Sunteți pe pagina 1din 18

Algoritmi i euristici...

Decizia

Modele normative ale deciziei


Caracteristici ale decidentului ra ional:  are acces la toat informa ia relevant pentru decizie (omniscien );
are resursele cognitive s proceseze toat informa ia de interes; poate identifica toate solu iile posibile pentru o anumit problem i poate evalua rezultatele fiec rei alternative;

decidentul va alege acea alternativ care i aduce beneficiul maxim (ra ionalitate);  ntr-o anumit situa ie, dac mai mul i deciden i individuali ar procesa aceea i informa ie, ei ar implementa aceea i alternativ .


Modelul valorii a teptate


 

1738 Daniel Bernoulli Calcularea beneficiului asociat alegerii unei alternative, de obicei, exprimat n bani. Valoarea a teptat se calculeaz prin nmul irea probabilit ii de c tig cu m rimea c tigului asociate fiec rei alternative. VAi=Pi x Vi

Modelul valorii a teptate


Un fermier are la dispozi ie dou alternative de cultivare a p mntului pentru a avea profit. n varianta A, ar putea c tiga 500.000 RON cu o probabilitate de 75% din cultivarea cartofilor sau poate opta pentru varianta B, de a c tiga 800.000 RON cu o probabilitate de 50% din cultivarea porumbului.


VAA = 500.000 X 0.75 = 375.000 RON VAB = 800.000 X 0.5 = 400.000 RON Limite ale modelului valorii a teptate

Modelul utilit ii a teptate
1947 von Neumann & Morgenstern Utilitatea a teptat este percep ia subiectiv a unei valori. UAs = Ps x Us

Modelul utilit ii a teptate


Plou Iau umbrela (A1) Nu iau umbrela (A2) 1 + 70% 2 70% 30% 30% 2 + Nu plou

-1

UA1 = 0.7 X (+1) + 0.3 X (-1) = 0.4 UA2 = 0.7 X (-2) + 0.3 X (+ 2) = - 0.8

Paradoxul lui Allais


A1 C tig 0$ 0.00 C tig 1mil $ C tig 5 mil $ 1.00 0.00 A2 0.01 0.89 0.10 A3 0.90 0.00 0.10 A4 0.89 0.11 0.00

Modele descriptive. Ra ionalitatea


limitat Herbert Simon, 1959
  

Acces limitat la alternativele disponibile. Resurse cognitive limitate. Folosirea euristicilor i reprezent rilor simplificate ale alternativelor decizionale.

Solu ie satisf c toare vs. solu ie optim  Schwartz et al., 2002 - solu ie satisf c toare:


ferici i i mai optimi ti Mai satisf cu i cu propria via Tr iesc mai pu in regret i autonvinuire.
Mai

Euristici decizionale (Kahneman i Tversky)
Prototipicalitatea alternativelor Ancorarea alternativelor Accesibilitatea alternativelor Scufundarea deciziei ntr-o schem cognitiv Post-evaluarea altenativelor

Prototipicalitatea alternativelor


O alternativ este cu att mai probabil cu ct este mai reprezentativ pentru o anumit categorie. Kahneman i Tversky, 1983
Un om sub 55 de ani a suferit un atac de cord. Un om a suferit un atac de cord. Un fum tor a suferit un atac de cord. Un om peste 55 de ani a suferit un atac de cord.

Protopicalitatea alternativelor...


Tversky i Kahneman (1983)


Linda are 31 de ani, nec s torit , este direct i foarte inteligent . Ea este licen iat n filosofie. n perioada studen iei, era profund preocupat de probleme legate de discriminare i justi ie social i a participat la o demonstra ie antinuclear . V rug m s evalua i probabilit ile urm toarelor afirma ii:  Linda particip activ la mi c ri feministe.  Linda lucreaz la o banc .  Linda lucreaz la o banc i particip activ la mi c ri feministe.

Protopicalitatea alternativelor...


Fiedler, 1988

Ancorarea alternativelor


Tversky i Kahneman, 1974


1X2X3X4X5X6X7X8=? (medie = 512) 8X7X6X5X4X3X2X1=? (medie = 2250)

Rezultat = 40320

Accesibilitatea alternativelor


Tendin a de a acorda o probabilitate mai ridicat variantei sau evenimentului care este mai u or de reamintit. Tversky i Kahneman,1983 ing vs. -n- . Shane, 2003

O palet i o minge cost n total 1.10$. Paleta cost cu 1$ mai mult dect mingea. Care este pre ul mingii?

Post-evaluarea alternativelor


Arkes et al., 1981- evaluarea probabilit ii corectitudinii diagnosticului.

Cunoa terea deciziei corecte distorsioneaz apreciaerea dificult ii ini iale a deciziei.

Teoria prospectiv Prospect Theory...
Aversiunea fa

de risc la c tig

+ $800 cu o probabilitate de 100% + $1000 cu o probabilitate de 85% i $0 cu o probabilitate de 15%.
C utarea riscului la pierdere


- $800 cu o probabilitate de 100%  - $1000 cu o probabilitate de 85% i $0 cu o probabilitate de 15%.


Scufundarea deciziei ntr-o schem cognitiv Framing effect

Tversky i Kahneman, 1987 Boala asiatic

Imagineaz - i c SUA vor fi afectate de o epidemie asiatic ce va face n mod iminent 600 de victime. Au fost propuse dou programe alternative de a combate epidemia. Dac se implementeaz programul A, vor fi salva i 200 de 72% oameni. Dac se aplic programul B, sunt 33% anse ca cei 600 de oameni s fie salva i i 66% anse s nu fie salvat niciunul. Ce program ai favoriza pentru implementare? Dac se aplic programul A, 400 de oameni vor muri. Dac se implementeaz programul B, sunt 33% anse s nu 78% moar nimeni i 66% anse s moar to i.