Sunteți pe pagina 1din 5

Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița Casa Corpului Didactic Ialomița

Inspector şcolar general, Director,


Stavăr Ilie Borodea Gabriela

Biblioteca Județeană ” Ștefan Bănulescu” Colegiul Național ”Mihai Viteazul ”


Director, Slobozia
Racoviţeanu Mihaela Director,
Frâncu Paul

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
” MIHAI EMINESCU ”
Ediția a II-a, 15 ianuarie 2011

ARGUMENT

În perspectiva integrării învăţământului românesc în cerinţele şi standardele europene


este necesar să cultivăm la elevi mândria specificităţii culturale proprii printr-o revalorificare
a potenţialului cultural.
Proiectul are ca principal scop valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al
liceenilor în realizarea unor lucrări artistice originale precum şi potenţialul socio-cultural al
profesorilor.

Obiectivele proiectului:
1. Cunoaşterea şi protejarea valorilor culturale şi literare proprii.
2. Descoperirea unor noi talente, care se pot dezvolta şi confirma pe parcurs, întărind
prestigiul şcolii şi al comunităţilor cărora le aparţin.
3. Stimularea creativităţii, a curiozităţii intelectuale, a comunicării şi deschiderii culturale
ca elemente constitutive ale personalităţii tânărului european contemporan.
4. Educarea intelectuală, morală şi estetică a tinerilor, pregătindu-i pentru o viaţă cu noi
şi multiple provocări.
REGULAMENT DE PARTICIPARE:

Concursul va cuprinde două secțiuni:

I. creație literară : poezie, proză

II. eseu cu tema: Interferențe eminesciene în literatura română și în literatura


universală / Eminescu – între mitizare şi denigrare?, având ca repere unul dintre
următoarele grupaje de texte poetice/ citate critice:
a) Horatius, Carmina, II, 14, 13-20, 25-28; Carmina, I, 9, 5-16, 21-24 și Mihai
Eminescu,Glossă

Frustra cruento Marte carebimus Zadarnic fugi-vom de crâncene lupte,


fractisque rauci fluctibus Hadriae, de-a Hadriei valuri ce-n ţărmuri sunt rupte,
frustra per autumnos nocentem zadarnic, Austrul în toamnă când vine,
corporibus metuemus Austrum. de teama lui trupul păzi-ne-vom bine.

Visendus ater flumine languido Căci tot vom vedea noi Cocytul de-
aproape
Cocytos1 errans et Danai genus târându-se leneş cu negrele-i ape,
infame damnatusque longi pe Sisif la munci îndelunge căznit
Sisyphus2 Aeolides laboris. şi neamul lui Danau de lege lipsit.

Absumet heres Caecuba dignior Cecubul, cu-o sută de chei păzit bine,
servata centum clavibus et mero l-o bea un urmaş mai cu minte ca tine,
tinget pavimentum superbo, iar vinuri din cele ce fi-vor vărsate
pontificum potiore cenis. pe lespezi – nu-s nici la ospeţe bogate.
(Carmina, II, 14, 13-20, 25-28)

Dissolve frigus ligna super foco Alungă frigul, lemne iar în vatră
large reponens atque benignius punând, braţ plin, şi toarnă, larg la suflet,
deprome quadrimum Sabina, paharnice, tu, vin din cana
o Thaliarche, merum diota. sabină, din cel vechi, de patru toamne!

Permitte divis cetera, qui simul În seama zeilor te lasă: dânşii


stravere ventos aequore fervido odată vânturile domoliră,
deproeliantes, nec cupressi învârtejite-n larguri, clocot,
nec veteres agitantur orni. nici chiparoşi, nici frasini nu dau freamăt

Quid si futurum cras, fuge quaerere, et Ce fi-va mâine, fugi de-a-ţi face gânduri!
quem Fors dierum cumque dabit, lucro Ce zi, sub Soartă, îţi e dată-i bună -
adpone nec dulces amores câştig sporit – iar tu iubirea
sperne, puer, neque tu choreas, [...] şi horele nu le uita, copile, [...]

nunc et latentis proditor intimo acum şi-al fetei chicotit, ştrengarul,


gratus puellae risus ab angulo ascunsul ei trădându-l, cel de taină,
pignusque dereptum lacertis ţi-i scump, ca un zălog, din deget
aut digito male pertinaci. luat, mai vrând, mai nu, ori de pe braţe!
(Carmina, I, 9, 5-16, 21-24)

1. Cocytos – unul dintre râurile Infernului, al cărui nume se traduce „râul suspinelor”
2. Sisyphus – considerat cel mai viclean dintre muritori, fusese pedepsit de zei să ridice veşnic în
vârful unui munte un bolovan, care se prăvălea înapoi, iar el relua etern acelaşi chin.
b) Mihai Eminescu, Luceafărul și Ion Barbu, Riga Crypto şi lapona
Enigel

c) „Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura poetică română va începe


secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma limbii naţionale, care
şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi
punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmântului
cugetării româneşti.”(Titu Maiorescu, Eminescu şi poeziile lui)

d) “Ca să scrii azi despre Eminescu trebuie să fii foarte deştept ori nebun.
Nu am pretenţia că fac parte din prima categorie şi, trag nădejde, nici din cea
de-a doua... Eminescu a ajuns un clişeu naţional. Şcoala românească a făcut
din el un nume comun, un automatism supărător pe buzele tuturor. Să fii
detractor, să-i negi importanţa şi actualitatea e tot un clişeu. La fiecare 15 ale
lunilor ianuarie, respectiv iunie, cădem în admiraţie faţă de calitatea noastră de
români pentru că – nu-i aşa? – Eminescu a fost şi el tot român. Nu la fel de
mare ca Ştefan cel Mare, dar, oricum, în Top Ten. Opera poetului a devenit
victima mitizarii excesive (si, uneori, chiar de prost-gust) a numelui Eminescu.
Mă întreb cum ar mai putea astăzi un elev de liceu sa rezoneze cu adevărat la
nişte texte precum Epigonii, Venere şi Madonă, Floare albastră, La steaua sau
Luceafărul, dacă în jurul acestor poeme a fost creată o atmosferă de priveghi la
care trebuie obligatoriu să participe.După cum cred că aţi observat, rândurile
de mai sus au în vedere receptarea largă a scriitorului. Lucrările serioase,
tratatele de specialitate evită, de regulă, capcanele amintite, dar pot deveni şi
ele, încet-încet, victimele acestora. Pentru că, indiferent de cît de specializată
ar fi, cercetarea ştiinţifică are nevoie de un public, de un beneficiar. Şi dacă
acest public e învăţat să gîndească după şabloane, nu trebuie să ne mai mire
dezinteresul unora (mă refer la cei pasionaţi totuşi de literatură) faţă de acest
gen de lucrări”. (Şerban Axinte – articol „Ca să scrii azi despre Eminescu
trebuie să fii foarte deştept ori nebun” în “Observator Cultural”, nr.444 )

Pot participa elevi (clasele a IX-a – a XII-a). Textele trimise nu trebuie să mai fi fost
participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv
pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat
din concurs şi va suporta consecinţele legii.
Textele vor fi redactate în Times New Roman, 12, la 1 rând, cu diacritice. Nerespectarea
acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.

Lucrările vor fi trimise până la data de 07.01.2011 (data poştei), iar rezultatele
concursului vor fi anunţate pe site-ul liceului, pe adresa http://www.cnmvslobozia.com.
până pe 15.01.2011.
Fiecare participant poate înscrie în concurs maximum trei lucrări de proză, un eseu şi
între şapte şi zece poezii, tehnoredactate în trei exemplare. Lucrările, semnate cu un motto,
vor fi expediate pe adresa COLEGIUL NAȚIONAL ” MIHAI VITEAZUL ” SLOBOZIA,
BULEVARDUL UNIRII, NR.10, JUD. IALOMIȚA, COD 920095 sau direct la instituţia
organizatoare, cu menţiunea Pentru concurs. Creaţiile participanţilor vor fi însoţite de fişa de
înscriere (conform modelului anexat) cu datele personale, închise într-un plic, purtând acelaşi
motto cu cel din lucrările elevilor.
Juriul concursului va acorda premii şi diplome câştigătorilor, precum şi adeverinţe de
participare profesorilor îndrumători. De asemenea, organizatorii îşi rezervă dreptul de a
publica lucrările premiate în reviste de specialitate locale şi naţionale.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:0243236322 la adresa de e-mail
loredanaalinastan@yahoo.com sau de pe site-ul CNMV SLOBOZIA
http://www.cnmvslobozia.com

PROFESORI ORGANIZATORI:

STAN LOREDANA ROMAN ALINA TENDER CRISTINA


Avizăm participarea
Unitatea
(Semnătura şi ştampila)

COLEGIUL NAŢIONAL ”MIHAI VITEAZUL”


SLOBOZIA
CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ
”MIHAI EMINESCU”
Ediţia II, 2011

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

1.Motto....................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................
2. Numele şi prenumele.....................................................................................
C.I. (seria, nr.)................................eliberat de...................................................
la data................................................................................................................
3. Născut/ă la data de.......................în localitatea.............................................
Judeţul...............................................................................................................
Domiciliul (adresa + telefon)............................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................
4. Şcoala de provenienţă, clasa şi
localitatea ................................................................................................................
.................................................................................................................................
....
..........................................................................................................................
5. Profesor îndrumător......................................................................................
6. Titlurile lucrărilor.........................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Semnătură autor
..............................