Sunteți pe pagina 1din 15

_______________________________________________________________________

Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

CUPRINS

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII....................................2


1.1. Istoricul firmei ................................................................................................2
1.2. Obiectul de activitate a firmei.......................................................................3

CAPITOLUL II INDICATORII DE STANDING FINANCIAR..............................4


2.1. INDICATORII COMPONENTEI CALITATIVE...........................................4
2.1.1. Indicatori de activitate.......................................................................4
2.1.2. Indicatori de finantare.......................................................................5
2.1.3. Indicatori de crestere economica ......................................................6
2.1.4. Indicatori de risc................................................................................7

2.2. INDICATORII COMPONENTEI CANTITATIVE.......................................8


2.2.1 Indicatori de lichiditate......................................................................9
2.2.2. Indicatori de solvabilitate..................................................................9
2.2.3.Indicatori de profitabilitate...............................................................10

CAPITOLUL III. CONCLUZII ................................................................................11

BIBLIOGRAFIE...............................................................................................................15

1
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

Cap.I. PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII

1.1. Istoricul firmei

S.C. PANAMOND S.R.L. din municipiul Câmpia Turzii,s-a înfiinţat în anul


1991, fiind înregistrată la Registrul Comerţului Cluj sub numărul J 1 2 / 1152/1991.
S.C. PANAMOND S.R.L îşi are sediul actual in municipiul Câmpia Turzii pe
strada Aurel Vlaicu numarul 45.
S.C. PANAMOND S.R.L. are personalitate juridică, cont bancar la Banca
Transilvania, agentia Câmpia Turzii, încheie bilanţuri contabile proprii, având
răspunderea materială stabilita prin legile şi regulamentele în vigoare.
Forma juridică a S.C. PANAMOND S.R.L - este societate comerciala cu
răspundere limitată, este organizată şi funcţionează in baza Legii 31/1990 privind
societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Actului
constitutiv si al Statutului societaţii elaborate în conformitate cu legile române.
Societatea are relaţii directe economice, financiare şi juridice cu diverse societăţi
comerciale, persoane fizice, banci, organizatii non-profit şi altii.
Conducerea firmei PANAMOND SRL este asigurată de FURDUI
AUGUSTIN care are în acelasi timp atât calitatea de administrator, cât şi pe cea de
asociat unic.

S.C PANAMOND S.R.L. a luat fiinţă în anul 1991 având ca întemeietor


asociatul unic actual: FURDUI AUGUSTIN ,funcţia de administrator revenindu-i
tot lu i.
La începutul activităţii, societatea a avut sediul social, ca si in prezent dealtfel, la
domiciliul asociatei unice, activitatea curenta desfasurandu-se intr-un punct de lucru
inchiriat.
De-a lungul anilor societatea a desfaşurat activitaţi de comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul de produse alimentare şi nealimentare, evoluând, achiziţionând doua clădiri

2
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

în care a început apoi sa dezvolte activităţi comerciale şi realizând in regie proprie o


clădire cu aceeaşi destinaţie.
Numărul salariaţilor a crescut de la 3 angajaţi, la 24 angajaţi, in momentul de
faţă firma avand doar 16 angajaţi in special datorita crizei economice profunde.

In anul 1991 când a fost înfiinţată, societatea SC PANAMOND SRL a avut


capitalul social de 10 lei, divizat în 100 părţi sociale, în valoare de 1 leu / parte
socială, fiind structurat astfel:
• 100 % deţinut de FURDUI AUGUSTIN, respectiv 100 de părţi sociale;
In prezent, valoarea capitalul social a crescut la 200 Iei, fiind divizat în 20 de
părţi sociale, având valoarea de 10 lei / parte socială.
Structura capitalului social a rămas acelaşi, respectiv 100% parti sociale pentru
FURDUI AUGUSTIN.

1.2. Obiectul de activitate


Domeniul principal de activitate îl constituie conform codului CAEN 4711
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
alimentare deci firma comercializează mărfuri alimentare şi nealimentare; ponderea cea
mai mare o au produsele alimentare.
Gama sortimentală a produselor comercializate este foarte diversificată,
cuprinzând: parfumerie (deodorante, creme, emulsii, şampoane, produse cosmetice pentru
ras şi după ras, farduri ş.a.), lactate (lapte proaspăt, iaurturi, brânzeturi ş.a.), băuturi
răcoritoare (sucuri naturale, sucuri acidulate, neacidulate, concentrate de sucuri, etc),
băuturi alcoolice (coniac, bauturi spirtoasa, bere, lichior, vin etc), produse de panificaţie
(pâine, cornuri simple, cu ciocolată, cu vanilie, etc), dulciuri (ciocolată, budincă instant,
frişca, esenţe, praf de copt, compot, etc), conserve (de carne, brânză topită, pastă de
tomate, de peşte, legume, etc), chimicale (detergenţi, vopsele, unelte pentru vopsit,
lipici ş.a), fructe şi legume proaspete, articole de papetarie şi alte produse.

3
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

CAPITOLUL II.INDICATORII DE STANDING FINANCIAR

In vederea analizarii standingului financiar, vom folosi 2 grupe de indicatori.


In prima grupa cuprindem:
- indicatori de activitate
- indicatori de finantare
- indicatori de crestere economica
- indicatori de risc
Indicatorii din aceasta grupa sunt utilizati pentru determinarea performantei
echipei manageriale, pe baza de punctaj acordat finecarui indicator analizat.
In a doua grupa, vom cuprinde urmatorii indicatori:
- indicatori de lichiditate
- indicatori de solvabilitate
- indicatori de profitabilitate
Acesti indicatori sunt necesari in vederea determinarii scorului componentei
cantitative.
Mentionam ca exista o grupa de criterii non-financiare prin care se determina
scorul de risc aferent componentei calitative. Aceste criterii se refera in principal la
competenta si experienta, existenta obiectivelor tactice si strategice, precum si la alte
aspecte privind echipa manageriala. Fiecarui aspect i se atribuie un numar de puncte,
determinandu-se in final punctajul pentru partea componenta calitativa.
In nota privind determinarea performantei categoriei de performanta financiara se
va tine cont, atat de componenta cantitativa, cat si de cea calitativa, ponderea elementului
cantitativ (0.75) fiind hotaratoare in luarea deciziei.
In analiza standingului financiar, ne vom referi la indicatorii de natura financiara,
dupa cum urmeaza:

2.1. INDICATORII COMPONENTEI CALITATIVE

2.1.1. INDICATORII DE ACTIVITATE


2.1.1.1. Viteza de rotatie a activelor – reprezinta numarul de rotatii pe care le
efectueaza activele circulante in perioada analizata. In functie de specificul activitatii, un
numar mare de rotatii asigura venituri mai mari, utilizand aceleasi active totale

CAN 2466889
VRA = --------- x 360 = ------------ x 360 = 302.17 zile
AC 2938989

2.1.1.2. Durata medie de stocare (nr. zile) – reprezinta numarul mediu de zile in
care elementele componente ale stocului sunt depozitate inainte de a intra in stocul de
productie, respective, inainte de a fi livrate. Sensul favorabil de evolutie este descrescator
si reprezinta o gestiune eficienta a stocurilor

S 1492887
DMED = --------------------- = ----------- x 360 = 397.51 zile

4
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

RE – CHAM– CHP 135201

2.1.1.3. Perioada medie de incasare a creantelor – nr. zile - reprezinta numarul


mediu de zile in care se incaseaza creantele fata de cifra de afaceri in perioada analizata.
Indicatorul apreciaza care este perioada medie in care societatea beneficiaza de credit
commercial.

CR 896599
PMIC = ---------- x 360 = ------------- x 360 = 130.85 zile
CAN 2466889

2.1.1.4. Perioada medie de plata a furnizorilor (nr. zile) – reprezinta numarul


mediu de zile in care sunt platiti furnizorii fata de cifra de afaceri realizata in perioada
respectiva. Indicatorul apreciaza care este durata medie pe care societatea acorda credit
commercial partenerilor sai.

FURN 428250
PMPF = ------------x 360 = ------------ x 360 = 62.49 zile
CAN 2466889

2.1.2. INDICATORII DE FINANTARE

2.1.2.1. Rata curenta (RCR) – reflecta capacitatea activelor curente disponibile


(stocuri, facturi neincasate, cheltuieli in avans), de a se transforma in disponibilitati
banesti care sa acopere datoriile scadente ale intreprinderii si se determina ca un raport
procentual intre activele curente si datorii curente

ACR 2389486
RCR = -------- x 100 = ------------ x 100 = 75.55%
DCR 3162640

2.1.2.2. Rata rapida QR – denumita si TESTUL ACID – evidentiaza


capacitatea activelor curente, altele decat stocurile, de a participa la finantarea datoriilor
scadente si se calculeaza ca raport procentual intre activele circulante ramase dupa
deducerea stocurilor si datoriile curente

ACR – S 1446302
QR = -------------- x 100 = --------------- x 100 = 45.44
DCR 3182640

2.1.2.3 Rata dependentei financiare (FLRA) – se determina fie ca raport intre


totalul datoriilor si totalul activelor, fie ca raport intre totalul datoriilor si a capitalurilor
proprii.

DT 7575819

5
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

FLRA = --------- x 100 = --------------- x 100 = 74.51


AT 10167548

Sau
DT 7575819
FLRA = ---------- x 100 = --------------- x 100 = 291.68%
CPR 2591729

Indicatorul evidentiaza in ce masura, resursele economice ale firmei sau procurat din
capital strain.

2.1.2.4. Rata de acoperire a dobanzii (TIER) – se calculeaza ca raport intre


profitul net inainte de plata taxelor si a dobanzilor si totalul dobanzilor achitate.

RNE + IP + CHD 124498+79183+90612


TIER = ------------------------- = ------------------------------ = 3.24
CHD 90612

Acest indicator pune in evidenta gradul de acoperire a dobanzilor din veniturile obtinute.

2.1.2.5. Indicatori bursieri – pun in evidenta eficienta finala a activitatii


intreprinderii precum si increderea pe care o acorda boardul bursei in echipa manageriala
care administreaza averea actionarilor
a)castigul pe actiune EPS – evidentiaza randamentul intern al unei actiuni si se
determina ca raport intre rezultatul net al exercitiului si numarul de actiuni comune,
emise si aflate in circulatie

RNE 124498
EPS = ---------- = -------------- = 146,29 ROL
NA 851000

b) coeficientul de capitalizare bursiera P/E – exprima randamentul de piata al


unei actiuni si se determina ca raport intre pretul de piata al unei actiuni cotate la bursa si
castigul pe actiune

PPA
P/E = --------------
EPS

c)raportul dintre valoarea de piata si valoarea contabila a unei actiuni


(MTBR) – indica valoarea pe care pietele financiare o confera echipei manageriale si
structurii organizationale a intreprinderii

PPA
MTBR = -----------

6
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

VCA
d) randamentul dividendelor (RDIV) – este o masura a castigului incasat de
actionar in urma investitiei facuta in actiunile companiei si se calculeaza ca raport
procentual intre dividentul pe actiune si pretul de piata al unei actiuni.

DIVA
RDIV = -------- x 100
PPA
Unitatea analizata nu este cotata la bursa, pentru a se putea cunoaste valorea de piata a
unei actiuni. De aici deriva imposibilitatea determinarii ultimilor trei indicatori.

e) rata de acoperire a dividendelor (RADIV) – se calculeaza ca raport


procentual intre rezultatul net al exercitiului si dividendele care se cuvin actionarilor

124498
RADIV = ---------- x 100 = 398,16%
31268

Indicatorul masoara proportia in care profitul net al exercitiului este distribuit actionarilor
sub forma de dividende.
2.1.3. INDICATORII DE CRESTERE ECONOMICA

Acesti indicatori reflecta capacitatea intreprinderii de a-si intari pozitia de pe de


piata in care actionarii isi investesc capitalul.

2.1.3.1. Ritmul evolutiei rezultatului net al exercitiului – ritmul profitului – se


calculeaza ca diferenta intre indicele rezultatului net si baza de calcul a indicatorului

Ritmul profitului = ROEa – ROEb = 4.81 – 3.87 =0.94= 24.28%

2.1.3.2. Ritmul evolutiei activelor – se determina ca diferenta intre indicele


activelor si baza de calcul a indicatorului.

10167548
Ritmul activelor = ------------- x 100 – 100 =28.89%
7888015

2.1.3.3. Ritmul evolutiei vanzarilor – se determina ca diferenta intre indicele


vanzarilor si baza de comparatie a acesteia considerate egala cu 100.
2466689
Ritmul vanzarilor = ------------- x 100 – 100 = 21.81%
2025102

7
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

2.1.4. INDICATORII DE RISC

2.1.4.1. Scorul de tip A a modelului Argenti se concentreaza pe semnale non-


financiare despre esecul companiei. Modelul Argenti sugereaza ca o cauza initiala a
deteriorarii activitatii si a falimentului este un management eronat. Argenti apreciaza ca
asa numitele pericole materiale vor fi regasite in starea financiara a companiei, a firmei.
Efectele care determina starea de faliment se afla si in conducerea contabilitatii si a
modului de adaptare la schimbari care determina aparitia unor factori de risc cum ar fi:
- volum mare de lucru peste posibilitatile reale ale firmei, ceea ce genereaza
probleme de lichiditate
- o structura inadecvata a capitalului in sensul, scaderii ponderii capitalului
propriu in capitalul total

2.1.4.2. Modelul Z al lul Altman – model statistico-matematic de prognoza a


starii de faliment a firmelor. Cuprinde 5 variabile care arata cele mai reprezentative stari
ale unei intreprinderi

Indicatorul Z, se prezintă astfel:

Z= 1,2∙X1 + 1,4∙X2 + 3,3∙X3 + 0,6∙X4 + 1,0∙X5


X1 = variabilă prin care se masoară flexibilitatea firmei si se determină ca raport între
capitalul circulant si activul bilanţier
X2 = rata autofinanţării activelor totale si se determină ca raport între profitul reinvestit si
activul bilanţier. Profitul reinvestit se determină ca diferenţa între rezultatul net al
exerciţiului si dividendele acordate acţionarilor.
X3 = rata rentabilităţii economice si se calculează ca raport între rezultatul brut al
exerciţiului si activul bilanţier
X4 = variabila care pune în evidenţă capacitatea de îndatorare a firmei si se calculează ca
raport între valoarea de piată a acţiunilor si datoriile pe termen mediu si lung ale
companiei.
X5 = variabila care masoară randamentul activelor si se calculează ca raport între cifra de
afaceri si activul bilanţier

2.2.INDICATORII COMPONENTEI CANTITATIVE

Deciziile de investire si de finantare in conditiile unei economii de piata nu mai pot fi


adoptate pe baza unor aprecieri globale sip e baza unei experiente trecute sau a unei
extrapolari. Dimpotriva, este util ca fiecare intreprindere sa-si canalizeze eforturile in
vederea minimizarii riscurilor si maximizarii profiturillor. Pentru realizarea acestor
deziderate, cunoasterea factorilor cantitativi ai analizelor de standing financiar este nu
numai oportuna dar si necesara.

8
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

2.2.1. INDICATORII DE LICHIDITATE CURENTA

2.2.1.1. Rata curenta – reflecta capacitatea activelor curente disponibile


( stocuri, creante, cheltuieli in avans) de a se transforma in disponibilitati banesti care sa
acopere datoriile curente ale intreprinderii si se determina ca un raport procentual intre
activele curente si datoriile curente ( pana la un an)

ACR 2389486
RCR = ---------- x 100 = -------------- x100 = 75.55
DCR 3182640

2.2.1.2. Rata rapida - evidentiaza capacitatea activelor curente, altele decat


stocurile de a participa la finantarea datoriei curentesi se calculeaza ca raport procentual
intre activele circulante ramase dupa deducerea stocurilor si datoriile curente

ACR-S 1446302
QR = ---------- x100 = -------------- x100 = 45.44
DCR 3182640

2.2.1.3. Lichiditatea imediata – se calculeaza ca raport procentual intre


diponibilitatile banesti si datorii curente

DB 549503
LI = ------------ x 100 = ------------- x 100 = 12,51%
DCR 4393179

Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului


aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamnetelor de scurta durata.
Indicatorul arata cat din datoriile curente sunt acoperite de active cu lichiditate imediata

2.2.1.4. Stoc de incredere – arata cat din valoarea stocurilor la valorea contabila
este necesar a fi vanduta pentru a se acoperi pasivele curente neacoperite de active rapide

DCR – DB 4393179 – 549503


SI = ------------ x 100 = ---------------------- x 100 = 257,47
S 1492887

2.2.2 INDICATORII DE SOLVABILITATE

2.2.2.1. Grad de indatorare – indica gradul de indatorare al firmei, raportul


dintre datoriile totale angajate de firma si capitalurile proprii.

9
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

DT 7575819
GI = --------- x 100 = ------------------ x 100 = 292,31%
CPR 2591729

2.2.2.2. Rata datoriilor pe termen mediu si lung - exprima ponderea datoriilor


pe termen mediu si lung (avand o scadenta mai mare de 1 an ) in capitalurile proprii.
Indica in ce masura capitaluirle proprii constituie garantie pentru achitarea datoriilor pe
termen mediu si lung.

DTM 4393179
RDTM = --------- x 100 = --------------- x 100 = 169.51%
CPR 2591729

2.2.2.3. Rata de acoperire a dobanzilor – exprima capacitatea firmei de a-si


plati dobanzile.

RE 279471
RAD = -------- x 100 = -------------- x 100 = 308.42%
DB 90612

2.2.2.4. Cuantum plati restante in cifra de afaceri – exprima ponderea


volumului de plati restante raportat la cifra de afaceri. Este tot un indicator de indatorare
care arata comportamentul imprumutatului cu privire la achitarea datoriilor la termen

PR 1429679
CUPR = --------------- x 100 = --------------- = 57.96%
CAN 2466689

2.2.3. INDICATORII DE PROFITABILITATE

2.2.3.1. Rentabilitatea financiara (ROE) – se calculeaza ca raport intre


rezultatul net al exercitiului si valoarea capitalurilor proprii din firma:

RNE 124498
ROE = ---------- x 100 =------------- x100 = 4.81%
CPR 2591729

Acest indicator reflecta gradul de rentabilitatte a capitalului investit intr-o afacere.


Arata gradul de alocare a fondurilor actionarilor in activitatea curenta, precum si
eficienta cu care firma angajeaza capitalul actionarilor in afaceri, reflecta rentabilitatea
capitalurilor actionarilor constituind o masura a capacitatii firmei de a plati dividendele
cuvenite acestora. De asemenea, permite estimarea castigurilor pe o uinitate de capital
investit in actiuni sau profitul care revine proprietarilor pentru investitiile facute in firma

10
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

2.2.3.2. Rata marjei brute – exprima profitabilitatea societatii, respectiv cat la


suta din vanzari revine societatii, dupa acoperirea tuturor cheltuielilor. Se calculeaza prin
raportarea profitului brut realizat la cifra de afaceri neta

PB 203681
RMB = --------- x100 = ----------------- x 100 = 8.25%
CAN 2466689

2.2.3.3. Eficienta activelor totale (ROA) - se determina ca raport intre profitul


net al exercitiului si valoare activelor totale si masoara gradul de rentabilitate a
capitalului investit in firma
ROA 124498
ROA = ----------- x 100 = ------------- x 100 = 12,24%
AT 1016854

Dupa parerea unor specialisti americani, indicatorul se calculeaza ca raport


procentual intre rezultatul din exploatare si activele totale recunoscute in pozitia
financiara a intreprinderii:

RE 279471
ROA = ---------- x 100 = ------------ x100 = 27.48%
AT 1016854

Pentru unitatea analizata se poate face aprecierea ca rata rentabilitatii activelor are
un nivel foarte bun atat in varianta clasica cat si determinate dupa modelul specialistilor
americani.
2.2.3.4.Rentabilitatea activitatii de baza – exprima rentabilitatea activitatii de
baza, marja de profit din exploatare, eficienta cu care se desfasoara activitatea.

RE 279471
RAB = --------- x 100 = ------------- x 100 = 11.85%
CHE 2359655

CAPITOLUL III.CONCLUZII

Necesitatea luarii unor decizii care sa corespunda intereselor imediate si de


perspective ale actionarilor firmei duce obligatoriu la cautarea unor metode si la gasirea
unor solutii care sa permita analizarea unui ansamblu de indicatori. Una din aceste
metode este utilizarea matricei de punctaj. In cele ce urmeaza prezentam evaluarea
echipei managariale pe baza de punctaj, prin acordarea de puncte fiecarui aspect analizat
si calcularea standingului financiar al echipei manageriale ca o medie ponderata intre
suma punctelor obtinutepe fiecare grupa de indicatori si ponderea apreciata a grupei de
indicatori in ansamblul activitatii firmei.

11
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

3.1. Matricea indicatorilor calitativi. Aceasta matrice contine indicatorii


calitativi impartiti pe patru grupe, fiecare grupa avand stabilit un coeficient de punctaj
dupa cum urmeaza :

indicatori de activitate 0.30 puncte


indicatori de finantare 0.40 puncte
indicatori de crestere economica 0.20 puncte
indicatori de risc 0.10 puncte
Utilizarea acestei metode de determinare a standingului financiar al echipei manageriale
este utila pentru a evita luarea unor masuri insuficient fundamentate, prin utilizarea unui
numar redus de indicatori in analiza sau acordarea unei atentii disproportionate unor
aspecte din activitate.

Indicatori Foarte bun Mediu Satisfacator Necorespunzator


Puncte 0 1.5 3 6
ACTIVITATE
ROA 0
ROS 3
ROE 6
RIT 0
RAC 0
FINANTARE
RCR 3
QR 1.5
FLR 0
TIER 0
EPS 0
P/E 3
MTBR 3
RDIV 3
RADIV 0
CRESTERE
ECONOMICA
Ritmul profitului 0
Ritmul activelor 0
Ritmul vanzari. 1.5
RISC
Punctaj Argenti 3
Punctaj Altman 3

In baza punctajelor obtinute se poate determina scorul echipei manageriale astfel:

indicatori de activitate 9 puncte avand o pondere de 0.3;


indicatorii de finantare 13.5 puncte cu o pondere de 0.4
indicatorii de crestere economica 1.5 puncte pondere0.2
indicatorii de risc 6 puncte pondere 0.1

12
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

Determinarea Standingului financiar al echipei manageriale pe baza indicatorilor


calitativi:

(9 x 0.3) + (13.5 x 0.4) + (1.5 x 0.2) + (6 x 0.1) =


= 2.7+5.4+0.3+0.6 = 9.00

In baza punctajului obtinut , echipa manageriala se incadreaza in categoria medie,


aproape de nivelul foarte bine.
Din datele prezentate se poate concluziona ca echipa manageriala are o activitate
de ansamblu buna, 9 indicatori din cei 19 analizati (47%) incadrandu-se, ca nivel de
punctaj, in categoria foarte bine, Iar doi indicatori (10%) in categoria medie.
Consideram ca echipa manageriala va trebui sa acorde o atentie suplimentare
rentabilitatii financiare, singurul indicator care se incadreaza in categoria
necorespunzator. Aceasta reflecta o slaba alocare a fondurilor actionarilor in activitatea
curenta si o eficienta scazuta cu care firma angajeaza capitalurile actionarilor in afaceri.
Se poate constata de asemenea 7 ca indicatori ( 37%) se situeaza la un nivel satisfacator.
Din acestia apreciem ca o atentie importanta trebuie acordata Ratei rentabilitatii
vanzarilor (ROS), deoarece actionarii nu vor fi multumiti cu o eficienta scazuta a
vanzarilor, cunoscandu-se ca activitatea de vanzari constituie principala sursa de
provenienta a profiturilor si implicit a dividendelor cuvenite actionarilor.
Indicatorii de risc, atat cei determinati pe baza modelului Argenti cat si cei
determinati pe baza punctajelor modelului Altman consideram ca se situeaza in categoria
satisfacator, ceea ce denota existenta unor potentiale pericole materiale din care cel mai
important il consideram a fi structura inadecvata a capitalului, in sensul scaderii ponderii
capitalurilor proprii in capitalul total utilizat in firma. Dupa modelul Altman, firma se
situeaza in zona gri scorul rezultat din aplicarea celor cinci variabile fiind 2.2

3..2. Matricea indicatorilor de standing financiar pentru determinarea scorului


componentei cantitative

Pentru determinarea scorului componentei cantitative vor fi utilizati trei grupe de


indicatori. Prin utilizarea celor trei grupe de indicatori se face o analiza de ansamblu a
activitatii unitatii, putandu-se determina cat mai exact starea de fapt a unitatii si masurile
cele mai utile pentru imbunatatirea activitatii acesteia:

Indicatori Foarte bun Mediu Satisfacator Necorespunzator


Puncte 0 1.5 3 6
LICHIDITATE
Rata curenta 6
Rata rapida 6
Stoc incredere 6
Lichiditate imediata 1.5
SOLVABILITATE
Grad de îndatorare 1.5
Rata datoriilor pe termen 6
mediu

13
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

Rata acoperirii dobazilor 1,5


Cuantum plati restante 6
PROFITABILITATE
Rentabilitatea financiara 6
Rata marjei brute 1.5
Rentabilitatea 0
economica ROA
Rentabilitatea active. de 0
baza

Constatam o situatie ingrijoratoare a unitatii analizate, nu mai putin de 6


din cei 12 indicatori (50%) incadrandu-se in categoria necorespunzator:
Rata curenta (RCR) are un nivel subunitar activele curente ale unitatii sunt mai
mici decat datoriile curente, putand acoperi doar partial datoriile, cu alte cuvinte
lichiditatea unitatii este necorespunzatoare.
Rata rapida ( QR) se situeaza sub nivelul de 50% considerat optim. Aceasta
denota o capacitate redusa a activelor curente, fara stocuri, de a acoperi datoriile curente.
Participarea redusa a activelor circulante la finantarea activitatii curente consideram ca
este determinate de utilizarea acestor active la finantarea investitiilor, volumul
investitiilor neterminate, la data analizei fiind superior surselor de finantare cu aceasta
destinatie.
Stocul de incredere. Stocurile existente in unitate nu acopera diferenta dintre
datoriile curente si activele rapide.
Rata datoriilor pe termen mediu. Totalul datoriilor pe termen mediu si lung este
mai mare decat capitalurile proprii. Aceasta reflecta un grad inalt de indatorare al firmei.
Aceasta se explica prin faptul ca unitatea a contractat imprumuturi pentru investitii,
nefinalizate si nepuse in functiune. Inregistrarea acestora in contabilitate va duce la
cresterea capitalurilor proprii si la sacaderea ratei datoriilor pe termen mediu.

Rezultatele analizei efectuate la S.C. PANAMOND SRL au fost prezentate


conducerii unitatii care a apreciat constatarile efectuate si a considerat utile
recomandarile facute.

14
_______________________________________________________________________
Standingul financiar la SC PANAMOND SRL

BIBLIOGRAFIE

1. Bătrâncea I : Analiză financiară, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000;


2. Bătrâncea I ., Staneanu G.: Analiza fluxurilor de trezorerie, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1997;
3. Bătrâncea I .: Analiza economica si financiara a societatilor comerciale, Editura
ETA, Cluj-Napoca, 1996;
4. Batrancea L.& Batrancea M : Standing financiar , Editura Risoprint, Cluj
Napoca, 2010;
5. Buglea A.; Stark L.E : Evaluarea intreprinderii, Editura Mirton, Timisoara,
2003;
6. Pântea I.P.,: Managementul contabilitatii romanesti, Editura Intelcredo, Deva,
1998;
7. XXX H.G. nr.26 din 22.01.1992, privind reevaluarea unor active si passive ca
urmare a unificarii cursurilor de schimb ale leului si regimului de preturi si tarife
in aceste conditii, publicata in M. Of. nr. 11, partea I, din 03.02.1992;
8. XXX Legea nr 99 din 26.05.1999 privind masuri pentru accelerarea reformei
economice, publicata in M. Of. nr 236 partea I din 27.05.1999;
9. XXX Legea contabilitatii nr 82 din 24.12.1991, publicata in M. Of. nr 265 din
27.12.1991, republicata in M. Of. nr 629 din 26.08.2002, modificata prin O.G. 70
din 13.08.2004, publicata in M.Of. nr 773 din 24.08.2004;
10. XXX O.M.F.P. nr 1752/17.11.2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene, publicat in M. Of.nr1080 din 30.11.2005;
11. XXX O.M.F.P. nr 3055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene, publicat in M. Of.nr 766 din 10.11.2009;

15

S-ar putea să vă placă și