Sunteți pe pagina 1din 2

Creearea unei aplica]ii independente

Toate aplica]iile Java con]in o metod\ main(), spre deosebire


de miniaplica]ii.

class FirstApp {
public static void main( String args[]) {
System.out.println(“Aplicatie independenta”);
}
}

Creearea structurii de fi[iere [i denumirea fi[ierelor surs\


• crea]i un director java_apps [i subdirectorul first
• crea]i codul surs\ într-un fi[ier cu extensia .java
• fi[erul care con]ine codul surs\ trebuie s\ aib\ acela[i nume
cu clasa primar\ a aplica]iei (clasa care con]ine metoda
main())
• obs: Java face distinc]ie între literele mari [i mici.
C:\java_apps\first\FirstApp.java

Compilarea aplica]iei
• se folose[te compilatorul Java, javac
• compilatorul creeaz\ câte un fi[ier separat pentru fiecare
clas\ a programului; acestea au extensia .class [i sunt
plasate în acela[i director cu fi[ierele surs\
javac FirstApp.java -> FirstApp.class

Rularea aplica]iei
java FirstApp.class

Creearea unei miniaplica]ii (applet)

Creearea structurii de fi[iere [i compilarea applet-urilor sunt


identice ca în cazul aplica]iilor. Difer\ în schimb structura
programului [i modul de rulare al acestuia.

import java.awt.* ;
import java.applet.* ;

public class FirstApplet extends Applet {


Image NewImage;
public void init() {
resize(400, 400);
NewImage = getImage(getCodeBase(), “New.gif”)
}
public void paint (Graphics g) {
g.drawImage(NewImage, 0, 0, this)
}
}

Applet-urile nu ruleaz\ independent. Ele pot fi rulate doar prin


intermediul unui browser : Internet Explorer, Netscape sau
printr-un program special cum ar fi appletviewer-ul din setul
JDK.

Creearea unui fi[ier HTML pentru miniaplica]ie (exemplu.html)


<html>
<head>
<title>First Java Applet</title>
</head>
<body>
<hr>
<applet code=FirstApplet.class width=400 height=400>
</applet>
<hr>
</body>
</html>

Vizualizarea miniaplica]iei
appletviewer exemplu.html