Sunteți pe pagina 1din 26

Midi LOGGER GL 200 – Ghidul pe scurt

• Verificarea carcasei
După despachetare, verificaţi carcasa lui GL200 înainte de utilizare pentru a
vă asigura că nu există zgârieturi sau alte defecte

• Verificarea accesoriilor
9 Acest ghid sub formă printată
9 CD-ROM conţinând driverul USB şi aplicaţia software
9 Adaptor AC/DC (1 set)

• Setarea şi verificarea frecvenţei curentului alternativ


Setaţi frecvenţa curentului alternativ în meniul „OTHR”
Această setare (50 sau 60Hz) afectează capacitatea de eliminare a
zgomotului

1
CUPRINS

Denumirile componentelor ........................................................................................................................ 3


Panoul frontal ............................................................................................................................................ 3
Panoul din spate....................................................................................................................................... 3
Conectare ....................................................................................................................................................... 4
Conectarea adaptorului AC-DC ............................................................................................................ 4
Conectarea cablului de împământare ................................................................................................. 4
Realizare conexiunilor la reglete.......................................................................................................... 5
Descrierea tastelor de control .................................................................................................................. 6
Descrierea diverselor meniuri................................................................................................................... 9
Exemplu de măsurare ............................................................................................................................... 11
1. Pregătiri............................................................................................................................................. 11
2. Configurare: cum se realizează configurarea pentru măsurarea de temperaturi......... 12
3. Achiziţia datelor: cum se măsoară temperatura .................................................................... 17
4. Redarea datelor............................................................................................................................... 19
Funcţii utile .................................................................................................................................................. 20
Funcţii Trigger pentru a controla pornirea sau oprirea achiziţiei ............................................. 20
Întindere, Poziţie şi Urmărire pentru ajustarea afişării semnalelor .......................................... 23
Funcţia „Quick Settings” pentru modificarea rapidă a anumitor valori .................................. 25
Specificaţii standard.................................................................................................................................. 26

2
Denumirile componentelor

Panoul frontal

Panoul din spate

3
Conectare

Conectarea adaptorului AC-DC

Conectaţi adaptorul AC-DC prin intermediul intrării „DC-LINE” a GL200

Conectarea cablului de împământare

Utilizaţi o şurubelniţă pentru a apăsa butonul de deasupra intrării de împământare în timp ce


conectaţi cablul de împământare la GL200. Celălalt capăt al cablului se conectează la masă.

4
Realizare conexiunilor la reglete

Intrările de puls, de semnal logic, trigger extern şi cele de alarmare sunt similare cu cea de masă.
Realizaţi conexiunile la acestea la fel ca şi în cazul conectării împământării.

5
Descrierea tastelor de control

Această tastă activează setările SPAN, POSITION şi TRACE. La apăsarea tastei, modul de
afişare al informaţiei (formă de undă, valori etc) după secvenţa descrisă mai jos. Utilizaţi tastele
Sus şi Jos pentru a selecta canalul şi Stânga şi Dreapta pentru a modifica valoarea setării
respective.

Apăsaţi tasta Time/Div pentru a modifica numărul de secunde pe diviziune pentru graficul
corespunzător formei de undă

6
Apăsaţi tasta MENU pentru a deschide o fereastră cu setări ale achiziţiei. De fiecare dată, când
este apăsată tasta, categoria de setări se modifică conform secvenţei de mai jos:

Apăsaţi tasta QUIT pentru a anula modificările realizate în cazul unui meniu. Dacă aparatul
operează în modul la distanţă (Key Lock), în speţă operarea prin intermediului computerului (prin
interfaţa USB), folosiţi această tastă pentru a vă reîntoarce în modul de operare Local.

Aceste taste sunt folosite pentru a selecta elementele din meniu, pentru a modifica setări legate
de intervale în modul SPAN de afişare, pentru a muta cursoare în timp vizualizării datelor
înregistrate şi altele

Apăsaţi ENTER pentru a memora modificările făcute în cadrul unui meniu

Aceste taste sunt utilizate pentru a muta cursorul la o viteză mai mare în timpul vizualizării datelor
înregistrate şi pentru a modifica modul de operare în cadrul meniului de setare a configuraţiei
pentru lucrul cu fişierele. Apăsaţi ambele taste şi ţineţi apăsat pentru cel puţin două secunde
pentru a bloca tastatura. Pentru a anula blocarea tastaturii, apăsaţi-le din nou simultan şi ţineţi-le
apăsate pentru cel puţin două secunde. Blocarea tastaturii este confirmată prin aprinderea unui
semn specific pe afişaj

7
Apăsaţi tasta START/STOP pentru a începe achiziţia de date atunci când GL200 se află în modul
Free Running şi pentru a opri achiziţia atunci când aceasta se află în desfăşurare. Dacă această
tastă este ţinută apăsată atunci când este pornit dispozitivul GL200, se va intra în modul USB
Drive.

Apăsaţi tasta REVIEW pentru a reda datele achiziţionate. Dacă GL200 se află în modul Free
Running, se vor reda datele capturate ce corespund unor achiziţii încheiate. Dacă GL200
achiziţionează date, datele sunt redate prin împărţirea în două părţi a imaginii.

Apăsaţi tasta CURSOR pentru a trece de la cursorul A la B sau invers, în timpul unei operaţii de
redare a achiziţiei. Dacă alarmarea a fost specificată ca „Alarm Hold”, apăsaţi această tastă pentru
a anula alarmarea. Setările legate de alarmare sunt realizate în meniul „TRIG”

Apăsaţi tasta FILE pentru a salva datele în memoria internă a GL200 sau pe un dispozitiv USB

Apăsaţi tasta NAVI pentru a afişa descrierea diverselor taste în starea Free Running şi în cadrul
capturii de date sau a operaţiilor de redare a achiziţiei

8
Descrierea diverselor meniuri

(1) Stare dispozitiv – afişează starea de operare

(2) Timp/diviziune – afişează scala de timp curentă

(3) Alarmare – afişează starea ieşirii de alarmare (Roşu însemnă că alarmarea se


produce sau Alb în caz contrar)

(4) Stare logică – afişează starea semnalului logic (Albastru pentru „1” logic, Alb pentru
„0” logic)

(5) „led” dispozitiv USB („led” accesare memorie sau USB) – se face verde atunci când
un dispozitiv de memorare pe USB este inserat. Atunci când memoria sau dispozitivul pe
USB este accesat acesta „ledul” devine roşu.

(6) „led” blocare tastatură – afişează starea blocării tastaturii (Galben pentru tastatură
blocată sau Alb în caz contrar)

(7) „led” utilizare la distanţă – afişează dacă se operează de la distanţă sau nu (Galben
indică operare de la distanţă iar Alb indică operare locală)

(8) Indicator de stare AC / baterie – afişează următoarele imagini în funcţie de sursa de


alimentare, respectiv încărcarea bateriei:

9
(9) Date semnal – afişează modul de afişare selectat prin intermediul tastei
SPAN/POSITION/TRACE

(10) Afişaj numeric – afişarea datelor numerice pentru fiecare canal. Tastele Sus şi Jos
pot fi utilizate pentru selecţia canalului activ (mărire afişare a mării instantanee). De
asemenea, canalul selectat este afişat în partea de sus extrem a display-ului

(11) Setări rapide – afişarea unor parametri ce pot fi modificaţi mai repede decât prin
accesarea meniului. Tastele Sus şi Jos pot fi utilizate pentru activarea setării, şi Dreapta şi
Stânga pentru a modifica valoare respectivă

(12) Informaţii utilizator – afişarea informaţiilor corespunzând utilizatorului curent

(13) Creion – afişează poziţia semnalelor, a triggerelor şi intervalele de alarmare pentru


fiecare canal

(14) Nume fisier – afişează numele fişierului în care se salvează datele capturate. În
timpul vizualizării datelor salvate, este afişat numele fişierului din care se preiau datele

(15) Limită inferioară scală – afişează limita inferioară a scalei corespunzând canalului
selectat

(16) Afişare semnal – semnalele urmărite sunt afişate aici

(17) Limită superioară scală – afişează limita inferioară a scalei corespunzând canalului
selectat

(18) Stare captură date – în timpul unei achiziţii de date, în acest dreptunghi se afişează
dimensiunea spaţiului liber din memoria (internă sau a dispozitivului extern). Când datele
sunt vizualizate, în acest loc se indică poziţia pe scala temporală

10
Exemplu de măsurare
În această secţiune va fi redată o explicaţie simplă referitoare la modul de achiziţie a datelor:
Pregătiri -> Configurare -> Captură Date -> Redare Date

În acest exemplu se vor utiliza două termocupluri pentru realizarea măsurătorilor:

• Scop măsurători: măsurarea temperaturilor unor obiecte

• Puncte de măsurare: 2 locuri

• Interval de achiziţie: 1 secundă

• Destinaţie date: dispozitiv de memorare pe USB

• Punct important: se doreşte verificarea datelor chiar în timpul achiziţiei

• Obiecte necesare: termocupluri T, dispozitiv de memorare pe USB

Notă: dacă un dispozitiv pe USB nu este disponibil, utilizaţi memoria internă a aparatului
GL200

1. Pregătiri

Conectaţi termocuplul 1 la canalul CH 1


Conectaţi termocuplul 2 la canalul CH 2
Conectaţi adaptorul AC-DC
Inseraţi dispozitivul de memorare în portul USB
Deschideţi aparatul

11
2. Configurare: cum se realizează configurarea pentru măsurarea de temperaturi

Faceţi setările necesare pentru achiziţia de date. Aici se vor indica doar acele setări care sunt
absolut necesare. Alte setări vor rămâne la valorile lor implicite (cele din fabrică).

IMPORTANT: Operarea de bază în interiorul meniurilor

Tastele utilizate în cadrul meniurilor sunt săgeţile (Sus, Jos, Stânga şi Dreapta), tasta ENTER şi
tasta QUIT. Poziţia curentă a cursorului este afişată cu verde. Utilizaţi săgeţile pentru a muta
cursorul. Dacă apăsaţi tasta ENTER, un meniu de selecţie sau o căsuţă pentru introducerea de
valoare numerică va apărea. Dacă apăsaţi tasta QUIT, ecranul se închide şi modificările setărilor
se anulează

Exemple de operare în cadrul meniurilor sunt înfăţişate mai jos:

i) Utilizaţi tastele cu săgeţi pentru a poziţiona cursorul pe parametrul Input al canalului CH1 şi apoi
apăsaţi tasta ENTER.

ii) Un meniu de selecţie este afişat atunci când tasta ENTER este apăsată . Utilizaţi tastele Sus şi
Jos pentru a selecta „TEMP” (temperatură)

iii) Apăsaţi ENTER pentru a confirma selecţia

NOTĂ: pentru măsurarea de tensiune, selectaţi „DC”


12
Pentru cazul de măsurare considerat în acest ghid secvenţa de operaţii este următoarea:

i) Apăsaţi tasta „MENU” pentru a intra în meniul de configurare

ii) Selectaţi „TEMP” ca parametru de INPUT pentru canalele CH 1 şi CH 2

a) mutaţi cursorul pe coloana Input a canalului 1 şi selectaţi „TEMP”


b) faceţi acelaşi lucru şi pentru CH 2

iii) Selectaţi „TC-T” pentru parametrul RANGE pentru canalele CH 1 şi CH 2

a) Mutaţi cursorul pe coloana Range a canalului 1 şi selectaţi „TC-T”


b) Faceţi acelaşi lucru şi pentru CH 2

iv) Selectaţi „Off” pentru toate celelalte canale


a) Utilizând procedura descrisă mai sus, selectaţi „Off” pentru canalele CH 3 până la CH
10

v) Apăsaţi tasta MENIU pentru a deschide meniul „DATA”

13
vi) Setaţi intervalul de achiziţie la „1s”.
Mutaţi cursorul pe parametrul „Samplic” şi selectaţi „1s”

vii) Specificaţi numele fişierului unde vor fi memorate datele


În acest caz veţi crea un director numit „TEST” în cadrul memoriei USB şi veţi configura
aparatul să memoreze datele în interiorul acestui director

a) mutaţi cursorul în cadrul parametrului File Name şi apăsaţi ENTER


b) Cu cursorul pe meniul <MEM> din ecranul următor, apăsaţi ENTER

c) Casuţa cu setările fişierului se deschide în următorul pas. Această căsuţă este utilizată
pentru a specifica numele fişierului în care se salvează datele (în cadrul memoriei
interne a GL200 sau pe memoria externă)

d) Mutaţi cursorul pe <USB1> şi apăsaţi tasta Stânga


e) Apăsaţi tasta >> pentru a muta cursorul pe „Create new folder” (creare de subdirector)
şi apăsaţi tasta ENTER

14
f) căsuţa cu text este afişată. Veţi crea un subdirector numit „TEST”

g) Introduceţi „TEST”, mutaţi cursorul în dreptul „OK” şi apăsaţi ENTER pentru a confirma
setarea
h) După cum este arătat în următoare figură, un director <TEST> a fost creat. Utilizaţi tasta
<< pentru a alinia cursorul cu opţiunea „Select file/folder”, iar tastele Sus şi Jos pentru a
muta cursorul în dreptul subdirectorului <TEST> şi apoi apăsaţi ENTER

i) Verificaţi că „TEST” apare ca director şi mutaţi cursorul în dreptul „OK” şi apăsaţi tasta
ENTER

15
j) În imaginea de mai jos, se poate verifica destinaţia datelor achiziţionate, cantitatea de
date care poate fi achiziţionată şi cât timp se poate face achiziţia la parametrii actuali

Cu aceasta setările necesare pentru achiziţie s-au încheiat

16
3. Achiziţia datelor: cum se măsoară temperatura

Acum, că toate setările au fost realizate, se va începe achiziţia propriu-zisă. În timpul achiziţiei,
veţi încerca să redaţi date care au fost achiziţionate anterior.

i) Pornirea achiziţiei
a) Apăsaţi tasta START/STOP
b) Un mesaj de confirmare este afişat

c) Apăsaţi tasta ENTER pentru a începe achiziţia

ii) Starea achiziţiei este afişată pe ecran


De îndată ce achiziţia este începută, timpul ce s-a scurs şi timpul care mai este permis
achiziţiei este afişat în mod continuu

iii) Acum, haideţi să redaţi nişte date ce au fost achiziţionate anterior (redare în modul cu afişare
dublă)

Datele ce au fost achiziţionate în trecut pot fi redate în timp ce cele noi sunt capturate de către
GL200. Mai mult, datele din trecut pot comparate cu cele curente pe ecran, prin împărţirea
afişajului în două.

17
a) Apăsaţi tasta REVIEW pentru a afişa datele în formatul cu două părţi

b) Mutaţi cursorul pentru a vizualiza mai bine semnalele

iv) Oprirea achiziţiei


Apăsaţi tasta START/STOP pentru a încheia achiziţia

a) Apăsaţi tasta START/STOP

b) Un mesaj de confirmare este afişat. Apăsaţi tasta ENTER


c) Achiziţia se încheie şi GL200 trece în modul „Free Running”

Cu acest pas se încheie operaţia de achiziţie

18
4. Redarea datelor

Acum că achiziţia redarea datelor a fost realizată, haideţi să redăm o parte din datele
achiziţionate. Datele au fost memorate în directorul <TEST> ce a fost creat pe dispozitivul de
memorare pe USB. Numele fişierului este creat automat, astfel că denumirea sa este de forma
„An/lună/zi-timp_UG.gbd”. Anul, luna,ziua şi timpul sunt cele care corespund începerii achiziţiei.

i) Selecţia unui fişier pentru redare

a) Apăsaţi tasta REVIEW


b) Din moment ce fişierul de redat este cel corespunzând datei şi orei achiziţiei, acesta
poate fi selectat uşor. Mutaţi cursorul pe OK şi apoi apăsaţi ENTER

c) Ecranul de redare se deschide

d) Mutaţi cursorul în poziţia dorită pentru verificarea semnalelor, a datei şi timpului etc.
Tasta SPAN/POSITION/TRACE poate fi folosită pentru a modifica întinderea graficului, poziţia,
semnalele urmărite şi alţi parametri de afişare
e) Apăsaţi tasta QUIT pentru a încheia operaţia de redare a datelor. Un mesaj de
confirmare este afişat. Apăsaţi tasta ENTER

f) Redarea datelor se încheie şi GL200 trece în starea „Free Running”

Cu acest pas se încheie explicaţia referitoare la utilizarea funcţiilor de bază ale GL200

GL200 are o serie de funcţii folositoare, o parte dintre acestea fiind prezentate în paginile
următoare

19
Funcţii utile
GL200 are o serie de funcţii care permit utilizarea mai eficientă. În cele de urmează au fost
selectate trei dintre aceste funcţii:

Funcţii Trigger pentru a controla pornirea sau oprirea achiziţiei

Funcţiile de Trigger pot fi utilizate pentru a controla momentul de timp când să înceapă achiziţia şi
momentul de timp când să se încheie

De exemplu:

Puteţi folosi funcţiile Trigger pentru a face operaţii precum următoarele:


• Pornire achiziţie de date atunci când tensiunea este peste 1V
• Oprire achiziţie de date la ora 1:00 PM
• Control prin intermediul unui dispozitiv extern

În cazul de faţă se va considera condiţia „Porneşte achiziţia dacă temperatura înregistrată pe


canalul 1 depăşeşte 20 grdC”

1) Apăsaţi tasta MENU şi deschideţi submeniul „TRIG”

2) Mutaţi cursorul în dreptul „Start Source” şi selectaţi „Level”

20
3) Duceţi cursorul în dreptul „Level” şi apăsaţi tasta ENTER pentru a deschide submeniul „Trigger
Level Settings”

4) Mutaţi cursorul pe coloana „Mode” şi selectaşi „H”

5) Mutaţi cursorul în dreptul parametrului „Level” şi apăsaţi tasta ENTER

6) Căsuţa indicată este afişată mai jos. Selectaţi „20”. Utilizaţi tastele Stanga şi Dreapta pentru a
muta cursorul de pe o cifră pe cealaltă şi tastele Sus şi Jos pentru a modifica valoarea. Apăsaţi
tasta ENTER

21
7) Când ecranul se modifică în felul indicat mai jos, mutaţi cursorul pe OK şi apăsaţi ENTER

8) Ecranul revine la meniul TRIG. Apăsaţi QUIT pentru a vă întoarce în starea Free Runiing a
GL200

9) Acum porniţi tasta START/STOP pentru a începe achiziţia. Dacă condiţia de triggerare nu a fost
satisfăcută, GL200 trece în starea „Armed” precum se vede mai jos:

Când condiţia de triggerare a fost satisfăcută, achiziţia debutează.

22
Întindere, Poziţie şi Urmărire pentru ajustarea afişării semnalelor

Aceste funcţii permit realizarea de ajustări pentru a vizualiza anumite semnale într-un mod mai
convenabil şi pentru a elimina de pe grafic semnalele neinteresante.

IMPORTANT: funcţiile de întindere, poziţie şi urmărire pot fi realizare în timp ce GL200 se găseşte
în modul „Free Running”, în timp ce capturează date şi în timp ce le redă. Modificările sunt
aplicate doar afişării, astfel că datele originale nu sunt afectate.

1) Cum se setează o setare de întindere


Parametrul SPAN poate fi utilizat pentru a ajusta amplitudinea semnalului de la intrare.
Această setare este făcută în cadrul stării Free Running mai sus menţionate
a) Ajustaţi întinderea în amplitudine pentru CH 1 la 100 grdC
b) Apăsaţi tasta SPAN/POSITION/TRACE pentru a selecta modul SPAN

Modul curent selectat (SPAN, POSITION sau TRACE) poate fi verificat prin inspectarea căsuţei
indicate în figura de mai sus

c) Utilizaţi tastele Sus şi Jos pentru a activa CH 1 (afişare mai mare)


d) Folosiţi tastele Stânga şi Dreapta pentru a modifica valoarea Întinderii (Span). Aici va fi
setată la 100 grdC

Când această setare este făcută, semnalul afişat se va încadra între +0.0 şi +100.0 grdC

2) Modificarea unei setări de poziţie


Parametrul POSITION este folosit pentru a translata graficul în cadrul ferestrei de afişare
a) Apăsaţi SPAN/POSITION/TRACE pentru a selecta modul POSITION
b) Folosiţi tastele Sus şi Jos pentru a activa CH 1 (afişare mai mare)
c) Utilizaţi tastele Stânga şi Dreapta pentru a seta valoarea Poziţiei (“+80 grdC to -20 grd”)

Când această setare a fost făcută, scala indicată pe afişaj va fi setată la (“+80 grdC to -20
grd”)

23
3) Cum se face o modificare de urmărire
Parametrul TRACE poate fi folosit pentru a specifica afişarea sau nu a semnalelor
corespunzând anumitor canale
a) Apăsaţi tasta SPAN/POSITION/TRACE pentru a selecta modul TRACE
b) Folosiţi tastele Sus şi Jos pentru a activa canalul 2 (afişare mai mare)
c) Folosiţi tastele Stânga şi Dreapta pentru a selecta Off

Când această setare este făcută, forma de undă corespunzând canalului CH 2 nu mai este afişată

24
Funcţia „Quick Settings” pentru modificarea rapidă a anumitor valori

Această funcţie poate fi folosită pentru a modifica setările celor doi parametri indicaţi în modul
Free Running, respectiv în redarea datelor unei achiziţii mai vechi

IMPORTANT:
Starea Free Running – Interval de eşantionare, Numărul de zone
Achiziţie date – doar zonele de divizare a display-ului
Redare date – căutare, divizare display

1) Modificarea setării Zone


Divizarea în zone este folosită pentru împărţirea afişajului în mai multe diviziuni şi
asignarea de semnale pentru fiecare zonă pentru a le face mai uşor de vizualizat / comparat.
Setările sunt realizate în cadrul stării Free Running
a) Haideţi să împărţim zona în două diviziuni
b) Folosiţi tastele Sus şi Jos pentru a activa opţiunea „Zone” (afişată mai mare)

c) Folosiţi tastele Stânga şi Dreapta pentru a specifica „2zone”


Ecranul este divizat în două, precum în imaginea următoare:

Canalele sunt asignate automat zonelor divizate, începând cu canalul CH 1

25
Specificaţii standard

Parametru GL200
Număr intrări analogice 10
Funcţii intrare/ieşire Intrare Trigger, Intrare Logică, Intrare Puls, Ieşire Alarmă
Interfaţă PC USB (1.1)
Memorie internă Aproximativ 3.5 MB
Funcţii backup Parametri setaţi (în EEPROM), baterie secundară de Litiu
Mediu ambiant 0 .. 40 grdC, 30 .. 80% RH
Tensiune max suportată 350V p-p (între oricare intrare şi carcasă) timp de un minut
Sursă de alimentare • Adaptor AC: 100 .. 240 VAC, 50 .. 60 Hz
• Intrare DC: 8.5 .. 24 VDC
• Baterii (opţional): 7.4 VDC (2200 mAh)
Consum Consum de putere AC (cu transformatorul furnizat)

Index Condiţie Normal În timpul încărcării


1 LCD-ul este aprins 12 VA 28 VA
2 Screensaver 11 VA 27 VA

Consum curent DC

Tensiune În timpul
Index Condiţie Normal
DC încărcării
1 LCD-ul este aprins 0.18 A 0.6 A
+24 V
2 Screensaver 0.15 A 0.57 A
3 LCD-ul este aprins 0.30 A Fără încărcare
+ 12 V
4 Screensaver 0.25 A Fără încărcare
5 LCD-ul este aprins 0.42 A Fără încărcare
+ 8.5 V
6 Screensaver 0.35 A Fără încărcare
Dimensiuni exterioare Aprox 194 x 122 x 41 mm
Greutate Aprox 480g

26