Sunteți pe pagina 1din 8

Subiecte atestat Baze de date

______________________________________________________________________________
I. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE
1. Facultăţi
Se dă următoarea structură de fişier:
Denumire C,20 (Denumirea facultăţii)
Localitate C,15
Nrstud N,5 (Nr. studenţi)
Nrstudb N,5 (Nr. studenţi bursieri)
An_inf N,4 (Anul înfiinţării)
Nrspec N,2 (Numărul de specializări oferite)
Se cer următoarele:
1. Fiind citită de la tastatură o anumită localitate să se determine numărul total de studenţi înscrişi
la facultăţile din respectiva localitate.
2. Să se afişeze facultăţile în ordine descrescătoare după numărul de studenţi.
3. Care este facultatea cu cei mai puţini studenţi bursieri din Cluj?
4. Care este cea mai demult înfiinţată facultate?
5. Care este numărul de studenţi nebursieri de la facultatea de Medicină din Cluj?
6. Să se afişeze facultăţile grupate pe localităţi în ordine cresecătoare a numărului de specializări
oferite.
7. Să se afişeze facultăţile în ordine cronogogică a înfiinţării lor, iar pentru acelaşi an de înfiinţare
alfabetic.
8. Care este numărul total de studenţi din Bucureşti şi Timişoara?
9. Să se afişeze localităţile unde există facultăţi.
10. Să se afişeze facultăţile în ordine descrescătoare a numărului de studenţi.
11. Să se afişeze facultăţile în ordine crescătoare a numărului de studenţi, iar pentru acelaşi număr
de studenţi în ordine alfabetică.
12. Să de determine numărul de facultăţi înfiinţate după un anumit an introdus de la tastatură.

2. Elevi
Se dă următoarea structură de fişier:
Nume C 20
Prenume C 20
Clasa C 4
Nrabs N 3
Motivate N 3
Mpurtare N 2
Se cer următoarele:
1. Să se ordoneze crescător după nume şi prenume într-o altă bază de date şi să se afişeze
conţinutul acesteia.
2. Să se afişeze elevii grupaţi pe clase în ordine descrescătoare a numărului de absenţe nemotivate.
3. Să se caute după nume şi prenume un anumit elev şi să se afişeze numărul de absenţe motivate.
4. Să se afişeze elevii pe clase în ordine alfabetică.
5. Să se afişeze elevii grupaţi după numărul de absenţe nemotivate în ordine alfabetică.
6. Să se afişeze elevii care au mai mult de 10 absenţe nemotivate.
7. Să se ordoneze crescător după clasă, nume şi prenume într-o altă bază de date şi să se afişeze
conţinutul acesteia.
8. Să se înlocuiască media la purtare cu 9 pentru cei care au un număr de absenţe nemotivate între
10-19.
9. Să se ordoneze crescător după numărul de absenţe într-o altă bază de date şi să se afişeze
conţinutul acesteia.
10. Să se afişeze elevii cu numărul de absenţe cuprins între două valori date X şi Y.

_____________________________________________________________________________1
Subiecte atestat Baze de date
______________________________________________________________________________
11. Să se afişeze elevii în ordine descrescătoare a mediei la purtare.
12. Să se ordoneze crescător după clasă şi numărul de absenţe nemotivate într-o altă bază de date şi
să se afişeze conţinutul acesteia.
13. Să se înlocuiască media la purtare cu 8 pentru cei care au un număr de absenţe nemotivate între
20 şi 29.
14. Să se afişeze elevii cu numărul de absenţe nemotivate mai mare decât 30.
15. Să se înlocuiască câmpul media la purtare astfel 10 (0-9 absenţe), 9(10-19 absenţe), 8(20-29
absenţe).
16. Să se afişeze elevii grupaţi după media la purtare în ordine alfabetică.

3. Angajaţi
Se dă următoarea structură de fişier:
Nume C,15
Prenume C,15
Departament C,20
Salariu N,7
Funcţia C,15
Datanast D,8
Dataang D,8
Nrcopii N,2
Se cer următoarele:
1. Fiind dat numele şi prenumele unui angajat determinaţi salariul acestuia, funcţia şi
departamentul în care lucrează.
2. Care este angajatul cu cel mai mare salariu din firmă?
3. Care este angajatul cu cel mai mic salariu din firmă?
4. Câţi angajaţi are departamenul contabilitate?
5. Care este salariul mediu pentru departamentul financiar?
6. Să se afişeze angajaţii pe departamente descrescător după data angajării.
7. Să se afişeze angajaţii fără copii în ordine alfabetică.
8. Fiind dat de la tastatură un anumit departament, determinaţi numărul de angajaţi din
departamentul respectiv.
9. Care sunt angajaţii născuţi în luna februarie?
10. Care sunt angajaţii fără copii de la un anumit departament introdus de la tastatură?
11. Câţi angajaţi de la departamenul financiar au fost angajaţi anul trecut?
12. Să se afişeze angajaţii pe departamente în ordinea descrescătoare a salariilor.
13. Salariul angajaţilor de la departamentul financiar creşte cu 10%.
14. Care este cel mai în vârstă angajat?
15. Să se afişeze vârsta fiecărui angajat.
16. Să se afişeze angajaţii pe departamente în ordine alfabetică.
17. Care este angajatul cu cei mai mulţi copii?
18. Care este cel mai mare salariu dintr-un anumit departament dat de la tastatură?
19. Câte persoane au fost angajate în luna martie a acestui an?
20. Care este cel mai tânăr angajat?
21. Care este media de vârstă pentru un anumit departament introdus de la tastatură?

4. Studenţi
Se dă următoarea structură de fişier:
Nr matr N,4
Nume C,15

_____________________________________________________________________________2
Subiecte atestat Baze de date
______________________________________________________________________________
Prenume C,15
Facultate C,20
Localitate C,15
An N,1
Medie N,5,2
Datanas D,8
Bursier L,1
Se cer următoarele:
1. Să se afişeze studenţii pe facultăţi în ordine alfabetică.
2. Fiind dat numele şi prenumele unui student să se determine facultatea la care se află şi media.
3. Câţi studenţi sunt în anul 2 la facultatea de Medicină din Cluj?
4. Să se determine numărul de studenţi bursieri de la o anumită facultate introdusă de la tastatură.
5. Să de determine studentul/studenţii din anul 3 cu cea mai mare medie.
6. Câţi studenţi bursieri sunt la facultăţile din Timişoara?
7. Să se afişeze studenţii pe facultăţi în ordine descrescătoare a mediilor.
8. Câţi studenţi au media cuprinsă între două valori date X şi Y?
9. Să se afişeze vârsta pentru toţi studenţii din Bucureşti.
10. Fiind dat numele şi prenumele unui student, determinaţi la câte facultăţi este înscris.
11. Care este numărul total de studenţi dintr-o anumită localitate dată?
12. Se vor marca pentru ştergere înregistrările ce corespund studenţilor din anul 6 de la Medicină.
13. Toţi studenţii vor fi promovaţi în anul următor, mai puţin cei din anul 6.
14. Să se afişeze studenţii în ordinea descrescătoare a vârstei, iar pentru aceeaşi vârstă în ordine
alfabetică.
15. Fiind dat numele şi prenumele unui student, afişaţi toţi studenţii de la aceeaşi facultate şi din
acelaşi an care au medii mai mici decât el.
16. Câte facultăţi există în Bucureşti?
17. Care este media de vârstă a studenţilor bursieri?
18. Afişaţi studenţii care au media cuprinsă între două valori date.
19. Câţi studenţi dintr-un anumit an dat sunt bursieri?
20. Să se afişeze studenţii în ordinea descrescătoare a mediei, iar pentru aceeaşi medie în ordine
alfabetică.
21. Să se afişeze facultăţile dintr-o anumită localitate dată în ordine alfabetică.

5. Produse
Se dă următoarea structură de fişier:
Denumire C,20
Categorie C,15
Pret N,7
Calitate N,1 (1,2 sau 3)
Condspec L,1 (necesită condiţii speciale de depozitare sau nu)
Stoc N,6
Se cer următoarele:
1. Să se afişeze produsele de calitatea 1 care au preţul mai mare decât o valoare dată.
2. Care este produsul cu cel mai mare preţ?
3. Să se calculeze preţul mediu pentru produsele care necesită condiţii speciale de depozitare.
4. Să se afişeze produsele pe categorii în ordine alfabetică.
5. Să se afişeze toate produsele care se găsesc în stoc într-o cantitate mai mică decât o valoare dată
X.
6. Preţul produselor de calitatea 1 se majorează cu 10%.
7. Să se afişeze produsele pe categorii în ordine descrescătoare a preţurilor.

_____________________________________________________________________________3
Subiecte atestat Baze de date
______________________________________________________________________________
8. Se vor marca pentru ştergere produsele de calitatea 3.
9. Fiind dată o anumită categorie, să se determine numărul de produse din respectiva categorie
care nu necesită condiţii speciale de depozitare.
10. Care este produsul ce se găseşte în stoc în cea mai mare cantitate?
11. Să se afişeze produsele în ordine descrescătoare a preţurilor, iar pentru acelaşi preţ alfabetic.
12. Care este preţul mediu al produselor care au calitatea 1 care se găsesc în stoc într-o cantitate mai
mare de 1000?
13. Să se afişeze produsele a căror denumire începe cu litera A.
14. Toate produsele ce aveau calitatea 2 şi necesitau condiţii speciale de depozitare au acum
calitatea 3.
15. Care este produsul cu cel mai mic preţ ce nu necesită condiţii speciale de depozitare?

6. Admitere
Se dă baza de date ELEVI.DBF având articolele cu următoarea structură:
NUME – nume elev;
CLASA – 3 caractere din care primele două semnifică anul, următorul litera clasei;
ABS – nr. total de absenţe;
N1, N2, N3 – note obţinute la examen;
MED – media generală;
ADMIS – are valoarea .T. (admis sau promovat) sau .F. (respins sau nepromovat);
Se consideră respins la examen elevul care are cel puţin una din note mai mică decât 5 sau
media generală mai mică decât 6.
Se cer următoarele:
1. Să se completeze câmpul MED cu media aritmetică a notelor N1, N2, N3 pentru toate
înregistrările.
2. Să se afişeze numele elevului cu cea mai mare medie din şcoală.
3. Să se afişeze elevii dintr-o anumită clasă citită de la tastatură a căror medie este mai mare decât
8.
4. Să se marcheze pentru ştergere înregistrările pentru care câmpul MED este mai mic decât 5 şi să
se numere înregistrările marcate.
5. Să se ordoneze înregistrările pe clase şi în cadrul claselor pe medii.
6. Să se obţină lista elevilor cu medii între 9 şi 10.
7. Se citesc de la tastatură un nume de elev şi o clasă. Să se listeze toţi elevii din clasa cu medii
mai mici decât cea a elevului respectiv.
8. Să se obţină pentru o anumită clasă citită de la tastatură numărul elevilor cu medii între 5 şi 6.
9. Să se afişeze numele şi clasa pentru elevii admişi la examen.
10. Să se obţină numărul total de absenţe pentru o anumită clasă dată.
11. Să se marcheze pentru ştergere elevii care au lipsit cel puţin la o probă de examen.
12. Să se afişeze elevii pe clase în ordine descrescătoare a numărului de absenţe.

7. Biblioteca
Creează un fişier CARTI.DBF care va cuprinde informaţii despre cărţile dintr-o bibliotecă:
AUTOR TITLU DOMENIU ANAP EDITURA
C,20 C,20 C,20 N,4 C,15
Se cer următoarele:
1. Se cere căutarea unei cărţi după titlul aproximativ.
2. Afişează toate cărţile unei edituri care au apărut într-un anumit an în ordinea alfabetică a
autorilor şi în cadrul aceluiaşi autor în ordinea alfabetică a titlurilor.
3. Să se afişeze cărţile unei anumite edituri citite de la tastatură în ordinea apariţiei.
4. Câte cărţi aparţinând unui anumit domeniu dat au apărut la editura Donaris?

_____________________________________________________________________________4
Subiecte atestat Baze de date
______________________________________________________________________________
5. Fiind dat numele unui autor şi un an, determinaţi dacă au apărut în acel an cărţi ale respectivului
autor.
6. Fiind dat un anumit domeniu, să se determine câte cărţi aparţinând respectivului domeniu au
apărut după 1995.
7. Care este cea mai recent apărută carte de la editura Donaris?
8. Câte cărţi au apărut la o anumită editură dată după 1995?
9. Să se afişeze cărţile pe autori în ordine alfabetică a titlurilor.

8. Informaţii elevi
Să se creeze baza de date ELEVI.DBF cu structura:
NRMATR NUME VARSTA (15-18 ani) ADRESA
N,3 C,15 N,2 C,45
Se cer următoarele:
1. Să se ordoneze elevii descrescător după vârstă şi în ordine alfabetică pentru aceeaşi vârstă.
2. Fiind dat numele unui anumit elev să se afişeze vârsta acestuia şi adresa.
3. Câţi elevi au vârsta de 18 ani?
4. Să se afişeze elevii cu domiciliul în Deva.
5. Să se determine numărul de elevi dintr-o anumită localitate dată de la tastatură.
6. Care este/sunt elevul/elevii cu cea mai mare vârstă?
7. Care este/sunt elevul/elevii cu cea mai mică vârstă?
8. Fiind dat un anumit număr matricol, să se afişeze numele elevului care are acel număr matricol,
sau un mesaj în situaţia în care numărul matricol dat nu corespunde vreunui elev.
9. Să se afişeze în ordine alfabetică elevii din Deva.

9. Gestiune
Creaţi un fişier GESTIUNE.DBF cu informatii despre gestionarii unor raioane de magazine:

Cod magazin Cod raion Gestionar Data angajării Salariu


N,2 N,2 C,25 D,8 N,7

Se cer următoarele:
1. Când a fost angajat un anumit gestionar al cărui nume se dă?
2. Care sunt gestionarii de la un anumit magazin al cărui cod se dă? Se vor afişa pentru fiecare:
numele, codul raionului de care răspunde şi salariul.
3. Care sunt gestionarii de la raioanele de încălţăminte? Se dă codul pentru raioanele de
încălţăminte.
4. Să se afişeze gestionarii în ordine descrescătoare a salariilor, iar pentru acelaşi salariu alfabetic.
5. Ce angajat răspunde de primul magazin din fişier?
6. Care este totalul salariilor gestionarilor de la magazinul 25?
7. Care sunt gestionarii angajaţi la o anumită dată care se citeşte de la tastatură?
8. Care sunt gestionarii angajaţi anul trecut?
9. Care este numele gestionarului cu cel mai mare salariu?
10. Să se afişeze gestionarii în ordine descrescătoare a datei angajării, iar pentru aceeaşi dată
alfabetic.
11. Care este media salariilor pentru gestionarii de la raioanele de încălţăminte? Se dă codul pentru
raioanele de încălţăminte.
12. Care este numele gestionarului cu cel mai mic salariu angajat anul trecut?

_____________________________________________________________________________5
Subiecte atestat Baze de date
______________________________________________________________________________

10. Geografie
Să se creeze fişierul GEOGRAF.DBF cu următoarea structură:
Continent C,15 Ţara C,25 Capitala C,25 Suprafaţa N,8 Locuitori N,7

Se cer următoarele:
1. Care este capitala României?
2. Care este capitala unei anumite ţări dorită de utilizator?
3. În ce continent se află ţara cu cel mai mare şi ţara cu cel mai mic număr de locuitori?
4. Care este ţara cu cea mai mare suprafaţă? Se vor afişa denumirea ţării, continentul în care
se află această ţară şi capitala ţării.
5. Să se afişeze lista ţărilor pe continente.
6. Să se afişeze cele mai aglomerate cinci ţări.
7. Să se afişeze cele mai puţin aglomerate cinci ţări.
8. Care este suprafaţa totală a unui anumit continent dat?
9. Care este suprafaţa unei anumite ţări dorită de utilizator?

11. Cărţi
Se dă următoarea structură de fişier:
nume C 20
prenume C 20
vârsta N 2
clasa C 4
nrcărţi N 2
data_închirierii D 8
data_restituirii D 8
restituit L 1
Se cer următoarele:
1. Să se ordoneze înregistrările după nume şi prenume.
2. Să se afişeze elevii care au termenul de împrumut mai mare de o lună.
3. Să se afişeze elevii pe clase descrescător după vârstă.
4. Să se afişeze elevii care au împrumutat un anumit număr de cărţi dat.
5. Să se afişeze elevii care au depăşit perioada de predare a cărţilor.
6. Să se ordoneze înregistrările crescător după data restituirii.
7. Să se afişeze elevii grupaţi pe clase în ordine alfabetică.
8. Fiind dat numele şi prenumele unui elev să se determine numărul total de cărţi pe care le-a
împrumutat.
9. Care este numărul maxim de cărţi împrumutat?

12. Muzică
Se dă următoarea structură de fişier:
Interpret C 30
Numealbum C 30
Casadedisc C 20
Anaparitie N 4
Duratamin N 3
Suport C 2
Se cer următoarele:

_____________________________________________________________________________6
Subiecte atestat Baze de date
______________________________________________________________________________
1. Să se ordoneze alfabetic după interpret într-o altă bază de date şi să se afişeze conţinutul
acesteia.
2. Să se afişeze albumele grupate pe tipul de suport.
3. Să se caute un anumit interpret şi să se afişeze restul datelor.
4. Să se ordoneze crescător după interpret şi nume album într-o altă bază de date şi să se afişeze
conţinutul acesteia.
5. Să se afişeze albumele grupate pe tipul suportului în ordine cronologică.
6. Să se caute un anumit interpret al cărui nume este dat de la tastatură.
7. Să se ordoneze crescător după tipul suportului într-o altă bază de date şi să se afişeze conţinutul
acesteia.
8. Să se afişeze albumele care au durata cuprinsă între două limite introduse de la tastatură.
9. Să se caute un anumit album şi să se afişeze informaţiile despre albumul respectiv.
10. Să se ordoneze crescător după durată într-o altă bază de date şi să se afişeze conţinutul acesteia.
11. Să se numere câte albume au un anumit tip de suport, tipul fiind introdus de la tastatură.
12. Să se afişeze albumele care au data apariţiei cuprinsă între două date introduse de la tastatură.
13. Să se numere şi să se afişeze câte albume are interpretul cu numele introdus de la tastatură.
14. Să se ordoneze crescător după casa de disc într-o altă bază de date şi să se afişeze conţinutul
acesteia.
15. Să se afişeze albumele grupate pe tipul suportului în ordine alfabetică.
16. Să se numere şi să se afişeze câte albume are casa de discuri al cărei nume a fost introdus de la
tastatură.

13. Servicii
Se dă următoarea structură de fişier:
Agentie C,20 (denumirea agenţiei ce oferă serviciul)
Client C,15 (numele clientul care a solicitat serviciul)
Denumire C,30 (denumirea serviciului solicitat)
Valoare N,8 (valoarea serviciului solicitat)
Datasol D,8 (data solicitării serviciului)
Se cer următoarele:
1. Adăugaţi încă 10% la valoarea serviciilor unei agenţii date.
2. Fiind dat numele unui client determinaţi valoarea totală a serviciilor solicitate.
3. Afişaţi înregistrările grupate pe agenţii în ordine cronologică.
4. Fiind dat numele unui client determinaţi serviciile solicitate anul acesta.
5. Afişaţi serviciile solicitate astăzi în ordine descrescătoare a valorilor.
6. Care este denumirea serviciului cu cea mai mare valoare?
7. Fiind dată o anumită agenţie, determinaţi valoarea medie a serviciilor oferite.
8. Afişaţi înregistrările grupate pe clienţi, iar pentru acelaşi client în ordine descrescătoare a
valorii serviciilor.
9. Fiind dată denumirea unui anumit serviciu, determinaţi de câte ori a fost solicitat serviciul
respectiv. (ex.: „transport marfă”)

14. Comenzi
Se dă următoarea structură de fişier:
Client C,20 (numele clientului)
Datacom D,8 (data comenzii)
Denart C,20 (denumire articol comandat)
Pretun N,7 (pretul unitar = preţul unui articol)
Nrart N,2 (număr de articole comandate)

_____________________________________________________________________________7
Subiecte atestat Baze de date
______________________________________________________________________________
Plătit L,1
Se cer următoarele:
1. Fiind dat numele unui client, să se determine numărul total de articole comandate.
2. Fiind dată denumirea unui articol, să se afişeze numele clienţilor care au comandat mai mult
de X articole de tipul respectiv, X fiind o valoare dată.
3. Să se afişeze numele clienţilor care nu au plătit încă articolele comandate.
4. Care este cel mai scump articol?
5. Să se afişeze înregistrările grupate pe clienţi, iar pentru acelaşi client cronologic (după data
comenzii).
6. Care sunt comenzile făcute anul acesta?
7. Pentru fiecare comandă să se afişeze valoarea comenzii.
8. Care este cel mai mare număr de articole comandat?
9. Să se afişeze înregistrările grupate pe articole, iar pentru acelaşi articol descrescător după
numărul de articole comandate.
10. Fiind dat numele unui client să se determine dacă a făcut sau nu o comandă anul acesta.
11. Fiind dată o anumită dată, să se determine numărul de comenzi din data respectivă.
12. Care sunt comenzile înregistrate astăzi?

15. Concedii
Se dă următoarea structură de fişier:
Nume C,15
Prenume C,15
Data _in D,8 (data de început a concediului)
Data _sf D,8 (data de sfârşit a concediului)
Tip C,10 (de ex.: medical, de odihnă, etc.)
Departament C,15
Se cer următoarele:
1. Fiind date numele şi prenumele unui angajat să se determine numărul total de zile de
concediu medical pe care le-a avut anul acesta.
2. Câte zile a avut cea mai lungă perioadă de concediu medical?
3. Fiind dat un anumit departament, să se afişeze angajaţii din departamentul respectiv precum
şi intervalele de timp şi numărul de zile de concediu pe care le-au avut.
4. Fiind date numele şi prenumele unui angajat să se determine departamentul în care lucrează.
5. Să se ordoneze înregistrările alfabetic după numele şi prenumele angajaţilor, iar pentru
acelaşi angajat crescător după data de început a perioadei de concediu.
6. Fiind dată o anumită dată calendaristică să se afişeze numele şi prenumele angajaţilor aflaţi
în concediu în acel moment.
7. Fiind date numele şi prenumele unui angajat să se determine dacă acesta este în concediu în
acest moment sau nu.
8. Să se calculeze numărul mediu de zile de concediu de odihnă.
9. Să se ordoneze înregistrările descrescător după data de sfârşit a perioadei de concediu.

_____________________________________________________________________________8

S-ar putea să vă placă și