¢.coai mai putia stu” $i mai greol deedt alte retour, Au picoate creangien cieangl. st cure in acelasi timp Iease Maratea if Inc vizain! sub pind, Scute dar puceence 9.6 codit foarte seund, infigurs in jul trap le tine cald 3p tin avind piccarele mulk emai seuite dar wal pu da foarte mportned — ce obicelaceasia hu Pu) somnuiut Veveritedle de copaci tries: ernice ~ ia mod deoschit cele posteriane, este mai mare decit o tele cin hinged este Ux in hime, aviad multe spect in spe- Ele sine echip jowre Gutemice si corpuhl si nu foarte stafoass, Cainele de cial in America Cereal sin Aside audlest. gheare Jungi adptate la sipatul tu pido, preeiie seamand cu matmota, dat pusin rust Veventele zhurdoare, care pot plint pe Cele mai multe cine ee prezintt par pe Subhke, Coada pode Fath sau neat ta eet disante de 100 de mein de la un copae Ia epi, ceca ce Te face capable nt se mite pe si neve stfnna. Acesia Se tsese In zonele HEB) rozkr0nne ow rannin veverreLon rempenite nordice, lesea in mun st tn fimpile deschise” inst hacegul «xe un fochtor al chitin ae efinele de preere un locuitor in exchtte al Maplor Cenpi 2 Statelor Unt Maamele anict de loa cu pangs inteio lor 31 seminteor. Ele $3 Ametica de Nord pple aut obra mat fe laese uma nA. ‘evericle ok copae if fac cuiburle ~ saa seorburile = prime crengi, uncoxt Iglnd bul ines past, attugindkrd mai mul rer spo? ined cu iba sl ruse fle yeverte terest fac via sre vt sn) stincsase sau sub paint, meinntek pete in peel de pet ‘au Tn gunchi de cope, da cele mat rate Intl in viavini sipate de ele insole. Acestea se por extinde foarte muk Memmotele, de ‘Geom, tidiese ie general in eolonl. de cite $2 de unimule in doar o singusl vinind Cini de prcere pot aven un stom chias mnalelrorat ect acestt in eave mi de ank fle ese Smpreuna Ta caput fall sub para ad cae pot ange pt 2 fe. misironie de paman care prev Obiceiuri alimentare Nucie s ceminfole sunt hrana prinepala ave sergelor, desi ondndned si plante, cluporc insecte 9 chiar aacor ot suplimenteazt dita (ct out de pases reptile ‘de pamint se hese cu veR ave se gaseste din abunden tar cain de preeite se fess doar in ra tzuinior, rote plane Jnute~ pene a aveu mat buna vizbaiitare Su Tika Ioe de ascunris animielor de pra Toate ve © vndndugt hrs nin abutele di fa si stind pe coapse per thu 0 contd mai bine, facsivit or rg crese fa mod consiane Ge-a lungul vet Mule severe fy aacund hiana in paimint, Fave iWesei Wed unde ve alld locurile unde sau iscans hand veveiele sunt un fel de uke in animulele terese din acest jp, in special cele din emsfert nordic, hiberneazd in empl fend, Uncle clnire ee de exemplu marotele, toariaa se Bane fncontinuks penirs a pane pe ele wn stat de sgetim ine, i deportes 2% ms Prin exerci veveit devine exper deschiderea chlor. Perfectionéndul tehn a (1-3) in cele dh urmd reugeste 30 desch- {fo © aura de-c iungul nil naturel (4). timp ce vevertele de pamaot sh Thrina in viauinlle lee ca sf 0 fe a4 le ajute at treack wena cu Veveriele de copae nu hibemezt, dar pot sa ste i wir in special clad Tnperectere hhetnae, sn pr Petioudt Ue gesisi funete de speci, lr ‘ane loc dupt pevioada de win aonele temperie urea 21-40 de ele {sunt ohh, golash sh neafiori raisers Nurul palo varie wre 1-2 31 9, fit unele speci nase Ge mi mle or pe an Lt niulte spec pi se dlemvona pede resend din 4 dou yuma I celei dea doa sptiminl de vas, sar oobi ise deschid in a trek sat a pata pda, [De obice) sunt gas. a pasesse visuina tind av ckja pase pnd In gapte sapltmin 5 Sevin independet fate cardnd dupa ac Vevertelo aburatoate Te tebuve « Our Se preris pe un dot We copac. Numele nell de preerle ine de le strigdtal [ul de avertzare care sun mal degrabi ca Iiteatul uni cine © Veverita rosie ‘este una din cole rrilere europene. ups ani ce dackn, rmirimoa populatil seestel sped est abilizats, fr In trele zone este lar in ereytere nai lunge ca #2 devant independent, lar Cinele speid mu sunt ingdrete pnd Ia vaestt le zece sptiendn, Mute speci sunt gata de mperechere la un an, deg asirmotele ea unt se maturizea23 mol lent Castorul de munte Aces animal mic si insat~ are Tangles de 30a] cin 51) col grousa ~ pu este nk cis Tor propri=rs, nici nu usleste In spec fume. Se intiineste dost dest lungul coastel Preficulul Ameriot de Nord, din sudal CColumbiel iunice pana in centr Cabferns de [a rivelul uni pit nivel copaction ce ‘bioel in pidur cu vegebnie densa nant bine drerat, cu multe deechideni ce pre un labisat de tuncle 9 inelped com suruite pent dont, deporte heana 9 per ti detectt Cosovul de mune se heagexte cu tt fell de pleete, rinciad o pate in timp ee le fleye, der parte considerabila le duce in ndapost. Chit dacd nu este un cffotor foare agi, totusi se pate arcs paid la 7 st roadlé zamurlle 5 cengile mci dle cpa, Last fo went un mic coter din fevare rane per tru ase propa de ele la cobordrea cu capt fn kes Dea is depoeitesea hrana in vizulna, case torul de mune nu hibernez AceIsH specie este matust a punet de vedere sexual la varta de 2 an, tr impere cherea are loc dea lurgul 2-6 sapaenin fama Hew sau is Joceputul primveri, Se ruse 2 para la 5 pul i Hecate An, Neojutorss masters, sunt iepticats pe la vrata de 8 sapttndni, dir nu sun altngati din vieuind pana toamn, Popancitl cu buzunar is tities vasa sub plo ai mult decit once alt ruct dest sa Se intilaesie doar in atoerica de Nozd st genet, cin vewul Canad’ pnt in Panama, fv acest perimeau poute fi isi In toate sip nile ele Fatt care ofers soul potive pentru spac viznina Hine acapeai la vata subterand, popindai au corpill delicnt, picioate scuite, st 0 coud scurit aproape fae pr, foarte sensible atingere: Degetale de la labele dha fat saat previeute cu 5 ghiare, pe core le Folosese la par paiminsl Deoareve Ia spat se ahs de ineisvit lung! ascutt, Duzcle pot inchs in spite acesiors,percu ct mize sau Jtte tn gurd. Sn consecing, aces dnt (pure ints vie popindh, sl cr Phare lor, crese foare repetie lo specie hte CT mum pea Termenul de buaunar vine de la pungile de pe care parce a feel. care se intind de ls brit pind 1s umer Sunt folosite penta Cleareahrunel jos fa vuln’ 9i pot f ites pe dos pentra 2 fi curate Vavinile lor complicate aunt excavate adie sub pimiet, «i ssiete de tune ce luc spre cur. depoatie de trang, 31 spre Tocul units i fae neves © Vevertia cu conda cu aspect de sol de pes- fe in vestul Ail se deplaseaxA de pe un co- ‘ac pe alt cao veverna zouratoare. Aceste _veverte sunt scat intr-ofamiie separa O coads stufoast 9 veveritel 0 att 5-41 mentied ech bral fn timp cost croiegte drum brine copad. Ea Serveste sea patura In lernie geroase. © Veverita cenusie Fe construieste ttumeronse cuiburh In copad site foloseste la Ineamplare. arma culburie sunt acesea de asemenen spre supratats paxdmtulu pen: teu obtine being sub form’ de chdfein st tubarcul. Suet animale solitere gi adesea Sgreive i ecare cima sap i ocupd Mieuina si ish pazeste propel terior, mea tertorllor variazt, dat de obicei wsculi oeups suprafere mat marl decit femelele ‘Natta lt maforhatea popandilor cu bue ‘urate face sub pan, ar is string plate 51 de In suprafieh pe cane le vor incest in purge de Is obs se vor cin in vizuina Popandaul cu buzunar aleargt inate sh jnapo’ des Iungul cunelalor sel, folesinds coats pentns ghicare Je timp de iar, in zonele mal sect oni rpulele devin, in general, inactive, des) nu bibemeazal Se imperecheava prantvars, dup face fomelele sf musculi se separ. Gestatis ‘lreaed 17-20 alle, lar curnarul Ge pu poate varia cle a2 LIL FL sunt dependent de Puede tor pana sunt itsteat A aproape 6 sapamini. Oupa danstel sipranies incep Sse mpraste ar mat cae pus incep