Sunteți pe pagina 1din 1

JUDETUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL TURNU MAGURELE ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ANEXA NR._______
MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE

CONSILIUL PRIMAR
LOCAL

Compartiment juridic 2 SECRETAR


ADMINISTRATOR VICEPRIMAR
PUBLIC
1 Compartiment
1+20 Audit Public Intern 2
DIRECTIA
Serviciul Buget TEHNICA SERVICIUL
Contabilitate Contracte Administratie Publica Locala
1+23 Compartiment
1+9 1 + 15
Resurse Umane 2
Compartiment Administratie .
Compartiment buget, Locala 5
Contabilitate,urmarire Serviciul
Urbanism,Investitii,,Gos Serviciul de Compartiment
contracte ,evidenta si Dezvoltare Locala Aparare Civila , Compartiment Registru Agricol
podarie Comunala
gestiune patrimoniu 5 1+8 1+14 1 si Fond Funciar 3

Compartiment salarizare Compartiment


Compartiment Urbanism
4 ,Amenajarea Teritoriului Strategie Dezvoltare 1 Compartiment Cadastru si
Disciplina in Compartiment Relatii Consultanta Agricola 4
Constructii,investitii 2 Compartiment Romi 2
Achizitii Publice 4
Serviciul Impozite si Compartiment Gospodarie
Taxe Locale Comunala si protectia Compartiment unitate Compartiment Relatii Publice 3
1+10 Mediului 2 locala de monitorizare Birou
1 Cancelarie Primar
Compartiment Ca dastru
Comp. constatare imobiliar edilitar si banca de Si secretariat
impunere date urbane,patrimoniu 2 1+5 Serviciul Public
incasare,executare silita Birou . de Sp pentru Comunitar Local de
personane juridice Proiecte Evidenta a
Compartiment de Transport
5 Autoritate de Autorizare 2 1+4
Persoanelor
Comp. constatare 1+10
Comp. Energ.si
impunere indrumare Asoc. De prop. Compartiment
incasare,executare silita 2 privind
personane fizice Securitatea si
5 Sanatatea in Munca TOTAL GENERAL =96
TOTAL FUNCTII PUBLICE =69
2 FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE =8
Comp. FUNCTII PUBLICE DE EXCUTIE=61
Administrativ TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL= 27
DE CONDUCERE = 3
5 DE EXECUTIE = 24