Sunteți pe pagina 1din 3
BREVIAR DE CALCUL APA/CANAL Vv Hala +birouri/ calea Bodrogului nr. 3-5 Arad 1 Alimentarea cu apa 1. Necesarul de apa -conf. SR-1343-1-95 sI STAS 1478/90 a. Debitul mediu zilnic Qzi med = 1/1000 ( Nix qsi ) mc/zi in care: Ni =numiéar de consumatori pe categorii Ni-1 = numéar de muncitori 40 Ni-2 = numar de personal administrativ 6 qsi = debitul specific, cantitate medic zilnicd necesaré unui consum pe zi qsi-1 = 50 Vom x zi - conf. STAS 1478-tabel 4/19 qsi-2 = 20 i/om x zi - idem Q zi med. = 1/1000(40 x 50 +6 +20) = 2,12 mo/zi b. Debitul maxim zilnic Qzi max = 1/1000 ( Ni x qsi x kzi) me/zi kai = 1,2 Qzi max = 2,12 x 1,2 = 2,54 me/zi ¢. Debitul maxim orar Qo max = 1/24 x Qzi max x ko ( mc/h) ko= 2,8 Qo max = 1/24 x 2,54 x 2,8 = 0,29 me/h = 0,08 I/s 2. Cerinta de apa Qs zi med = Kp x Ks x Qzi med ( me/zi) Qs zi max = Qs zi medx Kzi me/zi Qs zi med = 1,1 x 1,02 x 2,12 = 2,37 me/zi Qs zi max = 2,37 x 1,2 = 2,84 me/zi Qs o max = 1/24 x 2,84 x 2,8 =0,233 mc/h 6092 Vs 3. Debitul de apa pentru stingerea incendiilor - Conform STAS 1478/90 tabel 5 - pentru stingerea din interior a incendiilor este necesar un debit de apa de 5 1/s in doua jeturi simultane de cate 2,5 Vs - Conform STAS 1478/90 tabel 21, debitul de apa necesar pentru stingerea din exterior a incendiului este de 20 I/s, volumul cladirii 12 me, gradul III de rezistenta la foc, categoria C de pericol de incendiu a. Necesarul de apa pentru combaterea efectiva a focului este de Vi= 1/1000 x Qii x Tix 60 + 3,6 x Qilx Tl mc Ti- 10min ,Tl-3o0re , conf articol 2.3.14 Vi= 1/1000x5x10x60+3,6x20x3= 219 me Rezervorul de apa va fi utilizat numai pentru incendiu, in acest caz Vi= Vii b. Debitul de refacere a rezervei de apa pt. incendiu se stabileste cu relatia QRi = Vri/TRi me/h Tri = 36 ore, conform SR-1343-1-95 Qri = 219/36 = 6,08 mc/h 4. Presiunea necesara pentru stingerea incendiului Hnec=Hg + Hu + HI + Hg (mH20) in care 2 Hg =inaltimea geodezica a celui mai inalt puncz din cladire - 10 m Hu =presiunea necesaré la ajutajul tevii de refulare pentru realizarea unui jet compact de 10 ml - 13,40, conform tabel 16 HI =pierderile de presiunebliniare sI locale in conducte = 1,5 mH20 Hf =pierderile de presiune in furtun =Ax1xq2 mH20 A=0,00151 1=100m q=10Us Hf=0,0015 x 100 x 10x 10 = 15 mH20 Hnec=10 + 13,40+1,5+15=39,9 rotund 40 mH20 5. Debitul de calcul - se stabileste conform stas 1478/90 cu formula Jrenuimure Ob1eCl nr. obiecte L/ ooiect 4 total - lavoar 6 0,35 o 2,10 - dus 6 1,00 6,00 - closet 5 0,50 2,50 - fantani 2 0,35 0,70 - spalator 2 1,00 2,00 - RDS” 1/2* 1 0,50 0,50 Et = 13,80 ge=0,15 x 1,6 x 13,80 =0,83 Is rezult4 Dn = 1 1/4” I. Canalizarea 1. Debitul de canalizare menajera se determina conform STAS 1846/90 Qn =0,8x Qs (me/zi...mc/h) in care Qs = debitul cerintei de apa Qzi med = 0,8 x Qs zi med = 0,8 x 2,37 = 1,89 me/zi Qzi max = 0,8 x Qs zi max = 0,8 x 2,84 = 2,27 me/zi Qo max = 0,8 x Qs o max = 0,8 x 0,33 = 0,26 mc/h 0,073 I/s 2. Debitul de calcul pentru canalizare pluviald se determina conform STAS 1795/87 cu formula Qc=0,0001 xixoxSe V/s in care i =intensitatea ploii de calcul, stabilité in functie de freeventa normaté a ploii de calcul, care conform STAS 1846 este de 2/1 sI de durata “t” a ploii de calcul t=tes+Vvmin. tes = 2 min. 1 =150m =40 ml/ min. t=2+ 150/40 = 5,75 min rezultai= 180 Vsxh o= coeficient de scurgere = 0,90 Sc= suprafata de calcul = 2100 mp Qe = 0,0001 x 180x0,90x2100 =341/s intocmit th VERONICA FERENTI