Sunteți pe pagina 1din 1

REFERAT

Simularea subscrierii unei asigurări de clădiri, bunuri mijloace fixe sau mobile

Pentru asigurări clădiri sau bunuri

Partea teoretică constă din răspunsul în scris(sub forma unui eseu) la itemii de mai jos

- alegerea formei de asigurare pentru care se va elabora studiu


- alegerea bunului care va fi asigurat
- alte bunuri care pot fi asigurate potrivit formei de asigurare aleasă
- alegerea riscurilor pentru care se solicită protecţie. Motivaţie
- evaluarea bunului, completarea declaraţiei de asigurare. Explicaţii
- completarea poliţei de asigurare
- modalitatea de plată a primei de asigurare
- eventuale suplimente la contractul de asigurare
- formele de reasigurare propuse pentru acoperirea preluată de societatea de asigurare
- daune, apariţii de evenimente asigurate

opţional
- instrumentarea dosarului de daună din asigurarea aleasă
( înştiiţarea de daună –care se completează de către asigurat, completarea cererii de
despăgubire pentru paguba suferită, evaluarea componentelor avariate, calcularea pagubei
suferite, calcularea despăgubirii pe care asiguratul este îndreptăţit să o primească, plata
despăgubirii )
- reântregirea sumei asigurate a contractului de asigurare

Partea a doua a proiectului va cuprinde partea practică – după alegerea formei de asigurare
veti solicita unei companii de asigurari xeroxarea în alb a documentelor de subscriere a
formei de asigurare alese, pe care le veţi completa Dvs, cu informaţiile cerute de formulare,
caracterisiticile clădirii sau bunului ales pentru a fi asigurat.

ATENŢIE nu copiaţi note din curs şi nu xeroxaţi contracte de asigurari completate de agenţii
de asigurări ai companiei de asigurare. PROIECTUL VĂ VA FI RETURNAT !!!!!!!!!!!!

S-ar putea să vă placă și