P. 1
Dictionar geografic

Dictionar geografic

5.0

|Views: 442|Likes:
Published by Ion Zainea Aurelia

More info:

Published by: Ion Zainea Aurelia on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

Dicţionar geografic

Áachen [´aahh¬n] oraş în V Germaniei (Renania de Nord-West-falia). 248 mii loc. Centru carbonifer. Industrii (chimică, textilă, constructoare de maşini). Sta iune balneoclimaterică. A fost capitala imperiului lui Carol cel Mare, rege al francilor (768–800), împărat roman (800-814). Catedrală (sec. VIII). Muzee. oraş în N Danemarcei (Iutlanda). 155,5 mii loc. Centru industrial. Port. Catedrală (sec. XIV–XVIII). oraş în partea centrală a Belgiei (Flandra Orientală). 77 mii loc. Centru economic şi cultural. Colegii din sec. XV. oraş în N Elve iei (Aargau), pe rîul Aare. 17 mii loc. Industrii (instrumente de precizie, textile, produse alimentare). Turism. ( Áar) [ar], rîu în Elve ia, afluent al Rinului. Lungime: 295 km. canton în N Elve iei. Suprafa a: 1,4 mii km 2. Popula ia: 519 mii loc. Pomicultură. Creşterea animalelor. oraş în S-V Iranului, port pe fluviul Shatt al’ Arab. 360 mii loc. Export de petrol. Aeroport. oraş în Federa ia Rusă, capitala Republicii Hakasia. 159 mii loc. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Nod feroviar. oraş în Marea Britanie (Sco ia), port la Marea Nordului. 220 mii loc. Construc ii navale. Industrie metalurgică. Pescuit intens. Universitate din 1494. oraş în Côte d’Ivoire, pe laguna Ebré, capitala legislativă a ării. 2,6 mil. loc. Centru industrial. Port. Aeroport. Universitate. Export de cacao, banane, nuci de cocos. oraş în SUA (Texas). 109 mii loc. Expl. de petrol şi gaze naturale. Întreprinderi industriale. oraş în România (jud. Alba), situat în Mun ii Apuseni. 7 mii loc. Bogate zăcăminte aurifere. Întreprinderi de prelucrare a lemnului, textile, alimentare. At. doc. în 1271 ( Abruth ). [a´bruttzi] [´abuu d´abi] [ab´ud¦a] [a´bukir] mun i în Italia, în partea centrală a Mun ilor Apenini. Alt. max.: 2914 m (vf. Corno ). capitala Emiratelor Arabe Unite şi a emiratului cu acelaşi nume. 243 mii loc. Prelucrarea petrolului. Aeroport. actuala capitală a Nigeriei (pînă în 1983 s-a numit Lagos ), oraş recent construit (308 mii loc.). Centru economic şi cultural. golf la gura Nilului şi localitate istorică în Egipt. Victoria amiralului Nelson asupra escadrei franceze (1798), victoria lui Napoleon Bonaparte asupra turcilor (1799) ş. a. oraş în Mexic, port la Oceanul Pacific. 593 mii loc. Turism. capitala Ghanei, port la Golful Guineii. 739 mii loc. Centru industrial. Export de cacao, nuci de cocos, aur, diamante. Universitate. At. doc. în sec. XVII. vulcan stins, punct culminant al Anzilor, în Argentina. Alt. max.: 6959 m. rîu în Italia, afluent al Padului. Lungime: 313 km. Hidrocentrale.

Áalborg (Álborg) Áalst (Álost) Aarau Áare Áargau Abadán Abakán Aberdéen Abidján

[´oolbor] [alst] [a´ro] [´ar¬] [´aargau]

[æb¬´diin] [abid¦´an]

Ábilene Abrúd

[´æb¬lin]

Abrúzzi Abu Dhabi Abúja Abúkir

Acapúlco Accrá Aconcágua Adaá

[akap´ulko] [akr´aa] [akonk´aagua]

Ádana Addís-Abéba

oraş în S Turciei. 1,07 mil. loc. Cultivarea bumbacului. Industrie textilă. Universitate. Moschee din sec. XVI. capitala Etiopiei. 1,25 mil. loc. Centru comercial şi industrial (întreprinderi textile, meşteşugăreşti, alimentare). Aeroport interna ional. Universită i. Muzee. Sediul Organiza iei Uniunii Africane. [æd¬l´eid] [ade´li] oraş în Australia (Australia de Sud), port la Oceanul Indian. 1,07 mil. loc. Şantiere navale. Metalurgie. Universitate. ára ~, por iune a coastei Antarctice (cca 350 mii km 2). Teritoriu descoperit de Dumont d’Urville în 1840, poartă denumirea so iei lui. Sta iuni ştiin ifice franceze. golf în N-V Oceanului Indian, între Peninsula Arabă şi Somalia. Comunică cu Marea Roşie prin strîmtoarea Bab elMandeb. oraş şi port la golful cu acelaşi nume, în Yemen. 400 mii loc. Centru industrial şi cultural. Şantiere navale. Rafinării de petrol. fluviu în N-E Italiei. Lungime: 410 km. Izvorăşte din Alpii Retici, traversează oraşul Verona şi se varsă în Marea Adriatică. Hidrocentrale. República Adîghée , republică în Federa ia Rusă. Su-prafa a: 7,6 mii km 2. Popula ia: 438,5 mii loc. Capitala: Maikop . Industrie constructoare de maşini, de prelucrare a lemnului. Expl. de petrol. República Autonómă Adjária , republică autonomă în Georgia (Gruzia), pe ărmul Mării Negre. Suprafa a: 3 mii km2. Popula ia: 393 mii loc. Capitala: Batumi . Industrie petrolieră. Se cultivă ceai, citrice, tutun. oraş în România (jud. Vrancea). 21 mii loc. Industrie alimentară. Nod feroviar şi rutier. At. doc. în 1433. fluviu în S-V Fran ei. Lungime: 335 km. Izvorăşte din mun ii Pirinei şi se varsă în golful Biscaya. Navigabil pe o distan ă de cca 130 km. Hidrocentrale. Marea ~, mare în S Europei, în bazinul Mării Mediterane, cuprinsă între Peninsula Italică şi Peninsula Balcanică. Suprafa a:132 mii km2. Ad. max.: 1235 m. Porturi importante: Bari , Vene ia , Trieste , Rijeka , Split , Durrës , Dubrovnik . Státul Islámic ~, stat în S-V Asiei, situat între Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, China şi Pakistan. Suprafa a: 648 mii km2. Popula ia: 24 mil. loc. Capitala: Kabul . Limbi oficiale: puştu/pachto (afgana) şi dari/farsi – kabuli (persana). Relief: mun ii Hindukuch , deşertul Registan . Climă temperatconti-nentală. Industrii (îngrăşăminte chimice, ciment, textile, covoare, încăl ăminte). Expl. de gaze naturale, huilă, cromit, minereuri neferoase, pietre semipre ioase, sare. Pomicultură, viticultură, legumicultură. Creşterea animalelor, în special a oilor caracul. Importă automobile, produse petroliere, textile, alimentare. Căi ferate: 25 km. Căi rutiere: 19,2 mii km. Admis în ONU la 19 noiembrie 1946.

Adelaíde Adelíe

Áden Áden Ádige Adîghéea

[´aden] [´aden] [´aadid¦e]

Adjária (Ageária)

Adjúd Adour Adriáticã [a´duur]

Afghanistán

África

al doilea mare continent (după Asia) de pe glob. Este situat între Oceanul Atlantic, Marea Roşie şi Oceanul Indian. Suprafa a: 30,3 mil. km2. Popula ia: 779 mil. loc. Cuprinde mai multe insule, dintre care cea mai mare este Madagascar . Relief variat: platouri şi mun i, cîmpii extinse în zonele de litoral. Alt. max.: 5895 m (vf. Kilimanjaro ). Climă ecuatorială, tropicală şi subtropicală. Rîuri: Nil , Zair , Niger , Zambezi , Orange , Senegal ş.a. Lacuri: Victoria , Tanganyka , Malawi , Ciad , Turkana ş.a. Zăcăminte: petrol, gaze naturale, aur, diamante, minereuri de fier, cupru, mangan, zinc, crom, cobalt.

África de Nord Spaniólã África de Sud

teritoriu pe ărmul african al Mării Mediterane (Maroc). Suprafa a: 32,5 km2. Popula ia: 140 mii loc. Relief de cîmpie. Climă subtropicală. Repara ii navale. Pescuit. Creşterea animalelor (ovine). Administrat de Spania. República ~, stat în extremitatea sudică a Africii, situat între Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Swaziland, Lesotho, Oceanul Atlantic şi Oceanul Indian. Suprafa a: 1,225 mil. km 2. Popula ia: 44,5 mil. loc. Capitale: Cape Town (legislativă), Pretoria (administrativă). Limbi oficiale: afrikaans, engleza. Relief: podişuri şi deşerturi muntoase (alt. max. 3657 m), cîmpii litorale. Climă tropicală în N şi subtropicală în celelalte regiuni. Industrie dezvoltată (energie electrică, fontă, o el, automobile, tractoare, maşini agricole, nave maritime, ciment, hîrtie). Se cultivă porumb, grîu, cartofi, vi ă de vie, tutun. Creşterea animalelor. Planta ii de citrice, bananieri, ananaşi. Exportă cărbune, produse siderurgice, aur, diamante. Importă utilaje industriale, bunuri de larg consum, produse alimentare. Căi ferate: 19,6 mii km. Căi rutiere: 188,7 mii km. Admis în ONU la 7 noiembrie 1945.

Agadír Agápia Agra

[aghaa´diir]

Agrigénto

oraş în Maroc, port la Oceanul Atlantic. 137,5 mii loc. Întreprinderi ale industriei uşoare. Aeroport. Sta iune balneară. comună în România (jud. Neam ). Pe teritoriul localită ii se află Mănăstirea Agapia (sec. XVII). Picturi interioare de Nicolae Grigorescu. [´aagraa], oraş în India (Uttar Pradesh), pe rîul Yamunâ. 956 mii loc. Centru comercial, industrial şi cultural. Monumente arhitectonice (sec. XV–XVII). A fost capitala Imperiului mongol din India (1527–1658). oraş în Italia (Sicilia). 54,8 mii loc. Important centru economic şi cultural, cunoscut şi prin organizarea festivalurilor folclorice interna ionale. Fostă colonie grecească (sec. VI–V î. Hr.). oraş în Kuwait. 285,5 mii loc. Exploatări de petrol. Centru industrial. oraş în V Indiei (Gujarat). 3,3 mii loc. Întreprinderi industriale (textile, de pielărie, de covoare). Nod de cale ferată. Monumente (sec. XV-XVI). Universitate. oraş în România (jud. Alba). 29 mii loc. Localitate istorică: cetate urbană (sec. XII–XVI), biserică reformată (sec. XV–XVI), înăl ată pe locul unei bazilici romane, palat voievodal (sec. XVI–XVII). At. doc. în 1293. oraş în Fran a (Corsica), port la Marea Mediterană, centru adm. al insulei Corsica. 59,7 mii loc. Şantiere navale. Pescuit. Turism. Aici s-a născut Napoleon Bonaparte (1769–1821).

Ahmadí Ahmedabád (Ahmadabád) Aiúd

Ajaccio

[fr.: azak´sjo; it.: a´jatt¿o]

Ákron Alabáma Alabáma

[´ækr¬n] [æl¬´bæm¬] [æl¬´bæm¬]

oraş în SUA (Ohio). 237,8 mii loc. Industrii (produc ia cauciucului, locul întîi în lume; maşini agricole, aparate electronice ş. a.). Universitate. fluviu navigabil în S SUA. Lungime: 1064 km. Izvorăşte din mun ii Apalaşi şi se varsă în golful Mexic, unde formează o deltă. stat în S-E SUA. Suprafa a: 133,9 mii km2. Popula ia: 4,06 mil. loc. Capitala: Montgomery . Expl. de cărbuni şi de minereu de fier. Industrii (chimică, textilă, forestieră). stat federal în N-E Braziliei. Popula ia: 2,6 mil. loc. Capitala: Maceió . Se cultivă trestie de zahăr, bumbac. Complexe zootehnice. peninsulă în N-V Americii de Nord. Relief muntos (mun ii Aleutini). Alt. max.: 3100 m. golf în Oceanul Pacific, pe coastele Americii de Nord, între peninsula Alaska şi golful Vancouver. Ad. max.: 5660 m. stat în SUA, situat în extremitatea N-V a continentului american. Suprafa a: 1,5 mil. km2. Popula ia: 552 mii loc. Capitala: Juneau . Resurse de subsol: petrol, cărbune, aur, cupru, argint. Prelucrarea lemnului. Pescuit. Turism. jude în România, situat în bazinul Mureşului de mijloc. Suprafa a: 6,2 mii km 2. Popula ia: 407 mii loc. Centru adm.: Alba-Iulia . Relief de munte, cu depresiuni adînci în V şi de podiş în E. Zăcăminte de aur, argint, cupru, sare. Expl. forestiere. Întreprinderi industriale (constructoare de maşini, de prelucrare a metalelor, a lemnului, a blănurilor, de faian ă şi por elanuri). Pomicultură. Viticultură. Creşterea animalelor. Universitate. Muzee. Vestigii arheologice din epocile dacică şi romană.

Alagóas Aláska Aláska Aláska

Álba

Álba-Iúlia

municipiu în România, centrul adm. al jud. Alba. 70 mii loc. Întreprinderi industriale (alimentare, de pielărie şi de încăl ăminte). Nod de comunica ii (rutier şi feroviar). Universitate. Muzee. Monumente arhitectonice (catedrale, palate, sec. XIII–XVIII). Fostă aşezare dacică, colonie romană (Apulum ). La Alba-Iulia, în 1600, Mihai Viteazul a înfăptuit prima unire politică a ărilor române: Moldova, Transilvania şi ara Românească. República ~, stat în Europa de Sud, situat în partea de V a Peninsulei Balcanice, între Jugoslavia, Macedonia, Grecia, Marea Adriatică şi Marea Ionică. Suprafa a: 28,7 mii km 2. Popula ia: 2,5 mil. loc. Capitala: Tirana . Limba oficială: albaneza. Relief muntos (Mun ii Dinarici , alt. 2000–2770 m) şi de cîmpie în zona centrală. Climă temperat-conti-nentală în E şi mediteraneană în V. Industrie producătoare de o el, tractoare, ciment, cherestea, hîrtie, textile, zahăr, conserve de fructe, igări etc. Hidrocentrale. În zonele rurale predomină agricultura (cereale, sfeclă de zahăr, bumbac, vi ă de vie, floarea-soarelui, tutun, citrice, măslini). Se cresc animale (ovine, caprine, bovine). Exportă minereu de crom, cupru, fier, tutun, citrice. Importă maşini agricole, mijloace de transport, semifabricate, bunuri de larg consum. Căi ferate: 720 km. Căi rutiere: 7 450 km. Admis în ONU la 14 decembrie 1955.

Albánia

Álbany

[´oolb¬ni]

fluviu în Canada. Lungime: 982 km. Izvorăşte din cîmpia Marilor Lacuri şi se varsă în golful James (Hudson).

Albérta

[æl´b¬¬t¬]

Albertvílle Albión Albuquérque Alcedár Aldán Alép Aleutíne

[alber´vil]

provincie în V Canadei. Suprafa a: 662 mii km2. Popula ia: 2,54 mil. loc. Centru adm.: Edmonton . Resurse de subsol: petrol, cărbune, gaze naturale. Industrie forestieră, chimică. Se cultivă cereale. Zootehnie. oraş în Fran a (Savoia). 18,3 mii loc. În 1992 aici s-au desfăşurat Jocurile Olimpice de Iarnă. astfel se numea în antichitate Anglia, astăzi nume folosit în limbajul figurat. oraş în SUA (New Mexico). 414 mii loc. Centru economic şi cultural. Universitate. comună în Republica Moldova (rn. Orhei). 1300 loc. Monumente arheologice (sec. IV-III î. Hr.). At. doc. în 1616. rîu în Federa ia Rusă (Iakutia), afluent al fluviului Lena. Lungime: 2273 km. Izvorăşte din mun ii Stanovoi. Navigabil în mare parte. oraş în N Siriei. 1,7 mil. loc. Centru comercial şi industrial (textile, covoare, obiecte de artizanat). Aeroport. Muzee. At. doc. în sec. XX î. Hr. Ínsulele ~, arhipelag în N-V Americii de Nord (SUA), situat între peninsula Alaska şi peninsula Kamceatka. Suprafa a: 37,8 mii km 2. Popula ia: 16 mii loc. Pescuit. Vînătoare de foci. municipiu în România, centrul adm. al jud. Teleorman, situat pe rîul Videa. 50,5 mii loc. Centru agroindustrial. Întemeiat de domnul Alexandru Ghica în 1834. Catedrală ortodoxă (sec. XIX). Biserica Sf. Apostoli (1842–1846). oraş în Egipt, portul principal al ării la Marea Mediterană. 2,7 mil. loc. Industrii (textilă, chimică, metalurgică, alimentară). Şantiere navale. Aeroport. Fondat de Alexandru Macedon în 332–331 î. Hr. Renumit prin: Farul (279 î. Hr.–1326), considerat una dintre cele “şapte minuni“ ale lumii; Biblioteca antică (700 mii de volume); “Museum“ , străvechi centru de cercetare ştiin ifică şi învă ămînt. capitala Algeriei, port la Marea Mediterană. 1,5 mil. loc. Centru industrial, comercial şi cultural. Muzee. Universitate (1859). Străvechi oraş al lumii arabe. República Algeriánă Democrátică şi Populáră , stat în N-V Africii, situat între Maroc, Marea Mediterană, Tunisia, Libia, Niger, Mali şi Mauritania. Suprafa a: 2,4 mil. km2. Popula ia: 32,3 mil. loc. Capitala: Alger . Limba oficială: araba (uzuale: berbera, franceza). Relief: mun ii Atlas în N, mun ii Ahaggar în S-E, podişul Sahara în S-V. Climă medi-teraneană în N şi tropical-deşertică în S. Expl. de petrol, gaze naturale, minereu de fier, plumb, zinc, uraniu, fosforite, sare. Culturi agricole: vi ă de vie, tutun, smochini, măslini, citrice, grîu, sfeclă de zahăr, legume. Exportă petrol şi produse petroliere, gaze naturale, fosforite, vin. Importă vehicule, utilaje industriale, bunuri de larg consum, produse alimentare. Căi ferate: 4,7 mii km. Căi rutiere: 95,6 mii km. Admis în ONU la 8 octombrie 1962.

[´ælb¬´k¬rki]

Alexandría

Alexandría

Algér Algéria

Alicánte Almá-Atá

[alik´ante]

oraş în S-E Spaniei (Valencia), port la Marea Mediterană. 265,6 mii loc. Metalurgie. Export de vinuri. Turism. oraş în Kazahstan, capitala statului pînă în 1997. 1,16 mil. loc. Industrii (constructoare de maşini, textilă, alimentară). Academie de ştiin e. Universită i. At. doc. în 1854.

lan muntos în S-E Australiei. orz. Beluha ). Álpii Australiéni Alsácia (Alsáce) [alz´as] Altái Áltdorf Áltenburg Amagasáki [´alt¬nburk] oraş în E Germaniei (Saxonia). Fondat în 1887. Regiune agrară (grîu. miniere (cărbune brun). Populată în trecut de cel i. petrolieră). Lungime: 6400 km. Muzeu de istorie. Monumente. Faună bogată. 8. Muzee. Germaniei şi Austriei. port la golful Osaka. component al Cordilierei australiene. Lă ime: 60-260 km. Expl.64 mil. med. situat în bazinul mijlociu şi superior al Amazonului. Izvorăşte din mun ii Anzi. 8 mii loc. cartofi). banane. km2. Catedrală Gotică (sec. Alpii Centrali (Elve ieni).: 200 m. Alpii Orientali (Austrieci). vi ă de vie. Monumente istorice. Vegeta ie montană. Ghe ari. Amazónas . oraş şi port pe insula Niue din Pacificul de Sud (Noua Zeelandă). Alt. – V d. textilă.: 4506 m (vf. Lungime: 1300 km. Columbia şi Brazilia şi se varsă printr-un estuar în Oceanul Atlantic. situat la hotarul dintre Kazahstan. Pajişti alpine.2 km2. 4810 m. loc.Hr. Industrii (metalurgică. textilă. 7020 km împreună cu Ucayali. Export de copră. 54 mii loc.56 mil. Alt. Hr. oraş în Elve ia. oraş în Japonia (Honshû). Provincie romană (sec. Capitala: Manaus . de săruri de potasiu. trece prin Perú. 554 mii loc. Mont Blanc ). Planta ii de bananieri.3 mii loc. centru adm. provincie în N-E Fran ei. chimică. 190. Navigabil pe o distan ă de 4300 km. loc. metalurgică. stat în N-V Braziliei. vf. Amaradía Amaríllo Amazón [æm¬´rilou] oraş în S SUA (Texas). alimentară). rîu în România. al cantonului Uri . Institu ii de cultură şi de învă ămînt. sistem muntos în Asia Centrală. Suprafa a: 1. port la Marea Mediterană.5 mii loc. Lungime: 103 km.8 mii loc. I î.: 2228 m. 155. Fran ei. max. minereu de fier). Mongolia şi China. Elve iei. Rezerva ii naturale. Industrie petrolieră şi forestieră. max. Păduri ecuatoriale. pe teritoriul Italiei. Suprafa a: 8.Almería Alófi Alpi [almer´ia] oraş în S Spaniei (Andaluzia). Popula ia: 1. Ghe ari. Întreprinderi ale industriei uşoare.5 mil. situată între fluviul Rin şi mun ii Vasgi . Tunele. afluent al Jiului . Lungime: 450 km. cel mai mare fluviu în America de Sud. Centru economic şi comercial. Zăcăminte (aur. Popula ia: 2. max. Expl. Păduri de conifere. Industrii (constructoare de maşini. Turism. Uzine şi fabrici. sistem muntos în Europa. Izvorăşte din Subcarpa ii Olteniei. Constau din Alpii Occidentali (alt. chimică. Trecători.). În bazinul mijlociu şi inferior al rîului este situată Cîmpia Amazonului (3000 km în lungime şi 300–2000 km în lă ime). argint. Oraş principal: Strasbourg . Industrie constructoa-re de maşini. Alt. Lungime: 2000 km. XVI).

Popula ia: 803. chimică. eschimoşi) şi colonizatori. Popula ii băştinaşe: maya. Suprafa a: 42. At.2 mil. incaşii ş. max. străbate Kîrgîzstanul şi se varsă în lacul Aral. portughezi. XIII). argint. Ad. 155 mii loc. ciment. Şantiere navale. de chinină. 1 mil. fluviu în Asia Centrală. cacao. Antilele Mari şi Antilele Mici. Relief: muntos în V. Dependent de statul Seychelles. minereu de fier) şi hidroenergetice. Popula ia : băştinaşi (indieni. partea sudică a continentului american. km 2. capitala Olandei. Popula ia: 200 loc. Serveşte ca hotar între Tadjikistan şi Afghanistan. Casa-muzeu Rembrandt . Suprafa a: cca 10 km2. situat pe fluviul Somme . în 1275. textilă. situată între Oceanul Arctic şi America Centrală. Cuprinde teritoriile insulare din arhipelagurile Bahamas. Popula ia: metişi. Lungime: 18 mii km (de la N la S). negri. loc. Lungime: 1415 km (2540 km de la izvoarele rîului Piandj).2 mil. unite printr-un istm denumit America Centrală . 1. în apropierea Antarctidei. europeni. [amm´aan] capitala Iordaniei. aztecii. Este folosit la irigarea planta iilor de bumbac. hîrtie. francezi. Suprafa a: 1. [a´mj˜e] oraş în Fran a (Picardia). Industrie constructoare de maşini. banane. Aeroport. América de Sud América Latínã Amíens Amiránte Ammán Ámsterdam Amudariá Ámundsen . Cuprinde 33 de state şi cîteva teritorii dependente. bauxită. Suprafa a: 21 mil. Muzeu. Relief muntos în V (alt. Produse industriale: textile. alimentară.: 6193 m) şi în E. de peste 1000 m. km2. Universită i. Suprafa a: 24. al XVIlea. de ulei. Descoperită de Cristofor Columb în timpul călătoriilor sale (1492). Muzee. comunitate a ărilor din America de Sud şi America Centrală. creoli. doc. km2. America de Sud . format din America de Nord . a. loc.América continent în emisfera vestică. oraş la N-E de Marea Moartă. cafea. cupru. port legat printr-un canal de Marea Nordului. cuprinsă între Oceanul Pacific şi Oceanul Atlantic. km2. grup numeros (150) de insule coraligene în Oceanul Indian.4 mil. Fabrici de şlefuit diamante. mare în partea sudică a Oceanului Pacific.2 mil. Universitate. Colonizată de spanioli. América Centrálã América de Nord regiune istmică între America de Nord şi America de Sud. Culturi agricole: trestie de zahăr. igări. km 2. loc. Universitate. în care predomină limbile de comunicare spaniola şi portugheza. podişuri şi cîmpii întinse în centru şi în E. citrice. Monumente de artă gotică (sec. Suprafa a: 21 mil. tutun. Vegeta ie ecuatorială şi tropicală (arbori de cacao. Popula ia : băştinaşi ( indieni) şi colonizatori. tutun. Izvorăşte din Pamir. situată între Marea Caraibilor şi Oceanul Antarctic. băuturi spirtoase. Márea ~. Muzee. la N-E de insula Madagascar .5 mil. cauciuc). Servicii financiare. englezi. partea nordică a continentului american. Acoperită în permanen ă de ghe ari. începînd cu sec. cu podişuri înalte şi cîmpie joasă (Mississippi ). Resurse de subsol (petrol.

sfeclă de zahăr. mare în Oceanul Indian situată între penin-sula Malacca .8 mii km 2. Principátul ~. Porturi principale: Blagoveşcensk. fluviu în Federa ia Rusă (Siberia). Popula ia : 280 mii loc.Amúr fluviu în N-E Asiei.5 mii loc. Limbi oficiale: catalana. oraş în V Fran ei (Anjou). mijloace de transport. Navigabil pe cursul inferior. loc. Izvorăşte din lacul Baikal şi se varsă în Enisei . capitala principatului Andorra. împreună cu Şilka şi Argun. Industrie prelucrătoare de materie primă agricolă. citrice. Se cultivă orez. Lungime: 1779 km. Suprafa a: 468 km2. produse lactate. Se cultivă cereale. 2975 m). industrială şi agricolă. arhipelag în Oceanul Indian. Industrie constructoare de maşini agricole. denumirea păr ii asiatice a Turciei. arhipelagurile Andaman. XI-XIII). Oraş principal: Port Blair . tutun. Nod feroviar. Cambridge . Habarovsk. Ad. Navigabil în cea mai mare parte. port pe rîul Maine. reşedin ă a raionului Anenii Noi. Izvorăşte din mun ii Anadîr şi se varsă în golful cu acelaşi nume. teritoriu autonom indian constituit din arhipelagurile cu acelaşi nume din Oceanul Indian. Nicobar şi insula Sumatera .situat pe rîul Bîc. Pescuit. Suprafa a: 87. mică. Centru economic şi comercial. franceza. vi ă de vie. situat în zona estică a mun ilor Pirinei. Cursul mijlociu al fluviului formează grani a între Federa ia Rusă şi China.5 mii loc. loc. legume. Importă produse petroliere. Popula ia: 175 mii loc. la hotarul dintre Fran a şi Spania. Suprafa a: 602 mii km2. citrice. Admis în ONU la 28 iulie 1993. Centru comercial de vinuri. cuprinsă între Sco ia şi ara Galilor. Hidrocentrale. cocos. Culturi agricole: orez. tutun. situat între golful Bengal şi marea Andaman . Popula ia 47. Oxford . Turism. bunuri de larg consum. max. din marea Bering. de încăl ăminte. Universitate. la 32 km S de Chişinău.3 mii loc. Lungime: 1145 km. Se produce cărbuni din lemn. Suprafa a: 276. Culturi agricole: grîu.7 mil. Se varsă în Marea Ohotsk. bumbac. textilă. Importantă regiune economică. utilaje industriale. rîu în S-E Federa iei Ruse (Siberia). Popula ia: 9. igări.6 mii km 2. în 1731. Suprafa a: 130. 146. Centru adm. Popula ia: 69 mii loc. mangan). Suprafa a: 6. vi ă de vie. 11. Márea ~.3 mii km 2. Creşterea animalelor (ovine.65 mii km2. Relief în general muntos (alt. Navigabil între Irkutsk şi Bratsk. Suprafa a: 8. Climă temperat-montană. Creşterea animalelor. At. Turism (95% din venitul na ional). stat în S-V Europei. Capitala: Andorra la Vella.: Port Blair . Monumente istorice (sec. spaniola. parte din Marea Britanie. Exportă cherestea. [´andr¬ pr¬´de¿] stat în S-E Indiei.5 mil.max. regiune în S Spaniei. doc.6 mii loc. Căi rutiere: 269 km. Suprafa a: 500 mii km 2. Angará Angérs [¾´…e] Ánglia . Lungime: 4440 km. Popula ia: 66. Numeroase centre culturale: Londra . în antichitate –numele Asiei Mici. 16. Anádîr Anatólia Andalúzia Ándaman Ándaman Ándaman ºi Nicobár Ándhra Pradésh Andórra la Vélla Andórra Anénii Noi oraş în Republica Moldova. Întreprinderi ale industriei alimentare. Industrie minieră (cărbune.5 mii km2. apar inînd Indiei. bovine). : 4200 m.

Centru adm. Centru economic şi cultural.2 mii loc. produse chimice. capitala statului Maryland. port la Marea Mediterană. Iakutia). bumbac. Se cultivă bumbac. Universitate. Expl. Culturi florale. Şantiere navale. 1. 1000 m şi 1500 – 2000 m).4 mii loc. regiune polară în emisfera sudică a globului pămîntesc. Universitate. Industrie textilă şi alimentară. Export de produse agricole şi de cherestea. situat în centrul regiunii polare Antarctica. cuprinzînd extremită ile de S ale oceanelor Pacific.Angóla República ~. Limba oficială: portugheza.8 mii loc. insule din componen a grupului insular Noua Siberie (Federa ia Rusă. bumbac. km 2. Climă polară şi subantarctică. Acoperită permanent cu ghea ă şi zăpezi. mijloace de transport. Relief muntos. situat între Republica Democrată Congo. Ruine din epoca romană. cîmpie joasă nisipoasă de-a lungul ărmului oceanic. pinguini. Centru adm. loc. Admis în ONU la 1 decembrie 1976. Căi ferate: 2. Administrat de Marea Britanie. sisal. Academie. loc. [¾´tib] oraş în S Fran ei. pe coasta Oceanului Atlantic. Moschee. de petrol. port la Marea Mediterană. tutun. Relief: podişuri în centrul şi V ării (alt. aerian). oraş în N-E Algeriei. cupru. foci. Zambia şi Namibia. æh´wil¬] teritoriu insular în America Centrală (Marea Caraibilor). Capitala: Luanda . 2. port la Marea Mediterană.6 mii km. oraş în E SUA. Turism.8 mii km. 68 mii loc. 256. textile şi alimentare. Centru economic şi cultural.25 mil. Regiune agricolă: viticultură. km2. făină de peşte.). Climă polară. activitate financiar-bancară. Relief muntos. Vestigii romane şi bizantine. 378. [an´gilja. Suprafa a: 1. în centrul Podişului Anatoliei. Importă maşini şi utilaje industriale. Exportă cafea. Popula ia: 11.. Climă tropicală. oraş situat pe rîul Ankara . stat în V Africii. pe coasta de Azur. Parfumerie. institu ii navale. pomicultură. Căi rutiere: 72. Muzee (Picasso. Vestigii antice. Planta ii de cafea. Ghe ari şi zăpezi permanente pe continentul Antarctida. Climă subtropicală. petrol şi produse petroliere. uraniu. mangan. Anguílla Anjou Anjou Ánkara [¾´…u] Annába Annápolis Antálya Antananarívo Antárctica [antanna´ivu] Antarctída Antíbes . Ínsulele ~. 80 mii loc. Sta iune balneară. Pescuit. bananieri. Suprafa a: 29 mii km2. Atlantic şi Indian. cherestea. loc. Suprafa a: 13. alimentară. capitala Turciei. cu arhipelagurile din această zonă. Conservator. arheologic). capitala Republicii Madagascar.: The Waley (2. Universitate. arahide. trestie de zahăr. continent în emisfera sudică.56 mil. economic şi cultural. a mătăsii. Faună acvatică: balene.58 mil. Servicii de transport. ananaşi.3 mil. trestie de zahăr. ecuatorial-musonică şi tropical-ali-zeică. Nod de comunica ii (rutier. Turism. provincie istorică în N-V Fran ei. minereu de fier.97 mil. feroviar. Industrie a cimentului. peşti. Creşterea animalelor. Crescătorii de bovine. Popula ia: 8 mii loc. Suprafa a: 96 km2. oraş în S-V Turciei.

capitala statului Samoa. peste 6000 m). Lungime: 1190 km. uleiuri vegetale). maşini şi utilaje industriale. Importă produse petroliere.: Willemstad (71. Relief muntos (alt. VI î. Constau din Antilele Mari la V (Cuba. Hr. fostă colonie grecească în Turcia (sec. max. max.: 3917 m. max. Antigua. în N-V Argentinei. max. [antof´aja] cel mai înalt vulcan activ de pe pămînt. Turism. constînd din două culmi paralele. mijloace de transport. 6272 m). Planta ii de tutun. XIV-XVI). 34 mii loc. Cordiliéra Andínă . Resurse de subsol: cărbune. actualmente port la Marea Neagră. Anzii Sudici (alt. Alt.2 mii loc. Suprafa a: 800 km2. arbori de cafea.7 mii loc. Admis în ONU la 11 noiembrie 1981. Rafinării de petrol.2 mil. petrol.Antígua ºi Barbúda stat în America Centrală. Metalurgia şi exploatarea cuprului. mărfuri de larg consum. mun i în Turcia asiatică. port pe ărmul Oceanului Pacific. marmură. dispus pe ărmul Oceanului Atlantic în lungime de cca 2600 km. Turism. loc. Limba oficială: engleza. sistem muntos în America de Sud. rom. sistem muntos în Peninsula Italică. argint. [´antverp¬n] (Anvers) provincie în Belgia şi oraş în această provincie. Climă subtropicală. Universitate. Alt. Popula ia: 66. Mitchell ). Suprafa a: 416 km2. Lungime: 9000 km. Haitti.: 2037 m (vf. Barbuda. Căi rutiere: 1161 km. Aeroport. Monsterrat. 6370 m. legume. Relief muntos. a. situat între Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. bananieri.: 2914 m (vf. Zăcăminte: bauxită. Suprafa a: 240 mii km2. max. Capitala: Saint John ´s . Centru agricol. 227 mii loc. Popula ia: 36. max. Ínsulele ~. cupru. Turism.). Relief vulcanic pe insula Antigua şi coraligen pe insula Barbuda . trestie de zahăr. Se cultivă bumbac. Şantiere navale. pe insulele cu acelaşi nume din arhipelagul Antilele Mici. manioc. Anzii Centrali (alt. 467. cafea. trestie de zahăr. Universitate. Popula ia: 68 mii loc. fabricarea produselor alimentare (zahăr. Corno Grande ). arhipelag în Marea Caraibilor. oraş în N insulei Upolu din Oceanul Pacific. 6959 m. echipament industrial. Puerto Rico. Administrate de Olanda. Acancagua ).). oraş în Chile. Metalurgia neferoaselor. bata i. teritoriu insular în arhipelagul Antilele Mici (Marea Caraibilor). Dominica ş. Climă tropical-oceanică. max. o continuare a mun ilor Taurus. Jamaica) şi Antilele Mici la E (Insulele Virgine. Pescuit maritim. sistem muntos în E Americii de Nord. Alt. Monumente medievale (sec. Creşterea vitelor. vf. Culturi agricole: bumbac. Centru adm. canton în N-E Elve iei. Industrie bazată pe exploatări de fosfa i naturali. Antíle Antílele Olandéze Antitáurus Antofagásta Antofálla Ántwerpen Ánzi Apaláºi Apeníni Ápia Apollónia Appenezéll [ap¬n´tsel] . port maritim la estuarul fluviului Schelde. fier. Centru economic şi comercial.). trestie de zahăr. Rafinării de petrol.2 mii loc. Constă din trei sectoare: Anzii Nordici (alt. Suprafa a: 442 km 2. Climă tropicală umedă. Alt. situa i de-a lungul Mării Mediterane. Popula ia: 214 mii loc. Exportă produse chimice. Formează teritoriul Americii Centrale Insulare . zahăr. Este situat în mun ii Anzi . Activitate financiar-bancară. denumirea antică a localită ii Sozopol din Bulgaria. 3175 m). citrice.

lac sărat în Asia Centrală. în 1123.: 5205 m. Expl. jude în V României. mare în Oceanul Indian. Arábia Saudítã Arábiei Arád Márea ~. max. Oman. minereu de fier. Oraş pr. Este denumită şi Marea Oman . Popula ia: 23. max. la hotarul Kazahstanului cu Uzbekistanul.Apºerón Apuséni Áqaba Arábia [´akaba] peninsulă în Marea Caspică. Popula ia: 480 mii loc. Climă tropicală. porumb.: 68 m. Pescuit.: Baku . între Marea Roşie. de petrol. Viticultură. cuprinzînd provinciile Huesca. reşedin ă a jude ului cu acelaşi nume. Suprafa a: 47. de petrol. Întreprinderi producătoare de îngrăşăminte chimice. Capitala: Riyadh . max. Pescuit de perle. km2. sistem muntos în Carpa ii Occidentali din România. forestieră. Qatar. textile. Suprafa a: 7. stat în S-V Asiei. Rafinării de petrol. Este acoperit de ghe ari.: 1849 m (vf. Suprafa a: 3. Suprafa a: 1 mil. Resurse de subsol: aur. Arad . Arád Arafúra Aragón [arag´on] Arál Ararát . loc. argint. cîmpii de-a lungul ărmului Mării Roşii şi ale Golfului Persic. Căi rutiere: 46 mii km. Alt. At. doc.: 3680 m. produse siderurgice. orez. Popula ia: 1. Mún ii ~. sorg. Suprafa a: 1036 km 2. gaze naturale. gaze naturale. pustiuri nisipoase în N. situat între Iordania. rodii. smochini. Golful Persic şi Marea Arabiei. Ad. Monumente istorice. Exportă petrol şi produse petroliere. Marea Roşie şi Golful Persic. Aragón şi Castilia au format în 1479 Regatul Spaniei. Centru industrial şi agricol. Importă mijloace de transport. loc. Industrie constructoare de maşini. municipiu în România. Limba oficială: araba. Climă tropicală în S şi subtropicală în N. sare. Curcubăta Mare ). uraniu. Căi ferate: 1254 km. argint. km 2. Ad. Irak. citrice. sulf.6 mil.24 mil. legumicultură. Universitate. km2. Acumulează apele rîurilor Amudaria şi Sîrdaria.7 mil. mare în Oceanul Indian.2 mil. Lungime: 180 km şi lă ime de 28 km. coral negru. cupru. situată între peninsula Arabia şi India. minereu de fier. Muzee. Relief variat: mun i în V. Hidrocentrale. masiv muntos vulcanic în E Turciei (Armenia). Relief de podiş şi cîmpie joasă. Zonă turistică. Alt. Format din Masivul Mare şi Masivul Mic.7 mii km2. Márea ~. Culturi cerealiere. Se cultivă grîu. cafea. Kuwait. Muinak . E şi S-E.5 mii loc. Reşedin ă: mun. situată între Australia şi insula Noua Guinee. Ad. Saragosa şi Teruel. mase plastice.5 mil. Monumente istorice. Suprafa a: 3 mil. orez. marmură. gaze naturale. Capitala: Saragosa. aur. Resurse de subsol: huilă. Suprafa a: 2. gaze naturale. Porturi: Aralsk . Yemen. max. ciment. alimentară. Popula ia: 32. km 2. cereale.5 mii km 2. 180. textilă. golf în N-E Mării Roşii. Măslini. chimică. Bahrain. bauxită. Turism. loc. Viticultură. Păduri de răşinoase şi foioase. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. cupru. Regátul Arab Saudít . Expl. chihlimbar. regiune autonomă în N-E Spaniei. de petrol.65 mii km 2. bauxită. Expl. max. în E Azerbaidjanului. Suprafa a: 64. situat pe rîul Mureş .: 5165 m. produse alimentare. produse chimice. peninsulă în S-V Asiei. Emiratele Arabe Unite.

de pielărie. Bolivia. Lungime: 350 km. km2. subtropicală şi temperată în S. alimentară. viticultură). minereuri de fier. alimentare.: 3734 m) şi de podişuri joase. orez. Zăcăminte: huilă. km2. Vestigii arheologice geto-dacice şi romane. Industrie textilă. floarea-soarelui. Brazilia şi Uruguay. sare. Suprafa a: 27 mil. textilă. Căi ferate: 34 mii km. Industrii (ener-gie electrică. rîu în România. Limba oficială: spaniola. Expl. Relief variat: muntos în N. Árgeº Argún Arhánghelsk . formînd pe o por iune a cursului său grani a dintre cele două state. produse chimice. situat la 2370 m alt. Pescuit. rîu în Federa ia Rusă şi China. Industrie chimică. Climă tropicală în N. loc. Relief muntos (alt. Căi rutiere: 215. plante furajere. Export de lemn şi de produse din lemn. bunuri de larg consum. Denumirea antică: Ordessos . Viticultură. 422 mii loc. metalurgie.: 5220 m. max. Oceánul ~. Suprafa a: 6. Podişul Patagoniei în S. gaze naturale. Importă materii prime industriale. Zonă turistică. Lungime: 1520 km. Păduri. afluent pe stînga al Dunării. Întemeiat în 1540. Popula ia: 38 mil. maşini şi utilaje industriale. cîmpii în E şi N. regiunea polară de nord a pămîntului. constructoare de maşini. República ~. colinar cu depresiuni subcarpatice în partea centrală şi de cîmpie în S. Ad. port fluvial. vehicule. tutun.8 mii loc. situat în bazinul inferior al rîului Argeş. Exportă echipament industrial. metale neferoase şi rare. situat în regiunea polară nordică a pămîntului. Faună: urşi polari. Lungime: 900 km. alimentară. staniu. Sta iuni balneare. Suprafa a: 13. morse. Zonă agricolă productivă (pomicultură. mijloace de transport. Acoperit în cea mai mare parte de ghe ari. pomicultură. Pescuit. sare.Aráuca rîu în America de Sud. Chile. şi maritim.8 mil. păsări. Climă boreală (temperaturi pînă la -52°C).1 mil. Barents (1594-1597). Universitate. Piteşti . hîrtiei şi celulozei.: 400–700 m. cărbune. forestieră. situat între Oceanul Atlantic. Sistem hidroenergetic. alimentînd fluviul Amur. Vegeta ie de tundră. Şantiere navale. oraş în Federa ia Rusă. de petrol. aproape de Marea Albă. bumbac. Capitala: Buenos Aires. Alt. pe teritoriul Columbiei şi Venezuelei. stat în America de Sud. Zăcăminte: cărbune. oraş în S-V Perului. km2. Turism. cel mai mic ocean de pe glob. Industrie a lemnului. Fran a şi Luxemburg. minereu de fier. textile). max. Relief: Mun ii Anzi în V. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. Izvorăşte din mun ii Hinganul Mare . formînd pe o distan ă a cursului său grani a dintre cele două state. afluent al fluviului Orinoco . Comunică cu Oceanul Atlantic şi cu Oceanul Pacific. argint. Explorată de W. Climă aspră. foci. Árctic Árctica Ardéni Arequípa Argentína [are´kipa] masiv muntos în Belgia.8 mii km 2. situat pe Dvina de Nord . Suprafa a: 2. cuprinzînd teritoriile continentale şi insulare ale extremită ilor Eurasiei şi Americii de Nord. textile. Árgeº jude în România. ciment. Popula ia: 681. Resurse de subsol: petrol. Se cultivă cereale. Pescuit maritim. Paraguay. 751 mii loc. Izvorăşte din Mun ii Făgăraşului şi trece prin Curtea de Argeş şi Piteşti. Muzee. Reşedin ă: mun. între America de Nord şi Eurasia.6 mii km.

Climă temperat-continentală uscată. activitate financiar-ban-cară. Ínsula ~. cu regiuni de cîmpie în depresiunile rîurilor şi lacului Sevan . Capitala: Erevan . teritoriu insular în S Oceanului Atlantic.: Georgetown . orez.8 mii km 2. produse petroliere. cocos. coniac. marmură. Popula ia: 2. forestieră. 169. Agricultură irigată (bumbac. stat în Asia de V. Creşterea vitelor (ovine. Relief muntos. Centru adm. alimentară. încăl ăminte. oraş în Chile. Capitala: Phoenix . Iran şi Turcia. [a´ras] oraş în N Fran ei (Artois). XVII–XVIII). Climă subtropicală. în cuprinsul Podişului Armeniei. Turism. de hîrtie). Întreprinderi producătoare de ciment.37 mil. aur. bumbac. plumb. Muzee. Servicii de transport. Popula ia: 85 mii loc. Popula ia: 3. Căi ferate: 823 km.8 mil. de aluminiu. Turism. Exportă aparataj electric şi electrotehnic. Lungime: 2410 km. Căi rutiere: 7. port la fluviul Ron.67 mil. Rafinării de petrol. loc. citrice. metalurgică (cupru. Turism. Centru comercial şi industrial. Climă tropicală. legume. legume. alimentară. bazalt). conserve. Arkánsas Arkánsas [ar´k¬nsoo] Árles [arl] Arménia Árno fluviu în partea centrală a Italiei. Lungime: 248 km. coniac. de cupru. Monumente arhitectonice din epoca romană. constructoare de maşini electrice. Popula ia: 1. vehicule. rîu în SUA. cauciuc sintetic. mase plastice. 43 mii loc. Arrás Arúba Ascensión . Centru industrial (siderurgie. zinc. Administrat de Olanda. Importă materii prime şi semifabricate industriale. legume. República ~. port în golful Arica (Oceanul Pacific). bovine). Suprafa a: 138 mii km 2. Creşterea animalelor (bovine. mecanică). Suprafa a: 29. Suprafa a: 193 km2. între Georgia (Gruzia). Centru adm. produse chimice.Århus [´orhuus] (Aarhus) . alimente. stat în centrul SUA. Creşterea animalelor. vi ă de vie. vin.7 mii km. Industrie extractivă (bauxită. vin. legume). oraş în S Fran ei (Provence). textile. 272 mii loc. oraş în Danemarca (Iutlanda). caprine. Azerbaidjan. Pescuit.4 mii loc. ovine). Centru industrial (textile. Aríca Arizóna [æri´z¬un¬] stat în S-V SUA. Expl. 52. chimică. XIII-XV). Izvorăşte din Mun ii Apenini şi se varsă în Marea Ligurică. Industrie metalurgică. afluent al fluviului Mississippi. Administrat de Marea Britanie. a hîrtiei. textile. Monumente arhitectonice (sec. Pe fluviul Arno sunt situate oraşele Floren a şi Pisa . Suprafa a: 88 km 2. Admis în ONU la 2 martie 1992. teritoriu insular în Ameri -ca Centrală. cca 90% din produc ia ării). port în golful Arhus . Popula ia: 3. Agricultură specializată în cereale. Relief muntos. Universitate. produse chimice. Se cultivă banane. Monumente arhitectonice (sec. 1000-4000 m). Capitala: Little Rock . aluminiu). loc. loc. citrice. sudul Transcaucaziei. cunoscut din evul mediu prin manufactura de tapiserii. Suprafa a: 295 mii km 2. Limba oficială: armeana. Industrie extractivă (minereu de cupru şi polimetalice.2 mii loc.8 mii loc. Relief în general muntos (alt.: Oranjestad . culturi tehnice. Muzee. Culturi agricole: porumb. tutun.

repara ia vagoanelor. Centru comercial şi industrial (conserve de carne. Academie de ştiin e. Suprafa a: 6 mil. Centru religios şi turistic. de 3200 m. Universită i. [it. km2. 24 mii loc. Suprafa a: cca 506 mii km 2. cîmpii (Cîmpia Siberiei de Vest. Este străbătut de fluviul Brahmaputra . Teatre. mun ii Caucaz. trestie de zahăr. 220 mii loc. import). stat în S Indiei. aur. de prelucrare a peştelui. Popula ia: cca 3. bumbac. Francisco d´Assisi. între Oceanul Arctic. Industrie textilă. Uzbekistan.a. Centru comercial (export. 374. cuprinzînd statele Kazahstan. textilă. Himalaia. formează lacul de acumulare Nasser . Popula ia: cca 1 mil. oraş în Federa ia Rusă.). de cărbune. Aeroport interna ional. Oceanul Pacific. argint. de pielărie. Turkmenistan. Popula ia: 22 mil. Aeroport. Universită i. 408 mii loc. Expl. Expl. rîul şi mun ii Ural. se întinde de-a lungul ărmului Oceanului Pacific pe o distan ă de 1000 km. continentală. cărbune.9 mii km 2. capitala statului Turkmenistan. Barajul Sadd al-Ali. oraş situat în regiunea premuntoasă a masivului Kopet-Dag din Asia Centrală. Suprafa a: 78. Kîrgîzstan. de sare şi de săruri de potasiu.a. prelucrarea cafelei). Suprafa a: 44 mil. 512 mii loc.Ásia cel mai mare continent al Pămîntului (cca 30%). situată la S de Marea Neagră. oraş în Egipt. Oceanul Indian. Universită i. ass´iizi] oraş în partea centrală a Italiei (Umbria). 278 mii loc. Muzee. electrotehnică. Şantiere navale. loc. cel mai mare din lume. alimentară. 730 mii loc. Tadjikistan. Forme de relief diverse: mun i (Ural. situat pe malul Nilului.5 mii loc. Tibet. Formează partea asiatică a Turciei. Altai. cupru. deşert în Chile. Planta ii de ceai. alimentară. Patria Sf. Port fluvial. Nod feroviar. partea occidentală a Asiei. oraş pe rîul Işim . minereu de fier. Şantiere navale. Deccan ş. regiune autonomă în N Spaniei. Caucaz. Ásia Mícã Asmára Assám Assísi Assuán Astaná Ástrahan Astúria Asunción Aºhabád Atacáma [atak´aama] . XIII. chimică. Centru comercial (icre negre. tutun. materiale de construc ie. Tian-Shan ş.6 miliarde loc. Climă variată: arctică. Mănăstire din sec. de granit. situat aproape în întregime în emisfera nordică. Marea Mediterană. Muzee.4 mii km2. Cîmpia Chinei de Nord ş. Nod feroviar. Centru adm. Muzee. piei de astrahan). Expl. capitala statului Eritreea. podişuri (Anatolia. Zonă agricolă (cereale). tropicală. loc. Muzee. de petrol. Capitala: Dispur . [sp. Teatre.). Resurse de subsol: salpetru. Ásia Centrálã partea inferioară a Asiei.). Suprafa a: 10. capitala Kazahstanului (din iunie 1998). Expl. la alt. Kremlin (sec. Marea Neagră. Marea Caspică. produse ale industriei uşoare şi alimentare). Industrie metalurgică. Centru industrial (maşini agricole.: asun´ssjon] capitala Republicii Paraguay.: Oviedo . Industrie constructoare de maşini. Institu ii de învă ămînt superior. Cîmpia Turanică. hîrtiei şi celulozei. km 2. Industrie a lemnului. XIII). Aeroport. situat în delta Volgăi. musonică. oraş în E Africii.a. de la Marea Caspică pînă la China. port pe fluviul Paraguay . Marea Roşie.

al doilea mare ocean de pe glob. max. la 2 decembrie 1805. pielărie). cu o lungime de 2000 km. oraş în sudul Germaniei (Bavaria). loc. pe care le închinase Sfîntului Munte unii domni şi boieri. capitala statului Georgia. Par ial navigabil. Centru industrial (metalurgie. unde se află umeroase mănăstiri ortodoxe. Academie de ştiin e. Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi şi se varsă în lacul Athabáska (7900 km2). 911 mii loc. max. prelucrarea lemnului. siderurgică. Muzee. oraş în S-E SUA. 775 mii loc. La gurile rîului este situat oraşul Atbara (Sudan). Este renumit prin manufacturile sale de tapiserii pentru decorarea pere ilor.: 4165 m (vf. construc ia maşinilor. max. Athabáska Áthos [atab´aska] [´aqos] Atlánta [¬t´lænt¬] Atlántic Atlantída Átlas Aubussón [obu´sõ] Áuckland Áugsburg Áusterlitz oraş în Noua Zeelandă. Alt.: 2033 m. textile. Monumente antice. condusă de Napoleon I. Turism. Aeroport interna ional. la V de strîmtoarea Gibraltar şi care s-a scufundat în urma unui mare cutremur. Pînă în 1863 aceste mănăstiri stăpîneau moşii în ările româneşti. unele datînd din sec. fluviu în V Canadei. fr. Şantiere navale.6 mil. Opera ii bancare. Europa şi Africa (la E). Oceánul ~. Servicii bancare. pe teritoriul statelor Maroc.7 mii loc. Cercetări arheologice. port la Oceanul Pacific. 415 mii loc. X.). XVI). Industrie mecanică. regiune muntoasă în Grecia.: 9218 m. Universitate. Oceanul Arctic (la N) şi Antarctida (la S). comercial şi cultural. Toubkal ). continent legendar. pentru mobile (din sec. 265 mii loc. confec ii. cel mai mare oraş al statului. 5. Vestigii romane. produse chimice). Muzeu. Centru industrial. [germ. hîrtie. (în conurba ie – cca 4 mil. Lungime: 1231 km. textile. situat între America de Nord şi America de Sud (la V). Universită i. Algeria şi Tunisia. Monumente istorice (sec. armata oster´lits] franceză. Rafinării de petrol. a ob inut o mare victorie asupra armatei ruso-aus-triece. Nod feroviar. unde. cu principalul munte Athos . care potrivit scrierilor antice s-ar fi aflat în Oceanul Atlantic.: ´aust¬rlits.Átbara Aténa [´atbara] rîu pe teritoriul Etiopiei şi Sudanului.: denumirea germană a localită ii Slavkov din Cehia (Moravia). afluent al Nilului. . Ad. km2. Centru industrial (avioane. Muzee. Alt. Muzeu de tapiserii. XI–XV). localitate în Fran a (Marche). Suprafa a: 106. textilă. Lungime: 1120 km. capitala Greciei. sistem muntos în N-V Africii. Şantiere navale.

Auvérgne [o´verp] provincie istorică în centrul Fran ei. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. 89. Prealpii Austrieci . Industrie dezvoltată (energetică. oraş în sudul Fran ei (Venaissin). Sta iuni balneare. Turism. al teritoriului Cook. Climă temperatcontinentală. porcine). material rulant.). max. Întreprinderi producătoare de o eluri. Export de copră şi fructe. Importă combustibili. Limba oficială: engleza. energetică.86 mii km2. km2. por elan. uraniu. Cîmpii joase. centru adm. textile. staniu. extractivă. hîrtie. vehicule. maşini şi utilaje industriale. 400–500 m) cu pustiurile Victoria. Se produc motoare. celuloză. Culturi agricole: grîu. cupru. esături din bumbac. Popula ia: 19. în V Podişul Australiei (alt. hîrtie. Capitala: Canberra. secară.7 mil.loc. Turism intensiv. instrumente muzicale. aur. alt. I î. Crescătorii de animale pentru carne şi lapte (bovine. aluminiu. Fostă reşedin ă papală (1309–1377). ciment. Relief variat: în E mun ii Alpii Australiei şi ai Marii Cumpene de Ape (alt. ciment. loc. Centru adm.Austrália Uniúnea Australiánă. nave. 2996 m şi 3797 m). Suprafa a: 83. ovăz. încăl ăminte. Industrie metalurgică.6 mii km 2. situat pe cursul mediu al Dunării. combustibili.7 mii Áustria República ~.3 mil. max.7 mii loc. alimentară. metalurgică. produse alimentare. stat în centrul Europei. 11 mii loc. materii prime şi semifabricate. Zăcăminte mari de cărbune. Importă maşini şi utilaje industriale. între Italia şi Elve ia. produse farmaceutice. constructoare de maşini). Centru de vinifica ie. Gibson ş. Capitala: Viena . cartofi. insula Tasmania şi alte insule mici din împrejurime. coloran i. Suprafa a : 2. Clima ecuatorial-musonică în N şi subtropicală în S. cauciuc sintetic. metale rare.a. 2234 m). siderurgică. Limba oficială: germana. maşiniunelte. maşini şi utilaje. în partea centrală. material rulant. oraş şi port pe insula Cook (Oceanul Pacific). plumb. Relief în general muntos (Alpii Orientali . administrat de Noua Zeelandă. Suprafa a: 7. Pescuit maritim şi oceanic. Căi ferate: 36. zinc. : Clermont-Ferrand . Fostă provincie romană (sec. Avarúa Avignón [avi¤õ] . Exportă textile. orz. celuloză. toate acestea fiind şi exportate în mare parte. minereuri de fier. maşini agricole. chimică. constructoare de maşini. Turism. Popula ia 1. îngrăşăminte chimice. mărfuri prime şi semifabricate.6 mii km. situat pe fluviul Ron . loc. sticlărie. stat cuprinzînd teritoriul continentului Australia. sfeclă de zahăr. argint.Hr. Căi ferate: 5.2 mil. Popula ia: 8. Căi rutiere: 210 mii km.54 mil.

min. citrice. Caucazul Mic ). Ad. textilă. Capitala: Baku . forestieră. Centru turistic. Muzee.7 mii km. Lungime max. Viticultură. sticlă. Suprafa a: 2.66 mil. Relief muntos în N (Caucazul Mare . ananaşi. Industrii (ciment. situat la E de Carpa ii Orientali. Pescuit. citrice. ceai. 209 mii loc.: Bacău . Expl. situat pe rîul Bistri a . Suprafa a: 6. de petrol. Importă minereuri neferoase. vîrf de munte în masivul Bucegi (România). Suprafa a: 39 mii km2. sta iune balneară în mun ii Pădurea Neagră . sare. maşiniunelte. oraş în România (jud. constructoare de maşini. legume). Popula ia: 242 mii loc. situat la 1770 km V de strîmtoarea Gibraltar. Suprafa a: 87 mii km2. produse chimice. stat situat în partea estică a Transcaucaziei. Lă ime min. Turism. Alt. alimentară (vin. produse chimice. Porturi: Mariupol . max.: 60 m. chimică. 18. oraş în S-V Germaniei (Baden-Wür-ttemberg). vehicule. legume.: 109 km. în 1408. alimentară. Exportă maşini şi utilaje industriale. Trotuş şi Bistri a. cu depresiuni în bazinul rîurilor Siret. Prahova). 52 mii loc. Hidrocentrale. sta iune climaterică. Căi ferate: 2. doc. Azóre Azóv arhipelag portughez în Oceanul Atlantic. sfeclă de zahăr. fostă colonie romană. cereale. de gresie. calcare. Zonă agricolă (cereale.24 mii km2. jude în România. Ad. orez. Relief muntos în V şi deluros în restul teritoriului.: 9–14 m. Popula ia: 7. metalurgie.3 mii loc. Hidrocentrale şi termocentrale. Ape termale. cupru. tuf. cu cîmpii înguste în partea centrală şi de-a lungul ărmului Mării Caspice. Centru adm. orez. Kerci (Ucraina). denumită de greci Heliopolis . Sta iune climaterică. între Rusia. energetică. Georgia (Gruzia). Teatre. mare în S Ucrainei. azi oraş. maşini agricole). ulei. Taganrog (Rusia). Păstrăvărie. Căi rutiere: 36. Admis în ONU la 2 martie 1992. Industrie metalurgică.: 2292 m. textile. Pescuit. Centru turistic. Popula ia: 745 mii loc. ceai. conserve. legată de Marea Neagră prin strîmtoarea Kerci . Armenia. minereuri de fier.Azerbaidján República ~. ceai). Azúga Baálbec Bábele Bab el-Mándeb [bab æl´mandeb] [ba´albek] Bac´ãu Bac´ãu Báden-Báden [´baad¬n-´baad¬n] municipiu în E României (Moldova). cherestea. Ruine antice. trestie de zahăr. Creşterea animalelor. brînzeturi). Universitate.6 mii km2.5 m. Forme tipice de eroziune a gresiei. 6 mii loc. chimică. localitate istorică în Liban. Clima temperat-conti-nentală şi subtropicală. At. bere. Planta ii de vi ă de vie. Industrie constructoare de maşini (utilaj petrolier. confec ii). centrul adm. Sericicultură. roci de construc ie. Culturi agricole: bumbac.1 mii km. bunuri de larg consum. Márea ~. Turism. Turism. covoare. Bacău. Pomicultură. Iran şi Marea Caspică. gaze naturale. în partea centrală a Moldovei. pielărie-încăl ăminte. Izvoare minerale şi termale. textile.: 26. Turism. Mari expl. bumbac. . strîmtoare care leagă Marea Roşie de golful Aden şi desparte peninsula Arabia de continentul Africa. al jud. Întreprinderi industriale (construc ii de avioane. loc.

situat în apropierea ărmului Arabiei. Industrie extractivă (petrol. Exportă produse petroliere şi chimice. Întreprinderi forestiere. textilă. Bahlúi Bahráin Báia comună în România (jud. Zăcăminte: cărbune. loc. pielărie). XV–XVII.87 mil. feroviar. minarete. format de insula Bahrain şi alte 34 de insule. Suprafa a: 13. XIII–XVI). aluminiu. Culturi agricole: bumbac. max. Academie de ştiin e. secară. Resurse de subsol: petrol. trestie de zahăr. stat insular în Golful Persic. Uniúnea ~. Industrie constructoare de maşini. loc. legume. gaze naturale). Creşterea animalelor. 120 m). titan. Admis în ONU la 18 septembrie 1973. Este populată de eschimoşi. articole de marochinărie. afluent pe dreapta al Jijiei. Báffin [´bæfin] Báffin Bagdád Bahámas Bahía [b¬´i¬] stat în E Braziliei. Turism. orez. Popula ia: 320 mii loc. Admis în ONU la 21 septembrie 1971. Importă maşini şi utilaje industriale. Rafinării de petrol. max. ananaşi. rafinării petroliere.: 2414 m. Suprafa a: cca 476 mii km 2. Turism. Importă mijloace de transport. minereuri de fier. Produc ie de diamante. stat insular în Oceanul Atlantic. Capitala: Salvador . rom. tutun. de produse alimentare. capitală a Moldovei în timpul lui Bogdan I (1359–1365). porumb. minereuri de fier.8 mii km 2. moschei (sec. Popula ia: 3. Viticultură şi pomicultură. format din cca 700 insule (21 locuite). produse chimice. Márea (Gólful) ~. Creşterea animalelor. capitala Irakului. pe ărmul Oceanului Atlantic. Vestigii arhitectonice din sec. Popula ia: 10 mii loc. Culturi principale: palmieri. rutier). Centru de comunica ii (aerian. Relief relativ accidentat (alt. legume. Întreprinderi de prelucrare a materiei prime agricole. chimică. situat la S-E de Florida. Limba oficială: araba. Căi rutiere: 2767 km. Izvorăşte din Podişul Sucevei şi trece prin Iaşi. citrice. Ad. Culturi agricole: grîu. Capitala: Nassau . Exportă petrol şi produse petroliere. vi ă de vie. electrotehnică. port pe fluviul Tigru . Suceava). arbori de cafea. Sta iuni de cercetări ştiin ifice. vechi centru administrativ. zahăr. Muzee. forestieră. mărfuri de larg consum. curmali. Limba oficială: engleza. cea mai mare insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. plumb. Popula ia: 660 mii loc. Climă tropicală. Centru adm. nichel. curmali. confec ii.9 mii km2.5 mii loc. cu oaze cultivabile. 3. Ínsula ~. Suprafa a: 660 km2. Státul (Şeicátul) ~. Universită i. trestie de zahăr. Popula ia: 12 mil. . mărfuri de larg consum. fabrici de ciment. Suprafa a: 567 mii km2. Capitala: Manama . farmaceutice. mare în N-E Americii de Nord. Păduri. Suprafa a: 35.Báden-Württemberg [´baadn-´vürtemerk] land în S-E Germa-niei. Suprafa a: 530 mii km2. Climă tropicală şi subtropicală. Pod rutier între Bahrain şi continent (Arabia Saudită) în lungime de 25 km. banane. planta ii de culturi citrice. produse alimentare. recoltarea bure ilor de mare. diamante. Căi rutiere: 2400 km. rîu în E României (Moldova). Lungime: 110 km. Pescuitul de perle. Culturi agricole: bumbac. mijloace de transport. pescuit. Mausolee. orz. Întreprinderi industriale (textile. la V de Groenlanda.: Stutgart . comercial şi cultural. Relief deşertic.

Suprafa a: 31. denumire istorică pentru ările din zona Mării Baltice: Estonia. Mici întreprinderi alimentare. lac de apă dulce în Federa ia Rusă. Industrie chimică. Croa ia. Lungime: 636 km. de utilaj minier). Este alimentat de 336 rîuri. Suprafa a: cca 10 km2. Turism. alimentară. În această peninsulă se află statele: Albania. Baikál Baimaclía Bairiki Bákony Bakú [´bokon] Bálaton Balcáni Balcánicã Baleáre BalhẠBálta Álbã Bálticã Báltice . Export de fosfa i naturali şi copră. Suprafa a: 380 mii km2. la N de lacul Balaton . Aeroport. ările ~. Navigabil. situat în S-E Siberiei. Viticultură. reşedin ă a jud.: 713 m. Grecia.Báia Máre municipiu în România. Rafinărie de cupru. Lituania. Gda ñsk. Szczecin. Ad. Sta iune balneoclimaterică. în 1327. Climă mediteraneană. Zăcăminte de cărbune. Pescuit. Climă mediteraneană şi temperat-continentală.77 mil. Cel mai adînc lac de pe glob. XV–XVIII. Aeroport. Universitate. Centru adm. Suprafa a: 17 mii km2 (după unele surse 19 mii km2). construc ii de maşini. cuprinsă între Marea Neagră. Muzee. Letonia. Monumente arhitectonice (sec.: 2376 m (vf.: 1620 m (după unele surse 1970 m). Tallinn. max. Península ~. port la Marea Caspică. capitala statului Kiribati. fîne e. Copenhaga. XVIII. Lungime: 555 km. Porturi pr. capitala Azerbaidjanului. Lungimea: 78 km.5 mii km 2. situat pe cursul inferior al rîului Buzău . arhipelag spaniol în V Mării Mediterane. Botev ). Lă ime: 20–50 km. Marea Egee. max. 2. Ínsulele ~. Riga. între rîul Timok şi Marea Neagră. max. în sec. Bulgaria. Relief muntos. doc. At. Păduri de foioase. max. Alt. Cantemir). Malmö. Maramureş. Pomicultură (măslini). XI–XV).: Palma de Mallorca . lac sărat în România. situat în apropierea mun ilor Bakony .: 4 m. max. Zăcăminte de metale feroase şi neferoase. Şantiere navale. Păduri. Suprafa a: 505 mii km2. Sta iune balneoclimaterică. mangan. lac în S-E Kazahstanului. Expl. Universită i. At.3 mii loc. comună în Republica Moldova (rn. Centru petrolier.: Sankt-Petersburg. Marea Mediterană. legată de Oceanul Atlantic prin strîmtorile daneze şi M area Nordului.: 470 m. Resurse hidroenergetice. masiv muntos în Ungaria. doc. Centru industrial (metalurgie a neferoaselor. lac sărat în V Ungariei . păşuni. Macedonia şi par ial România (Dobrogea) şi Turcia (europeană). loc. Marea Marmara. Ad. Suprafa a: 5 mii km 2. Parc na ional. Stockholm. Turism. Ad. bauxită. de gaze naturale. situat pe insula coraligenă Trawa (arhipelagul Gilbert). Marea Ionică şi Marea Adriatică. de prelucrare a lemnului. max. Alt. Popula ia: 740 mii loc. Metrou. Bosnia şi Her egovina. sistem muntos în Bulgaria. mare în N Europei. Academie de ştiin e. Suprafa a: 596 km2. Ad. Muzee. 151 mii loc. constructoare de maşini. peninsulă în S Europei. max. 1. Monumente arhitectonice din sec.: 27 m.: 11 m. Ad. Márea ~.

chimică. Suprafa a: 21. Carpa ii Meridionali. alimentară. stat în Asia de Sud. Industrie dezvoltată: siderurgie. loc. tutun. legume. porumb. Expl. Păduri de mangrove. Centru industrial. oraş în partea central-sudică a Germaniei (Bavaria). Aici. fabricarea hîrtiei şi cimentului. Turism. Popula ia: 1. loc. situat între India. În antichitate a făcut parte din provincia romană Dacia. Turism. situat în insula Iava . ceai. Centru industrial şi cultural. tutun. IX – XI). utilaj electrotehnic. cupru. Aeroport. alimentare etc. Centru industrial şi cultural. Muzee. fiind locuită de daci. centrul adm. Ramuri industriale: siderurgie. loc. orez. construc ii de maşini. loc. păşuni şi fîne e. Relief predominant de cîmpie plană. Zăcăminte: huilă. port la Oceanul Atlantic. loc. Tisa şi Mureş. plumb. cromit. Export de bumbac. Fabrici de cherestea. Suprafa a: 143 mii km2. maritimă (în oraş pe canale. Ramuri industriale: prelucrarea iutei. în evul mediu (sec. Aeroport. capitala Thailandei. loc.38 mil. esături de iută şi bumbac. Universitate. Exportă iută. Centru de cercetări nucleare. al districtului Iava . Monumente arhitectonice de cult (sec. Căi rutiere: 193283 km. Bángalore Bángkok Bangladésh [bahgl¬´de¿] Banguí [b¾g´ii] capitala Republicii Centrafricane. Nod feroviar. . comercial şi cultural. grîu. port fluvial pe canalul Rin–Main–Dunăre . Birmania şi golful Bengal. de conserve. capitala statului Mali. 4. Prelucrarea lemnului. construc ii navale şi de avioane. Limba oficială: bengali. construc ii navale. Planta ii de ceai şi trestie de zahăr.9 mil. textile. centrul adm. Observator astronomic. feroviară. Academie de ştiin e. Capitala: Dhâkâ . produse alimentare. Turism. bumbac. port la fluviul Menam . colinare şi de cîmpie. XIII – XVI). Institu ii bancare.Báltimore [´boolt¬mour] oraş în N-E SUA (Maryland). s-au constituit primele forma iuni politice româneşti. Creşterea animalelor (ovine. autovehicule. prelucrarea petrolului. piei şi articole din piele. República Populáră ~. 71 mii loc. Se cultivă iută. Relief reprezentat de zone muntoase. nuci de cocos. Universită i. [´bæhg¬lour] [´bæhkok] oraş în S Indiei. Şantiere navale. la grani a cu Ungaria. orz. cale ferată. 659 mii loc. Admis în ONU la 17 septembrie 1974. Întemeiat în 1882.1 mil. Comunica ii: aeroport interna ional. textilă. port la rîul Oubangui . sticlă. minereuri de fier. Climă mediteraneană şi continentală. produse chimice. Universitate. Serbia şi Muntenegru. provincie istorică în S-V României. 598 mii loc. cocotieri. Păduri. Cercetări aeronautice şi cosmice. (2. Bamakó Bámberg Banát Bándung oraş în Indonezia. Industrie electrotehnică şi radiotehnică. hîrtie. al statului Karnataka. Căi de comunica ii: aeriană. bovine). Universitate. peşte etc. Importă materii prime. 5. în conurba ie). Universitate. produse textile. Mare centru industrial şi cultural. orez. combustibili. cărbune. de prelucrare a cauciucului. Căi ferate: 2. Popula ia: 134 mil.2 mil. maşini şi utilaje industriale. mangan. 738 mii loc. Turism. Muzee. marmură. Aeroport. electronică. port pe fluviul Niger .5 mil. produc ia uleiului de cocos. Climă tropicală musonică. de aceea este supranumit Vene ia Orientului ). sare. Universitate. de petrol. cuprinsă între Dunăre. hidroenergie.8 mii km 2. textilă. 2.746 km.

chimică. mare situată în partea de V a Oceanului Arctic. max. Ad. port la fluviul Gambia. Relief colinar (alt. Mari întreprinderi ale industriei constructoare de maşini (avioane. Importă mijloace de transport. Barents. Aeroport interna ional. automobile. Industrie chimică.8 mil. confec ii. Turism.: Murmansk (Federa ia Rusă). bata i. Porturi pr. km2. produse petroliere. de pielărie. centrul adm. arahide. oraş în N Columbiei. insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. Comunică cu mările Norvegiei. între arhipelagurile Svalbard. chibrituri). legume. Pescuit. constructoare de maşini (vehicule. ulei de palmier. Aeroport interna ional. Universitate. port la Marea Mediterană. Climă tropicală. Fránz Joseph şi coastele Europei de Nord. Industrie metalurgică. port la Marea Caraibilor. Export de cafea. în Alaska. Şantiere navale. melasă. Climă subarctică. electrotehnice. 918 mii loc. capul nordic al Americii de Nord. pe ărmul Oceanului Arctic. Limba oficială: engleza. chimice. Verde (Norvegia). Monumente arhitectonice de cult (sec. Márea ~. rom. Culturi principale: trestie de zahăr. produse alimentare. Suprafa a: 431 km 2. Capitala: Bridgetown .: 600 m. max. textile.42 mil. Popula ia: 276 mii loc. 762 m). textilă. Observator astronomic. Export de cauciuc. textile. Întreprinderi producătoare de zahăr. 1. Exportă zahăr. Suprafa a: 66. 200 mii loc. Este unul din cele mai bogate bazine de pescuit din lume. Universitate din sec. Pînă în 1973 se numea Bathurst .5 mii km2. Albă şi Kara. Păduri cu arbori de esen ă pre ioasă. manioc. XV.Bánjul [´band…ul] capitala statului Gambia. XIII – XIV). Naviga ie intensă. alimentară. XVI. strunguri). port pe fluviul Obi . Aeroport interna ional. Admis în ONU la 9 decembrie 1966. Căi rutiere: 1573 km. Bárents Barnaúl Barranquílla [barran´kija] Bárrow [´bærou] . maşini şi utilaje industriale. Denumită după numele lui W. al regiunii autonome Catalonia . aparate electrotehnice. 675 mii loc. Suprafa a: 1. de prelucrare a lemnului (mobilă. Banks Barbádos [bæhks] Barcelóna [barqe´lona] oraş în N-E Spaniei. combustibili. alimentare. Şantiere navale. la N-V de insula Victoria. Creşterea oilor. loc. oraş în Federa ia Rusă. stat insular în Arhipelagul Antilele Mici. Relief de podiş şi de cîmpie. navigator olandez din sec. motociclete).

Întreprinderi industriale (maşini. situat pe fluviul Rin . Centru comercial şi turistic. pe insula Corsica. sub denumirea Republica Moldo Básel [´baz¬l] oraş în N Elve iei. Turism. XIX constituind doar zona de S a teritoriului dintre Prut şi Nistru. zahăr. În partea de N-V a insulei se află polul magnetic nordic al Pămîntului. în partea de S-E a teritoriului european. port la Marea Tiraniană. .R. secară. cabaline). în 1918 se uneşte cu România. Port comercial. construită între anii 1370 şi 1382. oraş în insula cu acelaşi nume. XVII). 179 mii loc. al semicantonului Bâleville. Cetatea Albă şi Ismail). 19 mii loc. care prin votul parlamentului (Sfatul ării). Lungime: 419 km. dar în 1878 le anexează din nou. República ~. produse petroliere şi chimice). textile. Important centru bancar. simbol al tiraniei absolutismului monarhic. Ad.S. Popula ia: 18 mii loc. băuturi spirtoase. După Pacea de la Bucureşti (16/28 mai 1812) întreg teritoriul interfluvial prutonistrean este anexat de Rusia aristă. pînă la începutul sec. prin care Oceanul Indian comunică cu Oceanul Pacific (prin marea Tasman). De la 24 august 1940. Export de banane. porcine. cu statut de regiune pînă în 1873 şi apoi de gubernie pînă în 1917. Ziua cuceririi Bastiliei – 14 iulie 1789 – a fost proclamată în 1880 sărbătoare na ională a Fran ei. Export de curmale. În perioada 1941–1944 se află sub administra ia românească. parte componentă a statului feudal Moldova. XI–XV). cacao.S. Industrie petrolieră. intră în componen a R. cafea. Nod de cale ferată. Monumente arhitectonice de cult (sec. floarea-soarelui. oraş în Irak. A fost cucerită de orăşenii răscula i şi demolată în 1790. Creşterea vitelor (bovine. ovine. XV – XVIII). loc. Export de bumbac. bauxită. max. În 1944 Basarabia redevine republică sovietică. Aeroport interna ional. 14. Lă ime: 213 km.8 mii loc. 618 mii loc. alimentare). Nod feroviar şi rutier. Capitala: Ufa . port pe fluviul Shatt al’Arab . par ial (fără jude ele Hotin. Aeroport interna ional. În 1917 este proclamată independen a Republicii Demo-cratice Moldoveneşti (Basarabia). Zăcăminte: petrol. Universitate. 51 mii loc. gaze naturale. produse chimice. ceasuri. ovăz. centrul adm. Port comercial. comercial şi industrial (maşini. Baºkíria Báthurst [´bæq¬rst] insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. Muzee.Basarábia regiune istorică românească.: 94 m. Fortărea ă. Moldo-veneşti.S. La 28 iunie 1940 este ocupată de U. alimentară. strîmtoare situată între Australia şi insula Tasmania. fiind denumită oficial Basarabia. Básra Bass Bassetérre Basse-Tére Bastía Bastília [bas´teer] [bas´teer] [bas´tiia] oraş situat pe insula Sfîntul Cristofor . În 1856 Rusia retrocedează Moldovei jude ele sudice Cahul. republică în Federa ia Rusă. cărbune. sfeclă de zahăr. cînd îşi declară independen a de stat. Universitate. copră. oraş în Fran a. cartofi. Popula ia: 4 mil. pînă la 27 august 1991. centrul adm.S. Monumente arhitectonice de cult (sec. Suprafa a: 144 mii km2. al Guadelupei. devenită închisoare de stat (sec. capitala statului Sfîntul Cristofor şi Nevis. Ismail şi Bolgrad. monument istoric în Paris. fostă fortărea ă. Se cultivă grîu.

oraş în SUA (Texas). Industrie uşoară (aparate electrotehnice. Batúmi Bavária Bayónne [baj´on] oraş în S-V Fran ei. regiunea subcarpatică şi valea rîului Mostişte. crovuri. Centru comercial şi cultural. XVII). sare). de prelucrare a lemnului). 6. electrotehnică. Lungime: 255 km (180 km pe teritoriul României). petrol. electronică. 136 mii loc. Industrie petrochimică. 160 mii loc. Mormîntul lui Fr. Industrie dezvoltată (rafinării de petrol. 74 mii loc. oraş în Germania (Bavaria). oraş în Georgia (Gruzia).6 mii km2. municipiu în Republica Moldova. Muzee. între marea Ciukotsk şi insula Banks. Catedrală din sec. Universitate. port pe fluviul Adour . afluent pe stînga al Dunării. cu ape termale. port la golful Mexic.: baj´rout] Bãile Herculáne Bãlãnéºti Bãlþi Bãrãgán Beáufort Béaumont Béauvoir Beérsheba Béga [´boufort] [´boum¬nt] [bo´uwaar] [bier´geba] mare în bazinul Oceanului Arctic. Universitate. port pe fluviul Mississippi . Industrie prelucrătoare de materii prime agricole. Relief: cîmpie cu lacuri sărate. Pe Bega este situat or.Hr. Sta iune balneoclimaterică. al departamentului Oise . Industrie constructoare de automobile. tutun. Universitate. valea Buzăului. Liszt. Creşterea animalelor. 42 mii loc. Muzee. grafit. centrul adm. Centru adm. XV). chimică. Teatru. conserve. Nod de cale ferată. max. Se mai cultivă floarea-soarelui. dune. mobilă. Sta iune balneară. oraş în Fran a.: München . de cauciuc sintetic. situat pe fluviul Main. Suprafa a: 70. cu numele Ad aquas Herculis sacras .2 mii loc. Pomicultură. Báyreuth [germ.5 m. renumit prin vestigiile sale preistorice şi din epoca elenistică şi romană. XVI–XVIII). Catedrală gotică (sec. blănuri. orez. 115 mii loc.Báton Rouge [´bætn´ruu…] oraş în S SUA. 57 mii loc. situat pe rîul Cerna . Deálul ~. Culturi agricole: citrice. XIII-–XVI. Timişoara. zonă geografică în E Cîmpiei Române. Teatre. cel mai înalt deal din Republica Moldova. textilă. Suprafa a: 481 mii km2. Nisporeni). uzine de alumină. oraş în România (jud. land în S-E Germaniei. Caraş-Severin). 139. Industrie petrolieră. Popula ia: 12 mil. port la Marea Neagră. Şantiere navale. medievale şi clasice. Universitate. sfeclă de zahăr. capitala statului Louisiana. Ruine de fortifica ii romane. Altitudine: 429. la N-V de America de Nord. Culturi cerealiere. loc. Biserică gotică (sec. textile. Terenuri irigate. rîu în România. Muzee. în conurba ie. Zăcăminte (cărbune. Fabrici de sticlă şi por elanuri. cuprinsă între valea Dunării. Palate (sec. Serbia şi Muntenegru.: 3750 m. oraş în Israel. coniacuri). XIII – XVI). ceai. Agricultură specializată în produc ia grîului şi porumbului. Manufactură de tapiserii (încă din sec. 220 mii loc. Ad. vinuri. situat la N-E de com. Atestată în anul 153 î. situat pe rîul Răut. . Întemeiat de coloniştii francezi la începutul sec.5 mii loc. alimentară. XVIII. chimie). Oraş din 1818. Bălăneşti (rn. Centru industrial (metalurgie. Export de mărfuri industriale şi alimentare. Catedrală (1785). capitala Republicii Autonome Adjaria.

Fabrici de pielărie şi încăl ăminte. textile). Întreprinderi industriale (prelucrarea metalelor. cupru. Creşterea vitelor. mesteacăn). între Fran a. produse alimentare vegetale. Cahul). Lă ime: 5. chimice. Teatre. Exportă produse industriale (metalurgice. Lungime: 6 km. automobile. citrice. loc. 9. XIII. pomi fructiferi. At. cartofi. Numeroase lacuri şi mlaştini. max. mijloace de transport.3 mil. Institu ii academice. Suprafa a: 208 mii km2. fag. Important centru economic şi cultural. situat între Polonia.5 mil. mărfuri de larg consum. Climă temperat-con-tinentală şi maritimă (în vest). locomotive. Centru industrial (construc ii navale. Capitala: Minsk . Popula ia: 10. petrol. capitala ării. cînepă. cartofi. doc. cherestea. orz. Exportă tractoare. fluvial pe Marele Canal ). încăl ăminte. cereale. Suprafa a: 30. Capitala: Bruxelles . covoare. televizoare. maşiniunelte. Muzee. loc. Hidrocentrale şi termocentrale. Păduri de foioase şi de conifere. Industrie puternic dezvoltată: siderurgică. hîrtie. Universită i. Importă combustibili. gaze naturale. situat pe rîul Done . Bélgia Bélgorod oraş în Federa ia Rusă. mobilă. fructe. rusa. Luxemburg.5 km. textile din in) şi comercial. Nod de comunica ii (feroviar.Beijíng [bej´dzih] oraş în N-E Chinei. lactate. 311 mii loc. alimentare. sfeclă de zahăr. Se cultivă sfeclă de zahăr. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. capitala Irlandei de Nord. Beirút [bej´ruut] Belarús Beléu Bélfast [engl. franceza (valona). secară.: 3 m. loc. Teatre. Universită i. port la Marea Mediterană. XIV–XVI). Temple. Rusia şi Ucraina. 325 mii loc. capitala Libanului.16 mil. Universită i. Industrie variată: autocamioane. în sec. Culturi principale: cereale (grîu. Letonia. mătase. Muzee. textile. Văleni (rn. in. Industrie dezvoltată: extractivă (zinc. stat federal în Europa Occidentală. legume. ovăz). oraş în Marea Britanie. stat în E Europei. confec ii. produse chimice. aluminiu). Nod de comunica ii. lînă. Climă maritimă temperată. construc-toare de maşini. aerian. Muzee. República ~. vagoane. Păduri de foioase (stejar. situat pe ărmul de S al Mării Nordului. petrolieră. tractoare. de podişuri joase şi de masivul muntos Ardeni.8 mil. mijloace de transport. Popula ia: 10. Moschee (din 1291). mănăstiri. aparate radio şi electrotehnice. plante pomicole. Căi ferate: 3 410 km. poligrafică. Regátul ~ . produc ia conservelor de legume şi fructe). situat la S-V de com. Importă materii prime. Căi rutiere: 137 876 km. Ad. Rafinării de petrol. Căi rutiere: 49300 km. germana (local). Lituania. 1. strunguri. Universitate. Relief reprezentat de cîmpii. loc. Germania şi Olanda. sticlărie. conserve. Parcuri. textile. gaze naturale. petrol. bel´faast] lac în Republica Moldova. in. energie electrică. pagode (sec. electrochimică. Limbi oficiale: olandeza (flamanda). Muzeu. Relief de cîmpie joasă în S şi colinară în S-E. nave maritime. port la Marea Irlandei. alimentară. Căi ferate: 5567 km. XVI. Export de fructe. . material rulant. armament. echipamente electrotehnice. plumb. Fortărea ă din sec. Admis în ONU la 27 decembrie 1945.5 mii km 2. Limbi oficiale: belorusa.

Bélgrad Bélitung Belíze [be´liiz] Béllingshausen [´biljingz´gau-zin] Márea ~. loc. VI î. Păduri cu arbori de lemn pre ios.2 mil. centrul adm. coastele Antarctidei şi ara Ellsworth. între Mexic şi Guatemala. Pişceanka (reg. Lazarev în timpul expedi iei antarctice (1819–1821). situat pe ărmul vestic al Mării Caraibilor. Prelucrarea bumbacului. XIII). Pescuit. insulă în Indonezia. Suprafa a: 23 mii km2. Rîbni a). Popula ia: 103. Relief de podiş. medie: 2586 m. Limba oficială: engleza. Întreprinderi de prelucrare a lemnului. Universitate. Colonie milesiană – Tyras (sec. stat în America Centrală. oraş în S Italiei. al cantonului Ticino.Hr. cu masive muntoase. Bellinzóna Belmopán Béloci [belints´oona] Bélo Horizónte Belomórsk Belucistán (Belugistán) Belúha Bénevento Bengál [´belu ori´zõti] oraş în E Braziliei. Expl. Versan i acoperi i de ghea ă şi zăpezi. Monumente arhitectonice de cult din evul mediu. regiune muntoasă în Asia. loc. Colonie comercială genoveză – Mourocastron. Nod de comunica ii (feroviar. Căi rutiere: 2710 km. Centru industrial i cultural. 55 mii loc. mărfuri de larg consum. port la limanul Nistrului. Beloci (din rn. capitala statului Minas Gerais. Popula ia: 6 mil. centrul adm.P. 2. Suprafa a: 4. Muzee. textile. Cetate în sistemul defensiv al statului medieval Moldova. diamante. Capitala: Belmopan . Fabrici de cherestea. Suprafa a: 490 mii km2. porumb. Turism. de carton. Alt. Turism.3 mii. de aur. 64 mii loc. orez. situată între insulele Sumatera şi Kalimantan . combustibili. oraş în Federa ia Rusă (Karelia). Suprafa a: 530 mii km2.1 mil. . Este acoperită de ghea ă şi aisberguri. Centru economic şi cultural. Creşterea animalelor. Importă maşini şi utilaje industriale. între ara Graham. loc. rîu în Ucraina şi Republica Moldova. lîngă com. legume. Bellingshausen şi M.2 mii loc. capitala Serbiei şi Muntenegru. vinuri. Popula ia: 262 mii loc.2 mii loc. alimentare (de prelucrare a cărnii şi peştelui. textile. de confec ii. XV–XVII). loc. 1.). piper. Lungime: 50 km. cel mai înalt vîrf al mun ilor Altai. produse alimentare. F. a materiei prime agricole. mijloace de transport. Exportă materiale şi produse textile. mare în extremitatea sudică a Oceanului Pacific. alimentare. denumită Cetatea Albă (sec.9 mii km2. în Iran ş i Pakistan.: 4506 m.Bélgorod-Dnestróvski oraş în Ucraina.: 4470 m. golf în Oceanul Indian. piscicole. Climă tropicală umedă. Gólful (Márea) ~. 30 mii loc. A fost descoperită de navigatorii şi exploratorii ruşi F. Ad. între India. Muzee. port la Dunăre. Vinni a. sucuri etc. în Federa ia Rusă. Suprafa a: 2. Moncastro (sec. banane. 5. oraş în Elve ia. al provinciei Compa-nia.). Universitate. Se cultivă trestie de zahăr. afluent pe stînga al Nistrului. Vestigii şi monumente istorice. la 20 km de Marea Neagră. port la Marea Albă. Export de copră. km2. de construc ie. Nod de cale ferată. chimice. Admis în ONU la 25 septembrie 1981. Bangladesh şi Birmania. 17. Nod feroviar. Ucraina). Ad. Întreprinderi mecanice.1 mil. Monumente antice şi medievale. Izvorăşte la S-E de or. oraş în peninsula Yucatan . de mobilă. Întreprinderi ale industriei constructoare de maşini. aerian). max. capitala statului Belize.

5 mii loc. automobile. în 1244. Administrat de Marea Britanie. km2. Important nod de comunica ii. încăl ăminte.: Hamilton . savane. golf în Oceanul Atlantic. mărfuri de larg consum. de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole.7 mii loc. centrul adm. textilă. Lungime: 1400 km. capitala Elve iei situată pe rîul Aare . feroviar. min. cocotieri.Bengházi Benguéla [ben´gel¬] oraş în N Libiei. port la Marea Mediterană. Căi ferate: 578 km. fluvial). Centru adm. optică. Burkina Faso. centrul adm. Teatre. Pinacoteca Academiei Carrara. rîu în V Africii. format de cca 360 insule şi insuli e de origine coraligenă şi vulcanică. cafea. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. loc. Ad. capitala Germaniei. Centru comercial şi industrial. Mari întreprinderi industriale (metalurgie. aur. ciment. legume (destinate în mare parte exportului). poligrafică. Biserica Santa Maria Maggiore (sec. comercial şi cultural. situat la ărmul golfului Benin. Întreprinderi de cherestea. XIII – XVIII). Capitala: Porto-Novo . financiar şi cultural. teritoriu insular în Oceanul Atlantic. Parcuri. situată între Asia şi America de Nord. Galerii de pictură.5 mil. Insulele ~. ulei de palmier. Meşteşugărit. oraş în Italia. Monumente arhitectonice medievale.3 mil. Benín [be´niin] Bénue Bérgamo Béring Béring Berlín [berl´iin] Bermúde Bérna . important centru economic.4 mii loc. 117 mii loc. XV). al cantonului Berna. la 960 km E de ărmul Americii de Nord. comercial şi cultural în Europa. Bază aeronavală a SUA. produse ale meşteşugăritului. combustibili. Nod de comunica ii (aerian. Centru industrial. Popula ia: 75. Industrie puternică: constructoare de maşini. construc ii de maşini.9 mil. Muzee. 3. electrotehnice. Catedrală. de laminat. Limba oficială: franceza. Fortăre e medievale. Lă ime: 35–86 km. Turism. Academii. afluent al Nigerului. aparate şi utilaje electrotehnice. citrice. Strîmtoárea ~. Niger şi Nigeria. oraş situat pe rîurile Spree şi Havel. Bogate resurse de subsol: petrol. Relief de cîmpie şi de coline. Ad. strîmtoare care desparte Asia de America de Nord şi uneşte Oceanul Pacific cu Oceanul Arctic. textile. XII–XIV). Popula ia: 5. Culturi agricole: banane. Universitate. 130 mii loc. Planta ii principale: arbori de palmieri. Centru comercial şi cultural. alimentară. Pe ărmul golfului e situat oraşul angolez Benguela . Suprafa a: 54 km2. tutun. Suprafa a: 113 km2. Universită i. constructoare de maşini. Universitate. textile. loc.). Păduri cu arbori de lemn pre ios. max. Climă tropicală şi subtropicală. At. doc. Creşterea animalelor. Activitate financiar-bancară. 45 mii loc. electronică. pe teritoriul statelor Camerun şi Nigeria. Palate (sec. între Togo. Turism. (în conurba ie 155. Căi rutiere: 6 070 km. Întreprinderi siderurgice. palate (sec. chimică. Climă tropicală umedă. titan. Exportă bumbac. Suprafa a: 2. Relief muntos. 485.: 42 m. textile.: 4773 m. bata i. castele. Importă maşini şi utilaje industriale. Aeroport. fosfa i naturali. bumbac. Centru industrial. pe coasta Angolei. mare în partea de N a Oceanului Pacific. al provinciei Lombardia. Muzee. minereu de fier. alimentare). República ~. bananieri. stat în Africa Occidentală. Márea ~. produse chimice. încăl ăminte.

cocos. obiecte de meşteşugărit. Universitate. cherestea. Aici. 1400 m sunt acoperi i de păduri.). Rezerva ii naturale. Pe cursul superior al rîului se află Cheile Bicazului şi Lacul Roşu . Popula ia: 1. covoare. textile. Bethléhem Bhután [´betl´ehhem] [bhu´taan] Bicáz Bihár [bih´aar] Bihór stat în N-E Indiei. banane. Curcubăta Mare ). siderurgice. minereuri de fier. Important nod de comunica ii (aerian. Culturi agricole: orez. afluent pe dreapta al Bistri ei . Climă tropicală şi tropical-musoni-că. jude în N-V României. produse chimice. XII–XIV). gresii etc. porumb. Întreprinderi de ciment. la grani a cu Ucraina. 9. Pînă la alt. insulă în Oceanul Atlantic. Biserica Nativită ii. Regatul ~. textilă). iută. minereu de cupru. chimice. Lac de acumulare.: mun. situat în partea centrală a Mun ilor Apuseni. Capitala: Patna . Popula ia: 87 mii loc. potrivit Bibliei . de cărbune. Muzee. Pescuit. la grani a dintre Slovacia. Lungime: 42 km.2 mii loc. Pomicultură. max. în Carpa ii Orientali. Centru adm. la S de Ierusalim. chimică. Neam . Agricultură. Capitala: Thimphu . Întreprinderi metalurgice. construc ii de maşini agricole. bovine. 370 mii loc. de cherestea). aparate de precizie). Industrii (metalurgie. între India şi China. mărfuri de larg consum. Hidrocentrală. grîu. port pe canalul Nervión . autovehicule. bumbac. Căi rutiere: 2 418 km. s-a născut Isus Hristos. Păduri. produse alimentare. în apropierea coastelor Africii (Golful Guineii Ecuatoriale). Sta iuni balneoclimaterice. Alt. Suprafa a: 47 mii km2. orez. Oradea . Exportă materiale de cherestea. Culturi agricole: cafea. Termocentrală. mei. trestie de zahăr. Popula ia: 100 mii loc. siderurgică. Suprafa a: 7. oraş în Cisiordania.9 mil. porumb. stat în Asia de Sud. Mún ii Bihórului . tutun. Muzee.5 mii loc. esături de lînă. Relief muntos cu depresiuni adînci ale marilor rîuri. Nod de comunica ii. bauxită etc. Centru financiar. Creşterea animalelor (ovine. Polonia şi Ucraina. 24 mii loc. situat în partea estică a mun ilor Himalaia. oraş în N Spaniei. Culturi agricole: orez. Alt. cabaline). Admis în ONU la 21 septembrie 1971. Resurse naturale: cărbune. Creşterea animalelor. 120 mii loc. Păduri tropicale şi de conifere. constructoare de maşini. Catedrală romană şi gotică (sec. grafit. în apropiere de golful Biscaya . marmură. loc. Meşteşugărit. colinară şi de cîmpie. La confluen a Bistri ei cu Bicazul este situat oraşul Bicaz (jud. Sta iune balneoclimaterică. fluvial şi maritim).Besançón [bæz¾´sõ] Beschízi oraş în E Fran ei (Franche-Comité). Bihór Bilbáo [bil´ßao] Bióko . Universitate. grîu. textile. Zonă turistică. Suprafa a: 174 mii km 2.: 1725 m. Zăcăminte: petrol. electrotehnică. masiv muntos în Carpa ii nord-vestici. feroviar. orz. cărbune. Expl. Industrii (metalurgică. legumicultură. masiv muntos în V României. situat pe rîul Doubs . Industrie mecanică (ceasuri. Suprafa a: 2 mii km2. Popula ia: 631. Importă maşini şi utilaje industriale. Monumente arhitectonice de cult. alimentare.5 mii km 2. Regiune muntoasă. Limba oficială: tibetana (dzongkha). rîu în România. max.: 1848 m (vf. cupru.

Ad. Resurse naturale: cărbune. cărbune. Relief format din două masive muntoase paralele (în V şi E). centrul adm. bumbac. trestie de zahăr. Important centru industrial (automobile. Fran a). Piatra-Neam . ramifica ii ale mun ilor Himalaya . 82 mii loc. tutun. Suprafa a : 50. pietre pre ioase. Limba oficială: birmana. cauciuc sintetic. cabaline).5 mii loc. porcine. XV – XVI). argint. gaze naturale. Culturi agricole: arbori de cacao. situat pe rîul Bira . cu ieşire la Golful Bengal. Laos şi Thailanda. Industrie de prelucrare a materiei prime. Bistri a-Nă-săud. oraş în Federa ia Rusă ( inutul Habarovsk). Universitate. New Ireland (dintre cele cca 200). nichel. motociclete. ciment. staniu. XIV–XVII).5 mii loc. arhipelag în Oceanul Pacific (Melanezia). care se prelungesc pînă la marea Andaman . afluent pe dreapta al Siretului. porumb. mei. Muzee. municipiu în România. între Bangladesh. 127. trestie de zahăr. Universitate. al jud. 88. ceai. stat federal în Asia de Sud-Est. ghips. Pînă în 1989 – Birmania . Centru industrial şi cultural. situat pe rîul cu acelaşi nume. 650 mii loc. forestiere. Este divizat în 7 “state na ionale” şi 7 provincii. [biq´kaja] [´bismark] golf în Oceanul Atlantic. aparate de radio). sticlărie. minereu de fier ş.: 5120 m. oraş în SUA (Alabama). Bacău ş. de confec ii.Birmánia Uniúnea ~. ovine. plumb. Relief muntos. Fortifica ii. Dispune de bogate zăcăminte (petrol. tractoare. ruinele unei cetă i (sec. a. posesiune a statului Papua-Noua Guinee. Industrie constructoare de maşini agricole. produse de lemn. Popula ia: 47 mii loc. Bírmingham Bírmingham Birobidján (Birobigeán) Biscáya Bísmarck Bissáu [bi´sau] Bístriþa Bístriþa . animale vii. cocotieri. Exportă materii prime.5 mii km2. 1 mil. Planta ii de bananieri. cocotieri. Culturi agricole: orez. zinc. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui . China. Nod feroviar. cupru. Suprafa a: 194 mii km2. capitala statului Guineea-Bissau. aparataj electric. Trece prin oraşele Vatra Dornei. caprine. pu in valorificate. în conurba ie. minereu de fier. produse alimentare. avioane. Monumente arhitectonice (sec. la ărmul vestic al Europei (Spania. nuci de cocos. textilă. Nod feroviar. India. de cherestea. a. max. aeroport. cuprinzînd între ele depresiunea fluviului Irrawaddy . piei. Climă tropicală musonică. produse chimice etc. loc. legume. porumb. Oraş din 1349. Pescuit. ulei de palmier. constructoare de maşini şi utilaje textile. Export de arahide.). tutun. Suprafa a: 677 mii km2. lemn şi produse din [´b¬mih¬m] oraş în Marea Britanie (Midlands). Zăcăminte: cărbune. Insule pr. alimentară. esături. soia. bubaline. de cafea. Nod de comunica ii. în zona mun ilor Apalaşi . Centru economic şi comercial. arbori de cauciuc. Vegeta ie: păduri tropicale (lemn pre ios).: New Britain. Creşterea intensivă a animalelor (bovine. Hidrocentrale. constructoare de maşini (montaj de automobile şi tractoare. Arhipelágul ~. aparate electrotehnice. Întreprin-deri metalurgice. grîu. rîu în România. Capitala: Yangôn . Expl. Popula ia: 350 mii loc. port la Oceanul Atlantic. Lungime: 279 km. de savană şi mangrove. Plutărit. sare).

300 mii loc. alimentare). capitala statului. oraş situat în mun ii Anzi . alimentare (conserve de carne. Industrie alimentară. din V Cehiei. afluent al Nistrului. zinc. produc ia cristalului colorat. rîu în România. oraş în Germania (Renania de Nord-West-falia). XVIII–XIX). în special de automobile Opel . gaze naturale. formează teritoriul Republicii Cehia. Expl. Şantiere navale. Popula ia: 329 mii loc. Institu ii de cercetări ştiin ifice şi de învă ămînt. maşini electrice etc. municipiu în România (jud.5 mii loc. chimică. Întreprinderi industriale (de rulmen i. Orezării (pe cursul inferior). municipiu în România (jud. nichel). Seminarul teologic. Gheorghe . plumb. Uzine metalurgice. Întreprinderi constructoare de maşini agricole şi utilaje tehnice. lîngă com. Pomicultură. Rafinării de petrol. rîu în Republica Moldova. Podişul Boemiei. Rezerva ii naturale. Pe Bîc sunt situate oraşele Călăraşi. loc. Alba). Nod feroviar. Muzee. Biºkék Bizérta Bîc Bîrlád Bîrzava Blaj Blantýre Blóemfontein [´bluumf¬ntein] Bóchum [´bohum] Boémia Bogotá . port la Marea Mediterană. afluent pe stînga al Timişului (129 km pe teritoriul României). Vechi centru de cultură şi învă ămînt românesc: Şcoala de obşte. [blæn´tair] oraş în Malawi. Vestigii arheologice. capitala Columbiei. este deosebit de bogat în resurse naturale (minereuri de cupru. 77 mii loc. de confec ii. oraş în Tunisia. Străşeni. Vaslui). Astăzi împreună cu Moravia. rutier). Centru de comunica ii (feroviar. Monumente de artă arhitectonică şi comemorative (Adunarea de la Blaj). Nod feroviar. Zăcăminte: cărbune. Muzee. al provinciei Orange Free State. apicultură.: mun. Termocentrală.Bístriþa-Nãsãúd jude în N României. denumirea Cehiei în cadrul Imperiului Habsburgic (1526–1918). Biserica Sf. de prelucrare a lemnului. la o alt. Universitate. situat în partea de S a ării. Gura Bîcului (rn. Suprafa a: 5. placaj). de cărbune. siderurgic. Chişinău. Viticultură. Teatru. Important centru comercial şi cultural. minereuri neferoase. Turism. oraş în N Kîrgîzstanului. 5 mil. Sta iuni balneoclimaterice. de peste 2640 m. Industrii (metalurgică. Anenii Noi). Turism. grafit. Institu ii de învă ămînt.3 mii km 2. situat pe rîul cu acelaşi nume. Turism. Lungime: 155 km. tipografii (sec. Hidrocentrale. textile. situat la confluen a celor două Tîrnave (Mare şi Mică). vinuri. Centru adm.). Între anii 1926–1991 denumit Frunze . produse de panifica ie). Turism. Aeroport interna ional. Teatre. Relief muntos şi de podiş. textilă. Industria lemnului (mobilă. Industria sticlei. construc ii de maşini. Universitate. uraniu. Teatru. Muzee. Important centru economic şi cultural. Şcoala latinească. Universită i. Muzee. Turism. 402 mii loc. Muzeu. ctitorie a lui Ştefan cel Mare (din 1496). Bistri a . chimică. provincie istorică în centrul Europei. Monumente arhitectonice de cult. legumicultură. Centru industrial (metalurgic. constructoare de maşini. oraş în Republica Africa de Sud. Muzee. 632 mii loc. 95 mii loc. textilă). 22. Serbia şi Muntenegru. Pomicultură. centrul adm. wolfram. aerian. textile. 404 mii loc. Anenii Noi.

conserve. Vestigii arheologice. Întreprinderi textile. Universitate. de pielărie. Şantiere navale. Căi rutiere: 42 438 km. Muzee. Climă temperatcontinentală şi tropicală. Port. afluent pe stînga al Căinarului. 600 m). Centru industrial. República ~. Întreprinderi industriale (prelucrătoare de petrol şi de lemn. mun i. cartofi. 405 mii loc. savane.). Importă maşini şi utilaje industriale. numite Tabacu . Industrii (constructoare de maşini. Bolgrad. chimice. de prelucrare a petrolului. oraş în V Indiei. Muzee. Centru de comunica ii (feroviar. Centru industrial. cafea. centrul adm.45 mil. Întreprinderi ale industriei uşoare. al rn. Se cultivă cereale (porumb. lîngă com. Aeroport. a bumbacului. aerian). de cherestea. Căinarii Vechi (rn. comercial şi cultural. Creşterea animalelor (ovine. Aeroport. în apropierea Oceanului Atlantic. Bombáy [bom´bei] Bonn Boothia Bordeaux [´buuqi¬] [bor´do] peninsulă în N Canadei. . argint. Tundră. situat pe o insulă din V Mării Arabiei. Monumente antice şi medievale. stat în partea Centrală a Americii de Sud. 126 mii loc. Industrie extractivă (staniu. chimică. produse chimice. Muzeu. situat la vărsarea rîului Ialpug în lacul Ialpug. Relief: podiş. (640 mii loc. Institu ii de învă ămînt preuniversitare. Monumente de artă arhitectonică medievală (palate. km 2. Universitate. petrol. Limbi oficiale: spaniola. alimentare). citrice. oraş în S-V Fran ei. Soroca). în conurba ie). Întemeiat în 1818 pe locul unei aşezări mai vechi. stibiu. Lungime: 45 km. orez). prelucrătoare a metalelor. trestie de zahăr. 202 mii loc. aur.1 mil. Studiouri cinematografice. cultural şi universitar. aymara. Brazilia. alimentară). Universitate. 11 mil. capitala statului Idaho. port pe fluviul Garonne. banane. Universitate. gaze naturale). vehicule. Hr. rîu în Republica Moldova. plumb. caprine. turnuri). Export de vinuri. Odesa). 277 mii loc.Bóise Boláta Bolgrád [´boisi] oraş în SUA. Casa-muzeu “Beethoven“. biserici. quechua. A fost reşedin ă a emigran ilor bulgari din Basarabia (sec. capitala statului Mahârâshtra. Vechi oraş etrusc ( Felsina ). Exportă minereuri neferoase. de automobile şi de motociclete. Reactor atomic. 25 mii loc. manioc. Suprafa a: 1. Turism. Nod feroviar şi rutier. loc. wolfram. Capitale: La Paz (executivă) şi Sucre (legislativă). oraş în Ucraina (reg. cereale. Păduri tropicale. lame alpaca). XI–XII). sec II î. (570 mii loc. situată între insulele Victoria şi Baffin. oraş în V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia). Monumente arhitectonice de cult (sec. prelucrătoare de materie primă agricolă. Muzee. Relief de podiş (alt. XIX). Turism. situat pe rîul Rin . max. textilă. Bolívia Bológna [bo´lo¤¤a] oraş în N Italiei (Emilia-Romagna). bovine. cîmpie joasă. situat între Perú. Argentina şi Chile. cupru. Căi ferate: 3694 km. Admis în ONU la 14 noiembrie 1945. Grădină zoologică. colonie romană (Bononia . gaze naturale. Popula ia: 8. alimentare. Industrie constructoare de maşini agricole. în conurba ie). loc. cafea. grîu.

Monumente arhitectonice. în conurba ie). situat între Namibia. max. Suprafa a: 51. în apropiere de Borodino. huilă. a. Ramuri agricole: viticultura.Borodinó localitate în Federa ia Rusă. Creşterea animalelor (ovine. Harvard). lînă. Creşterea animalelor (ovine. Popula ia: 1. citrice. Meşteşugărit. Popula ia: 4 mil. cauciuc. Zăcăminte: minereuri de mangan. trupele ruseşti. conduse de M. Monumente istorice comemorative. max. port la Oceanul Atlantic. Case memoriale: “Mihai Eminescu“ (Ipoteşti). produse textile şi alimentare. Popula ia: 470 mii loc. Climă tropicală şi subtropicală. Căuşeni). Relief reprezentat de o depresiune deşertică. Culturi agricole: porumb. “George Enescu“ (Liveni). Export de petrol. Lungime: 152 km. Lungime: 30 km. pomicultura. argint. Creşterea animalelor. carne. Industrii (maşini şi utilaje textile.: Botoşani . mărfuri de larg consum. stat în Africa de Sud. între Europa şi Asia. cereale.4 mii km2. loc. conduse de Napoleon I. loc. bovine). cărbune. Lă ime: 240 km. loc. rezerva ii de vînătoare. Pomicultură. afluent pe dreapta al Nistrului. între Suedia şi Finlanda. 574 mii loc. Centru industrial (şantiere navale. confec ii. Prelucrarea lemnului. Ialoveni). între Croa ia. bovine). Parcuri na ionale. au învins armatele franceze. produse alimentare). Muzeu. Serbia şi Muntenegru şi Marea Adriatică. Zimbabwe şi Africa de Sud. aur. maşini şi utilaje. stat în Europa. legume. Vestigii arheologice. (4 mil. . piei. Căi ferate: 1093 km. Muzee. plumb) şi producătoare de energie electrică. silvicultura. legume. mei. Relief constituit din zone muntoase şi de cîmpie. Centru adm. Admis în ONU la 22 mai 1992. Culturi cerealiere. nichel. minereuri de fier. Importă maşini şi utilaje industriale. electrotehnică. Limbi oficiale: engleza.55 mil. lîngă comuna Chi cani (rn. zinc. Vegeta ie forestieră. cupru. Capitala: Sarajevo. Gólful ~. “Nicolae Iorga“ (Botoşani) ş. situat în partea nord-vestică a Peninsulei Balcanice. aparate electrotehnice. setswana (na ională). Izvorăşte la N de satul Horodca (rn. golf situat în N Mării Baltice. Poduri rutiere. Ad. carne. Kutuzov. strîmtoare care leagă Marea Neagră de Marea Marmara. capitala statului Massachusetts. Exportă diamante. rîu în Republica Moldova. textile. porumb. Limba oficială: sîrbo-croata. Lungime: 688 km. Universită i (Boston.13 mii km2. República ~.: 290 m. În 1941 aici au avut loc lupte crîncene între armatele ruseşti şi cele germane. Zambia. Bótna Bótnic Botoºáni Botswána [bot´swaan¬] República ~. jude în N-E României (Moldova). înconjurată de podişuri. situată pe rîul Colocea .). La 26 august /7 septembrie 1812. Industrie extractivă (cărbune. Suprafa a: cca 5 mii km2. Se cultivă grîu. produse alimentare. autovehicule. Turism. pielărie şi încăl ăminte etc. Bosfór Bósnia ºi Herþegovína Bóston [´bostn] oraş în N-E SUA. Lă ime: 660–3800 m. Căi rutiere: 21168 km. la 124 km V de Moscova. Muzee. Admis în ONU la 17 octombrie 1966. esături de bumbac. Suprafa a: 600.: 33 m. floarea-soarelui. Climă temperat-continen-tală montană şi par ial mediteraneană. Capitala: Gaborone . Ad. Căi rutiere: 19204 km. Se extrag diamante. Vegeta ie preponderent de savană. Turism. Căi ferate: 887 km.

Catedrală (sec. Vestigii arheologice. Filarmonică. Centru adm. port la Marea Mînecii. comercial şi cultural. Muzee. Construc ii de maşini. Este o insulă de origine vulcanică. Lungime: 2900 km. la alt. oraş în partea de E a Germaniei. păduri de conifere şi de foioase. Fără o popula ie stabilă. Şantiere navale.Boúgainville [´buug¬nvil] cea mai mare insulă din arhipelagul Solomon . la o alt. Important nod de comunica ii. materiale de construc ie etc.toare. autocamioane. Teatru.6 mii km2. 99 mii loc. Suprafa a: 5 362 km 2. Industrie uşoară. chimică.8 mii loc. în V Oceanului Pacific. oraş în Marea Britanie (Anglia). India (în partea de N-E) şi Bangladesh. în bazinul fluviului Elba . jude în România. Turism. A fost descoperită (1768) de navigatorul francez Louis Antonie de Bougainville. Insula ~. X – XII).: Braşov . Suprafa a: 29 mii km 2. Industrii (constructoare de maşini. textilă. Universitate. Boulógne (Boulogne. construc ii de maşini. Centru industrial. 95. Pomicultură: plante tehnice. a. Sta iune climaterică. aur. alimentară ş. forestiere. XVII provincia Brandenburg a constituit nucleul statului prusac. Zonă industrială şi agricolă. situat pe rîul Havel . Industrii (armament. Popula ia: 641 mii loc. Suprafa a: 44 km2. mătase). cel mai mare lac al Fran ei. 323 mii loc. Expl. fructe. legume). Zonă montană şi depresionară. teritoriu insular în S Oceanului Atlantic. în 1234 ( Corona ). loc. Planta ii de bananieri. fabrici textile şi de produse alimentare. Fabrici textile (lînă. Zonă agricolă (cereale. în timpul călătoriei sale în jurul lumii din 1766–1769. printr-o deltă formată împreună cu fluviul Gange. anvelope). Muzee. Universitate. cu acelaşi nume. 483 mii loc. Capitală din 1960. Arhitect Oscar Niemeyer. situat la cca 2500 km S-V de Capul Bunei Speran e (Africa de Sud). În sec. lipsită de vegeta ie. Catedrală gotică (sec. Muzee. Ad. foci) şi pescuit. Oraşul a fost construit în anii 1956–1960. Siderurgie.8 mil. XV). Important centru industrial: trac. At. maşini. la 226 km S de Paris. Popula ia: 129 mii loc. pe cursul mijlociu al Oltului. textile. Serveşte ca bază pentru flota maritimă de vînătoare (balene.: 145 m. pe teritoriul statelor China. Braºóv Braºóv .). municipiu în România. Muzee.[bu’lo¤] sur-Mer) Bourbonnais [burbo´ne] Bourges Bourgét Bouvét [bur…] [bur´…e] [bu´ve] Brádford Brahmapútra [´brædf¬d] Brándenburg Brándenburg Brasília [br¬z´iilj¬] capitala Braziliei. situată în centrul Podişului Brazilian. Vegeta ie alpină. loc. Monumente de artă arhitectonică (sec. Monumente. Popula ia: cca 3 mil. XII). Universitate. 1. Palat (sec. Par ial navigabil. Relief muntos. Vestigii arheologice. Se varsă în Golful Bengal. provincie istorică în partea centrală a Fran ei. Suprafa a: 59 km2. max. Turism. doc. Creşterea animalelor. Suprafa a: 10. mobilă. situat în mun ii Alpi. XIII – XV). Turism. de 231 m. produse chimice şi de pielărie. maşini-unelte. Monumente istorice şi de artă arhitectonică medievală. al jud. Nod feroviar. de prelucrare a lemnului. Centru industrial. land în E Germaniei cu centrul adm. 93 mii loc. Biserică (sec XV). fluviu în Asia. Resurse de subsol: cositor. centrul adm. oraş în Fran a (Berry). comercial şi cultural. Turism. acoperită în întregime de zăpadă şi ghea ă. Administrat de Norvegia. arbori de cafea şi de cacao. la Potsdam. oraş în N Fran ei. de 1200 m.

autogredere. ananaşi. Universitate. construc ii de maşini şi utilaj greu. soia. Culturi agricole: porumb. cafea. Muzee. Muzee. legume. stat în centrul şi estul Americii de Sud. afluent al fluviului Weser . Fondat în sec.). situat pe rîul Oker .). pe cursul inferior al Dunării. Centru adm. Muzee. Centru de comunica ii (aerian. Agricultură specializată în produc ia de cafea (ocupă primul loc în lume) şi de cacao (locul al treilea). Brãíla Brãnéºti Breánsk comună în Republica Moldova (rn. Pescuit. Căi rutiere: 1. 452 mii loc. Importă maşini şi utilaje industriale. doc. maşini agricole). Centru industrial (locomotive. 259 mii loc. Întreprinderi constructoare de maşini. Relief variat: podişuri. Uruguay. Popula ia: 176 mil.5 mil. Exportă mijloace de transport.: Brăila . alimentare etc. Perú. Orhei). cu acelaşi nume. combustibili. port pe malul stîng al Dunării. chimică. minereuri de fier. Ad. Fabrici de încăl ăminte. conserve. textile. oraş în Federa ia Rusă. textile. doc. . Brazília Brazzavílle [braza´vil] Brãíla capitala Republicii Congo. aur. chibrituri. textilă. Complex de monumente arheologice din sec XII–XIV.). XVII–XVIII). rutier). Export de cauciuc. bauxită.). alimentară etc. Universitate. XII. Centru industrial. Este dezvoltată creşterea animalelor (ovine. Teatru. Repara ii navale. Academie de ştiin e. Centru industrial (siderurgie.Bráteº Brátislava Bráunschweig [´braun¿vaik] lac în România (Moldova). chimice. de prelucrare a petrolului. de calcare. situat la confluen a Prutului cu Dunărea. petrochimică. al jud. aparate optice. constructoare de maşini (autovehicule. República Federatívă ~. Guyana. At. alimentară. alimentare. orez. doc. metalurgică. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. Guyana Franceză şi Oceanul Atlantic. Expl. citrice. în 1429. afluent al Niprului. Muzeu. Monumente istorice şi de artă arhitectonică. Căi ferate: 30400 km. Expl. Climă tropicală şi ecuatorială. Venezuela. zahăr. oraş situat pe fluviul Zair. nichel. hîrtie. comercial şi cultural. feroviar. Suprafa a: 7420 ha. km. conserve. Universită i. Catedrală (sec. în 1350. 596. grîu. zahăr. municipiu în România. Bolivia. diamante. Turism intens. de încăl ăminte. repara ii navale. loc. arahide. Creşterea animalelor. 236 mii loc. vagoane. forestiere. Teatru. Filarmonică. Meşteşugărit. jude în România. Re ea navigabilă internă: 35 000 km. tractoare. construc ii de maşini. bere etc. Industrie siderurgică. Paraguay. în sec. banane.5 mii loc. confec ii etc. oraş în N Germaniei (Saxonia Inferioară). textilă. prelucrarea lemnului. Industrii (constructoare de maşini. 500 mii loc. bovine). cuprins între Surinam. Suprafa a: 4 766 km 2. de mangan. producerea celulozei şi hîrtiei. Universitate. centrul adm. Suprafa a: 8. produse chimice. produse siderurgice şi petroliere. grîu.68 mil. de prelucrare a lemnului. floarea-soarelui. Popula ia: 405 mii loc. Turism. IX. Pescuit. Teatru. Argentina. produse alimentare. capitala Slovaciei. Capitala: Brasilia . bere. fluvial. km 2. XII). medie: 3 m. At. At. Important centru industrial (metalurgia laminatelor. porumb. Limba oficială: portugheza. cacao etc. de prelucrare a lemnului. cîmpii. trestie de zahăr. Se cultivă bumbac. port pe fluviul Dunărea. Centru piscicol. Întreprinderi de producere a aluminiului. Nod de cale ferată. Relief predominant de cîmpie. situat pe rîul Desna. textile. produse textile. Monumente arhitectonice de cult (sec. Columbia.

). oraş în Marea Britanie (Anglia). produse alimentare). Export de melasă. oraş în Belarus. Turism. Monumente arhitectonice edilitare (sec. fluvial). Întreprinderi industriale (armament. Irlanda. XV–XVII) şi de cult (Domul. Biserica Acoperămîntul Maicii Domnului (1888). oraş în E Australiei. Relief muntos. port la Oceanul Pacific. Suprafa a peninsulei: 24 mii km2. capitala statului Queensland. trecătoare în Alpii Orientali. rom. Brénner [´bren¬r] Bréscia [´bre¿¿a] Brest Brest Bretágne [br¬´ta¤] peninsulă franceză. aparate electrotehnice. oraş în N Republicii Moldova. Important centru industrial (construc ii aeronautice. de zahăr. Universitate. port la Oceanul Atlantic. rutier). textile. textilă. port comercial şi militar la Oceanul Atlantic. Important centru industrial (avioane. Fondat în 787. textilă..8 mii loc. Turism. Pescuit. situat pe rîul Avon . Nod de comunica ii (aerian. Sta iune balneară. Centru de comunica ii (aerian. Turism. vapoare. Arhipelágul ~. rafinării de petrol. Muzee. fabrici de hîrtie. alimentare). oraş în Italia (Lombardia).5 mil. comercial şi cultural. Industria lemnului şi alimentară. 121 mii loc. Principalele insule: Marea Britanie. în apropiere de golful Bristol . loc. reşedin ă a raionului Briceni. încăl ăminte). în 1576. Turism. Universitate. provincie istorică în peninsula cu acelaşi nume. Monumente istorice. arhipelag în N-V Europei. la 230 km de Chişinău. 145 mii loc. Hebride. şantiere navale). situat pe rîul Bug . Universitate. automobile. oraş în N-V Fran ei (Bretagne). 396. Pescuit. port la Marea Mînecii. Şosea (din 1772) şi cale ferată (din 1864–1867) care leagă oraşele Innsbruck (Austria) şi Bolzano (Italia). Suprafa a: 315 mii km2. Industrii ( constructoare de maşini. cuprinsă între Oceanul Atlantic şi Marea Mînecii. Muzeu. XVIII). Popula ia: 60 mil. la 1370 m alt. Turism. la grani a dintre Italia şi Austria. Republica Irlanda. Industrii (metalurgică. Brísbane [´brizb¬n] Brístol [´bristl] Británic . textile etc. produse chimice. alimentară). Monumente arhitectonice de cult (sec. textile. Zonă agricolă. azbest. în 1019. zahăr. Muzee. 153 mii loc. locomotive. oraş în S-V Marii Britanii (Anglia). Şantiere navale. situat pe rîul Lopatnic. Universitate. Muzeu. XI–XIII). At. sec. Centru industrial. între Oceanul Atlantic şi Marea Nordului. Pinacotecă. centrul adm. Statele cuprinse: Marea Britanie. Muzeu. de automobile. Muzee. Centru de comunica ii (feroviar. 550 mii loc. al landului cu acelaşi nume. loc. şantiere navale. Universitate. XIV–XV) şi edilitare (sec. At. 197.Brémen [´breem¬n] oraş în N Germaniei. chimică.6 mii loc. Industrie constructoare de maşini. Universitate. Mici întreprinderi industriale (materiale de construc ii. port pe fluviul Weser . Rafinării de petrol. feroviar. alimentară. alimentară. Bricéni Brídgetown Bríghton [´brid…taun] [´braitn] capitala statului Barbados. doc. chimică. maritim). navală. doc. Nod feroviar. Turism. 1. 258 mii loc.

Nod feroviar şi rutier. legume. colinar şi de cîmpie. Creşterea animalelor. Bucovína .: 2 505 m (vf. Suprafa a: 58 mii km2. Biserici.. autovehicule. Parc na ional. financiar şi cultural. strunguri. Importă maşini şi utilaje industriale. Monument în memoria eroilor extermina i. XII–XVI. chei. produse alimentare) şi comercial. Limba oficială: malaieza. Institu ii de cercetări ştiin ifice. Uzine constructoare de maşini şi utilaje (tractoare. cînd a fost ocupată de Austria.R. Universitate. partea de N a Moldovei. Admis în ONU la 21 septembrie 1984. Centru industrial (metalurgie. Popula ia: 351 mii loc. masiv muntos în România (Carpa ii Meridionali).S. petroliere şi forestiere. Căi ferate: 19 km. Monumente arhitectonice medievale: catedrală (sec. S-a aflat în componen a statului feudal Moldova pînă 1775.S. Bucégi Búchenwald [´buuh¬nvalt] lagăr nazist de concentrare şi exterminare în Germania. de mobilă. Turism. Exportă petrol şi produse petroliere. produse alimentare.S. ~ Darussalám . gaze naturale. Omul ). partea de nord a Bucovinei. Capitala: Bandar Seri Begawan . clădiri administrative (sec. stat situat în S-E Asiei. confec ii. comercial şi cultural. prosper în sec. textile. intră în componen a R. Important centru industrial. Alt. arbori de cauciuc. Aici au fost ucişi peste 50 mii de prizonieri. palate (sec. primărie (sec. A fost anexată în 1940 la U. de produse chimice. Căi rutiere: 2 417 km. 221 mii loc. pe ărmul Mării Chinei de Sud. Turism.S. Se mai cultivă manioc. Vechi centru al industriei textile (broderii). Climă ecuatorială. întreprinderi poligrafice.R. insula Kalimantan.Brno oraş în Cehia (Moravia de Sud). Ucraina (din 1991 – Ucraina). regiune istorică în România. Pescuit. apoi eliberată în 1941 şi reintegrată în hotarele României pînă în 1944. max. Din 1918 pînă în 1940 a făcut parte din Regatul României. rulmen i). orez. 391 mii loc. în 1243. Expl. material lemnos. Relief muntos. situată în N-E Carpa ilor Orientali. port pe un canal navigabil legat de Marea Nordului. Muzee. XV). alimentare etc. ridicat în 1958. împreună cu oraşul Cernău i. cabane. textile. At. automobile. XIII). locomotive.S. Universită i. produse chimice etc. XIII–XVIII). înfiin at în 1937 şi lichidat în 1945.). sagon. Păduri luxuriante.: brü´sel] capitala Belgiei. Important centru industrial (construc ii de maşini-unelte. cînd a fost din nou anexată la U. fructe. cauciuc. Planta ii întinse de cocotieri. textile. În 1947. Peşteri. doc. motoare electrice. [brüü3] oraş în N-V Belgiei. XVIII). situat între văile rîurilor Prahova şi Dîmbovi a. Monumente arhitectonice medievale. Brúges Brunéi Bruxélles [fr. port legat prin canale de Marea Nordului. Muzee.S.

XIX a fost dominat de turci. feroviar. În 1812 tătarii au fost strămuta i în Crimeea. se varsă în Marea Neagră printr-un liman. Turism. capitala Argentinei. zahăr. Bugeacul. Universitate. Principal centru politic. XVI pînă la începutul sec. În sec. loc. loc. Teatre. Institute. electronică şi electrotehnică. Cetate.97 mil. Budapésta Budéºti Buénaventúra Búenos Áires [´bwenos´aires] Búenos Áires Búffalo Bugáz Bugeác Búgul de Sud . lac în Ucraina. textile. 167 mii loc. Bugeacul de S-E revine Ucrainei (reg. Grădină zoologică. loc. provincie în partea central-estică a Argentinei. XIV s-a aflat în componen a ării Româneşti. municipiu în S ării. ucraineni. At. Academia Română. găgăuzi. textilă. elicoptere. 3 mil.). optică. Sta iune balneară. Zonă industrială şi agricolă (cereale. Industrii: siderurgică. port principal la Oceanul Pacific. Odesa). a fost anexat la imperiul Rusiei. de prelucrare a lemnului. care i-a aşezat aici pe tătarii nohaici. (10. ruşi. Chişinău). fluvial). Export de cafea. Muzee. În apropiere se află cascada Niagara . Lă ime: 2–3 km. constructoare de maşini (locomotive. Popula ia: 12. XIII–XV). Centru de comunica ii (aerian. Universită i. vagoane. Vestigii arheologice din perioada romană tîrzie (sec. fluviu în S-V Ucrainei. creşterea bovinelor). regiune în partea de sud a Basarabiei. Parcuri. minereuri. după colonizarea lui cu bulgari. După întemeierea statului feudal al Moldovei (1359). Suprafa a: 226 km 2. Industrii (chimică. poligrafică. loc. situat pe malurile rîului Dîmbovi a. avioane. Hidrocentrale. chimică. doc. Muzee. Înfiin at de coloniştii spanioli în 1535. 329 mii loc. germani. Monumente istorice şi de artă arhitectonică (sec. produse chimice şi alimentare etc. face parte din teritoriul acestei ări. situat pe malul lacului Erie .3 mil. [´buf¬lou] oraş în SUA (New York). port în golful La Plata . Important centru de comunica ii al continentului American. Turism. alimentară. în 1459. Popula ia: 2. chimice. ca sat în 1455. Fostă colonie romană. Poduri peste Dunăre.9 mil. 1. Urme de vechi construc ii şi fortifica ii.: La Plata . Monumente istorice şi de artă arhitectonică medievală şi contemporană. Mari întreprinderi industriale: metalurgie. oraş în V Columbiei. Turism. După 1940. Odesa. autobuze şi troleibuze etc. Filarmonică. loc. comercial şi cultural. cînd a făcut parte din componen a României. cu excep ia anilor 1941–1944. doc. constructoare de maşini. Biblioteci. alimentară). At. Vestigii arheologice geto-dace şi romane. farmaceutice. situat pe ărmul Mării Negre. textilă. în conurba ie). economic şi cultural. Centru economic. Lungime: 15 km. Universită i. de confec ii.). Metrou. rn. Turism. la S-V de localitatea Zatoka (reg. Lungime: 806 km. capitala Ungariei. Centru adm.Bucuréºti capitala României. alcătuit din zonele urbane principale Buda (pe malul drept) şi Pesta (pe malul stîng). Muzeu. Muzee. Navigabil (par ial pe cursul inferior). Biblioteci. divizat în 6 sectoare administrative. comună în Republica Moldova (mun. de pielărie. siderurgie. Din sec. alimentare. împreună cu întreg teritoriul Basarabiei. de pielărie şi încăl ăminte. Teatru Na ional. Academie de ştiin e. Suprafa a: 308 mii km 2. Oraş din 1533. aluminiu. Universitate. Comunica ii interna ionale. II–IV). Centru industrial (avioane. Operă. BelgorodDnestrovski).24 mil. situat pe ambele maluri ale Dunării.

oraş în N Spaniei (Castilia León). Creşterea animalelor (bovine. Centru industrial şi cultural. Suprafa a: 111 km2. produse petroliere. Capitala: Ulan-Ude . fructe. Centru comercial. a peştelui. Limba oficială: bulgara. Creşterea animalelor (bovine. tutun. Popula ia: 275. stat în S-E Europei. vagoane. floareasoarelui. cărbune. Fondat în 884. Păduri de foioase (fag. 212 mii loc. fructe. Mauzoleul lui Ismail Samani (sec. trandafir. orz. XII–XIII). Monumente arhitectonice de cult: catedrală (1221). petrol. alimentare. păsări). Căi rutiere: 36 925 km. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. Export de tutun. oraş în E Bulgariei. legumicultură. Suprafa a: 4 mii km2. alimentare. electrotehnică. Muzeu. republică în componen a Federa iei Ruse. Pescuit. mănăstire. bauxită. forestiere. Macedonia. bauxită.1 mil. echipamente industriale. IX). Denumirea veche: Usumbura . bumbac. situat în valea rîului Zeravşan . metale laminate. Expl. port la Marea Neagră. wolfram. de celuloză. peşte. Întreprinderi de prelucrare a cărnii şi blănurilor de caracul. Relief muntos. Teatre. Culturi agricole: grîu. conserve. Culturi agricole: cereale. de mobilă.3 mii km2. loc. Centru adm. Pescuit. între România. Monumente arhitectonice medievale (sec. lignit. Importă maşini şi utilaje industriale. Centru interna ional de comunica ii (aerian. Climă temperat-continentală în nord şi semimediteraneană în sud. Grecia. Exportă materii prime minerale. alimentare. IX–X şi XVI–XIX). Creşterea animalelor (ovine. fabrici de covoare. Universitate. textilă). nichel. crom. situat pe rîul Arlanson . Angara şi lacul Baikal. Bujumbúra [bud3um´bura] Bulgária capitala statului Burundi. Culturi cerealiere. Industrie forestieră. maritim). porcine). legume. formînd par ial grani a dintre Ucraina. Industrie variată (construc ii navale. industrial. textile. minereuri de fier. porcine). textile. Întreprinderi de prelucrare a lînei. de textile şi confec ii. Popula ia: 8. de produse alimentare (vinuri. textilă. Industria bumbacului şi mătasei. Legumicultură. República ~. Industrii (energetică. Căi ferate: 6508 km. mangan. situat în Peninsula Balcanică. Întreprinderi prelucrătoare a bumbacului. loc. port pe malul lacului Tanganyika . Popula ia: 1. 162 mii loc. Capitala regatului Castiliei în sec. Burgás Búrgenland Búrgos . Pomicultură. Muzee. Resurse naturale: molibden.: Eisenstadt . Întreprinderi de prelucrare a metalelor. oraş în Uzbekistan. a lemnului. XI–XV. Pescuit. bovine. [´burg¬nlant] provincie în Austria. zinc. Suprafa a: 351. 330 mii loc.8 mil. Vînatoare. Serbia şi Muntenegru. cupru.Búgul de Vest Buhará rîu în E Europei. lactate). porcine. Lungime: 772 km. Centru industrial şi cultural. biserici (sec. Capitala: Sofia . Universitate. tutun. situată în S Siberiei Orientale. de produse chimice. siderurgică. 225 mii loc. Zăcăminte: huilă. constructoare de maşini. la grani a cu Ungaria. de pielărie. Navigabil. mijloace de transport. Naviga ie pe rîurile Selenga. plumb. aur. Bureátia República ~. ovăz. Relief reprezentat de masive muntoase şi cîmpii deluroase. stejar) şi conifere. textile. legume. Turism. Turcia şi Marea Neagră. afluent al fluviului Duero .2 mii loc. alimentară. produse alimentare). sfeclă de zahăr. mazăre. forestieră. A fost creată la 30 mai 1923. Belarus şi Polonia.

mijloace de transport. Tatarbunar).Burgúndia veche provincie istorică în E Fran ei. fasole. Lă ime: 2 . Căi rutiere: 13 120 km. textile şi alimentare) şi agricolă (culturi cerealiere. Vegeta ie de savană şi pajişti. castru roman şi aşezare civilă din sec. ape minerale. sorg. porumb. V. la S de localitatea Tuzla (reg. cartofi. Capitala: Dijon . Ocni a (jud. Niger. Orhei). Vestigii arheologice geto-dacice şi romane. Popula ia: 6. produse chimice. Vîlcea). Buzău . străbătut de rîul Buzău . combustibili. Odesa. numele unor străvechi aşezări pe teritoriul României: aşezare geto-dacică în cuprinsul com. orez. Importă maşini şi utilaje industriale. produse alimentare. wolfram. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. max. At. autovehicule. Alte surse economice: creşterea animalelor. Industrie prelucrătoare de materii prime agricole. Limba oficială: franceza. situat între Mali. învecinat cu Republica Democrată Congo. Provincie franceză din 1477. Capitala: Ouagadougou . columbit. Buridáva Burkína Fáso Burnás Burúndi lac sărat în S-V Ucrainei. alimentare. Limbi oficiale: franceza. Centru adm.6 mil. Ghana şi Côte d’Ivoire.6 mil.7 mil.. Creşterea animalelor (caprine. Popula ia: 522 mii loc. orez. produse alimentare. Resurse naturale: petrol. ceai. I î. textile. Popula ia: 12. stabili i aici în sec. prelucrarea metalelor şi lemnului. Păduri de foioase şi conifere. nichel. Zonă industrială (metalurgia feroasă. bumbac. Relief muntos şi colinar subcarpatic. porumb.. tantal. Exportă vite. viticultură. Relief de podiş (alt. Biserica Sf. Ad. bunuri de larg consum. Expl. Rîmnicul-Vîlcea). Lungime: 5 km. Nicolae (1675). trestie de zahăr. Relief muntos (alt. Se cultivă sorg. República ~. peşte. încăl ăminte. Buz´ãu . de staniu. bumbac. arahide. Benin. stat în Africa Occidentală. alimentară. Vechi complex monastic. construc ii de maşini. rn. d. loc. Rwanda şi Tanzania. Climă ecuatorială musonică. jude în S-E României. cereale. manioc. pescuit. Admis în ONU la 18 septembrie 1962. II – III. tutun. XVII–XVIII). loc. doc. Suprafa a: 31. Suprafa a: 28 mii km2. Parcuri na ionale. Popula ia: 1. Exportă cafea. Suprafa a: cca 6 mii km2. bovine). Capitala: Bujumbura . în 1616. Se cultivă mei. Togo. aur. gaze naturale. creşterea animalelor). Pescuit. Climă ecuatorial-musonică.: mun. arahide. Vegeta ie preponderent de savană. Turism. Căi ferate: 495 km.3 km. calcare.Hr. textilă. pe ărmul Mării Negre. Zonă agricolă (vinuri de Burgundia). bumbac. În anii 1960–1984 se numea Volta Superioară . Căi rutiere: 14 500 km. localizate pe teritoriul comunei Stolniceni (mun. Fabrici de ciment. rundi/kirundi. comer . Mănăstire rupestră (sec. grîu. República ~. loc.: 3 m. de pînă la 750 m).5 km 2. azi regiune administrativă şi economică. Suprafa a: 275 mii km2.: 1500–2600 m). Reproduce numele neamului germanic al burgunzilor. Hr. ovine. Butucéni comună în Republica Moldova (rn. stat în Africa Centrală. datînd din sec.

Turism. cu statut de oraş. XIII). oraş în Luzon. Export de produse petroliere. în insula Sardinia. la 173 km de Chişinău. Aeroport. Existent la 1452 ca aşezare umană. între insula Terra Nova şi Cape Breton .. de ciment. al jud. Ad. edilitare (episcopie. 1941–1944) şi în cadrul Republicii Moldova (din 30 decem-brie 1998). Lă ime max. Important centru economic şi cultural. oraş în S-V Spaniei (Andaluzia). Amfiteatru roman. Acoperămîntul Maicii Domnului (sec. centrul adm. alimentară. oraş în S-V Republicii Moldova. Industrie de prelucrare a lemnului. Cuprindea jude ele Durostor şi Caliacra. a Principatului Moldova (1856–1878). Teatru.).P. cu acelaşi nume. situat în apropierea rîului Buzău. 45 mii loc. Catedrală (sec. biserici.: 100 m. biserică (sec. între Dunăre şi Marea Neagră. At. Ad. A fost centru adm. Centru vamal de frontieră. oraş în N-V Fran ei (Normandia). reşedin ă a raionului Cahul. regiune istorică în S României (Dobrogea). de conserve din peşte.: 101 m. port la Oceanul Atlantic. 24 mii loc. de prelucrare a lemnului. Muzee. Cabanatuán Cabínda Cábot Cádiz Cádiz [´kæb¬t] [´kadiq] [´kadiq] Cadrilatér Caen [k¾] Cágliari [´kalijari] Cahúl . Meşteşuguri. Arhanghel Mihail (1850). Monumente arhitectonice (sec. chimică. în conurba ie. Lungime: 195 km. 1502 ca sat ( Şcheia ). Universită i. Centrul zonei de cultură a orezului. a României (1918–1940. XVIII). În 1940 a fost cedată Bulgariei. Fabrici textile. oraş în Italia. Întemeiat de finicieni (cca 1100 î. bisericile Sf. Biblioteci. Muzee. fiind denumit apoi Frumoasa . Teatrul "B. Export de peşte. 183. doc. între capul Trafalgar şi capul Santa Maria. Şantiere navale. XIX). Hasdeu". în componen a provinciei Basarabia (1835–1856). electrotehnică. tutun. min. în 1234. Fortifica ii (sec. max. Este legat printr-un canal de Marea Mînecii. Maree puternice (3 m.: 107 km. Pod peste Prut. Industrie chimică.Buz´ãu municipiu în S-E României. administrative. golf în Oceanul Atlantic. constructoare de maşini. At. strîmtoare în V Oceanului Atlantic. de jude . Industrie metalurgică. de mase plastice. Industrie uşoară şi alimentară. Nod feroviar. în conurba ie.5 mii loc. 147 mii loc. Vechi centru tipografic. chimică. Industrie metalurgică. 173 mii loc. 308 mii loc. Muzee. Şantiere navale. Nod de comunica ii (feroviar. Monumente arhitectonice de cult. palate). rutier). Zăcăminte de petrol. alimentară. 242 mii loc. cea mai mare insulă a arhipelagului Filipine .). iar din 1835 – Cahul . Monumente istorice. Dumitru (1899). Industrie alimentară. Industrie aeronautică. port la Oceanul Atlantic. oraş în N Angolei. măsline. XII). în conurba ie. alimentară. textilă. port la golful cu acelaşi nume (Marea Mediterană). Sta iunea balneoclimaterică “Nufărul Alb“.Hr. Universitate (1432). Universitate. doc. V–XI). Catedrala Sf.

de confec ii. automobile. tractoare.: Catanzaro . Metrou. Întreprinderi de prelucrare a metalelor. în apropierea deltei fluviului. în 1424 ( Vadul Diuliu ). lapte praf. conserve. 11. peninsulă în N-V Mexicului. Cahul) şi se varsă în lacul cu acelaşi nume. Academie de ştiin e. Filatură şi esătorie de bumbac. 21. Lungime: 1200 km. sticlă. loc. port pe stînga Dunării. Oraş din 1855. hîrtie. Monumente antice (moschei). Muzee. Cel mai mare oraş din Africa. În epoca romano-bizantină aici s-a aflat or. capitala statului Bengalul de Vest. Rumean ev. Pelinei (rn. port pe Nil. Península ~. între Oceanul Pacific şi Golful cu acelaşi nume. Industrie metalurgică. oraş în N Indiei. electrotehnice. 730 mii loc. Viticultură. situată între golful Orfani (la E) şi golful Salonic (la V). Grădină botanică. chimică. a fost înăl at un monument în formă de coloană (22 m). Creşterea animalelor. produse electrotehnice şi chimice. Caíro capitala Egiptului. Aeroport interna ional. în frunte cu contele P. Numele antic – Brutium . Nod de comunica ii. între strîmtoarea Messina şi golful Taranto . încăl ăminte.2 mil. Pe teritoriul peninsulei se află republica monastică Athos . 3069 m). numit apoi (în anul 641) Al-Fustat. alimentare (zahăr. la poalele Mun ilor Stîncoşi . Relief muntos (vf. pe rîul Cahul (lîngă actualul oraş Vulcăneşti) oştirile ruseşti. alimentară. în peninsula cu acelaşi nume. Climă tropicală şi subtropicală. Califórnia [´kæl¬´fornj¬] . în anii 1844–1849. Industrie poligrafică şi cinematografică. Centru comercial (grîu. Expl. doc.5 mii loc. Izvoare minerale. Izvorăşte la N de com. Climă mediteraneană. în conurba ie. Parc na ional. Industrie chimică. Nod de comunica ii. a orezului. în conurba ie. At. Popula ia: 2. municipiu în România (jud. strunguri. Dolj). lîngă com. Oraş pr. maşini-unelte). A. Calafát Calcídicã Calcútta Cálgary [´kælg¬ri] oraş în S Canadei (Alberta). automobile. unt).1 mii km2. vite). loc. a cărnii. de mobilă. În cadrul armatei ruse au luptat şi voluntari români din Basarabia. textilă. În 1988 aici s-au desfăşurat Jocurile Olimpice de Iarnă (edi ia a XIII-a). Creşterea caprinelor şi ovinelor. Muzee. minereuri de fier şi de mangan. de prelucrare a lemnului. i-au învins pe turci. Se cultivă măslini. construc-toare de maşini (avioane.7 mil. Suprafa a: 144 mii km 2. vi ă de vie. Monumentul memorial 1877 . care erau mult mai numeroşi. Mare nod de comunica ii. Universitate. citrice. Lungime: 40 km. Aeroport interna ional. poligrafică. Industrie metalurgică. Calábria [ka´laabria] regiune în S Italiei. alimentară. Zăcăminte de pirite. chimică. Pe locul luptei. loc. Muzeu.Cahúl rîu în Republica Moldova. La 21 iulie 1770. citrice. Relief muntos cu cîmpii de litoral. Babilon. de petrol şi gaze naturale. Hidrocentrale. Punct de vamă. Etulia. Centru industrial (construc ii de material rulant. port în delta Gangelui şi Brahmaputrei . Întreprinderi de prelucrare a iutei. Universită i. Culturi de măslini. Cerro de la Encantada . a bumbacului. păstrat pînă astăzi. Lă ime: 50-250 km. Universită i. Suprafa a: 15. Centru comercial şi financiar interna ional. peninsulă muntoasă în N Greciei. 7 mil.

Capitala: Phnom-Penh . curent marin rece (minus 12 °–26°C) în E Oceanului Pacific. 106 mii loc. situat în sudul peninsulei Indochina. Suprafa a: 181. orez. minereuri de fier şi polimetalice. se produce ciment. Suprafa a: 424 mii km 2. Universitate (din sec. bata i. Fondat în 1515. med.: 3 292 m. Boston. Cámbridge Cambriéni Cámenca . Popula ia: 10. N) şi mun i (la S). Institut de Tehnologie (1861). Păduri de foioase şi parcuri naturale. Universitate. Laos şi Vietnam. argint. Industrii (electronică. cherestea. Universitate. în conurba ie. minereuri de fier. cupru. produse chimice. Zăcăminte de huilă. 12. Lă ime max. Relief de cîmpie cu podişuri (în E.9 mil. Popula ia: 29.. XV–XVI). oraş în V statului Perú. Snowdon). Lungime: cca 150 km. trestie de zahăr. Fondat în 1630. Pescuit. iută. Lungime: 550–600 km. Căi ferate: 1400 km. Universitatea Harvard (1636). la 14 km de Lima. cherestea. Nod de comunica ii. porumb. Muzee. bumbac. Climă tropicalmu-sonică. de cherestea. porci).9 mii km2. oraş în Republica Moldova (Transnistria). rom). Fondat în 1537. iută. Parcuri na ionale. loc.Califórnia stat în S-V SUA. manioc. Califórniei Calláo [ka´jao] Camagüéy [kama´gwei] Cambódgia Cámbridge [´keimbrid…] oraş în E Marii Britanii.: 220 km. pe ărmul Oceanului Pacific. la 160 km N de Chişinău. industrie constructoare de maşini (avioane. între golful Siam. aur. Alt. max. Vegeta ie: păduri de esen e pre ioase. tutun. Creşterea animalelor (bovine). textile. masiv muntos în Marea Britanie (pen.: 818 m. Economie puternic dezvoltată: expl. max. autovehicule. nave aerospa iale). textilă. metale. Industrie constructoare de maşini. încăl ăminte. peşte. Regátul ~. oraş în E Cubei. Suprafa a: cca 180 mii km 2. suburbie a or. Căi rutiere: 15 mii km. poligrafică. Ad. stat în S-E Asiei. loc. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. Mún ii ~.5 mii loc. în conurba ie. Capela Colegiului regal (sec. Nave de pescuit. 120 mii loc. Industrie constructoare de maşini. aur. în partea de N.9 mil. produse chimice. bumbac. a cimentului). golf în Oceanul Pacific. cafea. magneziu etc. Se cultivă cereale. gaze naturale. wolfram. combustibili. cinematografică. banane. citrice. Bază de submarine. Limba oficială: khmera (uzuală – franceza). minereuri de fier. Creşterea animalelor (bivoli. Wales ). Exportă cauciuc. Califórniei Gólful ~. pe malul stîng al Nistrului. între peninsula California şi coastele Mexicului. de confec ii. orez.: 1085 m (vf. Ad. Turism. Thailanda. se varsă fluviul Colorado . port la Oceanul Pacific. 570 mii loc. poligrafică. alimentară (zahăr. în lungul coastelor de V ale SUA. alimentară. cărbune. În acest golf. prelucrarea peştelui). V. de petrol. Pomicultură. Culturi agricole: arbori de cafea. 285 mii loc. Nod de comunica ii. Viticultură. Lungime: 1240 km. oraş în N-E SUA (Massachusetts). Centru industrial (metalurgie. în conurba ie. chimică. Întreprinderi agroindustriale. Importă maşini şi utilaje industriale. arbori de cauciuc. Capitala: Sacra-mento . esături. Curéntul ~. XIII). Pescuit. Sanatoriul “Nistru“. Industrie: extrac ie de pietre pre ioase.

Turism. al statului Campeche. radiu. Exportă mijloace de transport. materiale din lemn. Salerno . Turism. A fost construit în sec.4 mii km2. traversat de masivele muntoase Adamaoua în centru şi Camerun în SV (alt. Pescuit. Lungime: 241 km. Campánia regiune în partea de S a Italiei. cupru. avioane.. porumb. loc. nichel. Benevento . combustibili. chimică. Capitala: Yaoundé . bunuri de larg consum. Importă maşini şi utilaje industriale. Importă produse chimice. Limbi oficiale: franceza.2 mil. Pacific şi Arctic. maşini şi utilaje industriale. ovine. hîrtie. sorg. plumb. textile. vînătoare. huilă. Pescuit. minereuri de fier. orz. Căi ferate: 71 104 km. Centru adm. Se cultivă orez. Căi rutiere: 849404 km. titan. aparatură electronică. azbest. alimentară (conserve de carne. stat în Africa Centrală. Popula ia: 16. Culturi agricole: măslini. Culturi agricole: trestie de zahăr. Centru adm. wolfram. cafea. Industrie a tutunului. cobalt. aur. zahăr. metalurgică. sfeclă de zahăr. [kam´pet¿e] oraş în S-E Mexicului. Industrie extractivă (petrol. Nod de comunica ii. cărbuni. manioc. Vestigii ale civiliza iei maya. hîrtie. Are 200 ecluze. automobile.). precum şi insulele Newfoundland. Vegeta ie tropicală şi de savană (N). Centru comercial (bumbac. porumb. citrice. de petrol. Fondat de spanioli în 1540. Suprafa a: 9. engleza. Caserta .Camerún República ~. centrul adm. km 2. autovehicule. Include provinciile Avellino . Canál du Midí . Relieful ării reprezintă un podiş întins. Capitala: Ottawa . Relief de cîmpie.: Napoli . Industrie metalurgică. Viticultură. de cacao. Se produce o el. alimentară. molibden. fontă.8 mil. engleza. Exportă produse petroliere. Popula ia: 614 mii loc. textile. între Nigeria. Se cultivă grîu. în nord polară. minereuri. platină. Republica Populară Congo.: Campeche . Guineea Ecuatorială şi Golful Guineii. celuloză. arbori de cauciuc. bumbac. Admis în ONU la 9 noi [ka´nal dy mi´di] canal navigabil în S Fran ei.a. materii prime. tutun.8 mii km2.97 mil. Pomicultură.: 2 m. de ciment. tutun. secară. în partea de V a pen. Uneşte Oceanul Atlantic şi Marea Mediterană prin fluviuil Garonne . Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere. uraniu. Creşterea animalelor (bovine. Ciad. Suprafa a: 475. sisal. cartofi. port la golful cu acelaşi nume. produse din lemn. stat în S-E Mexicului. porcine). Căi rutiere: 67 mii km. la Marea Tireniană. 152 mii loc. cacao. Popula ia: 5. cuprinzînd şi insulele Arhipelagului Arctic Canadian. Căi ferate: 1200 km. Creşterea animalelor. uraniu. nave. Ad. Suprafa a: 50. Pescuit. Planta ii de bananieri. aluminiu.6 mil. Parcuri na ionale. între oraşele Toulouse şi S ète. Agricultură specializată în produc ia de cereale şi creşterea animalelor pentru carne şi lapte. wolfram. Climă ecuatorială cu precipita ii abundente. lemn). ovăz. situat pe ărmul Golfului Guineii. uleiuri vegetale). mangan etc. de cafea. aur. cauciuc natural. Întreprinderi forestiere. loc. Limbi oficiale: franceza. Denumit şi Languedoc . Republica Centrafricană. loc. arahide. Climă continental-moderată. gaze naturale. zinc. Admis în ONU la 20 septem-brie 1960. km2. Gabon. cereale. Ycatán . Campéche Campéche Canáda stat în America de Nord. Expl. cositor. de podiş (E) şi de munte (V). Pomicultură. Suprafa a: 13. med. înconjurat de apele oceanelor Atlantic. XVII. a energiei electrice. Popula ia: 31 mil. Vancouver ş. 4070 m).

max. 73 mii loc. Canárelor Canbérra [´kænb¬r¬] Curéntul ~.6 mil. km 2. Catedrală celebră (sec. tutun. Reşedin a arhiepiscopului primat al bisericii anglicane. Fondat în 1973. Nod de comunica ii. situată în S-E ării. Lă ime la bază: 70 m. textilă. a. în conurba ie). Şantiere navale. XI–XV). Sta ie de cale ferată. Popula ia: 5. Centru adm. azbest. loc. Centru adm. A fost dat în folosin ă la 26 mai 1984. Popula ia: 1. Este unul dintre cele mai vechi oraşe ale Angliei. reşedin ă a raionului Cantemir. minereuri radioactive. citrice. Medgidia. XII–XIII). Centru turistic. citrice. capitala federală a Australiei. Relief muntos (Cordilléra Cantabrica . de minereuri de fier. Turism. Fuerteventura. ananaşi).3 mii km2. Este o comunitate autonomă a Spaniei. siderurgică. în apropierea localită ii Cania . cupru. Salinitate sporită.: 3718 m (vlc. Porturi: Cernavodă. la 100–120 km de ărmul Africii. în ins. (295. oraş în S-E Marii Britanii. în conurba ie. Este denumită şi Capul Bunei Speran e. Pescuit. Suprafa a: 7. Este traversat de 7 poduri. Tenerife ). de minereuri de fier. Aeroport interna ional.1 mil. Rămăşi e de ziduri ale oraşului roman. Academie de ştiin e. la E de Londra. Cannes [kan] Cantávria Cantemír Cánterbury [´kænt¬b¬ri] Cape [keip] . Creşterea animalelor (ovine. la suprafa ă: 110–140 m. care uneşte fluviul Dunăre şi Marea Neagră. Creşterea animalelor. caprine). Muzeu al civiliza iei antice mediteranene. Agigea. max.2 km.5 mii loc. Include insulele Gran Canaria. Universitate. situat pe rîul Tigheci. arhipelag vulcanic în Oceanul Atlantic. porumb. Pomicultură. pe ărmul Mării Mediterane. Are 2 ecluze. 7 mii loc. Oraş a cărei construc ie s-a început în 1913. bananieri. alt. Alt. regiune autonomă în N Spaniei. Sta iune balneară şi turistică. Relief muntos cu cîmpii înguste pe litoral.: Las Palmas . Pod peste Prut. diamante. Industrie aeronautică. la Cernavodă şi Agigea . Reşedin ă a Parlamentului şi Guvernului din 1927. vi ă de vie.Canálul Dúnãre–Márea Neágrã Canáre canal navigabil în S-E României. Centru adm. nichel. Tenerife ş. Lungime: 400–600 km. Pescuit. cartofi. Centru al festivalurilor anuale cinematografice interna ionale. Climă tropicală. Lungime: 64.: 7 m. Popula ia: 529 mii loc. Ad. tutun. mangan. cu vitralii medievale engleze (sec. 2648 m). provincie în S-V Republicii Africa de Sud. Expl. Suprafa a: 641. oraş în S-E Fran ei (Provance). Expl. Agricultură (grîu. 35 mii loc.: Santander . Basarabi.: Cape Town. 310 mii loc. (131 mii loc. Pico de Teide . Muzeu regal. Culturi: banane. Biserică (sec. loc. la 125 km S-V de Chişinău. Parcuri na ionale. produse alimentare). Întreprinderi forestiere. curent marin rece în largul coastelor de N-V ale Africii (Oceanul Atlantic). oraş în Republica Moldova. cărbuni. Suprafa a: 5. la golful Biscaya . poligrafie. Industrii (materiale de construc ii. fosforite. în conurba ie). Universitate. Întreprinderi agroindustriale. Viticultură. Nod de comunica ii.4 mil. a uleiurilor eterice şi de esen e de flori. XVI).4 mii km2.

cap în N Europei.. la N-E de peninsula Noua Sco ie . în conurba ie. situat la 155 km S-E de Capul Bunei Speran e . mărfuri de larg consum. bata i. Suprafa a: 10. conserve din fructe şi legume. 1. Importă maşini şi utilaje industriale. adesea secetoasă.Cape Bréton [keip´bretn] insulă canadiană în Oceanul Atlantic. Centru industrial (montaj de automobile. situat la 34 °24´ lat. S şi la 18°30´ long. tutun. Centru industrial (vagoane de cale ferată. Climă tropicală. Relief muntos (alt.5 mii loc. XVIII). Turism. Universitate. insulă italiană în Marea Tireniană.). Observator astronomic. Limba oficială: portugheza. produse alimentare. Viticultură. textile. formînd un district federal. aur. Parc na ional. Biserica domnească.2 mil. Carácas . Popula ia: 170 mii loc. loc. 3. şlefuirea diamantelor) şi comercial (export de lînă. Căi rutiere: 2 250 km.92 mil.4 km2. aur. la S de golful Napoli . diamante. Aeroport interna ional. Floricultură. Relief muntos în principalele insule. Bază de lansare a rachetelor. Expl. 589 m. Olt). ciment. la 600 km V de Dakar. Popula ia: 12. şantiere navale. Vegeta ie: agave. vf. Admis în ONU la 16 septembrie 1975. Se extrage sare. stat în arhipelagul vulcanic Capul Verde . import de petrol ş. tricotaje. fructe. Fondat în 1567. în SUA. Nod de comunica ii. situat în Oceanul Atlantic. sticlărie). centrul adm. produse de panifica ie). Ini ial (1488) s-a numit Cabo Tormentoso (Capul Furtunilor ). N şi 25°48´ long. max. banane. Coordonate: 71°11´ lat. material rulant. punctul cel mai de sud al continentului. produse petroliere. Exportă zahăr. Monte Solaro ). de huilă. mijloace de transport. Suprafa a: 10. În apropiere se află capul Almadies . Popula ia: 418 mii loc. Culturi agricole: trestie de zahăr. Peşteri. Aeroport interna ional. 40. lîngă coastele Africii. hîrtie. aloe. iar din ocean corali. cap în S Africii. E. cap în S Africii. oraş situat în N ării. confec ii.3 mii km2. Oraş pr. Regiune turistică şi climaterică. N şi 17°33´ long. încăl ăminte. argint. Meridianul acestui punct geografic desparte apele Oceanului Atlantic de cele ale Oceanului Indian. a. sateli ilor artificiali şi a navelor spa iale. Fondat în 1652. Capitala: Praia (pe insula Săo Tiago . minereuri de fier. Muzeu. anvelope. capitala legislativă a Republicii Africa de Sud. Grădină botanică. al provinciei Cape. cap situat pe coasta de E a peninsulei Florida . cereale. Planta ii de măslini şi citrice. V. loc. Centru de cercetări spa iale. preparate din peşte. port la Oceanul Atlantic. ctitorie a lui Mihai Viteazul (sec. manioc. brînzeturi.7 mii loc. la 950 m alt. max. 532 m). [kar´akas] capitala Venezuelei. bananieri. În anii 1963–1973 s-a numit Cape Kénnedy . sare. Două universită i. cap în V Africii. produse farmaceutice. situat pe coasta Senegalului (Oceanul Atlantic). Suprafa a: 4 mii km2. Pescuit. XVI). Cape Canáveral [keip ka´navaral] Cape Town [´keiptaun] Cápri [´kapri] Cápul Ácelor Cápul Búnei Speránþe Cápul Nord Cápul Vérde Cápul Vérde Carácal oraş în România (jud. Coordonate: 14 °45´ lat. E. Casa lui Iancu Jianu (sec.: Sydney . Turism. Nod de comunica ii. cauciuc. situat pe insula norvegiană Mageröy . Centru industrial (prelucrarea metalelor. Nod feroviar. Relief muntos (alt. Catedrală (1614). în conurba ie.

bumbac.: Klagenfurt . Castel (sec. cărbune brun. Ruinele oraşului roman Tibiscum . Şantiere navale. ad. Suprafa a: 82. At.78 mil km2. Capitala: Columbia . Capitala: Raleigh . stat în S-E SUA. At. alimentară. Relief predominant muntos. 33 m înăl ime). în 1290 ( Sebeş ).6 mil. placaje. Universitate.2 mii loc. max. la confluen a Sebeşului cu Timişul . zinc. Industrie metalurgică. macarale-turn). la grani a cu Serbia şi Muntenegru. Viticultură.: 7238 m. culme muntoasă în România. Agricultură (cereale. Industrii (atomică. porumb. în 1585. Oraş cunoscut din epoca romană. doc. cupru. Termocentrale. bere). loc.: 2384 m. chimică. Sector zootehnic. Se mai numeşte şi Marea Antilelor . a hîrtiei). Popovă . turbine.. între America Centrală (la V şi S). Caraíbilor Caraimán Caransébeº Cáraº-Severín Cárdiff Caríntia Carolína de Nord Carolína de Sud . Casamuzeu şi monumentul scriitorului. oraş în România (jud.5 mii km 2. Caraş-Severin). huilă. Reşi a . loc. Creşterea animalelor. Agricultură (bumbac. port la Oceanul Atlantic (golful Bristol). plumb.9 mii km 2.Caracuºénii Vechi comună în Republica Moldova (jud. stat în E SUA. Suprafa a: 2. max. Industrie extractivă (cărbune). azbest. grîu. apicultură. America de Sud (la N) şi lan ul Insulelor Antile .). Muzeu. caprine. ridicat în 1926–1928 din ini iativa reginei Maria. Edine ). jude în S-V României. Aeroport. Monumente ale naturii: Cheile Caraşului . constructoare de maşini (motoare. Márea ~. medie: 2491 m. Popula ia: 6. doc. constructoare de maşini (macarale). orz. lignit. în conurba ie). Ad. mare în Oceanul Atlantic. Suprafa a: 139. hidrocentrale.: mun. Sector zootehnic (bovine. peşterile Buhui . cartofi). Popula ia: 3. grîu. zinc. Monument de forma unei cruci (din o el. land în S Austriei. magneziu. cereale. 300 mii loc (626 mii loc. Culturi agricole: porumb. Centru adm. Suprafa a: 9. Creşterea animalelor.5 mil. legume. soia. constructoare de maşini. sericicultură. Aici a locuit scriitorul basarabean Constantin Stamati-Ciurea (1828–1890). mangan. bor. a. cabaline). Nod de comunica ii. 34. tutun). XI). Climă temperat-continentală. Întreprinderi forestiere. de prelucrare a lemnului. generatoare pentru termocentrale. porcine. pe stînga Dunării. ovăz. situată în mun ii Bucegi . secară. Muzeul ării Galilor. Se extrag minereuri de fier. textilă. chimică (hîrtie). Popula ia: 542 mii loc. în memoria eroilor căzu i în primul război mondial. plumb. Păduri. a bumbacului. chimică. Situri tripoliene în peşterile din malurile stîncoase ale rîului Lopatnic . alimentară. Liliecilor ş. Zăcăminte de huilă.4 mii km 2. Avicultură. Turism. Turism. Comarnic . Alt. Popula ia: 400 mii loc. Centru adm. Pomicultură. Industria aluminiului. Suprafa a: 8503 km 2. alimentară (brînzeturi. dogărie etc. minereuri de fier. Sta iunea balneoclimaterică Băile Herculane . Se cultivă tutun (primul loc în SUA). Parcuri na ionale. Industrie a lemnului (mobilă. de materiale pentru construc ii. metalurgică. [´kaadif] oraş în S-V Marii Britanii ( ara Galilor).

Industrie extractivă (minereuri argentifere).3 mil. Lungime: 1126 km. Şantiere navale. loc. XIII). Lungime: 600 km. Federa ia Rusă. Aeroport interna ional. port comercial şi militar la Marea Mediterană. între Azerbaidjan. Agricultură (cereale. în conurba ie. Numeroşi vulcani stinşi. Resurse naturale: petrol. Zăcăminte de petrol. situat între peninsula Cape York (E) şi Arnhem (V). Carpentária Carrára cel mai mare golf din nordul Australiei. Industrie chimică. rom. porumb. fosforite. Viticultură. max. oraş în N-V Columbiei. oraş în Maroc. Ad. Se împarte în trei grupe de mun i: Carpa ii NordVestici (alt. Suprafa a: 376 km 2. textilă. Pomicultură. Fondat în 227 î. România. Nod de comunica ii. port la Oceanul Atlantic. max. Dom (sec. max. Parcuri na ionale. Creşterea bovinelor şi ovinelor. banane. oraş în S-E Spaniei (Murcia). mangan. Uneşte cursul superior al fluviului Orinoco cu Rio Negro . mercur.: 4392 m (vf. de-a lungul ărmului Oceanului Pacific. chimice. Alt. textile. XVI). Pietrosu Rodnei ). de pielărie. minereuri de fier. Gerlachovka ). 2.: ´kastris] capitala statului Sf. Prelucrarea petrolului. Ad. mică. Industrie variată: siderurgică. grafit. XII–XIV). Ungaria. chimică (hîrtie). în conurba ie. construc ii de maşini. 700–1000 m). Popula ia: 8. loc. Lungime: cca 1600 km. 40. Rainier ). situat la limita dintre Europa şi Asia. Mún ii ~. sfeclă de zahăr. prezentîndu-se sub formă de arc. de mangan. lînă. de esături. Extragerea şi prelucrarea marmurii. [port. Carpa ii Centrali (alt. max. Turkmenistan şi Iran. 70 mii loc. culturi tehnice. Aeroport interna ional. 2305 m. sucuri. 2663 m. Export de cereale. a cimentului. 564 mii loc. Muzeu. electrotehnică. max. în N-V insulei. Nivelul său este cu 27.5 mii loc. Export de petrol şi cafea. Climă continentală. alimentară. Catedrală (sec. Carpa ii Sud-Estici (alt. în conurba ie. legume). Are numeroase insule. Palat ducal (sec. Fondat în sec. Fostă colonie romană. sfeclă de zahăr). Universitate (1824). [kasi´kjaare] rîu în S Venezuelei. Aeroport interna ional.5 km2. cel mai mare lac sărat de pe glob. Turism. Centre industriale (metalurgie. grîu. de confec ii. Export de zahăr. alimentare). în apropierea Mării Mediterane. alimentară (zahăr. Suprafa a: 138. Lungime: 410 km.Carpáþi sistem muntos european. [´kars¬n ´siti] [karta´hena] oraş în V SUA. Fondat în 1851.: 71 m. între Pirinei (N) şi Sierra Morena (S). Se mai numeşte Canalul Casiquiare . Agricultură dezvoltată (cereale. aur.9 mil. vf. Industrie siderurgică. pe teritoriile statelor Slovacia. regiune în centrul Peninsulei Iberice (Spania). Turism. Márea ~. argint. cărbuni. citrice. lan muntos în V SUA şi Canadei. vf. conserve). cacao. Şantiere navale. Ad. port la Marea Caraibilor. 54 mii loc. Polonia. forestiere. 176 mii loc. Pescuit. bauxită. capitala statului Nevada. Acade-mie de arte.: 1025 m. Turism. port la Oceanul Atlantic.9 m sub nivelul Oceanului Planetar. Pescuit. cupru. fabrici. Ucraina. Industrie alimentară. Fondat în 1533. medie: 184 m. şantiere navale. Lucia. în conurba ie. Cárson Cíty Cartagéna Cartagéna [karta´heena] Casablánca Cascádelor Casiquiáre Cáspicã Castília Cástries . zinc. Expl. Hr. XVI. oraş în Italia centrală (Toscana).

Rezerva ie naturală. Georgia (Gruzia). Ocni a). cacao. Biserica Sf. între Marea Neagră şi Marea Caspică. Aici albia fluviului se îngustează. pe coastele Mării Mediterane. Arhanghel Mihail (sec.: 5642 m (vf. Vestigii romane. XIII). Lungime: 9 km.Catalónia regiune autonomă în N-E Spaniei. Oraş pr. Gura Căinarului (rn. materiale de construc ie. Little Cayman . lîngă lacul Catlabug. al teritoriului Guyana Franceză. Elbrus ). XIX). Alt. Castel (sec. centrul adm. Turism. mangan. al provinciei cu acelaşi nume. Popula ia: 27 mii loc. rîu în Columbia. Turism. plumb). Lungime: 1500 km. Muzee. Nod de comunica ii. Suprafa a: 65 km2. Ştefan cel Mare a învins o numeroasă armată turcească. Export de aur. la poalele vulcanului Etna. Cocotieri. Suprafa a: 259 km2. Limbă de comunicare: catalana. În noiembrie 1485. cărbune. Climă temperată (N) şi subtropicală (S). În acest lac se varsă două rîuri.2 mii loc. Viteza apei: 5 m/s. afluent pe stînga al Răutului. Lungime: 113 km. petrol.9 mii km 2. Resurse de subsol: minereuri polimetalice. port la Marea Ionică. Industrie extractivă (cărbune. Turism. port la Oceanul Atlantic. arhipelag britanic în Marea Caraibilor. [ka´jen] oraş pe insula cu acelaşi nume. Produse alimentare. Întreprinderi agroindustriale. între localită ile Dubova şi Ogradena. la N-E de or. Izvorăşte la S-V de localitatea Sauca (rn. Hr. Institut de vulcanologie. cartofi. Lungime: 1350 km. Fondat de greci în 729 î. alimentară. în două sectoare). pe teritoriile statelor Rusia. afluent pe stînga al fluviului Magdalena . oraş în Republica Moldova. Azerbaidjan şi Armenia. lîngă localitatea Suvorovo (anterior ŞecherliChitai): Catlabugul Mare şi Catlabugul Mic . Odesa). Creşterea animalelor. Turism. max. Cayman Brac ). Catedrală (sec. Agricultură (grîu. Suprafa a: 31. Insulele ~. format din trei insule ( Grand Caiman . avînd pere i verticali stîncoşi. (552 mii loc. loc. Pia ă agricolă. Pescuit. Suprafa a: peste 500 mii km2. pielărie. prelucrarea petrolului şi a lemnului). Alpinism. centrul adm.2 mil. Descoperit de Cristofor Columb în 1503. Aeroport interna ional. masiv muntos la hotarul de sud dintre Europa şi Asia. Lungime: 20 km. oraş italian în E Siciliei. în conurba ie). Matee-vici. Catánia Catlabúg Cáuca Caucáz Cayénne Cáyman [´keim¬n] Cazáne Cãinár Cãinári . Navigabil par ial (pe 600 km. Izvoare minerale. Casa-muzeu A.: Barcelona . la 50 km S de Chişinău. Activitate bancară. Lă ime: 6 km. Universitate (1434). lac cu apă dulce în Ucraina (reg. 365 mii loc. XI). rîu în Republica Moldova. Industria lemnului. Nod feroviar. Vegeta ie bogată. produse chimice. Aeroport. ciment. Climă tropicală.: George Town . Zonă turistică. Ismail. materiale lemnoase. Floreşti). lîngă com. 42 mii loc. Centru adm. vi ă de vie). sector al defileului Dunării la trecerea prin Carpa i. Popula ia: 6. 5. Centru industrial (construc ii de maşini agricole.

Popula ia: 341 mii loc. Industrie metalurgică. Nedela ). cu acelaşi nume. Mún ii ~. Treime (1888. la 50 km N-V de Chişinău. 78. în 1432 (1433). Culturi agricole: porumb. Sf.9 mii loc. Turism. 9 mii loc. Urme de aşezări geto-dacice. 1992). conserve.: mun. XVII). Monument în memoria strălucitei victorii a lui Mihai Viteazul în 1595 asupra armatelor turceşti conduse de Sinan-Paşa. Muzeu de artă religioasă (icoane. Grigorescu. de ciment. În apropiere este situată mănăstirea Cozia . Vîlcea). considerat o veche albie a Buzăului . Un alt rîu Călmă ui . afluent pe stînga al Dunării. Alexandru Nevski (1885). 21 mii loc. Cãlãráºi municipiu în România. comună în Republica Moldova (rn. 6. l a S-V de Ploieşti. Izvorăşte la N de mun ii Buzău şi străbate Bărăganul Ialomi ei. Avicultură. XIX). Turism.Ocni a). alimentară (zahăr. de tricotaje şi confec ii. plante furajere. Muzeu. Păduri de molid. caprine). max. Zăcăminte: gaze naturale. în partea central-sudică a Carpa ilor Meridionali. Combinat de celuloză şi hîrtie. tablouri. At. Industrie alimentară. reşedin ă a jud. Giurgiu). Vestigii daco-romane. ca sat în sec. Centru adm. situată la confluen a Neajlovului cu Cîlniştea . afluent pe stînga al Dunării. culme muntoasă în România. Vestigii romane. constructoare de maşini (nave fluviale). înte cursul superior al Mureşului şi depresiunea Valea Dornei . Mănăstírea ~.: 2130 m (vf. Biserică din epoca lui Neagoe Basarab. XVIII–XIX). Rezerva ie naturală. Alt. Ilfov). oraş în Republica Moldova. cu bisericile Adormirea Maicii Domnului (1782) şi Sf. nisipuri. At. Cãlãráºi Cãlãrãºéuca Cãldãruºáni Cãlimáni Cãlimãnéºti Cãlmãþúi Cãlugãréni Cãpãþînii . Picturi de N. pe stînga Dunării. Bisericile Sf. Biserică. Piscicultură. Muzeu. secară. oraş în România (jud. Hidrocentrală. de mobilă. XVII (Lichireşti ). argile. Pietrosu ). doc. rîu în România. Suprafa a: 5074 km 2.Cãlãráºi jude în S-E României. pe o insulă din mijlocul Oltului. XIX. preparate din carne şi lapte. Lungime: 134 km. 3000 loc. de celuloză şi hîrtie. izvorăşte din cîmpia Boianului. tutun. situat pe rîul Olt . la grani a cu Bulgaria. în N-V Carpa ilor Orientali. chimică. mănăstire în România (jud. Sta ie de cale ferată. Lungime: 37 km. Mitro-fan (1853). În apropierea localită ii se află Mănăstirea Călărăşeuca (sec. lactate). sfeclă de zahăr. zidită în anii 1520–1522.: 2100 m ( vf. Sta iune balneoclimaterică cu ape minerale. Industrie alimentară (zahăr. reşedin ă a raionului Călăraşi. Izvoare carbogazoase. Siderurgie. ovine. Peşteri. Alt. Şcoală de pictură (sec. manuscrise). situat pe rîul Bîc. Călăraşi . max.8 mii loc. conac (sec. Creşterea animalelor (bovine. doc. Mún ii ~. comună în România (jud. floareasoarelui. grîu. Lungime: 144 km. Biserica mănăstirii a fost ctitorită de Matei Basarab în 1638 şi refăcută în sec. masiv muntos în România. băuturi alcoolice).

: Cebu (625 mii loc. Ucraina). Creşterea animalelor. loc. situat între văile Bistri ei (la E). Izvorăşte în apropierea com.2 mil. XVII–XVIII. Agricultură (bumbac. Termocentrală. oraş în Republica Moldova. cea mai mare dintre Insulele Ionice. Industrie uşoară şi alimentară. Suprafa a: 5. Pomicultură. Capitala: Groznîi . bumbac. oraş în Republica Moldova (UTA Găgăuză). rîu în Republica Moldova şi Ucraina. Export de copră. Suprafa a: 148 mii km 2. alimentară. Culturi agricole: porumb. Sf.: 1907 m (vf. reşedin ă a raionului Căuşeni. Alpinism. Muzee. loc. Popula ia: 2. Popula ia: 32 mii loc. situat pe rîul Botna. Industrie alimentară. înainte de 1470. Dispune de trei biserici: Adormirea Maicii Domnului . cabane. Sf. loc. Popula ia: 1. a Bistricioarei (la N) şi Bicazului (la S). doc. Lungime: 120 km. Cãuºéni Ceadîr-Lúnga Ceága Ceahl´ãu Ceará Ceboksárî Cebú [seb´uu] Cecénia Cefalonía . republică autonomă în Federa ia Rusă. Expl. port pe Volga . 22 mii loc. Sf. de cărbune. Apostoli Petru şi Pavel (1870). Anastasie (1867). manioc. Terenuri agricole. electrotehnică. Capitala: Fortaleza . Culturi cerealiere. Turism. Odesa. pe rîul Lunga . Bisericile Sf. în 1470. At. Suprafa a: 781 km2. între insulele Negros şi Bohol . Centru adm. Voicu). banane). Chircăieşti (rn. Industrie uşoară. Stanciu. Industrie constructoare de maşini (tractoare). Alt. alimentară. Toaca ). Ateliere meşteşugăreşti. la Oceanul Atlantic.42 mil. zahăr. Sta ie de cale ferată. afluent pe stînga al Cogîlnicului . Parc na ional. Teatre. Căuşeni) şi se varsă în Cogîlnic la V de localitatea Ar iz (reg. monument de arhitectură şi artă de cult medievală (sec. Sf. Biserica Adormirea Maicii Domnului. Nicolae (1840). Împăra i Constantin şi Elena (1829). nuci de cocos. Pe teritoriul localită ii se află Mănăstirea Căpriana . la intrarea în golful Patras . masiv muntos în România. la 130 km S de Chişinău. [siar´a] stat în N-E Braziliei. Muzeu. 24 mii loc. la 83 km S-E de Chişinău.3 mii km2.27 mil. trestie de zahăr. de petrol şi gaze naturale.1 mii km2. Descoperită de Magellan în 1521. ridicată de Ştefan cel Mare. Nod de comunica ii. Întreprinderi de prelucrare a petrolului. copra. Planta ii de măslini. Edificii din sec. şi reconstruită de Petru Rareş în 1545. tutun. cafea. Bisericile Sf. Suprafa a: 1 9. Popula ia: 6. de produse chimice şi alimentare.). orez. República Cecénă Icikéria/Cecéno-Inguşétia . Pe acest loc a existat o aşezare medievală (Tiraspo ). Dumitru (1911). vi ă de vie. cocos. insulă în arhipelagul Filipine (grupul Visayan ). Fresce murale (zugravi Radul. Străşeni). textilă. în N mun ilor Caucaz. max. Universitate. Sta ie de cale ferată. creată la 15 ianuarie 1934. oraş în Federa ia Rusă. Fondat în 1469. At.Cãpriána comună în Republica Moldova (rn. capitala Republicii Ciuvaşe (din 1925). Parc na ional. Apar ine Greciei. în 1816. Viticultură. Administrată de SUA. sta iunea Durău .. în 1420. în Carpa ii Orientali. ca aşezare rurală. At. a materialelor de construc ii. Gheorghe (1903). doc. Expl. tutun. textilă. XVII–XVIII). Relief muntos vulcanic. 444 mii loc. Obiective turistice: cascada Duruitoarea . doc.

din perioada elenistică şi romană. Coordonate: 77°45´ lat. materii prime şi confec ii. situat la confluen a Dunării cu Canalul Dunăre–Marea Neagră. fontă. în peninsula Taimîr . Capitala: Bangui . afluent pe stînga al Dunării. stat în centrul Africii. diamante. Sudan. orz. Capitala: Praga . pomicultură. Căi rutiere: 40 mii km. oraş în România (jud. legumicultură. podişuri (în V). Celiúskin cap în N Asiei. rezerva ii naturale. Se cultivă arahide. loc. utilaje. bumbac. care uneşte oraşele Modane (Fran a) şi Bardonécchia (Italia). Industrie extractivă (diamante. produse de sticlă. Suprafa a: 78. textile. Popula ia: 10. Prelucrarea lemnului. constructoare de maşini. Numele antic: Axiopolis .Céhia República ~. manioc. arbori de cafea. Întreprinderi forestiere. creşterea animalelor pentru lapte şi carne (bovine. Creşterea animalelor (bovine. Căi rutiere: 55 912 km. Este străbătut de tunelul de cale ferată Fréjus . savane. Suprafa a: 623 mii km2. Slovacia şi Austria. 21 mii loc. caprine). în lungime de 13 660 m. produse chimice şi agroalimentare. tutun. ovăz) şi de plante industriale (sfeclă de zahăr. port pe dreapta Dunării. Limbi oficiale: franceza. sorg. ovine.26 mil. În agricultură predomină produc ia de cereale (grîu. laminate. Vestigii preistorice. Pescuit.8 mii km2. Turism. sangho. República ~. lemn şi materiale din lemn. situat între Camerun. încăl ăminte. Climă subtropicală. producătoare de energie electrică. Păduri de foioase şi conifere. Export de cafea. Republica Democrată Congo şi Republica Congo. N şi 104°20´ long. siderurgică. Lungime: 84 km. materiale de construc ii. Relief variat: mun i (în N şi V). produse chimice. XVIII). Climă temperat-continentală. produse de sticlă şi por elan. masiv muntos în Alpii Savoiei. E. Trece prin sta iunea balneoclimaterică Băile Herculane. mei. porcine. la grani a franco-italiană. max. stat în Europa Centrală. Industrie puternic dezvoltată: extractivă. loc. igname. 1420 m). Popula ia: 3. Polonia. Parcuri. Descoperit de navigatorul polar rus Semion Ivanovici Celiuskin (1700–1764).: 3378 m. aur) şi de prelucrare a produselor agricole. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. Importă materii prime industriale.5 mil. porumb. Ciad. Func ionează din 1871. lacuri de baraje. Sta iune polară. între Germania. combustibili. Admis în ONU la 19 ianuarie 1993. Constan a). hamei). secară. rîu în România. Centrală atomoelectrică. mijloace de transport. cîmpii (în centru). Poduri feroviare peste Dunăre. porcine). Căi ferate: 9441 km. Exportă maşini şi utilaje. vanadiu. Importă maşini şi utilaje industriale. produse alimentare. Geamie (sec. Cenís Centrafricánã Cérna Cernavódã . o el. Limba oficială: ceha. citrice. Relief reprezentat de un podiş colinar ( Azande ) şi o regiune de mun i nu prea înal i în N (alt. banane. Planta ii de bumbac. Alt. la Orşova. Păduri tropicale. [s¬´ni] Mont Cenís [mõs¬´ni]. max. Complexe hidroener-getice. mobilă.

At. instrumente muzicale. Mún ii ~. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. oraş în N-V Africii. 206. port la Marea Mediterană. cu acelaşi nume. Urmele unei puternice cetă i medievale e in . pietre pre ioase.Cernãúþi oraş în Ucraina. Posesiune spaniolă. biserici (sec. loc. Industrie de prelucrare a lemnului. oraş în N-E Chinei. pe rîul Pripet . Relief de podiş şi mun i (alt. produse chimice şi alimentare. În 1986 popula ia oraşului a fost evacuată în urma avariei la unul dintre reactoarele centralei atomoelectrice. situată în partea de S a mun. mănăstire în România. pe teritoriul căreia se află statul Sri Lanka. com. ovine). Zonă agricolă şi de creştere a animalelor (bovine. Muzee. alimentară. Catedrală. Universitate. oraş în S-E Fran ei (Savoia). împreună cu Bucovina. A fost reintegrat României. Bisericile Sf. insulă în Oceanul Indian. Zăcăminte: cărbune. Turism. Cernica). aparataj electrotehnic. Muzeu de artă religioasă. produse din lemn. produse alimentare). Suprafa a: 65. Biserica Sf. Mănăstírea ~. trestie de zahăr. centrul adm. Universitate. Sf. În 1775. oraş în Ucraina. Alt. metalurgia aluminiului. aparataj electronic. Industrie siderurgică. ilmenit. Complex turistic. Muzee. oraş în Ucraina. provincie în N Argentinei. Construc ii de maşini. Sta ie de cale ferată. IX–XIII). Sta ie de cale ferată. în conurba ie). mănăstire în România (jud. (490 mii loc. pe teritoriul Marocului. chimică. (5. afluent al Dunării.6 mii km2. pe Prut. centrul adm.6 mii km2. 306 mii loc. Şantiere navale. în 1408. doc. situate la 18 km de oraş. Catedrală (sec. al regiunii cu acelaşi nume. max. ciment. viticolă (sec. în conurba ie. constructoare de maşini. Apostoli a fost repictată în 1827–1834.7 mil. farmaceutice şi alimentare). pe rîul Sambre . situat pe rîul Desna . Ctitorie a vornicului Cernica Ştirbei (1608). XV–XVI). ciment. Zăcăminte de grafit. 2524 m). oraş în S-V Belgiei. Centru industrial (prelucrarea metalelor şi lemnului. Creşterea animalelor. Popula ia: 838 mii loc. a fost cedat Austriei. Pescuit. Colec ie de artă religioasă. Pomicultură. chimică (hîrtie). Nicolae (1815). Universitate. Castelul ducilor de Savoia (1232). la E de Lyon. în V Carpa ilor Meridionali. Restaurări în 1827–1834. Capitala : Resistencia. centrul adm. Climă musonică. forestiere. Suprafa a: 99. Popula ia: 17 mil. Mănăstírea ~. Muzee. 68 mii loc. al reg. vagoane. Cérnei Cerníca Cernígov Cernóbîl Cetãþúia Ceúta [´qeuta] Ceylón Cháco [´t¿ako] Chambéry [¿¾be´i] Champágne Changchún [¿¾´pa¤] [t¿ahtsun] Charleroi [¿arl¬´rwa] . culme muntoasă în România. Renumită reg. al provinciei Jilin. provincie istorică în N-E Fran ei. orez. Ctitorie (1669–1672) a domnului Gheorghe Duca. XVII). Expl. Culturi cerealiere. Iaşi. Centru industrial (camioane. între 1700 şi 1928 m. Agricultură (ceai.2 mii loc. loc. bumbac). alimentară. Gheorghe (1831–1842). Muzee. Nod de comunica ii. 97 mii loc. 263 mii loc. Termocentrală. în conurba ie). textile. tractoare. în lungul văii rîului Cerna . minereu de fier. la grani a cu Paraguay. Ilfov. loc. 2 mil. la S-E de India. textilă.

Muzeu. mobilă. pe rîul Indre . capitala statului Wyoming. Catedrală gotică (sec. chimică. Universită i. loc. confec ii. oraş în Germania (Saxonia). XV). aparataj electronic. oraş în partea centralnordică a Fran ei (Orléanais). locomotive. textilă. argint. Poligrafie. prelucrarea orezului). 75 mii loc. motoare Diesel). Centru comercial (lemn. în conurba ie. Industrie siderurgică. (450 mii loc. constructoare de maşini agricole şi echipament electronic. Chártres [´¿artr] Châteauroux [´¿ató´ru] Chémnitz [´kemnits] Chengdú [t¿æh´duu] Cheyénne [¿a´jenn] Chicágo [¿¬´kaagou] Chicláyo [t¿i´klajo] oraş în N-V statului Perú. Industrie extractivă (aur. Biserică (sec. 302 mii loc. produse chimice şi alimentare). uraniu. Centru comercial. A fost capitala Chinei. capitala statului cu acelaşi nume. 2. Nod de comunica ii. XI–XIII). în conurba ie). produse alimentare). bumbac. la S-V de Paris. Pelerinaj. 78 mii loc. celuloză. prelucrarea petrolului. de pielărie. oraş în partea de V a SUA. Aeroport. al provinciei Sichuan . îngrăşăminte) şi alimentare (conserve de carne). Pia ă mondială pentru grîu şi animale. aparataj electronic şi electrotehnic. la S de Orléans. a sticlei. chimică. în conurba ie. în conurba ie. oraş în N-E Chinei. Construc ii de avioane. (8. 3. forestieră. în conurba ie). 269 mii loc. biciclete. produse chimice (mase plastice. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. oraş în SUA. textile. Nod de comunica ii. Muzeu. la N-E de Beijing. oraş în centrul Fran ei (Berry). alimentară. Nod de comunica ii. Universitate. hîrtie. la 1432 m alt. port la Oceanul Atlantic.Chárleston [t¿´aarlst¬n] Chárleston oraş în E SUA (Carolina de Sud). hîrtie. oraş în N Mexicului.4 mil.. centrul adm. construc-toare de maşini. Nod de comunica ii.8 mil. Muzeu de artă. Institu ii financiar-bancare. (511 mii loc. Institut de arte frumoase. Industrie metalurgică. cărbune. 62 mii loc. cu vitralii şi sculpturi. în conurba ie. Centru industrial (şantiere navale. Fondat în 1709. Universitate. construc ii de maşini (vagoane. oraş în N SUA (Illinois). zahăr. Chihuáhua [t¿iw´aawa] . centrul adm. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare (zahăr. Catedrală (sec. Castel (sec. Important centru de comunica ii (9 aeroporturi). port la lacul Michigan. 530 mii loc. Fondat în sec. XII – XVI). plumb). Rafinării de petrol. 81 mii loc.6 mil. în conurba ie. Universitate. loc. în conurba ie). loc. pe coasta Oceanului Pacific. produse alimentare. Monumente. textile. chimică (îngrăşăminte). Centru industrial (automobile. Muzee. al statului Virginia de Vest. Fondat în 1670. siderurgie. rafinării de petrol. Industrie puternic dezvoltată: siderurgie. alimentară (bere). încăl ăminte. Export de orez. XII. petrol. de prelucrare a lemnului. XVIII). 420 mii loc. Industrie siderurgică. Turism. sare).

Industrie dezvoltată: energie electrică. situat pe malul stîng al Dunării (bra ul Chilia). nave. anvelope. Limba oficială: chineza. Legumicultură. Climă deşertică (N). cartofi. República Populáră Chinéză . produse siderurgice. Mongolia. Rusia. Alt. cositor. insulă chiliană. Viticultură (vinuri celebre). Climă oceanică umedă. Vegeta ie: păduri montane de foioase şi conifere. Vietnam. Căi rutiere: 79 200 km. Exportă minereuri. bumbac. Kîrgîzstan. Principalele culturi agricole: cereale (orez. Popula ia: 1 274 mil. nichel. gaolean. tutu insula grecească în Marea Egee. Zăpezi. Chíos [´çios] . trestie de zahăr.Chíle [´t¿ile] República ~ . specii de stepă şi de deltă. Întreprinderi agroindustriale. por elanuri). guano (locul I în lume). Suprafa a: 8 mii km2. plumb. Nod de comunica ii. centrul adm.: 6227 m. Marea Galbenă. 159 mii loc. Port fluvial. Birmania. Kazahstan. esături de lînă şi bumbac. Relief muntos (alt. aur. zinc. Importă mijloace de transport. stibiu. porcine. cărbune. floarea-soarelui. lame). bauxită. porumb – locul 2 pe glob. Laos. în S-V tropicală. sfeclă de zahăr. grîu – locul I pe glob. Vestigii ale culturii egeene. mangan. sare). ciment. subtropicală (în centru) şi temperat-oceanică (S). viticultură. a. vinifica ie etc. Centru industrial (prelucrarea lemnului. vulcan stins în Cordiliera Vestică (Anzii Ecuadorieni).6 mil. ovine. Pakistan. sare ş. Popula ia: 150 mii loc. Culturi agricole: grîu. aparataj electronic şi electrotehnic. constructoare de maşini (tractoare. Nepal. fontă. Fondat în 1580. Pescuit. alimentară. oraş în Ucraina (reg. porumb. celuloză. gaze naturale. Bogate resurse naturale: cărbune. pielărie. Coreea de Nord. hîrtie. Căi ferate: 10 800 km. încăl ăminte. cobalt. Chilia Nouă . măslini. Bolivia şi Perú. Capitala: Santiago . Cunoscut în evul mediu ca punct vamal la trecerea peste Dunăre. ciment. Marea Chinei de Est şi Marea Chinei de Sud. maşini agricole. de celuloză. wolfram. cupru. minereuri de fier. de esături şi covoare. Afghanistan. Creşterea animalelor. Industrie extractivă (petrol. crom. stat în S-V Americii de Sud. cu o depresiune închisă în centru şi pustiul Atacama în N. Relief muntos. Bhutan. gaze naturale. vehicule). km 2. Chilía Chillán [t¿i´jan] Chiloé [t¿ilo´e] Chimborázo Chína [t¿imbo´raso] oraş în partea centrală a statului Chile. cupru (locul I pe glob).5 mii loc. creşterea animalelor). la V de coastele Americii de Sud. textilă. separată de continent prin golfurile Ancud şi Corcovado . Climă temperat-conti-nentală. fosfa i. Popula ia: 57 mii loc. stibiu). Licostomo . loc. molibden. Industrie metalurgică (cupru. Suprafa a: 850 km2. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. Relief predominant muntos. pe ărmul de E al Oceanului Pacific. Păduri de foioase şi conifere. echipament electrotehnic şi electronic. minereuri de fier. stat în Asia Centrală şi Orientală. Relief muntos. pomi fructiferi. Suprafa a: 757 mii km 2. orez. învecinat cu Tadjikistan. Muzeu. Pînă în 1812 apar inea Moldovei.) şi agricol (pomicultură. Limba oficială: spaniola. caprine. hîrtie. loc. Industrie atomică şi aerospa ială. Odesa). chimică (fosfa i naturali). Creşterea animalelor (bovine. Suprafa a: 9. rom. la N-E de Concepción. India. Capitala: Beijing . Monumente de arhitectură grecească (veche şi medievală). produse chimice. Escaladat în 1880. petrol. o el.02 mil. 28. plumb. vi ă de vie. Pescuit. Meşteşuguri (sticlă. Popula ia: 15. argint. învecinat cu Argentina. citrice. al raionului cu acelaşi nume. Urme ale unei cetă i medievale. 1297 m). Denumirile vechi: genov. lîngă ărmul de V al Asiei Mici. ghe ari. aur.

Catedrale: Naşterea Domnului (1836). doc. ctitorie a ieromonahului Andronic Popovici (1864). la 240 m alt. At. Centru industrial: metalurgie. I î. Universită i. maşini de spălat. Hr. mun.5 mil. oraş în N-E Republicii Populare Democrate Coreene. În apropierea localită ii se află Mănăstirea Chi cani . doc. seminar teologic. ca tîrg de provincie în 1677.Chirghíj–Chitái Chiºin´ãu rîu în Republica Moldova şi Ucraina. şantiere navale. lac cu apă dulce în partea centrală a Africii Ecuatoriale. At. Căuşeni). Universitate. brînzeturi. max. de materiale de construc ii. Industrie metalurgică şi constructoare de maşini. şantiere navale. Taraclia) şi se varsă în lacul Chitai (reg. pe teritoriile statelor Nigeria. oraş în Noua Zeelandă (Insula de Sud). Ghe ari şi zăpezi. coniacuri. Nod de comunica ii (aerian. prelucrarea petrolului.: 11 m. XV–XIX. frigidere. Industrie constructoare de maşini (tractoare. Nod de comunica ii. Clopotni ă (55. Denumit şi Everest . Odesa). port la golful Bengal . Academie de ştiin e. 520 mii loc. Export de iută şi ceai. tipografie. 322 mii loc.: 8848 m. textilă. Camerun şi Niger. bere. Chongjín [t¿h¬ngd…´in] Chrístchurch [´kraistt¿t¬t¿] Ciad . Sf. Ciad. Nod de comunica ii. Denumită şi Mănăstirea Noul Neam . Alt. Muzee. Industrie constructoare de maşini (pentru transport). ca aşezare rurală în 1436. Aici se varsă rîurile Chari şi Logone . Cinci biserici. Fondat în 1850. Chiþcáni Chomolúngma [t¿omo´lungma] vîrf muntos în Himalaia. port la Marea Japoniei. lemnului. Fondat în sec. Ad. aparataj electronic şi electrotehnic). 750 mii loc. ca oraş în 1812. Lungime: 51 km. Cucerit la 29 mai 1953 de neozeelandezul Edmund Hillary şi nepalezul Tenzing Norgay. Împăra i Constantin şi Elena (1777) ş. tricotaje) şi alimentare (vinuri. hîrtie. rutier). Pescuit. loc. Aeroport interna ional. de esături (covoare). produse farmaceutice şi de parfumerie. produse chimice. 1. Teatre. Nod de comunica ii. Izvorăşte la N de com. la grani a dintre Nepal şi China. Cel mai înalt vîrf de munte de pe glob. Sf. dulciuri). 9. ciment. alimentară.6 m înăl ime). Principalul centru industrial şi cultural al republicii. Chittagóng [t¿it¬gong] oraş în Bangladesh. max. situat pe rîul Bîc . port la Oceanul Pacific. bibliotecă cu căr i şi manuscrise din sec. capitala Republicii Moldova. Suprafa a: variază între 10 şi 26 mii km2 (în dependen ă de precipita ii).5 mii loc. Vestigii arheologice geto-dacice. feroviar. întreprinderi ale industriei uşoare (covoare. Mucenic Teodor Tiron (1858). Biserici: Naşterea Maicii Domnului (1757). alimentară. a. comună în Republica Moldova (rn. Tvardi a (rn. Şantiere navale. ca sat în 1429 ( Zahorna ). Universitate. construc ii de maşini. Biblioteci.

República ~. produse alimentare. caprine. km 2. Culturi agricole: bumbac. Importă autovehicule. financiar şi comercial. încăl ăminte. bauxită. struguri. Măslini. manioc. chiparoşi. Mare centru industrial (prelucrarea plumbului. oraş în Kazahstan. Căi rutiere: 40 000 km. la N de Taşkent. Exportă bumbac. Centru industrial (siderurgie. XII. format din 211 insule ( Andros. de savană şi de pustiuri. textile (mătase. combustibili. Nod feroviar. Industrie uşoară (textile. uraniu. cereale. lînă). (2 mil. Nod de comunica ii. Export de zahăr. Industrie de prelucrare a petrolului. tutun). 400 mii loc. Expl. măsline. Viticultură şi vinifica ie. Întreprinderi ale industriei uşoare: chimice. Institu ii de învă ămînt superior. produse chimico-farmaceutice. lemnului. citrice. Limbi oficiale: greaca. Muzeu. Expl. sorg. din 1924 pînă în 1927 – Leninsk . Vegeta ie tropicală. Thira ş. ovine. materiale de construc ii. franceza. cedru. Pescuit. Limbi oficiale: araba. textile. ciment. maşini şi utilaje industriale. Suprafa a: 9521 km 2. produse chimice şi alimentare). combustibili. produse alimentare). stat în Africa Centrală. Libia. Popula ia: 9. bumbac. mărfuri de larg consum.1 mil. construc ii de maşini. Sudan. în conurba ie. tutun. Fabrici de zahăr. situat pe rîul Cogîlnic. bata i. citrice. 18 mii loc. Capitala: N’Djamena . Nod de comunica ii (rutier. Biserica Adormirea Maicii Domnului (1865). porumb. Importă mijloace de transport. caprine). fructe. produse din piele. loc. de încăl ăminte. Muzee. Páros. marmură. de confec ii. produse din piele. la N-E de Aşhabad. Pescuit. conserve). Pescuit. de minereu de fier. confec ii. aparatură electrică. metalelor. Popula ia: 89 mii loc.Ciad República ~. arhipelag grecesc în Marea Egee. Niger. arahide.284 mil. Relief de mun i.57 mii km2. de sare. Suprafa a: 1. Întreprinderi de ciment. 117 mii loc. aeronautică. conserve de peşte. turca. Náxos. port la Marea Caraibilor. igarete. esături de bumbac. Republica Centrafricană şi Camerun. Vegeta ie: păduri de pin. staniu. mei. Meşteşuguri. arahide. [sins¬´næti] oraş în SUA (Ohaio). Admis în ONU la 20 septembrie 1960. de podişuri şi cîmpii. maşini şi utilaje industriale. bumbac. Institut pedagogic. esături. Climă tropicală deşertică în N şi ecuatorială musonică în S. Suprafa a: 2. Relief muntos şi de cîmpie. stat în insula cu acelaşi nume. în conurba ie). Viticultură. Ciardjóu Cicláde Cienfúegos Cimiºlía Cimként Cincinnáti Cípru . Creşterea animalelor. ulei de măsline. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. Teatru. măslini. [sjen´fuegos] oraş în partea centrală a Cubei. Exportă citrice. de zone ale deşertului Sahara . Pînă în 1924 se numea Ceardjui . 170 mii loc. Căi ferate: 35 km. bauxită. legume. Viticultură. învecinat cu Nigeria. ulei de arahide. loc. textile. pe rîul Amudaria . cartofi.a. din estul Mării Mediterane. Climă subtropicală (mediteraneană). Căi rutiere: 9200 km. Creşterea animalelor (bovine. carne. oraş în Republica Moldova. Muzee. a materialelor de construc ii. Industrie agroindustrială. cămile). confec ii. Popula ia: 781 mii loc.). materii prime şi semifabricate. Creşterea animalelor (ovine. 497 mii loc. feroviar). Tínos. oraş în Tadjikistan. alimen-tare (carne. Capitala: Nicosia . reşedin ă a raionului Cimişlia. Atestat în sec. Se cultivă orez.

720 mii loc. port pe fluviul Orinoco . Lungime: 62 km. Creşterea renilor. Teatre. Mîndreşti (rn. Făleşti). cel mai estic punct al Asiei. Lungime: 44 km. În lac se varsă rîul Velikaia . Turism. prin strîmtoarea Bering. Atestat în 1764 cu numele Angostura . Izvorăşte din apropierea or. al statului Bolívar. Teleneşti). de prelucrare a lemnului. Industrie a lemnului (cherestea. Climă polară. în conurba ie. 372 mii loc. Stînci izolate în formă de ciuperci uriaşe. din apropierea com. Naviga ie. Rîşcani). mobilă). Ad. Şoiu ). max. din el izvorăşte fluviul Narva . comunică cu Oceanul Pacific. lîngă Costeşti (rn. Nod de comunica ii (rutier. Vînătoare. Mún ii Ciúcului . Lă ime max. rîu în Republica Moldova. hornuri. Verejeni (rn. Izvorăşte din apropierea comunelor Beleu i şi Comarovca (rn. peninsula Ciukotsk şi peninsula Alaska.: 1565 m (vf. Industrie constructoare de maşini. Alt. max. Lacul se mai numeşte Peispi . Rezerva ii naturale. masiv muntos în partea de S a Carpa ilor Orientali. centrul adm. Márea ~. Relief muntos. coloane. 260 mii loc. oraş în N Mexicului (Chihuahua). al regiunii Cita. Muzee. În S.: 1256 m. rîu în Republica Moldova. lîngă com.: 140 km. Suprafa a: 3. Izvorăşte din apropierea comunei Pietrosu (rn. Acoperită cu ghe ari din octombrie pînă în mai. de cărbune. [sju´dad bo´lißar] oraş în N-E Venezuelei. Izvorăşte lîngă satul Ciuluc (rn. rîu în Republica Moldova. Termoelectrocentrală. afluent pe dreapta al Ciulucului Mare . Ocni a. peninsulă în extremitatea N-E a Asiei. Atestat în 1653. Ciucaş ). rîu în Republica Moldova. Turism. Pescuit. Turism. afluent pe dreapta al Răutului . Făleşti ). max. Institu ii de învă ămînt superior.Citá oraş în Federa ia Rusă. În N-E se află capul Dejnev. Vegeta ie de tundră. alimentară. Buzău (spre E) şi Doftana (spre V). afluent pe stînga al Ciulucului Mic . Expl. rîul Trotuş (la E) şi valea Uzului (la S). turnuri. centrul adm. feroviar). lîngă com. Teleneşti). în S Siberiei. Făleşti). Nod de comunica ii. Alt. de mobilă. Industrie alimentară (spirt. Suprafa a: 49 mii km2. Lungime: 90 km.: 1 954 m (vf. masiv muntos împădurit în grupa centrală a Carpa ilor Orientali. între insula Vranghel. situat între rîurile Teleajen.55 mii km2. produse lactate şi de panifica ie etc. Sărătenii Vechi (rn. de minereu de fier. Lungime: 57 km. afluent pe stînga al Prutului.: 47 km. a materialelor de construc ie. înconjurată de marea Ciukotsk (la N) şi de marea Bering (la S). Expl. Teleneşti). Suprafa a: 595 mii km2. mare în bazinul Oceanului Arctic. max.6 m. între Depresiunea Ciucului (la V). port pe Rio Grande . lac pe teritoriul Estoniei şi Federa iei Ruse. Lungime max. Ciuc Ciúcaº Ciud Ciudád Bolívar Ciudád Juárez [sju´dad ´hwares] Ciuhúr Ciukótsk Ciukótsk Ciulúcul Máre Ciulúcul Mic Ciulúcul de Míjloc . Ad. Pescuit. alimentară.: 14.).

energetică. situat în depresiunea cu acelaşi nume. de cherestea. ovine. Creşterea animalelor (bovine. în regiunea oraşului Băl i.Ciuváºia República Ciuváşă . medie: 100 m. cîmpie în extremitatea de S a Republicii Moldova. Podişul Nistrului (la E) şi Podişul Codrilor (la S). cîmpie în S Republicii Moldova. loc. pe teritoriul Federa iei Ruse. oraş din 1806. Argeş). Climă continentală. Cuprinde numeroase crovuri. porcine. cîmpie în Europa. republică în componen a Federa iei Ruse. cărbune. Muzeu etnografic. Tîrg din 1774. Vegeta ie de stepă şi silvostepă. planta ii de vii şi livezi. Industrie constructoare de maşini. cu interfluvii relativ plane. Suprafa a: 3 mil. a palatului domnesc (sec. fructe etc. taiga şi stepă. orz). Suprafa a: 18. cuprinsă între cursurile inferioare ale Prutului (la V) şi Nistrului (la E) şi ărmul Mării Negre (la S). produse de panifica ie). cartofi. Alt. Este principala zonă agricolă a României. mare cîmpie în Asia Occidentală. de prelucrare a lemnului (mobilă. Reprezintă un complex de forme colinare. sfeclă de zahăr. Vegeta ie de stepă şi silvostepă. Culturi cerealiere (grîu. Pomicultură. Odesa (Ucraina). situată pe stînga Dunării. chimică. tutun. Cîmpía de Stépã a Bugeácului Cîmpía Europeánã Cîmpía Românã Cîmpía Sibériei de Vest Cîmpulúng Cîmpulúng Moldovenésc . Industrie a lemnului (mobilă. km2. Filatură de bumbac. mun ii Ural (la V) şi Podişul Siberiei Centrale (la E). At. lacuri sărate. Relief de cîmpie joasă vălurată. hîrtie). între Piemontul Getic. alimentară (lapte praf. doc. păsări). a materialelor de construc ii (var). alimentară.35 mil. Capitala: Ceboksarî .3 mii km2. Podişul Ciuhurului (la N). cu văi şi vîlcele mai pu in adînci. cuprinzînd Cîmpia Franceză (în V). Popula ia: 1. Subcarpa i şi Podişul Moldovei. care se întinde de la Oceanul Atlantic pînă la mun ii Ural. dune de nisip. Vegeta ie de stepă. gaze naturale. textilă. Este străbătută de numeroase rîuri ( Obi. Naviga ie pe Volga şi Sura . creată la 21 aprilie 1925. 44. Climă excesiv-continentală. Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere (30% din suprafa ă). cuprinsă între marea Kara (la N). care include şi S-V reg. mun ii Altai (la S). cherestea). de ciment. pe cursul superior al rîului Moldova . secară.: 200–250 m.). în depresiunea cu acelaşi nume. Relief relativ plan. hamei. Cîmpía Bãlþilor Cîmpía Deluroásã de Sud a Basarábiei cîmpie în N Republicii Moldova. 23 mii loc. Irtîş. largi şi întinse. electrotehnică. celuloză. Zăcăminte de petrol.: 200–250 m. Alt. ovăz. de blănuri. fragmentat de văi şi vîlcele largi şi întinse. municipiu în România (jud. Odesa). Vegeta ie de tundră. XIV). de încăl ăminte. la poalele masivului Rarău . Sta iune climaterică. Muzee. situată între Prut şi Nistru (cursurile medio-inferioare) şi grani a de S cu Ucraina (reg.8 mii loc. motoare). a. în 1411. Suceava). înso ite de culmi şi dealuri cu altitudini de pînă la 200 m. pe cursul mijlociu al fluviului Volga . Enisei ş. municipiu în România (jud. Industrie constructoare de maşini (automobile. Cîmpia Germano-Poloneză şi Cîmpia Est-Europeană.: 50–300 m. completată de bogate planta ii de pomi fructiferi. Combinat de fibre şi fire sintetice. de încăl ăminte. cîmpie în S României. Alt. XVII). Alt. Ruinele unei biserici romanice (sec. între Prut (la V). fragmentat de văi largi şi întinse. Relief predominant plan.

lîngă or. ciment. Lungime: 243 km. rutier). Cimişlia . produse chimice. întreprinderi de pielărie. Grădină botanică. cărbune). mobilă. 507 mii loc. Zăcăminte: minereu de fier. Suprafa a: 6. ghips. cărbune brun. rîu în Republica Moldova şi Ucraina. Mihail (sec. secară. Vestigii arheologice. plumb. granit. metalurgie feroasă. Descoperită de John Clipperton în sec XVIII. material rulant. Lungime: cca 80 km. Suprafa a: 7. Climă temperat-continentală. materiale de construc ii. jude în N-V României. Institut politehnic. Nod de comunica ii. Nod de comunica ii. textile şi alimentare. lîngă com. Turism. sfeclă de zahăr. blănărie. afluent al Răutului.Cléveland [´kliivl¬nd] oraş în SUA (Ohio). institute academice de cercetare. Popula ia: 744 mii loc. oastea moldovenească. Universită i. tutun. Clípperton Cluj Cluj-Napóca municipiu. Teatre. Suprafa a: 14. construc ii de maşini. Zonă de munte. Culturi agricole: bumbac. loc. plante furajere. copră. electronică. Monte Carlo. poligrafie. Aeroport interna ional. Centru adm. Menton.: Turda. Cişmea (rn.65 mii km2. între oraşele Cassis şi Menton. Clădiri vechi (sec. Izvorăşte din apropierea com. electrotehnică. Oraşe pr. Cîmpia Turzii. Culturi: nuci de cocos.2 km2. Centru adm. loc.a. 332 mii loc. Pescuit. încăl ăminte. alimentare. rîu în Republica Moldova. cartofi. Centru industrial: siderurgie. situat la cca 1100 km S-V de ărmurile Indoneziei.: Cluj-Napoca. XIV–XV). Odesa. Industrii: construc ii de maşini. farmaceutice. Pe Cogîlnic sunt situate oraşele Hînceşti . al jude ului Cluj. Întemeiat în 1796. Basarabeasca . Sta iuni balneoclimaterice. Administrată de Australia (din 1955). “General Motors“). Universită i. Două academii. XVI–XVIII). forestieră. Popula ia: 625 mii loc. cuar . Coahuíla [koa´wila] Coásta de Azúr stat în N-E Mexicului. prelucrarea petrolului. Cocós Códrul Cosmínului Cogîlnic Cogîlnic . Sta iuni balneoclimaterice: Cannes. arhipelag în E Oceanului Indian. Muzee. Descoperit de William Keeling în 1609. Orhei). Nelocuită. (2. Bursuc (rn. Tatarbunar (reg. Lungime: 50km. Nisa ş. Culturi agricole: porumb.: Saltillo . Biserica Sf. nisipuri. insulă coraligenă în E Oceanului Pacific. gaze naturale. grîu. de coline şi podişuri cu depresiuni intramontane. sfeclă de zahăr. material rulant (feroviar. Izvorăşte la V de comuna Pecişte (rn. Subordonată Polineziei Franceze. Ucraina). situat pe rîul Someşul Mic . Aeroport (Someşeni ). Monumente. regiune păduroasă la S de Cernău i. Monaco. Centru industrial: combinat de utilaj greu. Huedin. Popula ia: 2 mil. port la lacul Erie . Aici. de muzică). a înfrînt armata polonă care invadase Moldova. Nisporeni) şi se varsă în lacul Cunduc. Suprafa a: 150 mii km2. prelucrarea metalelor. prelucrarea lemnului. por iune a litoralului francez al Mării Mediterane. construc ii de automobile (companiile “Ford“. Rezina). în bazinul Someşului Mic (Transilva-nia).2 km2. calcare. în conurba ie). Două academii (de arte. Pomicultură. Creşterea animalelor. colegii. Industrie extractivă (argint. condusă de Ştefan cel Mare. în 1497.8 mil. centrul ad m. textile. Hidrocentrale. Gherla.

Brazilia. 475 mii loc. alimentară. stat în partea central-vestică a SUA. Navigabil în cursul inferior. prelucrarea petrolului şi a cauciucului. 1. . Relief muntos (în V şi N). fluviu în America de Nord.50 mil. Locul spre care argonau ii au pornit în căutarea lînii de aur. Centru industrial (echipament electronic. Aeroport interna ional. centrul adm. stat în N-V Americii de Sud. de ceramică. Centru adm. cărbune. Climă ecuatorială şi subtropicală. platină. de hîrtie. situat pe fluviul Charente . inut legendar pe ărmul de E al Mării Negre. Monumente din epoca Renaşterii. Pescuit. Coímbra [´kw˜ibr¬] Colhída Colómbo [kol´õmbo] Colorádo [kal¬r´ædou] Colorádo Colorádo Colúmbia [k¬´lambi¬] fluviu în America de Nord. creşterea animalelor. oraş în Portugalia central-vestică. Renumite băuturi alcoolice (coniac). chimică. trestie de zahăr. gaze naturale). de hîrtie. în Canada şi SUA. Export de cauciuc. Industrii: siderurgie. Resurse naturale: cărbune. mase plastice. República ~. în conurba ie. Căi ferate: 3 400 km. Industrie forestieră. Lungime: 1 100 km. 625 mii loc. textile. de cacao. XVI). cartofi. Limba oficială: spaniola. Venezuela. XVIII).4 mil. Planta ii de arbori de cafea. sfeclă de zahăr. situat pe fluviul Mondego . ceai. Muzeu arheologic. de cîmpie (în E). Creşterea animalelor pentru carne. Exportă petrol. mijloace de transport. loc. Lungime: 2 740 km. Se varsă în Oceanul Pacific (Golful Californiei). manioc. Căi rutiere: 106200 km. chimică. loc. Catedrală (sec XII–XVI). petrol. fosfa i) şi prelucrătoare (de petrol. Lungime: 2 240 km. poligrafică. Universitate. Popula ia: 43 mil. alimentară. alimentare. Vegeta ie: păduri ecuatoriale (50% din suprafa a ării) şi de savană. Suprafa a: 270 mii km2. loc. Marea Caraibilor. Întrerprinderi textile. în conurba ie). porumb. aur.: Denver . al statului Carolina de Sud. argint. vanadiu. aur. Importă produse siderurgice. Industrie extractivă (petrol. cherestea). Capitala: Bogotá .Cognác [ko´¤ak] oraş în V Fran ei. în SUA şi Mexic. metalurgică. Agricultură: cartofi. Întemeiat în 1517. Turism. Popula ia: 3. Se cultivă orez. cărbuni. loc. în S Caucazu-lui. al statului Ohio. Palat episcopal (sec. capitala administrativă a Republicii Sri Lanka. cacao. Admis în ONU la 5 noiembrie 1945. Universită i. în conurba ie. Suprafa a: 1140 km 2. textilă. fluviu în Argentina. cafea. întreprinderi de pielărie. electrotehnică. (2 mil. chimică. Universitate (1537). Navigabil pe 228 km. textile. Navigabil pe cursul inferior (450 km). oraş în E SUA. 31 mii loc. sare. tutun. minereuri de fier. Hidrocentrale. în S-V insulei Ceylon . centrul adm. gaze naturale. banane. Se varsă în Oceanul Pacific printrun estuar. construc ii navale. port la Oceanul Indian. Perú şi Ecuador. Panamá. copră. Muzee. Hidrocentrale. pe 320 km. minereu de fier. argint. alimentară. sticlărie). constructoare de vagoane şi automobile. străbătînd Marele Canion . Muzeu. în conurba ie. bumbac. maşini şi utilaje industriale. Colúmbia [k¬´lambi¬] Colúmbia Colúmbus [k¬´lamb¬s] oraş în N-E SUA. Industrie extractivă (huilă. 149 mii loc. molibden. Institut de tehnologie. Muzee. Aeroport interna ional. alimentare. soia. situat între Oceanul Pacific. cupru. Manufacturi de ceramică şi sticlă (sec. Se varsă în Oceanul Atlantic (golful Bahia Blanca ).

uraniu. plante aromatice (vanilie). pajişti. ovine. Pescuit. staniu. cîmpii aluviale (în N-V). mangrove. cobalt. Zambia. Comóre Comrát municipiu în Republica Moldova (UTA Găgăuză).2 mii km2. situat între Republica Centrafricană. Căi rutiere: 765 km. argint. ananaşi. arbori de cafea şi cacao. în conurba ie. tutun. comoriana. mangan. ceai. loc. situat pe rîul Ialpug . República Democrátă ~. cositor. Cónakry Condríþa Cóngo localitate în Republica Moldova (mun. manioc. At. XV). minereuri de fier. mango. mun i (în N-E. forestiere. la 105 km S de Chişinău. Admis în ONU la 12 noiembrie 1975. trestie de zahăr. Popula ia: 55. rom.24 mil. bata i. Capitala: Kinshasa . Limba oficială: franceza. Turism. trestie de zahăr. Sudan. Vegeta ie: păduri de palisandru.9 mii km2 (2. alimentare (conserve de fructe şi peşte). Muzeu. textile şi de confec ii. utilaje. Suprafa a: 2. Sta iune climaterică. araba. Se mai cultivă: porumb. cărbune. manioc. Relief: platouri vulcanice. păsări). XIX). Rwanda. textile) şi alimentare. Export de minereuri de fier. încăl ăminte. rutier). 168 mii loc. bata i. port la Oceanul Atlantic. XIV–XVI). Pe teritoriul ei se află Mănăstirea Condri a . esături. ridicată pe locul unui schit de lemn din sec. după alte surse). Biserici romane. cacao. Fondat în 1884. fabricarea mătăsii. 28 mii loc. Suprafa a: 1. cauciuc şi produse de cauciuc. Industrie uşoară şi agroalimentară. nuci de cocos. cobalt. cupru. situată pe insula Tumbo . Bogate şi variate resurse naturale (diamante. [´konakri] capitala Republicii Guineea. portocale. situat pe malul lacului Como. Biserica Sf. E şi S-E). Pescuit intensiv. radiu. Prelucrarea lemnului. bauxită. porcine. conserve. Importă ech . prelucrarea metalului şi lemnului. Importă produse industriale (maşini. băuturi răcoritoare. pneuri. Atestat în sec. zahăr. arahide. stat insular în V Oceanului Indian (arhipelagul Comore ). Tanzania. abanoşi. Uganda. Chişinău). Industrie producătoare de ciment. caprine. Burundi. Se cultivă orez. petrol). Aeroport interna ional. Nod de comunica ii (feroviar. condimente.Cómo oraş în N Italiei (Lombardia). biciclete. palmieri. la N-V de insula Madagascar . cafea. Limbi oficiale: franceza. Climă ecuatorială umedă şi subecuatorială. doc. plumb. culmi şi piscuri muntoase. mase plastice. bumbac. igarete.345 mil. Catedrală (sec. în conurba ie. Nicolae (încep. alumină. Planta ii de bananieri. Creşterea animalelor (bovine. ciment. care după volumul de extrac ie asigură ării unul dintre primele locuri în lume. Expl. Climă tropical-oceanică. în 1657 (Condreşti ). Creşterea animalelor: bovine. XVIII. orez. Produse industriale: autoturisme. República Federálă Islámică a Comórelor . Exportă cupru. Capitala: Moroni . sec. km2. 800 mii loc. Popula ia: 676 mii loc. Universitate. ulei de palmier. petrol brut. pe locul unei aşezări mai vechi (sec. zinc. stat în Africa Centrală. ovine. Construc ii de automobile. mijloace de transport. Întreprinderi chimice. XVIII. Principalele produse agricole: cafea. Angola şi Republica Populară Congo. diamante. parcuri na ionale. Vegeta ie: păduri tropicale (3/4 din teritoriu). caprine. aur. Relief variat: podişuri (în partea centrală). porumb. manioc. de cafea şi banane. uleiuri vegetale aromate.

Cóngo

República ~, stat în Africa Centrală, situat între Gabon, Camerun, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo şi Angola. Suprafa a: 342 mii km2. Popula ia: 3 mil. loc. Capitala: Brazzaville. Limba oficială: franceza. Relief: zonă depresionară în bazinul rîului Congo, mărginită de podişuri întinse (alt. max. 1 040 m), şi de o cîmpie litorală umedă în S-V. Climă ecuatorială umedă. Păduri tropicale bogate în esen e pre ioase (70% din teritoriu). Resurse naturale: cupru, aur, argint, diamante, plumb, zinc, radiu, uraniu, wolfram, petrol, cărbune. Întreprinderi care produc îngrăşăminte chimice, ciment, textile, igarete. Culturi agricole: arbori de cafea şi cacao, palmieri de ulei, bananieri, arahide, trestie de zahăr, tutun, orz, porumb, manioc. Pomicultură, legumicultură, pescuit. Creşterea animalelor (caprine, ovine, bovine). Export de petrol şi produse petroliere, lemn şi produse de lemn, tutun, zahăr, citrice. Importă maşini şi utilaje industriale, automobile, produse alimentare. Căi ferate: 1 040

Connécticut Connécticut

[k¬´netik¬t]

fluviu în N-E SUA. Lungime: 650 km. Se varsă în Oceanul Atlantic (strîmtoarea Long Island ). Par ial navigabil (120 km). Hidrocentrale. stat în N-E SUA, la Oceanul Atlantic. Suprafa a: 13 mii km 2. Popula ia 3,5 mil. loc. Capitala: Hartford . Industrie constructoare de avioane, aparate de precizie, electrotehnică, chimică. Zonă agricolă: pomicultură, tutun, creşterea animalelor, avicultură. străvechi oraş pe coasta europeană a strîmtorii Bosfor , astăzi cartier ( Uskiidar “Scutari“) al or. Istanbul (Turcia). A fost întemeiat de împăratul roman Constantin cel Mare, pe locul vechii colonii greceşti Byzantion , devenit în 330 capitala Imperiului Roman, apoi a imperiului Bizantin. Cucerit de turci în 1453, devine capitala Imperiului Otoman pînă în 1923, cu denumirea Istanbul . Aici au fost semnate numeroase tratate de pace. jude în S-E României, la grani a cu Bulgaria, între Dunăre şi Marea Neagră. Suprafa a: 7 070 km2. Popula ia: 759 mii loc. Reşedin ă: mun. Constan a . Relief predominant de podiş. Climă temperatcontinen-tală. Resurse naturale: minereu de fier, fosforite, caolin, cretă, calcare, nisipuri, ape minerale sulfuroase. Produse industriale: utilaje tehnologice, maşini agricole, ciment, prefabricate din beton, mobilă, textile, confec ii, tricotaje, uleiuri vegetale, conserve. Şantiere navale, rafinării de petrol. Agricultură: porumb, grâu, secară, plante furajere, sfeclă de zahăr, floa-rea-soarelui, legume; pomicultură, viticultură; creşterea animalelor. Institu ii de învă ămînt şi de cultură. Turism.

Constantinópol

Constánþa

Constánþa

municipiu în S-E României, centrul adm. al jud. Constan a, cel mai mare port maritim al ării la Marea Neagră. 360 mii loc. Aeroport interna ional. Centru industrial: construc ii şi repara ii de nave maritime, prelucrarea metalelor şi lemnului, fabricarea mobilei, celulozei şi hîrtiei, poligrafie, textile, confec ii, produse alimentare. Universitatea “Ovidiu“. Institute de marină (civilă şi militară). Teatre. Muzee. Vestigii arheologice. Monumente istorice. Oraşul a fost construit pe locul vechii colonii greceşti Tomis .

Constánþa

oraş în S Germaniei (Baden–Württemberg), situat pe malurile lacului cu acelaşi nume. 76 mii loc. Centru industrial: metalurgie, construc ii de maşini, echipament electronic, prelucrarea lemnului, produse chimice, textile şi alimentare. Universitate. Catedrală (sec. XI–XVI). Biserică gotică (sec. XV). Sta iune balneoclimaterică. Turism. [kuk] strîmtoare între Insula de Nord şi Insula de Sud a Noii Zeelande, unind Marea Tasman cu Oceanul Pacific. Lungime: 107 km. Lă ime: 22–91 km. Ad. max.: 97 m. A fost descoperită de J. Cook în 1770. capitala Danemarcii, situată pe insulele Seeland şi Amager , port la strîmtoarea Ø resund . 626 mii loc. (1,7 mil. loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Mare centru industrial: montaj de automobile, construc ii de nave, de echipament şi aparataj electrotehnic, de motoare; întreprinderi chimice, de mobilă şi hîrtie, alimentare. Academie de ştiin e. Universitate (1479). Muzee. Palate (sec. XVII). Catedrală neoclasică (1811–1829). Turism.

Cook

Copenhága (Cópenhaga)

Corálilor Cordiléri

Córdoba

Márea ~, mare a Oceanului Pacific, între coasta de N-E a Australiei şi Melanezia. Suprafa a: 4,1 mil. km2. Ad. medie: 2 394 m. Ad. max.: 9 174 m. Mún ii ~, cel mai lung lan muntos de pe glob (cca 18 000 km), situat în vestul Americii de Nord, de la Alaska pînă în Mexic, şi în America de Sud, din Venezuela pînă în ara de Foc. Alt. max.: 6 193 m (vf. McKinley , în America de Nord) şi 6959 m (vf. Aconcagua , în America de Sud). Cca 80 de vulcani activi. oraş în S Spaniei (Andaluzia), situat pe fluviul Guadalquivir . 311 mii loc. Nod de comunica ii. Industrii: expl. minereului de cupru, întreprinderi chimice, textile, alimentare. Vestigii romane. Fortifica ii maure. Moschee (sec. VIII–X). Muzee. República Populáră Democrátă Coreeánă , stat situat în partea de N a peninsulei Coreea, între China, Federa ia Rusă, Coreea de Sud, Marea Japoniei şi Marea Galbenă. Suprafa a: 120,5 mii km 2. Popula ia: 23,7 mil. loc. Capitala: Phenian . Limba oficială: coreeana. Relieful este format de masive muntoase şi regiuni de cîmpie litorală. Climă subtropicală musonică. Vegeta ie: păduri de conifere şi foioase (80% din teritoriu), păşuni alpine. Bogate resurse naturale: cărbune, minereuri de fier, cupru, plumb, zinc, aur, argint, wolfram, fosfa i, sare. Industrie energetică (hidrocenrale), siderurgică, constructoare de maşini, textilă, alimentară. Se produce o el, fontă, tractoare, aparataj electrotehnic, îngrăşăminte chimice, ciment, celuloză, hîrtie, conserve. Se cultivă orez, grîu, orz, porumb, soia, bumbac, tutun. Creşterea animalelor (bovine, porcine). Pescuit. Exportă minereuri, metale, produse agricole. Importă maşini şi utilaje industriale, combustibili, mijloace de transport. Căi ferate: 10 800 km. Căi rutiere: 30 000 km. Admis în ONU la 17 septembrie 1991.

Coréea de Nord

Coréea de Sud

República Coréea , stat în estul Asiei, situat în partea de S a peninsulei Coreea , între Coreea de Nord, Marea Galbenă şi Marea Japoniei. Suprafa a: 99 mii km 2. Popula ia: 48,3 mil. loc. Capitala: Seul . Limba oficială: coreeana. Relief în cea mai mare parte muntos, cu cîmpii în lungul ărmului apusean. Clima temperat-continentală, cu caracter musonic şi tropical. Industrie dezvoltată: extractivă (cărbune, minereuri de fier, cupru, plumb, zinc, aur, argint, wolfram), siderurgică (fontă, o el, cupru rafinat, zinc), constructoare de maşini şi utilaje, automobile, nave, aparate electronice şi electrotehnice, producătoare de anvelope, hîrtie, ciment, produse chimice, textile, conserve de peşte. Culturi agricole principale: orez, grîu, ovăz, porumb, soia, bata i, tutun. Pomicultură. Sericicultură, pescuit. Creşterea animalelor. Exportă echipament industrial, mijloace de transport, aparate electronice, produse chimice, textile, alimentare. Importă materii prime, automobile, semifabricate, bunuri de larg consum. Căi ferate: 8500 km. Căi rutiere: 30 000 km. Admis în ONU la 17 septembrie 1991. insulă în Marea Ionică. Suprafa a: 593 km 2. Popula ia: cca 100 mii loc. Oraş pr.: Corfu (port). Relief muntos. Climă mediteraneană. Pescuit. Turism. Administrată de Grecia. renumit oraş din Grecia antică (sec. VII–VI î. Hr.). În prezent port în golful cu acelaşi nume. 30 mii loc. Rafinărie de petrol. Centru comercial (export de stafide, ulei de măsline). Relicve arheologice. Muzeu. Turism. peninsulă în S-V Marii Britanii, între Marea Mînecii şi canalul Bristol. Lungime: 150 km. Lă ime max.: 72 km. Relief muntos. Industrie extractivă (cositor, cupru, argint, zinc, plumb, mangan), prelucrătoare de materii prime. Creşterea vitelor. Pescuit. Turism. oraş în N-E Argentinei, centrul adm. al provinciei Corrientes, port pe fluviul Paraná . 270 mii loc. Aeroport interna ional. Centru industrial şi comercial (export de cereale). Universitate. Muzeu. Fondat în 1588. insulă în N Mării Mediterane. Suprafa a: 8,7 mii km 2. Popula ia: 252 mii loc. Relief muntos (alt. max. 2 710 m, vf. Monte Cinto ). Expl. de minereuri de fier, cupru, mercur, zinc, plumb, marmură. Planta ii de citrice, măslini. Viticultură. Turism. Creşterea animalelor (ovine, caprine). Administrată de Fran a. [kor´u¤a] oraş în N-V Spaniei (Galicia), port la Oceanul Atlantic. 245 mii loc. Industria aluminiului, de prelucrare a lemnului, tutunului şi peştelui, chimică, textilă, de hîrtie. Şantiere navale. Pescuit. comună în Republica Moldova (rn. Soroca). Expl. de calcare. Prelucrarea artistică a pietrei. At. doc. în 1509.

Córfu

Corínt

Córnwall

[´koonw¬l]

Corriéntes

Córsica

Corúña

Cosãúþi

Cósta Ríca

República ~, stat în America Centrală, între Oceanul Pacific şi Marea Caraibilor, învecinat cu Nicaragua (în N) şi Panamá (în S-E). Suprafa a: 51 mii km2. Popula ia: 3,9 mil. loc. Capitala: San José . Limba oficială: spaniola. Relief predominant muntos, cu un podiş intramontan şi cîmpii litorale. Climă tropicală cu precipita ii bogate pe litoralul Mării Caraibilor. Vegeta ie tropicală şi de savană. Pădurile ocupă 45% din teritoriul ării. Industrie slab dezvoltată: mici întreprinderi de prelucrare a materiei extractive şi a produc iei agricole. Resurse naturale bogate (aur, argint, mangan, petrol, bauxită, ape geotermale), dar pu in exploatate. Planta ii de arbori de cafea, de cacao, bananieri, ananaşi, trestie de zahăr. Se mai cultivă orez, porumb, manioc. Creşterea animalelor (bovine). Pescuit. Exportă cafea, banane, carne, lemn şi produse de lemn, textile. Importă maşini şi utilaje industriale, autovehicule, combustibili, mărfuri de larg consum. Căi ferate: 950 km. Căi rutiere: 35 541 km. Admis în ONU la 3 noiembrie 1945. República ~ (Coásta de Fíldeş) , stat în Africa de Vest, la N-V de Golful Guineii, între Liberia, Guineea, Mali, Burkina Faso şi Ghana. Suprafa a: 322,5 mii km 2. Popula ia: 16,8 mil. loc. Capitala: Yamoussoukro (administrativă) şi Abidjan (legislativă). Relief de podiş înalt (la N) şi de cîmpie litorală (la S), culmi muntoase şi piscuri. Climă subtropicală umedă. Vegeta ie tropicală şi de savană. Expl. de petrol, diamante, aur, minereu de mangan. Rafinării de petrol, fabrici de cherestea, de ciment, textile, de produse alimentare. Se cultivă arbori de cafea, de cacao, banane, precum şi orez, porumb, mei, sorg, manioc, bata i. Ramuri economice tradi ionale: creşterea animalelor (bovine, ovine, caprine), pescuitul, vînătoarea, meşteşugăritul. Exportă cafea, cacao, banane, petrol, produse petroliere, lemn şi produse de lemn, ulei de palmier. Importă maşini şi utilaje industriale, mijloace de transport, combustibili. Căi ferate: 660 km. Căi rutiere: 70 000 km. Limba oficială: franceza. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. [kot¾´te] peninsula în N-V Fran ei (Normandia), între golful Saint-Malo şi estuarul Senei (Marea Mînecii). Lungime: cca 100 km. Relief de coline. Climă oceanică. Creşterea animalelor (bovine, ovine, cabaline). comună în România (jud. Iaşi). 9 mii loc. Centru pomicol. Podgorii renumite (vinul “Cotnari“). Expl. de gresii. Sta ie de cale ferată. Cetate geto-dacică (sec. V–III î. Hr.). Pod de piatră (sec. XV). Biserici (sec. XV şi XVI). Beciuri ale caselor domneşti (sec. XV). At. doc. ca tîrg în 1448. [koto´nu] oraş în Benin, port la golful Guineea . 490 mii loc. în conurba ie. Mici întreprinderi mecanice, textile, de încăl ăminte, alimentare. Export de ulei de palmier şi bumbac. vulcan activ în Mun ii Anzi (Ecuador), unul dintre cei mai mari din lume. Alt.: 5 896 m. Parc na ional. oraş în E Germaniei (Brandenburg), pe rîul Spree . 130 mii loc. Nod de comunica ii. Centru industrial (siderurgie, echipament electric, covoare, postavuri, tricotaje, produse alimentare) şi comercial. Biserică (sec. XIV), castel (sec. XVIII). Muzeu. At. doc. în 1156.

Côte d'Ivoire

Cotentín

Cotnári

Cotonou

Cotopáxi Cóttbus

[kotop´ahhi] [´kotbus]

Covásna

jude în partea central-estică a României, în bazinul Oltului superior. Suprafa a: 3,7 mii km 2. Popula ia: 240 mii loc. Centru adm: mun. Sfîntul Gheorghe . Relief muntos şi de coline. Climă temperat-con-tinentală. Resurse naturale: lignit, minereu de fier, calcare, gresii, ape minerale. Industrie constructoare de maşini, agregate, motoare, echipament electric auto, piese pentru tractoare şi maşini agricole. Întreprinderi alimentare. Zonă agricolă: plante tehnice, cartofi, sfeclă de zahăr, grîu, secară; creşterea animalelor (bovine, ovine, porcine); avicultură. Teatre. Muzee. Turism.

Covásna

oraş în România (jud. Covasna), la poalele mun ilor Vrancea . 14 mii loc. Întreprinderi de mobilă şi cherestea, de materiale de construc ii, de îmbuteliere a apelor minerale. Sta iune balneoclimaterică. Vestigii arheologice. Biserică (sec. XIII–XIV). At. doc. în 1567. [´kov¬ntri] oraş în Marea Britanie (Anglia). 295 mii loc. (648 mii loc., în conurba ie). Nod de comunica ii. Centru industrial: construc ii de avioane, automobile, tractoare, motociclete, maşini unelte, aparataj electronic, optică; întreprinderi textile (mătase), alimentare. Universitate. Muzee. Vestigii arheologice. Ruinele unei fortifica ii (sec. XIV). masiv muntos în S-V mun ilor Făgăraş , între rîurile Olt şi Topolog . Alt. max.: 1 668 m. Parc na ional. Mănăstírea ~ , mănăstire pe malul drept al Oltului. Ctitorie (1387 – 1388) a domnului Mircea cel Bătrîn. Mormîntul domnitorului. Monumente istorice. S-a mai numit şi Mănăstirea Nucet . oraş în Polonia, situat pe fluviul Vistula . 830 mii loc. în conurba ie. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Aeroport interna ional. Centru industrial: siderurgie, construc ii de maşini, materiale de construc ii, întreprindri textile, alimentare. Academie de ştiin e. Universitate. Catedrală (sec. XII–XIV). Biserica Notre-Dame (sec. XIII–XV). Observator astronomic (1792). municipiu în S României, situat pe rîul Jiu , centrul adm. al jud. Dolj. 303 mii loc. Sta ie de cale ferată. Aeroport. Centru industrial: construc ii de avioane, locomotive, tractoare, automobile, maşini agricole, aparataj electric, prelucrarea lemnului, întreprinderi textile, alimentare. Universitate. Teatru. Filarmonică. Clădiri vechi (sec. XVI – XVII). At. doc. în 1475. insulă în Marea Mediterană. Suprafa a: 8,3 km 2. Popula ia: 540 mii loc. Relief muntos (alt. max.: 2 456 m). Zăcăminte : minereuri de fier, mangan, azbest, ghips. Culturi agricole: grîu, porumb, citrice, măslini, tutun, legume. Viticultură. Creşterea animalelor. Vestigii arheologice. Turism. Administrată de Grecia. mare în bazinul Mării Egee, cuprinsă între arhipelagul Ciclade, Pelopones şi insula Creta . oraş în Republica Moldova (mun. Chişinău). Centru de vinifica ie, depozit de vinuri (construit în subteranele fostelor mine de calcare), expozi ii de vinuri clasice şi spumante (şampanie “Cricova“). At. doc. ca aşezare rurală în 1431.

Cóventry

Cózia Cózia

Cracóvia

Craióva

Créta

Créta Crícova

Ramuri agricole principale: cultivarea cerealelor (porumb. 11 mii loc. Cuánza (Kwanza) . Pescuit. Mici întreprinderi agroindustriale. de prelucrare a lemnului. Mai este denumită Chersonesul Tauric şi Taurida . aparataj electrotehnic). echipament electric. textile. Aeroport. una dintre cele mai mari de pe teritoriul Basarabiei. Floricultură. vf. situat pe malul drept al Nistrului. scăldată de apele Mării Negre. Crişul Alb (238 km). Cróydon [´kroidn] oraş în S-E Marii Britanii (Anglia). maşini şi echipament de transport.7 mil. constructoare de maşini (nave. Suprafa a: 56. fluviu în partea centrală a Angolei. VII î. Serbia şi Muntenegru. construc-toare de maşini. Se varsă în Oceanul Atlantic. Nod de comunica ii. Climă temperat-continentală (în N) şi mediteraneană (în S). Criº Criuléni Críva Croáþia rîu în România. Turism. Viticultură. gaze naturale. a citricelor şi măslinilor. 322 mii loc. Marea Adriatică. afluent pe stînga al Tisei . sare marină). Se cresc bovine. situat în N-V Peninsulei Balcanice. comună în Republica Moldova (rn. Popula ia: 2.5 mil. Pomicultură. Crişul Negru (144 km). Ataşată Ucrainei în 1954. Cucerită de tătari (1430). Pod peste Nistru. alimentare. viticultură. loc. produse alimentare. Admis în ONU la 22 mai 1992. bauxită. Eupatoria. minereu de fier. Anexată la Imperiul Rus în 1783. Căi rutiere: 26 930 km. Hidrocentrale. Muzeu. doc.5 mii km2. petrol.Criméea peninsulă în S Ucrainei. Vegeta ie: păduri de foioase (30% din teritoriu). Relief predominant muntos. Capitala: Zagreb . 1545 m. Lungime: 960 km. Industrie extractivă (cărbune. Ungaria. Peştera “Emil Racovi ă“.Hr. Minereu de fier. Pescuit. de produse petroliere. instrumente şi aparatură pentru cercetările ştiin ifice. Sta iuni balneoclimaterice: Ialta. pomicultură. Suprafa a: 27 mii km 2. între Slovenia. doc. República ~. reşedin ă a raionului Criuleni. specii ierboase de cîmpie. Roman Koš ) şi de platou în interior. porcine. stat în Europa. Briceni). Căi ferate: 2 700 km. în 1520. apoi de turci (1475). mărfuri de larg consum.).. oraş în Republica Moldova. max. At. Navigabil pe cursul inferior (258 km). Importă materii prime. Aluşta . Bosnia şi Her egovina. Protectorat roman (631 î. Exportă produse industriale. la 43 km N-E de Chişinău. Cereale. At. loc. tutun. Industrie metalurgică. la S de Luanda. chimice. a sfeclei de zahăr şi florii-soarelui. Relief muntos în lungul litoralului (alt. la S de Londra. Popula ia: 4. combustibili. grîu). Hr.). în 1607. Colonizată de greci (sec. format prin unirea celor trei Crişuri: Crişul Repede (148 km).

produse alimentare. minereuri de nichel. Pescuit intensiv. situat pe insula cu acelaşi nume şi în numeroase insule mai mici din Arhipelagul Antilelor Mari. stat în America Centrală. Lipnic (rn. mango. Industrie dezvoltată: extractivă (minereuri de fier. de 132 m (rn. Formează grani a cu Namibia.Cúba República ~. între care şi o monedă moldovenească emisă de Alexandru cel Bun. renumită prin vestigiile arheologice din perioada neolitică (milen. Hr. IV–III î. At. argint. XV. Universitate. Casele familiei Cantacuzino (sec. Centru minier (aur. Lungime: 66 km. cupru. într-un mormînt preistoric. Izvorăşte de sub dealul Măgura (alt. ciment. de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. 388. Relief de cîmpie joasă. Izvorăşte din apropierea com. Floreşti). rîu în Africa central-sudică. arbori de cafea. XVII–XVIII). Făleşti). fluviu în Namibia. comună în Republica Moldova (rn. Iaşi). Aeroport. Produce energie electrică. Vegeta ie tropicală montană şi de savană. porcine). În 1957. Praguri. Ocni a). Climă tropicală cu precipita ii abundente. Popula ia: 11. s-a găsit un tezaur de aur traco-getic (sec. bata i) şi creşterea animalelor (bovine. diamante). Putineşti (rn. Hidrocentrală. rîu în Republica Moldova. cobalt. manioc. Capitala: Havana . bauxită). întreprinderi ale materialelor de construc ii. Căi ferate: 4 881 km. lîngă această localitate. Ucraina) şi se varsă în Turunciuc . zahăr brut. orez. în N-E Munteniei şi SE Transilvaniei. lîngă com. a fost descoperit un tezaur de obiecte şi 600 de monede de argint din sec. Condi ii favorabile culturilor agricole (trestie de zahăr. rîu în Republica Moldova. textile. al statului Mato Crosso. esături. bunuri de larg consum. nichel. Odesa. doc. afluent pe stînga al Nistrului .). wolfram. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. citrice. Se varsă în Oceanul Atlantic. Importă mijloace de transport. Hr.8 m). de prelucrare a lemnului. alcool. Izvorăşte din apropierea localită ii Marianovka (reg. Limba oficială: spaniola. IV î. afluent pe stînga al Răutului. utilaje şi aparataj electrotehnic). constructoare de maşini (autovehicule. arhitect A. loc. Lungime: 1600 km. Floreşti). oraş în S-V Braziliei. izvoarele lui fiind situate la alt. la grani a cu Angola. 402 mii loc. Lungime: cca 100 km. lîngă com. afluent pe dreapta al Răutului . Căi rutiere: 46 555 km. igarete. porumb. mangan crom. cupru. Şciusev). Se pierde în deşertul Kalahari . centrul adm. Cubángo (Okavango) Cubólta Cuciurgán Cucuténi Cuhuréºtii de Sus Cuiabá Cúla Cunéne (Kunene) . Praguri. rîu în Ucraina şi Republica Moldova. Treime (1913–1914. cascade. Biserica Sf. Aici. Exportă produse petroliere. Lungime: cca 123 km. comună în România (jud. în 1437. Navigabil pe cursul inferior. 2000–2560 m). anvelope. siderurgică. limitată în S-E de masivul muntos Sierra Maestra (alt. tutun. conserve. cascade. îngrăşăminte chimice. bra al Nistrului . Nezavertailovca.18 mil. bananieri. argint.) – Cultura Cucuteni – răspîndită în Moldova (inclusiv Basarabia). Suprafa a: 111 mii km 2. combustibili.

ovine). sub conducerea lui Burebista. alimentară. în conurba ie. localitate în Republica Moldova (rn. constructoare de maşini. Popula ia: 1. Hr. Popula ia: 154 mii loc.: Wilemstad . Expl. Aeroport interna ional. iar regatul Dacia este transformat într-o provincie romană.). Centru industrial (întreprinderi mecanice. ge ii şi dacii ob in unele victorii asupra armatelor romane. sorg. At. Administrată de Olanda. Biserica Domnească (1352). Forma iuni de triburi geto-dacice opune rezisten ă armatelor lui Alexandru cel Mare (335 î. de fosforite. Dácia teritoriul populat în antichitate de geto-daci. Sarmizegetusa. situat pe rîul Argeş . cel mai înalt din Carpa ii Occidentali. pe teritoriul Daciei. Fondat în 1654. Popula ia daco-romană. sisal.). Reşedin ă domnească pe vremea lui Basarab I (1310–1352).). oraş în România (jud. aerian). 1. În sec I î.) Mănăstirea Curchi. ia fiin ă primul stat centralizat al geto-dacilor. Orhei. Argeş). ctitorie a domnului Neagoe Basarab. forestieră. 37 mii loc. doc. Suprafa a: 50. ciment. luptă împotriva bastarnilor (sec. Temple. XVII). în Marea Caraibilor. gaze naturale). portocale. Culturi agricole (cereale. plante tehnice). Nod de comunica ii (feroviar. cherestea. Curtea Argeş (1330) şi Curtea de Argeş (1510). legume. oraş în S-E Braziliei.).Hr. XVIII). XVI–XVII). de celuloză şi hîrtie. în 1499. Universitate (1597). Pe teritoriul acestei localită i: biserica Sf. porumb. biserică din 1512–1517.3 mii km2. Mănăstirea Curtea de Argeş . Relief cu aspect colinar. îi învinge pe macedonenii conduşi de regele Lisimah (300–292 î.4 mil.. At. loc. Industrii (mobilă. însuşind limba latină şi civiliza ia romană. Ge ii sînt men iona i încă de Herodot cu prilejul conflictului lor cu regele persan Darius I (514 î. alimentare) şi comercial (export de produse ale industriei uşoare).9 mil. vestită prin legenda “Meşterul Manole“. Hr. loc. Oraş pr. la 3 650 m alt. al statului Paraná. Biserici (sec. biserica Naşterea Maicii Domnului (1808–1810). Nod de comunica ii. doc.: 1 849 m. Curchi Curcub´ãta Máre Curitíba Cúrtea de Árgeº Cúzco (Cusco) [´kusko] oraş în Perú. sub presiunea triburilor barbare. devine centrul provinciei Dacia Romana . Viticultură. Culturi agricole: trestie de zahăr. textile. arahide. Suprafa a: 472 km2. care corespunde aproximativ teritoriului locuit apoi de români.Curaçaó [küra´sou] insulă în arhipelagul Antilelor Mici. Hr. Pomicultură. vîrf în mun ii Bihor . . chimice. Dumitru (1775). rămasă în locurile de baştină. de ciment. chimică. de mobilă. pentru a-şi fortifica pozi iile la Dunăre. II î. Turism. Sub stăpînirea Imperiului Roman popula ia autohtonă s-a romanizat. dar în urma războaielor din 101–102 şi 105–106 sunt înfrîn i. Mănăstirea La Merced (sec. În timpul lui Decebal (87–106). capitala statului dac. agricol şi comercial. XIII–XVIII). Creşterea animalelor (bovine. Două universită i. alimentare). Alt. Industrie extractivă (petrol. situată în N mun ilor Caucaz. În 271. Centru industrial (produse textile. armata şi administra ia romană părăsesc Dacia. Rafinării de petrol (importat). aparataj electric. republică autonomă în Federa ia Rusă. complex monastic (sec. centrul adm. obiecte din ceramică şi por elan). 257 mii loc. Muzeu. în Mun ii Anzi. Capitala: Mahacikala . a păstrat legăturile econo Daghestán República ~. Hr. Catedrală (sec.

regiune istorică pe litoralul estic al Mării Adriatice. de ciment. cu lungimea de 120 km şi lă imea de 25 km. Acvariu. Industria bumbacului şi mătăsii. loc. se află strîmtoarea Dampier . esături. Moschee (sec. Expl. Universitate. în Croa ia şi Serbia şi Muntenegru. situată la poalele mun ilor Antiliban . Institutul Africii Negre. Centru financiar-ban-car. produse chimice). Monumente arhitectonice. cărbuni. a fost asasinat J. alimentară). Viticultură. de petrol. [da´mjeta] oraş în N Egiptului. obiecte din aur şi argint). Suprafa a: 5 mii km2. preşedintele SUA. Muzee. 1 mil. Pescuit.08 mil. Dampier (1652–1715).Dakár capitala Senegalului. în conurba ie. ărmul Dalma iei. Pescuit. Nod de comunica ii. Universitate. automobile. 1. Centru comercial şi de transport. alimentare. loc. Industrie textilă (bumbac). Aici. Universitate. Turism. textilă. Planta ii de măslini şi citrice. capitala Siriei. bitum. arhipelag din 20 de insule în Oceanul Indian. alimentară. [´dael¬s] oraş în S SUA (Texas). Ad ~. a lemnului. sticlă. utilaj petrolier. XIV). de încăl ăminte. port în Delta Nilului . Turism. 215 mii loc. maşini agricole). Muzee. loc. aparatură telefonică). marmură. Artizanat. Au fost descrise de navigatorul englez William D. 600 mii loc. situată pe peninsula Capul Verde . Întreprinderi textile. oraş în Egipt.7 mil. Dállas Dalmáþia Damanhûr Damásc Damiétta Dammám Dámpier [´dæmpj¬] . a tutunului. în conurba ie. Monumente istorice. port la Oceanul Atlantic. în lungime de 1400 km. chimică. 1. Relief muntos (alt. la 22 noiembrie 1963. situat în Delta Nilului . alimentară (orez. Centru industrial (televizoare. pe rîul Barada .6 mil. ulei). Planetariu. în conurba ie). la N-E de coastele Australiei. Universitate. port în Golful Persic . este foarte crestat. Artizanat (covoare. Şantiere navale. Creşterea animalelor (ovine). Industrii (chimică. hîrtie. Resurse naturale: bauxită. În acest oraş. max.F. Punct de tranzit interna ional. de formă alungită ( ărm dalmatic). oraş în N Arabiei Saudite. Muzeu. Centru industrial (ciment. Industrie constructoare de maşini (avioane. 1900 m). avînd în apropiere numeroase insule. de prelucrare a pielei. între insulele Umboi şi Noua Britanie . Terminal al conductelor de petrol. alimentară (conserve de peşte). sticlă. electronică. 122 mii loc. Mare pia ă a bumbacului. loc. produse farmaceutice. Kenedy. Suprafa a: 544 km 2. (4.

îmbrăcăminte. Relief de cîmpie joasă (alt. Turism.Danemárca Regátul ~. XVI). trece prin Riga şi se varsă printr-o deltă în Marea Baltică. Zăcăminte de plumb şi antimoniu. în sec. Pescuit. între depresiunea lacului Ciad şi Nilul Alb . fluviu în Belarus şi Letonia. rîu în S-E Australiei. Lungime: 165 km. textilă. Lă ime: 1.: 287 km. vopsele). alimentară. electrotehnică. Universitate. Se mai cultivă cartofi. port la Oceanul Indian. Institut politehnic. Suprafa a: 43 mii km2. încăl ăminte. Pescuit. textile. insula Bornholm şi par ial în Insulele Frisce de Nord . Nod de comunica ii (aerian. Şantiere navale. Muzee. În N şi N-E se desparte de Peninsula Scandinavică prin strîmtorile Skagerrak . gaze naturale). max. Aici se varsă fluviul Atrato . port la Marea Timor. max. Căi ferate: 2. Seacă pe timp secetos. (316 mii loc. Muzeu. mobilă. Palat (sec. oraş în E Tanzaniei. produse chimice (lacuri. aparate electrice. Exportă maşini şi echipament pentru transport. Biserică (sec. cultivarea cerealelor (orz. maşini agricole. alimentară. Industrie dezvoltată: constructoare de maşini (motoare. Este folosit în iriga ie.5 km. Popula ia: 5. Admis în ONU la 24 octombrie Strîmtoárea Danemárcii . Ad. Denumit pe cursul superior Macintyre sau Barwon . Importă materii prime industriale. 2 mil. mobilă. Lungime: 120. Lungime: 2740 km. Industrie siderurgică. Alt. Se învecinează cu Germania.: 153 m. max. max. Oraş din 1330. 173 m). al Teritoriului de Nord. plante decorative. textilă. At. Primărie (sec. 86 mii loc. sticlă. loc. Kattegat şi Øresund .3–18. XI. maritim. străbătută de numeroase rîuri (Stora. Danemárca Dardanéle (Hellespont) Dar es-Salaam Darfúr Darién Dárling [´daalih] regiune muntoasă în V Sudanului. constructoare de maşini (locomotive). Centru industrial şi comercial. Industrie constructoare de maşini. Arhipelagul Danez. Lă imea min. afluent pe dreapta al fluviului Murray . chimică (îngrăşăminte. feroviar. în conurba ie). oraş în S-V Germaniei (Hessen). construc ii navale). Grădină botanică. bazată pe creşterea animalelor pentru lapte şi carne (bovine. porcine). stat în Europa de V. cafea. 138 mii loc. chimico-farmaceu-tică. ciment.9 mii km. silvicultură. bumbac. Ad. extractivă (petrol. Turism. strîmtoare între peninsula Balcanică şi Asia Mică. Uneşte Marea Marmara cu Marea Egee. Omme ). oraş în Marea Britanie (Anglia). golf în Marea Caraibilor. Capitala: Copenhaga . secară. mase plastice). Lungime: 1020 km. ovăz). produse alimentare. Numele vechi: Port Darwin. sisal. Nod de comunica ii.5 km. conserve de carne. Export de copră. Aeroport interna ional. Industrie a lemnului şi a cărnii.: 227 m. Climă temperat-oceanică. poligrafică. Fabrici de tutun. loc. doc. rutier). XII). Izvorăşte din podişul Valdai . Este cuprins între Marea Nordului şi Marea Baltică. Limba oficială: daneza. accidentată în urma glacia iei cuaternare. Între Darlington şi Stockton a fost construită prima cale ferată din lume (1823). pe peninsula Iutlanda . centrul adm. Ad. Căi rutiere: 71 mii km. combustibili.3 mil. Terminal petrolier. Agricultură intensivă. 79 mii loc. flori. XVIII). sfeclă de zahăr. Recoltarea perlelor.: 70–200 m. Gudena. oraş în N Australiei. în S istmului Panama . Dárlington [´daaliht¬n] Dármstadt [´darm¿tat] Dárwin [´daawin] Dáugava (Dvína de Vest) . în conurba ie. strîmtoare între insulele Groenlanda şi Islanda . Uneşte Oceanul Arctic cu Oceanul Atlantic. Par ial navigabil.: 3088 m.

textile.6 mil. Este format din oraşul vechi Shâhjahânâbâd şi oraşul nou New Delhi (întemeiat în 1911). în teritoriul cu acelaşi nume.: 104 m. ostroave. Industrie variată: construc ii de maşini. Godavari. strîmtoare în Oceanul Atlantic. Muzee. spa iu deltaic la vărsarea fluviului Dunărea în Marea Neagră. zone inundabile. Universitate. Aeroport interna ional. Izvorăşte din mun ii Catskil (Apalaşi) şi se varsă în golful cu acelaşi nume. tricotaje. 9. min.2 mii loc. lebede. 11. rulmen i). Muzeu. nurci. stat în SUA. în conurba ie. Industrie construc-toare de maşini (vagoane. km2. Teatre. Suprafa a: 1 mil. 700 m). oraş în N Indiei.5 mii loc. la 1550 m alt. Termocentrală. Lungime: 1170 km. de cărbune brun. Vegeta ie bogată (stufărişuri. cacao. 850 mii loc. Lă ime: 360 km. Rezerva ii naturale. Institut politehnic. Capitala: Dover . Pomicultură. oraş în România (jud. Krishna. Nod de comunica ii.: 107 m). grîu. Lungime: 660 km. farmaceutică.Daváo Davis [´deiv¬s] golf în Oceanul Indian în S insulei Mindanao (Filipine). port principal în insulă. i ei. Culturi irigate: bumbac. Expl. podiş în zona interioară a peninsulei Hindustan.5 km 2. Sta iune climaterică. poligrafie. Legumicultură. Suprafa a: 5. în Alpii Retici . Davós Dãrmãnéºti [da´voos] Débreþin (Debrecen) Déccan (Dekkan) Délaware Délaware [´del¬we¬r] Delft Délhi [´deli] Délos (Dhílos) Délta Dúnãrii [´dilos] insulă grecească în Marea Egee. med. Ad. mangan. .8 mii loc. alimentară. Institut de cercetări nucleare. maşini agricole. oraş în E Ungariei. rogozuri). Centru industrial (construc ii de maşini. plante oleaginoase. pelicani etc. At. Universită i. şantiere navale. Rafinărie de petrol. XIII. oraş în E Elve iei. orez. lemn. fluviu în SUA. Suprafa a: 3. Explorată de John Davis în 1585 şi 1587. grinduri. Aici este situat oraşul cu acelaşi nume. Zăcăminte: cărbuni. vulpi. mistre i. care îndeplineşte func ia de capitală a ării. Narbada . Sporturi de iarnă. faian ă). Fabrici de cherestea. alimentare. confec ii. ra e şi gîşte sălbatice. Creşterea animalelor. pe teritoriul României (4340 km2) şi pe teritoriul Ucrainei (710 km2). diamante.. Universitate. încăl ăminte.2 mii loc. Include mai multe bra e şi ramifica ii ale fluviului. Export de copră. Vestigii arheologice. Monumente gotice (sec. Relief stîncos (alt. Hidrocentrală. în sec. Universitate. Cunoscut din 1075. 8. XIII). Lungime: 129 km. cablu. Industrie prelucrătoare de materii prime agricole. produse chimice şi farmaceutice. Monumente arhitectonice şi istorice. Păduri rare. în conurba ie. produse chimice şi farmaceutice. Popula ia: 666. minereu de fier. pe rîul Uz . max. Şantiere navale. orez. savane. Muzee. între Groenlanda şi partea de S-E a insulei Baffin . textilă. Este străbătut de rîurile Mahanadi. Universitate. Turism. loc. Lă ime: 65 km. Centru financiar şi comercial. Industrie a lemnului şi a plantelor textile. situat în depresiunea cu acelaşi nume. 216 mii loc. În E şi V se înal ă Mun ii Ga i (alt. Muzeu. Important nod de comunica ii. Zonă piscicolă. hermine etc. Faună variată: berze. Navigabil. 14. prelucrarea lemnului.4 mii km 2. oraş în V Olandei. Bacău).

Demavénd (Demâvánd) Dénver

[´denv¬r]

vulcan stins, cel mai înalt vîrf în masivul Elbrus , în N Podişului Iranian. Alt.: 5604 m (după alte informa ii – 5671 m). Zăpezi, ghe ari. Izvoare termale. Turism. oraş în V SUA, centrul adm. al statului Colorado. 2,29 mil. loc. în conurba ie. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Industrie constructoare de maşini (avioane, utilaj minier), electronică, alimentară (conserve de carne, zahăr). Expl. de cărbune şi minereuri polimetalice. Universitate. Muzeu de artă. Grădină botanică. Turism. oraş în partea centrală a Marii Britanii (Anglia). 220 mii loc. în conurba ie. Nod de comunica ii. Industrie metalurgică, constructoare de maşini (automobile, motoare pentru avioane), chimică, textilă (mătase), por elan. Catedrală (sec. XVI), edificii (sec. XVI–XVIII). Muzeul mătăsii. oraş în centrul SUA, centrul adm. al statului Iowa. 198 mii loc. (393 mil. loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Aeroport. Industrie constructoare de maşini agricole, aeronautică, chimică, de ciment, alimentară (conserve de carne). Centru comercial (porumb, vite). Universitate. rîu, afluent pe stînga al Niprului , Ucraina. Lungime: 1130 km. Navigabil pe o distan ă de 535 km.

Dérby

[´daabi]

Des Moines

[di´moin]

Desná Dessáu [´desau]

oraş în E Germaniei (Halle), situat pe rîul Mulde. 105 mil. loc. Industrie variată: metalurgie, construc ii de maşini (vagoane, maşini-unelte, echipament electric), instrumente de precizie, esături, produse alimentare. Muzeu de artă. Palat (sec. XVII). oraş în N SUA (Michigan), situat pe ărmul lacului Erie . 1,3 mil. loc. (5,2 mil. loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Important centru industrial (concernele de automobile “Ford“, “Chrysler“, “General Motors“), siderurgie, construc ii de maşini-unelte, produse chimice. Şantiere navale. Rafinării de petrol. Universită i. Muzeul de istorie a automobilelor. Comunitate românească în SUA. municipiu în România, centrul adm. al jud. Hunedoara, situat pe valea Mureşului. 77,5 mii loc. Industrie extractivă (aur, argint, cupru, pirită, andezit), constructoare de maşini, de ciment, sticlă, por elanuri şi faian ă, de prelucrare a lemnului, de produse alimentare. Teatru. Muzeu. Sta iune balneoclimaterică. Monumente arhitectonice şi istorice (sec. XIII–XVII). Turism.

Detróit

[di´troit]

Déva

Dévon Dezfül Dhâkâ (Dácca)

[´devn]

insulă nepopulată în Arhipelagul Arctic Canadian. Suprafa a: 55,3 mii km2. Relief montan. Ghe ari. (Dizfúl) [diz´ful], oraş în S-V Iranului. 122 mii loc. Întreprinderi de pielărie, morărit, covoare. Centru comercial (bumbac, orez). Vestigii antice. capitala statului Bangladesh, port în delta Gange–Brahmaputra. 6,55 mil. loc. în conurba ie. Centru industrial şi comercial. Întreprinderi de prelucrare a metalelor, textile (bumbac, iută), de produse chimice, alimentare. Meşteşugărit textil, giuvaiergerie. Cercetări nucleare. Universitate. Muzee. Monumente de arhitectură (sec. XVII).

Dhaulagíri

[dh¬wlaa´giri]

vîrf în mun ii Himalaia, unul dintre cele mai înalte din lume (al şaselea). Alt.: 8 172 m. Acoperit de zăpezi şi ghe ari.

Diéppe

[djep]

oraş în N Fran ei (Normandia), port la Marea Mînecii. 44 mii loc. în conurba ie. Şantiere navale. Industrie chimică. Prelucrarea fildeşului. Pescuit. Sta iune balneară. Biserică (sec. XIII–XVI). Castel (sec. XV–XVII), astăzi muzeu. Turism. oraş în E Fran ei (Burgundia). 152 mii loc. (231 mii loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Centru industrial (locomotive, echipament optic şi electric, produse chimico-farma-ceutice şi alimentare). Pia ă viticolă (vinuri de Burgundia). Universitate. Monumente arhitectonice de cult şi istorice (sec. XIII–XV). Muzee. Vestigii arheologice. Alpii ~, lan muntos dispus în lungul litoralului Mării Adriatice, în S Sloveniei, Croa iei, Bosniei şi Her egovinei, pînă în Albania. Lungime: 1000 km. Alt. max.: 2522 m. Păduri de conifere şi foioase. Se mai numesc Alpii Ilirici sau Dalmatici . jude în partea central-sudică a României, în zona Subcarpa ilor. Suprafa a: 4,05 km2. Popula ia: 558 mii loc. Centru adm.: oraşul Tîrgovişte. Relief muntos şi de cîmpie. Zăcăminte: petrol, gaze naturale, lignit, sare, gresie, ghips, calcare. Păduri de conifere şi de foioase. Ramuri industriale: construc ii de maşini, materiale de construc ii, energie electrică, aparataj electric, produse ceramice, mobilă, produse textile şi alimentare. Culturi cerealiere. Pomicultură. Creşterea animalelor. Sta iuni balneoclimaterice. Mănăstiri. Monumente arhitectonice şi istorice. Turism.

Dijón

[dí´…õ]

Dinárici

Dîmboviþa

Dîmboviþa

Djiboúti

[d…i´buuti]

rîu în S României, afluent pe stînga al Argeşului , la Budeşti. Lungime: 268 km. Izvorăşte din N mun ilor Iezer , trece prin mai multe localită i, inclusiv prin capitala ării Bucureşti, unde are cursul canalizat. capitala Republicii Djibouti, port în golful Aden . 383 mii loc. în conurba ie. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Centru industrial (prelucrarea petrolului, repara ii navale, întreprinderi de pielărie). Export de cafea, piei, semin e oleaginoase. República ~, stat în E Africii, situat între Eritreea, Etiopia, Somalia, golful Aden şi strîmtoarea Bâb el-Mandeb . Pînă în 1977 s-a numit Somalia Franceză . Suprafa a: 23 mii km2. Popula ia: 473 mii loc. Capitala: Djibouti . Limbi oficiale: araba, franceza. Relieful ării este format de platouri joase (alt. 400–500 m) şi de reg. muntoase (Massif de Goda, Mousa Ali ). Climă tropicală aridă. Vegeta ie de semideşert. Industrie bazată pe exploatarea petrolului, extrac ia sării de mare, recoltarea perlelor şi a bure ilor de mare. Mici întreprinderi industriale (de pielărie, materiale de construc ii, textile, confec ii) şi alimentare (produse lactate, ape minerale). Centrale electrice. Ocupa ia principală a locuitorilor este creşterea animalelor (oi, capre, cămile) şi pescuitul. Planta ii de cafea. Exportă piei, blănuri, cafea, sare, produse din carne şi peşte. Importă maşini şi utilaje industriale, mijloace de transport, produse alimentare. Căi ferate: 106 km. Căi rutiere: 3067 km. Admis în ONU la 20 septembrie 1977.

Djiboúti

Dobrógea

provincie istorică în S-E României, între Dunăre şi Marea Neagră. Suprafa a: 15,46 mii km2. Popula ia: 600 mii loc. Populată din antichitate de geto-daci, a făcut parte din statul lui Burebista. A intrat în componen a Imperiului Roman şi a celui Bizantin. În sec. XIV, aici s-a constituit o forma iune politică, condusă succesiv de Balica, Dobrotici (din 1348), Ivanco (din 1348). A fost cucerită de turci (1417), pe cînd făcea parte din ara Românească. În 1878 este retrocedată României. Din 1940 partea de S a provinciei (Cadrilaterul) intră în componen a Bulgariei.

Dobrúºa

Mănăstírea ~, mănăstire în Republica Moldova, situată pe teritoriului satului cu acelaşi nume (rn. Teleneşti). Construită în 1822 pe lîngă un schit de lemn din 1772. Are trei biserici, cea principală cu hramul Sf. Nicolae . Dispunea de o bogată bibliotecă cu căr i laice şi religioase. grup de insule în arhipelagul grecesc Sporadele de Sud , în Marea Egee, situat în apropierea ărmului sud-vestic al Asiei Mici. Suprafa a: 2,7 mii km2. Popula ia: 163 mii loc. Relief muntos. Legumicultură. Citrice, măslini, vi ă de vie. Pescuit. Turism. capitala Tanzaniei (din 1974), situată la 1130 m alt. 46,2 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, aerian, rutier). Industrie uşoară, de prelucrare a materiei prime agricole (arahide, hrişcă, struguri), de cherestea, de pielărie. Pia ă agricolă. Muzeu geologic. capitala statului Qatar, port în golful Persic. 237 mii loc. în conurba ie. Aeroport interna ional. Centru industrial (prelucrarea metalelor, rafinării de petrol) şi comercial (export de peşte şi perle). Artizanat. Universitate. jude în S şi S-V României, pe cursul inferior al Jiului . Suprafa a: 7,41 mii km2. Popula ia: 757 mii loc. Centru adm.: Craiova . Relief colinar în N şi de cîmpie în S. Resurse: petrol, gaze naturale, materiale de construc ii. Industrie constructoare de maşini (locomotive, tractoare, automobile), electrotehnică, chimică, textilă, alimentară. Culturi agricole: cereale (grîu, porumb, secară), floareasoarelui, sfeclă de zahăr, legume, plante furajere. Viticultură. Pomicultură. Avicultură. Mănăstiri. Castre. Muzee. Turism. Uniunea ~, stat insular, situat în arhipelagul Antilele Mici , între Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. Suprafa a: 751 km2. Popula ia: 75 mii loc. Capitala: Roseau . Limba oficială: engleza. Relief muntos şi de cîmpie joasă. Climă tropicală umedă. Vegeta ie specifică zonelor tropicale. Economie bazată pe industria uşoară (forestieră, de prelucrare a materiei prime agricole) şi pe cea alimentară. Planta ii de bananieri, citrice, arbori de cafea, trestie de zahăr, tutun. Pescuit. Turism. Exportă banane, citrice, rom, sucuri. Importă maşini şi utilaje industriale, mijloace de transport, combustibili, mărfuri de larg consum, produse alimentare. Căi rutiere: 750 km. Admis în ONU la 18 septembrie 1978.

Dodecanéz

Dodóma

Dóha (Al-Dawhah)

Dolj

Dominíca

Dominicánã

República ~, stat insular în America Centrală, situat în partea de E a insulei Hispaniola (din arhipelagul Antilele Mari), între Haiti, Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. Suprafa a: 48,4 mii km2. Popula ia: 8,98 mil. loc. Capitala: Santo Domingo . Limba oficială: spaniola. Relieful este format de culmi muntoase, cu înăl imi de pînă la 3175 m ( Pico Duarte ), şi de cîmpii interioare fertile. Climă tropicală umedă. Vegeta ie montană tropicală şi de savană. Pădurile ocupă 25% din teritoriul ării. Industrie extractivă (bauxită, minereuri de fier, cupru, aur, cobalt, titan) şi prelucrătoare a produc iei agricole. Se cultivă trestie de zahăr, banane, orez, cacao, cafea, tutun, exportate în cantită i mari. Importă maşini şi utilaje industriale, produse petroliere, chimice, textile. Căi ferate: 1 670 km. Căi rutiere: 11400 km. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. fluviu în Federa ia Rusă. Lungime: 1870 km. Izvorăşte din Podişul Central Rusesc, trece prin Voronej şi Rostov pe Don şi se varsă în Marea Azov. Navigabil pe 1355 km. Este unit cu Volga printr-un canal navigabil. Denumit în antichitate Tanais . oraş în Republica Moldova, reşedin ă a raionului Donduşeni. 12 mii loc. Industrii (materiale de construc ii, repara ii mecanice, produse alimentare). Biserica Sf. Ierarh Nicolae . Întemeiat în 1897. rîu în Ucraina şi Federa ia Rusă, afluent pe dreapta al Donului . Lungime: 1053 km. Navigabil pe 222 km. bazin carbonifer (huilă) în Ucraina şi în Federa ia Rusă, situat de o parte şi de alta a Done ului . Suprafa a: 60 mii km2. Important centru industrial (energetică, siderurgie, construc ii de maşini, produse chimice şi cocsochimice, materiale de construc ii). Denumirea mai veche: Donbass . comună în Republica Moldova (rn. Orhei). 1890 loc. Casa memorială “Alexandru Donici“. Pînă în 1966 s-a numit Bezin . At. doc. în 1436. rîu în România, afluent pe dreapta al Bistri ei , la Vatra Dornei. Lungime: 50 km. Izvorăşte din N mun ilor Călimani . municipiu în România (jud. Botoşani), situat pe rîul Jijia. 35,5 mii loc. Uzine şi fabrici (construc ii de maşini-unelte, prelucrarea lemnului, confec ii, tricotaje, sticlărie, por elan). Muzeele memoriale “Mihai Eminescu“, “George Enescu“. Biserici (sec. XV, XVIII). At. doc. ca tîrg în 1407 şi ca punct de vamă în 1408. oraş în N-V Germaniei (Renania de Nord–Westfalia), port pe canalul Dortmund–Ems . 603 mii loc. Centrul industrial al Ruhrului: siderurgie, construc ii de maşini (vagoane, armament), aparatură electrotehnică, produse chimice. Expl. de cărbune (huilă). Fabrici de bere. Universitate. Muzee. Monumente edilitare şi istorice (sec. XIII–XV). At. doc. în 885. oraş în V Marii Britanii, port la Marea Irlandei, centrul adm. al insulei Man . 23 mii loc. Ape minerale. Sta iune balneară. Turism. oraş în S-E Marii Britanii (Anglia), port la strîmtoarea cu acelaşi nume. 35 mii loc. Industrie siderurgică, constructoare de maşini. Şantier naval. Pescuit. Muzeu. Turism. Denumit în epoca romană Dubris . oraş în E SUA, centrul adm. al statului Delaware. 28 mii loc. Comer extern. Muzeu.

Don

Donduºéni

Donéþ Donéþk

Dónici Dórna Dorohói

Dórtmund

[´dortmunt]

Doúglas Dóver

[´dugl¬s] [´douv¬]

Dóver

Drághiºte (Drábiºte) Dragomírna

rîu în Republica Moldova, afluent pe dreapta al Racovă ului . Lungime: 66 km. Izvorăşte din apropierea localită ii Romancău i (Ucraina, reg. Cernău i). Mănăstirea ~, mănăstire de maici în România, situată în com. Mitocul Dragomirnei (jud. Suceava), ctitorie a mitropolitului Anastasie Crimca. Două biserici de la începutul sec. XVII. Picturi murale. Incintă fortificată. Muzeu de artă veche. rîu în Europa Centrală, afluent pe dreapta al Dunării . Lungime: 898 km. Izvorăşte din Mun ii Alpi (Italia), traversează Austria şi formează pe o por iune grani a Ungariei cu Croa ia. Hidrocentrale. oraş în E Germaniei (Saxonia), port pe fluviul Elba . 485 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, fluvial, aerian). Important centru industrial (construc ii de maşini electrice, de aparate fotografice şi de filmat, mecanică fină, optică, aparataj electronic, utilaj industrial, por elanuri, faian ă, produse alimentare) şi cultural (institu ii de cercetări ştiin ifice, universitate, teatre, biblioteci, muzee, pinacotecă). Monumente de artă arhitectonică şi istorice. At. doc. în 1216. rîu în Albania, format prin unirea Drinului Alb şi a Drinului Negru . Lungime: 280 km. Se varsă în golful cu acelaşi nume al Mării Adriatice. rîu în Europa Centrală, afluent pe dreapta al fluviului Sava . Lungime: 320 km. Străbate teritoriul Muntenegrului şi formează, pe cursul inferior, grani a Bosniei şi Her egovinei cu Serbia. Hidrocentrală. municipiu în S-V României, centrul adm. al jud. Mehedin i, port pe partea stîngă a Dunării. 120 mii loc. Nod hidroenergetic şi de naviga ie Por ile de Fier I , cu cea mai mare hidrocentrală din România. Centru industrial (vagoane, aparate de măsurat şi control, anvelope, materiale de construc ie, prelucrarea lemnului, celuloză, hîrtie, mobilă, placaje, produse alimentare). Şantier naval. Monumente: ruinele castrului roman Drobeta , ale Podului lui Traian , vestigiile unei cetă i medievale, ale unor străvechi aşezări omeneşti (sec. XIII–XVI) ş.a. At. doc. în 1233 cu denumirea Severin . Actualul nume a fost atribuit mun. în 1972.

Dráva

Drésda (Drésden)

Drin (Dríni) Drína

Drobéta-TúrnuSeverín

Dróchia

oraş în Republica Moldova, situat la 178 km N-V de Chişinău, reşedin ă a raionului Drochia. 22 mii loc. Nod de comunica ii. Mici întreprinderi industriale (repara ii mecanice, materiale de construc ie, produse alimentare). Catedrala Adormirea Maicii Domnului. Muzeu. Întemeiat în 1895. emirat în Emiratele Arabe Unite, situat pe ărmul S-E al Golfului Persic . Suprafa a: 3,9 mii km2. Popula ia: 586 mii loc. Centru adm.: Dubai . Expl. de petrol. Pescuit de perle. oraş în Emiratele Arabe Unite, centrul adm. al emiratului cu acelaşi nume, port în Golful Persic . 350 mii loc. Aeroport interna ional. Pescuit. Lácul de acumuláre ~, lac în E Republicii Moldova, pe cursul mediu al Nistrului, format prin construirea barajului hidrocentralei de la Dubăsari (1954). Lungime: 128 km. Lă ime: 0,2–2 km. Suprafa a: 6750 ha. Ad. max.: 7,5 m.

Dubái

Dubái Dubãsári

XIX). Escaladat în 1855 de o expedi ie britanică.5 mii loc. At. în 1702. Fabrici de conserve. 50 mii loc. oraş în V Germaniei (Renania de Nord–West-falia). Navigabil pe cca 200 km. 36. port la Marea Irlandei. VII. Important centru turistic şi balneoclimateric pe coasta Dalma iei. 9 mii loc. sticlărie. Mare centru industrial şi cultural. hîrtie. At. expl. minereu de fier. 538 mii loc. Castel (sec. 68 mii loc. biserici). port la Marea Adriatică. cel mai înalt vîrf al Alpilor Pennini. 478 mii loc. Cuvioasa Parascheva (sec. mănăstiri. la grani a dintre Italia şi Elve ia. topitorie de in. XVII. (240 mii loc. Muzeu. doc.: 4638 m.5 mii loc. Nod de comunica ii. Centru de cercetări nucleare (din 1956). Industrie siderurgică şi constructoare de maşini. textile. Muzee. În 1908 astrofizicianul N. 86 mii loc. Universitate. Export de petrol. Monumente arhitectonice în stil romanic. în sec. oraş în Croa ia. siderurgie. în apropiere de oraşul portughez Porto. Centru industrial (şantiere navale. Grădină zoologică. port pe rîul Ruhr . Mici întreprinderi industriale (fermentarea tutunului. oraş în SUA (Minnesota). constructoare de maşini grele şi navale. gotic şi renascentist (palate. construc ii de locomotive şi automobile. Uzine metalurgice. Alt. în conurba ie). la 128 km N de Moscova. fluviu în Spania şi Portugalia. capitala Irlandei. situat pe fluviul Volga . Industrie locală: prelucrarea lemnului. în masivul Monte Rosa . oraş în România (jud.Dubãsári oraş în E Republicii Moldova. port de mare trafic la Lacul Superior . oraş în Federa ia Rusă. ca aşezare rurală în 1332. Catedrală armenească (sfîrşitul sec. grîu. Lungime: 938 km. doc. fabrici de produse alimentare. Criuleni). confec ii. pe malul stîng al Nistrului. de argile. bere. de cărbuni. în anul 291. comună în Republica Moldova (rn. Sibiu). Se varsă în Oceanul Atlantic. Hidrocentrală. doc. XVIII). Hidrocentrale. morărit. Academie de ştiin e şi de artă. At. confec ii. Biserica Sf. situată pe malul drept al Nistrului. Universitate. Donici a instalat aici primul observator astronomic din Basarabia. produse alimentare). Şantiere navale. At. la confluen a cu Rinul. sucuri naturale). Aeroport interna ional. XVI). Hidrocentrală. Muzeu de artă. situat pe rîul Tîrnava Mare . cocsochimice şi de prelucrare a petrolului. Două universită i. Catedrală (sec. Grădină zoologică. Teatre. doc. Expl. XI–XIII). materiale de construc ii. Cunoscut din sec. produse chimice. cauciuc. 6. Dubãsárii Vechi Dúblin [´dublin] Dubná Dubróvnik Dúero [´dwero] Dufourspitze Duisburg [dü´fur¿pitse] [´düisburk] Dulúth [d¬´luq] Dumbrãvéni .

lînă). România şi Bulgaria. oraş în Noua Zeelandă (Insula de Sud).Hr. centrul adm. antimoniu. port la Marea Adriatică. tutun. alimentară (bere). Tulcea. mobilă). Tisa. Slovacia şi Ungaria. Viena. Lă imea Dunării oscilează între 20 şi 100 m şi între 100 şi 350 m. Sava. port la Marea Nordului. in). 201 mii loc.2 mil. Biserica Sain Mary (sec. Industrie a mineritului (minereuri de fier. Fondat în 1556. loc. Navigabil de la Ulm (Germania) şi pînă la vărsare. Întreprinderi de prelucrare a petrolului. (Epidamos ). chimică. Aeroport. uzine chimice. zinc. Universitate. produse chimice. România şi Republica Moldova. în conurba ie. fabrici de conserve din peşte. maritime. Izvorăşte din E mun ilor Pădurea Neagră (Schwarzwald). aur. Călăraşi. Sta iune balneoclimaterică. feroviare.2 km 2. 1. Pescuit. a lemnului. produse de cauciuc. VII î. stat în Mexic. oraş în N Fran ei (Flandra). III î. Sulina. ( Dyrrachium ). prelucrarea tutunului şi pieilor. în conurba ie. Culturi principale: porumb. textilă (iută. alimentară. încăl ăminte. oraş în V Albaniei. 175 mii loc. Prut ş. loc. 117 mii loc. Morava. Giurgiu. Industrie siderurgică. Centru industrial: şantiere navale. traversează teritoriile ărilor: Germania. în special a bovinelor. Industrie poligrafică. mangan. Porturi: Ulm. Timiş. Prelucrarea petrolului. Nod de comunica ii. România şi Serbia şi Muntenegru. Afluen ii principali: Inn. Bratislava. port la Oceanul Pacific. Resurse naturale: minereuri de fier. port la Oceanul Indian. zahăr. Pe teritoriul României are lungimea de 1075 km. Linz. Belgrad. Gala i. oraş în V Mexicului. Austria. cromit. Bază pentru vînatul de balene. petrochimică. Sta iune balneoclimate-rică. Hron. textilă. oraş roman în sec. plumb. fabrici de zahăr) şi comercial (export de cărbune. Prin canalele Rin–Main–Dunăre şi Dunărea–Marea Neagră asigură o legătură fluvială navigabilă între Marea Nordului şi Marea Neagră (3500 km) Dundée [dun´dii] oraş în N-E Marii Britanii (Sco ia).4 mil. Capitala: Durango . 416 mii loc. Muzeu de istorie naturală. textilă. Gheorghe). Drobeta-Turnu-Se-verin. România. Siret. Lungime: 2 860 km. Olt. Muzee de artă. Drava. Croa ia şi Serbia şi Muntenegru. aparataj electrotehnic. aur. Universitate. Construc ii navale şi de maşini. Ungaria.Hr. Centru industrial (prelucrarea petrolului şi lemnului. argint. bumbac. Este numit şi Victoria de Durango . Váh. antimoniu. al statului cu acelaşi nume. Colonie grecească în sec. formînd pe parcurs grani a dintre unele state (Slovacia şi Austria.Dúnãrea fluviu în Europa Centrală. argint). Industrie minieră. a. prelucrarea peştelui. a. Ismail ş. Ucraina). Dúrrës [´dur¬s] . Jiu. şi se varsă în Marea Neagră prin trei guri (Chilia. Nod de comunica ii aeriene. Centru industrial (construc ii navale şi de maşini. ulei de măsline. Şantiere navale. XIV). sf. 86 mii loc. Creşterea animalelor. port la Marea Nordului. Popula ia: 1. Argeş. Budapesta. Suprafa a: 123. Brăila. Dunédin [du´niidin] Dúnkerque [´dõkerk] Durángo Durángo Dúrban [´d¬¬b¬n] oraş în Republica Africa de Sud (Natal). Ialomi a. textile. în conurba ie. Export de cereale.

oraş în V Germaniei. de materiale de construc ii. banane. alimentară. Dvína de Nord Éastbourne Ébru Ecimiadzín Ecuadór . Se mai cultivă grîu. Vestigii arheologice cu vechime de cca 300 mii de ani. situată în valea Ghissara. Limba oficială: spaniola. Centru sportiv şi turistic. Biserici (sec. Sta iune balneară. crevete. 60 mii loc. de pielărie. Nod de cale ferată. Climă tropicală umedă. Este legat prin canale de fluviul Volga . Popula ia: 13. Obiectiv turistic. Capitala: Quito . de hîrtie. Pînă în 1945 s-a numit Vagarşapat. 90 mii loc. comună în Republica Moldova (rn. chimică. Căi ferate: 965 km. Parcuri na ionale. XI. Suprafa a: 300 m2. Navigabil pe cca 525 km. manioc. textilă (combinat de bumbac). Denumită în anii 1929–1961 Stalinabad . Muzee. Rîşcani). Lungime: 750 km. port pe fluviul Rin. Resurse naturale: petrol. Industrie extractivă. de utilaj minier şi de automobile (firma “Auto–Union“). Pescuit. Industrie constructoare de maşini. chimice. Vegeta ie: păduri cu arbori de esen e pre ioase (50% din teritoriu).5 mil. arbori de cafea şi de cacao. în apropiere de Arhanghelsk. Monumente istorice şi de artă arhitectonică (sec. XIII–XVIII). Importă maşini şi mijloace de transport. Se formează prin unirea rîurilor Suhona şi Iug şi se varsă printr-o deltă în Marea Albă. constructoare de maşini. Se cresc animale (bovine. Columbia şi Perú. cupru. Aero-port interna ional. savane. zinc. Grotă în malul stîncos al rîului. Căi rutiere: 45 mii km. centrul adm. Aeroport. Universitate. Suprafa a: 384 mii km2. întreprinderi textile. platină. Fondat în sec. oraş în V Armeniei. Exportă petrol. peşte. fluviu în N-E Spaniei. cacao. IV–VII). Cascadă pe rîul Ciuhur . mărfuri de larg consum. [´iistboon] oraş în S-E Marii Britanii (Anglia). Planta ii de bananieri. pe ărmul Mării Mînecii. alimentară. la S de Londra. Nod de comunica ii. Tîrguri interna ionale. stat în N-V Americii de Sud. de confec ii. alimentare. Hidrocentrale. A fost capitala Regatului Armeniei (184–344). aur. Muzee. bumbac. cartofi. Lungime: 18 m. constructoare de vagoane. Institu ii financiar-bancare. Industrii (constructoare de maşini. lame). traversat de ecuator. la 1 200 m alt. de pielărie. Meşteşuguri. trestie de zahăr. Se varsă în Marea Mediterană. fluviu în Federa ia Rusă. argint. 595 mii loc. Duºanbé capitala Tadjikistanului. Pescuit. Relief de cîmpie. la 20 km de Erevan. Lungime: 928 km. Centru industrial şi comercial. turism. Navigabil în aval de Saragosa. cafea. 578 mii loc. Uzine siderurgice. al landului Renania de Nord–Westfalia. porumb.Duruitoárea Duruitoárea Düsseldorf [´düs¬ldorf] cascadă în două trepte (30 m înăl ime) pe versantul de N-V al masivului Ceahlău (România). de sticlărie. coline. VII). mase plastice. Iriga ii (orezării). ovine. Înăl ime: 7–10 m. loc. Nod de comunica ii. Universitate. Catedrală (sec. alimentară). República ~. electronice. textilă. produse petroliere. admis în ONU la 21 decembrie 1945. Academie de ştiin e. construc ii de maşini. Reşedin ă a mitropoliei armene. orez. podiş şi mun i. situat între Oceanul Pacific.

la 1913 m alt. cîmpii de litoral. textile. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. stat în N-E Africii. At. grîu. Márea ~. lac tectonic în E Africii. centrul adm. aparataj electronic. Universitate. 9 800 loc.15 mii km2. XI). Centru balneoclimateric. Limba oficială: araba. manioc. în 1431. Industrii (materiale de construc ii. sticlărie. Muzee. Suprafa a: 1 mil. XI). Căi rutiere: 47387 km. la grani a dintre Republica Democrată Congo şi Uganda. fier. At. comercial şi cultural. Suprafa a: 2. al provinciei Alberta . Importă maşini şi utilaje industriale. Izmir. Asia Mică şi insula Creta . în 1785. At. Rafinării de petrol. doc. [´edm¬nt¬n] oraş în Canada. reşedin a raionului cu acelaşi nume. Muzee.: 111 m. conserve de carne etc. constînd din două sta iuni: Eforie Nord şi Eforie Sud . în conurba ie. în conurba ie. aur. petrolieră. Exportă grafit şi alte minereuri. max. zahăr. mărfuri de larg consum. doc. Industrie extractivă (grafit. Nod de comunica ii. Vegeta ie săracă. 850 mii loc. prelucrarea lemnului. Căi ferate: 8 800 km. petrol. Culturi principale: orez. loc. Édmonton Édward [´edw¬d] (Éduard) Eforíe Egée Egípt Éindhoven [´einhoov¬] oraş în S Olandei. morărit. Turism. Muzee. oraş în S-E României. Muzee. cafea. marmură). deşerturi. 21 mii loc. bata i. Pescuit. piper. Universitate. Ad. cuişoare. construc ii de maşini. Se cresc animale pentru carne. Israel. învecinat cu Libia. Sanatorii. capitală a Sco iei (1437–1707). vanilie. produse alimentare). fasole. Biblioteci.Édinburgh [´edinb¬r¬] oraş-port în N-E Marii Britanii (Sco ia). Comunică cu Marea Marmara prin strîmtoarea Dardanele . Reşedin ă regală (sec. prelucrarea cărnii. 260 mii loc. uzine chimice. trestie de zahăr. doc.8 mil. Pireu . Nod de comunica ii. uraniu. repara ii mecanice. între peninsula Balcanică. Suprafa a: 191 km2. bumbac. celuloză. . Castelul ducilor de Edinburgh (sec. Centru industrial (siderurgie. mijloace de transport. Popula ia: 70. Relief: regiuni muntoase şi de podiş. tropical-de-şertică (în V) şi mediteraneană (în N). República Arábă ~. hîrtie). Aeroport interna ional. chimică (îngrăşăminte de fosfa i). Climă tropical-umedă (în E). Aeroport. Institute de cercetări. în bazinul Nilului . Biblioteci. între lacul Techirghiol şi Marea Neagră .). ca oraş din 1232. Grădină botanică. Baze de tratament. Ad. la 202 km N-V de Chişinău. Catedrală gotică (sec. max. produse alimentare. Porturi: Salonic. pe traseul Băl i–Briceni. Naviga ie intensă. XII). km 2. porumb. mare la E de Marea Mediterană. Sudan. textile. Turism. bumbac. Marea Mediterană şi Marea Roşie. Parc na ional. cuprinzînd şi peninsula Sinai din Asia. Pescuit. alimentară (ulei. Centru industrial: siderurgie. 635 mii loc. Édineþ oraş în Republica Moldova. Vasile cel Mare (1870). Capitala: Cairo . Turism. trestie de zahăr. produse din sticlă. zahăr.: 2 561 m. tutun. prelucrarea lemnului. Biserica Sf. textile.

pînă la 3000 m). palate neoclasice. Între anii 1924 şi 1991 sa numit Sverdlovsk . Industria lemnului şi tutunului.19 mil. mase plastice. 1. Germania). construc ii de maşini grele. S-a mai numit Novorossiisk (1796–1802) şi Dnepropetrovsk (1927–1991). Teatre. fluviu în partea centrală a Europei (Cehia. insulă în N Arhipelagului Arctic Canadian. Aeroport. Fondat în 1664. Saale. afluent pe dreapta al Prutului . în partea de E a mun ilor Ural . situat pe Nipru . Fondat în 1865. poligrafice. pe rîul Iset . Nod de comunica ii. şantiere navale. uzine de materiale de construc ii. cu două cratere la alt. Întemeiat în 1723. Sta iuni meteorologice.38 mil. [i´liz¬b¬q] oraş în N-E SUA (New Jersey). de produse alimentare (ulei de măsline). rulmen i. aparataj electronic. Nod de comunica ii. Acoperit în mare parte cu ghea ă (1/3 din teritoriu). Observator astronomic la 4250 m alt. Izvorăşte din Mun ii Sude i şi se varsă printr-un estuar în Marea Nordului. Nod feroviar. Teatre. întreprinderi de prelucrare a petrolului. cel mai înalt vîrf din mun ii Caucaz (Caucazul Mare). Lungime: 68 km. Relief muntos (alt. fabrică de mobilă. XVIII). produse alimentare. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Străbate regiunea colinară a Fălciului şi depresiunea Elanului . loc. suburbia oraşului New York. Mare centru industrial: siderurgie. Universitate. Ruinele unei cetă i medievale. oraş în Federa ia Rusă. Ghe ari. S-a mai numit Stepnoi (1944–1957). Muzee. Universitate. rîu în E României. vulcan stins. la S-E de Tirana. Lungime: 1 165 km. Centru industrial: siderurgie. 1. Havel. electrotehnice. construc ii de maşini agricole. la N-V de insula Groenlanda . construc ii de maşini. Catedrală. textile. materiale de construc ii. Ekaterinosláv Elán Élba Elbasán (Elbasani) Élbrus Elistá Elizabéth Éllesmere [´elzmi¬] . Muzeu. oraş în Albania. capitala Republicii Autonome Kalmîkia. Palatul Potiomkin (sec. Muzee. Afluen i: Vltava. oraş în S Ucrainei. 85 mii loc. 5 642 m (la V) şi 5595 m (la E). turism. Industrie grea (siderurgie. Navigabil pe 947 km. 93 mii loc. uşoară şi alimentară. de material feroviar). alimentare. loc.5 mii km2. Este legat prin canale cu alte sisteme hidrografice. material feroviar. Universitate. de ciment. 110 mii loc. mobilă. medicamente. Aplinism. Suprafa a: 200. chimice. Elsterul Negru .Ekaterinbúrg oraş în Federa ia Rusă. Muzeu. port la Oceanul Atlantic.

sfeclă de zahăr. Suprafa a: 41. porcine). îngrăşăminte chimice. italiana. Suprafa a: 83. lînă. stat în America Centrală. Activită i financiar-ban-care. loc. Creşterea vitelor (bovine. în deosebi brînzeturi. Recoltarea perlelor. Se cultivă grîu. tutun.4 mil. cartofi. Sta iune balneologică. În oaze se cultivă curmali. Exportă produse petroliere. combustibili. porumb. Creşterea animalelor (ovine. loc. stat în S-E Peninsulei Arabe. material rulant. extractivă (petrol. porci). Industrie energetică. Întreprinderi textile şi alimentare. piei. perle. Relief predominant muntos şi de podiş. grîu. situat pe ărmul estic al Oceanului Pacific. Climă tropicală deşertică. prelucrătoare şi de produc ie (mase plastice. fibre de agave. Construc ii de automobile şi maşini agricole. esături de bumbac şi de mătase. în bazinul Volgăi inferioare. Căi ferate: 602 km. Capitala: San Salvador . păşuni alpine. Păşuni şi fîne e naturale bogate. cereale. mijloace de transport. brînzeturi. Centru adm. Suprafa a: 21 mii km2. mărfuri de larg consum. Căi rutiere: 4360 km. Culturi agricole: cafea. Limba oficială: spaniola. limitată în E de mun i. lapte praf). Creşterea animalelor de rasă superioară (vaci. minereuri neferoase şi de sulf). fibre de bumbac. aparate de precizie. orez. suprafa a: 22. produse alimentare. Expl. Capitala: Berna . Vegeta ie deşertică şi de oaze. fibre sintetice. situat pe ărmul Golfului Persic şi al golfului Oman . pomi fructiferi. Austria. Importă materii prime industriale. cu o cîmpie îngustă pe litoral. motoare. loc.4 mil. secară. franceza. Exportă maşini şi utilaje industriale. porumb. stat în Europa centrală. gaze naturale). Honduras şi Oceanul Pacific. mărfuri de larg consum. bumbac. Popula ia: 7. între Guatemala.38 mil. Vegeta ie: arbori de esen e pre ioase (30% din teritoriu). Culturi agricole: citrice. construc ii de maşini (turbine. loc.El Salvadór República ~. Popula ia: 4 mil. orz. Limba oficială: araba. mătăsuri. gaz lichefiat. produse farmaceutice. aparate electronice. Suprafa a: 152–200 km2. bumbac. balsam de Perú. Capitala: Abu Dhabi . Turism dezvoltat. Limbi oficiale: germana. Exportă cafea. Germania. cămile). peşte. Importă maşini şi utilaje industriale. Liechtenstein şi Italia. legume. Relieful este reprezentat de o cîmpie de litoral şi deşertică. Căi ferate: 5 029 km Emília–Romágna [e´miilja ro´maha] regiune în N Italiei. sfeclă de zahăr. Pescuit. ciment. porumb. Emirátele Arábe Uníte . Sta iuni balneare renumite. Ramuri industriale: hidroenergetică. Climă tropicală. produse chimice. producătoare de aluminiu. Admis în ONU la 9 decembrie 1971. Hidrocentrale. de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. autovehicule.: Bologna. Izvoare minerale sărate. forestiere şi subterane (aur. Căi rutiere: 12 539 km. Climă temperată (montană). situat între Fran a. măslini. Popula ia: 6. Popula ia: 2. Export intensiv de capital. produse alimentare. coloran i. trestie de zahăr. instrumente de precizie). centrale termice. produse alimentare. susan. Confederá ia Elve iánă . îngrăşăminte. retoromana (na ională). Flotă comercială.6 mii km2. Relief predominant muntos. mei. aluminiu. ceasornice. caprine. Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere. Importă maşini şi utilaje industriale. legume. zahăr. Élton Elvéþia [´elt¬n] lac sărat (de origine tectonică) în Federa ia Rusă. combustibili. Admis în ONU la 24 octombrie 1945.1 mii km2. ceasuri.3 mii km 2.

caprine. XIII). uleiuri vegetale. Universitate.5 mil. Aeroport. Oraş pr. Pescuit. împreună cu Macedonia. căi rutiere: 1 000 km. ovăz. locomotive. cîmpii (în E şi N-E). doc. Suprafa a: 120 mii km2 (după unele surse 93. de instrumente muzicale. aparataj electrotehnic). Admis în ONU la 28 mai 1993. chimică. Cetate din 782 î. Aeroport interna ional. turbine. azbest.: Ianina. Din 1913 apar ine Greciei. VI–VII). institute de învă ămînt superior. aur. Colegii.Eniséi fluviu în Federa ia Rusă (Siberia de Vest). platină. nichel. Vegeta ie: păduri de-a lungul rîurilor. alimentară. loc. cabaline. al landului Thuringia. apoi bizantină în 395 d. cămile).28 mil. Muzee.: 64 m . loc. Relief predominant înalt: mun i (în S-E). 1. situat pe rîul Gera . Navigabil pe 2 870 km. textilă. Universitate. bumbac. oraş situat pe rîul Razdan . de confec ii. Navigabil. Industrie electrometalurgică. situat între Sudan. At. pe ărmul Mării Ionice. produse din lemn. în special zebu.7 mii km 2. de gresii şi calcare. Regat în sec. de încăl ăminte. Limbi oficiale: tigrigna. IV î. Climă tropicală. Ad. mărfuri de larg consum. Academie de Ştiin e. Centru industrial: metalurgie. Hidrocentrale. Hr. Nod de comunica ii. Nod de comunica ii. Catedrală (sec. Sediu episcopal (742). Capitala: Asmara. chimică. Hidrocentrală. Epír Ereván Érfurt oraş în partea centrală a Germaniei. max.7 mii km2). esături de mătase. Exportă cafea. siderurgică. Nod de comunica ii. Moschee (sec. Port cu acelaşi nume la lacul Erie . [´iiri] lac în America de Nord. A fost ocupată de turci în 1430.2 mii km2. siderurgie. XIII). Suprafa a: 9. piei. Industrie extractivă (petrol). Se varsă printr-un estuar în marea Kara. Parcuri şi rezerva ii naturale. la 174 m alt. Catedrală gotică (sec. Hr. în 724. Străvechea patrie a grecilor. produse petroliere. mei. electronică. Expl. Teatre. plante oleaginoase. Djibouti şi Marea Roşie. alimentară. Hr. centrul adm. araba. la V de mun ii Pind . aparataj electrotehnic). mase plastice. Tunguska. de hîrtie. oraş în E Turciei. Etiopia. sare). Zăcăminte de petrol. Popula ia: 340 mii loc. cereale (porumb. savane. construc ie de maşini (maşini-unelte. Relief muntos. Érie Eritréea Erzurúm . Căi ferate: 350 km. constructoare de maşini de precizie şi instrumente optice. Creşterea animalelor (ovine). regiune istorică în N-V Greciei şi S Albaniei. Lungime: 4 102 km. ovine. Se cultivă cafea. Afluen i: Angara. la grani a dintre SUA şi Canada. Se cresc animale (bovine. cupru. orz. În 148 î. Hr. 276 mii loc. stat în N-E Africii. constructoare de maşini. Popula ia: 4. de pielărie. produse de cauciuc sintetic. Industrie extractivă (minereuri de fier. (Erebuni ). generatoare. Filarmonică. 218 mii loc. Universitate. cereale. Biserică (sec. titan. motoare. capitala Armeniei. Suprafa a: 25. 243 mii loc. de prelucrare a lemnului. XV). Importă maşini şi echipamente industriale. crom. constructoare de maşini (automobile. vi ă de vie. Industrie metalurgică. produse alimentare. grîu). a devenit provincie romană.

temperată. Produce ciment. în Golful Persic. cu podişuri în S-E şi N-V. Catedrală (sec. produse petroliere. Relief predominant înalt. e cunoscut din timpuri străvechi cu denumirea Mesopotamia . constructoare de maşini (excavatoare. situat la N de ecuator. Admis în ONU la 17 septembrie 1991. textile. 1908. Admis în ONU la 13 noiembrie 1945. Căi ferate: 1 030 km. Vegeta ie: savane. Turism. Izvorăşte din podişul Armeniei . cu particularită i maritime în V. 1200 m). Vegeta ie: păduri de conifere (circa 40% din teritoriu). sare de caliu). în sec. Suprafa a: 1. produse de larg consum. Ramuri agricole: creşterea animalelor pentru lapte şi carne (bovine. Relief de cîmpie cu zone mai înalte în S şi S-E. XV). combustibili. ocupînd şi numeroase insuli e în Marea Baltică. platină. textile. situat pe litoralul Mării Baltice. Siria. Pescuit. km2. Industrie în dezvoltare: energetică. Căi rutiere: 28 mii km. loc. At. produse alimentare. porumb. Essequíbo Estónia [ese´kibo] Etiópia Étna Eufrát . fluviu în N Americii de Sud (Guyana). Vestigii arheologice. Suprafa a: 45. aparate şi utilaje electrotehnice şi radiotehnice). sorg). ovăz. Sta iune de observa ie vulcanologică (la alt. aridă). stat în E Africii. doc. Navigabil. vulcan activ în N-E Siciliei. lemn. Somalia. turbării. de prelucrare a lemnului. IX. porcine). Erup ii puternice în anii 475 şi 396 î. stat în N-E Europei. piele şi produse din piele. Importă maşini şi utilaje industriale. Regiunea dintre Eufrat şi Tigru. păşuni alpine. de prelucrare a lemnului. Importă materii prime industriale. trestie de zahăr. Limba oficială: estona. hîrtie. sticlărie. prelucrătoare a materiei prime industriale şi agricole. 1964 şi 1993. Exportă cafea. plante oleaginoase. Lungime: 1010 km. 1928. cel mai înalt din Europa: 3 340 m. construc ii de maşini şi armament. alimentară. ciment. specii de mlaştini. Exportă aparate şi utilaje electrotehnice. Eritreea. Popula ia: 67. împreună cu Tigru . mijloace de transport. cămile. mărfuri de larg consum.. esături. Mare centru industrial: metalurgia cositorului. Pescuit de perle. Climă tropicală diferen iată după regiuni (răcoroasă. legumicultură. cultivarea cerealelor. fosforite. materiale de construc ii. Căi rutiere: 14 820 km. textilă.2 mii km2. cai. loc. Djibouti. Resurse naturale de subsol: şisturi bituminoase. păduri. Căi ferate: 782 km. Navigabil par ial (80 km).7 mil. Lungime: 3 065 km. Diametrul craterului principal: 400 m. 1950. grîu. 1669. Întreprinderi textile. Turism. Iran şi se varsă. Industrie extractivă (minereuri aurifere. oi. chimică. 2 943 m). utilaj industrial. între Sudan. bumbac. produse agricole. îngrăşăminte chimice. Capitala: Addis–Abeba . materiale din lemn pre ios.Éssen [´es¬n] oraş în Germania (Renania de Nord-Westfalia). uleiuri vegetale. 1169. República ~. Kenya. Acoperit cu vii şi livezi (pînă la alt. Hr. tantal. gaze naturale. cu o depresiune în E şi unele zone sub nivelul mării (–166 m). produse chimice (mase plastice. între Federa ia Rusă şi Letonia. 628 mii loc. Parcuri na ionale. Limba oficială: amhara. Se varsă în Oceanul Atlantic printr-un estuar. Capitala: Tallinn. turbă. Se cresc vite cornute mari (zebu). în Italia. Iriga ii. cu păduri (pînă la 2000 m). Popula ia: 1. tricotaje.14 mil.5 mil. format prin unirea a două rîuri mari: Murat şi Karasu . Produce energie electrică. autovehicule. îngrăşăminte). Climă temperată. traversează Turcia. de forma unui culuar lung de cca 200 km. Culturi agricole: arbori de cafea. fluviu în S-V Asiei. de pielărie. cereale (mei.

Întreprinderi ale industriei uşoare (textile. Viteza: 1–2 km/h.Eupatória oraş în Ucraina (Crimeea). km2). Străvechi centru de ceramică (sec. Întreprinderi de prelucrare a metalelor. textile. Nod de comunica ii. măsline. şi de la V spre E. În cuprinsul ei se află 44 de state. de hîrtie. mobilă. Vînătoare de balene. Climă oceanică. format de Europa şi Asia. Vîrful ~. loc. la S-V de Ravenna. Mont Blanc ). între continent şi arhipelagul Falkland. E). de la Peninsula Iberică (Capul Roca . N). 1. medie 300 m. tutun. Pescuit. port la Marea Neagră. Relief variat (alt. N) pînă la Peninsula Iberică ( Capul Tarifa . Muzeu de ceramică (1908). 71°11´ lat. Popula ia: 728 mil. Catedrală (sec. Export de citrice. în conurba ie. lac sărat în S Australiei. de produse alimentare (bere). alimentară. încăl ăminte.7% din suprafa a uscatului (54. care se întinde de la N spre S. mănăstiri. oraş în N-E Pakistanului. 56 mii loc. 36° lat. oraş în S-V Marii Britanii (Anglia).4 mil. la E şi S-E de ărmul Americii de Sud. max.2 mil.3 mii loc. Administrat de Marea Britanie. Nod de comunica ii. catedrală. Suprafa a: 10. curent marin rece în S-V Oceanului Atlantic. constructoare de maşini (automobile. pe 6 000 km. 118 mii loc. moschee). Întreprinderi de prelucrare a metalelor. Industrie extractivă (huilă). arhipelag în S-V Oceanului Atlantic. Chomolungma. Temperatura apei: 4–15 °C. ovine. oraş în E Ciprului. de pielărie şi încăl ăminte. metalurgică (aluminiu). (cca 3/4 din popula ia globului). Descoperit de navigatorul englez J. ocupînd 36. Centru comercial. port la Marea Mediterană. uleiuri vegetale) şi cultural (muzeu de artă.85 miliarde loc. Suprafa a: 8. comercial (export de cereale. 35 mii loc. Izvoare cu ape termale. Universitate. Muzeu etnografic. Monumente de arhitectură cultă (biserici. XIV. vin. de la Peninsula Scandinavică ( Capul Nord . 9°30´ long. produse chimice şi alimentare). alt. situat pe Ohio . Este populat de cca 3. Relief muntos.2 km2. Popula ia: 2. Nod de comunica ii. Se cresc bovine. în peninsula cu acelaşi nume. Catedrală (1474).2–15 mii km2. Universitate. V) pînă în N-E mun ilor Ural (67°20´ long. Vestigii romane. Centru adm. de aici denumirea produselor de faian ă). continent în emisfera nordică. Vegeta ie de tundră. Turism. km2. oraş în Portugalia central-sudică. Centru industrial (metalurgie.: Port Stanley . alimentare. sticlărie.5 mil. textile. 101. [´ev¬nzvil] oraş în partea centrală a SUA (Indiana). v. mase plastice. XII–XIV). Eurásia Európa Évansville Everést Évora [´evura] Éxeter [´eks¬t¬] Éyre Faénza [´e¬] [fa´entsa] Faisalabád Fálkland [´foolkl¬nd] Fálkland Famagústa . Universitate. produse alimentare).2 mii loc. Suprafa a: 12. biserici). Centru agricol. 280 mii loc. Pescuit. pe 4 000 km. 4 807 m. 40 mii loc. oraş în N-E Italiei (Emilia–Romagna). port la Marea Mînecii. lîngă ărmul de E al Americii de Sud. vf. Pînă în 1979 s-a numit Lyalipur . loc. Davis în 1592. Industrie textilă. Sta iune balneoclimaterică. frigidere) produse chimice. în conurba ie. denumire recentă pentru ansamblul continental.

de parfumuri. vopsele. textile. Namangan. Noua Caledonie. vin). Climă continentală excesivă. depresiune intramontană în Asia Centrală (Uzbekistan. Andijan. regiune de deşert şi oaze în S-V Libiei. Relief vulcanic. Vestigii arheologice. orez. port la Marea Neagră. în bazinul rîului Sîrdaria . Hidrocentrală. Fondat în sec. Monumente de arhitectură cultă (musulmană). 550 mii loc.5 mii loc. Universitate (1867). Alt. la grani a cu Ucraina. chimică. oraş în E SUA (Carolina de Nord).Farc´ãu Fayetteville [´fejetvil] cel mai înalt vîrf din Mun ii Maramureşului. îngrăşă-minte). [´ferœ] arhipelag (22 in-sule) în N Oceanului Atlantic. Nod de comunica ii. Viticultură. Lă ime max. Export de lînă. oraş în N Marocului. 45. Suprafa a: 2000 km2. : 6638 m. 275 mii loc în conurba ie. Creşterea ovinelor. Catedrală (1135). biserici (sec. Universitate (sec. castel (1385). ocupată de arabi în 665. Industrie chimică (mase plastice. Pomicultură. masiv muntos în Carpa ii Meridionali. situat pe rîul Olt .: 2 544 m (vf. Fondat în sec. Galeria de artă “I. Zăcăminte de petrol. Centru industrial (construc ii de maşini. FãgãrẠFãgãrẠFeodósia Ferganá Feroe Ferrára [ferr´ara] Fes [fèss] Fézzan Fíji . Aivazovski“. VII. Pescuit.: 1961 m. [´fid…i] Márea ~. între arhipelagul Fiji. Climă umedă. Sta iuni balneare.6 mii km2. Tadjikistan. Braşov). Hr. între Islanda şi Marea Britanie. Popula ia: 80 mii loc. Centru industrial (mobilă. oraş în Ucraina (Crimeea). VI î. Oraşe pr. peşte. max. Suprafa a: 2.. Turism. Industrie de prelucrare a metalelor. la V de Kerci. de pielărie. Muzeu. Din 1951 administrată de Libia.: Sebha . alimentară. Muzee. Provincie romană din anul 19 î. mare în S-V Oceanului Pacific. Nod de comunica ii. Teritoriu danez cu autonomie internă. Oraş pr. K. Muzeu. cel mai înalt din România). aluminiu. Universitate (din anul 859). produse alimentare) şi comercial. Suprafa a: 1.: Fergana. Noua Zeelandă şi Kermadec . a materialelor de construc ii. 86 mii loc. situat pe fluviul Pad . alimentară (conserve de peşte. produse chimice). Aeroport interna ional.max. Suprafa a: 550 mii km 2. încăl ăminte. de mobilă. Pescuit. Moldoveanu . Termocentrală. Păşuni alpine. Culturi irigate: bumbac. Turism. Vînătoare de balene. produse alimentare. Alt. de cherestea. sticlărie. Ad. Mún ii ~. situat pe rîul Cape Fear . păşuni alpine.: 170 km. Lungime: cca 300 km. Păstorit. Industrie de prelucrare a metalelor. municipiu în România (jud. Hr. textile. XV–XVIII). Cetate-cas-tel (sec. XVII–XVIII). oraş în N Italiei (Emilia–Romagna). între rîurile Olt şi Dîmbovi a . mobilă. Turism. palate. Păduri de conifere. textilă.4 mii km2. mase plastice. Popula ia: 50 mii loc. Kîrgîzstan). Nod de comunica ii. XIV). 150 mii loc.

Fíji República ~. Limbi oficiale: engleza. cupru). Pescuit. Climă tropicală şi subecuatorială musonică. min. max. cărbuni. tutun. uleiuri. Exportă zahăr. conserve de peşte. mijloace de transpor Filipíne Márea Filipínelor . televizoare. Helsinki. mobilă. animale. ananaşi. Ad. echipamente electronice. Popula ia: 84. Tallinn. tutun. Popula ia: 856 mii loc. Suprafa a: 18. Capitala: Suva. Se mai cultivă sorg. arbori de cauciuc. autovehicule. producătoare de materiale de construc ii. minereu de fier. Lungime: 400 km. Se cresc bovine. cocotieri. în arhipelagul Fiji. ovine. aur. constructoare de maşini. Suprafa a: 30 mii km2. Păduri cu arbori de esen e pre ioase (45% din teritoriu). parcuri na ionale. aur. mare în V Oceanului Pacific. cu cîmpii intramontane şi de litoral. care cuprinde cca 800 de insule. arahide. produse din lemn. cupru. de natură vulcanică. . banane. produse chimice şi alimentare (zahăr. porumb. Porturi: Sankt-Petersburg. lemn şi materiale de lemn. Filipíne Fínic Gólful ~. Şantiere navale. zahăr.: 10 265 m. Suprafa a: 5. abaca (cînepă de Manila). lactate). cuprinzînd insulele arhipelagului Filipine (cca 7 100). ulei de cocos. stat în S-E Asiei.3 mii km2. Industrie extractivă (aur. mercur. cu cîmpii aluviale. Rezerva ii naturale. mangan. frigidere. crom. cereale. maşini şi utilaje industriale. stat insular în S-V Oceanului Pacific. Exportă cafea. orez. mobilă. încăl ăminte. Importă petrol. fijiana. Turism. zinc. porcine. textile). argint. broderii). Relief de coline şi mun i. Climă tropicală umedă. engleza. Ad. ulei de copră. km 2.5 mil. mangan). Relief în general muntos. două dintre ele fiind cele mai mari: Viti Levu şi Vanua Levu. minereuri de fier şi crom. Limbi oficiale: tagalog (filipineza). platină. ciment. mijloace de transport. Meşteşugărit (ceramică. Vegeta ie tropicală şi de savană. max. uleiuri vegetale. argint. de prelucrare a materiei prime industriale (a metalelor şi petrolului) şi agricole (fabrici de zahăr. Pescuit. insula Taiwan şi Filipine. Importă maşini şi utilaje industriale. majoritatea de origine vulcanică. ceai.5 mil. Păduri (70% din teritoriu). loc. Ad. echipamente electrice şi electronice. golf la Marea Baltică. peşte. Suprafa a: 300 mii km2. spaniola. bananieri.: 5 860 m. bata i. Planta ii mari de trestie de zahăr. de cafea. parcuri na ionale. Capitala: Manila . Rusia şi Estonia. Produce energie electrică. rezerva ii naturale. Industrie extractivă (minereu de fier. între arhipelagul Japoniei.: 115 m. produse chimice. pălării de paie. orez. República ~. între Finlanda. de cacao.

muzee.1 mii km2. Agricultură intensivă (cereale. Ramuri industriale: construc ii de maşini. Climă boreală. Olanda şi Fran a (partea de N). oraş în N Italiei (Toscana). medie: 1 830 m. porcine. cereale. Exportă produse electronice. conserve). alimentare.5 mii km 2. Industrie agroalimentară. Vechiul nume: Destêrro . por elan. situat pe rîul Arno . piei. Produce echipamente electronice şi electrotehnice. chimice. materiale şi produse lemnoase. între golful Mexic şi Oceanul Atlantic. cu zone muntoase în N şi cu cîmpii litorale. Suprafa a: 115 mii km2. Pescuit. chimică. încăl ăminte). Suprafa a: 338. plante tehnice). ovăz. Ad. nichel. porcine. situat pe rîul Răut. regiune naturală în V Europei. automobile. Oraş pr. Agricultură (cereale. blănuri. 420 mii loc. Norvegia. Florianópolis Florída (Flórida) Florída . loc. Ierarh Nicolae (1807). reni. Catedrala Sf. Climă subtropicală (în N) şi tropicală umedă (în S. de produse alimentare.: 5140 m. oraş în Republica Moldova. XIII–XVI). At. Relief de cîmpie joasă. în conurba ie. ovine. Relief relativ neted. Aeroport interna ional. doc. hîrtie. Bogate resurse naturale: minereuri de fier. Important centru industrial (metalurgie. mobilă. aparate de precizie şi electronice. Pescuit. creşterea animalelor). utilaje pentru industria forestieră. palate (sec. Mitrofan (1853). 642 mii loc. Muzeu. biserica Sf. şi de coline. sfeclă de zahăr. Culturi agricole: citrice. Popula ia: 14 mil. prelucrarea lemnului. Popula ia: 466 mii loc. biblioteci. max. crom. Este locuită predominant de flamanzi. între insulele Flores şi Sulawesi (Indonezia). produse chimice. păsări) Se cultivă secară. Centru adm. Limbi oficiale: finlandeza. cuprinzînd teritoriile statelor Belgia. Vînătoare. în 1580. XI–XIII). Turism. trestie de zahăr. la 127 km N de Chişinău. Federa ia Rusă şi Marea Baltică (Golful Finic şi Golful Botnic). cobalt. Nod de comunica ii. loc. tutun. Popula ia: 5. Pescuit. peninsulă în S-E Americii de Nord. Suprafa a: 3. textile. reşedin ă a raionului Floreşti.: Tallahassee. Biserici (sec. tutun. Ferme de animale cu blănuri pre ioase. Se cresc bovine. fructe. Este centrul adm. Întreprinderi de prelucrare a metalelor şi a materiei prime agricole (zahăr. Suprafa a: 152 mii km 2. legume. tutun. ciment. celuloză şi hîrtie. Păduri întinse (72% din teritoriu). oraş în S-E Braziliei. Importă maşini şi utilaje industriale. şantiere navale. de ceramică şi sticlă. Suprafa a: 115 mii km2. de marochinărie. între Suedia. vanadiu. Fiónia Flándra Florénþa Flóres Floréºti Márea ~. Universitate (1321). cartofi. Ramuri industriale: extractivă (fosforite). Turism. Nod de comunica ii (feroviar. al statului Santa Catarena. Sta iuni balneare. parcuri na ionale (peste 1000). caşcaval).19 mil. port la Oceanul Atlantic. constructoare de maşini electrice. bumbac. cu numeroase lacuri.: Odense. Export de cereale. suedeza.) stat în S-E SUA. stat în N Europei. Celebră şcoală de artă (în sec. Capitala: Helsinki . 20000 loc. rutier). Rezerva ii naturale. titan. orz. Este separată de Cuba prin strîmtoarea Florida . mobilă. mare în bazinul Oceanului Pacific. în conurba ie. XIII–XV). Relief de cîmpie. com insulă daneză în Marea Baltică. Ad. În agricultură predomină creşterea vitelor pentru carne şi lapte (bovine. fabricarea produselor textile. Universitate.Finlánda República ~. forestiere. produse lactate (unt. hidroenergetice. fabrici de hîrtie.

Muzeu. de pielărie. la S de Ravenna. oraş în S-E Italiei (Puglia). Industria lemnului. motoare electrice. Nod de comunica ii. între El Salvador. Muzeu arheologic. 160 mii loc. al jud. încăl ăminte. Aeroport interna ional. doc. Centru industrial (construc ii de maşini. Colegiu (1886). al provinciei Formosa. doc.4 mil. XV–XVII). loc. Palatul comunal (sec. aparate electrotehnice. fabrici de confec ii şi tricotaje. a cauciucului. Nod de comunica ii. zahăr. zahăr). Porturi: La Unión. produse chimice şi alimentare). în conurba ie). centru adm. alimentară. Honduras i Nicaragua. 104 mii loc. industrie electronică. Universitate. oraş în N-E Braziliei. Fondat în 1609. 101 mii loc. repara ii de maşini agricole. fructe. oraş în partea centrală a Italiei (Emilia–Romagna). Nod de comunica ie. Turism. Pia ă de cereale şi lînă. Industria hîrtiei. Tîrguri interna ionale. Aeroport interna ional.95 mil. Monumente istorice. Monumente istorice. în sec. Biserici. 110 mii loc. port la Marea Caraibilor. laminator de sîrmă. textilă. încăl ăminte. centrul adm. Catedrală. mecanică. port pe fluviul Main . textilă. 660 mii loc. oraş în partea centrală a Germaniei (Hessen). textile. Pescuit. textile. . pe coasta Americii Centrale. zahăr. At. mobilă. în conurba ie. XII).: 27 m. Universită i. (1. At. XI. golf la Oceanul Pacific. conserve. 88 mii loc. Foggia Fonséca [fõ´seka] Forli Formósa Fortaléza [forta´leza] Fort-de-France [for-d¬-fr´¾¾s] Fránkfort [´fræhkf¬rt] Fránkfurt pe Main Fránkfurt pe Óder oraş în E Germaniei (Brandenburg). chimico-farmaceutică. de mobilă. alimentară (whisky). Casa Goethe. Universitate. Ad. tricotaje. Fabrici de încăl ăminte. Muzeu arheologic. oraş în N-V insulei Martinica . alimentară. port pe fluviul Oder . Întemeiat în 1604 şi denumit ini ial Fort-Royal . al statului Ceará. alimentară. port pe rîul Paraguay. XII–XIII). loc. centru adm. oraş în N-E Argentinei. Primărie (sec. Teatre. situat pe rîul Milcov . poligrafică. Construc ii de utilaj greu. max. Aeroport interna ional. Teatru. Muzee. în conurba ie. 30 mii loc. Important centru industrial: construc ii de maşini. Bazilica San Mercuriale (sec.Focºáni municipiu în E României. turnătorie de fontă. ca tîrg în 1546. rom. bumbac. XV). Industrie electronică. centru adm. Centru industrial (construc ii de maşini. Amapala. produse chimice şi alimentare). Vrancea. de mase plastice. textile. Nod de comunica ii. 1. Galerie de pictură. Academie de artă. 170 mii loc. Catedrală (sec. chimică. Lungime: 65 km. port la Oceanul Atlantic. cafea) şi comercial (export de cafea. al statului Kentucky. oraş în E păr ii centrale a SUA. Centru industrial (aparate electrice.

vulcan stins în Japonia la 90 km S-V de Tokio. Alt. oceanică şi mediteraneană. Export de minereu de fier. chimică (fibre sintetice. a cauciucului. max. Este cea mai mare ară din Europa Occidentală. alimentară. metale rare. Universitate. fîne e (25%). la S-V de Berna. Industrie chimică. În agricultură predomină creşterea vitelor (bov Franz Jóseph [frants´jozef] arhipelag în Antarctica.). aparatură electrotehnică. bauxită. oraş în Japonia la poalele vulcanului Fuji Yama . petrol. Produse din mătase naturală şi artificială. hîrtie. Export de copră. siderurgică. oraş în Japonia (Kyûshû). Monaco şi Marea Medite-rană. cacao. la N-V de Nagoya. sateli i etc. citrice. oraş în V Elve iei. Italia. elicoptere. Fondat în 1787. loc. cîmpii pe ărmurile maritime şi oceanice etc. Turism. Alt. XIX) construită pe locul unui schit de lemn (din sec. păşuni alpine. Alt. al cantonului Fribourg. 1. Nod de comunica ii. Pescuit. Complex monastic. Şantiere navale. legume). Suprafa a: 16 mii km2. textilă. loc. textilă. mase plastice.). Industrie extractivă (huilă). cu zone colinare. 228 mii loc. Biserică (sec. Suprafa a: 551. huilă. diamante. nave. a hîrtiei. în N mării Barents .: 3763 m. golf în Marea Mediterană. siderurgică. XVIII). Temple. Mun ii Alpi în S-E.: 620 m. Posesiune a Federa iei Ruse. electrotehnică.Fránþa República ~. Popula ia 20 mii loc. hîrtie. Acoperit de ghea ă. comună în Republica Moldova (rn. în conurba ie. 530 mii loc. format din 187 insule. Popula ia: 59.9 mil. Sta iuni meteorologice. avioane. Limba oficială: franceza. Universitate. vulcan activ în Guate-mala. Marea Nordului. port la Oceanul Pacific. capitala statului Tuvalu. oraş în Japonia (Honshû). port la Oceanul Atlantic. Mun ii Jura în E. în conurba ie. Climă temperată. Vegeta ie: păduri (25% din teritoriu). Luxemburg. Belgia. XIII–XV). 260 mii loc. produse chimice şi alimentare (ciocolată). săruri de potasiu. cărbune. Ultima erup ie: în 1991. prelucrarea pielei. Germania. Industrie extractivă (minereuri de fier. Turism. Ínsulele ~. port la strîmtoarea Tsushima. Turism. Parc na ional. Universitate. vagoane. pe atolul cu acelaşi nume. locomotive. artizanat (por elan). ară puternic dezvoltată. textilă şi de confec ii. Aeroport interna ional. produse chimice şi alimentare) şi comercial agricol (orez. 2. Ultima erup ie: în 1707–1708. Lungime: cca 100 km.8 mii loc. Universitate. în S-V ării. centrul adm. alimentară (ulei de palmier). Muzeu etnografic. Elve ia. Relief cu caracter divers: Mun ii Pirinei în S-V. lan de insule în S şi în S-E Mării Nordului. capitala statului Sierra Leone. cauciuc). podişul Ardeni în N şi N-V. Este considerat munte sacru.: 3776 m. Catedrală (sec. Lă ime: 50 m. Centru industrial (construc ii de maşini.3 mil. Marea Mînecii. constructoare de maşini. Sta iuni balneare. Călăraşi). pe ărmul de N al Africii (Tunisia). gaze naturale etc. Freetown [´friitaun] Fribourg [fri´buur] Frísce Frumoása Fuégo Fúji [´fudji] Fúji Yáma Fúkui Fúkuoka Funafúti Gabès . stat în V Europei. Oceanul Atlantic. Muzee. Prelucrarea metalelor şi lînei. hidroenergetică. constructoare de maşini (automobile. Capitala: Paris. 36 mii loc. Suprafa a: 480 km 2. situat între Spania.5 mii km2.

Fernandina. unt. Admis în ONU la 20 septembrie 1960. Gala i. Gaboróne capitala Botswanei. Siderurgie. Aparatură electronică şi electrotehnică. Piscicultură. gaze naturale). Santa Cruz ş. Alcătuit din 61 de insule şi insuli e ( Isabela. Limba oficială: franceza (uzuală: bantu/fang). textile. Pescuit. textilă. Gala i . Căi rutiere: 7518 km. chimică (lacuri. aur. Turism. mangan. Termocentrală. Planta ii de trestie de zahăr. Relief de cîmpie şi de podiş. construc ii navale. alimentară. la grani a cu republica Moldova. produse alimentare. Industrie extractivă (petrol. bananieri. Apicultură. cacao. rutier). Căi ferate: 668 km. Poligrafie. în N şi E) şi de cîmpie litorală mlăştinoasă (în V). feroviar. jude în E României. situat în N peninsulei Eyre . Muzee. miniere). Republica Congo şi Oceanul Atlantic. căruia îi apar ine din 1832. Muzeu. arahide. confec ii. cafea. conserve. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. laminate). Popula ia: 645 mii loc. Parc na ional.3 mil. Climă ecuatorială. Turism. Monumente.7 mii km2. Grădină zoologică. Universitate. Sta iuni balneoclimaterice. Popula ia: 1. 330 mii. Aeroport. Viticultură. oraş în Georgia (Gruzia). produse chimice. Importă maşini şi utilaje industriale. Festival interna ional de umor (anual). Camerun. Capitala: Libreville . Pescuit. Climă temperat-continentală. Suprafa a: 7. situat pe rîul Iantra . . Suprafa a: 4466 km2. Se învecinează cu Guineea Ecuatorială. Biserici (sec. loc. siderurgică (o el. Exportă materiale prime industriale. forestieră şi de prelucrare a lemnului. porumb. de maşini şi utilaje industriale. orez.: mun. Vegeta ie: păduri dese (4/5 din teritoriu) şi de savană. Catedrală. (1999). mobilă. Universită i. Culturi agricole: manioc. 91 mii loc. Nod de comunica ii (fluvial. unul dintre principalele oraşe din S ării. Siret şi Prut (cursurile inferioare). Suprafa a: 267. Centru adm. al jud. petrol. 139 mii loc. loc. centru adm. trestie de zahăr. constructoare de maşini (agricole. Industrie extractivă (minereuri de fier. Comer intensiv. XVII). bere. port la Marea Neagră. Gábrovo Gágra Gairdner Galálapagos Galáþi Galáþi municipiu în E României. cosmetice şi alimentare. textile. la 111 m alt. Turism. produse din piele. Teatre. port pe stînga Dunării. între Dunăre.). încăl ăminte. uraniu. [´ge¬dn¬] lac sărat în S Australiei. arhipelag vulcanic în Oceanul Pacific.a. petrol). la 950 km de ărmurile Ecuadorului. Sta ie de cale ferată. Zonă agricolă (grîu. fontă. uleiuri. plante furajere). vopsele). bata i. Nod de comunica ii. floarea-soarelui. Creşterea animalelor (bovine.7 mii km 2. ananaşi. 27. cacao. Turism. prelucrarea metalelor şi lemnului (mobilă). oraş în Bulgaria.5 mii loc. confec ii. stat în V Africii Centrale. Relief de podiş şi mun i (în centru. ovine). legumicultură. Relief vulcanic. arahide. fildeş. porumb. produse de lemn. aur. Popula ia: 10 mii loc. Centru pomicol. produse alimentare. mijloace de transport. Suprafa a: 8 mii km2. Întreprinderi meşteşugăreşti. Se produce ciment. traversat de ecuator. combustibili.Gabón República Gobonéză.

Alt. Populată din sec. Senegalului şi Gambiei. port la golful Mexic. Popula ia: 165 mii loc. bumbac. mijloace de transport. alimentară. măslini. ceară. Se varsă în Oceanul Atlantic. Expl. Monumente. orz. loc. secară. Suprafa a: 1. Garónne Gascónia Gáza Gãgãuzã Gãína Múntele ~. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. ovine). formînd o comunitate autonomă. Suprafa a: 11. plumb. manioc. oraş în S SUA (Texas). 64 mii loc. provincie istorică în S-V Fran ei. República ~. Lungime: 2 700 km (3 090 km după alte surse). a cimentului. formînd estuarul Gironde . la N-E de peninsula Sinai şi la V de Israel. Zonă agricolă (grîu. ilmenit.Galícia [ga´liqia] regiune în N-V Spaniei. Ucraina). Pescuit. Suprafa a: 378 km2. Importă maşini şi utilaje industriale. cereale). Vegeta ie specifică tropicală: păduri-galerii. Centru adm.3 mii km2. forestiere. floarea-soarelui. fluviu în Africa Occidentală. . se uneşte cu Brahmaputra şi se varsă în Golful Bengal. sorg.4 mil. Capitala: Banjul . de prelucrare a petrolului. Universitate. pe teritoriul Guineii. forestiere. Căi rutiere: 2 386 km. VI de basci.: Santiago de Compostela . se uneşte cu fluviul Dordogne şi se varsă în Oceanul Atlantic. Viticultură. Muzee. nuci de cocos. savane. loc. orez. textilă. Pescuit. fîşie litorală pe ărmul Mării Mediterane. Popula ia: 675 mii loc. cartofi. Considerat rîu sacru. Limba oficială: engleza.: Gaza .: Auch . Unitátea Teritoriál-Administrativã ~ regiune în S Republicii Moldova. culme muntoasă în S Mun ilor Bihorului. mei. Şantiere navale. Izvorăşte din mun ii Himalaya. combustibili.: 1 486 m. Centru adm. staniu. Relief de cîmpie. Industrie agroalimentară. Lungime: 650 km. Produse agricole: arahide (50% din venitul na ional). Zonă agricolă (citrice. Pomicultură. fabrici de covoare. Creşterea animalelor (bovine.: Comrat. Tîrguri anuale de animale (iulie). Suprafa a: 29. plante tehnice. populată în mare parte de găgăuzi. pe teritoriul Indiei şi Bangladeshului. în N-V mun ilor Carpa i (Polonia. stat în V Africii. porumb. Popula ia: 3 mil. Pescuit. Galíþia Gálveston [´gælvistn] Gámbia Gámbia Gánge fluviu în S Asiei. apoi independent (sec. Principat al Rusiei Kievene.85 mii km2. la izvoarele rîului Arieşul Mic . Întreprinderi agroalimentare. Lungime: 1200 km. Universitate (la Comrat). aflată mai tîrziu în componen a Poloniei (din 1352) şi a Austriei (1772–1918). mărfuri de larg consum. produse alimentare. iar apa lui – miraculoasă şi purificătoare. porumb. Admis în ONU la 21 septembrie 1965. porumb. Climă tropicală. Exportă arahide. Viticultură. Planta ii de cocotieri.4 mii km2. XII–XIV). ovăz. Oraş pr. Creşterea animalelor (bovine. de cupru. Popula ia: 1. regiune istorică în partea centrală a Europei. Culturi agricole: grîu. Expl. Centru adm. legume). ovine). pe ărmul Oceanului Atlantic. Izvorăşte din mun ii Pirinei. Relief de cîmpie şi coline. Industrie metalurgică. între Senegal şi Oceanul Atlantic. Turism. [ga´ron] fluviu în S-V Fran ei.

capitala Guyanei. XIV). catedrală. în conurba ie. port important situat pe canalul Leie şi fluviul Schelde. [´gdinja] oraş în N Poloniei. VII. Industrie textilă. constructoare de maşini şi utilaje. Export de cărbune şi cocs. IX–XII). Centru industrial (ceasornice. centrul adm. Industrie alimentară (conserve de peşte). Popula ia: 6. Lungime: 70 km. comercial (export de cafea. instrumente de precizie. catedrală. zahăr. 174 mii loc. monumente istorice. port la Oceanul Atlantic. port în golful Gdañsk (Marea Baltic ă). oraş în insula Grand Cayman (Marea Caraibilor). Turism. la grani a dintre Elve ia şi Fran a. XIII–XV). Catedrală (sec. cacao. XII–XIII). Suprafa a: 153 mii km 2. cînepă. doc. Nod de comunica ii. grădină botanică). în valea Ronului . oraş în N-V Italiei (Liguria). 808 mii loc. produse alimentare). Turism. produse chimice. Nod de comunica ii. petrochimică.: 309 m. institut de muzică. Muzee. Aeroport. At. diamante) şi cultural (universitate. lac în Mun ii Alpi. Gdýnia Genéva Genéva Genóva Gent Geórgetown [´d…ood…taun] Geórgetown Geórgia . tractoare şi nave. Institu ii de învă ămînt superior. iută). bumbac. 232 mii loc. Bază militară. Centru industrial (siderurgie. Muzee. în sec. aparataj electrotehnic. chimică. Suprafa a: 582 km2. mare biserică de lemn. pe ărmul lacului cu acelaşi nume. muzee. de prelucrare a lemnului. prelucrarea lemnului. construc ii de maşini. in. Şantiere navale. Sta iuni climaterice. oraş în S-V Elve iei. Biserici gotice (sec. Export de produse alimentare. palate). loc. Universitate. Pescuit. 253 mii loc. în special de locomotive. Şantiere navale. Ad. At. orez. textile.92 mil. cu vechi tradi ii (bumbac. Nod de comunica ii. port la golful Gdañsk. Construc ii de maşini. Turism. produse chimice şi alimentare. max. a celulozei şi hîrtiei. produse chimice şi alimentare) şi bancar interna io-nal. Monumente de arhitectură.: Atlanta . Nod de comunica ii. stat în S-E SUA. tutun. Castel (sec. 15 mii loc. Centru adm. Industrie extractivă (bauxită). electrotehnică.Gdañsk oraş în N Poloniei. [hent] oraş în N-V Belgiei. Turism. mare port în golful Genova.5 mii loc. în sec. a hîrtiei şi postavurilor. X. textilă. Centru industrial (prelucrarea lemnului. Palatul Artushof (sec. al cantonului Geneva. Aeroport interna ional. Culturi agricole: porumb. doc. în conurba ie. Turism. Aeroport interna ional. textile. textile şi alimentare) şi cultural (academie de arte. 469. 200 mii loc. Grădină botanică. arahide.

Climă subtropicală şi temperată. Viticultură şi vinifica ie.2 mil. Limba oficială: georgiana/gruzina. Ramuri industriale: expl. constructoare de maşini (aparataj şi utilaj electronic. Suprafa a: 69. Belgia. citrice. Cahetia. Pesc [he´rona] oraş în N-E Spaniei (Catalonia). hîrtie. Limba oficială: germana. Armenia. loc. Importă maşini şi utilaje industriale. fibre sintetice. esături de lînă. chimice. Capitala: Berlin . produse alimentare (conserve. Relief muntos. produse farmaceutice). Popula ia: 83. stat în Europa Centrală. combustibili. chimice. hîrtie). strunguri. 71 mii loc. încăl ăminte. caprine). nave). citrice. Capitala: Tbilisi . a. cu masive muntoase ce depăşesc rar alt. vopsea.). pomicultură. Relief predominant muntos ( Caucazul Mare. cereale. vinuri. cu regiuni plane (în V) şi şiruri de coline morenice (în E). produse chimice (îngrăşăminte de azot. Administrat de Marea Britanie. Sînt dezvoltate creşterea animalelor (bovine. energetică (centrale electrice nucleare).). orz. porumb. Muzeu arheologic. Caucazul Mic ). Cîmpia Germaniei Centrale .Geórgia (Gruzia) República ~. ovăz).8 mil. Fără popula ie stabilă. produse ale industriei constructoare de maşini. ovine) şi produc ia de cereale (grîu. electronice. Marea Baltică. Climă oceanică. primul loc în lume). República Federálă ~. învecinat cu Federa ia Rusă. cartofi. Viticultură. păşuni montane (25%). plumb. vi ă de vie. tutun. de mangan. Austria. Principalele ramuri industriale: extractivă (lignit. sfeclă de zahăr. zinc. legume. cu cîmpii depresionare (Colhida. stat în S-V Asiei. avicultura. Luxemburg. alimentare. siderurgică. energetică. mase plastice. Popula ia: 5. celuloză. maşini electrice). Olanda şi Marea Nordului. Exportă ceai. de 1000 m.7 mii km2. secară. loc. Căi ferate: 1 570 Geórgia de Sud Germánia teritoriu insular în S Oceanului Atlantic. ceai. Biserici (sec. de stepă şi subtropicală. Întreprinderi ale industriei textile. Geróna . Vegeta ie: păduri de foioase (41% din teritoriu). Climă de tranzi ie de la temperatoceanică (în N-V) la cea continentală (în S-E). Vegeta ia: păduri de conifere (28% din teritoriu). Azerbaidjan. maşini-unelte. XI–XIV). Fran a. Polonia. Rafinării de petrol. tricotaje. situat la cca 2 275 km S-E de Falkland. mătase şi bumbac. ape minerale). porcine. Turcia şi Marea Neagră. situat între Danemarca. metalurgică (ocupă locul al treilea în produc ia mondială de o el). sericicultura. alimentară. Catedrală gotică (sec. vinuri. În agricultură predomină creşterea animalelor (bovine. Elve ia. textilă. chimică (coloran i. Cehia. format dintr-un grup de insule vulcanice. mijloace de transport. Alazan ). coniacuri. XII–XIV). (1996). siderurgie. Vîrf marcant: Kazbek (5033 m alt. Suprafa a: 3750 km2. Principalele culturi agricole: ceai. constructoare de maşini (autocamioane. Suprafa a: 357 mii km 2. ovine. de ciment. Relieful ării este reprezentat de trei mari zone naturale: Cîmpia Germaniei de Nord . Alpii Bavariei ş. zona prealpină şi alpină ( Cîmpia Rinului.

cu păduri ecuatoriale (în S-E). produse alimentare) şi cultural (institu ii de învă ămînt superior. pe ărmul Golfului Guineii. textile. de ciment. care leagă Oceanul Atlantic cu Marea Mediterană. Vatra (pînă în 1991 s-a numit Ghidighici ). Lungime: 8. igarete). ciocolată. Nod de comunica ii (feroviar. port în golful Biscaya (Oceanul Atlantic). Importă maşini şi utilaje industriale. produse alimentare. creşterea animalelor). porcine. Căi rutiere: 40 mii km. între 300–500 m). 263 mii loc. galerie de pictură. deşert în V Australiei. bauxită. stat în V Africii Centrale. Climă temperat-continentală. Pescuit. mangan. muzee. 123 mii loc. Climă tropicală. monumente istorice. Popula ia: 20. păsări). repara ii navale. Vegeta ie de savană. mărfuri de larg consum. Expl. Turism. porumb. Se învecinează cu Coasta de Fildeş. Capitala: Accra . Ghidighíci Ghiumrí Gibraltár Gíbson Gijón [hi´hon] strîmtoare între Europa (Spania) şi Africa (Maroc). în N Dunării. Creşterea animalelor (bovine. Exportă cacao-boabe (30% din produc ia mondială). Oraşul a fost puternic afectat de cutremurul din 1988. jude în S României. Posesiune a statului Kiribati. materiale de construc ie. Creşterea animalelor. Gílbert [´gilb¬t] Giúrgiu . rutier). Denumirea antică: Coloanele lui Hercule . de diamante. oraş în N-V Armeniei.Ghána República ~. minereu de mangan. pe cursul mediu al rîului Bîc . aur. Popula ia: 68 mii loc. Pînă în 1840 s-a numit Kumairi . Ad. Popula ia: 303 mii loc. Întreprinderi de asamblare a automobilelor. Relief de podiş (alt. în 1924–1991 – Leninakan . Centru industrial (siderurgie. Relief în mare parte de şes. Ad. monumente arhitectonice. textile. bumbac. Centru adm. Suprafa a: 286 km2. Institu ii de învă ămînt. arahide. por elanuri. arhipelag în partea central-vestică a Oceanului Pacific (Micronezia). Construc ii de nave fluviale. Culturi agricole: arbori de cacao şi de cauciuc. plante oleaginoase. ovine. Suprafa a: 238. min. lîngă com.: mun. Suprafa a: 3 526 km2. Lă ime: 800 m. diamante. caprine. Se mai cultivă manioc. max. între Marele Deşert de Nisip (în N) şi deşertul Victoria (în S). Lácul de acumuláre ~.: 1 180 m. Zonă agricolă (cereale. produse petroliere. teatre. Admis în ONU la 8 martie 1957. bananieri. Export de copră. produse alimentare. de aur (de aici denumirea ării dată de englezi – Gold Coast (Coasta de Aur ). două teatre. Petrol. Centru industrial (construc ii de maşini. mobilă. Lă ime: 14–45 km. la grani a cu bulgaria. Limba oficială: engleza (na ională – akan). Ad. sticlărie.5 mii km2.5 km.: 200 m. gaze naturale. vestigii arheologice). apicultură. Palate (sec. lemn de esen e pre ioase. de laminare a aluminiului. mei. de prelucrare a lemnului şi pieilor.5 m. legumicultură.25 mil. loc. textile. Relief de cîmpie. Sta iune balneară. muzeu etnografic. Togo şi Golful Guineii. Universită i. cereale. tutun. cu podişuri (în N şi V) şi o cîmpie litorală (în S). în 1840–1924 –Aleksandropol . max. XIV–XVI). Căi ferate: 953 km. Giurgiu . Burkina Faso.: 9. sorg. Turism. oraş în N Spaniei (Asturia). Lungime: 65 km. lac de acumulare în Republica Moldova. confec ii. format prin construirea unui baraj în 1963. materiale de construc ii.

izvoare minerale. textilă. max. maşini-unelte). în 1142. regiune în S-V Siriei. Podiş pietros şi nisipos (alt. calcare. textile. Rar populată. legume. Catedrală gotică (sec. Direc ia principală: S-V–N-E. oraş în V Republicii Moldova. Nod de comunica ii (feroviar.Giurgiuléºti Glásgow [´glæsgou] comună în S-V Republicii Moldova (rn. Înăl ímile ~. Întreprinderi ale industriei uşoare (mobilă. Se varsă în golful Bengal (Oceanul Indian). oraş în S-E Republicii Belarus. At. capitala Republicii Autonome Altai. Vegeta ie săracă (saxaul. Pod peste Prut. 505 mii loc. Aeroport interna ional. km2. alt. Par ial navigabil. maşini-unelte. pe cursul de mijloc al Jiului. mobilă. Gorj Górno-Altáisk . în 1616. ciment. 3500 loc. Lă ime: 75–250 km. doc. Este considerat fluviu sacru. de prelucrare a metalelor şi lemnului. cu zone subcarpatice (în partea centrală) şi sectoare de cîmpie colinară (în S). Cahul). Muzeu etnografic. cherestea. Industrie agroalimen-tară. conform religiei creştine. Arhanghel Mihail (1895). unde. medie: 900–1200 m. Influen ează clima unor ări litorale din N-V Europei. Institut pedagogic. electrotehnică. XII–XVI). al regiunii Gomel. situat pe rîul Maima . Suprafa a: 5. situat pe rîul Glodeanca . confec ii. Iriga ii. metalurgie. Resurse naturale: cărbune. Apicultură. port pe rîul Soj . încăl ăminte. 48 mii loc. 14 mii loc. Suprafa a bazinului: 290 mii km 2. Suprafa a: cca 2 mil. aparate electroteh-nice) şi alimentare (carne). Teatre. petrol. în N Oceanului Atlantic. Repara ii navale. confec ii. Sector zootehnic. fluviu în India. pînă în 1948 – Oirot-Tura . Glodéni Góbi (Shámo) Godávari Golán Gólfstrom [´golf¿trom] Golgóta Gómel (Hómel) curent oceanic cald. Centru adm. cca 2 200 m). doc.6 mii km2. aparataj electrotehnic). Port. reşedin ă a raionului Glodeni. la 168 km N-V de Chişinău. At. Pînă în 1932 s-a numit Ulala . jude în S-V României. Viteza medie: 3–9 km/h. fructe. China). Institu ii de învă ămînt superior. centrul adm. formînd o deltă. de suprafa ă (24°–28°C). rutier). Industrie constructoare de maşini (maşini agricole. Universitate (1451). oraş în Federa ia Rusă. doc. Popula ia: 398 mii loc. tricotaje. Institu ii de învă ămînt. Biserica Sf. Ocupată de Israel în 1967. Galerie de artă. Climă continentală excesivă. Produse industriale: energie electrică. oraş în N-E Marii Britanii (Sco ia). Turism. eliberată de trupele siriene în 1973 şi anexată de Israel în 1981. Oaze (în V). Relief muntos (în N şi N-V). petrochimică. Lungime: 1 465 km. Construc ii de maşini (locomotive. în 1527. frigidere. Mari şantiere navale. colină lîngă Ierusalim. Centru vamal de frontieră. situat pe fluviul Clyde . Culturi agricole: cereale. 688 mii loc. alimentară. At. chimică. gaze naturale. Cunoscut din 1513. Relief de podiş înalt (alt. a fost răstignit Isus Hristos. Grădină botanică. Climă temperat-continentală.: Tîrgu-Jiu. cultură şi artă.: 2 500 m). mare regiune deşertică şi semideşertică în partea central-estică a Asiei (Mongolia. tamarix).

Popula ia: 11 mil. Cuprinde şi numeroase insule (cca 2000) din Marea Egee. ovine). 228 mii loc. plumb. bumbac. chibrituri. Centru cultural şi artistic. metalurgică. XIII–XVIII). de tutun. Vechi observator astronomic (1675–1958). oraş în S-E Spaniei (Andaluzia). Capitala: Atena . Rezerva ii naturale. Turcia. aparataj electric. Suprafa a: 132 mii km2. autovehicule. combustibili. I î. [´grinid3] oraş în Marea Britanie (Anglia). Se cresc ovine. alimentară. insulă suedeză în Marea Baltică. citrice. cu zone de cîmpie în N. Grădină botanică. militar. încăl ăminte. Creşterea animalelor (bovine. Fondat în 1619. argint. porumb. Edificii din sec. textile. textilă. Bulgaria. în conurba ie). citrice. Monumente arhitectonice (sec. Universitate. Clădiri gotice (sec. petrol. Aeroport interna ional.: Visby . vi ă de vie. în apropierea Londrei. situat în partea sudică a Peninsulei Balcanice. Limba oficială: greaca.Hr. Metalurgia aluminiului.–I d. principalul centru politic. 444 mii loc.Götebórg [gœt¬´borj] oraş în S-V Suediei. esături. XVII–XVIII. magnezit). ulei de măsline. păşuni (39%). XVII–XVIII). esături. 135 mii loc. bauxită. crom. Climă temperat-ma-ritimă. orez. Principalele culturi agricole: grîu.Hr. cărbune. cartofi. Industrie extractivă (lignit. Marea Ionică şi Marea Mediterană. tutun. bovine. Muzee. stafide. chimică. la S-E de ărmul Scandinaviei. bumbac. învecinat cu Albania. Vegeta ia: păduri montane sărăcăcioase (15% din teritoriu). măsline şi ulei de măsline. Hunedoara). (716 mii loc. zinc. Turism. Produce o el. Instrumente optice şi aparatură fotografică. loc. Orăştioara de Sus. Marea Egee. Granáda [gra´naada] Grãdiºtea Muncélului Grécia República Elénă . construc ii de automobile (firma "Volvo"). Monumente arhitectonice (sec. nichel. loc pe teritoriul satului Grădiştea de Munte din România (com. aluminiu. sfeclă de zahăr. Turism. Industrie metalurgică. Parcuri na ionale. economic şi religios al statului dac (sec. electroenergetică. ară agrar-industrială. Grădină botanică. stat în S-E Europei. hîrtie. Macedonia. Aşezarea a fost distrusă de romani în timpul ultimului război daco-roman (105–106).1 mii km2. sfeclă de zahăr. Exportă bauxită. mangan. Importă maşini şi utilaje industriale. marmură. 258 mii loc. Marea Cretei şi Marea Ionică. Suprafa a: 3. vinuri. Greenwich . Gótland Göttingen [´gœtihg¬n] oraş în partea centrală a Germaniei (Saxonia Inferioară). Planta ii de măslini. unde au fost descoperite vestigiile Sarmizegetusei Regia. Se cultivă cereale. Industrie cinematografică. cartofi. Institut politehnic. Mare centru industrial: şantiere navale. conserve. XV–XVI). Popula ia: 60 mii loc. frigidere. jud. coniac. situat pe fluviul Tamisa . Universitate. alimentară (zahăr). Pe aici trece meridianul zero (primul meridian). Operă (1859). tutun. caprine. televizoare. Universitate. situat pe rîul Genil . Climă tropicală şi mediteraneană. Muzee. Relief predominant muntos (4/5 din teritoriu). Centru adm.). textilă. port la strîmtoarea Kattegat . chimică. Păduri de conifere. Pescuit intensiv.

2 mil. Ad. Exportă nuci de cocos. mijloace de transport. încăl ăminte. Márea ~. centrul adm. Aici s-au desfăşurat Jocurile Olimpice de Iarnă în 1968. Turism. combustibili. loc. situat între Oceanul Atlantic şi Marea Caraibilor. oraş în Republica Moldova. Suprafa a: 1. biserică din sec. cacao. de petrol. ceramică. med. Se varsă în Oceanul Atlantic (golful Cádiz ). aparataj electrotehnic. 63 mii loc. în special eschimoşi. sticlă. max. Întreprinderi agroindustriale. XIII. produse din piele şi alimentare) şi cultural (palat din sec. textile. Admis în ONU la 17 septembrie 1974. Zăcăminte de cărbune. fluviu în S Spaniei. situat pe rîul Isère . Aeroport. plumb. 11. 405 mii loc. Căi rutiere: 1 050 km. 2.: 4845 m.. în conurba ie. 401 mii loc. constructoare de maşini (aparate electrotehnice şi electronice). oraş în Federa ia Rusă. km2. hîrtie. ciment. Industrie metalurgică. bumbac. rutier).5 mii loc. XI–XVI). Grigoriópol Groenlánda Groenlándei Gróznîi Guadalajára [gwadala´hara] oraş în partea centrală a Spaniei (Castilia-La Mancha). XVIII). întreprinderi alimentare. zinc. citrice. la N-E de Madrid. creolo-portugheza). textile. Limba oficială: engleza (uzuale: creolo-engleza. Construc ii de maşini. Suprafa a: 2. cunoscute cu denumirea Grenadinele meridionale. Iriga ii.Grenáda stat insular în arhipelagul Antilele Mici. oraş în partea central-vestică a Mexicului. insulă în N Oceanului Atlantic (cea mai mare de pe glob). mare în bazinul Oceanului Arctic. grafit.24 mil. oraşul a fost distrus în mare parte. Fondat în 1531. Fondat în 1792 pe locul fostei aşezări rurale Ciorna . În urma opera iunilor militare. Ad. Universitate. Suprafa a: 344 km2. declanşate de Rusia împotriva cecenilor. Lungime: 657 km. de ciment. Centru de cercetări nucleare. banane. al statului Jalisco. Palat (sec. trestie de zahăr. acoperit în mare parte cu ghe ari (cca 80%). esături. bunuri materiale de larg consum. alimentară. alimentare). între insulele Groenlanda. situat pe rîul Henares . pe o insulă de origine vulcanică – Grenada (suprafa a: 305 km2) – şi altele mai mici. la 60 km E de Chişinău. nucşoară. XVI). situat pe malul stîng al Nistrului. Universitate (1792). Vegeta ie de tundră. Nod de comunica ii. Se cultivă banane. textile. Centru industrial (construc ii de automobile. XV. Muzee. Pescuit intens. Par ial navigabil. Catedrală (sec. Expl. Vegeta ie: păduri tropicale. Climă arctică şi subarctică. cacao-boabe. Grenóble [gr¬´nobl] oraş în S-E Fran ei (Dauphiné). Nod de comunica ii (aerian. Func ionează mici întreprinderi de prelucrare a materiei prime agricole (textile. Pod roman şi apeduct. Universitate. Capitala: Saint George ´s . criolit. Islanda şi arhipelagul Spitsbergen. Podiş mărginit de lan uri muntoase (în E şi V). petrochimie. Hidrocentrale. Comuni-că cu Oceanul Atlantic şi Marea Norvegiei. Importă maşini şi utilaje industriale. ovine). Aeroport. (1996). Produse industriale: chimice. nucşoară. Creşterea animalelor (reni. hîrtie. nuci de cocos. km2. muzee). Popula ia: 55 mii loc. Monumente arhitectonice (sec. Popula ia: 100 mii loc.: 1 445 m. Guadalajára Guadalquivír [gwadalki´biir] .2 mil. capitala republicii Autonome Cecene. Climă oceanică subtropicală. Relief muntos.

Fondat în 1819. rafinării de petrol. trestie de zahăr. Rafinării de petrol. mijloace de transport. Suprafa a: 109 mii km2. Exportă cafea. rom. Administrată de Fran a. Culturi agricole: cocotieri. Popula ia: 13. manioc. şi de cîmpie litorală. cafea. bata i. Industrie extractivă (petrol. Relief predominant muntos. bananieri. tricotaje. Popula ia: 440 mii loc. Vegeta ie bogată. Pescuit. Turism. utilaje industriale. cu cîmpii litorale relativ înguste şi joase. banane. orez. Climă tropicală umedă. Nod de comunica ii. stat în America Centrală. Bază maritimă şi aeriană. El Salvador şi Oceanul Pacific. Se cultivă trestie de zahăr. Limba oficială: spaniola. zahăr. argint. zinc. Capitala: Guatemala . Portugalia). Popula ia: 145 mii loc. Climă tropicală. XVI). citrice. vanilie. Centru adm. ciocolată). Honduras. Belize. ovine. Climă tropicală. loc. Supr. porcine. Aeroport interna ional. Centru industrial (metalurgie. 1. bumbac. Vegeta ie silvică şi de savană. Catedrală. cu subsol vulcanic. República ~. textile. Exportă banane. Iriga ii. lemn şi materiale din lemn pre ios. Industrie uşoară (textile. Par ial navigabil (93 km). Căi rutiere: 2 384 km. situat între Mexic.3 mil. Se cresc bovine. Se cultivă arbori de cafea şi de cacao. banane). Suprafa a: 549 km2. situată la 2 200 km S de Tokio (Japonia). porumb. (1998). cacao.: Basse-Terre . prelucrarea lemnului. Lungime: 840 km. biserică (sec. legume. aur. bananieri. format de insula cu acelaşi nume din Arhipelagul Marianelor . Antilele Mici (Marea Caraibilor). bumbac. crom) şi de prelucrare a materiei prime agricole. cupru.Guadelúpa teritoriu insular în Oceanul Atlantic. Centru adm. Relief de platou. Căi ferate: 1 139 km. wolfram. Căi rutiere: 1690 km. loc. format de un grup de insule din arhipelagul. bunuri de larg consum. Universitate (1867). ananaşi. port la Oceanul Pacific. Importă combustibili.: 1780 km2. Căi rutiere: 13. rom. Turism. arbori de cafea şi de cacao. Guadiána Guám Guantánamo Guatemála oraş în S-E Cubei. porumb. Vegeta ie bogată: păduri de esen e pre ioase (50% din teritoriu) şi de savană. teritoriu insular în V Oceanului Pacific.3 mii km. trestie de zahăr. Admis în ONU la 21 noiembrie 1945. stibiu. Administrat de SUA. Guayaquíl [gwaja´kil] oraş în Ecuador. zahăr. manioc. alimentară (zahăr. Pescuit. ananaşi. bata i. Se varsă în Oceanul Atlantic (golful Cádiz ). Fabrici de zahăr. Industrie textilă. produse chimice şi alimentare) şi comercial (export de cafea. . ceasuri) şi alimentară. cacao. 218 mii loc. Fondat în 1530. Marea Caraibilor. bananieri. [guadi´ana] fluviu în Peninsula Iberică (Spania.: Agaña . tutun. igarete.6 mil. mercur. cafea.

Annobón. ovine. . bata i. Climă tropicală. cafea. Se cresc animale. produse de alumină. legume. Importă mijloace de transport. max. bananieri. în special ovine. arahide. Cuprinde şi grupul de insule Bijagos (cca 60) din apropierea litoralului. mei. Guineea şi Oceanul Atlantic. Se mai cultivă trestie de zahăr. Relief variat: regiuni de munte. lemn. uşoară şi de prelucrare a materiei prime agricole. combustibili.5 mil. porumb. Popula ia: 7. orez. max. diamante). banane. aur. citrice. palmieri. arbori de cauciuc. Căi rutiere: 2 682 km. Popula ia: 498 mii loc. textile. Capitala: Conakry . Pescuit. autovehicule. Importă maşini şi utilaje industriale. bauxită. de podiş (în S) şi de cîmpie litorală (în V). Liberia. bananieri. cafea. utilaje industriale.: 6360 m. golf al Oceanului Atlantic.35 mil. Suprafa a: 28. Pescuit. Vegeta ie: păduri tropicale şi de savană. în lungul ărmului de V al Africii Ecuatoriale. Pescuit.Guinéea República ~. bunuri de larg consum. Vegeta ie bogată: păduri tropicale. manioc. Suprafa a: 36 125 km2. Elobey. caprine. Principalele ramuri economice sunt agricultura şi exploatările forestiere. tutun. stat în Africa de Vest. arbori şi plante de savană. materiale lemnoase. Limba oficială: portugheza.1 mii km2. bovine. cocotieri. învecinat cu Guineea-Bisau. cafea. produse agroalimentare. Suprafa a: 1.9 mii km 2. manioc. Admis în ONU la 12 decembrie 1958. de ciment şi alimentară. de cîmpie pe litoral şi de mun i vulcanici pe insule (alt. Sierra Leone şi Oceanul Atlantic. la ărmul Golfului Guineii. bauxită. Se cresc bovine. orez. max. placaje). Guinéii Gólful ~. tutun. combustibili. păduri de podiş. banane. Se cultivă orez. vi ă de vie. mobilă. Mali. Vegeta ie: păduri cu arbori de esen e pre ioase (mahon. diamante. alt. Predomină produc ia de cafea. Ad.5 mii km. mei. Limba oficială: franceza. manioc. max. Limba oficială: spaniola. bunuri de larg consum. 600–900 m. arahide. abanos. Importă maşini şi utilaje industriale. Popula ia: 1. Suprafa a: 245. Relief de podiş (în partea continentală. arahide. stat în V Africii. Corisco. citrice.: 240 m). Côte d'Ivoire. Capitala: Bissau. Căi ferate: 662 km. Se învecinează cu Senegal. Senegal.: 1 500 m). mijloace de transport. okoumé). Climă tropicală umedă. Expl. produse alimentare. între Camerun şi Gabon. forestiere. peşte. alt. Relieful ării reprezintă o cîmpie continentală joasă (alt. nuci de cocos. Se cultivă cacao. loc. susan. Guinéea-Bissáu República ~. Exportă cacao-boabe. Economie slab dezvoltată. Capitala: Malabo. loc. creşterea animalelor şi opera ii bancare. Întreprinderi de prelucrare a materiei prime vegetale şi animale. caprine. banane. străbătută de rîuri şi acoperită de numeroase mlaştini. Exportă minereu de fier. Căi rutiere: 28. orez. porumb. Căi rutiere: 4 150 km. stat în Africa de Vest. bazată pe agricultură. pe coasta Oceanului Atlantic. combustibili. ulei de palmier. Climă ecuatorială umedă. Industrie extractivă (minereu de fier. Admis în ONU la 17 Guinéea Ecuatoriálã República ~. produse alimentare.78 mil. În componen a sa intră teritoriul continental Rio Muni şi insulele Fernando Póo. km2. Exportă peşte (2/3 din tot exportul). Industrie de prelucrare a lemnului (cherestea. 3008 m).

porumb. tutun. Centru floricol (din sec. Culturi agricole: trestie de zahăr. Popula ia: 115 mii loc. orez. o zonă muntoasă în V (alt. XIV). XIII–XVII). Vegeta ie: păduri de lemn pre ios. port la Marea Nordului. 447 mii loc. 2 771 m). X. situat pe ărmul Oceanului Atlantic. alimentară). Muzee. ovine). construc ii de maşini. prelucrarea lemnului şi petrolului. rom. Produce motoare. 17 mii loc. utilaje şi semifabricate industriale. planta ii de arbori şi plante tropicale. situat pe rîul Moldova . alimentară. în 1490. [´haarlem] oraş în V Olandei. alimentare).Gúra Humórului oraş în România (jud. tutun. XVII). Vegeta ie: păduri (3/4 din teritoriu). 300–500 m) şi de cîmpie litorală. manioc. Venezuela şi Oceanul Atlantic. Monumente: biserică gotică (sec. Capitala: Georgetown . Relief variat: o cîmpie joasă pe litoral. aur. în 1097. Expl. orez. Pescuit. Climă subtropicală umedă. de prelucrare a lemnului. teritoriu în N-E Americii de Sud. mangan. citrice. orez. XIV–XVII). alumină. Suprafa a: 215 mii km2. Brazilia. Parfumuri. doc. [gai´aana] República (Cooperatístă) ~. port pe fluviul amur . produse chimico-far-maceutice. strunguri. textilă. At. 615 mii loc. zahăr. bananieri. At. mangan. oraş în V olandei. porumb. de produse farmaceutice. columbit. peşte.: Cayénne . electronică şi electrotehnică. cacao.). în conurba ie). (686 mii loc. Fabrici de sticlărie. Expl. materiale de construc ii. planta ii de bata i. diamante. rom etc. crevete. cafea. oraş în Federa ia Rusă (Extremul Orient). Întreprinderi de prelucrare a lemnului de esen e pre ioase. Exportă bauxită. Muzeu etnografic. Suceava). Pescuit. stat în N Americii de Sud. lactate). Fondat în 1652. doc. Turism. Turism. construc ii de maşini de transport. Popula ia: 857 mii loc. palate (sec. Muzee. între Brazilia şi Surinam. Nod de comunica ii (feroviar. Centru industrial (şantiere navale. Căi ferate: 187 km (după unele surse numai 88 km). chimică. alimentară (conserve de fructe şi legume. Admis în ONU la 20 septembrie 1966. textilă. a materiei prime agricole (zahăr. Industrii (metalurgică. combustibili. Guyána Guyána Francézã Háarlem Habárovsk Hága . Teatre. Importă maşini. Căi rutiere: 7 200 km (după alte surse 5 700 km). forestiere. învecinat cu Surinam. 300–500 m). Administrat de Fran a. Aeroport. În regiunile de savană se practică creşterea vitelor (bovine. mobilă). At. În apropiere se află mănăstirile Vorone (1488) şi Humor (1530). la 7 km E de ărmul Mării Nordului. Sediul mai multor organisme interna ionale. turbă. aparataj şi echipament electronic. textile. bunuri de larg consum. rutier). în sec. Centru adm. calcare). ananaşi. automobile. construc ii şi repara ii navale. Ramuri industriale: metalurgie. Monumente arhitectonice vechi (sec. În cîmpia litorală se mai cultivă trestie de zahăr. minereuri de fier. mobilă etc. Industria lemnului (cherestea. extractivă (cupru. porcine. cabluri. 152 mii loc. doc. lemn şi materiale lemnoase pre ioase. de bauxită (locul al treilea în lume). Nod de comunica ii. produse alimentare. Relief de podiş colinar (alt. un podiş străbătut de rîuri în S (alt. Limba oficială: engleza. Suprafa a: 91 mii km2. Oraş din 1905. poligrafică. reşedin ă regală şi a administra iei de stat. chimică. Parc dendrologic.

institut politehnic. ceramică. încăl ăminte. sticlă. porcine. textilă. cîmpii şi podişuri (în partea centrală) şi cîmpii de litoral (în V). Turism. Nod de comunica ii. Industrie alimentară (conserve de peşte). constructoare de maşini (vagoane. Industrie metalurgică. Climă tropicală. de încăl ăminte. port la strîmtoarea Tsugaru . în S-E Siberiei. esături. Muzeu. doc. cacao. zahăr. resurse bogate de cupru. ară agrară. constructoare de nave. Aeroport. Muzeu. montaj de automobile. molibden. produse chimice. Relief: masive muntoase (în S-E). Suprafa a: 61. Aeroport. tricotaje. Pescuit. plumb. construc ii de ma-şini-unelte.). tutun). tutun. oraş în N Japoniei (Hokkaidô). montaj de automobile. 88 mii loc. port pe fluviul Saale .9 mii km2 . Universită i. între Republica Dominicană. XIV–XVI). port la Marea Mediterană. forestiere. Se cultivă grîu. confec ii. Centru adm. produse alimentare. lemn de esen e pre ioase. automobile şi aeronautice.Háifa oraş în N-V Israelului. Universitate(1694). [haj´oh] oraş în N-E Vietnamului.7% din teritoriu) şi savane. Pescuit. Se cultivă cafea. (1998). bunuri de larg consum. Muzeu maritim. Căi rutiere: 4 000 km. Exportă cafea. aparataj electric. trestie de zahăr. Importă produse industriale finite (maşini. uleiuri eterice. aparataj electronic. ovine). construc ii şi repara ii navale. sticlă) şi cultural (universitate. filatură de bumbac. conserve de peşte) şi comercial (export de cereale. plante furajere. rom. Pescuit. textile) şi prelucrătoare de materii prime agricole (uleiuri eterice. de confec ii. minereuri de fier. confec ii. Monumente arhitectonice (sec. Centru industrial (metalurgie. republică în Federa ia Rusă. bumbac. macarale. Capitala: Port-auPrince. filatură şi esătorii de lînă şi bumbac. Suprafa a: 27 750 km2. stat în America Centrală. echipamente). cupru. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. 332 mii loc. loc. porumb. produse alimentare). aur. de prelucrare a petrolului. 250 mii loc. conteinere). Monumente arhitectonice (biserică din sec. rom. Rafinării de petrol. creola haitiană. Construc ii de maşini (strunguri) şi utilaje electrotehnice. Întreprinderi de prelucrare a lemnului. [´hal¬] oraş în Germania (Saxonia Superioară). bananieri. XIX). Creşterea animalelor şi păstorit în mun i. situat în V insulei Haiti .47 mil. produse chimice şi alimentare. zahăr. prelucrarea cauciucului. Vegeta ie: păduri de pini şi de esen e pre ioase (3. Limbi oficiale: franceza. oraş în Marea Britanie (Anglia). primărie din sec. Aeroport. Hai Phong Haíti Hakásia Hákodate Hálifax [´hælifæks] Hálifax Hálle . República ~ (Hakásă) . Centru industrial (metalurgie. fosforite etc. ciment. At. Industrie metalurgică. Construc ii navale. Expl. cărbune. 320 mii loc. Mici întreprinderi industriale (de alumină. orez. porumb. 1. Universitate. ciment. molibden. Academie de Arte frumoase. Important centru industrial (metalurgie. port în delta fluviului Hong Ha. 115 mii loc. bata i. Popula ia: 586 mii loc. cacao. de cărbuni. Catedrală (1749). în 806. combustibili. biserică (1750).: Abakan. oraş în S-E Canadei. rafinării de petrol. Popula ia: 7.). la 50 km N-V de Leipzig. Creşterea animalelor (bovine. Sta iune balneoclimaterică. argint (nevalorificate). alimentară. Căi ferate: 354 km. muzeu maritim etc. XV. utilaje. textile.55 mil. port la Oceanul Atlantic. Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. aur. República ~. loc.

prelucrarea lemnului. Grădină botanică. produse chimice şi alimentare.. Zăcăminte de fier.2 mil. textile. monumente arhitectonice din sec. pe platoul Matabele (la 1 473 m alt. şcoli generale. mobilă. de autovehicule. XVI–XIX). Suprafa a: 523 mii km 2. în conurba ie). construc ii de maşini. Universitate. Academie de muzică şi teatru.8 mil. Catedrale. grădină zoologică. Grădină botanică. chimicofarmaceutice. Muzee. Universitate. oraş situat pe fluviul Hong Ha . Hanói Hanóvra Hántî-Mansíisk Haráre Harbín Harghíta jude în România. încăl ăminte. Expl. Expl. de huilă. Aeroport. Nod de comunica ii. Centru adm. Popula ia: 1. oraş în N Germaniei. Miercurea-Ciuc . muzee. fier. produse alimentare (alcool. Turism. Monumente arhitectonice (sec. construc ii de automobile. produse chimice şi alimentare) şi cultural (universitate. Suprafa a: 6639 km2. pe cursurile superioare ale rîurilor Olt. Universitate tehnică. situat pe fluviul Elba .59 mil. oraş-land în N Germaniei. Licee. Industrie metalurgică. produse chimice şi alimentare). Aeroport. Grădina botanică. Întreprinderi industriale (de prelucrare a metalelor. 1. rulmen i. Nod de comunica ii. Nod de comunica ii. operă. tricotaje. suprafa a: 75 mii km2. Creşterea animalelor. Climă temperat-continentală. centru adm. Mare centru industrial (construc ii de tractoare. loc. montaj de automobile. loc. prelucrarea lemnului. Fondat în 1890. port la lacul Ontario . capitala Republicii Zimbabwe. Aeroport. gaze metan. poligrafie. aparataj electrotehnic. ceramică. rafinării de petrol. locomotive şi vagoane. textile. (2. avioane. Popula ia: 345 mii loc. cartofi. Important centru industrial (metalurgia neferoaselor. de automobile. Important centru industrial (metalurgie şi siderurgie. 2. prelucrarea metalelor şi a lemnului. bere. între insula Halmahera şi Noua Guinee . Suprafa a: 755 km2. Nod de comunica ii. Ad.7 mil. (1998). textile. loc. produse alimentare). Mureş şi Tîrnave . Centru adm. lignit. Mausoleul lui Hô şi Min. Aeroport. pirite. poligrafie. aparataj electrotehnic şi instrumente de precizie. plumb. medie: 1110 m. cauciucului. capitala Vietnamului. Aeroport.35 mil. produse chimice şi alimentare). textile. pagode (sec. oraş în N-E Chinei. electrotehnică şi electronică. Popula ia: 1. maşini-unel-te. loc. 527 mii loc. sare gemă. lemnului. comer . Hantî-Mansíisk . . XV–XVIII).: mun.: or. Se cultivă cereale. Temple. Ramuri industriale: metalurgie. de petrol şi gaze naturale. Ad. lactate). Muzee. Expl. port pe fluviul Leine . Nod de comunica ii.5 mil. max. Universitate. constructoare de maşini grele. alimentare). Centru industrial (siderurgie. port pe rîul Songhua Jiang .: 3 225 m. textile. regiune autonomă în Federa ia Rusă (Siberia de Vest). tractoare. cupru. Se produce mobilă.Halmahéra Hámburg mare de origine tectonică în v Oceanului Pacific. institute de cercetări. XI–XV). 320 mii loc. hîrtie. Mare port interna ional. al landului Saxonia Inferioară. marmură. financiar (opera ii bancare) şi comercial.). construc ii de maşini. 3. Hámilton [´hæmilt¬n] oraş în S-E Canadei. Relief în mare parte muntos. de aur. Muzee. Aeroport. plante furajere. avioane.

Teatre. al regiunii Harkov. Potsdam. Academie de ştiin e. alimentare. chimică. Navigabil. arhipelag britanic în Oceanul Atlantic (Sco ia). produse chimice. Centru adm.Hárkov oraş în E Ucrainei. Universitate (1728). Produce mobilă. XVII). Hárwell Hásselt [´haawl] [fr. sisal. rafinării de petrol. Navigabil. conserve de fructe. utilaj minier. Centru de cercetări atomice. 100 mii loc. Suprafa a: 16.2 mil. poligrafică. Suprafa a: 7. de piele. Catedrală (sec. Conform tradi iilor creştine. 2. feroviar. Lungime: 341 km. pe rîul Demer. Climă subtropicală oceanică. oraş în N-V ării. oraş în N-E Belgiei. de ciment. locomotive. XIII). electronice. Popula ia: 100 mii loc. vagoane. cafea. alimentară. prelucrarea lemnului şi pielei. rutier).63 mil.7 mii km2. textilă. oraş în Cisiordania. rom). 1. 68 mii loc. Pescuit. de ceramică. 1. loc. constituind cel de-al 5-lea stat al SUA.: ´has¬lt] localitate în Marea Britanie (Anglia).6 mii loc. centru adm. avioane. Vestigii arheologice. Fondat în sec. Resurse naturale: minereuri de fier. Hátanga Havána Hável Hávre [´haf¬l] [´aavr] rîu n N-E Germaniei. Climă temperat-oceanică. . Institut oceanografic. port comercial şi pentru călători. Trece prin Berlin. farmaceutice. în conurba ie. XVII). XVII–XIX). confec ii. Culturi agricole: trestie de zahăr. Turism. Pescuit. 140 mii loc. Păstorit. afluent pe dreapta al Elbei . Industrie constructoare de maşini (tractoare.: ´aselt. Aeroport interna ional. Muzee. întreprinderi electrotehnice. bananieri. Brandenburg. Nod de comunica ii. Hawáii Hebríde Hébron Heidelberg [´haid¬lberk] oraş în S-V Germaniei. Universitate (1805). de tutun. Oraş din 1232. Universitate (1386). produse alimentare (zahăr. Pescuit. XVII. Nod de comunica ii (aerian. Relief muntos. la 68 km E de Bruxelles. XVIII). produse textile. de esături de bumbac. cafea. Turism. Monumente arhitectonice: biserică (sec. format din cca 500 de insule. Biserici (sec. Lungime: 1636 km. Biserici (sec. Ramuri industriale: şantiere navale. Grădină botanică. strunguri. primărie (sec. port la strîmtoarea Florida. alimentare) şi comercial. Construc ii de maşini (vagoane. aparataj electroteh-nic şi electronic). încăl ăminte. prelucrarea petrolului. Centru industrial (metalurgia neferoaselor. orez. Institut de astronomie şi fizică nucleară.: Honolulu. flam. Fondat în 1517. ananaşi. aparataj electrotehnic). Popula ia: 1. poligrafie. Palatul Ekaterinei (sec. Relief muntos vulcanic. igarete. bumbac). construc ii navale şi de automobile. cafea. Se varsă în Marea Laptev. situat la vărsarea Senei în Marea Mînecii. Muzee. Muzee. capitala Cubei. XI–XV). Observator astronomic. loc. Turism. instrumente de precizie. format prin unirea rîurilor Heta şi Kotui . Vechi centru religios. iudaic şi arab. la 29 km S-V de Ierusalim. Nod de comunica ii. aici se află mormîntul lui Avraam. arhipelag în partea central-nordică a Oceanului Pacific. loc. oraş în N-V Fran ei (Normandia).5 km 2. fluviu în Federa ia Rusă (Siberia). alimentare) şi comercial (pia ă pentru zahăr. plumb. pe rîul Necka. Primul reactor nuclear din Marea Britanie (1947). Centru industrial (maşini agricole. cupru. la S de Oxford. metalurgie.22 mil. Artizanat.

XVIII–XIX).Heilbronn [´hajlbronn] oraş în S-V Germaniei. land în partea cen-tral-vestică a Germaniei. vi ă de vie. Produse ale industriei uşoare ( esături de mătase şi lînă. în 1408. denumit şi Everest ). farmaceutică.: 1 191 m. motoare. 178 mii loc. Hindukúsh (Hindukuº) . de hîrtie. construc ii de maşini agricole. textilă. Alt.: Wiesbaden. Alt. Teatre. hîrtie. aparataj electrotehnic). Culturi agricole: cereale. situat pe dreapta Prutului. Lungime: 800 km. Aeroport interna ional. minereuri de fier. vulcan activ în S-V Islandei. Academii (de arte frumoase. Suprafa a acoperită de ghe ari: 6 200 km2. Muzeu. Asachi. China. Erup ii în 1300. de încăl ăminte. Lă ime: 50–350 km. port în Golful Finic. chimică. cupru). 367 mii loc. 1947. port fluvial pe Neckar . At.: 1491 m. oraş în S Ucrainei. Hersón Hérþa Héssen Hibíni Himaláia masiv muntos în N-V Federa iei Ruse (peninsula Kola ).: 1749 m. max. de aparataj electronic. Muzeu na ional.: 7 690 m (vf. sistem muntos asiatic pe teritoriul Afghanistanului şi Pakistanului. Oraş din 1281. textile. Cernău i). Hékla Helicón Hélsinki [´hehkla] Herât [he´raat] oraş în N-V Afghanistanului. masiv muntos în Grecia. Universitate (1828). 123 mii loc. oraş în Ucraina (reg. Izvoare termale. întreprinderi chimice. doc. 1776. constructoare de maşini (automobile. Monumente arhitectonice (sec. săruri de potasiu. Pia ă pentru oi caracul. Artizanat. Centru industrial (o elării. construc ii de maşini auto şi electrotehnice. al raionului Her a. forestieră. produse alimentare). aparataj electrotehnic). covoare). rutier). materiale de construc ii. At. Grădină botanică de floră alpină. alimentară. Biserică (1780). tutun. Popula ia: 6 mil. max. rafinării de petrol. Institut politehnic. gaze naturale. Pakistan şi Bhutan. Tirich-Mir ). Industrie extractivă (cărbune. 525 mii loc. Alt. Nod de comunica ii (aerian. Lungime: 2 800 km. Zăcăminte de apatit (cele mai mari în lume). muzică). situat pe fluviul Nipru . Alt. alimentară. Aici s-a născut Gh. Locul legendar al întîlnirii muzelor. situat în N Indiei şi în Nepal. Nod de comunica ii. Metrou. centru adm. Chomolungma. Creşterea animalelor (bovine. Catedrală (1786). Industrie constructoare de maşini (nave. porcine).1 mii km2. chimică. Lă ime: 180–350 km. cel mai înalt sistem muntos de pe glob. Alt. capitala Finlandei. în 741. Fondat în 1550. Monumente arhitectonice (sec. textilă. pe rîul Hari Rud . loc. XIII–XV). la 43 km N de Stuttgart. Centru industrial (şantier naval. 1980. Pînă în 1940 a făcut parte din România. cartofi. XIII–XIV)). Nod de comunica ii. Popula ia: cca 13 mii loc.: 8848 m (vf. Centru adm. Suprafa a: 21. Fondat în 1778 ca fortărea ă. max. doc. de confec ii. Monumente de arhitectură (sec. alimentare).

Datează din sec. Ctitorie (1678) a serdarului Mihalcea Hîncu. doc. după insula Honshû). în urma lansării asupra oraşului a unei bombe atomice. în apropierea localită ii Neculăieuca (rn. loc. Suprafa a: 83. Creşterea animalelor (bovine. învecinat cu Guatemala. stat în America Centrală. Industrie extractivă (plumb. Şantiere navale. XVIII. sorg. Zăcăminte de cărbuni. Asahi ) . Nicaragua. lemn. max. pe teritoriul localită ii Hîrbovă (rn. sare) şi de prelucrare a materiei prime agricole. XVIII: un schit de lemn (sec. a hîrtiei. reşedin ă a rn. minereuri de plumb. Pescuit. îngrăşăminte. zinc.3 mii km.63 mil. Mănăstírea ~. păstorit. Importă maşini şi utilaje industriale. loc. Se varsă în Marea Chinei de Sud. pe teritoriul Chinei şi Vietnamului. insulă japoneză în N Arhipelagului Japonez (a doua ca mărime. Nicolae (1805) şi biserica de piatră Sf. textilă. situată în codrii Lăpuşnei. la 33 km S-V de Chişinău. citrice. Aşezămînt monastic din sec. Suprafa a: 112. XVIII). Hírova Hîncéºti Hîncu Hîrbovãþ Hîrjáuca Hokkáidô Hondúras [sp.5 mii loc. zidită din piatră în 1828. argint. la care s-au mai adăugat biserica de lemn Sf. 1.: 2 290 m (vf. Căi rutiere: 18 630 km. cu vulcani activi. Muzeul Memorial al Păcii. Păduri de conifere şi foioase (60% din teritoriu). Universitate. peşte. Vegeta ie: păduri de foioase şi de conifere. Mănăstírea ~. Admis în ONU la 17 decembrie 1945. Parcuri na ionale. trestie de zahăr. Relief predominant muntos. mangan. XVIII. S-a mai numit Ciurova. chimică.1 mii km2. ovine. Nod de comunica ii. La 6 august 1945 a fost distrus în propor ie de 75% de către americani. Muzeu de Artă. petrol. la izvoarele rîului Cogîlnic . orez. Capitala: Tegucigalpa .: on´duras] República ~. manioc. Nisporeni). mănăstire în Republica Moldova. Climă tropicală umedă. Mănăstírea ~. mijloace de transport. XIX). Biserica Înăl area Domnului a fost zidită în 1848. mănăstire în Republica Moldova (rn. Simion Stîlpnicul (din a doua jum. alimentară. Muzeu. At. Marea Caraibilor. savane. zahăr.Hiróshima [hir´o¿ima] oraş în Japonia (Honshû). Monument de arhitectură. petrol. la v ărsarea fluviului Otagawa. Popula ia: 6. Localitatea datează documentar din 1730. Parcul Păcii. Căi ferate: 1. Călăraşi). Se mai cultivă porumb. Pescuit. . Oceanul Pacific şi El Salvador. Exportă banane. produse petroliere. arbori de cafea. tutun. 19. carne. în apropierea comunei Hîrjauca (rn. Industrie construc-toare de maşini (camioane. Orhei). Hînceşti. Culturi principale: bananieri. fasole. minereuri de fier. port în golful cu acelaşi nume. Biserica Adormirea Maicii Domnului .08 mil. automobile. aur. în 1500.5 km2. Mănăstírea ~. zinc. mănăstire în Republica Moldova. a sec. maşiniunelte). poligrafică. caprine). Călăraşi). oraş în Republica Moldova. mănăstire în Republica Moldova. crom. Întreprinderi agroindustriale. Datează din sec. Relief muntos. pe rîul Cogîlnic . Biserica Înăl area Domnului a fost zidită în 1848. Lungime: 1 183 km. Alt. Par ial navigabil. Hong Ha [´hong ´haa] fluviu în Asia. Turism. Limba oficială: spaniola.

loc. precum şi o por iune din insula Kówloon . de biciclete. de aparataj electronic. Petru Rareş. la 84 km de golful Mexic. Hr. fluviu în SUA. Lama ş. A fost cucerit de turci (1713). Se cultivă orez.1 mil. feldspat. alimentară). comerciale (pia ă de cereale. flotă comercială. de cărbune. Popula ia: 6. Lantau. populată în antichitate (sec. apoi anexat la Rusia.). Honolúlu Hónshû [´honsjuu] Horézm Hô ªi Min Hotín Houston Huámbo oraş în partea central-vestică a Angolei. Teatre. Cercetări spa iale. Universitate.) de triburile est-iranieie ale horezmilor. doc. Universită i. situat pe rîul Nistru. port pe fluviul Dong Nai . ortodoxă). [´hjuust¬n] oraş în S SUA (Texas). regiune istorică în asia Centrală. port la Oceanul Pacific (golful Mamala ). fabrici de prelucrare a bumbacului şi cărnii). important port pe canalul navigabil Houston . XVII.). la cca 1800 m alt. Muzee. zahăr. ceai. bumbac. alimentare. chimică. Popula ia: 100. cauciuc etc. wolfram. săpun.). Iriga ii. Denumirea veche: Nova Lisboa. 4. centrul adm. Întemeiat în 1836. pe teritoriul de astăzi al Uzbekistanului. în aglomera ie. uraniu. Aeroport. VI î. Hr. I–II d. Pescuit. Fondat de portughezi în 1912. şantiere navale. VII î. Ştefan cel Mare. fortificată de Alexandru cel Bun. oraş în S-V Ucrainei. textilă. animale). Suprafa a: 1. polimetale. Suprafa a: 231 km 2. 4 mil. teatre.Hong Kong teritoriu în S-E Chinei. Lungime: 4 845 km. Centru comercial. a fost reanexat la URSS. [´hwah´h¬] fluviu în E Chinei. prelucrarea lemnului. Turism. construc ii de utilaj petrolier. feroviare. Aeroport. Expl. Satrapie persană (sec. 3 776 m). Industrii (siderurgică. s-a aflat în componen a României (1918–1940). muzee. Vegeta ie luxuriantă. Întreprinderi miniere.). Întreprinderi agroindustriale. împreună cu toată Basarabia (1812). produse ale industriei uşoare şi alimentare (chimice. Cetate medievală a Moldovei (sec. Centru industrial (şantiere navale. 405 mii loc. textile. Aeroport. Hr. Hr. peşte) şi comercial. Universitate. integrat în Imperiul Kuşanilor (sec. Turism. cucerit de Califatul arab (712). financiar şi industrial (prelucrarea petrolului. Climă subtropical-mu-sonică. Opera ii financiar-bancare. [hon¬´luulu] oraş în SUA. fier. XIV). Biserici (catolică. Nod de comunica ii. Navigabil pe o distan ă de 1600 km. Nod de comunica ii. Se varsă în Oceanul Atlantic. Climă temperată. oraş în S Vietnamului. Se varsă în Marea Galbenă (golful Bohai ). cea mai mare insulă japoneză. loc. Relief muntos (alt. loc.a. poligrafie. de biciclete. 14 mii loc. Industrii: construc ii navale. în partea de S-E a insulei Oahu .5 mil. Hidrocentrale. situată între Marea Japoniei şi Oceanul Pacific. Resurse naturale: minereuri de fier. în sec. cuprinzînd insulele Hong Kong. Aeroport. Centru adm: Hong Kong (Victoria). armenească. loc. Monumente de arhitectură.12 mii km2. Suprafa a bazinului: 771 mii km2. fructe. Astrodrom. Relief colinar. al statului Hawaii.5 mil. petrol. Hidrocentrale. de aparataj electric şi electrotehnic. 820 mii loc. max. IV î. Huáng He Húdson [´hudsn] . Port interna ional. conserve de fructe. apoi integrat în hotarele Ucrainei. constructoare de nave. At. Lungime: 492 km. (cca 230). stat independent (din sec. forestiere.

oraş în India. Catedrală (sec. lemn. max. municipiu în România (jud. A fost întemeiată de vornicul Oană (pe la 1415).: 141–988 m. schitul Sfin ii Apostoli – în 1698. Suprafa a: 59. Suceava). Artizanat (în metal. de pielărie. Popula ia: 548 mii loc. de maşini pentru transport. Centru adm. Centru industrial (siderurgie.: 867 m. XVIII). XVI–XVII). Comunică cu oceanul prin strîmtoarea omonimă. de pielărie şi încăl ăminte.35 mil. în sistemul Marilor Lacuri. Lungime: 826 km. km 2. Ad. în 1265. confec ii. marmură. produse chimicofarmaceutice. alimentară. 4. Suprafa a: 1. mangan. Mănăstírea ~ (Humórului) . afluent pe stînga al Nistrului.6 mii km2. încăl ăminte. Aici s-a aflat o renumită şcoală de pictură (sec. schitul Sf. Industrie metalurgică. Aeroport interna ional. . Mănăstirea a fost construită (1690–1697) în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu. [´hjuur¬n] [haidara´bad] lac în America de Nord. Monumente de arhi-tectură medievală (sec. produse alimentare). Culturi agricole: grîu. Uneşte apele Oceanului Atlantic cu cele ale golfului Hudson. Ad. ctitorie a logofătului Teodor Bubuiog. secară. Turism. Muzee. zinc. lîngă com. Colec ie de icoane vechi. la ărmul Canadei. Mănăstírea ~. Vîlcea). Pescuit. argintărie. Centru industrial (construc ii de maşini şi utilaj energetic şi electrotehnic. ceramică).: Deva . Picturi din 1535. Universită i. Relief predominant muntos. Biserică din 1530. Teatre. hîrtie). pe cursul inferior al Mureşului . centrul adm. Teatru dramatic şi de estradă. prelucrarea metalelor şi lemnului. plumb. de echipament aeronautic. huilă. Vestigii arheologice. Căr i vechi. Goian (Transnistria). Muzee. Resurse naturale: cărbune brun. XIX). materiale de construc ii. Suprafa a: 7 063 km2. Naviga ie. al statului Andhra Pradesh. pomicultură. de armament. At. textile. Ad. Húdson Humór Hunedoára Hunedoára Hurézu Húron Hyderabád (Haiderabad) Iagorlîc rîu în Ucraina şi Republica Moldova. complex monastic în România. Humor (jud. Lă ime: 115–240 km. colec ie de icoane. Termocentrală. Izvorăşte din apropierea localită ii Borşci (reg. minereuri de fier. Biserică (1456). Fondat în 1590. fibre artificiale). Ucraina). calcare. textile. pe teritoriul com. situat pe rîul Cerna . cartofi. Climă temperat-con-tinentală. Castel (sec. constructoare de maşini.23 mil. Nod de comunica ii. Oraş din 1415. la grani a dintre SUA şi Canada. situat pe rîul Musi . strîmtoare între peninsula Labrador şi insula ara lui Baffin. pe teritoriul oraşului Horezu (jud. de prelucrare a metalelor şi lemnului. medie: 128 m. Ştefan – în 1703. Muzee. loc.: 228 m. XIV). mănăstire în România. doc. porumb.Húdson golf în N-V Oceanului Atlantic. plante textile. Odesa. Facultă i de inginerie. 81 mii loc. chimică (mase plastice. Hunedoara). jude în România central-vestică. max. Turism. Lungime: 73 km. Institu ii de învă ămînt superior. Ad.

sfeclă de zahăr. Aici. rîu în Republica Moldova şi Ucraina. port la Marea Neagră. teatre. Iakútsk Iálomiþa Iálomiþa Ialovéni Ialpúg Ialpúg Iálta Iamál Iántra . alimentare (vinuri Xeres ). rîu în România. Numeroase lacuri. secară. comercial (blănuri) şi cultural (universitate. Centru adm. Suprafa a: 4 450 km2. mobilă). biserică din 1852 etc. ovăz). Industrie uşoară şi alimentară (conserve de peşte. Cimişlia) şi se varsă în lacul Ialpug lîngă oraşul Bolgrad (reg. Muzee (“A. Culturi cerealiere (grîu.: 6 m. Industrie extractivă (diamante. max. pe stînga Dunării. în Cîmpia Bărăganului.: 240 km. reşedin ă a raionului Ialoveni. pe cursul inferior al rîului Ialomi a . prelucrarea pielei. Limanuri. Izvorăşte din masivul Stara Planina . textilă. forestieră (cherestea. Ad. Relief în cea mai mare parte de cîmpie. doc. Hidrocentrale. Popula ia: 304 800 loc. Lungime: 417 km. băuturi alcoolice şi răcoritoare). feroviar. legume. lactate.09 mil. a materialelor de construc ii. Biserica Aleksandr Nevski (1890).). Lungime: 700 km. Popula ia: 1. Şcoli generale. materiale de construc ii. Pe rîul Ialpug este situat oraşul Comrat. Cehov“. a avut loc Conferin a de la Ialta a conducătorilor celor trei mari puteri aliate în cel de-al doilea război mondial. aur. licee. oraş în E Federa iei Ruse. între golful Baidara k şi estuarul fluviului Obi . Suprafa a: 3. Turism. Climă aspră (polară). Climă temperat-continentală. la S de oraşul Bolgrad (reg.). Lungime: 42 km. orz. Giurgeni. viticol.: Slobozia . Grădină botanică. Denumirea antică: Naparis . afluent pe stînga al Dunării . confec ii. km2. rutier). Izvorăşte la N de com. Industrie chimică. în bazinul fluviului Lena (Siberia Orientală). peninsulă în N-V Siberiei. Sta iune balneoclimaterică. 14 mii loc. lac în Ucraina. în peninsula Crimeea. situat pe rîul Işnovă . Lă imea max. Comunică cu lacul Cuhurlui. rîu în N Bulgariei. Turism. republică în Federa ia Rusă. alimentară.: Iakutsk . Animale cu blană pre ioasă. grîu. Centru adm. afluent pe dreapta al Dunării. Fabrici de confec ii. cositor. Ucraina).P. în 1945 (4–11 februarie). Teatre. Suprafa a: 134 km 2. Lungime: 142 km. Lungime: 286 km. Sector zootehnic. la 13 km S-V de Chişinău. port pe fluviul Lena . la com. în 1502. Fondat în 1632. capitala Iakutiei. Legumicultură. Biserica Sf. Javgur (rn.a. Iriga ii. în aval de Sviştov. cărbune). floarea-soarelui. Hidrocentrale. Culturi agricole: porumb. loc. 700 mii loc. de arte ş. Odesa. At. Apicultură. Iriga ii. la 79 km de Simferopol. hidrocentrală). Centru pomicol. oraş în Republica Moldova.Iakútia República Sahá . plante furajere. Centru industrial (mobilă. oraş în S Ucrainei. textile. Suprafa a: 122 mii km2. în partea de N a Federa iei Ruse. Nod de comunica ii (aerian. jude în S-E României.1 mil. produse alimentare. tricotaje. mănăstire din 1604. Creşterea animalelor (reni). Odesa). Cuvioasa Parascheva (1897). Lă ime: 1–6 km.

V a Europei. Minereu de fier. floarea-soarelui. laminate. Agricultură: cereale (porumb. VII î. Climă temperat-oceanică (în N şi N-V) şi mediteraneană (în S şi E). rîu în Republica Moldova. între Oceanul Atlantic. Hr. de încăl ăminte. tipografii. Centru industrial (nave fluviale. mănăstiri. alimentare). a mobilei şi pielei. Nod de comunica ii (aerian. Lungime: 440 km (orientare N-V spre S-E). şcoli generale şi profesionale. case memoriale). rutier). alimentară. Mînzăteşti (rn. catedrală. Relief de coline şi văi largi. Turism. Universitate (1860). Filarmonică. ziare. strunguri. Centru adm. viticultură. confec ii. Relief de podiş. 13 mii loc. afluent pe dreapta al Nistrului. Teatre. soia). golful Biscaya şi Marea Mediterană. N. a creat cca 60 de ani şi aici a fost înmormîntat în parcul Conacului (1910). mase plastice. unde se află muzeul-conac “L. Tolstoi“. jude în N-E României (Moldova). biserici (sec. biserici. Monumente de arhitectură şi istorie (palate. Muzee. legumicultură. Iaşi . Edituri. textilă. ştiin e naturale). Climă temperat-conti-nentală. Teatre. mobilă.). feroviar. Produse industriale: maşini agricole. grîu.: 2393 m. max. Península ~. fibre sintetice). secară. Lungime: 100 km. Vestigiile uneia dintre cele mai vechi aşezări urbane din lume (milen. textile. XII). port pe Volga. 349 550 loc. Criuleni). chimică (mase plastice. Aici scriitorul s-a născut (1828). lan muntos în N-E Spaniei. pomicultură. fluvial. al jud. Cuprinde teritoriile statelor Spania.). constructoare de maşini (material rulant feroviar. XVII). Iaşi. Filiala Academiei Române. aparate radio. la 23 km N-E de Ierusalim. feroviar. Suprafa a: 5 746 km2. Coşerni a (rn. Ruinele unui palat arab din sec.şul Tula. la N-V de Moscova. Iaºi Iaºi municipiu în N-E României. situat pe Bahlui . catedrală (sec. Industrie metalurgică. Fondat în 1010. 635 mii loc. băuturi alcoolice şi răcoritoare etc. produse farmaceutice şi alimentare (conserve de legume şi carne. Grădina publică “Copou“. cu masive muntoase şi cîmpii. preparate din carne şi lapte. Radioteleviziune. Iásnaia Poleána localitate în Federa ia Rusă. Popula ia: 826 310 loc. motoare. Centru turistic. Rezerva ie paleontologică.: mun. Portugalia şi Andorra. rutier). Ibéricã (Pirinéicã) Ibérici Íchel Ierihón . Alt. peninsulă în extremitatea de S. Păduri de foioase.7 mii km2. istorie. Mănăstire (sec. la grani a cu Republica Moldova. Se editează reviste. VIII. lîngă com. Nod de comunica ii (aerian. fibre sintetice. aparataj electrotehnic şi de radio.Iaroslávl oraş în Federa ia Rusă. frigidere. Suprafa a: 594. licee. aparate electrotehnice şi de radio). Teatre. creşterea animalelor. Muzeu de arte. centrul adm. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. Ungheni). la 14 km de ora. Vestigii arheologice. Muzee (de artă. Universitate. localitate în Israel. orz. produse chimice. Izvorăşte din apropierea com. sfeclă de zahăr. esături. XVIII). Mún ii ~.

Novgorod. Lungimea: 1320 km. Pescuit. jude în S României. Popula ia: 11 mil. Zonă agrarindustrială. Monumente de arhitectură cultă (biserici. produse alimentare. Meşteşuguri. Muzee. Teatre. [igua´su] rîu în S-E Braziliei. Pakistan. tricotaje. Centru industrial: metalurgie. evrei şi musulmani. materiale de construc ie. Comunică cu lacul Ladoga prin rîul Volhov . locuri legate de via a lui Isus Hristos). loc. Pe Ilmen este situat or. Bucureşti. Suprafa a: 1 593 km 2. astăzi unitate administrativ-terito-rială cu centru la Paris. cherestea. pe teritoriul statelor China. legumicultură. Popula ia: 300 400 loc. mobilă. Muzee. pielărie şi încăl ăminte. Turism. materiale de construc ii. afluent pe stînga al fluviului Paraná . de prelucrare a metalelor şi diamantelor. automobile. km 2. armament. Lă ime: 35 km. Termocentrală. băuturi alcoolice şi răcoritoare. Suprafa a variază între 733 şi 2090 km2. Suprafa a: 3. Lungime: 2 900 km. strunguri. catedrale. max. Vestigii arheologice. Monumente de arhitectură. 579 mii loc. Se produce energie electrică.4 mii km2. Suprafa a bazinului: 1. Sector zootehnic. la 25 km V de ărmul Mării Moarte. Turism. legumicultură. Institu ii de învă ămînt superior. Navigabil. de sticlărie. Ind .Ierusalím oraş în Israel. capitala statului Israel. alimentară. Baraje. Centru adm. grîu. Cereale. lac în V Olandei. provincie în partea de N a Fran ei. Pescuit.: mun. Suprafa a: 12 mii km2.16 mil. Între anii 1984–1987 s-a numit Ustinov.: 10 m. feroviar). Parcuri na ionale. moschei. Iriga ii. situat la vărsarea rîului Ijssel . motociclete. Nod de comunica ii. oraş în Federa ia Rusă. Culturi agricole: porumb. confec ii. Lungime: 45 km. Teatre. Nod de comunica ii (aerian. Hidrocentrale. Izvorăşte din Podişul Tibetului şi se varsă în Marea Arabiei. situat pe rîul Ij . Pomicultură. India. Cascade. viticultură. de cultură şi artă. utilaje pentru transport. aparate radio. fluviu în Asia de Sud. Pomicultură. Climă temperat-conti-nentală. conserve de legume şi fructe. Universitate. Iriga ii. Relief de cîmpie. esături. aparate şi instrumente de măsurat. Ad. Industrie electrotehnică. Centru turistic. Universitate. în partea central-estică a Cîmpiei Române. secară. construc ii de maşini. Iguaçú Ijévsk Ijsselmeer Île-de-France [´eis¬lmeer] [il d¬ fr¾¾s] Ílfov Ílmen lac în N-V păr ii europene a Federa iei Ruse. Oraş sfînt pentru creştini. capitala Udmurtiei. Leagănul constituirii statului francez. poligrafică.

farmaceutice şi alimentare). Planta ii de orez. Suprafa a bazinului: 360 mii km2. uraniu. Comunică cu Oceanul Atlantic şi Oceanul Pacific. Fondat în 1820. chimică (mase plastice. tractoare. jungle. Lungime: 1726 km. Meşteşuguri. mei. printr-o deltă. muzee. 1. petrol. cîne Oceánul ~. de automobile. coloran i. igarete. de podiş şi de cîmpie. biciclete. Capitala: New Delhi . Aeroport. conserve. Aici se află situate statele Birmania. Marea Arabiei). Nepal. ara agrar-industrială. cărbune brun. Ad. Cambodgea. avioane. China. diamante. situat între Pakistan. ulei. autoturisme. A fost traversat de Vasco de Gama în 1497. construc ii aeronautice. textile. Se produc esături de bumbac şi lînă. alimentară. comercial (pia ă agricolă) şi cultural (universită i. Nod de comunica ii. arbori de cauciuc. produse electronice. cartofi. celuloză.27 mil. km2. Australia (în E) şi Antarctica (în S). Navigabil pe o distan ă de 1154 km. stat în Asia de Sud. Industrie diversificată: extractivă (huilă. marea Andaman şi Golful Bengal. Suprafa a: 3. Limba oficială: hindi. Relief variat: lan uri montane. Asia (în N). Suprafa a: 2. strîmtoarea Malacca. aparate radio etc. utilaj energetic. televizoare. jungle. Popula ia: 1 miliard loc.Índia República ~. încăl ăminte. hîrtie. km 2. de prelucrare a pielei şi a lemnului. constructoare de maşini (şantiere navale. mobilă. Vegeta ie: păduri dese. Zăcăminte de staniu. zahăr. ocean între Africa (în V). bere. Indián Indianápolis [indi¬´næplis] Indighírka fluviu în Federa ia Rusă (Siberia Orientală). wolfram. Thailanda.). metalurgică (aluminiu. Laos. oraş în N SUA. Se mai cultivă bumbac. cupru. centru adm. plumb. bauxită etc. de mătase şi iută. in. Se varsă în Marea Siberiei Orientale. echipament şi utilaje de transport. Indochína . a orezului (locul 2 pe glob). podişuri colinare. Suprafa a: 73. deşerturi. Agricultura este specializată în producerea cerealelor (locul 3 în lume). Bhutan. mangan. cîmpii întinse. motociclete. Uniúnea Indiána . argint. Relief muntos. loc. între Marea Chinei de Sud. Climă tropical-musonică. al statului Indiana. Myanmar. Vietnam şi Malaysia.2 mil. minereuri de fier. zinc. Centru industrial (metalurgie. maşini agricole.). unt. prelucrarea lemnului. km2. Bangladesh şi Oceanul Indian (Golful Bengal. Climă subecuatorialămusonică. max. savane. magneziu. monumente de arhitectură). peninsulă în S-E Asiei. de ciment. situat pe White River.4 mil. aur. Păduri tropicale. îngrăşăminte).05 mil. Sporturi. a ceaiului (locul 1 pe glob). sorg. savane.: 7 450 m. cupru).

max. Pînă în 1945 a apar inut României. sorg). conserve. Muzeu de artă. în lungul coastelor de V ale Greciei. Siria. caprine. Pescuit.3 mii km2. cabaline). Fondat în 1180. Popula ia: 316 mii loc. Suprafa a: 3.: 5 121 m. minereuri de mangan.2 mii km2. de prelucrare a gazelor naturale şi a metalelor. santal. arhipelag grecesc în Marea Ionică.6 mil. Aeroport. Germania). 3 764 m) şi de cîmpie. cafea. în apa Iordanului a fost botezat Isus Hristos. Monumente de arhitectură (palate. Suprafa a: 250 mii km2. insulă în arhipelagul Noua Zeelandă. sfeclă de zahăr. Cefalonia ). Numele antic: Aenus. ulei de palmier República ~. Parcuri na ionale.). Relief muntos vulcanic (alt. autoturisme. Produce energie electrică. Turism. cuprinsă între Italia. cauciuc natural. centrul adm. republică în Federa ia Rusă. Suprafa a: 153. Limba oficială: bahasa indoneziană. 119 mii loc. afluent pe dreapta al Dunării. gaze naturale. Turism. Pescuit. al landului Tirol. Se cultivă vi ă de vie. cupru. bauxită. acumulatoare. Lacuri. huilă. de tricotaje. lemn şi produse din lemn. de podiş şi de cîmpie. diamante etc. Jocuri Olimpice (1964. max. stat în S-E Asiei. 1976). alimentară. aur. Popula ia: 2. textile. Iriga ii. de cafea şi de cacao. 2 796 m). situată în partea centrală a Caucazului. porcine). Parcuri na ionale.9 mii km2. Vegeta ie: păduri de pini şi stejăriş. Relief muntos. max. 1 628 m. Márea ~. peşte. Relief muntos (alt. Popula ia: 882 mii loc. Se varsă în Marea Moartă. nu departe de vărsarea bra ului Chilia al Dunării în mare. Inguºétia Inn Ínnsbruck Ínsula de Nord Ínsula de Sud Ínsula ªérpilor Iónicã Iónice Iordán . separată de Insula de Nord prin strîmtoarea Cook . gaze naturale lichefiate. loc. de prelucrare a metalelor şi a lemnului. arbori de cauciuc. cartofi. zahăr. sfeclă de zahăr. Gheizere. rezerva ii naturale.92 mil. Creşterea extensivă a animalelor (ovine. loc. aparate radio. ceai. măslini. între Indochina şi Australia şi între Oceanul Indian şi Oceanul Pacific. televizoare. cositor. rîu în partea centrală a Europei (Elve ia. Ad. mangrove. chimică. Pescuit. ovine. Creşterea animalelor. Se cresc animale (bovine. Austria. de prelucrare a materiei prime agricole. Industrie electrotehnică. nichel. pe teritoriul statelor Liban. Lungime: 517 km.7 mii km 2. forestieră (mahon. Industrie extractivă (petrol. Centru adm. Grădină botanică. legumicultură. Pescuit. Climă ecuatorială. Ramuri agricole: cultivarea cerealelor (grîu. Grecia şi Albania. max.: Nazran. Hidrocentrale. farmaceutică. Suprafa a: 1. orez. Nod de comunica ii. floarea-soarelui. orz. mirodenii. Israel şi Iordania. situat pe rîul Inn. teck). Suprafa a: 2. porumb. Potrivit Bibliei . măslini. Ínsulele ~. Parcuri na ionale. pe ins. nave. Lacuri. Exportă petrol şi produse petroliere. planta ii de bananieri. Universitate. insulă în Marea Neagră. Hidroenergie. fluviu în Orientul Apropiat.Indonézia República ~. partea de E a Mării Mediterane. zahăr. Capitala: Jakarta . alimentară. bauxită. cămile. viticultură. a hîrtiei. argint. Lungime: 252 km. [´insbruk] oraş în V Austriei. Turism. pe insulele Arhipelagului Malaez. bubaline. la Passau. insulă în arhipelagul Noua Zeelandă. Relief muntos (alt. Suprafa a: 114. îngrăşăminte chimice.3 mil. Se cultivă cereale. pomicultură. Industrie extractivă (petrol). citrice. Popula ia: 193 mii loc. Vînătoare. savane. motociclete. ulei. km2. Popula ia: 230. de ceai. poligrafică. biserici). ciment.

lactate etc. loc. chimică. Pescuit (peşte. sare. Arabia Saudită şi Marea Roşie. săruri de potasiu. mărfuri de larg consum. Azerbaidjan. mangan). Siria. tutun etc. televizoare. a esăturilor de bumbac şi lînă. Limba oficială: persana. fasole. tractoare. sare gemă. porumb. Capitala: Teheran. rutier). minereuri de mangan. Turkmenistan. lînă. lînă. Irak. Suprafa a: 435 mii km2. km2. Capitala: Amman . Popula ia: 24. stat în S-V Asiei. tutun. Exportă fosfa i. cupru.5 Irán República Islámică ~. Meşteşuguri (covoare persane. combustibili. medicamente. curmali. Se cresc ovine. gaze naturale. Zăcăminte de gaze naturale. păduri dese în mun i. Culturi agricole: grîu. autovehicule. curmale. Siria. Muzeu de artă. Creşterea animalelor (ovine. Căi rutiere: 25. mei. măslini. stat în S-V Asiei (pînă în 1935 – Persia ). băuturi alcoolice. Fondat în 1584.64 mil. fasole. sfeclă de zahăr. hîrtie. curmale.). carne. Vegeta ie de deşert şi de stepă. lînă. constructoare de maşini (autovehicule. cupru. Popula ia: 68.3 mil. oraş în Federa ia Rusă. cereale. mijloace de transport. situat între Israel. îngrăşăminte chimice. feroviar. de prelucrare a pielei. o el. bere etc. învecinat cu Armenia. farmaceutică. minereuri de fier. aparate radio. Industrie petrolieră dezvoltată (locul 2 în lume după volumul de expl. zinc. cupru. huilă. de frigidere. îngrăşăminte chimice. Exportă petrol şi produse petroliere. Vegeta ie de deşert şi semideşert. smochini. Universitate.). orez. Industrie constructoare de maşini agricole şi maşini-unelte. laminate). autovehicule. citrice. fontă. Turism. Turism. max. orz. vi ă de vie. metalurgică (o el. Popula ia: 6. Industrie extractivă (petrol.9 mii km. Iordania. al Republicii Mari. păsări).45 mil. bovine. stat în S-V Asiei. mazăre. măslini. loc. tutun. Golful Persic.48 mil. citrice. de prelucrare a pielei. 1 734 m). Afghanistan. citrice. Nod de comunica ii (aerian. alimentară (ulei de măsline. mătase şi in). de covoare. crom.Iordánia Regátul Haşimít al Iordániei . televizoare. Capitala: Bagdad. de ciment. piei. maşini şi utilaje industriale. legume. Produce electricitate. Importă echipamente. azbest. caprine. cu deşerturi întinse. Se mai cultivă bumbac. Relief în cea mai mare parte muntos. bumbac. Se practică creşterea nomadă a oilor şi caprelor. Căi ferate: 619 km. dominat de culmi înalte (alt. crom. săruri de potasiu. Climă subtropicală uscată. cămile. fier. cîmpie (în partea centrală). Pakistan. argint. 250 mii loc. piei. Kuwait. Relief variat: masive muntoase (în N-E). de confec ii. În agricultură predomină cultivarea curmalelor şi a cerealelor. aparate radio). Marea Arabiei. Limba oficială: araba. sare gemă. carne. frigidere. Importă maşini şi utilaje industriale. fructe. Limba oficială: araba. soia. ulei de măsline. porumb. Exportă petrol. ciment. b . Golful Persic şi Kuwait. perle). lactate. Importă maşini şi echipamente industriale. Ioºkár-Olá Irák República ~. alimentară. orz. ghips. Iran. ceramică). loc. cupru. Industrie extractivă. Irak şi Turcia. covoare. porumb. produse chimice şi alimentare. caprine. de ciment. trestie de zahăr. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. fosfa i. sfeclă de zahăr. tutun. bumbac. piei. vi a de vie.). aluminiu. Turcia. tractoare. Suprafa a: 1. pielărie.7 mii km2. textilă ( esături de bumbac. zone colinare (în V şi S-V). legume. Climă subtropicală (în N) şi tropicală (în S). gaze naturale. situat între Arabia Saudită. situat pe rîul Kokşaga . Căi ferate: 2 403 km. Vegeta ie de stepă şi deşert. Climă subtropicală şi continentală. chimică. calculatoare. vi ă de vie. mijloace de transport. Suprafa a: 97. Principalele culturi agricole: grîu. nichel. trestie de zahăr. sisal. Căi rutiere: 6. citrice. măslini. centrul adm. floarea-soa-relui. Resurse naturale: petrol. mărfuri de larg consum. alimentară (zahăr. metalurgică (o el). plumb. ciment. Relief de podiş.

: 46 km. Nod de comunica ii (aerian. Irlánda República ~. s-a declanşat o criză social-politică. plumb. aluminiu. echipament electronic şi electrotehnic. Se extrag cărbuni. tomate). Irlánda de Nord Irlánda Irtîº Ískãr Iskenderún Islámabad Islánda .: 272 m. Exportă echipamente industriale. echipament de calcul. Suprafa a: 70 285 km 2. golf la Marea Mediterană. Teatre. utilaje pentru întreprinderile textile) şi agricolă (creşterea animalelor pentru carne şi lapte. orz). la confluen a cu rîul Irkut (în S Siberiei Centrale). rîu în Asia Centrală. păşuni.8 mii km2. capitala Bulgariei. Márea ~. cauciuc. Comer cu piei şi blănuri. Muzee. Turism dezvoltat. lactate etc. 635 mii loc. bere. îngrăşăminte. feroviar. Popula ia: 1. capitala Pakistanului (din 1967). loc. medicamente. textile. se cultivă cereale. Oceanul Atlantic şi Marea Irlandei. Limbi oficiale: irlandeza. situată în N insulei Irlanda .Irkútsk oraş în Federa ia Rusă. max. Suprafa a bazinului: 1. Pescuit. Ocupă cea mai mare parte a insulei Irlanda. mărginită de coline şi mun i nu prea înal i. Suprafa a: 102. Iriga ii. institut de cercetări nucleare) şi comercial. Relief reprezentat de platouri vulcanice (alt. chimice şi alimentare). catolică şi protestantă. max. Pescuit. Zonă industrială (construc ii navale şi aeronautice.1 mii km2. Sofia. legumicultură (cartofi. situat pe rîul Angara . Ad. produse textile. rutier). Suprafa a: 14. Importă maşini şi ut provincie autonomă a Marii Britanii. ciment. dar şi păşuni bogate). prelucrarea lemnului. între insula Irlanda şi Marea Britanie. insulă în N Oceanului Atlantic. afluent pe dreapta al Dunării. Climă temperată oceanică. minereuri de zinc. cultivarea cerealelor (ovăz. Lungime: 410 km. Hidrocentrale.). turbă. max. la S de peninsula Asia Mică. automobile. Iriga ii. În lunca rîului este situat or. nave. construc ii de maşini. Nod de comunica ii. Ghe ari. farmaceutice şi alimentare. care produc energie electrică. Relieful ării reprezintă o cîmpie (cu lacuri şi mlaştini. plante furajere). 204 mii loc. Func ionează întreprinderi mari. Universitate. Lungime max. Pescuit. din 1968. Centru cultural (universitate. ovine). Vegeta ie de tundră. cupru. pirite. mare în Oceanul Atlantic. la S-E de Groenlanda . porcine. km2. Între comunită ile religioase. cartofi.6 mil. rîu în Bulgaria. Suprafa a: 47 mii km 2. pe teritoriul Federa iei Ruse şi a Kazahstanului.: 99 m.: Belfast. Centru adm. stat în N Europei Occidentale. În cea mai mare parte navigabil (3 785 km). avicultură. produse alimentare (zahăr. loc. fiind situată între Marea Britanie. situată în N-E ării. ceapă.64 mil. Centru industrial (metalurgie. mercur. conserve de peşte. Capitala: Dublin. fîne e. Popula ia: 3. Principalele ramuri agricole: creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. o el. la 550 m alt. Vegeta ie: păduri. mase plastice. produse chimice. grîu. Lungime: 4 248 km. argint. Hidrocentrale. in. afluent pe stînga al fluviului Obi . Ad.93 mil. textile. maşini agricole. confec ii. 2 119 m). engleza.

petrol. echipament electric. bunuri de larg consum. de produse alimentare (conserve de peşte. afluient al Dunării. păduri de conifere. Popula ia: 279 mii loc. mijloace de transport. lactate. Creşterea animalelor (bovine. centru adm.5 mii loc. produce ciment. brom). Relief format de un podiş central. stat în S-V Asiei. situat într-o depresiune intramontană a mun ilor Tian-Shan . Industrie dezvoltată: extractivă (diamante. Pescuit. Institut pedagogic. Importă echipamente. Popula ia: 6. anvelope. Exportă diamante prelucrate. vinuri. industria metalurgică (pentru neferoase). îngrăşăminte. Cruce (fosta geamie turcească). combustibili. Capitala: Reykjavik. arahide. la 1608 m alt. Lă ime max. produse chimice şi alimentare) şi comercial. ciment. ulei de balenă. vin. fabrici de cărămizi şi igle.: 60 km. gaze naturale. conserve etc. piei şi blănuri. Vegeta ie de stepă şi deşert. Suprafa a: 21 mii km2. stat în N-V Europei Occidentale. păsări de curte). citrice. 95. legume. Ismaíl Ismailía Israél oraş în N-E Egiptului. Siria. Capitala: Ierusalim.3 mii km. port la Canalul Suez . Climă mediteraneană şi subtropicală. Nod de comunica ii (feroviar. uzina de prelucrare a metalelor. Limba oficială: islandeza.24 mii km2. constructoare de maşini (avioane. Odesa). Turism. banane. fosfa i. porcine. combinat de celuloză şi carton. cupru. Cuprinde şi alte insule mai mici din apropiere. loc. motoare electrice. Vînătoare. Suprafa a: 6. Construieşte nave. mijloace de transp lac în Asia Centrală (Kîrgîztan). cupru. Nicolae (sec. îngrăşăminte chimice. Vegeta ie de tundră. Lungime: 178 km. de confec ii. cu numeroşi vulcani şi piscuri.3 mil. Adormirea Maicii Domnului (ctitorie a lui Constantin Brîncoveanu. textile. At. vi ă de vie. combustibili. Fondat în 1863. oraş în S-V Ucrainei (reg. produse agricole. al raionului Ismail.Port fluvial. rutier). ceramică. caprine. conserve. aluminiu. Agricultura este specializată în cultivarea citricelor şi a cerealelor (grîu. Se practică legumicultura în sere. magneziu. aparate radio). doc. Exportă peşte şi produse din peşte. conserve. Liban. situat pe insula Islanda din N Oceanului Atlantic. Admis în ONU la 10 noiembrie 1946. conserve din carne şi peşte). Importă materii prime. producătoare de deriva i petrolieri. domn al ării Româneşti. Ad. legume. o el. curmali. Rezerva ii naturale. aparate radio şi televizoare. Suprafa a: 103 mii km2. port pe malul stîng al bra ului Chilia. săruri de potasiu. fontă. bovine) şi pentru blănuri.: 668 m. mase plastice. fructe şi legume. Iordania. orz). Pescuit intens. centrale geotermice). lînă. minereuri de fier. ovine. cu gheizere şi izvoare termale. ca oraş şi cetate (Smil ) în sec. la 80 km V de Marea Neagră. mase plastice. bumbac. situat între Marea Mediterană. A făcut parte din componen a Moldovei. Căi rutiere: 12. Ramuri principale ale economiei: pescuitul (locul 1 pe glob) şi prelucrarea peştelui. produse alimentare (carne. Flotă comercială maritimă. fructe. Nod de comunica ii. creşterea animalelor pentru carne şi lapte (ovine. automobile asamblate.Islánda República ~. 260 mii loc. Centru industrial (construc ii de maşini. Şantier de repara ii navale. Státul ~. Climă temperat-oceanică. influen ată de curentul cald Golfstrom . max. industria energetică. esături de lînă şi bumbac. Bisericile Sf. XV–XVI. XVII). Relief: podişuri bazaltice. hîrtie. cu ghe ari masivi. tutun. Se mai cultivă măsline. confec ii. Sf. Issîk-Kul . Marea Roşie şi Egipt. lactate. bazată pe resurse naturale (hidrocentrale. de mun i (în N) şi de un deşert (în S-V). maşini şi utilaje industriale. 1688–1714). bere). Limbi oficiale: ivrit (neo-ebraica) şi araba. Turism de amploare.).

Elve ia. în N-E cu înăl imi pînă la 1 400 m. Este străbătută de mun ii Apenini. zinc. metalurgică şi siderurgică (o el. Suprafa a: 149 mii km2.5 mii km2. produse din sticlă şi por elan. Lungime: 2450 km. Moschei. Chişinău). Ístria (Ístra) peninsulă pe ărmul de N-E al Mării Adriatice (Croa ia. Suprafa a: 301. Monumente bizantine. secară. tractoare.7 mil. de mobilă. sfeclă de zahăr. República ~. întreprinderi chimice. între Marea Baltică şi Marea Nordului. Construc ii de maşini (automobile. stat în S Europei. energetică. Climă temperat-con-tinentală şi mediteraneană. Important centru economic. Vegeta ie montană şi de litoral subtropicală. mercur. Agricultură specializată în produc ia cerealelor. Lungime: 59 km. Fortărea ă din 1695. Turism. Capitala: Roma. fructelor (măsline. petrochimică. Relief de coline. instrumente şi aparatură de precizie). Pînă în 1962 s-a numit Stanislav. Planta ii de măslini. Iºím Iºnovãþ Itália Itálicã Iutlánda Iváno-Frankóvsk . sulf. Formează cea mai mare parte a Danemarcii şi o parte din Germania. alimentară. rîu în Republica Moldova. Sta iuni balneoclimaterice (Pula. păduri de fag. la E de Carpa i. chimică. mobilă. Industrie constructoare de maşini. Suprafa a: 3. Marea Ionică. Marea Adriatică. Marea Mediterană şi Marea Ligurică. Ionică şi Adriatică. Industrie puternic dezvoltată şi diversificată: constructoare de maşini (automobile. Universită i. textile. Climă maritimă umedă. oraş în S-V Ucrainei. coloran i. Par ial navigabil (270 km pe cursul inferior). ovăz. Península ~. peninsulă în S Europei. Suprafa a: 39. insulele Sardinia. gaze naturale). Popula ia: 57. Austria. comercial şi cultural. Slovenia). a materialelor de construc ii. de unde provine şi altă denumire Peninsula Apeninică. Străşeni). nave maritime. rîu în Federa ia Rusă (Siberia de Vest). X). 7. la limita dintre Europa şi Asia. a vinului. 238 mii loc. laminate.a. XV–XVIII). medicamente. Se cultivă grîu. aparatură electrotehnică). de prelucrare a metalelor şi a lemnului. între golfurile Triest şi Rijeka . Căpriana (rn. petrol. dominată de Vene ia (sec. bauxită. peninsulă în N Europei Centrale. citrice) şi legumelor. Formează o mare parte a teritoriului Italiei. plumb. cu podişuri. cedată Austriei (1797). Se cresc animale pentru carne şi lapte. loc. afluent pe dreapta al Bîcului . aparate radio.Istanbúl cel mai mare oraş al Turciei. II î. cauciuc sintetic. fontă.91 mil. zone colinare şi cîmpii riverane şi litorale. Turism. Fondat în 1662.). partea iugoslavă partajată în 1999 între Croa ia şi Slovenia. motoare. Se învecinează cu Fran a. Se produc maşini de scris şi de calcul. Teatre. textilă. împăr ită între Italia şi Iugoslavia (1954). avioane. anexată la Italia (1920). Limba oficială: italiana. Sicilia. loc. provincie a Imperiului German (sec. păşuni alpine. a pielei şi încăl ămintei. Denumirea antică – Bizantion . maşini agricole. ceramică. Teatre. orz. între mările Tireniană. frigidere). Elba ş. Relief de podiş. situat pe malurile Bosforului. Opatija ). Se cultivă bumbac. mangan. lîngă localitatea Sîngera (mun. Muzee. electronică şi electrotehnică (televizoare. castani. biciclete. stejar. Slovenia. aluminiu).9 mii km2. Relief predominant muntos. poligrafice.Hr. afluent pe stînga al rîului Irtîş . cea medievală – Constantinopol . încăl ăminte. Izvorăşte în apropierea com. Muzee. extractivă (minereuri de fier. Clima mediteraneană. ocupînd Peninsula Italică. de prelucrare a lemnului. Colonie romană (sec.3 mii km2. alimentară. Nod de comunica ii.

Nod de comunica ii. Industrie electronică. bumbac. Industrie extractivă (metale pre ioase. Muzee. 198 mii loc.Hr. produse chimice şi alimentare). cărbuni. alimentară. de confec ii. alimentare). Universitate. textilă. centrul adm. Pia ă pentru lemn. Nod de comunica ii. de prelucrare a lemnului (mobilă). Nod de comunica ii.2 mil. Turism. Creşterea animalelor.1 mil. de bauxită. Turism. de prelucrare a metalelor. Nod de comunica ii (feroviar. purtînd numele Aeolians . Port la strîmtoarea Sunda (Marea Java). fructe. făcînd parte din conurba ia Tel Aviv. institu ii de învă ămînt profesional. alimentare. citrice. covoare. alimentară. Parcuri. Suprafa a: 80. oraş în Israel.8 mii km 2. Aeroport. poligrafie. 130 mii loc. Centru industrial (şantiere navale. planta ii de citrice). XI î. a sticlei. textile. mercur). Fondat în 1819. Universitate. men ionată în Biblie şi cunoscută în antichitate (milen.5 mil. tutun. care desparte teritoriul insular al ării de India. Artizanat (produse de esătorie manuală). fluvial. Sta iune balneară.4 mil. oraş în N-V insulei Iava . oraş în V Turciei. muzee). XVI–XVII). Muzeu de artă. prelucrarea cauciucului şi a lemnului. smochine. 9. Teatre. produse chimice. mobilă) şi cultural (universitate. 478 mii loc. trestie de zahăr. stat în V Mexicului. constructoare de maşini (macarale. Export de tutun. de sticlă şi ceramică). 890 mii loc. Centru industrial (expl. chimică. textilă. Denumirea conurba iei: Tel Aviv(Jaffa). a materialelor de construc ie. 1. loc. construc ii navale şi asamblarea automobilelor. [´jaf¬ne] oraş în N Republicii Sri Lanka. Industria bumbacului şi mătăsii. forestieră. situat pe rîul Uvodi . loc. Centrul unei zone agricole (orez. loc. 2. Universitate (1877). oraş în E Afghanistanului. Turism. rutier). Fondat ca oraş în 1727. construc ii de maşini. Nod de comunica ii.Hr.: Guadalajara . Moschei (sec. Izmír Jábalpur Jáckson [´d3æks¬n] Jáffa Jáfna Jáipur [´d…aipur] Jakárta [d3a´karta] Jalâlâbâd [d3alaala´baad] Jalísco [ha´lisko] . Nod de comunica ii (aerian. struguri. pe coasta Oceanului Pacific. sticlei şi ceramicii. capitala Indoneziei. Universitate. Aeroport. de prelucrare a lemnului. Muzeu de arheologie. loc. textile. legume. cafea. chimică (vopsele). 69 mii loc. Aeroport. de prelucrare a pielei. Important centru industrial (siderurgie. Observator astronomic (sec. Centru adm. Pescuit. al statului Mississippi. a hîrtiei. Universitate. Nod de comunica ii. bumbac. alimentară. al statului Râjâsthân . metalurgie. Pescuit. electrotehnică. situat pe rîul Narmada .. port la golful Izmir (Marea Egee). Culturi agricole: cereale. Pescuit. Filarmonică. Institu ii financiar-bancare şi comerciale. Pînă în 1932 s-a numit Ivanovo-Voznesensk . întreprinderi petrochimice.). strunguri). la confluen a rîului Kabul cu Chitral . comercial (lemn.) şi comercial. universitate etc. Industrie extractivă (marmură). II î. la 318 km N-E de Moscova. cultural (academie de ştiin e. feroviar). centru adm. Fondat de greci în sec.Ivánovo oraş în Federa ia Rusă. oraş în India. Fondat în 1560. la S-V de Delhi. textilă. bumbac. Popula ia: 5. de cherestea. Localitate istorică. oraş în S SUA. port pe rîul Peari River . [´d3ab¬lpur] oraş în partea centrală a Indiei. institut de oceanografie. XVIII). port la strîmtoarea Palk .

Suprafa a: 4. prelungirea spre S a golfului Hudson . Kyûshû . a. Exportă bauxită. Înăl area Domnului (1825) şi Sf. medie: 1 752 m. Naviga ie intensă. Nottaway ş. Se produc energie electrică. locul 3 – fontă şi feroaliaje. Suprafa a: 373. James Jápca [´d…eimz] golf pe ărmul Canadei.7 mil. de huilă. Ad. care dispune de trei biserici: Înăl area Sf. Climă maritimă. tropicală şi subtropicală: păduri de foioase şi conifere (67. Vegeta ie bogată. Expl. mangan. aparate foto. max. Relief: podiş calcaros. aluminiu. Fără o popula ie permanentă. minereuri de fier. benzină. textile.. petrol. de bauxită (locul 3 în lume). ceai. dintre care patru sunt cele mai mari: Hokkaidô. Se mai cultivă porumb. argint. Relief muntos şi de podiş. aur. Ad. X – XIII). caprine). cafea. Ad. Popula ia: 108 mii loc.: pînă la 100 m. trestie de zahăr. aşezămînt monastic din sec. cupru. esături de bumbac. rom etc. Vegeta ie montană şi de savană. terestre. şi numeroşi vulcani activi. Capitala: Tokio . Climă tropicală. fructe.5 mii km2. Capitala: Kingston . o el. Căi ferate: 400 km. Importă combustibili. Soroca). ciment. planta ii de magnolii. Suprafa a: 11. conserve. ghips. Shikoku . legume. zahăr. situat pe insula Jamaica (arhipelagul Antilele Mari). insula Sahalin şi Arhipelagul Japonez. plumb.2 mii km2. Albany. Japónia stat în E Asiei. încăl ăminte. insulă indoneziană în S arhipelagului Sondele Mari . comună în Republica Moldova (rn. Arbori de cauciuc. după SUA. mărginit de culmi muntoase (în N şi E) şi de cîmpii litorale (în S şi V). produse chimice. În apropierea ei se află Mănăstirea Japca.7 mii km2. rupestră (sec. Pescuit. teritoriu dependent. Expl. Cîmpiile ocupă teritorii restrînse pe ărmul Mării Japoniei. molibden. Climă ecuatorial-musonică.: 3 742 m. minereuri de fier. metale colorate. alumină. Suprafa a: 1 mil. hîrtie şi carton. cu vîrfuri de peste 3 000 m alt. Ínsula ~. Relief muntos şi colinar.. anvelope. zahăr. crom. banane. situat pe insulele Arhipelagului Japonez. mare în bazinul de V al Oceanului Pacific. De ine primul loc din lume în producerea de autovehicule. anvelope.1 km 2. zinc. mangan. motociclete ş. Popula ia: 126. staniu. În el se varsă rîurile Ekwan. televizoare. loc. tra Japóniei Jarvs Márea ~. Jáva . ară industrială puternic dezvoltată. ocupînd pe scara economiei mondiale al doilea loc. porcine.a. Parcuri na ionale. Popula ia: 2. biciclete. locul 2 – cupru brut şi rafinat. de cacao. Expl.5 mil. Suprafa a: 132. între ărmul de E al Asiei. rom.Jamáica [d…¬´meik¬] stat în America Centrală. arbori de camfor. sulf.3% din teritoriu). Creşterea animalelor (bovine. gaze naturale. chiparoşi. Limba oficială: engleza (se vorbeşte şi spaniola). a. mangan. km 2. orez. lignit. Moose. Rezerva ii naturale. nave. influen ată de curentul cald Kuro Shivo . calcare. aur. cocotieri. sare. Admis în ONU la 18 septembrie 1962. uraniu. derivate petroliere. cauciuc sintetic. Cruci . maşini şi utilaje industriale. fibre sintetice ş. bananieri. Limba oficială: japoneza (nipona). materii prime. Pescuit intens. loc. Mihail (1849). Căi rutiere: 16 635 km. XVIII. Administrat de Statele Unite ale Americii. de cafea. situat în partea centrală a Oceanului Pacific. Honshû. de petrol.

Jáva

Márea ~, mare în V Oceanului Pacific, cuprinsă între insulele Sumatera, Java şi Kalimantan . Suprafa a: 552 mii km2. Ad. max.: 1 272 m. Ad. medie: 45 m. Expl. de petrol. [´d…¬¬zi] cea mai mare insulă în arhipelagul Anglo-Nor-mand, situată în Marea Mînecii. Suprafa a: 117 km 2. Popula ia: 87 mii loc. Centru adm.: Saint Helier . Relief de coline. Legumicultură, floricultură. Creşterea ovinelor. Sta iuni balneoclimaterice. Pescuit. Turism. rîu în România, afluent pe dreapta al Prutului. Lungime: 307 km. Oraş situat pe Jijia: Dorohoi . Piscicultură. Iriga ii. oraş în V Ucrainei, situat pe rîul Teterev . 305 mii loc. Nod de comunica ii. Industrie metalurgică, constructoare de maşini (strunguri), chimică, a materialelor de construc ii, a în-căl ămintei şi confec iilor, a produselor de cherestea (mobilă) şi alimentare, a instrumentelor muzicale. Teatre. Muzee. Fondat în 884. rîu în România, afluent pe stînga al Dunării. Lungime: 339 km. Baraj de protec ie în amonte, la Rovinari. Trece prin Tîrgul Jiu şi Craiova. Iriga ii. oraş în N-E Republicii Africa de Sud, important centru economic, comercial şi cultural al ării. 715 mii loc. (1,95 mil. loc. în conurba ie). Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Expl. de uraniu, metale rare, aur. Industrie siderurgică, constructoare de maşini (utilaj minier, aparataj electrotehnic, material feroviar şi auto), de şlefuire a diamantelor şi de prelucrare a lemnului, textilă, alimentară. Universită i, colegii. Muzee. Observator astronomic. Fondat în 1886. Oraş din 1928.

Jérsey

Jíjia Jitómir

Jíu Johánnesburg [jo´han¬sburk]

Jungária

[d3un´garia]

depresiune în N Chinei, între mun ii Tian-Shan, Alatau şi Altaiul Mongol . Suprafa a: cca 700 mii km2. Climă temperat-continentală, cu precipita ii scăzute. Vegeta ie de stepă. Pe terenuri irigate se cultivă grîu, porumb, bumbac. Expl. de petrol. Mún ii ~, mun i în Europa de Vest, pe teritoriile statelor Fran a, Elve ia şi Germania. Lungime: 400 km. Lă ime: 80 km. Păduri întinse. Expl. forestiere. oraş în Letonia central-nordică, situat pe stînga rîului Lielupe , la 44 km V de Riga. 60 mii loc. Fabrici de celuloză şi hîrtie. Muzeu de istorie. Sta iune balneoclimaterică. Turism. [3u´rwa], Rio ~, rîu în N-V Americii de Sud, pe teritoriile statelor Perú şi Brazilia, afluent pe dreapta al Amazonului . Lungime: 3 283 km. Par ial navigabil (1000 km). República Kabardíno-Balkáră , republică în Federa ia Rusă, situată în N mun ilor Caucaz. Suprafa a: 12,5 mii km2. Popula ia: 790 mii loc. Capitala: Nalcik . Resurse naturale: molibden, crom, plumb, nichel, zinc, mangan. Agricultură specializată în produc ia cerealelor, legumelor (cartofi). Pomicultură. Creşterea animalelor (ovine, bovine). Întemeiată în 1921 ca regiune autonomă. Republică din 1957.

Jurá Jurmala [´iuurmala] (Iurmala)

Juruá

Kabardíno-Balkária

Kabúl

capitala Afghanistanului, oraş situat pe rîul Kabul. 1,42 mil. loc. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Centru industrial (maşini agricole, repara ii mecanice, prelucrarea pieilor, ciment, textile, confec ii, produse alimenta-re) şi comercial (pentru piei de caracul, esături, stofe). Academie de ştiin e. Monumente istorice şi de arhitectură (sec. XVI – XVII). Oraş distrus în mare parte în timpul războiului civil din 1979. [ka´fu¬] rîu în Zambia, afluent pe stînga al fluviului Zambezi . Lungime: 970 km. Parc na ional pe cursul mijlociu. regiune semideşertică în S Africii, între fluviile Orange şi Zambezi , pe teritoriul statelor Botswana, Africa de Sud şi Namibia. Lungime: 1500 km. Lă ime: 800 km. Nisipuri, cîmpii de dune. Climă tropical-continentală aridă. Vegeta ie de savană şi deşertică. insulă în Arhipelagul Malaez, între Marea Chinei de Sud, marea Sulu, marea Sulawesi şi marea Java. Apar ine Indoneziei, Malaysiei şi sultanatului Brunei. Suprafa a: 734 mii km2. Popula ia: 8,4 mil. loc. Relief muntos, de coline şi cîmpii litorale. Climă ecuatorială. Expl. de petrol, gaze naturale, cărbune, minereuri de fier. Arbori de cauciuc şi de cafea, cocotieri. Orez, porumb. Export de lemn, cauciuc, cafea. oraş, enclavă rusă la Marea Baltică, între Polonia şi Lituania. 420 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport. Centru industrial: şantier naval, construc ii de vagoane, fabrici de cherestea, de celuloză şi hîrtie, de produse chimice şi alimentare (conserve de peşte). Universitate (1544). Institut de cercetări oceanografice. Teatre. Filarmonică. Monumente de arhitectură. Grădină botanică. Muzee. Fondat în 1255. Capitala Prusiei între 1525 şi 1618. A apar inut Germaniei până în 1945. Aici s-a născut Immanuel Kant. Pînă în 1946 s-a numit Königsberg .

Kafúe Kalahári

Kalimantán (Bornéo)

Kaliningrád

Kalmîkia

República ~, republică în S-V Federa iei Ruse, pe dreapta cursului inferior al Volgăi . Suprafa a: 76 mii km2. Popula ia: 324 mii loc. Centru adm.: elista . Expl. de gaze naturale. Cereale. Creşterea animalelor. Pescuit. A fost întemeiată în 1920. peninsulă în partea asiatică a Federa iei Ruse, înconjurată de Oceanul Pacific (la S-E), marea Bering (la E) şi marea Ohotsk (la V). Lungime: cca 1200 km. Lă ime max.: 450 km. Suprafa a: 370 mii km2. Relief muntos şi de cîmpie. Vulcani: 160, dintre care 28 activi. Izvoare termale, gheizere. Ghe ari. Climă temperat-maritimă. Vegeta ie de tundră şi pajişti alpine. Păduri de răşinoase. Zăcăminte: cărbune, petrol, aur, mică, sulf. Pescuit. Vînătoare de animale. oraş în S-V Ucrainei, situat pe rîul Smotrici , afluent pe stînga al Nistrului . 107 mii loc. Construc ii de maşini, prelucrarea metalelor, materiale de construc ii. Produc ie de celuloză şi hîrtie, de mobilă, produse alimentare (zahăr, preparate din carne). Teatru. Muzeu de istorie. Mănăstire (sec. XIV). Biserici ortodoxe, catolice, armene. Cetate (sec. XV). At. doc. în 1196. Cunoscut în istoriografia românească cu numele Cameni a .

Kamceátka

Kamenéþ–Podólski

Kampála

capitala Ugandei, oraş situat pe ărmul de N al lacului Victoria . 1 mil. loc. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Centru industrial (prelucrarea metalelor, a lemnului, a cafelei, pielărie, ciment, produse chimice, farmaceutice, textile, alimentare), cultural şi financiar-bancar. Universitate. Teatru. Muzee. Fondat în 1890. [´kanazawa] oraş în Japonia (Honshû), port la Marea Japoniei. 435 mii loc. Nod de comunica ii. Centru industrial ( esături de mătase, por elanuri; artizanat) şi turistic. Universitate. Cetate (sec. XVI – XVII). Fondat în 1583. oraş în S Afghanistanului, la 1 020 m alt. 230 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport. Centru industrial ( esături de mătase şi lînă) şi comercial (piei de caracul, lînă, mătase, fructe). Mausoleu (sec. XVIII). Fondat în 330 î. Hr. Capitală a statului afgan în sec. XVIII. oraş în Sri Lanka (ins. Ceylon ), situat pe cursul superior al rîului Mahaweli , la 100 km de Colombo. 125 mii loc. Centru de pelerinaj budist. Temple. Grădină botanică. Fondat în sec. XIV. În 1592–1815 a fost capitala Ceylonului. oraş în N-V Malaysiei (pen. Malacca ), centru adm. al statului Perlic. 15 mii loc. Pia ă de produse agricole. rîu în SUA, afluent pe dreapta al rîului Missouri . Lungime: 278 km (1200 km de la izvoarele confluentului Republican). Iriga ii. oraş în S-V Ungariei, la S de lacul Balaton . 72 mii loc. Nod de comunica ii. Produse industriale: transformatoare, ciment, textile, zahăr, lactate. Mănăstire (sec. XI). Márea ~, mare în S Oceanului Arctic, între Novaia Zemlea, Severnaia Zemlea şi ărmul continentului asiatic al Federa iei Ruse (Siberia de Vest). Suprafa a: 885 mii km2. Ad. medie: 118 m. Ad. max.: 620 m. Acoperită cu ghe ari. Port pr.: Dikson. lac sărat în V Turkmenistanului, care comunică cu Marea Caspică printr-o strîmtoare îngustă. Suprafa a: 13 mii km2. Ad.: 4–7 m. Salinizare sporită. Pe ărmuri depuneri de săruri. Expl. de mirabilit. República Karaceáevo-Cerchéză , republică în Federa ia Rusă, în N Caucazului. Suprafa a: 14,1 mii km2. 435 mii loc. Centru adm.: Cerkessk . Zăcăminte: cărbune, zinc, plumb. Expl. forestiere. Culturi cerealiere. Creşterea animalelor (bovine, ovine). S-a format în 1991. [k¬´raat¿i] oraş în Pakistan, port la Marea Arabiei. 5,15 mil. loc. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Industrie constructoare de maşini (nave, automobile asamblate), siderurgică, petrochimică, a cimentului şi tutunului, a încăl ămintei şi esăturilor de bumbac, alimentară. Rafinării de petrol. Export de cereale, bumbac, lînă, piei. Institu ii financiar-ban-care. Universitate. Fondat în 1725. În 1947–1959 a fost capitala statului. República Karakalpakstán , republică în Uzbekistan. Suprafa a: 164,9 mii km 2. Popula ia: 1,32 mil. loc. Capitala: Nukus . Industrie dezvoltată: prelucrarea metalelor, producerea materialelor de construc ii, a conservelor şi untului. Culturi agricole irigate: bumbac, orez, legume. Creşterea animalelor (oi de caracul, bovine).

Kánazawa

Kandahár

Kándy

[´kændi]

Kángar Kánsas Káposvar [kænz¬s] [´kapo¿vaar]

Kára

Kará-Bogáz-Gol

Karaceáevo-Cerkésia

Karáchi

Karakalpákia

Karakorúm

Karakúm

sistem muntos în Asia Centrală, în India, China şi Pakistan, la S-E de Pamir. Lungime: 800 km. Alt. medie: 6000 m. Alt. max.: 8 611 m. Ghe ari şi zăpezi persistente. Păduri pe versantul sudic (pînă la 3 500 m alt.). deşert în Asia Centrală, pe teritoriul Turkmenistanului. Suprafa a: 350 mii km 2. Barcane, dune, sărături. Climă excesiv-continen-tală. Culturi irigate (în oaze). Păstorit. Zăcăminte de sulf. Este străbătut de canalul Amudaria-Marea Caspică . República ~, republică autonomă în N-V Federa iei Ruse. Suprafa a: 172,4 mii km 2. Popula ia: 800 mii loc. Centru adm.: Petrozavodsk . Industrie forestieră, extractivă (fosforite, minereuri de fier, cupru, nichel). Creşterea renilor. Pescuit. Vînătoare. [´karlovats] oraş în Croa ia, situat pe rîul Kupa (afluent al rîului Sava ), la 48 km S-V de Zagreb. 71 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Industrie constructoare de maşini (turbine, motoare), chimică, de prelucrare a lemnului, pielei şi alimentară. Ateliere de ceramică. Hidrocentrală. Catedrală roma-nocatolică. Fortărea ă (1579). oraş în V Cehiei, situat pe rîul Teplá . 58 mii loc. Nod de comunica ii. Producere de por elanuri, cristaluri, textile. Sta iune balneoclimaterică mondială. Galerie de artă. Muzee. Turism. Fondat în 1358. oraş în Serbia şi Muntenegru, situat pe fluviul Dunăre . 8,2 mii loc. Aici, în 1699, a avut loc Congresul de pace de la sfîrşitul războiului (1698–1699) dintre Liga Sfîntă (Rusia, Austria, Vene ia, Polonia) şi Imperiul Otoman. insulă grecească în S-E Mării Egee, în arhipelagul Sporadele de Sud . Suprafa a: 303 km2. Popula ia: 7,8 mii loc. Relief muntos (alt. max. 1 215 m). oraş în E Germaniei (Hessen), pe cursul inferior al rîului Fulda . 203 mii loc. Nod de comunica ii (fluvial, feroviar, rutier). Industrie constructoare de maşini (locomotive, automobile, aparataj electrotehnic, de precizie şi optic), textilă (iută şi bumbac), alimentară. Muzeu de artă. Castele. Monumente de arhitectură medievală. Grădină botanică. Fostă colonie romană ( Castelum Cattorum ). At. doc. în 913 (Chassala ). regiune colinară în N Poloniei (Pomerania), în vecinătatea deltei Vistulei şi a golfului Gdañsk . Alt. max.: 329 m. capitala Nepalului, oraş situat pe cursul superior al rîului Bagmâti . 420 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport interna ional. Industrie extractivă (marmură), de prelucrare a pieilor şi iutei, a materialelor de construc ii (ciment, cărămizi), textilă, alimentară. Universitate. Palate, temple, sanctuare. Muzeu na ional. Centru de pelerinaj. Fondat în 723. oraş în S Poloniei (Silezia), centrul adm. al voievodatului cu acelaşi nume. 370 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport. Centru industrial: expl. de zinc şi huilă, siderurgie, metalurgie (a metalelor neferoase), construc ii de maşini grele; uzine chimice şi cocsochimice. Universitate. Fondat în 1598. strîmtoare între peninsulele Iutlanda şi Scandinavia, care leagă Marea Baltică cu Marea Nordului. Lungime: 270 km. Lă ime: 60–122 km. Ad.: 17–124 m. Pescuit.

Karélia

Kárlovac

Kárlovy Váry

[´karlovi´vari]

Kárlowitz

[´karlovits]

Kárpathos Kássel

[´karpaqos]

Kaszuby Kâtmândú

[ka´¿ubõ]

Katowíce

[kato´vitse]

Kattegát

Káunas

oraş în Lituania, la 90 km V de Vilnius, port pe Nemunas. 424 mii loc. Nod de comunica ii. Industrie metalurgică, constructoare de maşini, electrotehnică, a hîrtiei, chimică, textilă, alimentară. Hidrocentrală. Pescuit. Universitate. Teatre. Muzee. Catedrală (sec. XV–XVII). Cetate (sec. XV–XVII). Numele vechi: Kovno (pînă în 1917). [kawa´saki] oraş în Japonia (Honshû), port pe ărmul de V al golfului Tokio. 1,2 mil. loc. Centru industrial: şantiere navale, siderurgie, construc ii de maşini (automobile), prelucrarea petrolului, electrotehnică, produse chimice şi alimentare. Templu (sec. XII). República ~, stat în partea central-vestică a Asiei, situat între Rusia, China, Kîrgîzstan, Turkmenistan, Uzbekistan şi Marea Caspică. Suprafa a: 2,71 mil. km 2. Popula ia: 17 mil. loc. Capitala: Astana . Limba oficială: kazaha. Relief variat: cîmpii, podişuri, mun i, zone colinare. Climă temperatcontinentală. Vegeta ie de stepă şi deşert. Păduri de foioase şi conifere. Industrie diversificată: extractivă (lignit, cărbune brun, petrol, gaze naturale, minereu de fier, fosfa i, bauxită, crom, nichel, mangan), metalurgică, siderurgică, constructoare de maşini, chimică, alimentară. Agricultură pe terenuri irigate. Se cultivă cereale (grîu, secară, orz, ovăz, orez, porumb), bumbac, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, cartofi, tutun, fructe. Se cresc animale pentru carne şi lînă (vite cornute mari, oi, capre, cămile). Exportă materii prime industriale, produse alimentare. Importă maşini şi utilaje, mijloace de transport, bunuri de larg consum. Căi ferate: 21 200 km. Căi rutiere: 165 mii km. Admis în ONU la 2 martie 1992.

Kawasáki

Kazahstán

Kazán

oraş în Federa ia Rusă, port pe fluviul Volga , capitala Republicii Tătare (Tatarstan). 1,1 mil. loc. Nod de comunica ii. Întreprinderi constructoare de maşini, de prelucrare a blănurilor şi de încăl ăminte, chimice, poligrafice, textile, alimentare. Prelucrarea petrolului. Universitate. Teatre. Muzee. Monumente arhitectonice (sec. XVI–XVIII). Fondat în 1117. oraş în Bulgaria, în N-V depresiunii Kazanlîk. 65,2 mii loc. Cultivarea şi prelucrarea trandafirilor (parfumuri). Ape termale. Mormînt tumular tracic (sec. IV–III î. Hr.), cu picturi murale. vîrf vulcanic în mun ii Caucazului Mare (Georgia). Alt.: 5047 m. Acoperit de ghe ari şi zăpezi persistente, sub 3300 m alt. – păşuni subalpine. oraş în Federa ia Rusă (bazinul Kuzbass ), situat pe rîul Tom . 518,5 mii loc. Nod de comunica ii. Aeroport. Industrie extractivă (huilă), metalurgică (o el), siderurgică, constructoare de maşini şi utilaj minier, chimică (mase plastice, cauciuc sintetic), de mobilă, alimentară. Universitate. Teatre. Filarmonică. Muzee. Între anii 1925–1932 s-a numit Şceglovsk . [ke´nitra] oraş în N-V Marocului, la N de Rabat, pe fluviul Sebu . 140 mii loc. Centru industrial (filaturi de bumbac, conserve de peşte, uleiuri vegetale) şi comercial (export de produse agricole). Fondat în 1913. Pînă în 1956 s-a numit Port Lyautey.

Kazanlîk

Kazbék Kémerovo

Kenítra

[kergel´en] arhipelag vulcanic în S Oceanului Indian (cca 300 insule). Fondat în sec. 930 mii loc. Studiouri cinematografice. 214 mii loc. Popula ia: 31 mil. fluvial. Industrie extractivă (minereu de fier). a cimentului.Kénya República ~. Nod de comunica ii. Kerci Kerguelén Kermádec [ker´madek] Kermán (Kirmán) Khartoum [khar´tum] Kíelce [´kjeltse] Kíev . covoare. bumbac. în 860. X–XIII). purtînd numele Panticapaion. grafit. Ad. trestie de zahăr). Administrat de Noua Zeelandă. Vegeta ie de savană şi de semideşert. Important centru industrial (construc ii navale şi de maşini-unelte. ciment. Agricultura este bazată pe creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. cocotieri. sorg. Baze de cercetări ştiin ifice. Vînătoare de balene şi de foci. Biserica Sf. Monumente istorice şi de arhitectură. arahide. bananieri. Ioan Botezătorul (sec. cupru.. caprine. În apropierea arhipelagului se află fosa oceanică Kermadec. 2. stat în Africa de Est ecuatorială. port pe fluviul Nipru. 350 mii loc. loc. marmură). oraş situat la confluen a Nilului Alb cu Nilul Albastru. capitala Ucrainei. Capitala: Nairobi .64 mil. la S de Varşovia. Pescuit. (1 mil. Nod de comunica ii. III d. XVII). încăl ăminte. rutier). port la strîmtoarea cu acelaşi nume. alimentară. XVIII). XII). Alte institu ii de învă ămînt superior. ciment. produse alimentare. capitala Sudanului. Căi rutiere: 63 400 k oraş în Ucraina (Crimeea). Climă subpolară. biserici. Ghe ari. Uganda. loc. constructoare de maşini. XV – XVIII).: 10 047 m. încăl ăminte. sisal. poligrafie. electrotehnică. îngrăşăminte chimice. produse petroliere. Teatru. citrice. covoare). siderurgică. Se produc electricitate. XI –XII). Hr. mătase. carne. metalurgică. cu masive muntoase (în V) şi de cîmpii litorale (în E). bumbac. cămile. şcoli profesionale şi de cultură generală. Fondat în sec. situat între Tanzania. Catedrale (sec. citadelă (sec. textilă. max. televizoare. combustibili. palate. Suprafa a: 33. Suprafa a: 583 mii km2.Hr. Industrie de prelucrare a metalelor. plumb. Climă ecuatorială musonică. Fondat în 1820 ca tabără militară egipteană. Bogate resurse de materii prime: aur. Etiopia. Catedrală (sec. Industrie extractivă (cupru. comercial şi financiar-bancar. Moschei (sec. Muzee. produse farmaceutice şi alimentare). Fondat în 1173. Rezerva ia Masai Mara . Nod de comunica ii (aerian. Administrat de Fran a. Relief de podiş. oraş în partea central-sudică a Iranului. Se mai cultivă porumb. Universitate. engleza. Muzeu istorico-arheologic. oraş în Polonia. V. siderurgică. Fondat de milesieni în sec. ovine. argint. Întreprinderi textile ( esături de bumbac. alimentară (ulei vegetal. arhipelag vulcanic în Oceanul Pacific. Vînătoare. loc. At. Şantiere navale. VI î. XI–XIV). feroviar. Somalia şi Oceanul Indian. la N-E de Noua Zeelandă. cherestea. 180 mii loc. Nepopulat. de asamblare a mijloacelor de transport. poligrafic. chimică. Academie de ştiin e. cafea. Sudan. textile. sare. porcine) şi pe cultivarea plantelor comerciale (ceai. magnezit.7 km2. Centru industrial (construc ii de maşini şi nave fluviale. hîrtie. Muzee. Export de cafea. Căi ferate: 3 000 km. conserve de peşte). în conurba ie). clădiri vechi (sec. Planta ii de ananaşi. Climă tropicală. bunuri de larg consum. Pescuit. Teatre. Export de lînă. prelucrarea lemnului. textile. aur. Parcuri na ionale. Import de echipament de transport auto şi utilaje industriale. Aeroport interna ional. ceai. doc. Palat episcopal (sec. Limbi oficiale: swahili. Universitate. produse alimentare) şi cultural. alimentară. Nod de comunica ii. derivate petroliere. Suprafa a: 7 mii km2.

Se cresc porcine. Teatru. Catedrală. alimentară. materiale de construc ii. Suprafa a: 861 km2. Important centru industrial: metalurgia fierului şi cositorului. Vegeta ie reprezentată de arbori şi plante ierboase tropicale. Academie de arte plastice. produse alimentare. Nod de comunica ii. de confec ii. mobilă. cherestea. produse chimice şi farmaceutice. Fondat în 1871. bananieri. Universitate. Exportă copră. 30 mii loc. zăpezi (la peste 5 300 m). Centru industrial (construc ii navale. oraş în S-E Canadei (Ontario). de locomotive şi motoare Diesel. Relief insular de origine coraligenă şi vulcanică (alt. port la Marea Caraibilor. Escaladat pentru prima dată în 1889. Mare centru de exploatare şi prelucrare a diamantelor. XVII–XVIII). Aeroport. situat pe ărmul de N-E al lacului Ontario . savane (pînă la 2 000 m). Popula ia: 96 mii loc. Universitate. engleza. 633 mii loc. [kir´kuuk] oraş în N-E Irakului. pe teritoriile arhipelagurilor Gilbert. produse chimice şi alimentare) şi cultural. Materiale de construc ii (ciment. cărămizi). Export de bauxită. în partea de N-E a Tanzaniei. petrolului. de ciment. Capitală din 1962. Industrie metalurgică (o el). Artizanat (olărit. alimentare. Fondat în 1693.Kigáli capitala Rwandei. pescuit. papaya. arbori de pîine. Capitala: Bairiki . capitala statului Sfîntul Vincen iu şi Grenadine. Colegiu regal militar. bunuri de larg consum. Mawenzi (5150 m). lînă. 156 mii loc. Oraş fondat în 1861. stat insular în Oceania (Pacificul Central). construc ii navale. [kiliman´d3aaro] masiv muntos în E Africii. port pe fluviul Congo (Zair). Limbi oficiale: gilbertana. Planta ii de cocotieri. mobilă. Păduri ecuatoriale (pînă la 1 000 m alt. Monumente arhitectonice (sec. Cel mai înalt de pe continent. Nod de comunica ii. Universitate. Economia este bazată pe exploatări miniere (fosfa i). taro. Aeroport. 3. produse agroalimentare. produse alimentare. Catedrală romano-catolică. Aeroport. la poalele mun ilor Zagros . Întreprinderi de prelucrare a pielei. păduri tropicale şi podişuri alpine (de la 2 000 m în sus). şi prelucrarea petrolului. de produse alimentare. turism şi agricultură. Kilimanjáro Kímberley [´kimb¬li] Kíngston [´kihst¬n] Kíngston [´kihst¬n] Kíngstown Kinshása [´kihstaun] [kin´¿asa] Kíribati Kirkúk . loc. ceramică). oraş situat în partea central-estică a ării. Grădină botanică. textilă. de prelucrare a metalelor. capitala Jamaicăi. Aeroport. tutun. max. format din trei conuri: Kibo (5 895 m). Căi rutiere: 640 km. Turism. Aeroport interna ional. de încăl ăminte. Shira (4006 m). Şi-a declarat independen a la 12 iulie 1979. Universitate. Muzee. 107 mii loc. capitala Republicii Democratice Congo. de confec ii. Aeroport. la N-E de Tuvalu. de pielărie şi încăl ăminte. Vincen iu (Antilele Mici). Ghe ari. Fabrici de ciment. Muzee. Grădină botanică. la 1540 m alt. Pia ă pentru cafea şi animale. Expl. în S-V insulei Sf. Importă maşini şi utilaje industriale. 420 mii loc. 80 m). República ~. Pia ă pentru cereale (grîu). lemnului. Line şi al insulei Banaba (Ocean) . peşte. oraş în Republica Africa de Sud (Cape). 158 mii loc. Pădurile de cocotieri şi pandanus ocupă 50% din teritoriul ării.). Prelucrarea coprei. Phoenix.9 mil. Nod de comunica ii. Climă ecuatorială.

Relief predominant muntos. farmaceutică.69 mii km2. Zăcăminte de cărbune. XVII). Lipsa vie uitoarelor. Lungime: 686 km. China. de prelucrare a lemnului. Nod de comunica ii. Castel (sec. max. Muzee. Exportă bumbac. metalurgică. siderurgică (laminate). Importă maşini şi utilaje industriale. Vladimir. lactate). produse chimice. Muzee. Fondat în 1872.: 496 m. mărfuri de larg consum. produse de pielărie. oraş în S-V Federa iei Ruse. ciment. Erup ii vulcanice pe fundul lacului. Pînă în 1966 s-a numit Stanleyville . 114 mii loc. metalurgică (o eluri). plumb. 73 mii loc. Centru pr. port pe fluviul Congo . afluent pe stînga al rîului Oka . Popula ia: 4. situat între Kazahstan. mijloace de transport. Kislovódsk Kismáayo Kívu Kîrgîzstán (Kirghizstán) Kîzîlkúm Kládno Kliázma Kliucévski Klóndike Kóblenz [‘kooblents] . a sticlei. minereuri de cupru. Suprafa a: 2. constructoare de utilaje. sericicultura. plante aromate. Principalele ramuri agricole: cultivarea cerealelor (grîu. Vegeta ie sărăcăcioasă. Admis în ONU la 2 martie 1992. [kism´aajo] oraş în S-E somaliei. Fabrici de mobilă. deşert în Asia Centrală (Uzbekistan. chimică. 73 mii loc. Centru industrial şi comercial. textile (din bumbac şi lînă). Izvoare cu apă minerală.: Dawson. porumb). Catedrală (sec. Tadjikistan şi Uzbekistan. de mobilă. între Amudaria şi Sîrdaria. la 24 km N-V de Praga.Kisangáni oraş în N-E Republicii Democratice Congo. Industrie constructoare de maşini (avioane). Căi ferate: 376 km. cu depresiunile Ciuisk şi Fergana în S-V şi Issîk-Kul în E. Ultima erup ie în anii 1972–1974. legumicultura. port la confluen a Rinului cu Moselle . rîu în Federa ia Rusă. floarea-soarelui. Aeroport interna ional. pomicultura. Kovrov. Industrie extractivă (minereu de fier. 120 mii loc. în mun ii Ogilvie . lac tectonic în Africa Orientală. Se mai cultivă bumbac. Întreprinderi de materiale de construc ii. carne. Oraş din 1254. vulcan activ în E peninsulei Kamceatka . Sta iune balneoclimaterică. de produse chimice şi alimentare. zinc. Climă continentală. tutun. mătase. textilă. tutun. stat în N-E Asiei Centrale. alimentară. alimentară. de confec ii şi textile. produse alimentare (zahăr. la 1460 m alt. la 800–1 200 m alt. XVIII). petrol. bovine. pe rîul Klondike . Capitala: Bişkek . fructe. Vegeta ia: păduri montane pe suprafe e reduse. siderurgică. max. în 1803. Limba oficială: kirghiza. bere. situat între Republica Democrată Congo şi Rwanda. Centru de vinifica ie. caprine. República ~. 355 mii loc. Suprafa a: cca 300 mii km2.83 mil. la poalele de N ale mun ilor Caucaz. Trece prin oraşele OrehovoZuevo. loc. Primele descoperiri în anii 1894–1896. oraş în V Germaniei (Renania–Palatinat). Turism. Suprafa a: 199 mii km2. lînă. Hidrocentrală. port la Oceanul Indian. Suprafa a: 2100 km2. de produse alimentare. Universitate. creşterea animalelor (ovine. cărbune). constructoare de maşini agricole şi maşini-unelte. electronică. textile. oraş în Cehia. gaze naturale.: 4 750 m. ară agrar-in-dustrială. biserica iezui ilor (sec. [´klondaik] renumită regiune auro-argentiferă în N-V Canadei. Kazahstan). sfeclă de zahăr. plante ierboase. Industrie diversificată: extractivă. porcine). doc. Alt. energetică. căi rutiere: 28 400 km. de pielărie. Dune. Nod de comunica ii. Ad. At. XII–XV).

gaze naturale. Suprafa a: 100 mii km2. forestiere.9 mii km2. alimentară. alebastru. fier. Monumente istorice şi arhitectonice. la sud de peninsula Alaska . siderurgică. Climă caldă (sub influen a Golfstromu-lui).: Murmansk.Kódiak [‘koudiæk] Kóhtla-Járve insulă americană în N-E Oceanului Pacific. Se cultivă secară. República ~. cîmpie în Federa ia Rusă. bovine. străbătută de rîul Kolîma . orz. lac în S-V Canadei (Columbia britanică). Suprafa a: 415. a pielăriei. peninsulă în N-V Federa iei Ruse. Zăcăminte: cărbune. porcine). prelucrarea metalelor. diferite specii de animale. Relief muntos (în V). Apar ine Federa iei Ruse. pe rîul Karasu . alimentară.: Sîktîvkar . Centru industrial (metalurgie. în depresiunea Fergana . în N-E Siberiei. Lungime: 450 km. la V de valea Nilului Alb . 68 mii loc. Muzee. Climă aspră. Universitate. Relief vulcanic. cupru. defilee. grîu. Expl. izvoare cu ape minerale. Pescuit (somn). Hr. oraş în Uzbekistan. deluros (în centru) şi vălurat (în S). cu cascade. nisipuri. Oraşe pr. port pe fluviul Rin . Baze militare. nichel. Kómi Kootenay Kopetdág Kórçë Kordofán [´kort¿¬] . Industrie petrochimică. Pescuit. sticlei şi tutunului. la E de peninsula Kamceatka . între Marea Albă şi marea Barents.: 2942 (vf. Rîzeh ). Centru adm. doc. Zăcăminte: apatite.4 mil. Lă ime: 40 km. oraş în S-E Albaniei. păduri. tractoare. petrol. Pia ă agricolă. farmaceutică. loc. textilă şi de confec ii. X. regiune fizico-geo-grafică în partea central-vestică a Sudanului. republică autonomă în Federa ia Rusă. 965 mii loc. la grani a dintre Iran şi Turkmenistan. la 150 km E de Tallinn. În mun ii Kolîma se află bogate zăcăminte de aur. Creşterea animalelor (reni. Popula ia: 1. Pe cursul superior al rîului se află parcul na ional Kootenay . la S de lacul Ohrida. Vînătoare. silvotundră şi de conifere. Vegeta ie de tundră. (în majoritate eschimoşi). lan muntos în Asia Centrală. legume. Înăl imi stîncoase (alt. 1460 m). electrotehnică. Suprafa a: 1 848 km2. în N-V mun ilor Ural . Muzeu de artă. Alt. produse chimice şi alimentare) şi comercial agricol (bumbac). 178 mii loc. pe ărmul Golfului Finic. Nod de comunica ii. max. Institu ii financiar-ban-care. oraş în Estonia. Suprafa a: 170 mii km2. Teatre. Kokánd Kóla Kolîmá Köln [kœln] Komandór arhipelag în N-V Oceanului Pacific (marea Bering). întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Industrie extractivă. Bază navală şi aeriană. 75 mii loc. Severomorsk . At. vagoane. de cherestea şi mobilă. ovăz. Materiale de construc ii. textilă. max. chimică. Grădină botanică. Suprafa a: 14 mii km2. Conservator. În acest lac se varsă rîul cu acelaşi nume (655 km). vînătoare. Popula ia: 5 mii loc. Aeroport interna ional. Industrie extractivă (cărbune brun). Relief de dealuri şi mun i. electrotehnică. poligrafică. Nod de comunica ii. oraş în V Germaniei. Fondat în anul 38 d. automobile ale firmei “Ford“). constructoare de maşini (locomotive. textilă şi alimentară. Suprafa a: 435 km 2. în sec. textile.

situat pe o mică insulă din Golful Finic. Industrie petrolieră. situat pe rîul Hernád .: 2 228 m (cel mai înalt vîrf de pe continent). 56. Cereale. prelucrarea peştelui. Fondat în 1878. Climă subarctică. Creşterea renilor. zinc. [ko¿´tsu¿ko] [´ko¿itse] masiv muntos în N-E Alpilor Australieni. de prelucrare a lemnului şi pielei. rutier). Pînă în 1920 s-a numit Ekaterinodar . textilă. Mare centru industrial: metalurgie. fluvial. aparate radio şi electrotehnice. [´kri¿na] fluviu în partea central-sudică a Indiei. Conflict interetnic declanşat în 1997. celuloză. port pe fluviul Rin . oraş în E Slovaciei.5 km2. de încăl ăminte. Relief muntos. ciment. de esături şi confec ii. Lungime: 1 285 km. arbuşti. în partea de sud a Siberiei de Est. Important centru economic şi cultural. Universită i. Vînătoare. Sporturi de iarnă. Nod de comunica ii (feroviar. Institu ii de învă ămînt superior (universită i. produse alimentare.5 mii loc. produse alimentare. oraş în S-V Federa iei Ruse. Păduri de eucalipt. Teatre. catifea). Se produc televizoare. Universitate. Industrie metalurgică. Industrie siderurgică. institute). Navigabil pe cursul inferior. a por elanului. Suprafa a: 10. textilă. Ruinele unei cetă i din sec. alimentară. XII).: Palana . At. Muzeu de artă contemporană. Centru industrial: şantiere navale. Nod de comunica ii (feroviar. Hidrocentrală. textile (mătase. de măsurat. feroviar. confec ii. Denumirea veche: Kistnâ .: Priština . Košciúszko Kóšice Kósovo (Metóhia) Kótka Kótlin Krakatáu Krasnodár Krasnoiársk Kréfeld Krishna . At. siderurgie. oraş în S-E Finlandei. minereuri de plumb. între insulele Yava şi Sumatera . 250 mii loc. alimentară. Fabrici de cherestea. păşuni alpine. Ultima erup ie a avut loc în 1972–1973. produse chimice. XV. Pescuit. Vegeta ie de tundră. Fondat în 1628. Popula ia: 1. oraş în Federa ia Rusă. construc ii de maşini şi aparatură electronică. Nod de comunica ii. hîrtie. rutier). Administrată de Federa ia Rusă. textile.9 mii km2. construită în 1703. în sec. poligrafie. Muzeul tehnicii. Castel de apă (sec. mobilă. insulă în Marea Baltică (Golful Finic). Muzee. rutier). Catedrală (sec. hîrtie. situat pe rîul Kuban . Centru adm. max. Creşterea ovinelor.Koreák Distríctul Autonóm~ (Koreakia). Suprafa a: 301. farmaceutică. Muzee. construc ii navale. siderurgie (uzină de aluminiu). situat pe fluviul Enisei . Teatre. district în Federa ia Rusă. Se varsă în golful Bengal. provincie autonomă în Serbia şi Muntenegru. Pomicultură. insulă vulcanică în strîmtoarea Sunda . Filarmonică. compresoare). de prelucrare a lemnului. 639 mii loc. Popula ia: 39 mii loc. alimentară (vinuri). oraş în V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia). Suprafa a: 10. Iriga ii. de cărbune.7 mil. doc. XII.5 mii km2. de maşini agricole şi utilaj greu. doc. A fost par ial distrusă în 1883 în urma erup iei vulcanului Krakatau . Suprafa a: 16 km2. Nod de comunica ii (aerian. Centru adm. constructoare de maşini (strunguri. loc. Biserica Buna-Vestire (1804–1812). Fondat în 1793. Expl. 920 mii loc. în N peninsulei Kamceatka . chimică. 241 mii loc. XIV). Zăcăminte: lignit. Pe această insulă se află fortărea a Kronştadt . Alt. în 1241.

alimentare. Regiunea cu acelaşi nume este populată în cea mai mare parte de curzi. Nod de comunica ii. alimentare. cîmpie în S-V Rusiei europene. Fabrici de cherestea. Alt. la 10/21 iulie 1774. Vulcani. capitala Malaysiei. fabrici textile. Fondat în 1857. la 8 septembrie 1380. Moschee (1873). Nod de comunica ii.2 mii loc. oraş în Japonia (Ky-ush-u). cu direc ia N-E. Tbilisi şi Rustavi şi se varsă printr-o deltă în Marea Caspică. Repara ii ale materialului rulant.: 7723 m (vf. vînătoare. Lungime: 1515 km. în preajma vîrfului Elbrus . Kubán Kuciúk-Kainargí Kulikóvo Kumamóto Kunlún Kurá Kurdistán Kuríle Kuroshio (Kuro-ªivo) . mai sus – zăpezi permanente şi ghe ari. apar inînd Federa iei Ruse. în urma războiului din 1768–1774. Climă subtropicală. minereuri de fier. curent marin cald în Oceanul Pacific. Construc ii de avioane. de-a lungul coastelor de E ale Japoniei. 1. Fondat în sec. unde. Păşuni alpine (pînă la alt. Izvorăşte din Podişul Armeniei (Turcia). Universitate. trece prin oraşele Gori. Lungime: 907 km. Suprafa a: 15. Conform tratatului Rusia a ob inut teritorii în N şi N-E Mării Negre şi dreptul la naviga ie comercială în mare şi prin strîmtori. Construc ii de maşini (automobile asamblate). Climă temperată musonică.6 mii km2. Muzeu. XVI). industria por elanului. a fost semnat Tratatul de pace ruso-turc. Zăcăminte de cărbune. localitate în N-E Bulgariei. max. Iriga ii în cursul inferior. Alt. arhipelag format din 56 de insule. dar a fost nevoită să recunoască independen a Hanatului Crimeii. Pelerinaj budist. Hidrocentrale. 631. Viteză: 2–6 km/h.: 4168 m (vf. între peninsula Kamceatka (la N) şi insula Hokkaidô (la S). sistem muntos în Asia Centrală. situat pe fluviul Shira . Djilo ). Lă ime: 170 km. Zăcăminte de cărbune. sistem muntos în S-V Asiei. Castel (sec. Pescuit. petrol. Ghe ari. cupru şi aur.1 mil. apropiind în acest mod eliberarea ării de sub domina ia mongolo-tă-tară. Izvorăşte din ghe arii Caucazului. la grani a Iranului cu Turcia şi Irak. trece prin Armavir şi Krasnodar şi se varsă în Marea Azov. Universită i. Aici. Lungime: 2700 km. Iriga ii. Influen ă puternică asupra regiunilor învecinate. textile.Kuála Lúmpur oraş în S-V peninsulei Malacca . Navigabil pe cursul inferior. Lungime: 1200 km. fluviu pe teritoriul statelor Turcia. Relief muntos. conduse de marele cneaz Dimitri Donskoi. a înfrînt hoardele mongolo-tătare. printr-o deltă. limita de N şi de S a podişului Tibet . Muztag ). de 3500–3800 m). loc. pe teritoriul Chinei. chimice (îngrăşăminte). între fluviul Don şi rîul Nepriadva . max. situat în N-V Oceanului Pacific. XVI. oştirile ruseşti. fluviu în S-V Federa iei Ruse. Georgia (Gruzia) şi Azerbaidjan. argint. Temperatura apei: 28°C în august şi 18°C în februarie. Aerodrom interna ional. Insulele ~.

Expl. aparatură electrotehnică. 1. mărfuri de larg consum. de desalinizare a apei de mare. Nod de comunica ii. la 274 km E de Magnitogorsk. Kustanái Kutaísi Kuwait [ku´wait] oraş în N Kazahstanului . între Irak şi Arabia Saudită. Culturi agricole pe terenuri irigate şi de oază: cereale. Nod feroviar. sticlărie. Prokopievsk ş. caprine. por elanuri). fabrici textile (bumbac. în partea de S-V a Siberiei. situat pe ărmul de N-V al Golfului Persic. la N-E de –Osaka. mătase) şi de produse alimentare. aparataj electrotehnic). loc. lînă. Capitala Kuwait . temple. frigiderelor şi televizoarelor. Turism. XVII. doc. Suprafa a: 26. Muzee. Centru industrial: construc ii de maşini (autobasculante. utilaje şi echipament industrial. Teatre. construc ii de maşini. Importă maşini.Kursk oraş în Federa ia Rusă. At. Mănăstirea Sf. acumulatoare. Relief de podiş deşertic (în V). Economie bazată pe extrac ia şi prelucrarea petrolului (locul 2 în lume). Important centru economic şi cultural. confec ii. 235 mii loc. mijloace de transport. Industrie extractivă (aur). Fondat în sec. situat pe rîul Tobol . constructoare de maşini (utilaj minier. de confec ii. Mare centru industrial: construc ii aeronautice. alimentară. situat pe rîul Seim . produse agro-alimentare. la 536 km S de Moscova. oraş în Georgia (Gruzia). 30 mii loc. Suprafa a: 17. Se cresc ovine. Sta ie de cale ferată. port la Golful Persic. bovine. Aeroport interna ional. Institu ii de învă ămînt superior. de produse alimentare. Kuwait (Al-Kuwait) Kuzbáss Kyóto [kj´ooto] oraş în Japonia (Honsh¦). de prelucrare a metalelor şi pielei. Catedrală (sec.5 mil. de mobilă. perle). Universitate. cuprinzînd şi cîteva insuli e din apropierea ărmului golfic. alimentară. alimentară. fabrici de produse alimentare. Vestigii arheologice. produse chimice. mare bazin carbonifer în Federa ia Rusă. 239 mii loc. situat pe rîul Rioni . Fondat în 788. Catedrală în ruine (sec. prelucrarea pieilor. Străvechi monumente de arhitectură (palate. V–VI. legume. Vegeta ie săracă. Principal centru industrial: construc ii şi repara ii de nave. Treime (sec. în conurba ie). Nod de comunica ii. Novokuzne k. Industrie chimică. localizată în regiunile cu oaze. (900 mii loc. XVIII). stat în Asia de S-V. curmali. sanctuare). de ciment. fabrici textile. siderurgică. Dispune de rezerve mari de gaze naturale. cămile. loc. tutun.11 mil. Flotă comercială maritimă. 440 mii loc. Fondat în 1879. electrotehnică. farmaceutică. fabrici de desalinizare a apei de mare. Climă tropical-de-şertică. Industrie extractivă (minereu de fier). uzine electrotehnice şi chimice. a.82 mii km2. chimică.: Kemerovo. Exportă petrol şi produse petroliere. gaze lichefiate. perle. Căi rutiere: 4. o el. de cărbune. de cărbune. Aeroport. asamblarea automobilelor. Importantă zonă industrială: expl. textile. artizanat (obiecte din bronz. Státul ~ . fontă. XI). siderurgie. Muzee. piei. Pescuit intens (peşte. Popula ia: 2. în 1032. Pia ă pentru cereale. igări. crevete).7 mii km2. Centrală atomoelectrică. zahăr. . utilaj minier). cu cîmpii litorale (în restul teritoriului). Limba oficială: araba. Oraşe pr. Muzee. tractoare.7 mii km. Pescuit (peşte. capitala statului Kuwait.

moschee. Márea ~. între golfurile Hudson şi Sf. Institut pedagogic.4 mii loc. Universitate. Prin rîuri şi canale comunică cu Marea Baltică. 1787 m pe vf. max. Kzîl-Ordá Labradór Labradórului Lachlan Lácul Rénilor Lácul Róºu [´lækl¬n] Lácul Sclávilor Lácul Superiór Lácul Úrºilor Ládoga Lahóre [la´h¬or] oraş în N-E Pakistanului. afluent al rîului Murrumbidgee . Muzeu de istorie şi etnografie. Relief muntos (alt.). rîu în S-E Australiei.: Nagasaki. pe cursul superior al rîului Bicaz . lac în America de Nord. Suprafa a: 82. Suprafa a: 1.6 km2. Din el izvorăşte rîul Neva . Vegeta ie de tundră (în N). Monumente arhitecturale din perioada marilor mongoli (palate. Suprafa a: 42. max.: 1676 m. ceai.7 mii km 2. loc. Centru industrial: materiale de construc ie. între peninsula Labrador . pînă în 1925 – Petrovsk . lac de origine glaciară în partea centrală a Canadei. Suprafa a: 30.: 397 m.3 mii km 2. Vînatul animalelor de blană. km2. Lungime: 1 500 km.: 140 m. Pînă în 1853 s-a numit Ak-Meceti . Este cel mai mare lac cu apă dulce din lume. Din acest lac izvorăşte fluviul Mackenzie .4 mil. sta iune balneoclimaterică în N-E SUA (New York). Ad. lac de origine tectono-glaciară în N-E Canadei. XVII). fabrici de celuloză şi hîrtie. Alt. max.: 137 m. Marea Albă şi bazinul fluviului Volga . Sta iu-nea climaterică Lacul Roşu . Ad. Zăcăminte de cărbune. Sta ie de cale ferată. peninsulă în N-E Americii de Nord. Kujû ). Climă subtropicală (în N) şi temperată (în S).: 4 316 m. de încăl ăminte şi textile. Kumamoto . situat pe rîul Sîrdaria . Este cel mai mare lac din Europa. Turism. lac de baraj natural în România. Suprafa a: 31. oraş în Kazahstan. lac de origine tectono-glaciară în V Canadei. max.1 mii km 2. Suprafa a: 6. în mun ii Adirondack. Nod de comunica ii. Ad. Climă subtropicală musonică. Suprafa a: 1. max. format în 1837 prin surparea unei por iuni a muntelui Piatra Ghilcoşului . Fukuoka. textile. electrotehnică. mare în N-V Oceanului Atlantic. lac în N-V Federa iei Ruse. Relief deluros (200 – 800 m alt. Ad. Lauren iu . situat pe rîul Ravi . insula ara lui Baffin şi Groenlanda . prelucrarea metalelor. Popula ia: 13. pe teritoriul Canadei.7 mii km 2. Alt. la E de Sankt-Petersburg. Oraşe pr. la grani a dintre SUA şi Canada. Culturi agricole: orez. Centru industrial: metalurgie. Suprafa a: 17. situată în partea de S a acestuia. mauzolee). nichel. În apropiere se află mari zăcăminte de uraniu.: 350 m. Aici au avut loc Olimpiadele de Iarnă din 1932 şi din 1980. Ad. 3.3 mii km 2. km2. max. de produse alimentare. centrul sporturilor de iarnă. cupru.: 230 m. artizanat. 167 mii loc. Fondat în 1820. Vegeta ie abundentă.07 mil. păduri de conifere (în rest). pe ărmul lacului Placid. Pescuit. Pia ă agricolă. Străbate cîmpia Murray .1 mil. max. Lake Placid [´lejk´plæsid] . Grădina Châlimar Bâgh (sec.Kyushu [´kju¿uu] una dintre cele mai mari insule ale Arhipelagului Japonez. trestie de zahăr. Zăcăminte: minereuri de fier.

regiune în N Europei. Limba oficială: lao. pietre scumpe. Popula ia: 5. Pescuit. între China.: 50–118 m. Poten ial hidroenergetic. Bogate resurse naturale: minereuri de fier şi de metale neferoase. Industrie extractivă (bauxită. Ad.: 3385 m. materiale şi produse din lemn. care uneşte marea Ohotsk cu Marea Japoniei. loc. max. Relief muntos vulcanic (alt. Se cultivă orez. Suprafa a: 42. Admis în ONU la 14 decembrie 1955. pe teritoriul statelor Norvegia. Importă maşini şi utilaje industriale. 88% din teritoriu). Suedia. insulă în V arhipelagului Canare . Centru industrial: rafinării de petrol.5 mil. loc. Centru adm. Pomicultură.1 mii km 2. citrice. Suprafa a: 400 mii km2. Finlanda şi par ial în Federa ia Rusă. Lanzaróte [lanqa´rote] Lanzhou [lan´dzou] oraº în partea centralã a Chinei Láos La Pérouse La Pláta [la pe´ruuz] [la´plaata] strîmtoare între insulele Sahalin şi Hokkaido . Muzee. arahide. Oraş pr. forestieră. loc. apatită. 670 m). porumb. Centru industrial şi comercial: rafinării de petrol. Nod de comunica ii. petrochimie. construc ii de maşini pentru transport şi minierit. centrul adm. República Democrátică Populară ~. Cambodgia. Statut de provincie a ării: din sec. Relief predominant muntos. Meşteşugărit. Pomicultură. Exportă orez. sericicultură. în partea de N a peninsulei Scandinavia şi în V peninsulei Kola . carne. Căi rutiere: 18. plumb). în sud păduri de conifere. Thailanda şi Birmania. alimentară. electrotehnică. ovine. Suprafa a: 973 km2. tutun. Vegeta ie: păduri cu arbori de lemn pre ios (teck. bumbac. fabrici textile şi de produse alimentare. export de cereale. Resurse naturale: minereuri de fier. port la Oceanul Atlantic.Languedóc [l¾g´dok] provincie istorică în S Fran ei. Creşterea animalelor. forestiere. cu podişuri şi cîmpii de-a lungul rîului Mekong (în V). Creşterea animalelor. bivoli. Popula ia: 45 mii loc. aur. Vînătoare. piei. Climă tropicală. Universitate. lînă. Lă ime max. cuprinsă între ărmurile Asiei şi insulele Severnaia Zemlea şi Novosibirsk . porcine). mare în bazinul Oceanului Arctic. viticultură. sticlărie. Climă arctică. situat în peninsula Indochina. Suprafa a: 236. Popula ia: 44 mii loc. ghips. oraş în E Argentinei. Suprafa a: 660 mii km2. cupru.: 100 km. Ad. Numeroase lacuri şi mlaştini.: 43 km. mahon. centrul adm.8 mii km2. construc ii navale. 560 mii loc. XIII pînă în 1790. Creşterea animalelor (bovine. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. Lapónia Láptev . în special a oilor. max. produse alimentare.: Toulouse . Relief muntos şi de podiş. stat în Asia de S-E. Expl.: Arrecife . Ad. 1. Capitala: Vientiane . al provinciei Buenos Aires. alimentare (prepararea cărnii). Nod de comunica ii. prelucrarea lemnului. Climă tropicală musonică. al provinciei Gansu . Aeroport. nichel.5 mil. combustibili. Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime agricole. med. staniu. Popula ia: cca 2. Lungime max. cafea. bunuri de larg consum. Turism. situat pe fluviul Huanghe . Márea ~.76 mil. huilă. În marea Laptev se varsă fluviul Lena .2 mii km. Centrală nucleară. fabrici textile şi de încăl ăminte. bumbac.: 520 m. Vegeta ie de tundră.

Centru comercial (trafic de mărfuri). Centru financiarbancar. At. Rumean ev. 139 mii loc. Universitate. [´larissa] oraş în Grecia (Tesalia). Universitate. medie: 11–16 m. alimentară. Industrie constructoare de maşini. bazilică (1548). alimentară (vinuri. În sec. Muzeu arheologic. alimentară. fluvial. Turism. Sta iune balneoclimate-rică. de prelucrare a metalelor. Repara ii navale. 101 mii loc. Industrie textilă. Zonă industrială şi agricolă (cereale. al inutului Lăpuşna. Lungime: 1154 km. al cantonu-lui Vaud. afluent pe stînga al Prutului. (252 mii loc. pomi fructiferi). Ungheni). situat pe rîul Piniós . feroviar. Centru comercial (export de tutun). textilă ( esături de mătase). alimentară. textilă. de prelucrare a lemnului.Láptev Strîmtoárea ~. rîu în Europa Centrală. produse din ceramică. La 2 iulie 1770. oraş în V SUA (Nevada). Cercetări nucleare. Industrie uşoară. situat pe malul lacului Geneva. XII–XIII). 361 mii loc. strîmtoare între continentul Asiei şi insula Leahovski . Cantemir). 115 mii loc. Lárga Lárissa Las Pálmas Las Végas Latákia [la´taakia] Látium Lausánne Lãpúºna Lãpúºna (Lãpuºniþa) Lecce [´let¿e] Lech [leç] . Muzee. Sta iune balneoclimaterică. Centru adm. Lungime: 70 km. Izvorăşte la E de com. Lă ime: 50–62 km. Industrie electrotehnică. în 1430 (1431). port în N insulei. Industrie textilă. în conurba ie). conserve). Vărzăreşti (rn. străbate partea de S-V a Bavariei şi trece prin Augsburg. centru adm. Lungime: 30 km. pe rîul Larga. Ad. Castel episcopal (sec. Tîrguri agricole anuale. măslini. a hîrtiei. Laptev (1701–1767). regiune în partea centrală a Italiei. alimentară (conserve de fructe). Catedrală (sec.2 mii km 2. Ruine antice. [lo´zan] oraş în S-V Elve iei. Străveche aşezare romană (Lausonna). de încăl ăminte. citrice. Muzeu. Izvorăşte din Alpii Austriei. Nod de comunica ii (rutier. în Austria şi Germania. rîu în Republica Moldova. Lărgu a (rn. oraş în S-E Italiei (Puglia). XIV–XVI: tîrg. Universitate. afluent pe stînga al Prutului. farmaceutică. centrul adm. ulei vegetal etc. punct vamal. Catedrală (sec. afluent al Dunării. în insula Gran Canaria (Insulele Canare) . XV–XVIII). Suprafa a: 17. În rîndurile armatei ruse au luptat şi voluntari români din Basarabia. Industrie constructoare de maşini (motoare electrice. comercial şi turistic. loc. XV). comună în Republica Moldova (rn. i-au învins pe turci. Centru comercial şi turistic. Universitate. I. oraş în V Siriei. oraş în Spania. în f runte cu mareşalul P. a materialelor de construc ie.: Roma . rîu în Republica Moldova. port la Marea Mediterană. doc. Sta iune balneoclimaterică. alimentară (ulei de măsline. Hidrocentrale. A fost descoperită în 1740 de navigatorul şi exploratorul rus D. Ruinele unui amfiteatru roman. vi ă de vie. Leagă Marea Laptev cu Marea Siberiei Orientale. oştirile ruseşti. Aeroport interna ional.). Popula ia: 5 mil. A. Lungime: 263 km. Hînceşti). palat episcopal (1420–1428). 197 mii loc. Monumente de arhitectură: biserică (1180). aerian). aparatură electrotehnică). 202 mii loc. Izvorăşte în apropierea com.

XII). Popuila ia: 25 mii loc. Mănăstire (sec. Fabrici alimentare. cosmetice (parfumuri) şi alimentare. Important centru industrial: construc ii de maşini (avioane. în apropierea oraşului San Rafael Tasajera. Aeroport. oraş în S-V Olandei. doc. textile. aparatură electrotehnică. Honduras. Suprafa a: 303 km 2. 146 mii loc. industrie electrotehnică. reşedin ă a raionului Leova. Biserici (sec.5 mil. Fondat în 882. farmaceutică. centrul adm. produse chimice. Pescuit. At. Viliui. de prelucrare a metalelor. Se varsă în Oceanul Pacific. locomotive. Muzee: etnografic. situat pe malul Prutului. XI. Nod de comunica ii (rutier. XI–XII). oraş în E Germaniei (Sachsen). la 97 km S-V de Chişinău. Navigabil pe cursul inferior. Centru industrial: metalurgie. Industrie extractivă (antracit). Afluen i: Kirenga. Lungime: 325 km. prelucrarea lemnului. textilă. încăl ăminte. oraş în Republica Moldova. oraş în N-V Spaniei. la 15 km de Haaga. Biserică (1518–1529). clădiri vechi). produse alimentare. Măslini. Leiden [leid¬] Leipzig [´laipsiç] Lémpa Léna León Leóva . Fondat în sec. Aeroport. 89 mii loc. Aeroport. km2. Biserica Sf. Universitate. Academii (de ştiin e. Biserică (sec. aerian). mobilă. Pescuit.). Turism. de pielărie. X. situat pe fluviul Weisse . 530 mii loc. port în delta Rinului . Castel (sec. Important centru industrial. Observator astronomic. construc ii de maşini-unelte şi aparataj electric. doc.Leeds [´liidz] oraş în partea centrală a Marii Britanii (Anglia). XIII–XIV). automobile. Muzee. în conurba ie). situat pe rîul Se . instrumente muzicale. Izvorăşte din mun ii de la vest de lacul Baikal şi se varsă printr-o deltă în marea Laptev. 55 mii loc. metalurgică. Oraş pr. 120 mii loc. Suprafa a bazinului: 2. (2. Universitate. Monumente de arhitectură (primărie. Tîrguri interna ionale.1 mil. primărie (sec. Construc ii de maşini şi aparataj electrotehnic. At. loc. XVI). al provinciei Friesland . Relief muntos (alt. rutier). Industrie uşoară. Aldan. Nod de comunica ii. vi ă de vie. comercial şi cultural. Muzeu. alimentară. a lemnului şi a pielei. max. Resurse hidroenergetice. textilă. de arte grafice). alimentare.: Lefkás . Centru industrial (mase plastice. fabrici de produse chimice. 1158 m). Şantiere navale. Poten ial hidroenergetic. 13 mii loc. XVI–XVI). hîrtie. Monumente istorice şi de arhitectură. XIX). mobilă şi hîrtie. Muna . militar. pe teritoriul statelor Guatemala. Catedrală (sec. textile. sec. Cuvioasa Parascheva (1818). hîrtie. motoare pentru avioane etc. insulă grecească în Marea Ionică. poligrafie. chimică. Universitate (1904). citrice. mase plastice. Castel (1250. situat pe canalul Aire . textile. încăl ăminte. Lungime: 4 400 km. El Salvador. primărie (sec. XVI–XVII). “Rembrandt“. Templul lui Apolo în ruine. produse alimentare). fluviu în Federa ia Rusă (Siberia de Est). Nod de comunica ii (feroviar. XII). Vechi centru tipografic. XVII–XIX). feroviar. poligrafică. biserici (sec. 495 mii loc. oraş în N Olandei. Léeuwarden [´leewarda] Lefkás Legnano [le¤´¤aano] oraş în N-V Italiei (Lombardia). alimentară. ca oraş ( Lipsk ) în sec. Vitim. fluviu în America Centrală. în 1489.

de televiziune. energetică. fructe. 150–300 m). vagoane. aparate de radio. lînă. max. Faună variată: zimbrul. Admis în ONU la 17 octombrie 1966. engleza. Popula ia: 2. legume. 2 000–3 000 m) în V şi de Mun ii Scorpiei (alt.6 mil. produse petroliere. Clădiri în stil gotic: primărie (sec. motoare electrice. în special se cresc caprine. Limba oficială: letona. Vegeta ie predominant de stepă. Climă temperat-con-tinentală şi subtropicală. secară). porcine). turbării. Exportă confec ii. tutun. Relief deluros (alt. la ărmul Mării Baltice. Importă mijloace de transport. Fondat în sec. mobilă. [´lesvos] insulă în E Mării Egee. Suprafa a: 30. calcar. Izvoare termale. XV).Lepontíni Mún ii ~. stat în N-E Europei Centrale. de aparate electronice şi electrotehnice. situat între Estonia. Pescuit.: Mytilene . Dispune de materii prime (dolomit. Leuvén Levánt [l¬´v¾] regiune geografică în Spania orientală.2 mil. max. Se practică apicultura. turbă. piei. măslini. Pînă în 1868 – protectorat britanic denumit Basutoland . grîu. IX. Rusia. avînd frontiere din toate păr ile cu statul Africa de Sud. străbătute de şosele şi căi ferate. Uzine constructoare de maşini şi de prelucrare a metalelor. Capitala: Riga . chimică. Pescuit.35 mii km2. aparatură electrică şi electro [lu´ve] (Louvain) oraş în partea central-nordică a Belgiei. În agricultură predomină creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. Pasurile Simplon şi Saint-Gothard . Industrie extractivă (diamante. Suprafa a: 64. porumb. Economie bazată pe agricultură şi industrie dezvoltată (constructoare de maşini: maşini agricole. Parc din sec.6 mii km2. Faună relativ săracă. max. Numeroase rîuri şi deosebit de numeroase lacuri (cca 3000). plumb. Culturi agricole: grîu. legume. Climă maritimă şi temperat-con-tinentală. Apar ine Greciei. mijloace de transport. 114 mii loc. alimentară). Alt. situat în S Africii. ghips. Culturi agricole: cereale (orz. loc.: 3570 m. Lungime: 130 km. Hr. Zăcăminte de magneziu. sub 100 m) şi de cîmpie colinară (alt. Relief de cîmpie joasă în lungul litoralului (alt. VII î. de încăl ăminte şi textile. încăl ăminte. Majoritatea popula iei active este angajată în industria minieră din Africa de Sud. Planta ii de citrice. Lésbos Lesótho [l¬´soto] Letónia República ~. marmoră. Relief predominant muntos. . Exportă maşini şi utilaje industriale. castorul. de produse chimice. 3482 m) în E şi S. Culturi de măslini şi vi ă de vie. Căi ferate: 2. cartofi.6 km. Vegeta ie: păduri de conifere (45% din teritoriu). Este dezvoltată creşterea animalelor. culme muntoasă în mun ii Alpi . Căi rutiere: 5 324 km. de tricotaje. Climă mediteraneană. fabrici de prelucrare a lemnului şi pielei. la grani a Italiei cu Elve ia.61 mii km2. Regátul ~. crom. XVI–XVIII. Străvechi adăposturi săpate în stîncă. Este organizat în 26 de districte şi 7 oraşe de rang republican. frigidere. sfeclă de zahăr. sorg. de telefon. Belarus şi Lituania. Pescuit intens. Universitate. bovine. Popula ia: 2. lemn). loc. Turism. de mobilă. de mobilă şi încăl ăminte. 968 m). Popula ia: 116 mii loc. cabaline. Viticultură. Relief format de podişul Basuto (alt. plante furajere. ondatra. Limbi oficiale: sotho. biserici (sec. Centrale termoelectrice. de hîrtie. ursul brun. XVII). Suprafa a: 1. produse industriale şi alimentare. picturi rupestre din milen. roci de construc ie. mohair. roci de construc ie). lapte). lîngă ărmurile Turciei. Oraş pr. alimentară (carne. diamante. situat pe rîul Dyle . chimică. vite. de produse alimentare. Capitala Masseru .

între Sierra Leone. Oraş pr.3 mil. titan. loc. caprine. max. cauciuc natural. cuprinzînd între ei depresiunea fertilă Bekáa . mangan. filme fotografice). citrice. Léwis [´luu¬s] Léyte [´leiti] Libán República ~. 3088 m) în V şi mun ii Antiliban şi Hermon (alt. Turism. măsline. hipopotami. Pescuit şi recoltarea de bure i. Limba oficială: araba. mijloace de transport. max. Păduri tropicale. loc. stat în Asia de Sud-Vest. porumb. creşterea animalelor (ovine. 9% din teritoriul ării). Importă maşini şi echipamente de transport. orz. Creşterea animalelor. lînă. Limba oficială: engleza. (2000). legumicultura. Suprafa a: 10. batate). 2814 m) în E.9 mil. Industrie chimico-far-maceutică (medicamente. Pescuit. Rafinării de petrol. rezerva ii naturale. zahăr. Capitala: Monrovia . stat în Africa de Vest. mobilă. Economia (în parte ruinată de războiul civil) este bazată pe agricultură. sare. Popula ia: 3. Creşterea animalelor (caprine. grafit. Meşteşugărit. loc. banane. situată între insulele Samar (la N) şi Mindanao (la S). Popula ia: 28 mii loc. porumb). Divizat în 13 comitate. 1752 m). bananieri. Ramuri agricole: pomicultura. agricultura (arbori de cauciuc.3 mii km2. Suprafa a: 8 mii km2. trestie de zahăr. ghips. produse chimice şi alimentare. port pe fluviul Rin . Relief vulcanic (alt. Suprafa a: 2. porcine). textilă. opera ii financiare. minereuri de fier. Turism intens. Capitala: Beirut . 400–600 m). cea mai mare insulă din arhipelagul Hebride . Suprafa a: 11. încăl ăminte. Faună relativ săracă. alt. textile. Vegeta ie montană (păduri de cedru.: Tacloban . cimpanzei.: Stornoway . Căi rutiere: 10. A . Organizat în 5 guvernorate şi capitala. Climă tropicalmusonică. Importă maşini şi utilaje industriale. Exportă cauciuc. situat pe ărmul estic al Mării Mediterane. Exportă animale vii. diamante. antilope. Relief muntos. Relief predominant muntos: mun ii Liban (alt. ovine. mărginit în N de o zonă muntoasă (mun ii Nimba . turism şi comer . Flotă comercială maritimă (cea mai mare din lume. de cafea şi de cacao. Climă oceanică. uraniu. Dispune de resurse naturale: cărbune. citrice. Relief de podiş (alt.4 mii km2. Denumit după numele lui Carl Leverkus (1804–1889). constructoare de maşini. viticultura. Oraş pr. Climă subecuatorială. situat pe ărmul Oceanului Atlantic. la 12 km N de Köln . străbătută de rîurile Orontes şi Litani . combustibili. uleiuri vegetale. iar în S-V de o cîmpie litorală joasă. alimentară. produc ia de cereale (grîu. Climă mediteraneană.4 mii km2. metalurgică. din N-E Oceanului Atlantic. mangan.Léverkusen [´leev¬rkuuz¬n] oraş în V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia). produse lactate). cafea.3 mii km. Planta ii de cocotieri. citrice. bovine). aur. între Siria şi Israel. pescuitul.5 mil. Întreprinderi ale industriei uşoare (de ciment şi asfalt. Căi ferate: 493 km. exploatări forestiere. Principalele ramuri economice: industrie extractivă (minereu de fier. Faună bogată: leoparzi. Pescuit. Parcuri na ionale. palmieri. Popula ia: 3. aur). alimentare). Guineea şi Côte d’Ivoire. mare producător de vopsea. şi de stepă. diamante. lemn şi produse din lemn. insulă în E arhipelagului Filipine. 168 mii loc. metale şi produse din me Libéria República ~. roci de construc ie. minereu de fier. industria uşoară (de ciment. datorită taxelor mici). manioc. 1349 m). Vegeta ie: păduri tropicale şi de savană. Popula ia: 1. max. orez. ovăz. max. A luat fiin ă prin comasarea mai multor localită i cu oraşul Wiesdorf .

aparate electronice şi optice. păşuni alpine (30%). Suprafa a: 5.4 mii km2. Popula ia: 5. Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere (35% din teritoriu).Líbia Jamahiría Arábă Libiánă Populáră Socialístă . situat pe stînga fluviului Meuse . păduri mici (0. 400–600 m).: Genova . cafea. de ciment. max. Bogate resurse în subsol: petrol. Exportă maşini şi mijloace de transport. stat în partea central-sudică a Europei. de artă). Climă subtropicală şi tropical-deşertică. produse agricole. citrice. port la Golful Guineii (Oceanul Atlantic). esături şi confec ii. arahide. în 721. alimentare). Centru adm. Nod de comunica ii (feroviar. loc. ovăz). Relief de cîmpie în bazinul rîului Rin şi colinar în V (alt. arahide. rutier. textile. textilă. Admis în ONU la 18 septembrie 1990. fluvial). Rezerva ii naturale. doc. oraş situat în V ării. regiune în N-V Italiei. în mun ii Alpi. 420 mii loc. Capitala: Vaduz . colinare şi de cîmpie în N-E. maşini-unelte. Importă maşini şi echipamente industriale. Capitala: Tripoli . construc ii navale. 212 mii loc. 2599 m). Pescuit Librevílle [libr¬´vil] Lídice Liechtenstein [´lidjitse] [´liht¬n´¿tain] capitala statului Gabon. Industrie puternic dezvoltată (autovehicule. Căi navigabile interne. biserici. Metalurgie. Observator astronomic. batate. bunuri de larg consum. siderurgică. Muzee (arheologic. alimentară. chimică. Prin port se exportă lemn. gaze naturale. cu zone de podiş pietros în V. Este divizat în 11 comune. Popula ia: 1. învecinat cu Elve ia şi Austria. vi ă de vie. situat la ărmul Mării Mediterane. Centru carbonifer. Limba oficială: germana. Centru financiar mondial.7 mil. migdali. în oaze – citrice. Universitate (1970). km2. Muzeu memorial. încăl ăminte. textilă. sare. electrotehnică. Aeroport. max. Se cresc animale pentru lapte şi carne. Produce cabluri electrice. biciclete). Este divizat în 13 regiuni (baladiyat). alt. Viticultură. alimentară. vi ă de vie.98 mil. Relief de pustiuri şi semipustiuri. la 16 km N-V de Praga. curmali. Se cresc animale pentru lapte şi carne. hîrtie. localitate în N-V Republicii Cehe. Popula ia: 33 mii loc. Sudan. bovine. lemnului şi tutunului. textile şi alimentare. la ărmul golfului Genova .9 mil. sulf. Niger. Industrie siderurgică. Climă temperat-con-tinentală. alimentară. al prvinciei Liége . Suprafa a: 160 km 2. legume. textilă. cu Deşertul Libiei în E şi reg. produse alimentare. calcar. cacao. Industrie de prelucrare a metalelor. învecinat cu Egipt. 2 286 m). Monumente (catedrală. Limba oficială: araba. produse chimice. precum şi muntos în E (alt.3% din teritoriu). tutun. Culturi agricole: măslini. lînă şi covoare. bumbac. Liége [lj´ee…] oraş în E Belgiei. Este dezvoltat meşteşugăritul. Suprafa a: 1. Algeria şi Tunisia. În iunie 1942 popula ia a fost exterminată de hitleriştii germani. cu masive muntoase în N-V (alt. cămile. constructoare de maşini (automobile. Se practică apicultura. Pe terenuri irigate se cultivă cereale (grîu. centru adm. Ciad. minereu de fier. Se cresc ovine. Vegeta ie semideşertică: păşuni. ghips. combustibili. Industrie extractivă. Universitate. sub 1000 m) şi în S (prelungirea mun ilor Tibesti . produse electrotehnice. materiale de construc ie. măslini. uraniu. Căi rutiere: 323 km. îngrăşăminte azotoase. At. chimică. palat episcopal). chimică. chimice. caprine. loc. stat în N Africii. Fondat în 1849. Principátul ~. produse din metal şi chimice. Turism. Căi ferate: 19 km. Ligúria .

Fondată în 1535. Muzee. Parcuri. XII). Centru industrial (pielărie. Lungime: 1600 km. chimică.: peste 1000 m. prefect de Tighina şi Cetatea Albă. Aeroport. de produse alimentare (conserve de peşte). parfumuri. XI. textile. max. alimentară. Industria tutunului. la 218 km de Paris. Ínsulele ~. pe coasta de S a Fran ei. lîngă Lipnic. Nod de comunica ii. Aeroport. At. Aeroport. mare în bazinul mediteranean. fluviu în S-E Africii. Rafinării de petrol. XVII). XV–XVIII). Eugen Adamovici (1876–?). Pînă la confluen a cu Marico poartă numele Rîul Crocodililor . 6.5 mil. catedrală (sec. în sec. Academie. apar inînd Italiei. Muzee. Se mai numesc Insulele Eoliene . XIV–XVI). electrotehnică. Fran ei şi insulele Corsica şi Elba. Muzee. alimentară. Moscova. construc ii de maşini. Salina. Aici s-au născut Iacov Gorski (1866–1934). Roma. Lă ime (la intrare): 245 km. autor de studii militare. mobilei. doc. Iaşi. Navigabil pe aproximativ 130 km. oraş în Republica Moldova (rn. textilă. Biserici (sec. Lungime: 93 km. catedrală (1147). fabrici de pielărie şi încăl ăminte. de textile şi confec ii. situată pe rîul cu acelaşi nume. Nod de comunica ii (aerian. Fortifica ii (sec. capitala Portugaliei. Odesa. Universită i (cea mai veche din 1551). 144 mii loc. fluvial). Academie de ştiin e. Festivalul vinului. Grădină botanică. Palatul Regal (sec. Teatre (dintre care cel mai vechi datează din 1563). Turism. Vulcano . igarete) şi cultural (muzee. arhipelag vulcanic în S-E Mării Tiraniene. armata moldoveană condusă de Ştefan cel Mare a învins hoardele tătarilor care invadase ara. Briceni). Castel (sec. Planta ii de măslini şi smochini. Biblioteca Na ională. chimică. între ărmurile Italiei. pilot român. XVIII). La 20 august 1470. hîrtiei şi sticlăriei. 820 mii loc. capitala statului Perú. Industrie metalurgică. pod suspendat (în lungime de 2770 m). biserici). Centru vamal de frontieră. Insule pr. 180 mii loc. Viena). golf al Mării Mediterane. Metalurgie. Muzee. Pescuit. capitala statului Malawi (din 1975). Suprafa a: 30 mii km2. prelucrarea lemnului (mobilă). XV. biserici (sec.Ligúricã Lille [lil] Márea ~. Viticultură. loc. la S de oraşul Xai-Xai . Ad. Ad. Monumente de arhitectură (catedrală. Paris. port în golful Akrotiri . confec iilor şi produselor alimentare. 250 mii loc. constructoare de nave şi vagoane. XVII). constructoare de maşini agricole şi aparate electrotehnice. Iriga ii pe cursul inferior. XIV –XIX). Lilóngwe [li´lohgwei] Líma [´liima] Limassól Limpópo Lion Lipáre (Lipári) [ljõ] Lipcáni Lípnic Lisabóna . situată pe rîul Rimac . a celulozei. Pod peste Prut. Industrie metalurgică. Universitate. tenor. Ocni a). de prelucrare a lemnului.: 2 650 m. Academie de ştiin e (din 1779). care a evoluat pe scenele multor teatre (Chişinău. Se varsă în Oceanul Indian. oraş în S insulei Cipru. Fondat în sec. Monumente: castel (sec. oraş în N Fran ei. Suprafa a: 115 km 2.: Lipari. turism). localitate în Republica Moldova (rn. de încăl ăminte şi prelucrarea tutunului. Universită i (cea mai veche din 1288). port la vărsarea fluviului Tajo în Oceanul Atlantic.

alimentară. Suprafa a: 65. plante textile (in. în 789. Academie de ştiin e şi de arte. XV–XVI. XV–XVIII). Oraş din 1207. chimică (îngrăşăminte azotoase şi fosfatice). Monumente: cetate (sec. muzee). frigidere. Faună: numeroase specii de păsări (300) şi peşti. în 1144. Lungime: 1 020 km. Aeroport. fructe). cînepă) şi furajere. Centru cultural comercial şi industrial. transformatoare. Muzee. Industria lemnului (mobilă). Este legat prin canale cu Sena şi Saône . muzee. motoare Diesel şi pentru avioane. Universitate. Climă temperată cu nuan e maritime în V. Turism. doc. Izvorăşte din mun ii Ceveni şi se varsă în Oceanul Atlantic.5% din teritoriul ării). rutier. Se mai cultivă sfeclă de zahăr. Par ial navigabil de vase oceanice şi fluviale. cultural (galerii. Muzee. la peste 1100 m alt. în conurba ie). teatre. Universitate. produse chimice şi alimentare). de automobile şi de aparatură electrotehnică. X. Cercetări nucleare. Resurse de subsol: roci de construc ie (calcar. zahăr. sediul Parlamentului şi reşedin a regală.3 mil. la 120 km S-V de Varşovia. produse lactate). Vegeta ie: păduri predominant de conifere (30. Líverpool Ljubljána [liub´liana] Loára cel mai mare fluviu al Fran ei. Agricultură specializată în creşterea animalelor pentru carne şi lapte. situat între Letonia. în produc ia cerealelor (orz. loc. capitala Sloveniei. a încăl ămintei. Relief format de o cîmpie în centru şi pe litoral (alt. Exportă maşini şi utilaje industriale. X). 492 mii loc. At. Teatre. monumente) şi industrial (metalurgie. aparataj electrotehnic. Pe malurile Loarei se află numeroase castele construite în sec. Monumente: castel (sec. Construc ii de turbine şi maşini grele. ghips. sub 300 m). Economie bazată pe industrie şi agricultură. Turbării. lemn. Sta iune climaterică şi turistică. cretă). Numeroase rîuri şi lacuri.Lituánia República ~. oraş în S-E Elve iei (Ticino). prin golful Biscaya . hîrtie. rafinării de petrol. Fondat în sec. echipament electric. Popula ia: 3. [´wud…] oraş în partea central-sudică a Poloniei. biserici (sec. dolomită. Lobámba Locárno Lód´z . produse animaliere. (1. primărie (1718). televizoare). de ciment. încăl ăminte. nave. Nod de comunica ii (feroviar. Important centru comercial (bumbac. filarmonică. textilă. chimică. construc ii de maşini. Belarus. secară). sub 90 m) şi de zone colinare în E şi S-E (alt. aparate electrotehnice. grîu. Centru industrial (construc ii de motoare) şi cultural (teatre. Centru industrial (construc ii de maşini textile. Este divizat în 10 provincii. At. biserici (sec. castel (1342). Industrie constructoare de maşini (utilaje şi maşini-unelte. Universitate. alimentară (conserve. situată în partea central-vestică a ării. textilă. produse chimice. textile. stat în N-E Europei Centrale. Federa ia Rusă şi Marea Baltică. Pescuit intens. şantiere navale. aparate de filmat. Monumente. textile şi alimentare). XII). Muzeu Na ional. poligrafică. loc. de încăl ăminte. cereale. capitala legislativă a statului Swaziland. situat la vărsarea fluviului Mersey în Marea Irlandei. a celulozei şi hîrtiei. 12 mii loc. 335 mii loc. oraş situat pe rîul Sava . pe malul de N al lacului Maggiore . Polonia. Capitala: Vilnius . XVII–XVIII). doc. Imp [´liv¬puul] oraş în V Marii Britanii (Anglia). cartofi.3 mii km2.8 mil. la 290 m alt. de prelucrare a lemnului şi chihlimbarului. Limba oficială: lituaniana. 16 mii loc. aerian). 852 mii loc.

În antichitate a existat ca aşezare celtică. alimentară. Resurse naturale: forestiere. cafea. Universitate. maşini-unelte. constructoare de maşini. Bergamo. textilă. . motoare electrice. afluent de stînga al rîului Chari . Briceni). Muzee. I d. la Germania în 1871.: Milano. Creşterea animalelor. produse alimentare. Mare centru ştiin ific şi cultural. Suprafa a: 17 km2. catedrală (sec. revenind Fran ei în 1919. Anexată la Fran a în 1648. Oraşe pr. Izvorăşte la N de Grimăncău i (rn. cacao. Pomicultură. locomotive şi vagoane. Hr. situat în partea de S–V a Oceanului Pacific. Cercetări spa iale. chimică. de textile şi confec ii. 10 mil. Mare centru industrial (siderurgie. Popula ia: 9 mil. Administrat de Australia. XV–XIX). Lungime: 965 km. minereu de fier. confec ii. Brescia . Sectoare mlăştinoase. Se cresc animale pentru carne şi lapte. Centrul produc iei cinematografice (Hollywood). textile şi alimentare). în mare parte. Industrie de prelucrare a marmurei. apoi de franci. lîngă comuna Lopatnic (rn.Logóne Lombárdia rîu în partea central-nor -dică a Africii (Ciad). şantiere de repara ii navale: produse chimice. fabrici de ciment. de produse alimentare. Navigabil în sezonul ploios. medicamente. Suprafa a: 23. cauciuc. Termocentrală. cunoscut cu numele latin Londinium . Lomé Lóndra Lopátnic Lord Howe Loréna Los Ángeles [los´æhg¬l¬s] oraş în V SUA (California). de nave şi echipamente electronice şi electrotehnice. Universitate. aparate de radio şi televiziune. În sec. cucerită de romani. Lungime: 57 km. XVII). Oraş pr. Teatre. suburbii şi oraşe-satelit. Muzee. construc ii de avioane. Fondat de spanioli în 1781. loc. lemnului şi bumbacului. 368 mii loc. Industrie poligrafică şi cinematografică. maşini agricole. 7. Parcuri celebre. Monumente: Turnul Londrei (sec. textilă. aerian). Rafinării de petrol. mobilă. Aeroporturi. [lo´mee] capitala statului Togo.1 mil. Institu ii comerciale şi bancare interna ionale. bumbac. din sec.9 mii km2. loc. Aeroporturi. Ínsula ~. regiune în N Italiei. palate (sec. esături de lînă şi bumbac. apoi. situat la 25 km de ărmul Oceanului Pacific. coloran i. maritim. Populată în antichitate de cel i. Popula ia: 375 loc. Culturi cerealiere. fructe.: Metz. prelucrarea şi chimizarea petrolului. Centru comercial (pentru marmură. produse chimice. alimentară. orez. instrumente de măsurat. Include zona centrală City of London şi numeroase cartiere. Observator astronomic. aparate optice. a încăl ămintei. rîu în Republica Moldova. Nod de comunica ii (rutier. construc ii de avioane. afluent pe stînga al Prutului. port la golful Benin . cosmetice şi parfumuri. loc. Zonă industrială (metalurgie. Sta iuni balneare. clădiri vechi. în sec. teritoriu dependent. XII – capitala Angliei. XII–XVIII). în conurba ie. Industrie metalurgică. automobile. Universitate. port pe Tamisa . ulei de palmier). a devenit centrul provinciei romane Britannia . vopsele şi lacuri. biserici (sec. XI). Se cultivă grîu. cărbuni. Cel mai mare centru industrial al ării: avioane. provincie istorică în N-E Fran ei. la 45 km de vărsare în Marea Nordului. Edine ). capitala Marii Britanii (Anglia). VII – centru al regatului anglo-saxon. Rafinării de petrol.

Se cresc animale pentru carne şi lapte. construc ii de maşini. Vi ă de vie. ára Lóviştei . capitala Angolei. reconstruită şi transformată). 264 mii loc. Universitate. Monumente (moschee. gaze naturale. textile. chimică. Se cultivă bumbac. XIV). Sta iune turistică. produse alimentare. Monumente arhitectonice: catedrală (1317). ciment. produse chimice şi alimentare). Universitate. XIV–XVII). Fondat de portughezi în 1576. Aeroport. Oraş din 1178. mănăstire (sec. maşini agricole. al cantonului Lucerna . Monumente istorice şi de arhitectură: catedrală (1173. Nod de comunica ii. loc. produse chimice. Universitate. Industrii (prelucrarea petrolului şi aluminiului. oraş în Elve ia central-nordică. al statului Uttar Pradesh . centrul adm. Nod de comunica ii. 1. automobile şi tractoare. loc. 85 mii loc. doc. situat pe rîul Neckar .: Baton Rouge . Suprafa a: 135 km2. X–XIII. la 160 km S-E de Varşovia. Popula ia: 4. Teatre. Centru industrial: metalurgie. VIII. XII–XVII). Por elanuri. Fondat în sec. Muzee. spital (sec. la 56 km N-E de Hamburg.5 mil. constructoare de maşini. Construc ii de maşini şi utilaje de transport. Monumente: castel regal (1704–1733). oraş în E Poloniei. Resurse naturale: petrol. aparatură electrotehnică. Monumente: biserici (sec. oraş în E SUA (Kentucky). soia. sare gemă. Aeroport. cafea. 700 mii loc. Centru adm. Aeroporturi. chimică. Lublin [´ljublin] Lucérna Lucknow [´l¬khn¬u] oraş în N Indiei. Forma iune statală românască în sec. textile şi alimentare. oraş în S-V Germaniei. situat la golful Mexic . biserici (sec. şantiere navale. Fondat în sec. construc ii de avioane. palate. pe cursul Oltului . Muzeu arheologic. At. ghips. textile şi alimentare). alimentară.Louisiána [luizi´æn¬] stat în S SUA. Industrie metalurgică. pomi fructiferi. electrotehnică. produse chimice şi alimentare. Muzee. prelucrarea lemnului. castel (sec. Fondat în 1779. Fondat în sec. biserici (sec. XIII–XIV). poduri (sec. electrotehnică. 362 mii loc. 243 mii loc. textilă. minereu de fier. Lúdwigsburg . prelucrarea lemnului. primărie (1389). primărie. produse chimice. poligrafică. 150 mii loc. încăl ăminte. XIII–XIV). Se exportă bumbac. Centru industrial (metalurgie. Centru industrial (autocamioane. Suprafa a: 134 mii km2. oraş situat pe ărmul golfului Bengo (Oceanul Atlantic). depresiune intramontană în Carpa ii Meridionali. hîrtie. prelucrarea lemnului. de încăl ăminte. instrumente muzicale. port pe rîul Ohio . pe rîul Gomati. prelucrarea lemnului şi sticlei. situat pe rîul Bystrzyca . Nod de comunica ii. în 1233. Industrie metalurgică (cupru). trestie de zahăr. constructoare de maşini-unelte. IX. centrul adm. aparataj electrotehnic. Institu ii comerciale. XVI. situat pe ărmul de N-V al Lacului celor Patru Cantoane . Muzee. palate). alimentară. Fondat în 1143. Louisville [´luuisvil] Lóviºtea Luánda Lübeck [´ljubek] oraş în partea de N a Germaniei. construc ii de automobile şi maşini electrice. Muzee.8 mil. produse textile şi alimentare). Universitate. XVI). textilă. XVIII). Nod de comunica ii. Centru industrial: metalurgie. Fondat în 1704.

esătorii de bumbac. Lungime: 60 km. loc. fabrici textile. Catedrala Sankt Peters (1080–1145). cupru). Taraclia). situat pe valea rîului Timiş . oraş în N-V Germaniei (Renania de Nord-West-falia). rîu în Republica Moldova. Muzeu. la 1300 m alt. mobilă. Centru industrial: automobile. Centru industrial (textile. aparate electrice. [´ljuts¬n] localitate în E Germaniei. capitala statului Luxemburg. la 2 aprilie 1711. la S-V de Leipzig. lîngă com. fabrici de ciment. Lund Lünen [ljunen] Lunévílle [ljune´vil] Lúnga Lungúþa Lusáka Lützen Luþk Luxembúrg . Basarabeasca). Industrie constructoare de maşini şi material rulant feroviar. metalurgică (aluminiu. al faian ei). doc. situat pe rîul Lippe . Castel (1702–1706).6 mii loc. mase plastice. capitala Zambiei. Institut etnografic. Filatură de mătase. Taraclia). textilă. ceramică. Industrie extractivă (cărbune). produse alimentare) şi comercial. 25 mii loc. Produce faian ă. Timiş). Muzee (istoric. Centru industrial (o elării. textile şi alimentare). alimentară. Oraş din 1244. Oraş din 1210. Muzeul Na ional. Aici se află sediile Parlamentului Uniunii Europene şi al Cur ii Europene de Justi ie. Nod de comunica ii (feroviar. catedrală. remorci. Universitate. mase plastice. de încăl ăminte. la 17 km N-E de Malmö. rutier). de încăl ăminte. igarete. Teatru. tricotaje. Fondat în 1905. 1 mil. a fost semnat un tratat între Dimitrie Cantemir şi Petru cel Mare privind alian a antiotomană.Lúgoj municipiu în România (jud. Monumente: biserici. Teatru. Fondat în 1020. oraş situat în S ării. în 1334. Nod de comunica ii. oraş în N-E Fran ei (Lorena). Teatre. Muzeu de istorie. pe rîurile Alzette şi Pétrusse. 97 mii loc. 220 mii loc. Industrie constructoare de maşini (caroserii. electrotehnică. Nod feroviar. 49. în apropiere de grani a cu Polonia. oraş în S-V Suediei. situat pe rîul Meurthe . Universitate. palate. afluent pe dreapta al rîului Lunga . Muzee. jucării. 85 mii loc. de aparate electrice. rîu în Republica Moldova. încăl ăminte. Aeroport. Izvorăşte la N de Ciucur-Mingir (rn. doc. chimico-farmaceutică. Lungime: 85 km. oraş în N-V Ucrainei. At. Universitate (1668). Cimişlia). oraş situat în S ării. At. Institu ii financiare şi comerciale interna ionale. Aluatu (rn. utilaje pentru transport). lîngă com. Corten (rn. dantelării. produse chimice.8 mii loc. Catedrală anglicană. textilă. mobilă. Tradi ii militare istorice. Centru industrial (asamblarea autovehiculelor. hîrtie. produse alimentare. Biserica Sankt Georg (1360–1366). 5 mii loc. afluent pe stînga al Ialpugului . 78. în 963. alimentară. mobilă. Aici. produse de pielărie şi alimentare. Izvorăşte la S-V de Abaclia (rn. produse alimentare).

Aeroport. stat antic în N Greciei. automobile. Expl. lan muntos în Columbia central-sudică. anvelope. port în delta Amazonului. Populat de slavi în sec. în regiunile muntoase ale Peninsulei Balcanice. Expl. Monumente: biserici (sec. cocotieri. cu regiuni colinare (Gutland ). 811 mii loc. biserici (sec. de cupru. orz. Transformat în provincie romană. Hr. tutun. Fondat în 1752. crom. Suprafa a: 2 586 km 2. V–IV î. primărie (sec.: 3 050 m. max. Vegeta ie: păduri de stejar şi fag (34% din teritoriu). Este divizat în 12 cantoane (grupate în 3 districte). Întemeiat de romani în anul 43 î.Luxembúrg stat în Europa de Vest. lemn. Suprafa a: 108 mii km2. şi cunoscut cu numele Lugdunum . Muzee. XIV–XIII î. Vechea denumire românească: Liov . maşini agricole. petrol. de ghips. Floricultură. 221 mii loc. mase plastice. Importă materii prime minerale. cartofi. situat pe fluviul Ron . vin. Aeroport. Mare centru industrial: metalurgie. Relief muntos vulcanic (alt. mangan. 400–500 m) şi în S de cîmpia întinsă Moselle . Turism intens. Macaréna Macedónia . Căi ferate: 275 km. catedrală (sec. produse chimice. conserve). porumb. cea mai mare insulă a arhipelagului Filipine . bazată pe industrie şi opera ii bancare. Economie dezvoltată. instru-mente medicale. prelucrarea lemnului.). Palatul Artelor (muzeu. materiale plastice. XVII). vopsele. Oraşe pr. rutier.1. a. Expl. Universitate. cauciuc sintetic. Căi navigabile interne. teatru (sec. Hr. cauciuc.. maşini textile. loc. Păduri şi savane. Relief format în N de podişul Ardeni (alt. XIII–XVII). XII). Siderurgie. produse textile şi alimentare. minereu de fier. doc. încăl ăminte. cărbune. Turism. Centrul unei zone agricole. produse alimentare. confec ii. la 460 km S-E de Paris. sticlărie. produse alimentare. lapte. aparate electrotehnice. gaze naturale. produse petroliere. Admis în ONU la 24 octombrie 1945. energie electrică. vopsele. sec.26 mil. Silvicultură. Baguio. ciment. [ljõ] oraş în partea central-estică a Fran ei (Lyonnais). Parc na ional. max. Lucena ş. devenit deosebit de puternic pe timpul lui Alexandru Macedon (336–323 î. minereu de fier. XII–XIII). mangan. Nod de comunica ii (feroviar. Guejar şi Guayabero . XVIII). medicamente. Hr. situat pe fluviul Nil . hîrtie. roci de construc ii. catedrală dominicană (sec.: Manila. Căi rutiere: 5 160 km. În agricultură predomină creşterea animalelor pentru carne şi lapte. cu nuan e maritime. fluvial). XVII).). de mangan. tutun. produse alimentare (carne. aerian). Lúxor Luzón Lvov Lyon Macapá oraş în N Braziliei. 160 mii loc. cabluri. 2928 m). Hr. ovăz). Culturi: trestie de zahăr. Climă temperată. Cunoscut din sec. Capitala: Luxemburg . Limbi oficiale: franceza. Popula ia: 428 mii loc. Vestigiile templului Amon (sec. oraş în V Ucrainei. germana. Climă subecuatorială. XII–XIX). construc ii de maşini. rutier. Belgia şi Germania. în 1256. clădiri în stil baroc (sec. Popula ia: 35 mii loc. At. XVII–XVIII). cărbune. Exportă maşini şi echipament de transport. tricotaje. 1875). la 674 km S-E de Cairo. între rîurile Duda. aur. Două universită i (1809. Centru comercial pentru produse agricole. Industria lemnului. XIX). vi ă de vie. Centru industrial: automobile. Monumente istorice şi de arhitectură: bazilică (sec. [´luksor] oraş în S-E Egiptului. Culturi agricole: cereale (grîu. plante furajere. Nod de comunica ii (feroviar. Aeroport. mobilă. hîrtie. VI–VII. situat între Fran a. Muzee. Alt.

pietre pre ioase. mică. chimică (îngrăşăminte azotoase şi fosfatice. Dispune de bogate resurse de subsol: cromite. Se mai cultivă orez. esături. mirodenii. loc. caprine. Industrie extractivă. Muzee. max. Popula ia: 265 mii loc. loc. beriliu. ovine. Industrie textilă. Pescuit intens. Exportă maşini şi utilaj de transport. între Albania. orz). de prelucrare a tutunului. stat în S Europei. Suprafa a: 648 km 2. Limbi oficiale: malgaşa. Universitate. metale. max. Industrie metalurgică. Suprafa a: 587 mii km2. Importă maşini. cafea. situat pe insula Java. cartofi. cacao. al statului Tamil Nadu. biserici (sec. stat în V Oceanului Indian. utilaje şi echipamente industriale. 100–1 500 m). Climă temperat-con-tinentală şi mediteraneană. de ciment şi hîrtie.: Funchal . bumbac. Teatre. oraş în S-E Indiei. mangan. Pomicultură. bumbac). la cca 150 km S–V de Surabaya. conserve de carne şi peşte). Resurse subterane: lignit. sorg. franceza. Exportă minereuri de grafit. ghips. Creşterea animalelor (bovine. 2 886 m) şi de o cîmpie litorală în E. 5. manioc. Faună bogată.Macedónia República ~. loc. energetică. cărbune. Popula ia: 2. Importă maşini şi uti [m¬´kaj] [m¬´kenzi] Mackay Mackénzie Madagascár lac în N Canadei. de pielărie. Pescuit în lacuri. cartofi. produse alimentare). porcine. República ~. sfeclă de zahăr. Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi şi se varsă în marea Beaufort (Oceanul Arctic). orez. Centru adm. mei. cromite. minereu de fier. bumbac. Se cultivă cereale (în special grîu. alimentară (ulei. cu zone muntoase (alt. Comunică printr-un rîu cu lacul Aylmer şi prin alte lacuri şi rîuri mici cu Marele Lac al Sclavilor . situat în N Peninsulei Balcanice. motociclete. Bulgaria şi Grecia. Este organizat în 6 provincii. Capitala: Antananarivo . Divizat în 30 de districte. produse chimice şi manufacturiere. porumb. vin. pielărie. Repara ii feroviare. forestieră. porumb. Madéira Madiun Madrás . cu varia ii în regiunile montane. aur. nichel.4 mil. alimentară şi de prelucrare a tutunului. porcine. VIII). Conservator. Suprafa a. sodă caustică). 2 251 m). Climă tropicală umedă. lîngă coasta de N-V a Africii. orez. bata i. Popula ia: 16. Nod de comunica ii. Capitala: Skopje . fluviu în N-V Canadei. Căi rutiere arhipelag vulcanic în Oceanul Atlantic. Vegeta ie: păduri tropicale (esen e pre ioase: abanos. Serbia şi Muntenegru. Viticultură (renumitele vinuri de Madeira). piei. Sta iuni balneoclimaterice. marmură. constructoare de maşini. după Mississippi . Climă subtropicală. Relief format de un platou central (alt. XVI–XIX). tutun. zahăr. mangotieri. Lungime: 4 600 km. montaj de automobile. ovine). de produse alimentare (zahăr. textile şi confec ii. mijloace de transport. Limba oficială: macedoneană. situat pe insula Madagascar din S-E Africii. al doilea ca lungime din America de Nord. vanilie. Muzee. Aeroport. Culturi agricole: planta ii de trestie de zahăr. citrice. uraniu. oraş în Indonezia. bananieri. banane.01 mil. Căi ferate: 1095 km. catedrale (sec.7 mii km 2. Relief format în E de mun ii Alpii Dinarici (alt. santal) şi de savană. grafit. port la Oceanul Indian. minereu de fier. zinc. Se cresc animale: bovine. separa i de vasta cîmpie a depresiunii rîului Vardar .5 mil. Popula ia: 108 mii loc. crom. Se practică meşteşugăritul. Suprafa a: 797 km 2. tutun. Navigabil pe o distan ă de cca 2 000 km. arbori de cafea. care străbate teritoriul ării de la N-V spre S-E. viticultură. 25. XVII). arahide. zahăr. combustibili. textilă. siderurgică. Economie predominant agrară. Centru industrial (construc ii de vagoane. columbit. Teatru. păşuni montane. Pia ă agricolă (pentru cafea. Monumente istorice şi de arhitectură: temple (sec. Vegeta ie: păduri de foioase (39% din teritoriu). Trestie de zahăr. centru adm. poligrafie. bere).

doc. Teatre. Oraşe pr. tutun. produse textile şi alimentare. vi ă de vie. construc ii de maşini grele. avioane. rîu în partea central-su-dică a Germaniei. Fabrici de încăl ăminte. biserici (sec. în 932. oraş în Federa ia Rusă. catedrală (sec. cartofi. Pescuit. la 435 km S de Madras . Industrie forestieră. 288.: 1170 m. al Republicii Adîghee. 3. Filarmonică. Se cultivă orez. produse farmaceutice şi alimentare. moschee. Avicultură. pomi fructiferi. la 194 m alt. strîmtoare între extremitatea sudică a Americii de Sud şi insula ara de Foc . de petrol. Magellán Maggióre Magnitogórsk Maikóp Main Maine . studiouri cinematografice. în conurba ie. Aeroport.02 mil. Universitate (1508). Institu ii de învă ămînt superior. 471 m). port pe Elba . sticlă. Păduri ecuatoriale şi de savană.: Angusta . industrial şi cultural. Suprafa a: 92 mii km2. Suprafa a: 212 km 2. Ad. max. oraş în S Indiei (Tamil Nadu). centrul adm. de instala ii şi utilaje industriale. porumb. locomotive. XVIII) etc. produse alimentare. Universitate. al regiunii cu acelaşi nume. la 131 km S-V de Berlin. Monumente: templu. 168 mii loc.25 mil. confec ii. Nod feroviar. Muzee. Fondat în 1857. tipografii. situată în partea de S a mării Java . Centru adm. constructoare de utilaje miniere şi de transport. At. At. Bangkalan . loc. Monumente istorice şi arhitectonice: fortărea ă (sec. 445 mii loc. sticlărie. Important centru comercial. Teatre. Metalurgie. [mejn] stat în N-E SUA. oraş în Federa ia Rusă. Comunică (pe cursul superior) cu Dunărea prin canalul Main–Dunăre . Creşterea animalelor (bovine). încăl ăminte. Popula ia: 1. care uneşte Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific. situat pe fluviul Ural . oraş în Germania (Saxonia Superioară). Turism.1 mil. minaret. Popula ia: 1. loc. cocsochimică. Port pr. Turism.: 372 m. în 805.5 mii km2. XVII). XVIII). Lă ime: 38–1170 km. Climă ecuatorială musonică. Muzee. construc ii de utilaje petroliere. textile. Ad. Muzeu. Arcul de Triumf (sec. afluent pe dreapta al Rinului . prelucrarea pielei (încăl ăminte) şi a lemnului (mobilă). produse alimentare. pagode. doc. Metalurgie. loc. aparataj electronic şi optic. siderurgică. Şantiere navale. Expl. Izvorăşte din Mun ii Bavariei.: Punta Arenas . Numele vechi: Verbano . Se cultivă cereale. Industrie extractivă (magnetită). Nod de comunica ii. loc. celuloză. produse alimentare. Turism. Centru industrial şi cultural. Construc ii de automobile. centru adm. hîrtie.9 mil. Madúra Mádurai Mágdeburg insulă în Arhipelagul Indonezian. lac alpin la grani a dintre Italia şi Elve ia. prelucrarea lemnului. Aeroport. statui ecvestre. Institut politehnic. 1.Madríd capitala Spaniei. XI). de pielărie şi încăl ăminte. pe rîul Belaia . Produce ciment. Pescuit. Academie de ştiin e (1713) şi de muzică (1830). Lungime: 563 km. manioc. Izvoare minerale. max. Nod feroviar. Catedrală gotică (1220–1240). Relief colinar (alt. produse chimice şi farmaceutice. max. Lungime: 524 km.5 mii loc. Lágo ~. palate. pe ărmul golfului Maine (Oceanul Atlantic).: Sumenep. Turism. aparate de precizie. textile şi alimentare. situată pe rîul Manzanares . prelucrarea lemnului. palate. Suprafa a: 5.

5 mii km2. cel mai mare de pe glob. teritoriu dependent. Pescuit în lacul Malawi. max. ceai. Export de cacao şi cafea. bauxită. Denumirea anterioară: Nyassaland . şantier naval. 555 mii loc. situată între Marea Andaman şi strîmtoarea Malacca. Importă mijloace de transport. XVII). ceai. Capitala: Lilongwe . Prelucrarea lemnului şi a produselor agricole. Lungime: 800 km. port în golful Guineea. Ad.5 mil. bauxită. Numărul popula iei este variabil. 3 003 m). Căi navigabile interne. port la Marea Mediterană. Monumente: ruinele unui amfi-teatru roman. max. 330 vulcani. alimentară. geologice). arbori de cauciuc. pietre pre ioase). bumbac. Fondat în 1827. Popula ia: 10. ovine. uraniu. zahăr. arahide. Planta ii de orez. piei. 2 190 m). situat între Asia şi Australia. max. materiale de construc ii. vin. Căi ferate: 789 km. Sta iune balneară. Industrie extractivă (cărbune. wolfram. bazată pe agricultură. Resurse de subsol: staniu. Economie slab dezvoltată. Climă ecuatorială. Creşterea animalelor (caprine. Aeroport. bunuri de larg consum. km2. lemn. Limbi oficiale: engleza. loc. 60 mii loc. porumb. Este organizat în 3 provincii. max. măsline. Aeroport.: 200 m. IX–XI). Administrat de Australia. Păduri de esen e pre ioase şi de savană. Căi rutiere: 27 880 km.7 mil. capitala Guineii Ecuatoriale. Relief predominant de podiş înalt (alt. la S–E de insula Tasmania. porcine). bumbac. combustibili. [´malaga] oraş în S Spaniei (Andaluzia). bere). Pia ă pentru vinuri. Centru industrial: siderurgie. Arhipelágul ~. produse alimentare (ulei. 5 030 m). Sta iuni de cercetări ştiin ifice (meteorologice. fortărea ă maură (sec. bovine. Exportă tutun. Tanzania şi Mozambic. Lă ime: 64–480 km. Suprafa a: 176 km 2. forestieră. Universitate. cocotieri. Suprafa a: 118. chichewa. Climă ecuatorială şi subecuatorială.Maquarie Insula ~. energetică. În agricultură predomină culturile destinate exportului (tutun. XIII–XIV). stat în S-E Africii. República ~. arahide). format de cca 10 mii de insule. peninsulă în S-E Asiei. castel (sec. extremitatea de S a peninsulei Indochina. situat în partea de S–V a Oceanului Pacific. strîmtoare între peninsula Malacca şi insula Sumatera. Climă tropicală. biserică (sec. arhipelag în V Oceanului Pacific. Relief muntos (alt. Turism. situat între Zambia. Suprafa a: 237 mii km 2. Malábo Malácca Malácca Malaéz Málaga Maláwi . Relief muntos (alt. medicamente. Capitală din 1968. confec ii. minereu de fier. Suprafa a: 2. divizate în 24 de districte. Admis în ONU la 1 decembrie 1964. de fructe şi cherestea.

textile şi de produse alimentare (zahăr. sorg. componente electronice. Se cresc animale (bovine. lapte). diamante. ulei de arahide. mirodenii. petrol. forestieră. de ulei de cocos. copra. ulei de palmier. Limba oficială: malaeza. sare. produse agricole. situat între Algeria. soia. Se cresc bovine. Climă tropicală de deşert (în N) şi musonică (în S). taro. arahide. orez. Climă ecuatorială musonică. manioc. fructe. situată pe insula Male . combustibili. Suprafa a: 332 mii km2. încăl ăminte. artizanat. de conserve de fructe. alimentară. lemn. Maldíve República ~. tutun. bauxită.2 mii km. Industrie energetică. Niger. Se cultivă mei. porumb. Côte d'Ivoire. unt. Produce energie electrică. de cacao şi de cafea. Importă produse industriale. uleiuri. Aeroport. Este împăr it în 8 regiuni şi un district al capitalei. Vegeta ie tropicală exotică. avînd alt. Limba oficială: divehi. caprine. plante citrice. de ciment. produse chimice şi alimentare. Suprafa a: 1.Maláysia Federá ia ~. produse alimentare (conserve de peşte). legume. Flotă comercială maritimă. Căi rutiere: 94. Exportă peşte şi produse din peşte. porcine. manioc. bumbac. a. República ~.85 mil. cocotieri. stat în sudul Asiei. Admis în ONU la 21 septembrie 1965. orez. Mále Malí capitala Republicii Maldive. Suprafa a: 302 km2. caprine. cu păduri în valea Nigerului. cherestea. mangan. fructe exotice. Faună bogată: maimu e. Teritoriul ării este străbătut de rîurile Niger şi Senegal. maşini şi echipament de transport. componente electronice. loc. Popula ia: 11. Insulele reprezintă culmile mai înalte ale unui platou submarin de origine coraligenă. Capitala: Kuala Lumpur . Guineea. pescuit. cămile ş. agricultură specializată (planta ii de cocotieri. Este organizat în 13 state şi 2 teritorii federale. Relief în cea mai mare parte de podiş (alt. Culturi agricole: arbori de hevea. Popula ia: 320 mii loc. Popula ia: 22. stat federal în S-E Asiei. Economie bazată pe turism. km2. Resurse de subsol: aur. situat în partea sudică a peninsulei Malacca – sectorul continental şi în N insulei Borneo (Kalimantan ) – sectorul insular. servicii balneocurative. port la Oceanul Indian. gaze naturale). Produce cauciuc natural.4 mil. Importă mijloace de transport. cea mai joasă de pe glob – 2 m. Se mai cultivă mei. Industrie producătoare de energie electrică. aparate de radio.25 mil. Vegeta ie de pustiu şi semipustiu (în N) şi de savană (în S). situat pe Insulele Maldive din Oceanul Indian. textile. carne. Organizat în 20 de districte (atoli) şi capitala. Turism dezvoltat. minereuri de fier. Limba oficială: franceza. stat în Africa de Vest. loc. Burkina Faso. cauciuc. bananieri. Capitala: Male . ovine. 500–1000 m). Senegal şi Mauritania. sector al deşertului Sahara. Pescuit. cositor. ovine. bauxită. Climă ecuatorial-musonică. Căi ferate: 2 200 km. Turism. de prelucrare a metalelor şi a petrolului. anvelope. ca . grîu. bubaline. Exportă maşini şi utilaje de transport. trestie de zahăr. arbori de pîine). Vegeta ie tropicală bogată. Capitala: Bamako. ciment. Faună: specii de păsări şi peşti (tonul). 65 mii loc. minereu de fier. de produse meşteşugăreşti. citrice. Pescuit dezvoltat. confec ii. mangan. zahăr. Admis în ONU la 17 septembrie 1957. Întreprinderi de prelucrare a peştelui. fosforite. Dispune de bogate resurse naturale (staniu. legume. Relief predominant muntos.

Prelucrarea petrolului. pielei şi iutei. în Marea Irlandei. Universitate. Popula ia: 73 mii loc. conserve de peşte). Importă materii prime. Centru industrial: şantiere navale. Suprafa a: 3. XV–XVI). Rafinărie de petrol. animale vii. Turism. zinc. Statut de autonomie. Creşterea animalelor. Căi rutiere: 1600 km. loc. roşcovi. legume. produse chimice. Fondat în sec. stat în S Europei. Suprafa a: 316 km2. Climă subtropicală şi mediteraneană. centru de turism. Aeroport. sta iune balneoclimaterică în România. capitala statului Bahrain. Grădină botanică. Exportă vehicule. Climă temperat-oceanică. Teatre. Popula ia: 398 mii loc. Turism dezvoltat. situată în partea de V a Mării Mediterane. lemnului. Este divizat în 6 regiuni. oraş în N-V Braziliei. produse alimentare (vin. ovine. Catedrală (sec. situată pe litoralul Mării Negre. Pescuit de perle. Relief deluros. cauciucului. 1. măslini. Pescuit. la cca 50 km V de ărmul Angliei. bovine. Naviga ie maritimă. Filfla ) din Marea Mediterană. al statului Amazonas . Fabrici de încăl ăminte. Iriga ii. prelucrarea lemnu-lui şi a cimentului. Limbi oficiale: malteza. Relief muntos şi de cîmpie. Fondat în 1660. se produce textile. caprine. Posesiune spaniolă. bumbac. mobilă. fructe. carne. 1 mil. situată pe insula Bahrain .: Douglas .6 mii km2. oraş în S Suediei. produse alimentare. piei. 250 mii loc. Aeroport. Oraş pr. Plajă în lungime de 10 km. Gozo. Admis în ONU la 1 decembrie 1964. primărie (sec. Suprafa a: 572 km2. produse chimice şi alimentare. XX). centrul adm. tutun. Vegeta ie: smochini. Zăcăminte de fier. Aeroport. mase plastice. Capitala: La Valletta . Postul de radio local “Radio Vacan a“. tutun. Creşterea animalelor (bovine. textile şi alimentare. produse chimice. Pescuit.2 mil. Oraş din 1846. maşini şi semifabricate industriale. asamblarea mijloacelor de transport. port la strîmtoarea Øresund . situat în arhipelagul Malta (pe insulele Malta. Málmö [´malmœ] Málta Mamáia Man [´mæn] Manágua Manáma Manáus . Monumente: biserică în stil gotic (sec. plumb. XVI. Comino. Pescuit. Universitate. între insula Sicilia (distan ă 90 km) şi continentul Africii (distan ă 290 km). engleza. fragmentat de văi şi coline. Ramuri industriale: construc ii navale. plante cultivate. hîrtie. port la Golful Persic . insulă în Arhipelagul Britanic. XVI). Fondat în sec. capitala statului Nicaragua. Oraş pr. Se cresc ovine. port pe Rio Negro . Pe terenuri irigate se cultivă cereale. produc ia aparatajului electric şi electronic. Aeroport. Turism. Muzeu. Termocentrală. confec ii. Rafinărie de petrol. Relief de podiş calcaros. loc. Festival anual de muzică uşoară românească. XIV). Popula ia: 600 mii loc.Mallorca [ma´ljorka] cea mai mare insulă a arhipelagului Baleare . ciment. Culturi: ovăz. ciment. ciment. Se produce aluminiu. 150 mii loc. XII. Export de petrol adus din Arabia Saudită. alimentare. legume. Pescuit. porcine).: Palma de Mallorca . situată pe ărmul lacului Managua. cartofi. construc ii de vagoane şi de utilaj electrotehnic. República ~. textile. citrice. Turism. castel-muzeu (sec.

Muzee. orez decorticat. Universitate. Nod de comunica ii (rutier. Universită i. textile. poligrafie. Industrie constructoare de nave. hîrtie. capitala statului Mozambic. 535 mii loc. de cosmetică. Produce ciment. port fluvio-maritim pe canalul Liverpool–Manchester . repara ii navale. Monumente: catedrală (sec. textile (cînepă). XV). Fondat în 1857. al statului Aragua . automobile. XVIII). 305 mii loc. prelucrarea petrolului şi a lemnului. Constan a). electrotehnică. construc ii de maşini (automobile). Universitate. Catedrală (sec. Hr. situată în partea de S-V a insulei Luzon . situat la confluen a Rinului cu Neckar . de încăl ăminte. Metalurgie. legat prin rîul Dauphin cu lacul Winnipeg . Aeroport. Localitate fondată în 1571. Teatre. Neptun. Olimp ş. încăl ăminte. port pe fluviul Ýrrawaddy. cacao. Aeroport. de ciment. Pescuit. constructoare de maşini agricole. Pia ă agricolă pentru cafea. cauciuc. centrul adm. Centru religios (mănăstiri. Monumente: fragmente ale unei fortifica ii (sec. Pescuit. de celuloză şi hîrtie. ulei). XVI–XVII). Industrie siderurgică. aerian). Fondat în sec. Aeroport. Muzee. Industrie de prelucrare a petrolului şi a metalelor. Aeroport. situat pe ărmul golfului Delagoa (Oceanul Atlantic). loc. produse chimice. tutun. Centru turistic. de aparataj electrotehnic şi de precizie. de produse alimentare. Întreprinderi de prelucrare a lemnului (mobilă). conserve de peşte. produse alimentare.5 mil. Important centru industrial: construc ii de avioane. Port maritim. Monumente. VI î. primărie (1877). oraş în N-V Venezuelei. locomotive. municipiu în România (jud.Mánchester [´mænt¿est¬(r)] oraş în centrul Marii Britanii (Anglia). Mangália Mangalóre [mang¬´luur] Maníla oraş în S-V Indiei (Karnâtaka). biserici (sec. port la Marea Arabiei (Oceanul Indian). a. farmaceutică. de produse textile şi alimentare. temple budiste). de încăl ăminte. zahăr. Teatre. Nod de comunica ii. 318 mii loc. Servicii financiare şi comerciale. chimică. Centru industrial: prelucrarea pielei şi a lemnului. 1. utilaje miniere şi textile. alimentare (zahăr. XVI). 450 mii loc. Turism. Aeroport. alimentară. Mandaláy [mænd¬´lej] oraş în Birmania. 45 mii loc. oraş în N Venezuelei. loc. al statului Zulia . port la Marea Neagră. igarete. Fondat în 1596. lînă) şi alimentare. textilă. hîrtie. Manitóba Mánnheim [mæn¬´toub¬] [´manhaim] Mapúto [ma´puutu] Maracáibo Maracáy . de prelucrare a lemnului şi a produselor agricole. lac în S Canadei. Fondat în 1571. Festivaluri folclorice anuale. Repara ii navale. centrul adm. Jupiter. al districtului Mandalay . Lungime: 225 km. produse chimice. Universitate. încăl ăminte. Port fluvial. prelucrarea petrolului şi a lemnului. fabrici de textile şi confec ii. Sta iunile balneoclimaterice Saturn. oraş în S-V Germaniei. textile. Centru industrial: construc ii de maşini. 923 mii loc. alimentare (cafea. Venus. Aeroport. capitala Republicii Filipine. situat pe rîul Maracay . biserică (1709). alimentară. textilă. şantiere navale. fabrici de produse textile (bumbac. loc. Fondat în sec. Universitate. Muzeu. Muzee. XVII.73 mil. Şantier naval. 2 mil. pe rîul Pasig . 1. Universitate. centrul adm. uleiuri vegetale).

Pescuit intens. situat pe insula Marea Britanie şi în partea de N a insulei Irlanda . Centru adm. gresie. plumb. localitate în N Aticii (Grecia). dar şi pe comer . Suprafa a: 6300 km 2. [mar¬´¤¾u] stat în N-E Braziliei. Ad. petrol. Filarmonică. Hr. mare în bazinul Oceanului Arctic. Popula ia: 60 mil. loc. Bogate resurse de cărbune. Turism. textile mare în V Oceanului Pacific. în 1199. orz. Veche provincie românească.: Baia Mare . cafea. porcine. Pomicultură. Climă temperat-oceanică. km2. Parcuri na ionale. a învins oştirile persane ale lui Darius. opera ii bancare. Se cresc animale (ovine. utilaje miniere. cupru.25 mil. Institu ii de învă ămînt superior şi mediu. Principalele ramuri industriale: metalurgie. conserve de legume şi fructe). Expl. bazată în fond pe industrie. în anul 490 î.2 mil. de produse alimentare (preparate din carne şi lapte. autovehicule. minereuri de fier. materiale de construc ie.: 350 m. fiind răpus de oboseală. De aici denumirea probei olimpice de alergare. caprine. Zăcăminte: aur. avînd distan a de 42. Este divizat în 35 de comitate. Relieful ării este diversificat după insule şi regiuni: muntos. Se cultivă bumbac. doc. avioane. gaze naturale. Se cultivă porumb. păduri de foioase. la 42. textilă. Monumente şi locuri istorice. a căzut mort. manioc. Capitala: Londra . Relief predominant muntos. de prelucrare a lemnului. Popula ia: 535 mii loc. maşini agricole. între ărmurile orientale ale Chinei şi insulele Ryukyu şi Kyûshû (Japonia).Maramúreº jude în N-V României. cartofi. Márea Chínei de Est . cu zone de dealuri şi podişuri. Suprafa a: 90 mii km2. pentru a anun a victoria. trestie de zahăr. de cîmpii litorale. porumb. de podiş.: 2 717 m. Popula ia: 5. prelucrătoare a materiei prime agricole. staniu.2 km N-E de Atena. Teatru. sare. 22 de districte unitare în Walles. Comunică cu marea Barents şi Marea Baltică prin lacul Onega . Viticultură. de marmură. palmieri de ulei. la grani a cu Ucraina. cositor. argint. grîu. prelucrarea lemnului. loc. medie: 349 m. de încăl ăminte. max. Creşterea animalelor (bovine. construc ii de maşini (nave. Zone naturale ocrotite. Climă temperatcontinentală. condusă de Miltiade. cuprinzând şi numeroase insule şi arhipelaguri mici din Oceanul Atlantic. zinc. ovine). cacao. alimentară. Ad. 6 co-mitate metropolitane şi Marea Londră în Anglia. At. rîul Neva şi un canal navigabil. Maranháo Maratón Márea Álbã Márea Británie Regátul Unít al Márii Británii şi Irlándei de Nord . potasiu.2 km. turism. Industrie constructoare de maşini agricole. ghips. stat în Europa Occidentală. Industrie extractivă (petrol). Unul din atenieni (Filipides) a alergat pînă la Atena.. 27 districte unitare. aparate electrice şi optice). Vegeta ie: păşuni. Izvoare cu ape minerale. În apropiere de Maraton. Suprafa a: 333 mii km 2. mică. Înghea ă în perioada septembrie–mai. max. Apicultură. plumb. Sta iuni balneoclimaterice. produse chimice. Pescuit. Limba oficială: engleza.: 67 m. Suprafa a: 244 mii km2. arahide. după ce a rostit cuvintele "Bucura i-vă. 32 de districte unitare în Sco ia şi 26 districte unitare în Irlanda de Nord. a avut loc o bătălie în care armata ateniană. Produce celuloză şi hîrtie. Centru adm. med. Planta ii de castan comestibil. centrale atomice. calcar. siderurgie. am învins". între peninsulele Kola şi Kanin . Marea Irlandei şi Marea Nordului.: Săo Luis . bovine). şi. Suprafa a: 1. Economie puternic dezvoltată. Ad. Ad.

peninsula Malacca . max. Climă subecuatorială.9 mii km 2. Pescuit de perle. Expl. Denumirea antică: Pontus Euxinus . care trece prin mările Oceanului Arctic şi leagă între ele oceanele Atlantic şi Pacific. mare în bazinul Oceanului Atlantic. Ad.: 1 800 m. arhipelagul Filipine şi insula Taiwan . mare intercontinentală în bazinul Oceanului Indian. max. Turism. Ad. Ad.Márea Chínei de Sud Márea Gálbenã mare în V Oceanului Pacific. Ad. Ad. Suprafa a: 3. pe cursul mijlociu al fluviului Colorado . max. insula Borneo . Comunică cu marea Marmara prin strîmtoarea Bosfor . Suprafa a: 417 mii km2.: 16 m.: 5080 m. Suprafa a: 484 mii km2. în 1984–1994. Ad. de săruri de potasiu. medie: 94 m. Ad. Suprafa a: 78 mii km2. canion în SUA (Arizona). lac în V SUA. Pescuit. medie: 40 m. Suprafa a: 2. deşert în S-V Australiei. Suprafa a: 450 mii km2. Lă ime: 6–29 km. medie: 1 282 m. medie: 491 m. Comunică cu Marea Norvegiei. Suprafa a: 1020 km2. Parc na ional. max. Ad. 1 160 m). între Arhipelagul Britanic. Ad. Pe sub această mare.5 mii km 2. max. max. Márea Mînecii Márea Moártã Márea Neágrã Márea Nórdului mare în bazinul Oceanului Atlantic. Scandinavia. Comunică cu Marea Nordului prin strîmtoarea Pas de Calais .: 810 m. Ucrainei. Este declarat monument al naturii. Ad. Márea Róºie Márele Canión Márele Deºért Victória Márele Drum Marítim de Nord Márele Golf Australián Márele Lac Sãrát Margaríta . Depuneri de sare. max. cu Marea Egee prin strîmtoarea Dardanele şi cu Marea Azov prin strîmtoarea Kerci . Suprafa a: 413. situat într-o zonă deşertică a Podişului Marelui Bazin. Relief muntos (alt. între ărmul de S-E al Asiei. Comunică cu Marea Meidterană şi cu golful Aden (Marea Arabiei). max. scaldă ărmurile României. Sta iuni balneoclimaterice. peninsula Iutlanda şi ărmul Olandei. max. Suprafa a: 300 mii km2. între peninsula Coreea şi ărmul continentului asiatic de la N de vărsarea fluviului Chang Jiang .: 2 245 m. golf al Oceanului Indian. în S Australiei. Dune. Suprafa a: 1 072 km2. lac sărat între Israel şi Iordania. medie: 86 m. apar inînd Venezuelei. km2. a fost construit un tunel rutier şi feroviar lung de 50 km. între capurile Pasley (în V) şi Carnot (în E). cale maritimă navigabilă. Ad. între ărmul sudic al Marii Britanii şi litoralul nordic al Fran ei. Lungime: 351 km (cel mai lung din lume). mare în V Oceanului Pacific.: 5420 m. Planta ii de arbori de cafea şi de cacao. medie: 1140 m. Ad. Rusiei.: 2 039 m. max. mare între Europa de Sud-Est şi Asia Mică.: 720 m.: 172 m. Georgiei. Ad.: 140 m. Suprafa a: 575 mii km2. Uneşte porturile din partea europeană a Federa iei Ruse cu cele din Extremul Orient. Ad. între Africa şi peninsula Arabia . Marea Baltică şi Marea Mînecii. Ad.54 mil. la 408 m sub nivelul mării (cea mai joasă de pe glob). insulă în S-V arhipelagului Antilele Mici (Marea Caraibilor). Ad. max. Turciei şi Bulgariei.7–5.

Fondat în 1062. Sta iune balneoclimaterică (izvoare minerale sulfuroase. plumb. igarete şi tutun. Lungime: 490 km. subtropicală mediteraneană şi deşertică. arahide. 746 mii loc. în N-V Microneziei. la grani a dintre Surinam şi Guyana Franceză. hîrtie. minereuri de fier. anvelope. Suprafa a: 245.2 mii km 2. Climă oceanică. despăr it de Spania prin strîmtoarea Gibraltar . Numele german (pînă în 1918) – Marienbad. Viticultură. Ínsulele ~. produc ie de covoare. Se cultivă porumb. textile. porcine). ciment. Popula ia: 31. Michigan. îngrăşăminte azotoase.2 mil. carne. Comunică cu Marea Egee şi Marea Neagră. mare între Asia Mică şi Peninsula Balcanică. citrice. gaze naturale. articole din mătase naturală. situat la 40 km S–V de Karlovy Vary. Aeroport. cartofi. Lauren iu şi o re ea de canale lacurile sunt legate de oceanul Atlantic şi de bazinele fluviilor Mississippi şi Hudson .: 1 355 m. Vegeta ie sărăcăcioasă: păduri restrînse. mangan. Suprafa a: 23. Mariáne Marianské Lázn¸ [´marjanske laaynje] Márile Lácuri Maríþa Mármara Márna Maróc rîu navigabil în N-E Fran ei. pirite. divizate în 41 de provincii şi 25 de prefecturi. Márea ~. Biserica Sf. Erie. max. in. Izvorăşte din podişul Langres . XIX). banane. Suprafa a: 459 mii km2. Pescuit. cînepă. Suprafa a: 1018 km2. sfeclă de zahăr. prelucrarea lemnului. oraş în V Cehiei. Regátul ~. dominat de mun ii Atlas şi Antiatlas . conserve de peşte şi legume). medie: 357 m. Prin fluviul Sf. Suprafa a: 11. Muzeu. populată de etnicii marí. Ontario ) în E Americii de Nord. cherestea. varietă i de plante de stepă şi de semideşert. palat. cupru. Denumirea antică: Hebrus . Cuprinde 16 regiuni. stat în N-V Africii. trestie de zahăr. Huron. asamblare de autovehicule. Lungime: 525 km. Ad. zinc. Aeroport. Prelucrarea lemnului şi a pielei. . Ad. Climă tropical-ocea-nică. mase plastice. fluviu navigabil în Peninsula Balcanică. nichel. esături de lînă şi bumbac. republică în Federa ia Rusă. covoare. porumb. oraş în partea central-vestică a Marocului. bumbac. Naviga ie intensă. la grani a dintre SUA şi Canada. Capitala: Rabat . Expl. Popula ia: 768 mii loc.Marí República ~. Monumente: mausolee. Pescuit. cartofi. format din 15 insule mari vulcanice şi numeroase insuli e coraligene. staniu. produse alimentare. ovăz. Limba oficială: araba. loc. alcaline).5 mii km2. Popula ia: 18 mii loc. Relief variat. Lungime: 720 km. Se varsă în Oceanul Atlantic. grup de cinci lacuri (Superior. forestiere. Creşterea extensivă a animalelor (bovi Maroni Marrakéch [mara´ke¿] fluviu în N Americii de Sud. măslini. Întreprinderi de prelucrare a lemnului. moschei. petrol. arhipelag în V Oceanului Pacific. între Algeria şi Sahara Occidentală. sorg. alimentare. de pielărie. afluent pe dreapta al Senei . Maria (sec. Păduri tropicale şi savane. Culturi agricole: grîu. situat pe ărmul Oceanului Atlantic în N-V şi al Mării Mediterane în N. celuloză. Economie axată pe industria extractivă (fosfa i naturali. Izvorăşte din masivul muntos Rila Planina şi se varsă în Marea Egee.3 mii km2. curmale. secară. Capitala: Ioşkar-Ola . Este legat prin canale cu Rinul şi Saône . uraniu) şi pe cea prelucrătoare şi producătoare (energie electrică. Creşterea animalelor (bovine.

port pe ărmul golfului Oman . Sta iune turistică şi balneoclimaterică. XVIII). Produc ie de cereale. Produce zahăr. República ínsulelor Márshall . cel mai mare port al ării la Marea Mediterană. Fondat în 1868. metalurgică. Marsília Martiníca Maryland Mascaréne Mascát (Masquat) Másseru [´mæz¬ru] . arbori de cafea şi de piper. Produc ie meşteşugărească. Climă tropicală umedă.2 mil. la S-V de arhipelagul Hawaii. în conurba ie). Ínsulele ~. construc ii de maşini şi aparataj electrotehnic. Pescuit. Centru adm. Turism. trestie de zahăr. XVI). Pia ă pentru vinuri. (380 mii loc. departament al Fran ei. Produse textile şi alimentare. 808 mii loc. Fondat în sec. Hr. manioc. Legumicultură. bananieri. Important centru industrial. stat insular în Oceanul Pacific (Micronezia). castel (sec. XII–XIII. Capitala: Dalap-Uliga-Darrit (pe atolul Majuro ). Muzee. Turism. Oraş pr. capitala statului african Lesotho. Relief vulcanic (alt. Port şi aeroport pe atolul Majuro.: Port Louis (pe insula Mauritius ). Export de curmale.1 mii km2. 81 mii loc. Centru adm. XVII). rom. servicii bancare). în conurba ie). (298 mii loc. ulei de cocos. Fondat în sec. alimentară. Popula ia: 5.: Annapolis . bananieri. A fost descoperită în 1502 de Cristofor Columb. Popula ia: 399 mii loc. Industrie extractivă (cărbune). 1397 m). legume. agricultură. loc.: Fort-de-France .. la E de insula Madagascar . dispuse în două şiruri insulare: Ralik în V şi Ratak în E. arhipelag vulcanic în Oceanul Indian. insulă în arhipelagul Antilele Mici . Admis în ONU la 17 septembrie 1991. Creşterea animalelor. max.6 mii km2. în conurba ie). Viticultură. Prelucrarea diamantelor. financiar şi comercial. Limbi oficiale: engleza. Metrou. biserică (sec. Nod de comunica ii. bazată pe asisten a financiară străină şi pe surse proprii (pescuit. Teritoriul ării ocupă cîteva sute de insule (32 de atoli şi 867 de recifi coraligeni). Pomicultură. Suprafa a: 32 mii km2. oraş în S Fran ei (Provence). Vestigii romane. legume şi fructe. în S-E peninsulei Arabia. Suprafa a: 4. Universitate. Pescuit. loc. Exportă peşte. Suprafa a: 1.5 km 2. Expl. primărie (sec. chimică. Ínsulele ~. Monumente: biserici (sec. prelucrarea petrolului. marshalleza. de cafea. Arbori de cafea. Popula ia: cca 1 mil. Păduri (24% din teritoriu). Importă maşini şi utilaje de transport. produse manufacturate şi alimentare. Creşterea animalelor (porcine). loc. Aeroport. aluminiu). Economie slab dezvoltată. situat în V insulei Sicilia . Se cultivă bata i. peşte uscat. Suprafa a: 200. Este divizat în 26 de districte. Vegeta ie tropicală arborescentă: cocotieri.Marsála Márshall oraş în Italia. 110 mii loc. XIX). Aeroport. Popula ia: 63 mii loc. 30 mii loc. situată pe rîul Caledon . port la Marea Mediterană. XV. (1. IV î. Aeroport. Academie de ştiin e. Se cresc bovine. trestie de zahăr. legume. şantiere navale. Nu are căi ferate şi nici căi rutiere importante. Metalurgie (cupru. vanilie. pe coasta Oceanului Atlantic. Climă ecuatorială. electrotehnică. fructe. fructe. Planta ii de ceai. turism. [´me¬r¬l¬nd] stat în E SUA. capitala sultanatului Oman. de fosfa i naturali.2 mil. Nod caravanier. Monumente: ruinele unor edificii termale. Climă tropicală umedă. fructe. Meşteşuguri. constructoare de maşini şi utilaj de transport. copra. dom. la N de ecuator.

cafea. cabaline). diamante. comună în Republica Moldova (rn. oraş în Japonia (pe insula Shikoku). arahide. Climă subtropicală musonică. loc.: Cuiaba . Vegeta ie de deşert. curmale. Legumicultură. Mateúþi Máto Grósso [´matu´grossu] Mátsuyama [´matsujama] stat în V Braziliei. Pomicultură.1 mil. la ărmul estic al Oceanului Atlantic. Produc ie de cereale. textile. Popula ia: 6. orez. Flotă comercială maritimă. sare). fosfa i naturali. copra. stat în S-E Africii. Popula ia: 2. mei. Turism. ceai. zahăr.4 mil. Industrie extractivă (minereuri de fier. Suprafa a: 907 mii km 2. Căi rutiere: 7 635 km.: Boston. ceai. dominat de platouri nu prea înalte (alt. Admis în ONU la 27 República ~. caprine. produse alimentare. gumă arabică. brînzeturilor. carne. loc.4 mii km2. bata i. Maurítius . Climă tropicală aridă. ceasuri. coborînd în trepte spre N. 469 mii loc. ovine. Se recoltează guma arabică. Limba oficială: araba (uzuală – franceza). bunuri de larg consum. bazată pe industria de prelucrare şi de producere (derivate petroliere. loc. Culturi agricole: porumb. construc ii de maşini agricole. cu o cîmpie litorală acoperită de numeroase bancuri de nisip. Include 9 districte şi 2 municipalită i. Mauritánia República Islámică ~. Căi ferate: 705 km. copra. între Sahara Occidentală. stat în N-V Africii. orez. combustibili. peşte sărat şi conservat. sorg. vite. legume. Căi rutiere: 1. Centru adm. porumb. curmali. Capitala: Nouakchott . rafinării de petrol. rom. port la Marea Japoniei. sec. doc. bovine.15 mil. cămile. Muzeu. Mali şi Senegal. Rezina). de produse textile şi alimentare. confec ii. S uprafa a: 1. rom. trestie de zahăr. îngrăşăminte azotoase. Monument arheologic: La Şan uri (fortifica ie de pămînt de formă rotundă apar inînd geto-dacilor. Creşterea animalelor (ovine. de produc ie a cimentului. în podişul cu acelaşi nume. Pescuit intens. nuci de cocos) şi pe creşterea vitelor (caprine. Flotă comercială maritimă. aparate optice. de stepă şi de savană. prelucrătoare a petrolului. Capitala: Port Louis . Creşterea animalelor. Economie în dezvoltare. wolfram. Pescuit. Exportă zahăr. bovine. metalelor şi pielei. fabrici de hîrtie. Admis în ONU la 24 aprilie 1968. arahide. manioc. 200–500 m). Relief reprezentat de un podiş vulcanic mai ridicat în S-V (826 m). Monumente. de aparatură electronică. Zăcăminte: minereuri de fier şi de mangan. mărginit în N şi E de cîmpii litorale înguste. artizanat) şi comercial (pia ă agricolă). covoarelor. porumb. Relief deşertic (un sector al Saharei Occidentale). tutun. Turism. porcine). Vegeta ie: păduri tropicale (acoperă 22% din teritoriul ării). tutun. piei.9 mii km.08 mil. Meşteşugărit. pe coasta Oceanului Atlantic. piei. Aeroport. Hr. ilmenit. Algeria. Suprafa a: 2040 km2. Suprafa a: 21. km2.Massachúsetts [mæss¬´t¿uussits] stat în N-E SUA. Pescuit. textilelor. Importă mijloace şi utilaj de transport. legume. At. Limba oficială: engleza. igarete). cupru. manioc. diamante. pe insula Mauritius din arhipelagul Mascarene . tutun. situat în V Oceanului Indian.9 mil. produse chimice şi alimentare. cafea. de încăl ăminte.). în 1550. IV–III î. zahărului. fire şi fibre textile. bata i. Centru adm. combustibili. pe agricultură (trestie de zahăr. Este divizat în 12 regiuni şi districtul capitalei. igname. Centru industrial (metalurgie. Culturi agricole: orez. bunuri de larg consum. Popula ia: 2. Industrie constructoare de maşini şi utilaje electrice. ghips. la E de Madagascar . Exportă minereu de fier. Faună: diverse specii de păsări şi peşti. poligrafică. Popula ia: 1. Importă maşini şi utilaje industriale. alimentară. loc. energetică.

din 1994. Monumente: catedrală (sec. 2. Muzeu de artă. cartofi şi se cresc animale. ceasuri) şi comercial (pia ă pentru legume). Centru comercial şi turistic.4 mil. conserve de fructe). de ciment. Se cultivă secară. Popula ia: 132 mii loc. detergen i). metalurgică. construc ii de remorci. Biserică. rutier. cocotieri). prelucrarea lemnului şi a tutunului. doc. de maşini agricole. situat pe valea rîului Siret . Vrancea). Ansamblu comemorativ. Repara ii feroviare. mun. Produse ale industriei uşoare (sticlărie. a sticlăriei şi ceramicii. Hidrocentrală (la Călimăneşti. Este administrată de Fran a. situată în N-V ării. Aici. chimică. Nod de comunica ii (feroviar. Pomicultură. produse de pielărie. a avut loc “Bătălia de la Mărăşti“. îngrăşăminte. regiune geografică în N-E Poloniei. viticultură. Agricultură (trestie de zahăr. în 1455. arahide. Oraş din 1968. azbest). oraş în partea de V a Arabiei Saudite. cultural şi religios. alimentară. 47 mii loc. XIII–XV). capitala statului Swaziland. maşini de transport. avînd cea mai mare altitudine (388 m) în Podişul Ciulucului. constructoare de maşini. Fondat în sec. Mazúria Mãgura Mãrãºéºti Mãrãºti localitate în România (jud. 13. animale. mausoleu în memoria “Bătăliei de la Mărăşeşti“ (24 iulie / 5 august – 6/19 august 1917) în care Armata Română a zdrobit ofensiva germană. At. material rulant. oraş în România (jud. loc. Centru adm. fluvial-maritim). a hîrtiei. la 11/24 iulie – 19 iulie/1 august 1917. siderurgie. drojdie. Centru industrial (metalurgie. Arhiepiscopie. din 1995). argint). vopsele. ulei. Pescuit. XI.Mayótte [ma´jot] insulă vulcanică în arhipelagul Comore din Oceanul Indian. Aeroport. XVI). oraş în N-V Columbiei. piei) şi religios islamic (pelerinaj). Mbabáne Mécca Méchelen Medellín [mede´ljin] Medgidía . XVI). de aparate pentru uz casnic. situat pe Rio Porce . port pe rîul Dyle . Industrie extractivă (aur. Geamie. municipiu în România (jud. palat (sec. 76 mii loc. 966 mii loc. Centru comercial. Universitate. arbori de vanilie. Vrancea). Industrie extractivă (minereuri de fier şi de staniu. Numeroase lacuri (cca 2 700). Constan a). [´mehh¬l¬] (Malines) oraş în partea de N a Belgiei. port pe canalul Dunăre – Marea Neagră . forestiere. de prelucrare a lemnului şi a bumbacului. chimice şi alimentare. Aeroport. financiar. biserică (sec. Muzee. produc ie de alcool. Făleşti). Nod de comunica ie (feroviar. Suprafa a: 375 km2. Centru industrial (metalurgie. biserici. poligrafică. în care armatele româneşti şi ruseşti au învins armata germană. la 70 km E de ărmul Mării Roşii. deal în Republica Moldova (rn. textilă. de pielărie şi încăl ăminte. între Vistula şi cîmpia litorală baltică. Turism. Expl. brînzeturi). la 1150 m alt. Oraş din 1908. Important centru comercial (cafea. Lac de acumulare. la 1 500 m alt.: Dzaoudzi . alimentară (zahăr. bauxită.2 mii loc. 52 mii loc. rutier).

Ad. Santa Cruz ş.: mun. Iriga ii. orz. de prelucrare a lemnului (mobilă) şi a sticlei. cartofi. Expl. de sticlărie şi de produse alimentare). Fiji. la 800 m alt. km 2. Complexul hidroenergetic Por ile de Fier . bananieri. Medína Mediteránã Mehedínþi Mekóng Melanézia fluviu în S-E Asiei. Centru industrial (şantiere navale. max. de ceramică. Relief muntos. pirite. de produse alimentare. Muzeu. Suprafa a: 2. Universită i. de pielărie şi încăl ăminte. Industrie constructoare de maşini (autocisterne. Relief colinar (alt. primărie (sec. din 1968. remorci. textilă. Pescuit. Avicultură şi apicultură. jude în S-V României. Vanuatu. Relief predominant muntos (alt. Centru adm. 5030 m). Suprafa a: 967 mii km2. produc ie de pielărie şi încăl ăminte. clădiri vechi (sec. motoare. caprine. Acelaşi nume îl poartă o insulă nelocuită în V Arhipelagului Arctic Canadian (42. Vegeta ie tropicală (cocotieri.5 mil. În 1956 aici s-au desfăşurat Jocurile Olimpice de Vară. Popula ia: cca 300 loc. granit. secară. Zăcăminte: huilă. Mélbourne Mélville [´melvil] . furgonete). Marea Moschee (sec. Popula ia: 322 mii loc. Centru turistic şi de pelerinaj. între golfurile Foxe şi Committee . Suprafa a: 4933 km 2. ovine. Conservator. transformatoare electrice.4 mii km2). Căi ferate: 129 km. Tibrul.Médiaº municipiu în România (jud. Izvorăşte din podişul Tibet şi se varsă în Marea Chinei de Sud. 200–250 m). argile. Produc ie de cereale. Suprafa a: 63 mii km2. VII) adăposteşte mormîntul Profetului Mahomed. a. medie: 1498 m. Ronul. Oraş din 1319.: 5120 m. Căi rutiere: 1 874 km. Lungime: 4 500 km. Viticultură şi pomicultură. maşini-unelte. Universitate. ovăz. Monumente istorice şi arhitectonice: biserică fortificată (sec. Mari a ş. Muzee. mare intercontinentală situată între Europa. Par ial navigabil.). Popula ia: cca 4 mil. XVI–XVII). max. Africa şi Asia. în special pe Coasta de Azur . Comunică cu Oceanul Atlantic. fructe. grupare insulară în S-V Oceanului Pacific (Oceania). mun. de gaze naturale. În ea se varsă Nilul. floarea-soarelui. XIV–XV). azbest. a celulozei şi hîrtiei. de podiş şi cîmpie. Marea Marmara şi cu Marea Roşie. Aeroport. comercial (mare pia ă a lînii) şi cultural. oraş în V Arabiei Saudite. Pia ă agricolă. de esături şi confec ii. Serbia şi Muntenegru. alimentare. Climă ecuatorială şi tropicală. arbori de cauciuc). [´melb¬n] oraş în S-E Australiei. XVII). Fabrici de textile. în peninsula Labrador (2930 km2). Ad. grîu. construc ii de automobile. Aeroport. Drobeta-Turnu-Severin . în 1267. alimentară. curmale. calcare. Industrie constructoare de maşini (nave fluviale.a. Se cultivă porumb. situat pe rîul Tîrnava Mare . financiar. Climă temperat-con-tinentală. 607 mii loc. cabaline). Pescuit şi naviga ie intensă. Vestigii romane. Ebrul. Sta iuni balneoclimaterice. aparate de măsurat). un golf al mării Baffin şi un lac situat în N Canadei. loc. peninsulă în N Canadei. Port pe ărmul golfului Port Phillip . Sibiu). Noua Caledonie. Nod feroviar. la grani a cu Bulgaria. maşini agricole. Obiective turistice. formată din mai multe arhipelaguri şi insule (Noua Guinee. rafinării de petrol. centru adm. Solomon. de cherestea şi mobilă. doc. material rulant. At. Sector zootehnic (bovine. Márea ~. porcine. 62 mii loc. al statului Victoria .

612 mii loc. centrul adm. Forma iuni statale în milen. produse chimi-co-farmaceutice. Meuse [mœœz] . Aeroport. Izvorăşte din podişul Langres (Fran a) şi se varsă în delta Rinului . 2859 m). 600 mii loc. pieilor şi a tutunului.Hr. oraş în Spania. centrul adm. Mún ii ~. uraniu. port la strîmtoarea Messina . Catedrală (sec. cînepă. 50 mii loc. Provincie romană (anul 117 d.). Monumente: catedrală (sec. 124 mii loc.Hr. Turism. între Tigru şi Eufrat . Relief: masive muntoase. Izvorăşte din mun ii Den-Lao şi se varsă în golful Siam al Mării Chinei de Sud. ciment. port pe fluviul Mississippi . Centru industrial (şantiere navale. aparataj electrotehnic). Babilon. XII). centru adm. alimentară. VII). cafea). Nod feroviar. Zăcăminte: minereuri de fier. Aeroport. XIII). alimen-tare). Imperiu Seleucid (anul 321 î. constructoare de maşini (automobile. chimică. în Orientul Apropiat şi Mijlociu. al statului Mérida . Relief predominant muntos (alt. 1. textile. dopuri de plută. Hr. regiune istorică în S Georgiei (Gruziei). cucerită de arabi (sec. a încăl ămintei. În sec. oraş în S-E Mexicului.Mémphis [´memfis] oraş în SUA (Tennessee). Lungime: 950 km. Asiria ). chimică. Hr. Fondat în 1558. Lungime: 1 000 km. Pia ă agricolă (pentru animale şi bumbac). produse textile şi alimentare (conserve. Turism. Meshéti Mesopotámia Messína Metálici Metz [mes] oraş în N-E Fran ei (Lorena). oraş în Italia (Sicilia). produse alimentare. produse alimentare). oraş în N-V Venezuelei. Populată de triburi semitice în milen. siderurgică. pe teritoriul statelor Fran a. masiv muntos hercinic în Europa Centrală. Lă ime: cca 200 km. Universitate. Teatru de balet. Lungime: 129 km. loc. ( Summer. Industrie de prelucrare a metalelor şi a lemnului. Universitate. pielărie. Pia ă agricolă (zahăr. la 1 640 m alt. animale). al provinciei Estremadura .06 mil. XIII–XVI). Turism. Lungime: 1 200 km. 273 mii loc. Fondat în 1542. IV î. Nod de comunica ie. Civiliza ie umană în milen. fluviu în Thailanda. Industrie extractivă (minereu de fier).: 1 244 m. Muzeu. Universitate. În 1829 o parte a reg. Belgia şi Olanda.). II î. situat pe fluviul Guadiana . V î. în conurba ie. al statului Yucatán . Păduri de foioase şi conifere. port pe rîul Moselle . textile. VIII î. zone joase inundabile. Izvorăşte din mun ii Pennini şi se varsă în Marea Irlandei. a cimentului. la grani a Cehiei cu Germania. regiune în V şi S-V Asiei. max. Vestigii romane. alimentară. rutiere). a intrat în componen a Rusiei. Tunele pe sub fluviu (feroviar. rîu în V Europei. Alt. Par ial navigabil (pe 400–750 km). prelucrarea bumbacului. Metalurgie. Prelucrarea lemnului. Fondat în sec. Institu ii financiar-ban-care. max. Se produce ciment. Aeroport. Hr. Universitate. Institut de biologie marină. Hr. Centru industrial (prelucrarea metalelor. biserică (sec. wolfram. zinc. Aeroport. plumb. Colonie romană în anul 25 î. Menám Mérida Mérida Mérida Mérsey [´m¬¬zi] fluviu în partea de V a Marii Britanii (Anglia). Iriga ii. Muzeu.Hr. XVI a fost cucerită de turci. staniu.

Suprafa a: 250. igarete. Popula ia: 9. stat în sudul Americii de Nord. Industrie extractivă (aur. Mare centru industrial: metalurgie neferoasă. Vegeta ie: păduri tropicale. Suprafa a: 1. ghips. avioane. prelucrarea petrolului.5 mil. în conurba ie). gaze naturale. Muzeu de mineralogie. petrol. plumb. cupru. Teatre.5 mil. Important centru de comunica ii. zinc. ghips. energetică. Muzee. Muzee. port la Oceanul Atlantic (golful Biscayne ). Universită i. aparatură electrotehnică). Expl. electrotehnică. metalurgică. celuloză. golf al Oceanului Atlantic.: Lansing . Metalurgie.97 mil. loc. Opt universită i (cea mai veche din 1551). minereuri de fier. chimică. Ad. Academie de ştiin e (1884). Industrie electronică. zahăr. (3. sare. în peninsula Lower . 175 mii loc. Din acest golf se formează curentul marin Golfstrom . textilă. frigidere. Locul de desfăşurare a Jocurilor Olimpice (1968). hîrtie. Centru comercial şi financiar-bancar. Pescuit. México (Ciudád de México) Miámi [mai´ æm¬] oraş în S-E SUA (Florida). produse chimice şi alimentare etc. Turism. Climă temperată tropicală şi subtropicală. în sistemul Marilor Lacuri (SUA). talc. minereuri de fier. bazată pe industrie. aparate de radio şi televizoare. forestieră. siderurgie. construc ii de maşini (automobile. comer . Méxic Státele Uníte Mexicáne . sare). Importantă zonă industrială. carne. cu cîmpii în zonele de litoral. stat în N-E SUA. Aeroport interna ional. (20. lac în America de Nord. Belize. Economie dezvoltată. Numeroase institu ii comerciale şi bancare. agricultură. km2. Produce anvelope. Teatre. de petrol. constructoare de maşini şi agregate (automobile. în conurba ie). sulf. loc. Golful Mexic. vin. aur. siderurgică. vagoane. la 2200 m alt. XVI–XIX). specii de ierburi de stepă şi de savană. Al doilea mare oraş din lume. textile. biciclete. loc. între SUA. loc.25 mil. Produse chimice şi alimentare. mangan. Capitala: Mexico . alimentară. Nod de comunica ii. Aeroport. montaj de automobile. petrochimică. Industrie variată: extractivă (huilă. mercur. la E de mun ii Ural . sfeclă de zahăr. Suprafa a: 1. max. Miáss Míchigan Míchigan [´mi¿¬g¬n] [´mi¿¬g¬n] . marmură). cauciuc sintetic. Popula ia: 103 mil. tractoare. la 178 m alt. argint. situat între SUA. loc. Ad. Legumicultură. ciment.: 282 m. aparatură electrotehnică. Limba oficială: spaniola. max. Relieful ării reprezintă un sector al mun ilor Cordilieri . Pomicultură. Rezerva ii naturale. Cereale.8 mil. Este divizat în 31 de state federale şi un district federal. alimentară. maşini de spălat).: 4 375 m. îngrăşăminte azotoase şi fosfatice. constructoare de maşini (automobile). Catedrală (sec. încăl ăminte. Parcuri na ionale. maşini agricole. ciment. pescuit. Turism. care cuprind în interior Podişul Mexican . cupru. Suprafa a: 58 mii km2. Pescuit. Guatemala şi Oceanul Pacific.85 mil. Centru adm. km2. situată în partea centrală a ării. Marea Caraibilor. de prelucrare a lemnului. Sta iuni balneoclimaterice. A capitala Mexicului. 9. uraniu. oraş în Federa ia Rusă.Méxic Golful ~. 360 mii loc. gaze naturale. Fondat de spanioli în 1567.5 mii km2. Mexic şi Arhipelagul Antilelor.

arbori de piper. motociclete. Mun. grup de insule în Oceanul Pacific. din 1979. 42 mii loc. cupru. Produce energie electrică. Climă subecuatorială. tractoare. IV–XV). fier. Mílos Mindanáo Mindóro . trestie de zahăr. Capitala: Palikir (pe insula Pohnpei ). oraş în N Italiei. platină.4 mil. construc ii de maşini (automobile. porumb. Teatrul de operă La Scala . doc. porumb. utilaje) şi alimentare. Economie slab dezvoltată. măslini. la S-V de insula Luzon . Creşterea animalelor (porcine. V–IV î. orez. cupru. Orez. Culturi agricole: orez. banane. Suprafa a: 9.2 km2. articole artizanale. insulă în arhipelagul Filipine . avioane. Căi rutiere: 226 km. ananas. Metalurgie. Hr. Popula ia: 475 mii loc. 5 km2. în 1427. 2585 m). confec ii. bananieri. Important centru industrial: metalurgie. cînepă de Manila. pescuit. avînd un relief predominant muntos. în depresiunea Ciuc. Izvoare termale. bata i.7 mii km2. 1. Popula ia: 5 mii loc. textile. municipiu în România. Academie de ştiin e.5 mii loc. peşte. Cuprinde numeroase insule şi insuli e (peste 500) vulcanice şi coraligene. biserici (sec. porumb. Expl. Relief muntos. Mídway [´midwei] Ínsulele ~. Universită i. max. Popula ia: 110 mii loc. păsări). construc ii de tractoare. Muzee. cărbune). 2 965 m). combustibili. Existent din sec. Climă mediteraneană. alimentare. Climă tropical-oceanică. poligrafie. Muzeu. produse alimentare. Vegeta ie bogată: palmieri. pe partea stîngă a Oltului. Suprafa a: 5. al jud. ulei de palmier. de aur. tricotaje. piper. Popula ia: 14 mil. biciclete. centru adm. max. motoare. loc. Renumita Bibliotecă Ambrosiană . stat insular în V Oceanului Pacific. Suprafa a: 158 km2. palate (sec. prelucrarea lemnului. Nod de comunica ie. bazată pe agricultură. cu vulcani activi (alt. Harghita. de la 720 m alt. esături. Exportă produse textile şi confec ii. afluent pe dreapta al rîului Putna . Este divizat în 4 state. asisten ă financiară. centru adm. insulă grecească în Marea Egee. loc.Micronézia Státele Federáte ale Micronéziei . aparataj electrotehnic). Admis în ONU la 17 septembrie 1991. Administrat de SUA. Pescuit. Industria lemnului. confec ii. XVI). Sta iuni balneoclimaterice. Pînă la Unirea Principatelor (24 ianuarie/5 februarie 1859) a servit drept hotar între ara Românească şi Moldova. XIV–XIX). Monumente istorice şi arhitectonice. At. cacao. Pescuit. Aeroport. Pinacoteci. Monumente: Domul (sec. Miércurea-Ciuc Miláno Mílcov rîu în România. în arhipelagul Ciclade . la 2 100 km N-V de arhipelagul Hawaii. Se cultivă cocotieri. copra. poligrafie. Industrie extractivă (aur. Aeroport. Galerie de artă modernă. bărci de pescuit. Suprafa a: 99 km2. Izvorăşte din Subcarpa ii Vrancei . produc ia micilor întreprinderi industriale. trestie de zahăr. Suprafa a: 707. Relief muntos. îmbutelierea apelor minerale. Popula ia: 2. Importă produse industriale (maşini. Pescuit. siderurgie. la 800 km E de arhipelagul Filipine . banane. produse chimice. Culturi agricole: grîu. al regiunii Lombardia. insulă în S arhipelagului Filipine . Lungime: 68 km. Relief muntos (alt. Nu are căi ferate.

forestieră. motociclete. Se cultivă bumbac. grîu.45 mil. forestieră. cărbuni. chimică. Nod de comunica ie. în America de Nord. gaze naturale). Parcuri na ionale. Navigabil. loc. Suprafa a: 125. Se varsă în golful James prin rîul Rupert . de utilaje electrotehnice. Descoperit în 1672. Este legat prin canale de Marile Lacuri . Provoacă mari inunda ii. Suprafa a: 225. Teatre. avînd lungimea de 3 950 km (de la izvoarele rîului Missouri – 6420 km). a celulozei şi hîrtiei. 78 mii loc. Industrie forestieră. 2. constructoare de maşini şi de prelucrare a produselor agricole. Parc na ional.2 mii km2. bumbac. aparatură electrotehnică). Izvorăşte din Lacul Superior şi se varsă în golful Mexic . 1.Mínna Minneápolis [mini´æplis] oraş în partea central-vestică a Nigeriei. afluent al Berezinei . loc. soia. porumb. Turism. Monumente. Nod de comunica ie. Popula ia: 2. petrol). de ciment. Creşterea animalelor.7 mil. alimentară. Zonă agricolă (grîu. Creşterea animalelor (bovine. poligrafică. textilă. Industrie constructoare de maşini agricole şi de transport.7 mil. Centru adm. loc.4 mii km2.: Saint Paul . aparate electronice şi de precizie (ceasuri). port pe fluviul Mississippi . loc.5 mii km 2. capitala Republicii Belarus. Suprafa a: 2 176 km 2. At. de la 1 220 m alt. textilă. avicultură). loc. în conurba ie cu Saint Paul . constructoare de maşini. 138 mii loc. Hidrocentrale. Zonă agricolă (grîu. Teatre. Păduri pe pante. arahide). în 1067.8 mil. textile şi alimentare. Suprafa a: 180. a hîrtiei. între fluviul Mississippi şi golful Mexic . de prelucrare a lemnului. la grani a cu Canada. Industrie extractivă (minereu de fier). sfeclă de zahăr. alimentară. porcine). chimico-farmaceutică. porumb. creşterea animalelor. Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi . [m¬´zuri] rîu în partea central-nordică a SUA. alimentară. situat pe fluviul Enisei. Pia ă agricolă (pentru bumbac. Aeroport. doc. situată pe rîul Svisloci . lac în S-E Canadei (Québec). pajişti alpine pe culmi.6 mil. Aeroport. cultural şi comercial. oraş în N SUA (Minnesota). Mínsk Minusínsk Mississíppi Mississíppi oraş în Federa ia Rusă. centrul adm. Capitala: Jackson . Industrie extractivă (minereuri de zinc şi plumb. de produse chimice. tractoare. alimentară. Fondat în 1739. Studiou cinematografic. cel mai înalt vîrf (alt. Navigabil pe cursul inferior şi mijlociu. stat în S SUA. 2 034 m) al mun ilor Apalaşi . Universitate. afluent pe dreapta al fluviului Mississippi . Important centru economic. Universitate. Missouri Missouri Mistassíni Mítchell [´mit¿¬l] .: Jefferson City . constructoare de maşini şi utilaj de transport. poligrafică. bata i. Lungime: 4 740 km. porumb. a instrumentelor de precizie. orez. fluviu în SUA. Academie de ştiin e. Centru financiar şi comercial (pia ă pentru grîu şi porumb). Minnesota [mini´sout¬] stat în N SUA. Industrie extractivă (petrol. ovăz. soia). al statului Niger . Muzee. stat în partea centrală a SUA. Popula ia: 4. Popula ia: 5. Muntele ~. Muzeu. Industrie constructoare de automobile. Centru adm. a încăl ămintei.

afluent pe dreapta al Siretului. loc. sfeclă de zahăr. Capitala: Chişinău . palatul sultanilor (sec. Humor. orz. materiale de construc ii. Afluen i: Moldovi a. legume. Economie bazată pe agricultură şi industrie. Vegeta ie bogată şi variată: păduri de codru (stejar. tei) şi de luncă (salcie. Centru industrial (rafinării de petrol. ciment. devenită provincie romană (sec. Principalele produse industriale: televizoare. (477 mii loc. banane). chimică. prelucrarea lemnului. care îngloba şi teritoriul de azi al Dobrogei. în conurba ie). constructoare de maşini. alimentară. Muzee. Export de cafea (“Mocca“). de prelucrare a petrolului şi lemnului. maşini de spălat. zahăr. de gaze naturale (Baimaclia). de produse chimice. de ciment. Creşterea animalelor (bovine. plop). ovine).45 mil. Lungime: 216 km. Resurse de subsol destinate construc iei (argile. Industrie metalurgică. covoare. confec ii. Centrală electrică ( Cuciurgan Móhacs Mohammedía Moháve Moldóva Moldóva . situat pe fluviul Nipru. Construc ii de maşini agricole. de sub vîrful Lucina (Carpa i). Pescuit. de pielărie şi cherestea. prelucrarea metalelor. conserve din legume şi fructe. chimică. textile. Relief constituit din podişuri. Fondat în sec. fructe). pompe submersibile. sare. Muzeu. de pielărie şi încăl ăminte. textilă. potasiu. 1 mil. XIX). Nod rutier. República ~. Avicultură. [´mohaat¿] oraş în S Ungariei. bumbac. mobilă. 171 mii loc. textile şi alimentare) şi comercial (pia ă pentru cereale. Aeroport. Limba oficială: româna.. rîu în România. Izvorăşte de la 1200 m alt. de celuloză şi hîrtie. Viticultură. Centru comercial (cunoscut încă din sec. produc ie de ciment. Zăcăminte: aur.Mobíle [mou´biil] oraş în S-E SUA (Alabama). tutun. produse lactate. frasin. Sta iune balneoclimaterică. Teatru. Monumente: moschee (sec. igări. Pia ă agricolă (cereale. învecinat cu România şi Ucraina. Pomicultură. Popula ia: 4. Rîuri: Prut. Universitate. port la Oceanul Indian. calcare). oraş în S-V Republicii Yemen. regiune istorică între Balcani şi Dunăre. port la Oceanul Atlantic. X. situat pe ărmul de N-V al golfului Mobile . 22 mii loc. constructoare de maşini (nave). cultivate cu cereale (grîu. Topli a ş. Industrie metalurgică (aluminiu). stat în S-E Europei Centrale. Hr. metalurgie. Universitate. chimică. arbuşti şi plante de stepă şi silvostepă.8 mii km2. Port. Nod de comunica ii. de produse alimentare. Aeroport. fag. alimentară. animale. 210 mii loc. Suha . Nistru. zone colinare şi cîmpii. Vegeta ie de specii xerofite. porumb). Răut . Rafinării de petrol. argint. XIII). Dispune de suprafe e agricole însemnate. XVI). Denumirea veche: Fédala . de plăci fibro-lemnoase. la 23 km N de Casablanca.). 10 mii loc. Fondat în 1267. ulm. motoare şi aparataj electric. nisip. 368 mii loc. Climă temperat-continentală. divizată apoi (în anul 86) în Moesia Superior şi Moesia Inferior . Suprafa a: 33840 km2. tractoare. peşte. Suprafa a: 64. frigidere. oraş în N-V Marocului. Turism. fluvial). electrotehnică. ulei vegetal. Nod de comunica ii (rutier. port la Marea Roşie. I d. Se produc: vinuri. fabrici textile şi de produse alimentare.a. fabrici textile. Mócca Moesia Mogadíshu [moga´di¿u] Moghilév oraş în Belarus. floarea-soarelui. port pe Dunăre. regiune deşertică în S-V SUA (California). încăl ăminte. loc. ovăz. populată în antichitate de moesi. Expl. capitala statului Somalia.

Este divizat în 21 de reg. Popula ia: 2. Produc ie de aluminiu. prin deşertul Gobi (alt. Exportă materii capitala Liberiei.). Relief diversificat prin mun ii Altaiului Mongol (alt. aur. 4031 m).: Ambon. Mombása Monáco Monáco Mongólia stat în Asia Centrală. oraş în S-E Kenyei. Sta iune balneară.2 km2. Monróvia . Faună: dropii. flori. produse alimentare. Şantiere navale. max. Suprafa a: 1. port la Oceanul Indian. materiale de construc ie. Centru industrial (prelucrarea petrolului şi a lemnului. materii prime. orz. Muzeu oceanografic. Căi ferate: 1. textilă. între insulele Sulawesi şi Noua Guinee . abanos). stat în S Europei. alimentară (lactate. conserve de carne etc. Palat princiar (sec. Aeroport. Artizanat. opera ii bancare. Limba oficială: mongola. Bogat poten ial hidroenergetic. Metalurgie. Vegeta ie: păduri de conifere. Principalele surse de venit: turism. Se cultivă grîu. XVI). Dispune de variate resurse naturale. Universitate. cartofi. ovine. Centru financiar şi turistic. cămile). petrol. Sector principal în agricultură – creşterea animalelor (bovine. lignit. arhipelag în V Oceanului Pacific (Indonezia). Monumente: fort (sec. Relief muntos (alt. produc ie de ciment. produse de sticlărie. muzeu oceanografic). Zăcăminte: fluorite. oraş situat în N-V ării. brînzeturi. fazani. Capitala: Monaco . Popula ia: 2. arbori de cuişoare şi de piper. înconjurat pe continent de teritoriul Fran ei. bumbac). ceai. Suprafa a: 2. ovăz. Admis în ONU la 28 mai 1993. moschee. păşuni şi specii de plante de stepă şi xerofite. Oraşe pr. Importă combustibili. ghips. antilope.62 mil. de prelucrare a metalelor şi petrolului. caprine.1 mil. a cimentului şi hîrtiei. textile.7 mii km2. uraniu. Fondat în 1822. de cosmetică. hîrtie. situat pe un promontoriu al Mării Mediterane. Namela . încăl ăminte. Fondat în sec. a materialelor de construc ie. forestiere (lemn roşu. XIII–XVII). Expl. loc. prin cîmpii deşertice şi deluroase în S-E. alimentare. pe insula Mombasa . Sta iune balneoclimaterică. Aeroport. ciment. alimentară. Climă ecuatorială. de pielărie şi încăl ăminte. Teritoriul ării reprezintă un sector terminal al mun ilor Alpii Maritimi .57 mil. Este organizat în 4 districte. Climă subtropicală. Culturi agricole: orez. activită i ştiin ifice (cercetări oceanografice. 1 mil. situat între Federa ia Rusă şi China. 4 374 m) şi Hangai (alt. cabaline. Weda. 1 000–2 000 m) în centru şi în E. max. molibden. 600 mii loc. Popula ia: 32 mii loc. minereu de fier. Suprafa a: 83. Capitala: Ulan-Bator . culani. port la Oceanul Atlantic. parfumuri. km2. Industrie electronică. aparate electronice. Produse chimico-farmaceu-tice. cămile etc. Climă excesiv continentală. şi municipalitatea capitalei. Exportă medicamente. Căi rutiere: 50 km. cupru. cocotieri. pe Coasta de Azur . dar insuficient valorificate. Zonă vulcanică activă. lemn. Principátul ~. sare. construc ii navale. cu ierni calde şi veri însorite. servicii comerciale. Centru comercial (export de cafea. produse farmaceutice şi alimentare). chimice şi alimentare.7 km. farmaceutică.Molúce Ínsulele ~. Nod de comunica ii. loc. benefice renumitelor sta iuni balneare de pe Coasta de Azur. capitala statului cu acelaşi nume. energie electrică. Muzeu de antichită i. loc. XI. huilă. situată pe Coasta de Azur (Marea Mediterană). repara ii navale. Industrie extractivă. de cosmetică. emisiuni de timbre. plante furajere. Limba oficială: franceza. biserici. de covoare şi esături. Rafinării de petrol. zinc. chimică. 4 mii loc. pînă la 3 000 m).

Monumente: catedrală (1364). crom. produc ie de mase plastice. max. XIX). de faian ă. Universitate. oraş în N-E Mexicului. XV–XVIII). avioane. Aeroport. Climă tropical-oceanică. alimentară etc. Lauren iu . Tunel rutier între Fran a şi Italia. Grădină botanică. biserică (sec. oraş în Principatul Monaco. Aeroporturi. al statului Nuevo-León . porumb. confec ii. Turism. Popula ia: 15 mii loc. loc. Sta iune balneoclimaterică. 1.5 km2. Rafinării de petrol. 1 mil. asamblare de automobile. Centru industrial: construc ii de maşini-unelte. chimică. la S de insula Elba . VIII. Monumente: catedrală (sec. Lungime: 358 km. textilă. 2. marchează grani a dintre Cehia şi Slovacia şi între Slovacia şi Austria. fier. Important centru industrial (metalurgie. zinc. cel mai înalt din Europa (alt.Monserrát Montána insulă britanică în Arhipelagul Antilelor Mici. alimentare (vinuri). max. sticlărie. Popula ia: 879 mii loc. Industrie extractivă (minereuri de cupru. situat pe Coasta de Azur . Centru adm. Monumente. Industrie extractivă (fosfa i. Suprafa a: 104 km2. engl. palat. capitala Urugu-ayului. Renumit centru turistic. ceramică. Suprafa a: 10. Culturi agricole: grîu. bananieri. carne). Fondat în 1642. la 124 km de Marsilia. XVII). petrol. Observator astronomic şi meteorologic. ciment. masiv muntos în Alpii Pennini . Produc ie de mobilă. 4 807 m). încăl ăminte. Centru adm. Alpinism. Turism. (3. alimentară.8 mii km 2. bumbac. la 15 km de Nisa . grădini publice. încăl ăminte. siderurgie. tractoare. Turism. Acoperit de ghe ari. clădiri (sec. Universită i. centrul adm. 8. textile.: mõre´aal. Izvorăşte din mun ii Sude i . plumb. ciment. metalurgică (a neferoaselor). Capitoliu. Teatre. vagoane). sfeclă de zahăr. Suprafa a 380. la grani a dintre Italia şi Elve ia. electrotehnică. în conurba ie). aparate electrotehnice şi electronice. [mõn bl¾] masiv muntos în Alpii Occidentali .: Helena . Fondat în 1579. loc. Muzee. produse chimice. Parcuri. Produc ie industrială. mangan. Nod de comunica ii.: mõtri´ool] Moráva . Renumită prin romanul “Contele de Monte-Cristo“ de Alexandre Dumas-tatăl. între Fran a şi Italia. rîu. produse alimentare).5 mil. Ghe arul Gorner . Universitate.5 mii loc. alimentară. insulă în Marea Tiraniană. hîrtie. 16 mii loc. Aeroport. Fondat în 1726. al statului Vermont .9 mil. textile. Muzeu. produse chimice şi alimentare (vinuri. Alt. Turism. Navigabil pe distan a de 125 km.5 mil. Aparataj electronic. de prelucrare şi chimizare a petrolului. Monumente: catedrală. Mont Blanc Mónte-Cárlo Montecrísto Mónte Rósa Monterréy [´monte´rooza] [monte´rrei] Montevidéo Montpelliér Montpelier Montréal [mont´pili¬r] [fr. [mõp¬´lje] oraş în S Fran ei (Languedoc).: Plymouth . Fondat în 1781. secară. Nod de comunica ii. Industrie constructoare de maşini (nave. apar inînd Italiei. de prelucrare a lemnului. oraş în N-E SUA. port pe ărmul estuarului La Plata . granit). loc. gaze naturale). Nod de comunica ii. port pe fluviul Sf. oraş în S-E Canadei (Québec). centru adm. Aeroport. trestie de zahăr.: 4 634 m. loc. Fondat în sec. stat în N-V SUA. Aeroport. locomotive. Planta ii de arbori de cafea. Se cresc animale pentru carne şi lapte. afluent pe stînga al Dunării. Universitate. 282 mii loc. Raliu automobilistic.

de mobilă. chimică. Izvorăşte din mun ii Vosgi . Pia ă de fructe şi vinuri. Popula ia: 965 mii loc. loc. Fondat în sec. biserici. Mosúl Mozambíc . Canálul ~. în conurba ie. Monumente: moschee. 8. chimică. Pelerinaj. loc. cartofi). secară. capitala Federa iei Ruse. Centru industrial: rafinării de petrol. Nucleul cnezatului moscovit (sec. alimentară.S. Capitală a R. Culturi agricole: grîu. Ostrava . XVI–XVII). textilă. loc. doc. nave fluviale. de produse alimentare. Biblioteci (20). Teatre (60). Academie de ştiin e. Industrie de prelucrare a metalelor şi lemnului. ciment. 127 mii loc. Universită i (13). port pe fluviul Tigru . industrie textilă (covoare).Morávia Mordóvia regiune la E de Boemia (Cehia. a cimentului. Mare centru industrial. XI. centrul Marelui Cnezat al Moscovei (1328). afluent pe stînga al Rinului .9 mil.3 mil. Moróni Móscova oraş în S-V insulei Ngazidja . a U. produse chimice şi alimentare) şi comercial (export de vinuri. 1. Móscova Móselle Mostaganém [mo´zel] Móstar rîu în partea europeană a Rusiei. Lungime: 502 km. situat pe rîul Neretva . maşini-unelte. Lungime: 550 km. Muzeu. At. de pielărie şi încăl ăminte. Centru comercial (vanilie. cereale. Nod de comunica ii. în 1452. sfeclă de zahăr.: 1 000 km. Oraşe pr. biserici (sec. Aeroport. sfeclă de zahăr. Men ionat în 1147. oraş în N Irakului. 32 mii loc. Navigabil (14 ecluze). republică în Federa ia Rusă. Hidrocentrale. Nod de comunica ii. Capitala: Saransk. avioane. de ciment. XIII). oraş în N-V Algeriei. cafea. fructe. Navigabil. Turism. Suprafa a: 26 mii km2. fructe). 115 mii loc. aparataj electrotehnic).F. Lă ime max. Agricultură (cereale. alimentară. Suprafa a: 26. afluent pe stînga al rîului Oka . Pia ă pentru cereale. chimico-farmaceutică. Pescuit. de ceasuri şi instrumente muzicale. tutun. Luxemburg. a Federa iei Ruse din 1991. textilă. strîmtoare între ărmul de S-E al Africii şi insula Madagascar. tutun. Aeroport. Aeroport. Este străbătut de curentul Mozambic . XVI). rîu în V Europei (Fran a. alimentară.: Brno.S.2 mii km2.S. siderurgică. de pielărie şi încăl ăminte. Slovacia). Muzee (75). República ~. mănăstiri (sec.: 2 000–3 000 m. Ruse din 1918. animale şi fructe. palate. Turism. Universitate. situată pe rîul Moscova. port la Marea Mediterană. palat. oraş în Bosnia şi Her egovina. Industrie siderurgică. din 1922.R.S. electrotehnică. Studioul cinematografic “Mosfilm“. cartofi. Ad. XV). Legat cu Volga prin canalul Moscova . Centru industrial (aparataj electro-tehnic. Germania). capitala statului Comore. Construc ii de maşini (automobile. Monumente: Kremlinul. comercial şi cultural. de textile şi confec ii. de prelucrare a lemnului şi tutunului. cacao). Industrie electro-nică. Lungime: 1 670 km. porumb. Industrie extractivă (bauxită). Aeroport. la 80 km S-V de Sarajevo. Popula ia: 4 mil. Creşterea animalelor. poligrafică. hîrtie. traversată de rîul Morava. catedrale (sec.

podişul Matabele în V. XII–XIV). Climă mediteraneană. bere. dominat de culmi muntoase spre S. de aparataj electrotehnic şi de optică. port pe canalul dintre Rin şi Ron . arahide. Lungime: 124 km. mei. Zambia. Popula ia: 112 mii loc. de ciment. autovehicule asamblate.Mozambíc República ~. XVIII). fabrici textile. orez. bumbac. Aeroport. bananieri. primărie (1551). Relief variat: cîmpii pe cursurile inferioare ale fluviilor Zambezi şi Limpopo şi în lungul litoralului. poligrafie. specii de savană şi de stepă. Vegeta ie: păduri cu esen e pre ioase (cedru. în sec. Múlde Mulhouse [mju´luuz] München [´mjunhen] Münster [´mjunst¬r] Múntenégru Munténia . staniu. Zăcăminte: minereu de fier. al landului Bavaria. Institute de cercetări. Turism. max. tutun. Suprafa a: 812 mii km2. hîrtie. Centru industrial: construc ii de avioane şi automobile. palat episcopal (sec. vi ă de vie. Industrie constructoare de maşini (agricole şi textile) şi aparataj electrotehnic. Izvorăşte din Mun ii Metalici (Cehia). republică în S-V statului Serbia şi Muntenegru. biserici (sec. oraş în N-V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia). XV). lemn. beriliu. Muzeu de arte frumoase. energetică. de hîrtie. Popula ia: 645 mii loc.3 mil. Universitate. Culturi agricole: măslini. Construc ii de maşini şi utilaje pentru industria textilă. Monumente: Domul (sec. denumirea veche a păr ii de E a ării Româneşti. igarete. Teatru Na ional. Nod de comunica ii. centrul adm. Exportă crevete. At. 273 mii loc. podişul Mozambic în N. Fondat în 1158. Popula ia: 19. citrice. siderurgică. Suprafa a: 13. nuci de cocos. chimică. de mobilă. Tipografii. aur. mahon. Castel în ruine (sec. Nod de comunica ii. zahăr. bauxită. Metrou. Capitala: Maputo . Aeroport. stat în S-E Africii. constructoare de maşini (vagoane. cuprinsă între Carpa i şi Dunăre şi între rîurile Olt şi Milcov. alimentare. Se mai produce esături de bumbac. abanos). oraş în N-E Fran ei (Alsacia).8 mii km 2. floarea-soarelui. Relief muntos (alt. Zimbabwe. de prelucrare a lemnului şi pielei. produse petroliere şi alimentare. loc. biserici (sec. Universitate. Industrie extractivă. Oraş din 1273. petre pre ioase. caprine). Climă tropicală şi subecuatorială. Culturi agricole: porumb. de cherestea şi hîrtie. primărie (sec. 1. situat pe rîul Isar . C rîu în Germania. XIII). port pe canalul Dortmund-Ems. arahide. Muzee. Industrie extractivă (bauxită. Planta ii: cocotieri. XIX). uraniu. chimice. cupru. Malawi şi Tanzania. Capitala: Podgorica . XIX). trestie de zahăr. pielărie şi încăl ăminte. Hidrocentrală. cartofi. de produse chimi-cofarmaceutice şi alimentare. textilă. Căi ferate: 3130 km. alimentară. a materialelor de construc ii. copra. 2 522 m). VIII. biserica Saint étienne (sec. XVI–XVII). biciclete). sisal. plumb). doc. ceai.3 mil. Limba oficială: portugheza. loc. Întreprinderi de produse textile (din bumbac şi lînă). Se cresc animale (ovine. Este divizat în 10 provincii şi districtul capitalei. cu ieşire la Oceanul Indian. afluent pe stînga al Elbei . Importă maşini şi echipament de transport. XIII). învecinat cu Africa de Sud. sorg. citrice. Poten ial hidroenergetic bogat. Studiouri cinematografice. Monumente: Domul (sec. oraş în S-E Germaniei. textilă. ceai. alimentară. Turism. Muzee. alimentară. XIII. tantalit. bumbac. Plutărit.

lac în Africa Centrală. Tipografii. alimentară. Lungime: 978 km. în bazinul superior al rîului Mureş . oraş în Japonia. 535 mii loc. Izvorăşte din mun ii Paropamiz şi se pierde în deşertul Karakum . Pescuit. 225 mii loc. Serbia şi Muntenegru). Institu ii de învă ămînt superior. oraş în Japonia (Honshû). la 160 km N-V de Tokio . de mobilă. păduri. roci de construc ie. Iriga ii. materiale de construc ii. 445 mii loc. 469 mii loc. instrumente muzicale. Oraşul a fost distrus aproape în întregime de o bombă atomică lansată de avia ia SUA la 9 august 1945. Turism. dealuri şi podişuri. încăl ăminte. Prelucrarea lemnului. Centrul catolicismului japonez. Teatre. utilaje de pescuit. situat pe partea stîngă a rîului Kama . Universită i. Centru industrial (şantiere navale. Ad. Resurse naturale: gaze naturale. Pescuit. Suprafa a: 6 714 km2. ovine. În perioada 1982–1988 se numea Brejnev . orz. mobilă. de maşini şi aparataj electronic. situat în mun ii Mitumba . chimizarea petrolului. Universitate. legume. oraş în Federa ia Rusă.: Tîrgu-Mureş . alimentară. porcine. Denumirea antică: Maris (Marisia) .Múreº jude în partea central-nordică a României. Fondat în 1916. 360 mii loc. Aeroport. Universitate. de pielărie şi sticlărie. [´mwanza] oraş în N-V Tanzaniei. produc ie de confec ii. Múreº rîu în Europa Centrală (România. între Republica Congo şi Zambia. Turkmenistan). Rafinării de petrol. alimentară. camioane. Lungime: 803 km (761 km pe teritoriul României). Industrie metalurgică. Port în golful Kola (marea Barents). de prelucrare a lemnului. Apicultură. port la Marea Chinei de Est. secară. produse chimice şi alimentare) şi comercial. Industrie constructoare de maşini şi utilaje. Culturi agricole: porumb. rîu în Asia Centrală (Afghanistan. ape minerale. produse alimentare. motoare Diesel). instrumente muzicale. max. diamante). Ungaria. Centru adm. fructe. Izvorăşte din masivul muntos Hăşmaşu Mare (Carpa ii Orientali). Climă temperatcontinentală. port la lacul Victoria . electrotehnică. Insule ( Kilwa ). Jocurile Olimpice de Iarnă (edi ia a 18-a) în 1998. Hidrocentrală. în peninsula Kola . Suprafa a: 4 920 km2. plante textile şi furajere. fabrici de frigidere. Murgáb Múrmansk Mwánza Mwéru Náberejnie Celnî [´mweru] Nágano Nagasáki . textilă. în V insulei Kyûshû . caprine). Popula ia: 602 mii loc. tutun. Artizanat. Centru industrial (maşini-unelte. produse alimentare) şi comercial. grîu. prelucrarea lemnului. Industrie grea (automobile. Industrie extractivă (aur. oraş în Federa ia Rusă (Republica Tătară).: 26 m. a materialelor de construc ii. Reconstruit în deceniile următoare. Muzee. Aeroport. ovăz. Se cresc animale (bovine. Aeroport. Prelucrarea lemnului. constructoare de nave. a materialelor de construc ie. Mlaştini (în S). afluent pe stînga al Tisei . Relief de coline. Teatru.

Nagóya Nahiceván Nahódka Nairóbi Nakúru Nálcik Namangán . Muzee. oraş în Federa ia Rusă (Extremul Orient). Mausoleu (sec. Catedrală. viticultură. avioane. oraş situat pe platoul Athi. Creşterea animalelor. la 120 km N-E de Kyôto . textile. Agricultură (cereale. Universitate. bumbacului. mobilă. situat la 1 860 m alt. capitala Republicii Kabardino-Bal-kare. plumb. Expl. mobilă. Muzeu. lemnului. produse alimentare). Popula ia 306. Industrie chimică (îngrăşăminte). Creşterea animalelor (ovine. Fondat în 1899. Centru industrial (metalurgie. XV. prelucrarea lemnului. petroliere şi forestiere. textile. capitala Kenyei. şantiere navale. Expl. la 1 675 m alt. port la Marea Japoniei (golful Nahodka ).4 mii km 2. tutun. Fondat în sec. bumbac. Culturi agricole: cereale. oraş în V Kenyei. sulf. Pescuit.5 mil. Popula ia: 194. mătăsii. tutunului şi cafelei. a materialelor de construc ii. Principal centru industrial (metalurgie. textile. 363 mii loc. bumbacului.4 mil.Nagórnîi Karabáh regiune autonomă în Azerbaidjan. construc ii de maşini. Sta ie de cale ferată. textile şi alimentare. loc. bumbac. Temple. Turism. textile. repara ii navale. 2. oraş în Japonia (Honshû). Suprafa a: 4. alimentară. sticlărie. Fondat în 1817. República Autonómă ~. prelucrarea lemnului.5 mii km2. produse chimice şi alimentare). bovine). 125 mii loc. produse alimentare. Aeroport. castel (sec. material feroviar. pomicultură). vi ă de vie. loc. produse alimentare). Capitală din 1964. pielei. electrotehnică. Construc ii mecanice. oraş în Uzbekistan. Universitate. A fost creată în 1923 (80% armeni). XVII). 166 mii loc. XVIII).5 mii loc. la grani a cu Turcia. produse alimentare. tutun. Parc na ional. Turism. biciclete. Teatre. Conflictul armat din 1992–1993 între Armenia şi Azerbaidjan s-a încheiat prin declararea autonomiei acestei enclave armene. Centru comercial. situat în N depresiunii Fergana . Universitate. manufactură. produse chimice. încăl ăminte. republică în Azerbaidjan. oraş în Federa ia Rusă. 1. textilă. ciment. Industria lemnului. confec ii. Suprafa a: 5. electrotehnică. Centru adm. materiale de construc ii. Asamblare de automobile. maşini unelte. ceramică. 243 mii loc. Prelucrarea metalelor.: Stepanakert .5 mii loc. molibden. Zăcăminte: sare. Aeroport interna ional. port la Oceanul Pacific (golful Ise ). materiale de construc ie. Institut politehnic. automobile. Mare centru industrial (metalurgie. forestiere. zinc. Capitala: Nahicevan .

plumb. de deşertul Kalahari în E şi de deşertul Namib în V. textile. al regiunii Campania . Alt. porumb. Pescuit. palate. produse alimentare. aparate electrotehnice. Împreună cu Africa de Sud administrează un teritoriu de 1 124 km 2 în zona Walvis Bay . oraş în Federa ia Rusă. al Districtului Na ional Nene k.: 6 346 m. Vegeta ie: păduri pe teritorii restrînse. Nod de comunica ii (rutier. lactate).Hr. cu precipita ii mai bogate în regiunile înalte. XIII. XVIII). situat pe teritoriul mun. Biserică (sec. bazilici. clădiri (sec. Cluj-Napo-ca de azi (România). aparataj electrotehnic). oraş în S Italiei.15 mil. port pe canalul Marna–Rin . centrul adm. Mănăstiri. At. XVI). ghe ari. port la golful Napoli . fructe. Palatul ducal (sec. în 947. Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime. [nan´¿an] [n¾¾t] sistem muntos în centrul Asiei (China). 1. Universitate. predominant semiaridă. de produse alimentare. catedrală (sec. Monumente. Pescuit intens. de mobilă. Capitala: Windhoek. Popula ia: 1. uraniu (locul 5 pe glob). loc. Observator astronomic. centrul adm. a cimentului. de prelucrare a petrolului. castel (sec. Meşteşugărit. peşte. Centru industrial (metalurgie. Muzee. Universitate (1224). forestiere. Catedrală (sec. produse petroliere şi chimice. Fabrici de cherestea. tractoare. mobilă. Lungime: 1000 km. Este organizat în 13 regiuni. mărfu [ná´si] oraş în N-E Fran ei (Lorena). produse textile. loc. de confec ii. şantiere navale. Expl. alimentară. blănuri de caracul. Suprafa a: 825 mii km2. automobile. Muzee. argint. Lă ime: 250–400 km. Aeroport. doc. bovine). constructoare de maşini (autocamioane. 22 mii loc. Importă echipamente industriale şi de transport. Turism intens. Exportă materii prime industriale. situat la 383 km S-V de Paris şi la 54 km de ărmul Oceanului Atlantic. constructoare de maşini (nave. Nancy Nanjíng (Nankíng) Nanshán Nántes Napóca Nápoli Narián-Mar . fluvio-maritim. XVI). prelucrarea petrolului. Aeroport.6 mil. poligrafică. aerian). alimentare etc. Reşedin ă a procuratorului Daciei. 2. Botswana şi Africa de Sud. străbătute de rîuri sezoniere şi dominate de mun i izola i în partea centrală. Fondat în 472 î. alimentară. XV). 254 mii loc. castele.75 mil. al provinciei Jiangsu. centrul adm. maşini de transport. Zăpezi. XVII–XVIII). Se extrag zinc. stat în S-V Africii. loc. Muzee. între Angola. max. oraş în E Chinei. de produse chimice. electrotehnică. Reşedin a ducilor de Lorena din sec. locomotive. În agricultură predomină creşterea vitelor (ovine. 103 mii loc.Namíbia República ~. aparataj electrotehnic). ora în V Fran ei (Bretagne). Climă tropicală. Limba oficială: engleza (limbi vorbite: bantu şi afrikaans). Universitate. diamante. Rafinării de petrol. Industrie siderurgică. Industrie metalurgică. diamante. legume. plante erbacee de savană şi de stepă. situat pe rîul Peciora . metalurgia neferoaselor. XV). chimică. Port fluvio-ma-ritim. Muzeu. prelucrarea peştelui. Monumente istorice şi de arhitec-tură. germaniu (50% din rezervele mondiale). Industrie metalurgică. alimentare (carne. de ciment. feroviar. Hr. sorg. cu ieşire la Oceanul Atlantic. Se cultivă mei. produse chimice şi alimentare). oraş în Dacia romană. Relief format de platouri tectonice. aur. cupru. construc ii de maşini-unelte. constructoare de maşini. biserici. încăl ăminte. Fondat în anul 600 î. Universitate. chimică (îngrăşăminte). Nod de comunica ii.

Sta iune balneară. lînei. inului. al statului Tennessee. combustibili. Iriga ii. Navigabil pe cursul inferior. Şi-a proclamat independen a la 31 ianuarie 1968. Industria laminatelor. Navarra spaniolă e comunitate autonomă din 1512. apă potabilă. Se practică creşterea vitelor (porcine. Căi rutiere: 28 km. Suprafa a: 21. textilă. comer . Navara franceză a fost încorporată în Regatul francez în 1607. Fabrici de prelucrare a bumbacului. Iriga ii. pescuit. Industrie alimentară (zahăr. IX. 50 mii loc. Aeroport. conserve de peşte). Oraş din 1729. Alt. la N-E de Papua-Noua Guinee. a sticlăriei şi materialelor de construc ie. situată în N-E insulei New Providence . port la Marea Norvegiei. Şantiere navale. 175 mii loc. Se cultivă legume. Drenează depresiunea Fergana .Narîn rîu în Asia Mijlocie (Kîrgîzstan. Forturi din sec. constructoare de avioane. Monumente istorice şi arhitectonice. Nazarét . port pe fluviul Narva . mijloace de transport. chimică. Izvorăşte din mun ii Maikala şi se varsă în Marea Arabiei (golful Khambhât ). în partea de N a peninsulei Hindustan . oraş în partea de N a Norvegiei. Sta iune balneară. max. bananieri. stat insular în vestul Oceanului Pacific. Men ionat în Vechiul şi Noul Testament. Lungime: 807 km. XVII–XVIII. Fondat în 1223. 512 mii loc. Uzbekistan). Industrie textilă şi alimentară. materiale de construc ii. oraş în N-E Estoniei. Regat autonom în sec. centrul adm. Relief format de un platou (alt. Este divizat în 14 districte. la 12 km de vărsarea acestuia în Golful Finic . Centru comercial. port la Oceanul Atlantic. Planta ii de măslini şi mandarini. conserve). Hidrocentrale. Hidrocentrale. locuit de basci. Vegeta ie în special de cocotieri şi pandanus. Centru muzical (festivaluri anuale din 1979). de produse alimentare. rom. turistic şi cultural. Aeroport. Izvorăşte din mun ii Tian-Shan şi se varsă în Sîrdaria . Este considerat fluviu sacru. Universită i. maşini şi utilaje pentru industria forestieră. situat pe rîul Cumberland . ananaşi. Institu ii financiare şi turistice. bovine). poligrafică. Biserica Buna-Vestire (1730). 56 mii loc. Căi ferate: 5 km. nauruana. oraş în N Israelului (Galileea). Capitala: Yeren . Importă produse alimentare. avînd în interior o depresiune restrînsă (Buaada ). 85 mii loc. fluviu în India. Limbi oficiale: engleza. Prelucrarea lemnului. a materialelor de construc ii.3 km2. nuci de cocos. Climă ecuatorială umedă. Export de minereu de fier (din Suedia) şi de lemn (din Finlanda). [´næ¿vil] oraş în SUA. Planta ii de palmieri. de produse alimentare (în special. Narmáda Naródnaia Nárva Nárvik Náshville Nássau [´næssoo] Náuru Navárra regiune istorică în N-E Spaniei şi S-V Fran ei. cel mai înalt vîrf din mun ii Ural (în N masivului). servicii în turism. República ~. Lungime: 1 289 km. dar şi a francilor. Economie bazată pe extrac ia şi prelucrarea fosfa ilor naturali. de mobilă. Popula ia: 12 mii loc. Fondat în 1779.: 1 895 m. 60 m) înconjurat de înăl imi. A opus rezisten ă în fa a expansiunii musulmane. Pescuit. de pielărie şi încăl ăminte. Exportă fosfa i. capitala statului Bahamas.

gaze naturale). de tricotaje şi produse alimentare. Zăcăminte: săruri de potasiu. Prelucrarea bumbacului şi a orezului. afluent pe stînga al Odrei .: Lincoln . gaze naturale. Industrie extractivă (petrol. Aeroport. Hidrocentrală. 21 mii loc. Piatra-Neam . porcine). în bazinele rîurilor Bistri a. licee. Lungime: 370 km. At. Vînătoare. 12 mii loc. Canalizat. Bistri a. Pădurea de Argint . Alt. Cetatea Neam ului . Vistula şi Pripet. situat pe Someşul Mare . Navigabil pe cursul inferior. Apicultură. Creşterea animalelor (bovine. Relief: zone montane subcarpatice. constructoare de maşini şi de prelucrare a metalelor. sfeclă de zahăr.: Narian-Mar . afluent pe dreapta al Rinului . Culturi agricole: grîu. pomi fructiferi. ciment. Suprafa a: 5 895 km2. sfeclă de zahăr.Nazrán Nãsãúd N’Djaména [nd¦a´mina] oraş în Federa ia Rusă. jude în România.: mun. Minsk şi se varsă în golful Kursk (Marea Baltică). materiale de construc ii. Obiective turistice: Cheile Bicazului . rîu la grani a dintre Polonia şi Germania. Centru adm. Suprafa a: 200. Sihăstria. Secu. Agapia. Creşterea animalelor (reni. în partea central-nordică a Moldovei. Hidrocentrală. vîrf în Mun ii Făgăraşului (România). Agricultură (cereale. podiş în trepte de la V spre E. cherestea. cămine culturale. oraş în România (jud. produse alimentare. Climă temperat-continentală. porcine. argile. Lungime: 938 km. mase plastice. Muzeu na ional. Expl. capitala Inguşetiei. Industrie extractivă (petrol). a. 595 mii loc. district autonom în Federa ia Rusă. Izvorăşte din mun ii Jizera (Cehia). Catedrală catolică. capitala Republicii Ciad. Şcoli generale şi profesionale. pentru industria forestieră. Suprafa a: 177 mii km2. ca sat în 1264. Popula ia: 54 mii loc. biblioteci. 90 mii loc. doc. mănăstirile Neam . stat în partea central-nordică a SUA. Este legat prin canale de Nipru. Industrie constructoare de ma-şini-unelte. Metalurgie. produc ie de celuloză şi hîrtie. Centru adm. Izvorăşte din apropierea or. Par ial navigabil. de gaze naturale. Leagă marea Ohotsk de Oceanul Pacific. Fondat în 1900. tricotaje. ovine). Creşterea intensivă a animalelor (bovine. loc. Lungime: 256 km. produse alimentare). izvoare cu ape minerale. port la confluen a rîului Chari cu Logone . Filatură de bumbac.75 mil.4 km 2.: 2 535 m. Pescuit. Văratec . în partea de N a bazinului Peciora . Siret şi Moldova . covoare. legume). bovine). Universitate. Este al doilea munte ca altitudine din Carpa ii Româneşti. Casa memorială "Ion Creangă" (Humuleşti) ş. Izvorăşte din mun ii Pădurea Neagră . secară. Néckar Negóiul Neisse Néman [´najse] [´njem¬n] Nemúro Nenéþk . Rezerva ii naturale: Codrii de Aramă. covoare. construc ii de piese şi utilaje pentru transporturile feroviare şi rutiere. Navigabil. gresie. Industrie uşoară (mobilă. Bistri a-Năsăud). produse alimentare. Muzeu. Centru adm. textile. rîu în S-V Germaniei. încăl ăminte. strîmtoare între insula Hokkaidô (Japonia) şi insulele Kurile (Federa ia Rusă). repara ii şi prelucrarea metalelor. porumb. Neamþ Nebitdág Nebráska [n¬´bræsk¬] oraş în Turkmenistan. rîu în Belarus şi Lituania. confec ii. cartofi. vi ă de vie. Popula ia: 586 mii loc. plante furajere. moschee. Popula ia: 1. Hidrocentrale. orz. muntele Ceahlău . mobilă. Muzeu. esături.

alimentară. la frontiera Austriei cu Ungaria. XIII). Lungime: 74 km. XVIII). Rezerva ie naturală (pentru păsări migratoare). oraş în S-E Australiei. Se cresc animale (bovine. grîu. Suprafa a: 147 mii km 2. XV). Edificii (sec. caprine). Statut de oraş din 1214. inclusiv cel mai înalt pisc de pe glob – Chomolungma (Everest ) (8848 m). Industrie reprezentată de mici întreprinderi de extrac ie şi prelucrare a minereurilor (fier. alimentare. Lungime: 36 km. Suprafa a: 320–356 km 2. aur. metalurgică (pentru neferoase). lac în N-V Sco iei. Turism.. Climă temperată şi rece în N. alimentară. port la Oceanul Pacific. loc. porumb. situat pe limba de pămînt Kurşski a Mării Baltice. XII–XVI).: Carson City . textilă.: 4 m.75 mil. plante furajere. iar la cele mai coborîte – de păduri şi păşuni alpine. plumb. Ad. trestie de zahăr. fluviu în N-V păr ii europene a Federa iei Ruse. de ciment. 32 mii loc. cu numeroase vîrfuri ce depăşesc 7000–8000 m alt. Aparataj electronic. XVI–XVIII). sulf). Lungime: 37 km. Sticlărie.: 230 m. Izvorăşte din Alpii Dinarici şi se varsă în Marea Adriatică. cupru. Industrie extractivă (aur. chimică. Izvorăşte din lacul Ladoga şi se varsă în Golful Finic al Mării Baltice la V de Sankt-Petersburg. chimică. Ruinele unor fortifica ii. orz. Biserică (sec. Agricultură (cereale. grafit. cupru. max. ceai. de cherestea. Lac de acumulare. situat pe partea stîngă a fluviului Rin . parte din vasta Cîmpie a Gangului . iută. Muzeu de artă. argint. chimică. Relief predominant muntos. Biserică (sec. oraş în V Elve iei. Popula ia: 25. Universitate. 467 mii loc. situat pe ărmul nordic al lacului omonim. constructoare de nave şi de automobile. La mari altitudini mun ii sunt acoperi i cu zăpezi şi ghe ari. Suprafa a: 56. Dom în stil baroc (sec. Centru adm. Turism intens. wolfram. lac tectonic în Europa Centrală. Industrie constructoare de maşini agricole. tutun. Industrie siderurgică.4 km2. 1. ovine). A fost construit în 1873–1895. 150 mii loc. Pescuit. Sta iune balneară. situat între China şi India. XII. Se cresc şi bovine (bivoli). Legat prin canale cu Marea Albă şi cu fluviul Volga. Se cultivă orez. loc. de prelucrare a lemnului. cuprinzînd în nord lan urile mun ilor Himalaia . max. în depresiunea Glen More .4 mii km 2. de textile. mercur). care coboară spre sud în trepte montane şi colinare pînă în cîmpia aluvionară Terai . zinc. Neusiedler [´nouziidl¬r] Neuss [nois] Nevá Neváda [n¬´væd¬] Newcástle [njuu´kaasl] . Este practic Néretva Néringa Ness Neuchâtél [nœ¿a´tel] rîu în Bosnia-Her ego-vina şi Croa ia. mecanică de precizie (ceasornice). Fabrici de hîrtie. produse alimentare. stat în V SUA. Hidrocentrală. textilă. cu 14 zone administrative. Păstorit transhumant (ovine. centrul adm. legume). Limba oficială: nepaleza. Turism. Include 5 regiuni. Pescuit. Agricultură bazată pe terenuri irigate şi pe creşterea animalelor. Suprafa a: 286. Lungime: 218 km. cărbune. XII. Castel (sec.9 mil. Fondat în sec. cartofi. alimentară. Capitala: Kâthmându . al cantonului cu acelaşi nume. Ad. Popula ia.Nepál Regátul ~. stat în partea central-sudică a Asiei. subecuatorială în depresiunea centrală şi tropicală musonică în S. oraş în V Germaniei. XIII. Universitate. oraş în V Lituaniei. secară. mangan. Fondat în 1801.

Popula ia: 66 mii loc. Construc ii aeronautice şi de motoare navale. Niaméy [nja´me] . plumb. în conurba ia Delhi . Teatru. moschee. 425 mii loc. port la Oceanul Atlantic. de pielărie. de hîrtie. Aeroporturi. în componen a statului Papua-Noua Guinee. textile.5 mil. aparate electrotehnice. Edificii monumentale: catedrală. zinc). loc. produse chimice. poligrafie. Agricultură (grîu. Fondat în 1626. max. situat pe ărmul Oceanului Atlantic. textilă. Pescuit. Palat preziden ial. produse chimice. produse alimentare (zahăr). Hidrocentrale. biserici. metalurgică. Industrie extractivă (minereu de fier. Observator astronomic. motoare. situat pe dreapta rîului Yamuna . prelucrarea petrolului.2 mii km 2. Centru adm. Popula ia: 8. Oraş fondat în 1931. Universitate. Universită i. Industrie constructoare de maşini. aur.: Santa Fe . de automobile. 477 mii loc. Fabrică de ceasuri. Uneşte lacurile Erie şi Ontario . legume. prelucrarea lemnului şi a petrolului. chimică.2 mil. produc ie de textile. pomi fructiferi. aparate electrotehnice. de pielărie. Popula ia: 1. Universitate (1701). Aeroport. argint. Aeroport. insulă vulcanică în arhipelagul Bismarck (Melanezia). porumb. Întreprinderi ale industriei textile. Universită i. oraş în N-E SUA (Connecticut). gaze naturale. Sediul ONU. Turism. Monumente. Turism dezvoltat. Pe cursul mijlociu se află cele două cascade: americană (51 m înăl ime şi 300 m lă ime) şi canadiană (49 m înăl ime şi 800 m lă ime). constructoare de maşini (automobile.: 2399 m). alimentară. palate. Materiale de construc ii. 302 mii loc.: Trenton . loc. creşterea animalelor). 7. textile. Lungime: 56 km. metalurgie. precum şi pe insulele Long Island şi Staten Island . capitala statului Niger. navale. Climă ecuatorială. secară. Suprafa a: 21. Catedrală. Relief muntos (alt. alimentare etc. porcine). alimentare.6 km2. loc. produse de sticlărie. chimi-co-farmaceutică. Muzeu na ional. Fondat în 1718. alimentare. port pe fluviul Niger . bumbac. mobilă. oraş în N-E SUA (pe teritoriul statelor New York şi New Jersey). alimentară. Muzee. stat în S-V SUA. Suprafa a: 9. Industrie extractivă (petrol. Centru adm. utilaje. Culturi agricole: porumb. oraş în S-E SUA (Louisiana). Creşterea animalelor (bovine. la frontiera dintre SUA şi Canada.8 mil. New Haven [njuu´heiv¬n] New Ireland [njuu´aj¬l¬nd] (Noua Irlandã) [njuu´d3¬rzi] New Jérsey New México [njuu´meksikou] New Orleáns [njuu´oorli¬nz] New York [njuu' jork] Niagára [naj´ægr¬] rîu în E Americii de Nord. Popula ia: 128 mii loc. Muzeu. Aeroport. Mare centru industrial: construc ii aeronautice. hîrtie. stat în N-E SUA. cupru. Construc ii aeronautice navale. aparate electrotehnice). Suprafa a: 315 mii km 2. chimică.New Délhi [njuu´deli] capitala federală a Indiei. zinc).

fabrici de ciment. loc.6 mii km2. Suprafa a: 1. Exportă uraniu. caldă şi umedă. ciment. o depresiune tectonică. Muzeu. República ~. Limba oficială: spaniola. Relieful reprezintă un vast podiş semideşertic. Popula ia: 14. produse de carne. cocotieri. în N şi în partea centrală. Ahzar ). Capitala: Managua . manioc. Suprafa a: 1. bovine) şi pe industria de prelucrare a produselor agricole (ulei de arahide. de încăl ăminte. Limba oficială: franceza. Creşterea animalelor pentru carne (bovine. urmat în S-V de o vastă cîmpie (alt. Importă echipament te . stat în America Centrală. Vegeta ie: păduri întinse. între insulele Andaman şi Sumatera . Vegeta ie de deşert. învecinat cu El Salvador. situat pe dreapta Dunării. vite. bumbac. Resurse naturale reduse (aur. bata i. lemn şi materiale lemnoase. mei. Industrie de prelucrare a produc iei agricole. fabrici de ciment. învecinat cu Algeria. cu masive muntoase în zona centrală şi nordică a ării (alt. Este divizat în 15 departamente şi 2 regiuni autonome. sare). Exportă vite. trestie de zahăr. situat între Oceanul Pacific şi Marea Caraibilor. de stepă şi de savană. Popula ia: 5 mil. cămile. Vestigii arheologice. Căi rutiere: 17 mii k Ínsulele ~. cherestea. bumbac. 17 mii loc. fasole. wolfram.Nicarágua República ~. bunuri de larg consum. Burkina Faso şi Mali. cu vulcani activi. în care se află marile lacuri Nicaragua şi Managua . Este divizat în 7 departamente şi o comunitate urbană. pe agricultură. hîrtie. porcine). orez).6 mii loc. Importă materii prime industriale. max.7 mil. pielei şi tutunului. carne. Se cultivă arahide. în V şi S-V. pume. fibre de bumbac. Produce textile. piei. max. cacao. loc. manioc. Benin. Pescuit în lacul Ciad . peşte. a. par ial valorificate (uraniu – locul 5–6 pe glob. piei. a. 2 000 m). arahide. 2 107 m).). Căi ferate: 300 km. banane. Relief marcat de trei zone naturale: un podiş dominat de culmi muntoase (alt. alimentare. Bogate resurse de subsol. Ciad. arhipelag indian în S golfului Bengal . staniu. maşini şi utilaje. veşnic verzi. Aeroport. în special pe creşterea animalelor (ovine. Nicobár Nícopole Nicosía Níger capitala statului Cipru. iguane. stat în Africa Occidentală. Pescuit. Ruinele unor fortifica ii. Relief vulcanic. Libia. zahăr. Capitala Niamey . carne. sare). aur. Culturi agricole destinate exportului (cafea. Culturi agricole: orez. carne. Prelucrarea lemnului. a. Climă tropicală umedă. bumbac) şi consumului intern (porumb. km2. sorg. cupru. de covoare. Camorta. Turism. Katchall ş. oraş în N Bulgariei. Suprafa a: 148 mii km2. Economie bazată pe exportul de uraniu. iaguari. Popula ia: 10. păsări ş. fosfa i. întreprinderi alimentare. 182 mii loc. susan. Hidrocentrale. Centru comercial şi cultural. Honduras şi Costa Rica. Nigeria. trestie de zahăr. plumb.). argint. Climă tropicală de deşert. produse petroliere. în N insulei Cipru . caprine. 200–500 m) drenată de fluviul Niger şi de alte rîuri intermitente ( Tarna. sorg. Este format din 19 insule (Great Nicobar. textile. Faună bogată: crocodili. Monumente. textile ş. o cîmpie joasă litorală în E. Climă tropicală.27 mil. minereuri de fier. Oraş roman fondat de Traian (102).

Muzeul “M. Bahr el-Jabal. 158 mii loc. Níjni Nóvgorod Níjni Taghíl Nikkô Nikoláev Níkopol Nil Nílul Alb Nílul Albástru . cărbune. cupru.5 mil. cel mai lung din lume – 6 671 km. Pînă în 1782 s-a numit Nikitino . taro.Nigéria República Federálă a Nigériei . Lungime: 957 km. petrol. metalurgică (laminate). bumbac. Pentru uz intern se cultivă porumb. Victoria Nil. Industrie metalurgică. Turism. la N-V de Tokio. Teatre. Capitala: Abuja . 514 mii loc. minereu de fier. constructoare de maşini. XIII). de la confluen a cu Rîul Gazelelor pînă la confluen a lui cu Nilul Albastru . wolfram. Fondat în 1221. Relief format de o zonă montană în partea centrală a ării (alt. afluent pe dreapta al Nilului (la Khartoum). forestieră. de o vastă cîmpie pe cursul inferior al fluviului Niger în S şi de cîmpii litorale în S şi S-V. Fondat în 1788. Cursul superior poartă denumirea Abay . mănăstire (sec. material feroviar. nuci de cocos. Industrie extractivă (minereu de mangan). Climă ecuatorială cu bogate precipita ii în S şi subecuatorială musonică. produse alimentare. alimentară. extractivă) şi pe agricultură. 1. prelucrarea petrolului şi a lemnului. port în limanul Bugul de Sud la Marea Neagră. rîu în Etiopia şi Sudan. oraş în Japonia (Honshû). Mausolee. Baraje. Nilul Alb şi Nil . chimică. textilă. Fondat în 1630. de staniu. maşini agricole). loc. mase plastice. Siderurgie. aur. Vegeta ie variată: tropicală. 1 800 m) şi de lan uri muntoase în S-E (alt. trestie de zah oraş în Federa ia Rusă. alimentară. termocentrale. Izvorăşte din lacul Tana (Etiopia). arahide. mase plastice. textilă. oraş în Federa ia Rusă.9 mil. în S mun ilor Ural . denumirea Nilului pe cursul lui mijlociu (Sudan). port pe ărmul lacului de acumulare Kahovka de pe fluviul Nipru . produc ie de mobilă. columbit (de ine unul din primele locuri în lume). Teatre. plumb. cu precipita ii mai reduse. Hidrocentrală. orez. Muzeu. Pelerinaj. mei. confec ii. metalurgie. produse alimentare. în N. În cursul său poartă mai multe denumiri: Kagera . manioc. de ciment. Rafinării de petrol. zinc. electrotehnică. Gorki“. pielărie. Navigabil pe 500 km. Economie bazată pe industrie (grea. de savană şi de stepă. loc. sorg. Popula ia: 130. VIII). Niger. de încăl ăminte. textile. Lungime: 1368 km. Par ial navigabil (pe por iuni). argint. Fondat în 1721. Sta iune climaterică. Zăcăminte: huilă. încăl ăminte. Expl. Mănăstire budistă (sec. Aeroport. Port fluvial. Biserici (sec. Industrie constructoare de maşini şi utilaje (pompe). situat la confluen a rîului Oka cu Volga . Agricultură pentru export: cauciuc natural. Include un teritoriu federal şi 36 de state federale. În anii 1932–1990 se numea Gorki . de peste 2 000 m). Construc ii de maşini (nave fluviale. materiale de construc ii. XVII). Albert Nil. Universită i. Iriga ii. Statut de oraş din 1917. stat în V Africii Centrale. Muzee. 410 mii loc. fluviu în E şi N-E Africii. uşoară. oraş în S Ucrainei. cacao. Parc na ional. esături. situat la ărmul Golfului Guineii. între Benin. XIV–XVI). Kremlin (sec. automobile. Limba oficială: engleza. aur. oraş în S-E Ucrainei. 24 mii loc. lacuri de acumulare. Suprafa a: 924 mii km2. alimentară. textilă. Prelucrarea metalelor şi a lemnului. Nod de comunica ii. constructoare de maşini (macarale electrice). minereu de fier. avioane. de prelucrare a lemnului. produse alimentare. Ciad şi Camerun.

Universitate. Sta iune balneoclimaterică. Centru viticol. Autonomie internă administrată de Marea Britanie. la 70 km N-V de Chişinău. Relieful reprezintă un platou cu înăl imi de pînă la 70 m. port la Marea Mediterană. banane. Afluen i pr. XVII). Ínsulele ~.5 mii loc.Nípru fluviu în Federa ia Rusă. 160 mii loc. Centru adm. E. situat între insulele Tonga şi Cook . At.: Kingston . Otaci. Hidrocentrale. Alderney şi Sark ) şi altele mai mici. Rezina. Observator astronomic. alimentară. cauciuc sintetic. Popula ia: 3 mii loc. Izvorăşte din N Carpa ilor şi se varsă printr-un liman în Marea Neagră. Beloci.: Strîi. Cuciurgan . Centru adm. manioc. Criuleni. Biserica Sf. Cafea. Bistri a. Moghiliov-Podolski. oraş în Republica Moldova. cocotieri. Administrată de Australia (din 1914). 1901). Climă tropicală oceanică. oraş în Federa ia Rusă. Sta iuni balneare. pescuit. Turism. Produse de export: miere. a materialelor de construc ii. apicultură. Catedrală (sec. combustibili. Denumirea latină: Nicaia. 16 mii loc. la 655 km de Samoa. în Norvegia. Nísa Nisporéni Nístru Niúe Nórdkynn Nórfolk [´nuurt´gyn] [´noof¬k] cap pe ărmul de N al Peninsulei Scandinavia. Pescuit. bata i. Pe Nistru sunt situate oraşele Hotin. autovehicule. nuci de cocos. 346 mii loc. N şi 27°45´ long. în 1618. Suprafa a: 36 km2. Administrat de Noua Zeelandă. insulă vulcanică în Oceanul Pacific. Muzee. biserică (sec. Cereale. cobalt. Belarus şi Ucraina.: Alofi . Guernsey. oraş în S-E Fran ei. Par ial navigabil. Slobozia ş. cosmetică (parfumuri). Agricultură. pomicol. taro. Rîbni a. Iagorlîc. Industrie extractivă (nichel. citrice. XVII). textile. Culturi: bananieri. Camenca. electronică. cel mai nordic punct al continentului Europa. Navigabil pe 1 677 km. cupru. produse alimentare. Neman şi Bugul de Vest. Biblioteci. Svicea. Grigoriopol. în apropiere de vărsarea fluviului Enisei în marea Kara . între Noua Caledonie şi Noua Zeelandă . Bîc. produse alimentare. Dubăsari. citrice. Soroca. Arhangheli Mihail şi Gavriil (1817. Botna. a. Lungime: 2 200 km (ca lungime al treilea în Europa. Ocni a. Tiraspol. Ichel. Construc ii de maşini. flori. Importă maşini şi utilaje industriale. Lungime: 1352 km. metalurgică. Răut. care coboară spre litoral pînă la 27 m alt. format de patru insule mai mari ( Jersey. Rîbni a. Izvorăşte din podişul Valdai şi se varsă printr-un liman în Marea Neagră.: Saint Helier . Tighina (Bender). Popula ia: 2. cărbuni). reşedin ă a raionului Nisporeni. Vegeta ie: păduri şi planta ii de palmieri. Aeroport. legume. după Volga şi Dunăre). Suprafa a: 195 km2. Suprafa a: 263 km2. Camenca. arhipelag în S Mării Mînecii. Norílsk Normánde . situat pe rîul Nîrnova . [ni´uuee] teritoriu insular în Oceanul Pacific. Coordonate: 71°08´01" lat. Creşterea animalelor. Centru adm. fluviu în Ucraina şi Republica Moldova. la aproximativ 1 500 km N-E de Sydney (Australia). doc. Muzeu. Teatre. opera ii bancare. Industrie alimentară. Pescuit. Lomni a. 168 mii loc. Sisteme de iriga ie. Legat prin canale cu Dvina de Vest. Conductă de gaze naturale. de prelucrare a metalelor.

minereu de fier. formînd aici ărmuri abrupte şi crestate de fiorduri. Culturi agricole: bumbac. Este străbătută de Curentul Norvegiei . Suprafa a: 1. Oceanul Arctic (marea Barents şi Marea Norvegiei). cîmpie mlăştinoasă în S.2 mii km2. loc. max. taro. 5 030 m). loc. în mare parte eroda i. Dispune de boga Márea ~. în S-V. manioc. at. cobalt. Teatru.8 mii km2. Industrie constructoare de maşini de transport şi utilaje. Expl. metalurgică. vf. mare insulă în V Oceanului Pacific. km2. Vegeta ie: păduri de conifere (la altitudini mai joase). porumb. Norvégia Regátul Norvégiei . Fondat în 1903. Prelucrarea metalelor şi a lemnului.4 mil. porcine). de mobilă şi încăl ăminte. sorg. arbori de cafea. 2 469 m.54 mil. cupru.Normándia provincie istorică în N-V Fran ei. după Groenlanda – 884. de crom. porumb). şantiere navale. XV). Finlanda şi Suedia. vlc. Este divizat în 19 districte. Castel (sec. segment al curentului Gulf Stream . 4. scăzînd în înăl ime spre N-E şi coborînd brusc spre V. 201 mii loc. Teritoriul ării este străbătut de Alpii Scandinavici . Numeroase lacuri: Mjosa. Limba oficială: norvegiana. mare în bazinul Oceanului Arctic. Norvégiei Nóttingham [´notih¬m] Nóua Caledónie Nóua Guinée (Irián) Nouakchótt . Climă tropicală umedă. fabrici de produse chimice şi alimentare. Este a doua insulă din lume ca suprafa ă. stat în Europa de Nord. 736 mii loc. uzine de desalinizare a apei de mare.: Rouen . textilă. Capitala: Oslo . XIV). Azi este constituită din două regiuni: Base-Normandie şi Haute-Normandie . Islanda şi Jan Mayen . nichel. Pe litoral cîmpiile ocupă suprafe e foarte restrînse. în sec. Creşterea animalelor. cu aspect de platouri în zona centrală. 19 mii km2. Vegeta ie forestieră şi de savană. Creşterea intensivă a animalelor (bovine. puternic accidentate de văi adînci. Popula ia: 4. Zăcăminte: petrol. mangan. trestie de zahăr. Pescuit. Ad. situat pe rîul Trent . cocotieri. ară cu economie puternic dezvoltată. XII (la 1155). Femunden. cabaline. Relief muntos (alt. Galdhopinggen) .2 mii loc. Climă ecuatorială (în N) şi subecuatorială (în S). pomi fructiferi. pe servicii în transporturi şi comer . Aeroport. bananieri. între Oceanul Atlantic (Marea Nordului). Administrat de Fran a. la N de Australia. situate la N-E de Australia ( Melanezia ). mun i vechi. chimico-farmaceu-tică. Centru adm. biserică (sec. doc. 299. situat în vestul Peninsulei Scandinavia. Mont Panié ). constituit din insula omonimă şi un grup de insule mai mici. Hornindalsvatnet (cel mai adînc din Europa – 514 m). între Peninsula Scandinavia şi insulele Shetland. Păduri ecuatoriale şi savane. cărbune. Culturi agricole (grîu. Mun ii sunt acoperi i la mari înăl imi de ghe ari şi zăpezi persistente. Oraş pr. max. 1 628 m. situat la 8 km de ărmul Oceanului Atlantic. argint. Federa ia Rusă. Partea occidentală apar ine Indoneziei. bazată pe industrie diversificată. Fondat în sec. [nwak´¿ot] oraş în N-V Africii. Căi rutiere: 5 762 km. capitala Mauritaniei. max.: Nouméa . cu piscuri înalte (alt. Feroe. orez.: 3 970 m.3 mil. oraş în Marea Britanie (Anglia). cupru. iar în E se află statul Papua-Noua Guinee. teritoriu insular în S-V Oceanului Pacific. Industrie extractivă (minereu de fier). Suprafa a: 324. parcuri na ionale. alimentară. aur. Universitate. caprine. Muzeu de artă. IX. separată de aceasta prin strîmtoarea Torres . ovine. max. Centru comercial (pia ă agricolă). dominate de culmi muntoase.Culmi muntoase (alt. Climă temperată oceanică influen ată de apele calde ale Curentului Norvegiei .

chimică. Muzee. Centru adm. Climă arctică. S-a mai numit Kuzne k-Sibirsk (în 1622–1931) şi Stalinsk-Kuzne k (în 1932–1961). centrul adm. Vegeta ie de tundră. de pielărie şi încăl ăminte. Suprafa a: 44 mii km 2. utilaj minier). maşini agricole. alimentară. Suprafa a: 64. porcine. Regiune istorică cunoscută cu denumirea ara Kuş . At. Relief muntos. Industrie metalurgică (cositor). produse farmaceutice şi alimentare. Agricultură irigată în valea Nilului. ovine – locul 4 pe glob). Fondat în 1618. deşert în N-E Africii (Sudan. citrice. Muzee. prelucrarea petrolului. Pescuit. al reg. por elanuri. Fondat în 1893 (Gusevka ). gaze naturale. Creşterea animalelor. între marea Kara şi marea Barents . constructoare de maşini (maşini agricole. aparate electrotehnice). textile. doc. 1. Şantiere navale. Muzee. Centru industrial. material rulant. Industrie extractivă (cărbune). medie 200 m). oraş în N Serbia şi Muntenegru. pomi fructiferi. completat în E de cîmpia litorală Canterbury .Nóua Scóþie peninsulă în S-E Canadei. păduri mixte (Insula Nordică) şi de fag (Insula Sudică). oraş în Federa ia Rusă. situat pe insulele South Island (Insula Sudică) şi North Island (Insula Nordică) şi pe alte cîteva insule mai mici. Vegeta ie: păşuni şi fîne e. Universitate. loc. chimică. metalurgică (aluminiu). aur. Lă ime: 80–160 km. alimentară. În agricultură predomină creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. Aeroport. a materialelor de construc ii. vlc.93 mil. loc. Academie marină. forestieră.2 mii km2. separat de continentul Europei prin strîmtoarea Kara .: Monterrey . cu mul i vulcani activi şi stinşi (alt. mobilă. oraş în Federa ia Rusă. Suprafa a: 270. cultural şi ştiin ific. Ruapehu ) şi numeroase lacuri. Popula ia: 3. Relief de podiş (alt. unelte agricole). şantiere navale. Se extrage petrol. Şantiere navale. Se cultivă cereale (grîu. în 1526. Economie de tip agro-industrial. maşini agricole. argint. Ghe ari. Industrie în dezvoltare: constructoare de maşini (asamblări de automobile. Insula Sudică are relief predominant muntos (muntele Cook . Relief colinar (alt. tex arhipelag în Oceanul Arctic. 600 mii loc. 203 mii loc. port pe fluviul Obi . alt. [nu´eevo le´on] stat în N-E Mexicului. pielărie. porumb).5 mii km2. Vojvodina . orz. 2989 m. încăl ăminte. Suprafa a: 82. plante furajere. metalelor şi lemnului. 3 764 m). Teatre. Divizat în 16 districte. Universitate. citrice. port pe Dunăre. constructoare de maşini (utilaj minier). Industrie forestieră. Popula ia: 3. Lungime: 605 km. despăr ită de cea sudică prin strîmtoarea Cook. lignit. Păduri. specii de stepă (Insula Sudică).44 mil. loc. max. gheizere. construc ii de maşini (avioane. Nóvaia Zemleá Nóvi Sad Novokuznéþk Novorossíisk Novosibírsk Núbia Nuévo León . port la Marea Neagră. ciment. maşini-unelte. Nóua Zeelándã stat în Oceania (sistem insular din S-V Oceanului Pacific).9 mii km 2. porumb). 350–1000 m). creşterea animalelor. Zone protejate de stat. cartofi. Climă temperat-oceanică. oraş în Federa ia Rusă. Teatre. Insula Nordică. minereu de fier. În anii 1903–1925 s-a numit Novonikolaevsk . chimică. Egipt). Fondat în 1838. hidroenergetică. 180 mii loc. Agricultură: cereale (grîu. reprezintă un podiş mai pu in înalt.65 mil. cratere. produse alimentare. Limba oficială: engleza (uzuală – maori). textilă. Capitala: Wellington . Muzeu. max.

XVIII. Muzee. Hidrocentrală (la Novosibirsk). Navigabil. Muzee. Şantiere navale. vanilie. Suprafa a: 1. textilă. fiind format prin unirea rîurilor Biia şi Katun . Industrie extractivă (antimoniu. Pescuit. Industrie constructoare de maşini.: 80 km. At. Lungime: 580 km. Turism. Turism. Universitate. în componen a arhipelagului Hawaii . Muzeu. max. alimentară.4 mii km2. port pe ărmul estic al golfului San Francisco (Oceanul Pacific). 493 mii loc. la 472 m alt. 187 mii loc. forestieră. argint. Artizanat. prelucrarea petrolului. de jucării. Planta ii de ananaşi. Fabrici de mobilă. Monumente istorice şi arhitectonice. situat pe rîul Protva . în Siberia de Vest . fluviu în Federa ia Rusă.: 704 m. Institu ii de învă ămînt superior. construc ii de maşini. oraş în S Germaniei (Bavaria). alimentară. Tanzania şi Mozambic. Pescuit. şi se varsă în marea Kara (Oceanul Arctic). produse chimice şi alimentare. Lă ime max. culme muntoasă joasă (alt. lac tectonic în S-E Africii. confec ii şi produse alimentare. chimică. oraş situat în insula Tongatapu . capitala Republicii Karakalpakstan.6 mii km2. Ad. Zonă etnografică cunoscută cu denumirea ara Oaşului . Suprafa a: 95. Lungime: 3 680 km (de la confluen a celor două rîuri. XIV). Palat regal (sec. Industrie constructoare de maşini (autocamioane. Cercetări ştiin ifice. Centrală atomoelectrică. Utilaje şi aparataj industrial. sticlărie. 108 mii loc. Centru comercial (pentru copră. în bazinul carbonifer Ruhr . Aeroport. Institu ii de cercetări ştiin ifice în domeniul energiei atomice. Vestigii ale vechii culturi aztece. Este legat de oraşul San Francisco printr-un pod lung de 13 km. Sta ie de cale ferată. Universitate. Nukús Nürnberg [´njúrnberk] Nyása [´njæs¬] Oáhu Oakland [´oukl¬nd] oraş în V SUA (California). în sec. Siderurgie. chimico-farmaceutică. Popula ia: 837 mii loc. Navigabil. Aeroport. Suprafa a: 29. între Malawi. doc. Minereuri neferoase. aparataj electro-tehnic). trestie de zahăr. Port pe canalul RinHerne . motoare navale.6 mii km2. vf.: Honolulu . oraş în Federa ia Rusă. OẠOaxáca [wa´haka] Óberhausen [´oob¬rhauzen] Óbi Óbninsk . Oraş pr. max. printr-un estuar denumit golful Obi . situată pe dreapta fluviului Amudaria . maşini-unelte. textilă. XIX). Pescuit. stat în Mexic. Mún ii Oáşului . Relief muntos (alt. e situată Depresiunea Oaş . Între Mun ii Oaşului şi mun ii Gutîi . alimentară. Popula ia: 3. Teatre. pe valea Turului .05 mil. Izvoare cu ape minerale. oraş în Uzbekistan. 5 570 km de la izvorul afluentului său principal Irtîş ). sare). Monumente. între rîul Talna şi afluentul său Lechin a . loc. 250 mii loc.Nuku’alofa [nukua´lofa] capitala statului Tonga. insulă vulcanică în Oceanul Pacific. aur. Turism. 1233 m). 869 m. Fabrică de creioane. oraş în Germania (Renania de Nord-Westfalia). situat pe rîul Pegnitz . max. 373 mii loc. 36 mii loc. cu capitala Oaxaca . Vîrful Obîrşiei ). banane). Izvorăşte din mun ii Altai. Fortărea ă (sec.

la 10 km N-V de Focşani. savane (în V Oceaniei). englezul Cook şi francezul La Pérouse. Centru industrial. poligrafică. Ódense Óder (Ódra) Odésa Odobéºti oraş în România (jud. Centru pomicol. XIII). Industrie alimentară. utilaj frigoriferic). denumită şi Ozu . Vegeta ie: păduri tropicale (palmieri. XV). Edificii în stil neoclasic. ferigi arborescente). textilă. Industrie siderurgică. Primul european care a pătruns în Oceania a fost Magellan. Fondat în 1794 (pe locul vechii aşezări turco-tă-tare Hagibei ). km2). în 1288. Climă caldă şi umedă. fabrici de produse alimentare). Ch. materiale de construc ii. coloran i). rutier). doc. 171 mii loc. alimentară ş. Muzee. şi Noua Zeelandă (în S-V). în insula Fionia . Casa memorială “H. XVII–XVIII au efectuat cercetări serioase olandezul Tasman. Port. Industrie siderurgică. Popula ia: cca 11 mil. la 69 km de sta ia de cale ferată Nikolaev . [´odz¬ns¬] oraş în Danemarca. doc. bambus. XVIII). Rafinării petroliere. loc. servind ca bază navală turcească împotriva Rusiei. Lungime: 912 km. XII–XIV. la 232 km N-V de Chişinău. în 1521 a descoperit Insulele Mariane . 1. situat pe ărmul Mării Negre. Faună săracă. bananieri. de unde rom. situat pe rîul Milcov . Izvorăşte din Cehia (Moravia). km2. Muzeu. Stamati. după confluen a cu rîul Neisse .5 mii loc. totalitatea insulelor din partea centrală şi S-V a Oceanului Pacific (pe o suprafa ă de apă de cca 70 mil. a cauciucului. în 1897. Monumentul scriitorului C. se varsă în Marea Baltică. Pe aici trecea hotarul dintre Moldova şi ara Românească. 12 mii loc. Monumente. Industrii (utilaj tehnologic. At. Universitate. Vozia . XIX). Este legat prin canale cu Elba şi Vistula . Vrancea). În sec. Şantiere navale. Biserica Sf. oraş în S Ucrainei. port la limanul Niprului. textilă. Sta iune balneoclimaterică. Nod de comunica ii (feroviar. Oceánia Ocníþa oraş în Republica Moldova. Andersen“. At. Polinezia (în centru şi în E). cultural şi turistic. reşedin ă a raionului Ocni a.11 mil. biserica Mănăstirea (sec. beci domnesc din epoca lui Ştefan cel Mare. Navigabil. Relief în general muntos. Renumit centru viticol. străbate partea de S-V a Poloniei şi apoi. mase plastice. Din 1791 cetatea şi regiunea din împrejurimea sa revine Rusiei. strunguri. Monumente istorice şi de cult religios: Cetatea Crăciuna în ruine (sec. . a. alimentară. 20 mii loc. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior şi de cercetări ştiin ifice. Aici s-a aflat Episcopatul Milcovei (distrus de tătari în 1241). Operă. A existat ca cetate ( Kara-Kermen . Cuprinde subdiviziunile Melanezia (în V). coraligen sau vulcanic. 8. Monumente din sec. constructoare de maşini (maşini grele. Micronezia (în NV). loc. fluviu în Europa Centrală. apoi Aci-Kale ). electrotehnică. Şantiere navale. Suprafa a insulelor: 1. Biserici (romanică din sec. Aeroport. Gheorghe (sec. chimică (îngrăşăminte. Teatre.3 mil. XII şi gotică din sec. Muzee.Oceákov oraş în S Ucrainei.

a. grîu. chimică. loc. rezerva ii naturale. Agricultură (porumb. Popula ia: 11. Ad. chimică. de cărbune. afluent pe dreapta al fluviului Volga . Climă subtropicală musonică.1 km2. Sta iune climaterică. 265 mii loc. Centru adm. Cereale. Parc na ional (sec. Turism. culmi muntoase. Oraş pr. În Marea Ohtotsk se varsă fluviul Amur .24 mil. Relief de cîmpie şi dealuri. legume. curent marin rece în Oceanul Pacific. de-a lungul coastelor estice ale insulelor Kurile şi Hokkaido . Industrie siderurgică. Suprafa a: 350 km2. Suprafa a: 116. Ad. oraş în N Japoniei (Honshû).: 285 m. la grani a dintre Albania şi Macedonia. alimentară. situată la 875 m alt.: Columbus . între ărmul N-E al Asiei. minereu de fier. esături).6 mil. 596 mii loc. Pe ărmul de N-E al lacului este situat oraşul Ohrid (Macedonia). de prelucrare a petrolului. Centru adm. Din lac izvorăşte Drinul Negru . între culmile sudice ale mun ilor Nemira şi cele N-V ale Mun ilor Vrancei . Aeroport. Ohótsk Márea ~. Pescuit de corali şi perle. Navigabil. sare. XVIII). aparataj electrotehnic ş. mare în bazinul Oceanului Pacific.34 mil. peninsula Kamceatka . utilaj petrolier). [oukl¬´houm¬] stat în partea central-sudică a SUA. km2. alimentară. Relief: cîmpii. Culturi: orez. Creşterea animalelor (bovine). Ad. Creşterea animalelor (bovine. Hokkaido şi Sahalin . max. Popula ia: 1. Comunică cu Marea Japoniei prin strîmtorile Tătară şi La Pérouse . Universitate. Popula ia: 3. Mai este denumit şi Curentul Kurilelor . Face trecerea dintre Moldova (depresiunea Tazlău–Caşin) şi Transilvania (depresiunea Braşov). Suprafa a: 1. Centru de artizanat (ceramică.).Ohio [u´hajou] stat în N-E SUA. max. trecătoare în Carpa ii orientali. rîu în partea europeană a Rusiei. alimentare. porcine). minereu de zinc şi de plumb. avioane. loc. Lungime: 1 480 km. bumbac. Óhrid Oia-ªívo Oitúz Oká Ókayama [´okajama] Ókinava Oklahóma . [Ohrída] lac de origine tectonică în Peninsula Balcanică. situată între Oceanul Pacific şi Marea Chinei de Est. cu direc ia de la N spre S. Expl. Relief de podiş (în E) şi de cîmpie (în rest). a hîrtiei. Suprafa a: 181 mii km2. citrice. Parcuri. Port pr. bata i. insulele Kurile.: Naha . între rîul Ohio şi lacul Erie. Industrie constructoare de maşini (avioane. cea mai mare insulă din arhipelagul japonez Ryukyu . Pescuit. medie: 850 m.3 mii km2.: 3 521 m. fructe). gaze naturale. petrol.: Magadan . loc. Resurse naturale: petrol. trestie de zahăr.: Oklahoma City .2 mil. Fabrici textile. podişuri. constructoare de maşini (automobile. cărbune. Suprafa a: 1. Izvorăşte din Podişul Central Rusesc.

: 2 918 m. produse alimentare. Suprafa a: 5. Metalurgia neferoaselor. Industria aluminiului şi a lemnului. prin care Prusia a renun at la politica hegemonică în Germania. Vegeta ie: păduri de stejar şi de fag (9% din teritoriu). rîu în România. Aeroport. Monumente. Nod feroviar. tutun. Climă temperat-continentală. Alt. porcine. era condusă de un ban (sec. 619 mii loc. Universitate. Pescuit. situată între Dunăre. situat în depresiunea Tesalia . poligrafică. statui. din patru în patru ani. Turism dezvoltat. oraş în SUA (Nebraska). plante floricole. Integrată în ara Românească. Creşterea animalelor (bovine. situat pe fluviul Missouri . Limba oficială: olandeza. Rafinării de petrol. Se cultivă cartofi. orz. petrolieră. port la Oceanul Pacific. Parcuri. produse chimice şi alimentare. cormoranul. inscrip ii. păsări). Reşedin ă regală şi a guvernului se află la Haga . Popula ia: 16. Rezerva ii naturale. În mitologia greacă era considerat lăcaşul zeilor. Aici. Muzee. bazată pe o industrie puternic dezvoltată şi pe o agricultură specializată. şi de podiş în S ării (alt. Olt şi Carpa ii Meridionali. în bazinul rîului Olt . pînă la 50 m). grîu. max. Luxemburg şi Belgia. maşini-unelte). Faună: bîtlanul purpuriu. XIII). Se extrag gaze naturale (locul 4 pe glob). 39 mii loc. oraş antic în Grecia. Viticultură. ovine. al statului Washington. Lungime: 615 km. siderurgie. Relief în cea mai mare parte de cîmpie joasă (alt. Olímp Olímpia Ólomouc Olt Olt Olténia Olýmpia Ómaha [´oum¬h¬] . între Germania. centrul adm. alimentară. popular – Aluta . la 29 noiembrie 1850. jude în România. în partea de N-E a Peloponesului (Elida). rom. Vestigii arheologice: stadion (sec. Aeroport. Izvorăşte din Carpa ii Orientali. Teritoriu intens colonizat de romani. IV î. Centru adm. biciclete). situat la ărmul Mării Nordului. de produse chimice şi alimentare. 106 mii loc. Produc ie de cereale. În antichitate – Alutus .Olánda stat în Europa de Vest. Export de animale. alimentară. construc ii de maşini (utilaje tehnologice). străbătute de canale de desecare. sfeclă de zahăr. textilă. Relief: dealuri (în N) şi cîmpie (în S). fabrici textile. lopătarul. Monumente. Exportă produse industriale (mijloace de masiv muntos în Grecia. cnezate (sec.). basoreliefuri. Pomicultură. turbării. Este organizat în 12 pro-vincii. autovehicule. legume. a fost semnat un acord între Prusia şi Austria. Turism. constructoare de maşini agricole. obiecte din bronz. Jocurile Olimpice. Aici se desfăşurau. Sta iuni balneoclimaterice. [´olomouts] oraş în Cehia (Moravia de Nord). în cinstea lui Zeus Olimpianul. Pescuit intens. Dispune de cea mai performantă agricultură din lume. pe alocuri sub nivelul mării (–6 şi –7 m). XIV). Sta iuni balneoclimaterice. constructoare de maşini (nave. Climă temperat-oceanică. Capitala: Amsterdam . Economie în plină ascensiune. Suprafa a: 41. max. cultural şi comercial. Aici au apărut primele forma iuni politice statale româneşti: voievodate. petrochimică. provincie istorică în România. afluent pe stînga al Dunării.53 mii km2. Construc ii de maşini (avioane.: Slatina . Universitate. porcine). [ou´limpi¬] oraş în N-V SUA.1 mil.5 mii km2. Hr. Vestigii arheologice. Popula ia: 520 mii loc. 321 m). Centru industrial. materiale de construc ii. avioane. loc. electrotehnică. Predomină industria metalurgică. Zone cu umiditate excesivă. Venit considerabil asigurat de creşterea animalelor (vite cornute mari. Turism.

Universitate. În oaze cresc curmali. Pielărie. centrul adm. Este organizat în 7 districte şi o provincie. max. oraş în N-V Algeriei.Omán Sultanátul ~. loc. a. Climă tropicală aridă. cămile).). sorg. Formează grani a dintre Namibia şi Republica Africa de Sud. Culturi pr. de prelucrare a lemnului. mango. încăl ăminte. metale şi aliaje. bovine. de deşerturi nisipoase în S-E şi N-V. Industrie constructoare de maşini şi utilaje tehnologice.: 237 m. Muzee. XVIII). Fondat în 903. între Canada şi SUA. Universitate. Faună săracă. Oswego (SUA). al jud. Admis în O oraş în Sudan. Pelerinaj (la mormîntul lui Mahdi). alimentară. Importă mijloace de transport. Ad.75 mil. fabrici de produse alimentare. Turism. Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite. Limba oficială: araba. legume. Hidrocentrală. max. Se mai extrage cupru. lac în America de Nord. trestie de zahăr. prelucrarea petrolului. după Alger. Muzeu. 527 mii loc. 1. port la Marea Mediterană. între Yemen. Suprafa a: 9. Omdurmán Ómsk Onéga Ontário Orádea Orán Oránge . grîu. la ărmul Mării Arabiei şi al golfului Oman . Teatre. Teatre. palmieri. tutun. de pielărie şi încăl ăminte. stat în Asia. Izvorăşte din Mun ii Scorpiei şi se varsă în Oceanul Atlantic. situat pe malul stîng al Nilului Alb . Aeroport. Monumente de arhitectură. oraş în Federa ia Rusă (Siberia). 3 353 m). Pe malurile lacului sunt situate oraşele: Toronto. Fortărea ă (sec. Economie bazată pe exploatarea petrolului şi a gazelor naturale. de masive muntoase în N şi S-V (alt. Relief format de podişuri în partea centrală a ării. lac în Federa ia Rusă. Hamilton (Canada). Construc ii de maşini (maşini agricole. Monumente de arhitectură. Aeroport. de blănărie şi confec ii de blănuri. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. carne. cu rîurile Hudson şi Ottawa . legume. Navigabil. Popula ia: 2. Ad max. banane.: 115 m. la confluen a cu Nilul Albastru . maşini şi aparate electrotehnice. textile şi alimentare. cereale. Suprafa a: 18 965 km 2. Nod feroviar. fructe. lînă. Institu ii de învă ămînt superior şi de cercetări. aur. 224 mii loc. chimică. Suprafa a: 312 mii km2. textilă. Centru industrial şi cultural. Pia ă agricolă. Nu este navigabil. Este legat prin canale şi afluen i cu Marea Albă. [´oorand…] fluviu în S Africii. Export de minereuri. animale. Muzee. Rochester. textile. produse alimentare. Industrie constructoare de maşini (utilaje tehnologice). loc.61 mii km 2. Căi rutiere: 26 349 km. Pescuit. situat pe Crişul Repede . Prelucrarea metalelor. mei. Lungime: 2 250 km. Praguri. aparataj electrotehnic ş. caprine. alimentară. Capitala: Mascat . argint. al doilea oraş al ării ca mărime şi importan ă economică. cu lacul Ladoga. chimică. Port. municipiu în N-V României. Şantiere navale.: citrice. vinuri. fabrici de produse chimice. Comunică prin canale cu lacurile Erie şi Huron . Iriga ii. textile şi alimentare. succedate de cîmpii nisipoase de litoral în E şi S. situat pe rîul Irtîş . Creşterea animalelor (ovine. produse din cauciuc sintetic. Bihor . Vegeta ie săracă deşertică. bumbac. vite. Face parte din conurba ia Khartoum . textilă. 664 mii loc. situat în S-E peninsulei Arabia . Aeroport. Exportă petrol şi produse petroliere. Turism.16 mil. mărfuri de larg consum.

alimentară. a lemnului. În comuna Butuceni. Alt. ovine). A fost centru de inut (sec. Centru adm. Industrie a lemnului. Expl. Biserică fortificată (sec. XIV–XVI). pe teritoriul Orheiului Vechi . vestigii ale culturii materiale getice. colegii. Ierarh Nicolae (1793. Orinóco fluviu în America de Sud.Orãºtíe Óregon [´œrig¬n] municipiu în România (jud. Popula ia: 3. textile. Fondat ca cetate în 1566. un oraş medieval moldovenesc (sec. XV–XIX) şi de jude (din 1835). Expl. Creşterea animalelor (bovine. la 48 km N de Chişinău. oraş în Federa ia Rusă.2 mii km 2. 25 mii loc. au fost descoperite situri din cele mai vechi epoci ale istoriei omenirii (paleolitic. oraş în Republica Moldova. Zăcăminte: aur. XVI se afla situat pe Răut. metalurgică (aluminiu). Orhei). Distrus de tătari în sec. Monumente. coloran i). Pescuit. O elării. mercur. Născătoare de Dumnezeu (1903). pe rîul Răut. Aici pe locul numit Peştera . stat în N-V SUA. fortificat cu două valuri de pămînt şi şan uri. situat pe rîul Oka . Dumitru (1632). Turism. de blănărie.3 mil. Şi-a strămutat locul de aşezare după ce vechea localitate a fost arsă şi ruinată de turci şi tătari. chimică (vopsele. Mare centru industrial. [oris´aba] vulcan activ în S-E Podişului Mexican. Par ial navigabil. unelte agricole. pe teritoriul căruia s-au găsit fundamentele unei cetă i de piatră şi două mari construc ii (caravansaraiuri). la 35 km S-E de actualul oraş. între localită ile Trebujeni şi Butuceni. XIV). arme şi podoabe. monede emise în sec. în 1437. tripolie. construc ii de maşini. 320 mii loc. Construc ii de maşiniunelte. Suprafa a: 254. Lungime: 2 750 km. 1880) şi Sf. în fa a insulei Trinidad . Licee. Institu ii de învă ămînt superior. Hunedoara). legume. tipografie unde s-a tipărit Palia de la Orăştie (1582). pe fluviul Ural . cupru. Muzeu. a fost creat un muzeu. un oraş din perioada Hoardei de Aur (sec. de gaze naturale. sticlărie. celulozei şi hîrtiei. funda iile a două biserici ortodoxe. sfeclă de zahăr. la ărmul Oceanului Pacific. situat pe valea rîului Grădişte . doc. Se cultivă grîu. În prezent pe teritoriul vechiului Orhei se efectuează cercetări ştiin ifice şi lucrări de restaurare.: Salem . în 1224. Industrie alimentară. încăl ăminte. situat pe dreapta Răutului. 547 mii loc. pielărie şi încăl ăminte. Muzee. Ultima erup ie a avut loc în 1941. Izvorăşte din Podişul Guyanelor şi se varsă în Oceanul Atlantic. alimentară. Oriól Orizába . ctitorie a domnului Vasile Lupu. produse alimentare. XVI. 38 mii loc. pomi fructiferi. produse alimentare. Şcoli. Bisericile Sf. siderurgie. obiecte de uz casnic. În anii 1938–1957 s-a numit Cikalov . cel mai înalt vîrf din Mexic. XV–XVI. At. argint. Industria energiei electrice. Monumentul lui Vasile Lupu (în curtea Catedralei). At. textile. Cetatea Orăştiei (sec. epoca de bronz). pe baza materialelor arheologice descoperite. doc. Pînă la mijlocul sec. XIV). de calcare. Orenbúrg Orhéi Orhéiul Vechi rezerva ie arheologică în Republica Moldova (jud. loc.: 5748 m. oraş în Federa ia Rusă. XIV–XV). Catedrala Sf. Păduri extinse. Muzeu.

Suprafa a: 800 mii km 2. 16 mii loc. Aeroport. A existat ca aşezare daco-romană Dierna . XIII–XVIII). produse textile şi alimentare. de transport). Monumente. porumb). Monumente valoroase: catedrală (sec. etnografic). XIV–XV). republică în S-V Federa iei Ruse. Nod de comunica ii. Import de materii prime. Culturi agricole: cereale (grîu. textile. Sporturi de iarnă. República ~. materiale de construc ii.7 mil. electrotehnică. Industrie uşoară. Orléans Ormúz (Hormúz) órºova Ósaka Osétia de Nord Osétia de Sud Ósijek ['osijek] Óslo [´uslu] oraş în Croa ia. regiune în Republica Georgia (Gruzia). loc.Órkney Insulele Orkney . Monumente arhitectonice în stil baroc. Export de maşini. capitala Norvegiei. Mehedin i). situat pe malul drept al rîului Drava . oraş în Japonia. castel (sec. fortărea ă (sec. Lă ime min. situat în S insulei Honshû . Construc ii de maşini. construc ii de maşini (navale. Creşterea animalelor (ovine). Expl. Oraş vechi. construc ii de maşini (utilaje tehnologice). XII). port la Oceanul Pacific (golful Osaka ). 166 mii loc. oraş în România (jud. sfeclă de zahăr. Monumente de arhitectură: biserică (sec. Teatre. la N de Sco ia. siderurgie. Sta iuni balneoclimaterice. Turism. Construc ii şi repara ii navale. 695 mii loc.: 56 km. alimentare. (6 mil. Popula ia: 20 mii loc. Academie. orz. Cetate medievală. Rezerva ie naturală. Sta iune de cercetări geografice. textile. Relief muntos. în conurba ie). Universitate. Popula ia: 99. cunoscut cu numele Naniwa . Ad. Mare centru economic şi cultural. Industrie dezvoltată: construc ii de maşini (nave. prelucrarea metalelor. utilaj energetic. pe Loara. Port la Dunăre. Climă temperat-oceanică. Universitate. loc. case memoriale. al naviga iei. Climă temperat-continentală. confec ii. fabrici de produse alimentare. Palatul regal (sec. Viticultură. Relief muntos. Suprafa a: 3. Muzee. XV–XVI). . 2. Vestigii romane. textile şi alimentare. Climă temperat-continentală. Lungime: 150 km. Aeroport. esătorie de bumbac. Nod feroviar. legume. [orle´¾] oraş în partea centrală a Fran ei. Uneşte golful Oman cu Golful Persic . Muzee (de artă. Industrie diversificată: metalurgia neferoaselor. aparataj electrotehnic). Suprafa a: 975 km2. Centru industrial şi comercial. Port. Pescuit. Creşterea animalelor. Cuprinde cca 90 de insule.: hinvali . miniere (neferoase) şi forestiere. produse chimice. Teatre. fabrici textile şi alimentare. Capitala: Vladikavkaz . Popula ia: 655 mii loc. situat pe malul lacului de acumulare Por ile de Fier I . Teatre. fabrici de produse chimice. Universitate. Pomicultură. Construc ii de maşini agricole. arhipelag britanic în Oceanul Atlantic.6 mii loc. strîmtoare între peninsula Arabia şi ărmul sudic al Iranului.: 71 m. uzine mecanice. la vărsarea rîului Lo în fiordul Oslo . Academie de ştiin e. situată în S-E ării. Strîmtoarea ~. XIX). casa Janna d’Arc. Denumirea istorică Alania . fabrici de confec ii şi de produse alimentare. Muzee. Centru adm. 108 mii loc. XV). Muzee. biserici (sec. fabrici de produse alimentare. Universitate. Regiúnea Autonómă ~. prelucrarea lemnului. min. la S de Paris.9 mii km 2. produse alimentare.

biserici (sec. Par ial navigabil. care uneşte Marea Adriatică cu Marea Ionică. pe fluviul Tamisa . situată pe rîul Ottava . Ad. 203 mii loc. XII–XVI). Universitate (din 1608).: 567 m. 442 mii loc. textilă. cu Oceanul Atlantic prin strîmtoarea Drake. la Montreal. produse chimice şi alimentare) şi cultural. Aeroport. Navigabil. Suprafa a: 165. Comunică printr-un canal cu lacul Ontario . chimică. 333 mii loc. Industrie constructoare de maşini (automobile). Industrie extractivă (cărbune). Centru religios. separă Republica Democrată Congo de Republica Centrafricană şi apoi de Republica Populară Congo. Sta iune balneoclimaterică. a materialelor de construc ii. Catedrală gotică (sec. poligrafie.Osténde Óstrava Otránto Óttawa oraş în Belgia (Flandra de Vest). Turism. Teatre. Lauren iu . Institu ii financiare. Turism. Centrul unei regiuni carbonifere şi siderurgice. mănăstire (sec. Ad. cel mai întins şi mai adînc ocean de pe glob. 120 mii loc. Comunică cu Oceanul Arctic prin strîmtoarea Bering. Colegii. Industria lemnului. America la E şi Asia şi Australia la V. Monumente arhitectonice: catedrală gotică (sec. capitala federală a Canadei (Ontario). Monumente istorice. 315 mii loc. XV–XVIII). Ad. XII). afluent pe stînga al fluviului Sf. metalurgică. 69 mii loc. fabrici de hîrtie. Muzee. Universitate. Lă ime: 75 km. Lungime: 652 km. rîu în Africa Ecuatorială.2 mil. construc ii de maşini (autovehicule. alimentare. Capitala statului din 1867. poligrafică. oraş în Republica Burkina Faso. min. Muzee. Navigabil par ial (650 km). Hidrocentrale. afluent pe dreapta al fluviului Zair (Congo ). delimitat de peninsulele Alaska şi Ciukotsk la N. Meşteşugărit. Izvorăşte din Alpii vestici şi se varsă în Marea Adriatică printr-o deltă întinsă. km2. Centru industrial (construc ii şi repara ii navale. oraş în Cehia (Moravia de Nord). cocsochimică. prelucrarea metalelor. Este străbătut de puternici curen i oceanici. Biblioteci. capitala ării. Metalurgie. la poalele Mun ilor Cantabrici . Óttawa Ouagadougou [waga´dugu] Oubángui [ub´¾gi] Oviédo Óxford Pacífic Pad (Po) . Port pescăresc la Marea Nordului. alimentară. Oraş din 1267. aparataj electrotehnic). Universitate (sec. Lungime: 1 120 km. Iriga ii. Oceánul ~. situat pe Oder (Odra). Nod de comunica ii. constructoare de maşini. Muzee.: 11 034 m. alimentară. Fondat în 1800. oraş în N Spaniei (Asturia). Lungime: 105 km. Antarctida la S. Aeroport. Aeroport. medie: 4282 m. Lungime: 1 160 km. fluviu în N Italiei. situat la N-V de Londra. Pescuit intens. alimentară. strîmtoare între Italia şi Peninsula Balcanică. Industrie mecanică. textilă. Izvorăşte din apropierea lacului Albert . textile. Importante căi de naviga ie. XIV–XV). Muzee. iar cu Oceanul Indian prin mările Arhipelagului Malaez şi zona oceanică de la S de Tasmania. rîu în Canada. max. Adesea provoacă mari inunda ii. textilă. [´oksf¬d] oraş în Marea Britanie (Anglia). XII). celulozei şi a hîrtiei. alimentară. Universită i.

Pe terenuri irigate (75% din suprafa a pămînturilor lucrate) se cultivă plante comerciale (bumbac. Muzee. în apropiere de ărmul Mării Adriatice. ramifica iile mun ilor Himalaia şi Hindukush (în N şi N-V). mărfuri de larg consum. Limba oficială: urdu. Afgha-nistan şi India. cu păduri montane în N. Turism dezvoltat. XV–XVI a fost reconstruită din piatră şi utlizată de localnici ca cetate. produse alimentare. Climă ecuatorială. Culturi de orez. catedrală (sec. Se practică artizanatul.). Exportă materii prime agricole. alimentară. textilă. textilă. Se extrage bauxită. Popula ia: 147. Păduri tropicale. ovine. 11 mii loc. Industrie de prelucrare a produselor agricole. Importă echipamente industriale şi de transport. produse manufacturiere. stat în Asia de Sud. sare. nuci de cocos. cînepă. Căi rutiere: 64 km. Creşterea extensivă a animalelor pentru carne şi lapte (porcine.94 mii km2. curmali) şi pentru consum intern (grîu. oraş în insula Tutuila (arhipelagul Samoa din partea centrală a Oceanului Pacific). dintre care cea mai mare este Babelthuap . situat la ărmul Mării Arabiei. Podişul Belucistanului (în V şi S-V). bovine. textilă. Vegeta ie: păduri. Faună bogată în partea de nord. trestie de zahăr. chimică. XIV). . max. Aeroport interna ional. or Págo Págo Pakistán Palánca Paláu comună în Republica Moldova (rn. de produc ie a cimentului. Popula ia: 20 mii loc. XIII–XVI). energetică. legume. XIII–XVI). caprine). de petrol. Grădină botanică (cea mai veche din Europa. 1545). Expl. chimică. Industrie constructoare de maşini şi utilaje agricole. bata i. República ~. Universitate (din 1222). Industrie extractivă. Relieful reprezintă zone fizicogeo-grafice şi naturale diverse: Cîmpia Indului (în E şi S-E). Turism. al teritoriului Samoa Americană. Capitala: Islamabad. loc. Capitala: Coror .8 mil. fosfa i. 2 084 m). cromit. Resurse bogate de petrol şi cărbuni. engleza. Popula ia: 15 mii loc. Culturi: cocotieri. Suprafa a: 498 km2. mango. Ştefan-Vodă). Climă tropicală uscată. Vegeta ie de stepă şi deşert. format de cca 100 de insule. situată pe malul drept al Nistrului. Se cultivă manioc. Suprafa a: 487 km 2. care în sec. arhipelag în V Oceanului Pacific. cea mai populată însă fiind Coror (8 km2. Pescuit intens. 225 mii loc.Pádova oraş în N Italiei (Veneto). de prelucrare a metalelor. între Iran. energetică (hidrocentrala Tarbela. Relief muntos (alt. păşuni. situat la nord de Australia. la V de Vene ia. Economie bazată pe agricultură. República Islámică ~. Organizat în 4 provincii şi 2 unită i administrative federale. Se extrage bauxită. Paláu (Beláu) Paláuan insulă în S-V arhipelagului Filipine . Aici a existat o străveche fortifica ie de pămînt. stat insular în Oceanul Pacific. Cuprinde cca 300 insule vulcanice şi coraligene. nichel. combustibili. Suprafa a: 14 mii km2. Suprafa a: 803. Centru comercial şi cultural. alimentară. Monumente arhitectonice: biserică (sec. capelă (sec. arbori de pîine. una dintre cele mai mari din lume). a hîrtiei. centrul adm. a lemnului. Admis în ONU la 15 decembrie 1994. Limbi oficiale: palauana. 11 mii loc. cupru. iută.

[´palma de ma´ljorka] oraş în Spania. Limba oficială: spaniola. Păduri tropicale. Oraş pr. port la Marea Mediterană.6 km. arbori de cacao şi de cafea. turism. Monumente: biserică (sec. combustibili. boboase. Climă continentală rece şi foarte aridă. XV). XVII). Căi ferate: 354 km. Suprafa a: 12.: 7719 m (vf. insulă coraligenă în partea centrală a Oceanului Pacific. IV–III î. agricultură. porumb. devenind în cele din urmă nucleul statului feudal maghiar. canal pe teritoriul statului Panamá. Relief muntos. Industrie reprezentată de mici întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. palate (sec. loc.91 mil. de cîmpie joasă litorală. întreprinderi ale industriei uşoare. banane. Kunlun şi Altai (Tadjikistan. cocotieri. la S-V de arhipelagul Hawaii . crevete. I î.Palérmo oraş în Italia. pe teritoriul Ungariei. Lungime: 79. min. Universitate. mangan. Afghanistan). Ghe ari. construc ii de maşini. cupru. Cîmpía Panónică . Hr. trestie de zahăr. situat pe istmul Panamá . fructe. care leagă Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific. pescuit. avari. XV–XVIII). Lă ime: 91–300 m.5 m. max.: Iloilo . produse alimentare. Vegeta ie: păduri tropicale umede (peste 50% din teritoriu) şi de savană. Zăcăminte: aur. Universitate. Muzee. trestie de zahăr. Liban la N.5 mii km2. Prin hotărîrea ONU din 1947 s-a convenit să se creeze pe acest teritoriu două state: Israel şi Iordania. cuprinzînd şi numeroase insule din apropierea ărmurilor. Naviga ie de canal (87 [pa´nai] insulă în V arhipelagului Filipine . între Costa Rica. Centru industrial. Căi rutiere: 10146 km. legume. situat pe coasta nordică a Siciliei . zahăr. Aeroport interna ional. XII–XIII). Se mai cultivă orez. Karakorum. Ad. tutun. Şantiere navale. 3478 m).). specii de plante de stepă şi de semideşert. China. Culturi: orez. Serbiei şi Muntenegru şi României. Turism. Rafinării de petrol. XII. Hr. podiş muntos în Asia Centrală. Fără popula ie. Romanizată (sec. servicii în transportul de tranzit prin canalul Panamá . 1829 m). Popula ie rară. Hr. cafea. slavi (sec. este ocupată apoi de huni. Cunoscută din milen. stat în America Centrală. IX–X). cîmpie pe cursul mijlociu al Dunării. catedrală (sec. În trecut – provincie romană. comercial şi balneoclimateric. – I d. Construit în anii 1904–1914. a lemnului. loc. regiune istorică în Orientul Apropiat.: 12. Centru turistic şi balneoclimateric. situat în insula Mallorca . Alt. limitată de Marea Mediterană la V. Creşterea animalelor este slab dezvoltată. reprezentat în V de Cordilierii Veraguas (alt. între mun ii Hindukush. Capitala: Panamá City . Encluze. Exportă produse petroliere. palate (sec. Planta ii mari de bananieri. Importă produse industriale. Vegeta ie: păşuni alpine. Aeroport. Marea Caraibilor. crom. Suprafa a: 76 mii km2. 732 mii loc. Popula ia: 2. Deşertul Sirie la E şi Marea Moartă la S. port la Marea Tireniană. Palestína Palma de Mallorca Palmýra Pamír Panamá Panamá Panáy Panónia . locuită de triburile ilirice şi celtice. cînepă de Manila. Ramuri economice: opera ii bancare. Popula ia: 1. Şantiere navale. Relief muntos. Este divizat în 9 provincii şi 3 dis-tricte. Climă subecuatorială umedă. Monumente de valoare: biserici (sec. XIV). República ~.6 km2. Kongur Tagh ). max. Suprafa a: 2. cacao.6 mil. mijloace de transport. iar în S-E de Cordilierii Chioco (alt. Muzee. a petrolului importat. 309 mii loc. Administrată de SUA. Columbia şi Oceanul Pacific. unguri (sec. IV–VIII).

inclusiv pe două din arhipelagul Solomon (Buka . de cacao. tutun şi. Par ial navigabil. bumbac şi soia (locul 1 în lume). străbătută de fluviul Paraguay . ovine. cobalt. km 2. tutun.3 mii loc. stat în America de Sud. Se cultivă orez. Suprafa a: 56. loc. sisal. porcine. Capitala: Port Moresby . la ărmul Oceanului Atlantic. cauciuc. ceai. petrol. VI î.: Belém . ovine). în cuprinsul Cîmpiei Amazonului. grîu. bumbac. Popula ia: 3. Pescuit intens.: Joâo Pessoa . situat în partea de E a insulei Noua Guinee şi pe mai multe insule vulcanice din apropiere. caolin. Turism. produse de larg consum. mai cu seamă. Bougainville ). nichel. întemeiată de milesieni în sec. Căi rutiere: 19736 km. Culturi: trestie de zahăr. max. tutun. prelucrătoare de materii prime agricole. wolfram. Teritoriul ării cuprinde două regiuni geografice separate de fluviul Paraguay : partea de V reprezintă o cîmpie înaltă ( Chaco ). forestieră. banane.4 mil. Industrie extractivă. forestieră. Suprafa a: 406. cu pu ină vegeta ie.Panticapaíon Papeéte fostă colonie grecească pe ărmul nordic al Mării Negre. beril. Importă maşini şi utilaje industriale. În partea de S a insulei Noua Guinee se extind cîmpii mlăştinoase. Popula ia: 5. energetică. Admis în ONU la 10 octombrie 1975. bumbac. afluent pe dreapta al fluviului Paraná . Economia ării este bazată pe agricultură. ghips). columbit. Capitala: Asunción . cacao. Limba oficială: engleza. Zăcăminte: minereuri de cupru. oraş în Federa ia Rusă. guarani.25 mil. al Polineziei Franceze. Industrie extractivă (minereu de fier). Hr. max. Vegeta ie: păduri pe aproximativ 2/3 din teritoriul ării.8 mii km2. 4694 m). Export de cafea. porumb. Este divizat în 17 departamente şi un district al capitalei. centrul adm. partea de E constă dintr-o cîmpie joasă. cu păduri ecuatoriale.7 mil. una dintre ele Itaipú fiind cea mai mare din lume.75 mii km 2. argint. Este divizat în 20 de provincii şi un district al capitalei. Climă tropicală cu precipita ii abundente în E şi mai uscată în V. oraş situat în N insulei Tahiti . Pescuit. trestie de zahăr. Pădurile tropicale ocupă 51% din teritoriu. loc. autovehicule. orez.7 mil. copră. Creşterea animalelor (bovine. 79 mii loc. citrice. orez. cacao. aur. Pescuit de perle. porumb. Vînătoare. manioc. arahide. bumbac. şi un podiş deluros (alt. 680 m). Planta ii de cocotieri. trestie de zahăr. República ~. energetică (două mari hidrocentrale. Pápua-Nóua Guinée Pará Paraguáy Paraguáy stat în N Braziliei. ovine). Climă ecuatorială. arbori de cafea. Relief muntos în cea mai mare parte a insulei principale (alt. Azi Kerci . Lungime: 2500 km. Se cresc bovine. Brazilia şi Argentina. arbori de cauciuc. Limbi oficiale: spaniola. Centru adm. stat insular în Oceanul Pacific. Port. loc. Se cultivă trestie de zahăr. mangan. Centru adm. Se cresc animale (bovine. Creşterea animalelor. manioc. rîu în Brazilia şi Paraguay. de cauciuc. crom. trestie de zahăr. alimentară. 12 600 MW). Izvorăşte din N Podişului Brazilian. uraniu. Bogate resurse de subsol: cupru. Popula ia: 5.37 mii km2. copră. brăzdat de afluen ii fluviului Paraná . de prelucrare a lemnului şi a produselor agricole (zahăr Paraíba stat în N-E Braziliei. cărbune. zinc. Exportă cupru. caprine. Suprafa a: 462. cafea. învecinat cu Bolivia. Suprafa a: 1. Industrie extractivă (petrol. precum şi în insulele vulcanice ale Pacificului. Popula ia: 5. . Bază aeronavală. exploatări forestiere şi comer .

Climă montană cu precipita ii abundente. Universitate.: 2 457 m. porumb). Cel mai mare centru economic. fluviu în America de Sud. 2. a cimentului şi sticlei. oraş în N-E Italiei. Alt.75 mil. palate (sec.18 mil. cacao. Localitatea a luat fiin ă în preajma unei cetă i celtice (parisi ) în antichitate. Suprafa a: 199. Creşterea animalelor (bovine. alimentară. în apropiere de confluen a cu Marna . medicamente. Relief de podiş. masiv muntos în Carpa ii Meridionali (România). loc. Alt. Parnás Párry Pas de Calais [pa d¬ ka´le] . produse cosmetice etc. rom etc.: 24–64 m. biserici (sec. Observator astronomic. Industrie petrolieră. Popula ia: 8. Academii. Centru adm. diamante. stepe. Parcuri şi grădini. Lungime: 4 700 km. afluent pe dreapta al Padului . orez.). situat pe rîul Parma . Monumente: catedrală romano-ca-tolică (sec. fabrici alimentare (zahăr. Climă arctică. zahăr. loc. Se cultivă cereale (grîu. Popula ie rară. Port. Turism. Aerodromuri. arhipelag în Arctica canadiană. Ad. Industrie dezvoltată şi diversificată: constructoare de maşini (automobile. rom). de parfumuri. XVI–XVII). Paraná París capitala Fran ei. curge apoi pe teritoriul Argentinei şi se varsă în Oceanul Atlantic prin estuarul La Plata .: 29 km. Relief muntos şi deluros. manioc.5 mii km2. strîmtoare între Fran a şi Marea Britanie. chimică (mase plastice. pe partea stîngă a fluviului Paraná (cursul mijlociu). de prelucrare a lemnului. marchează o por iune a grani ei dintre Paraguay şi Argentina. Naviga ie intensă. aparataj electronic. Parîngul Mare sau Mîndra ). 175 mii loc. Prelucrarea lemnului. al reg. Expl. Se formează prin unirea rîurilor Paranaiba şi Rio Grande . Lă ime min. forestiere. Muzee. soia. uneşte Marea Mînecii cu Marea Nordului. Vegeta ie: păduri tropicale. trestie de zahăr. XII). comercial şi cultural al ării. coloran i. textilă. maşini de precizie etc. max. capitala ării. fasole. stat în S Braziliei. Par ial navigabil.). de bijuterii şi de articole de lux. tractoare. biserici gotice (sec. străbate S Braziliei. arbori de cafea. cafea.). Muzee. porcine).: Curitiba . care l-a descoperit în anul 1818. avioane. Era considerat de vechii greci drept reşedin ă a Muzelor şi loc sacru al poe ilor. Lungime: 185 km. Muzee. păduri de conifere şi fag. XVI). (9. max.Paramáribo Paraná oraş în Republica Surinam. Păşuni alpine. Monumente: catedrale (sec.32 mil. Suprafa a: 100 mii km2. alimentară. loc. mănăstire. A fost denumit după exploratorul polar englez William Parry (1790–1855). Institu ii financiar-bancare. lemn. Universitate. chimică. Aeroport. bumbac. Aşezare etruscă şi romană. de servicii în transport şi turism. XV–XVI). în conurba ie). constructoare de maşini. poligrafică. XII–XIII). port pe fluviul Sena . Biblioteci. de confec ii. Universită i. Centru comercial (pentru bauxită. Parîng Párma Mún ii Par´îngului . 152 mii loc. Zăcăminte bogate în aur. masiv muntos în S-E Greciei. 2519 m (vf. Île-deFrance . centrul adm. palate. argint.

Legumicultură. medicamente.88 mil. situată între Marea Egee şi Marea Ionică. Mún ii ~. Craiova (România). biciclete. situate în antichitate pe locul actualului mun. Izvorăşte din Uralul de N şi se varsă în marea Barents printr-o deltă. textile. Fabrici de produse chimice. Creşterea animalelor. Popula ia: 11. Lungime: 80 km. . loc.: Harrisburg . În 1940-1957 s-a numit Molotov . pe teritoriul Italiei şi Elve iei. Fondat în 1681. 46 mii loc. Climă temperată aridă. Zăcăminte: minereuri de fier. energetică. Acoperi i cu păduri în mare parte. Produce motoare. regiune în S Americii de Sud (Argentina. gaze naturale. Industrie constructoare de maşini. Alt.: 1 495 m (vf. Álpii ~. Iaşi). Importante resurse energetice. Alt. Expl. situat pe rîul Sura . Suprafa a: 117. 555 mii loc. Chile).04 mil. Astăzi muzeu. cu ieşire largă la Oceanul Atlantic. At. Acoperită cu ghe ari. ceasuri. culme muntoasă în Alpii de vest. electrotehnică. de cărbuni. Centru adm. culme muntoasă situată în N-V Mun ilor Apuseni (România). Produc ie de cereale. Suprafa a: 22. Muzee. Suprafa a: 785 mii km2. cu cîmpii litorale înguste în zona golfurilor. alimentară. hîrtie. Peşteri. Muzeu. max. Bogate zăcăminte de bauxită. Monumente istorice şi arhitectonice: biserica Sf. cărbune. de prelucrare a lemnului. loc. Construc ii de maşini. Castélul ~. Pomicultură. maşini de calculat. Alt. Popula ia: 600 mii loc. materiale de construc ie. Pãdúrea Boémiei Pãdúrea Cráiului Pãdúrea Neágrã Pecióra Pelendáva Péleº Peloponés Penníni Pennsylvánia Pénza oraş în Federa ia Rusă. Universitate. extremitatea sudică a Peninsulei Balcanice. max. De aici izvorăşte fluviul Dunărea . prelucrarea petrolului şi a lemnului. compresoare. casa memorială “Mihail Sadoveanu“. Feldberg ). Mecanică. prin rîurile Brigach şi Brege . alimentare. mobilă. Turism. metalurgie. XVII). Industrie puternic dezvoltată. Perm oraş în Federa ia Rusă. Predeal). masiv muntos la grani a dintre Germania şi Cehia.4 mii km 2. măslini. max.: 4 634 m. castel în stil renascentist în România (or. peninsulă în S Greciei. Construc ii de maşini.: 2 404 m. produse chimice şi alimentare. max. fabrici textile. stat în N-E SUA. Alt. Creşterea vitelor (ovine). Relief muntos. conacul Cantacuzino (sec. doc. Alt. fluviu în N-E păr ii europene a Federa iei Ruse. citrice. chimică. mun i în S-V Germaniei. vi ă de vie. alimentare. în 1419. petrol. aşezare dacă şi castru roman. situat pe valea Siretului . Voievozi (1664). Teatre.Paºcáni Patagónia municipiu în România (jud. electrotehnică şi electronică. Suprafa a bazinului: 322 mii km2. Institu ii de învă ămînt superior. de confec ii. Repara ii de locomotive şi vagoane. Grădină botanică. 1. Fondat în 1760.: 1457 m. situată între Rio Colorado şi Rio Negro la N şi strîmtoarea Magellan la S. Nod de comunica ii. Lungime: 1 809 km.: 1 004 m. Pescuit. Culturi agricole: cereale. Navigabil. petrol. Turism. textilă. Climă mediteraneană. A fost reşedin ă de vară a familiei regale române. situat pe rîul Kama . Fondat ca cetate în 1663. Relief predominant muntos. max.2 mii km2. avînd direc ia de la V la E. piane. Turism.

În 1776 aici a fost proclamată independen a SUA. Limbi oficiale: spaniola. Universitate. Vechi centru comercial. Monumente istorice şi arhitectonice. loc. Industrie constructoare de maşini (electrotehnică). Monumente istorice şi arhitectonice. în apropiere de lacul Trasimene . Muzee. Muzee. XIV). Moschee (1630). fabrici de produse textile şi alimentare. 1. Activitate artizanală. [pe´¿aaw¬r] oraş în N Pakistanului. Pesháwar Petrodáva Phenián Philadélphia Phnóm-Penh [´phnom´pen] Phoenix [´fiiniks] . alimentară. comercial şi turistic. Vestigii etrusce şi romane. loc. Ad. 6768 m. Relief variat: în V o cîmpie îngustă de coastă cu peisaj deşertic. desparte peninsula Arabia de Iran. 985 mii loc. al regiunii Umbria . aymará. mai mari de 4 000 m. Aeroport. se află cel mai mare lac din America de Sud – Titicaca. Popula ia: 28. loc. Brazilia. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. chimică. Capitala: Lima. X–XVI).3 mil. loc. Universitate. loc. Climă ecuatorială în cîmpiile din E. Sta iune climaterică de iarnă. 2. Rafinării de petrol. între Ecuador. Turism. al statului Arizona.23 mil. piemontul andin La Montaña (2/3 din teritoriu). 149 mii loc. Universitate. cu alt. Cerro de Huascaran. centrul adm. deasupra cărora se înal ă creste paralele cu vîrfuri ce depăşesc 6 000 m (alt. localizată în N Moldovei (Româ-nia). (2. Prelucrarea bumbacului şi a mătăsii. Valoroase monumente medievale şi renascentiste: biserici (sec. Vegeta ie ecuatorială. poligrafică. Galerie na ională.85 mil. Lungime: 926 km. Port. Teatre. la N de Roma. Societă i şi institu ii ştiin ifice şi artistice.64 mil.: 25–104 m. textilă. República ~. Organizat în 12 departamente şi o provincie constitu ională. Institu ii financiare şi comerciale. golf în N-V Oceanului Indian. Muzeu de artă khmeră. Mari exploatări de argi Perúgia oraş în Italia. situată pe fluviul Mekong .285 mil. Muzee. Siderurgie. VI–VII. Turism. farmaceutică. Academie de ştiin e. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. XII. max. fabrici textile şi alimentare. Centru industrial. Palatul Comunal (sec. În extremitatea de S. XIII–XVI).Pérsic Perú Gólful ~. Suprafa a: 1. alimentară.15 mil. centrul adm. quecha. situat la coasta vestică a Oceanului Pacific. financiar. vf. textilă. situat pe rîul Delaware . Activitate comercială. 994 mii loc. Muzee. Lă ime: 180–230 km. Meşteşugărit. capitala Cambodgiei. aşezare dacă. la grani a cu Bolivia. navale. Economie dominată de industria minieră şi agricultură. tropicală aridă în regiunile de coastă. Universită i (sec. de automobile). situat pe rîul Salt . Bolivia şi Chile. Columbia. 1. o vastă cîmpie aluvială la obîr şia fluviului Amazon. oraş în SUA. în centru lan urile muntoase ale Anzilor (Sierra). km2. stat în V Americii de Sud. în conurba ie). [fil¬´delfj¬] oraş în E SUA (Pennsylvania]. Port fluvio-maritim. capitala Coreii de Nord. situată pe valea fluviului Tedongan . în zona oraşului Piatra-Neam de astăzi. Industrie constructoare de maşini (aeronautice. deşertică şi semideşertică. Între anii 1790–1800 a fost capitala SUA. construc ii de maşini (aparataj electronic). ce reprezintă platouri înalte (punas).

: Amiens . sticlă). XI–XII). Sta ie meteorologică de altitudine. a celulozei şi hîrtiei. [´pi¬r] oraş în SUA. păşuni alpine. Muzee. textile. clădiri vechi. mun i în V Greciei. bauxită. XI–XIV). Domul (sec. pe ărmul Mării Egee (golful Egina ). a. Centru comercial. La Om ). Este cel mai important port al ării. Lungime: 798 km. nichel. Mún ii ~. Piátra-Neamþ Picardía Piérre Pietrósul Pind Piréu Pirinéi Piroboridáva Písa [´piisa] . Vestigii geto-dacice. sistem muntos în S-V Europei. 13 mii loc. Casa memorială "M. municipiu în România. la grani a dintre Fran a şi Spania. max. Izvoare minerale (mai cu seamă în N). max. marmură. produc ia materialelor de construc ii (ciment. 128 mii loc. por elanului şi ceramicii. aşezare geto-dacă. Universitate (1338–1343). Monumente: biserica Sf. fabrici chimice. Alt. Lermontov". Casa memorială "C. care datează din sec. Metalurgie. 105 mii loc. mangan. Păduri conifere. Alpinism. Se cresc animale pentru carne şi lapte. textilă. Vegeta ie: păduri.8 mil. Nod feroviar. Gala i. Se cultivă cereale. vîrf în Mun ii Rodnei (România). mobilă). alimentară. 170 mii loc. Iu. Sta iune balneoclimaterică. textilă. alimentare. situată pe Siret. max. Neam . al statului Dakota de Sud. Turism. Industrie constructoare de maşini (utilaj agricol). Teatru. alimentară. Ioan (sec. Turnul-clopotni ă (1499).: 3 404 m. a sticlei. fabrici de produse textile şi alimentare. Suprafa a: 19. jud. Nicoreşti. Lungime: 435 km. XV). Nod feroviar. a materialelor de construc ii. situat pe rîul Missouri . Lă ime: 50 km. provincie în N Fran ei. sfeclă de zahăr.: 2 650 m. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Muzeu. Popula ia: 1. identificată cu aşezarea întărită de la Poiana (com.Piatigórsk Piátra Cráiului oraş în Federa ia Rusă (reg. Institu ii de învă ămînt superior. între golful Biskaya şi Marea Mediterană . Mún ii Píndului . chimică. Muzee. cobalt. Rezerva ie ştiin ifică. Monumente de arhitectură: Turnul înclinat (sec.: 2 239 m (vf. Hr. Zăcăminte: minereuri de fier. Alt. Oraş pr. oraş în Italia (Toscana). loc. Monumente arhitectonice. Muzeu. Alt.4 mii km 2. export de mărfuri industriale şi alimentare. masiv muntos în E Carpa ilor Meridionali (România). în conurba ia Atenei.Hogaş". IV–II î. Industrie constructoare de maşini (aeronave). centrul adm.: 2 303 m. Mare centru industrial şi comercial: construc ii navale. 135 mii loc. situat pe rîul Arno. floristică şi faunistică (capre negre). XIV) ş. Turism. Institu ii de învă ămînt. biserică (sec. Alt. construc ii de maşini. de prelucrare a lemnului (cherestea. reşedin a jud. Climă montană temperată. Stavropol). farmaceutică. situat pe valea Bistri ei . Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. oraş în S Greciei. sticlărie. România). Formează cumpăna de ape dintre Marea Egee şi Marea Ionică. Turism. cartofi.

alimentară. oraş în partea de S a Bulgariei. locomotive electrice. Industrie constructoare de maşini (“škoda“. prelucrarea tutunului. situat pe fluviul Mari a . alimentare. siderurgică. alimentară (bere). utilaj industrial şi minier). Universitate. statuile lui Mihai Viteazul. Denumit după cea mai mare insulă Pitcairn . Turism. Pocúþia Pódgorica [´podgoritsa] Podólia . la 22 km S de Gagra . aceasta avînd suprafa a de cca 4. chimică. de produse alimentare. 375 mii loc. sec. Nod de comunica ii. constructoare de maşini. Monumente: biserici (sec. Teatru. doc. Universită i. de încăl ăminte. Tîrg interna ional de mostre. Muzee. Teatru. Muzee. Institu ii de învă ămînt superior. 254 mii loc. clădiri vechi. municipiu în România. Institu ii de cercetări ştiin ifice. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt. fabrici de cherestea. localitate de tip urban în Republica Georgia (Abhazia). Turciei (sec. Prelucrarea tutunului. grup de insule în S Oceanului Pacific. Biblioteci. fabrici de mobilă. Rezerva ie naturală de pini. Construc ii de maşini (utilaj electrotehnic. Monumente istorice şi arhitectonice. A apar inut Polo-niei (sec. XVI–XVII). În 1945 a fost încorporată în componen a Ucrainei.4 km 2. XVI–XVII). Monumente: moschee (sec. Curtea Voievodală (în ruine.25 mil. 175 mii loc. 186 mii loc. vestigii greceşti. Muzeu regional. Pitéºti Píttsburgh [´pitsb¬rg] oraş în SUA. 2. al jud. XIV). situat în Cîmpia Ploieştiului. L. maşini textile). Vestigii dacice şi vechi româneşti. constructoare de maşini. alimentară. În anii 1949–1992 s-a numit Titograd . de fibre şi esături de bumbac. construc ii de automobile (Dacia ). iar partea de E Rusiei (din 1793). Teatru. Nod de comunica ii. XV–XVIII). Suprafa a: 37. capitala Republicii Muntenegru. XVII). sta iune balneoclimaterică pe ărmul Mării Negre. de pielărie şi hîrtie. I. At. centrul adm. electrotehnică. Descoperit în 1767 de navigatorul Robert Pitcairn. municipiu în România. în 1503. XV). At. Institute de învă ă-mînt superior. Argeş. textile. Industrie de prelucrare a petrolului şi lemnului. XV). partea de V Prusiei (1772). 120 mii loc. Industrie siderurgică. regiune istorică în V Ucrainei. Muzee. X. Metalurgie. regiune istorică în V Ucrainei. Climă tropicală. textilă. situat în S-V statului Pennsylvania. Monumente arhi-tectonice: biserici (sec. Monumente istorice: ruinele unei cetă i antice şi bazilici bizantine. în sec. Celelalte insule sînt nelocuite. port pe canalul Ohio . a. Piþúnda Ploiéºti Plóvdiv Plze² [plzeñ] oraş în V Cehiei. a sticlei. restituită Poloniei în 1436. situată în N interfluviului bugonistrean. Aeroport. a sticlei şi ceramicii. Monumente arhitectonice (sec. loc. Vestigii tracice şi romane.5 km2 şi o popula ie de numai 60–70 loc. Stăpînită de Petru Muşat (sec. Muzee. situat pe valea Argeşului . oraş în Serbia şi Muntenegru. în jurul cetă ii Halici. Monumente de arhitectură. chimică. la S-V de Praga. clădiri vechi. Prahova. XVIII). doc. case vechi. Caragiale ş.Pítcairn [´pitke¬n] Ínsulele ~. Aeroport. fabrici textile şi alimentare (conserve de legume). Centru industrial şi cultural. Aeroport. centrul adm. Universitate. Grădină zoologică. al jud. 12 mii loc. Centrală atomoelectrică.

Creşterea animalelor (bovine. Turism. a. Samoa. la 1 030 m alt. Climă tropicală. Slovacia.) şi insule dispersate în partea centrală a Oceanului Pacific. gaze naturale. condusă de Carol al XII-lea. europeni. Zone ocrotite: parcuri na ionale. produse chimice. Petru I a ob inut o mare victorie asupra armatei suedeze. Sporturi de iarnă. rezerva ii naturale. la S-V de Harkov. Insule vulcanice şi coraligene. Aeroport. Polinezieni. alimentară (ulei de cocos.Podólsk oraş în Federa ia Rusă. Relief muntos. asiatici. teritoriu insular în partea central-sudică a oceanului Pacific. Se extrag cărbuni (locul 5 pe glob la lignit şi 7 la huilă). Vegeta ie de păduri montane (pini). grup de arhipelaguri ( Hawaii. Divizat în 16 voievodate. La Poltava. sticlărie.7 mil. Creştinism (protestan i. Capitala: Varşovia. Metalurgie. 320 mii loc. orientată spre cea de pia ă. inclusiv 3 de tip urban. sulf (1/5 din rezervele mondiale. Tonga ş. Pescuit. Este dezvoltată industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime miniere. ovine). loc. catolici. stat în N Europei Centrale. Recoltarea perlelor negre. Hoteluri. Popula ia: 38. 210 mii loc. vile. Constuc ii de maşini. alt. Cocotieri. Cocotieri. Pescuit. Turism. Economie dinamică. situat pe rîul Vorskla . bazată pe industrie şi agricultură. sta iune climaterică în România (jud. cu zone montane în S (Sude i. Muzeu. conserve de peşte). format de peste 150 de insule (din 5 arhipelaguri). sare. textile şi alimentare. situat între Rusia. materiale de construc ii (ciment). arbori de pîine. unde în 1475 Ştefan cel Mare a repurtat o strălucită victorie asupra armatei turceşti conduse de Soliman-Paşa. Industrie textilă. mormoni). Braşov). maşini de cusut). pe teritoriul de astăzi al Germaniei şi Poloniei. Căi rutiere: 792 km. 2499 m) şi de podişuri în N-V. bata i. Climă temperată de tranzi ie de la oceanică la continentală. Climă ecuatorială şi tropicală oceanică. metale neferoase (mai ales argint – locul 1 pe continent şi cupru – locul 2). Institu ii de învă ămînt superior. Vegeta ie bogată şi variată. în 1709. loc în apropiere de municipiul Vaslui (România). drenată de fluviul Vistula şi afluen ii săi. locul 2 pe glob ca producător). Relief predominant de cîmpie relativ plană. pajişti alpine. maşini agricole. Administrat de Fran a. Muzee. Carpa i. În ascen Poltáva oraş în Ucraina. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Belarus. zahăr. trestie de zahăr. încăl ăminte. Ucraina. Pódul Înált Poiána-Braºóv Polinézia Polinézia Francézã Polónia República ~. citrice. colinar şi de cîmpie. Lituania. situată la poalele masivului Postăvarul . Popula ia: 227 mii loc. Suprafa a: 4 mii km 2.: Papeete . max. bananieri. situat pe rîul Pahra . cabane. manioc. petrol. instrumente muzicale. bumbac. Centru adm. Pomeránia . Germania şi Marea Baltică. Teatre. Cehia. por elanuri. construc ii de maşini (acumulatoare. Limba oficială: poloneza. regiune istorică între Vistula şi Marea Baltică. Suprafa a: 312 685 km2. carne.

lan muntos în partea asiatică a Turciei. 220 mii loc. Muzee. Muzee. Aeroport. Industrie petrochimică. Aeroport. fabrici de produse chimice şi alimentare. 185 mii loc. şantiere navale. în lungul coastei de S a Mării Negre. Universitate. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Industrie metalurgică.2 mil. cărbune. Alt. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. În urma săpăturilor arheologice au fost scoase la suprafa ă ruinele unor edificii (amfiteatru. alimentară. împreună cu Herculanum şi Stabiae .1 mil. prelucrarea lemnului (cherestea. cafea. Aeroport. Universitate. artizanat. 1. Sta iuni balneare. Industrie metalurgică. alimentară. şantiere navale. Mare port de tranzit. situată pe ărmul vestic al insulei Haiti. situat pe fluviul Douro. textilă. cauciucului şi lemnului. port la Marea Mînecii. Fondat de romani în 138 d. XII–XIII). de confec ii. capitala statului Papua-Noua Guinee. hîrtie). Fondat în 1749. Universitate. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. Vegeta ie montană. la golful cu acelaşi nume. centrul adm. alimentare. Metalurgia aluminiului. oraş în N-E Egiptului. Centru industrial (prelucrarea lemnului). terme. locuin e). port la Oceanul Indian. Port la Marea Caraibilor. oraş în N-V SUA (Oregon). oraş situat în S-E insulei Noua Guinee. [porto´pres] capitala statului Haiti. Turism. capitala statului Mauritius. Muzee. chimică. obiecte de artă decorativă etc. Aeroport. oraş în S-E Braziliei. rom. de prelucrare a lemnului. constructoare de maşini (navale). întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. (1. Universitate. a fost acoperit de lavă. [´poo(r)t ¬v´spejn] capitala statului Trinidad–Tobago. Hr. port la Marea Mediterană. în timpul unei erup ii violente a vulcanului Vezuviu. textilă. comercial (export de zahăr. max. Muzeu. Export de zahăr. constructoare de maşini. 440 mii loc. Sta iune balneară. Centru comercial pentru vinurile de Porto. loc. mobilă.Pompéii oraş antic în apropiere de Napoli (Italia). Aeroport. În 79 î. cafea. 180 mii loc. Construc ii de avioane. copra). electronică.: 3 937 m.1 mil. port la Oceanul Atlantic. arahide. Aeroport. lemn de esen e pre ioase) şi cultural. Teatre. loc. 160 mii loc. statui. fabrici textile. Lungime: 1000 km. construc ii navale. Export de copra. oraş în Marea Britanie. Se extrag polimetale. Universitate. Lă ime: 130 km. Mún ii ~. Turism. Póntici Port-au-Prince Pórtland [´poo(r)tl¬nd] Port Louis [´poo(r)t´luuis] Port Móresby [´poo(r)t ´moo(r)zbi] Pórto [´portu] Pôrto Alégre [´portu ¬´legri] Pórto-Nóvo Port of Spain Port Saíd Pórtsmouth [´poo(r)tsm¬q] . 1. temple. Aeroport. port pe fluviul Columbia . capitala Republicii Benin. palat episcopal în stil baroc. a hîrtiei. de prelucrare a petrolului. în conurba ie). 384 mii loc. Grădină botanică. oraş în N-V Portugaliei. al statului Rio Grande do Sul. Rafinării de petrol. 337 mii loc. Centru comercial (export de cauciuc. loc. cacao. cacao. bumbac. situată în N-V insulei Trinidad . bazilică.Hr. Universitate. Aeroport. 195 mii loc. Port la Marea Caraibilor. port la Oceanul Atlantic. ulei de palmier.

păşuni naturale (16%). Importantă bază turistică. ocupînd S-V Penisulei Iberice. situat pe insula Efate (Vaté ). XVIII). autonome. Mai este cunoscut şi cu denumirea Cristianul Mare . istoric şi cultural. Suprafa a: 92 389 km2. Noul Palat (1763). staniu. argint. Altitudinile joase de litoral au favorizat scurgerea în Atlantic a marilor fluvii ce pornesc din Spania: Douro. Important centru industrial: metalurgie. Postăvarul ). Palatul de Marmură ş. Aeroport. Tejo. La N de Tejo se desfăşoară lan urile muntoase paralele Serra da Estrela (alt. zinc. ară industrial-agra-ră în rapidă dezvoltare. Portugália República Portughéză . Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. ulei de balenă. vagoane). Lungime: 459 km. Muzee. Serra de Marăo . Serra de Caramulo . cabane. a. Monumente: castel (sec. Vechea reşedin ă a regilor Prusiei. farmaceutice şi alimentare. fluviu în N-E SUA. fabrici de confec ii. Cuprinde şi arhipelagurile insulelor Azore şi Madeira . poligrafie. Port fluvial. construc ii de maşini (motoare. Palatul reziden ial. pe rîul Havel . 1. pîrtii de schi). Dispune de zăcăminte de wolfram. material rulant. Monumente arhitectonice: Domul (sec. Repara ii navale. 20 mii loc. Capitala: Lisabona . 143 mii loc. În S predomină podişurile şi cîmpiile relativ accidentate. Este divizat în 22 districte (18 continentale şi 4 insulare) şi 2 reg. Ritmuri de dezvoltare accentuată în metalurgia neferoaselor şi rafin Port Víla capitala Republicii Vanuatu. Nod rutier şi port fluvial. oraş în Germania. în special pe insulele Azore . strunguri. culme muntoasă în S-V Carpa ilor Occidentali. XV–XVII). caolin. Comer extern.1 mil. Sporturi de iarnă (hoteluri. Postãvárul Potómac Pótsdam Póznañ [´poznañ] oraş în S-V Poloniei. poligrafică. max. cărbuni. maşini agricole). situat între Spania şi Oceanul Atlantic. prelucrarea cauciucului. Guadiana . Arhipelagurile atlantice sînt de origine vulcanică. Muzee. al arhipelagului Falkland . Aeroport. XVI). . Industrie constructoare de maşini (locomotive. Export de lînă. Climă temperat-oceanică. Turism. chimică. Alt. Vegeta ie: păduri de stejar şi de pin (28% din teritoriu). stat în Europa Occidentală. Popula ia: 10. fiindu-le caracteristice erup ii frecvente. max. Universitate. pirite. centrul adm. Limba oficială: portugheza. electrotehnică. port la Oceanul Pacific. Navigabil. 590 mii loc. Platourile constituie forma principală de relief al ării. Centru industrial. teleferic. Teatre. alimentară (conserve).3 mil. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. aur. uraniu. de produse chimice. biserici (în stil gotic şi baroc). textilă. (vf. situat la S-V de Berlin.Port Stánley [´poo(r)t´stænli] oraş în insula Falkland . loc. situat pe rîul Warta .: 1 799 m. făcînd parte din grupul Mun ilor Bîrsei (România). loc. primăria (sec. 1991 m). Izvorăşte din mun ii Apalaşi şi se varsă în golful Chesapeake (Oceanul Atlantic) printr-un estuar.

Aeroport. centrul adm. edificii vechi. lignit. Suprafa a: 4. Muzee. Punct de tranzit în naviga ia transatlantică. textilă. Práia Práto Predeál Pretória Prínþul de Wales Prínþul Édward Príština . 65 mii loc. alimentară. 7 mii loc. utilaj minier. Suprafa a: 35. aparate de precizie). aparataj electrotehnic). gaze naturale. pe cumpăna de ape între bazinele rîurilor Prahova şi Timiş. Universitate (1348).). Climă aspră subpolară. Teatre. Breb). Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. situată între insulele Somerset şi Victoria . Zăcăminte: petrol. Muzeu geologic. Pescuit intens. Păduri. 250 mii loc. Creşterea animalelor. a Republicii Africa de Sud. Export de produse tropicale (citrice. a produselor de meşteşugărit (ceramică) şi alimentare. oraş în România (jud. Industrie dezvoltată: siderurgică. Sporturi de iarnă. Castelul Peleş (Sinaia). Industrie siderurgică. în bazinul superior al rîului Prahova . poligrafică. Braşov). situată în partea centrală a ării. port în insula Săo Tiago . statui. textilă.Prága capitala Republicii Cehia. teritoriu insular în Oceanul Indian. Biserică (sec.6 mii km2. Teatre. Viticultură. Pia ă agricolă. biserică (1703). oraş în Italia (Toscana). Turism. în 1805.2 mil. Industrie de prelucrare a petrolului şi a lemnului. Pomicultură. Academie de ştiin e.: mun. Práhova jude în partea central-sudică a României. Sta iuni climaterice. ghips. Studiouri cinematografice. 1. Galerie na ională. XIII). loc. Lipsit de popula ie permanentă. doc. Centru adm. Mănăstirea Predeal . Reşedin ă a ducilor de Boemia (1061–1140). Institu ii de învă ămînt mediu şi superior: universită i la Ploieşti şi Vălenii de Munte. XIII–XV). constructoare de maşini (automobile. Operă. situat la trecătoarea Predeal . constructoare de maşini (asamblare de automobile. Turism. Administrat de Africa de Sud. alimentară. Industrie textilă. petrochimică şi chimică. Suprafa a: 47 km2. a cimentului şi sticlei. At. Universitate. catedrală (sec. A fost capitala Cehoslovaciei în anii 1919–1992. Popula ia: 870 mii loc. Sta iune climaterică. capitala adm. biserică (sec. XIV). Fondat în 1855. textilă. La V de insulă se află polul magnetic al Terrei. coline şi cîmpie. poligrafică. a materialelor de construc ii. 825 mii loc. pe rîul Vltava . Produc ie de cereale. sare. XV) ş. XIX). electrotehnică şi radioelectronică. constructoare de maşini (utilaj petrolier). oraş în Serbia şi Muntenegru. situată la N-E de Capul Bunei Speran e . [´wejlz] insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. catedrală romano-gotică (sec. Monumente: castel (sec. alimentară. Institu ii de cercetări ştiin ifice. al regiunii autonome Kosovo . utilaje. aerian). reprezentat de insula cu acelaşi nume (din apele antarctice). feroviar. muzee memoriale. 166 mii loc. situată în partea de S a ării. Monumente: mănăstiri. XIII).7 mii km2. Casa Domnească a lui Matei Basarab (1641. Nod interna ional de comunica ii (rutier. chimică. la N-V de Floren a. palate. cafea etc. Ploieşti . capitala Republicii Capul Verde. podul Carol. X). Relief de mun i. bazilică (sec. Numeroase monumente: Domul (sec.a. Relief muntos. Nelocuită.

com. Monumente: catedrală (sec. Sisteme de iriga ie. Turism. centrul adm. broderii şi obiecte de cult. Centru industrial: metalurgie. ceasuri). capitala statului Puebla. Vegeta ie tropicală silvică. Ctitorie a domnului Petru Rareş (1530). de prelucrare a pielei. orez. liguri. Muzeu de manuscrise. industrie electronică. alimentară. Izvorăşte din N mun ilor Carpa i (la alt. de produse alimentare. Teatru. textilă. Administrat de SUA. pe teritoriul jud. mulatri. Monumente medievale. situat pe rîul Velikaia . chimică. Vrancea. VI î. afluent pe stînga al Dunării. în N-V Cîmpiei Ruse. Culturi agricole: trestie de zahăr. cel i.13 mil. Popula ia: 3. negri. electrotehnică. Muzee. Dolhasca). doc. apoi ocupată de romani şi transformată în provincie romană. meşteşugărit (obiecte din piele. Provence Providénce [prov¬´d¬ns] Prúsia Prut Pskov Puébla Puérto Ríco Uniúnea ~. Biserică construită în anii 1466–1469. banane.). Pe valea Prutului se află lacul de acumulare Stînca–Cos-teşti . Universită i. legume. A fost constituit în 1618 prin unirea mărcii de Brandenburg cu ducatul Prusiei. Căi rutiere: 22 588 km. Centru adm. Creştinism (catolici). ananas. Suceava (s. situat între Vistula şi Niemen. teritoriu insular în America Centrală. 210 mii loc. XVII–XVIII). Academie teologică (1759–1779). mănăstire în România. mănăstire în România. În 1918 a devenit stat-membru al Republicii Germane. de 1600 m) şi se varsă în Dunăre la 15 km E de Gala i (România). Centre piscicole. Vame de frontiere. oraş în Federa ia Rusă. sticlărie.: San Juan . argintărie. de confec ii. construc ii de maşini. afluent pe dreapta al Siretului. ceramică). Industrie de prelucrare a petrolului. Hr. Institu ii de învă ămînt. în jud. Lungime: 967 km.Próbota Mănăstírea ~. reprezentat de insula omonimă şi de alte insule mai mici din cadrul arhipelagului Antilele Mari (Marea Caraibilor). A fost locuită de foceeni (sec. Muzee. fabrici textile. Căi ferate: 96 km. Mormîntul lui Petru Rareş (1546). de produse textile (bumbac) şi alimentare. Rafinării de petrol. Creoli (majoritatea). 180 mii loc. XVI–XVII). Putna). . fabrici de ciment. Suceava (com. constructoare de maşini (maşini-unelte. Climă tropicală oceanică. numele vechiului stat în Germania de Nord. Marchează grani a dintre România. Lungime: 144 km. Mănăstírea ~. loc. în 903. Probota. Aeroport. albi. At. al statului Rhode Island. citrice. produc ie de bijuterii. Relief muntos şi de cîmpie litorală. situat în S podişului Mexican. Ucraina şi Republica Moldova. care s-a desprins în 1525 din componen a fostelor posesiuni ale Ordinului teutonic. biserici în stil baroc (sec. loc. A fost desfiin at în 1947. port la Oceanul Atlantic. Prima ctitorie a domnului Ştefan cel Mare. oraş în N-E SUA. fluviu. în jud.83 mil. Izvorăşte de sub vîrful Lăcău (Mun ii Vrancei). materiale de construc ii. 1. Centru industrial şi comercial. alimentară. Pútna Pútna rîu în România. [pu´eebla] oraş în Mexic. [pro´vããs] regiune istorică în S-E Fran ei. Construc ii de automobile. Suprafa a: 9 mii km2. Universitate (1764). Turism. petrochimică. Din 1481 apar ine Fran ei. Denumirea antică: Pyretus . cu capitala Berlin .

situat pe ărmul estuarului Sf. porcine. Arabia Saudită şi Golful Persic. Este divizat în 9 municipalită i. meşteşugărit. specializat în creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. gaze naturale. produse chimice şi alimentare). Lungime: 400 km. Suprafa a: 11. Mai dezvoltat este sectorul zootehnic. A fost capitala Republicii Filipine (1948–1976). sulfuri. Industrie petrolieră şi chimică. X. cocotieri). Monumente arhitectonice (sec. oraş în S-E Canadei. de pielărie. peninsulă în partea de S-V a Golfului Persic. Universită i. Expl. curmale. Navigabil în cursul inferior. Importă materii prime şi semifabricate. Exportă petrol şi produse petroliere. chimice şi de produse alimentare. perle. Institu ii de cercetări marine. textilă. Lauren iu . Pescuit intens. 1. de fosforite (în apropiere). de prelucrare a cauciucului.: ke´bek] Quétta ['kweetaa] Quezon City Quito [keson´siti] [´kito] Raab (Rába) . Export de cereale şi lemn. produse alimentare. Industrie constructoare de maşini (inclusiv şantiere navale). alimentare. Universitate. Se practică recoltarea perlelor. în sec. oraş în Filipine. mijloace de transport. situat în E peninsulei Arabia. Izvorăşte din E mun ilor Anzii Columbieni.: 88 km. Teritoriul ării cuprinde peninsula cu acelaşi nume din Golful Persic . Capitala: Doha . Izvorăşte din Alpii Stiriei . Popula ia: 793 mii loc. capitala Ecuadorului. Climă tropicală aridă. Lungime: 186 km. Universită i. Se cultivă curmali. loc. afluent pe stînga al Amazonului. mei. avînd un relief de podişuri joase calcaroase şi de cîmpii deşertice. fabrici textile.5 mil. oraş situat în mun ii Anzi. Artizanat. al provinciei Belucistan . Teatre.: kwi'bek. Monumente istorice din timpul domina iei spaniole. centrul adm. prelucrătoare a produc iei agricole. Qéna Qingdáo [tsih´dau] Québec [engl. Observator astronomic. Perú şi Brazilia. Limba oficială: araba. al provinciei cu acelaşi nume. porumb. textilă. Státul ~. alimentare. fr.Putumáyo Qátar Qátar rîu în America de Sud. rîu în Europa Centrală. Universitate. chimică (fabrici de chibrituri). Navigabil în cursul inferior. precum şi de cărbune. construc ii navale. 1. confec ii. Meşteşugărit. 286 mii loc. cu oaze rare în zona de litoral. Lă ime max. ovine. Centru industrial (textile. Monumente istorice (sec. Crescătorii de gazele ( oryx . Prelucrarea metalelor. Muzee. fabrici de hîrtie. Ecuador. maşini şi utilaje. la 2 890 m alt. Vegeta ie săracă (curmali. oraş în E Chinei. stat în Asia. Suprafa a: 11 437 km 2. doc. 1. Turism. Centrul cultural al canadienilor de limbă franceză. Căi rutiere: 1 [kéna] oraş în Egipt. At. Lungime: 1580 km.66 mil. peşte.12 mil. între Emiratele Arabe Unite. Tranzit de mărfuri. situat în insula Luzon . pe teritoriul statelor Columbia. Centru comercial. port la Marea Galbenă. Centru industrial: metalurgie. 180 mii loc. pe teritoriul Austriei şi Ungariei. loc. alimentară. ghips. XVII–XIX). păsări). pescuitul în golf. Muzee. 140 mii loc. cocos. afluent pe dreapta al Dunării. loc.4 mii km2. Fabrici textile. prelucrarea lemnului. centrul adm. singura crescătorie de gazele din lume). piscicolă. situat pe fluviul Nil . Sta iune balneară. Mari exploatări de petrol şi gaze naturale (după rezerve situîndu-se pe locul 5 pe glob). oraş în V Pakistanului. textile. Relief predominant de cîmpie (cu dune). XVIII).

Mănăstírea ~. Popula ia: 9. Muzee. de confec ii. de confec ii. max. masiv muntos în Carpa ii Orientali (România). Turism. centrul adm.29 mil. loc. Monument al naturii: Pietrele Doamnei . oraş în partea centrală a statului Chile. Alt. al reg. Culturi agricole: cereale. Prelucrarea lemnului. 17 mii loc. bumbac. Sta iune climaterică. fabrici de prelucrare a tutunului. Sta iune balneară. chimice.). Moschee (1614). Sta iune meteorologică de altitudine. aşezămînt monastic în Republica Moldova. Turism. la E de Tel Aviv-(Jaffa). alimentare. Turism. 522 mii loc. Răciula (rn. Fabrici de carton. XVIII. textile. Suprafa a: 342. Construc ii de maşini. grădişte getică (sec. textilă. Universitate. XIX. Ucraina). cuprins între văile Moldovei şi Bistri ei. port la Oceanul Atlantic. Numeroase monumente romane. Izvorăşte la S de localitatea Serbiceni (reg. Călăraşi). Planta ii de bananieri. cea mai mare insulă în arhipelagul Cook . oraş în V Ucrainei. chimică. Aeroport interna ional. în Pacificul de Sud. sta iuni paleontologice. Rarău ). oraş în S-E SUA. centrul adm. a.Rabát capitala Marocului. Industrie constructoare de maşini şi aparataj electrotehnic. Turism. al districtului omonim. XII–XIV). oraş în N Italiei (Emilia-Romagna). 52 mii loc. Caetan . 136 mii loc. de pielărie şi încăl ăminte.: 1 651 m (vf. Industrie extractivă (petrol. Cernău i. textilă. Turism. afluent pe stînga al Prutului. 194 mii loc. bizantine ş. Rezerva ia forestieră şi ştiin ifică Slătioara . textilă. Datează din sec. XVII şi reconstruită în 1742–1740. Muzee. situat pe rîul Tisa . situat în apropiere de ărmul Mării Adriatice. Prelucrarea metalelor. de produse farmaceutice. Catedrala romano-catolică Sf. la S-E de oraşul Ruse . Monumente. loc. alimentară.1 km2. comună în Republica Moldova (UATSN). Industrie chimică. cărbuni. zinc. Lungime: 68 km. Centru industrial (radiotehnică. (1. Aeroport interna ional. situat pe teritoriul com. cocotieri. IV–III î. al statului Carolina de Nord. alimentare) şi comercial. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Hr. plumb. Capitala: Jaipur . construită în stil baroc est-euro-pean în sec. Libertador . Vestigii arheologice: aşezări tripoliene. alimentară. Universitate. Fondat în 1150. Centru minier (cupru). fabrici textile. de produse alimentare. Muzee. Prelucrarea metalelor. Popula ia: 44 mil.2 mii loc. Biserica Naşterea Maicii Domunlui . Suprafa a: 67. fabrici de sticlărie şi por elanuri. Creşterea animalelor. argint). chiliile şi încăperile auxiliare au fost construite în prima jumătate a sec. Fost tîrg şi centru vamal la trecerea peste Nistru (sec. Monumente arabe (sec. rîu în Republica Moldova. Păşuni întinse în zona alpină. citrice. Tursim.2 mii km 2. Centru adm. 120 mii loc. Racov´ãþ Ráhov Rajasthán [rad…es´than] Raleigh [´rooli] Ramát Gan Rancágua Rar´ãu Rarotónga Ráºcov Ravénna Rázgrad Rãciúla . trestie de zahăr. a materialelor de construc ii. Aeroport.: Avarua . centrul adm. XVI–XVIII). Institu ii de învă ământ. alimentară. stat în N-V Indiei. Arhiepiscopie.Muzee. Universită i. 237 mii loc. oraş în Israel. în conurba ie). oraş în N-E Bulgariei.

oraş în Federa ia Rusă. Biserica Sf. la Valea Albă. Muzeu etnografic. Neam ). maşini-unelte. At. Mari zăcăminte de cărbuni. alimentare). port la Oceanul Atlantic. Suprafa a: 10. 32. chimică. fabrici de produse textile şi alimentare. automobile. Monumente arhitectonice (sec. Rediul Mare (rn. Centru industrial (construc ii de maşini.Rãdãúþi oraş în N-E României (jud. Creşterea animalelor (bovine. alimentare. Rãut Rãzboiéni Rãzéni Reazán Recífe [re´siife] oraş în N-E Braziliei. şampanie). doc. publicist. una dintre cele mai vechi localită i din Basarabia. Expl. fluvial. aparataj electric). Lungime: 286 km. aparatură electronică). Numeroase monumente arhitectonice. pomicultură. XVIII–XIX). Insulele ~. Lungime: 1 640 km. minereuri de fier şi neferoase). În 1476. maşini de calcul. 535 mii loc.: Düsseldorf . max. comună în România (jud. În timpul apelor mari se desparte în două bra e: Atchafalaya şi Old River . Termocentrală. în bazinul Ruhr . Muzee. loc. om politic. oraş în N-E Fran ei. Lacuri de acumulare. XVII–XVIII). Produc ie de cereale. rîu în Republica Moldova. land în V Germaniei. port pe Aisne-Marna . fabrici de ciment. Sta iuni termale. Institu ii de învă ămînt superior. Vechi centru de vinifica ie (vinuri. prelucrarea petrolului. textilă. loc. a avut loc o bătălie a oştirilor moldoveneşti cu turcii. Construc ii de maşini (aeronautice. Dubăsari). Turism. automobile.5 mii loc. clădiri vechi (sec. Academie. aparate electrotehnice). XVII). în provincia istorică Champagne. XVII–XVIII). Red Ríver [red´riv¬ (r)] Regina Charlotte Reims [´rees] Renánia de NordWestfália . Monumente arhitectonice: catedrală (sec. Legumicultură. primul preşedinte al Sfatului ării. Hidrocentrale. mici întreprinderi industriale (confec ii. Centru viticol şi de vinifica ie. Popula ia: 2. pierdută de Ştefan cel Mare. Expl. produse alimentare). În memoria celor căzu i în luptă aici a fost ridicată (1496) o biserică. fabrici de produse chimice. în 1484/1485. Navigabil pe cursul inferior (560 km). afluent pe dreapta al fluviului Mississippi . situat pe valea rîului Oka . ctitorită de marele voievod. Relief predominant de cîmpie. Pescuit. comună în Republica Moldova (rn. membru al Academiei Române (1919). 1202 m). utilaj pentru automobile. Iriga ii. situat pe rîul Topli a . Muzee. 185 mii loc. lîngă Războieni. rutier).5 mii loc. biserici (sec. Aeroport. Important centru industrial: construc ii de maşini (maşini agricole. arhipelag în Oceanul Pacific. Izvorăşte la S-E de com. constructoare de maşini (nave. Universitate. rîu în S SUA. Industrie siderurgică. Centru adm. Popula ia: 17 mil. 2.9 mil. textile.1 mii km2. în conurba ie. Suprafa a: 34. artizanat. forestiere şi de cărbuni. ovine). animator al vie ii publice din Basarabia. Aici s-au născut Ion Incule (1884–1940). Donduşeni). Suceava). de-a lungul coastelor canadiene. Prelucrarea lemnului (mobilă). om politic. chimice. afluent pe dreapta al Nistrului. textile. Teatre. Universitate. miniere (cărbuni. Turism. Nod de comunica ii (feroviar. Ioan Pelivan (1876–1954). la Ustia (rn. Ialoveni). Nicolae (1359–1365). alimentară.3 mii km 2. Relief muntos (alt.

plante aromate. 917 mii loc. Peleaga ). Institu ii de învă ămînt superior. îndeosebi conserve de peşte). material rulant). textile. Expl. Centru adm. ovăz). 15 mii loc. Industrie siderurgică (fontă. Se cultivă trestie de zahăr. Termocentrală. centrul adm. al jud. tutun. utilaj petrolier. Lacuri glaciare (Bucura. Altitudini: 2 509 m (vf. caprele negre. Turism. Aeroport. situat pe malul stîng al Dunării . întreprinderi industriale (ciment. Administrat de Fran a. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. a. oraş în S-V ării.8 mii km2. Vegeta ie: păduri tropicale. Mún ii ~. Universită i. loc. mirodenii). Relief în cea mai mare parte muntos. Popula ia: 685 mii loc. zahăr). Monumente arhitectonice (sec. Le Tampon. în sec. Suprafa a: 19. produse alimentare. alimentară. textilă. Fondat în 874. centrul adm. a pielei (încăl ăminte). păduri de conifere şi de fag. Rezína Ríchmond [´rit¿m¬nd] oraş în E SUA. Căi rutiere: 2 710 km. . de prelucrare a lemnului. Relief muntos şi de cîmpie litorală. situat pe rîul Bîrzava . Fabrici de ciment. doc.8 mil. Pescuit. At. At. de calcare. Creşterea animalelor (bovine.Renánia-Palatinát land în S-V Germaniei. în conurba ie. port la Oceanul Atlantic.: Mainz . ovine). o el. Şantiere navale. Saint-Pierre. Tăul Negru. Industrie constructoare de maşini. Teatre. legume. Suprafa a: 2512 km2. situat pe rîul James. Muzee. Biserica Adormirea Maicii Domnului (1859). Industrii (confec ii. Piscuri: Fournaise (2 366 m). Odesa). 30 mii loc. la 101 km N de Chişinău. la V de lacul Cahul . arbori de cafea. Transporturi auto. 2 484 m (vf. alimentară (vin. Zănoaga ş. chimică. Faună: zimbrul. municipiu în România. 2 500 m (vf. Neiges (3069 m). Muzee.: Saint-Denis. în 1470. Turism. Repara ii navale. al raionului cu acelaşi nume. Port fluvial. calcare). produse alimen-tare). 122 mii loc. Expl. sfeclă de zahăr. Este unul din vechile oraşe ale Moldovei. situat pe malul drept al Nistrului. capitala statului Virginia. Reni Réºiþa Retezát Réunion Réykjavik [´reikjaviik] capitala Islandei. rom. Muzee. constructoare de maşini (turbine. Centru adm. chimică.). XVI. Industria tutunului. alimentară. Popula ia: 3. Alte oraşe: Le Port. Capitală din 1944. Vegeta ie: păşuni alpine. pomi fructiferi. încăl ăminte. miniere (huilă. laminate). Universitate. a. Caraş-Severin . 97 mii loc. minereu de fier. savane. oraş în Ucraina (reg. tutun. Centru bancar şi comercial. reşedin ă a raionului Rezina. doc. Saint-André. Păpuşa ). masiv în V Carpa ilor Meridionali. chimică. Retezat ) ş. vanilie. porumb. textilă. Industrie prelucrătoare de produc ie agricolă (zahăr. textile. [reju´njõ] teritoriu dependent reprezentat de o insulă de origine vulcanică din componen a arhipelagului Mascarene (Oceanul Indian). XVI–XVIII). Se cultivă cereale (secară. oraş în Republica Moldova. manioc. Important nod orohidrografic. Parc na ional. Climă tropicală maritimă.

XIV–XVII). afluent pe stînga al Amazonului. Turism. Teatre. Par ial navigabil (1000 km). Sta iune balneară. alimentară. Vechea denumire: Fiume . chimică. Monumente: catedrală (sec. Suprafa a: 1. Industrie constructoare de maşini (maşini de transport. C onstruc ii moderne.7 mil.Ríga capitala Letoniei. biserici. mangan. cuprinsă între oraşele Cannes (Fran a) şi Spezia (Italia). Lungime: 1 000 km. XIV). palate). Rapallo. golf la Mării Baltice. Pe teritoriul Columbiei se numeşte Guainia . Germaniei şi Olandei. Turism. produc ie de hîrtie. clădiri. minereu de fier. Turism. Navigabil în aval de Presidio. textile. a lemnului. Este legat prin canale cu Dunărea. catedrală (sec. oraş în S-E Braziliei. capitala statului Rio de Janeiro. petrochimie. max. aparataj electronic şi electrotehnic etc. (11 mil. port pe fluviul Daugava . prelucrarea petrolului. Lungime: 3060 km. construc ii de maşini. iriga ii (în cursul inferior). pe teritoriul Argentinei (Patagonia). San Remo. Elba . Cascade (în cursul superior). Sta iune balneară (celebra plajă Copacabana ). produse chimice. port la Oceanul Atlantic. lac în vestul Caucazului. Mare centru industrial: prelucrarea metalelor. Suprafa a: 18 mii km 2. Par ial navigabil. Centru industrial: şantiere navale. vi ă de vie etc. fluviu în V Europei. Imperia etc. Hidrocentrale. Centru financiar interna ional.). Vegeta ie abundentă (măslini. Grădină botanică. Aeroport.: 116 m. bumbac. textile şi alimentare. Lungime: 1 320 km. Nisa. Izvorăşte din Alpii Lepontini (Elve ia) şi se varsă în Marea Nordului. biserici (sec. între Letonia şi Estonia. Por iunea franceză se mai numeşte şi Coasta de Azur . pe teritoriul statelor Columbia şi Brazilia. Aeroport. Monumente arhitectonice (mănăstire. Río Négro Río Négro Ríþa Riviéra [ri´vjeera] . Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. Ronul. în apropiere de vărsarea acestuia în Marea Baltică. Export de cafea. carne. Vestigii romane.: 64 m. oraş în Croa ia. primărie (sec. Turism intens. palate. 167 mii loc. în conurba ie).5 km2. a pielei. la 950 m alt. pe teritoriul Elve iei. Izvorăşte din Preanzii Columbieni. Ad. Hidrocentrale. Între anii 1889 şi 1960 a fost capitala Braziliei. de prelucrare a lemnului. Cascade. max. Celebre sta iuni balneoclimaterice (Cannes. Lungime: 2300 km.). iar cea italiană include Riviera di Ponente şi Riviera de Levante . 5. loc. XIII). Navigabil de la Basel în aval (886 km). denumire a unei păr i a litoralului Mării Mediterane. Universitate. Valoroase monumente vechi: castel. Climă mediteraneană. Import de petrol şi produse petroliere.). Marna. Teatre. Muzee. port la Marea Adriatică. 918 mii loc. Fran ei. Academie de ştiin e. Ad. pe teritoriul Georgiei (Abhazia). XVI). citrice. produse alimentare. Muzee. rîu în America de Sud. Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi şi se varsă în golful Mexic . formînd pe un segment grani a dintre SUA şi Mexic. loc. [´riu´negru] fluviu în America de Sud. Izvorăşte din Anzi şi se varsă în Oceanul Atlantic printr-un estuar. Ríga Rijéka Rin Río de Janéiro Río Gránde fluviu în America de Nord.

Industrii: rafinării de petrol.: 2 191 m (vf. At. At. utilaje mecanice şi optice). Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. la 166 km N-V de Chişinău. păstrăvi. Muzee. Andropov (1984–1989). masiv muntos în Carpa ii Orientali (România). doc. Mún ii Ródnei . Muzee. S-a mai numit: Rîbnaia Sloboda (1504–1779). loc. Climă montană. Alt. al jud. Centru piscicol. 255 mii loc. cu precipita ii abundente. Vegeta. de confec ii.ie: păşuni alpine (în E masivului). 62 mii loc. fabrici de confec ii şi produse alimentare. 119 mii loc. situat pe malul stîng al Nistrului. Rezerva ie ştiin ifică. At. de prelucrare a lemnului (mobilă). a cimentului. 2. [´rakf¬rd] oraş în partea centralnordică a SUA (Illinois). clădiri vechi). Mún ii ~. Centru industrial: construc ii de maşini (nave. Izvorăşte la NV de localitatea Slobodka (reg. textilă. în 1602.: 2 303 m (vf. păduri subalpine. la confluen a cu rîul Rîbni a . doc. Biserici (sec. la 104 km N de Chişinău. doc. lîngă oraşul Rîbni a . prelucrarea lemnului (mobilă. pe fluviul Volga . Odesa. max. Goljam Perelik ). crom. Muzeu.7 mil. pe teritoriul Bulgariei şi Greciei. Fondat în 1834. Universitate. 43 mii loc. Rîbniþa Rîmnicul Sãrát Rîmnicu-Vîlcea Rîºcáni Rockford Ródna Rodópi . chimică. Prelucrarea petrolului (uleiuri. max. oraş în Federa ia Rusă. de confec ii. Teatru. urşi. parafine). 19 mii loc. Institu ii de învă ămînt. Monumente arhitectonice (sec. alimentare. placaje. poligrafie. la N de Moscova. situat pe rîul Copăceanca . Vîlcea. Biserica Adormirea Maicii Domnului (1859). Alt. chibrituri). Turism. Rîbinsk Rîbniþa oraş în Republica Moldova. Lungime: 45 km.Riyádh [rij'aad] capitala Arabiei Saudite. furnire). forestiere. reşedin ă a raionului Rîşcani. Industrie constructoare de maşini (maşini agricole. de pielărie şi încăl ăminte. Centru pomicol şi viticol. cel mai mare oraş al ării. Ucraina). doc. Muzeu. Turism. situat pe rîul Rîmnic . Pietrosul Mare ). XVIII–XIX). Pescuit. Industrii (metalurgică. Zăcăminte: minereuri de plumb. textile. masiv muntos în Peninsula Balcanică. Teatre. 145 mii loc. Parcul Zăvoi . a hîrtiei etc. Hidrocentrală pe malul lacului de acumulare Rîbinsk . Industrie chimică. Buzău). Şcerbakov (1946–1957). alimentară. în 1657. rîu în Ucraina şi Republica Moldova. Monumente istorice şi arhitectonice (biserici. alimentară). Cunoscut din 1071 cu denumirea Ust-Şeksna . XVII). alimentară. strunguri). Expl. strunguri. Vestigii arheologice. petrochimie. Aeroport. afluent pe stînga al Nistrului. în 1574. oraş în Republica Moldova. Institu ii de învă ămînt superior. municipiu în România (jud. centrul adm. 600–700 m). de igarete. situat pe valea Oltului . în 1388. Centru comercial. Faună bogată: cerbi. zinc. At. Turism. Centru comercial. municipiu în România. vi ă de vie (pînă la alt. de confec ii. motoare. fabrici textile. Sta iune meteorologică de altitudine. Culturi agricole: tutun. cocoşi-de-munte. de prelucrare a lemnului (mobilă.

Ródos insulă grecească în Marea Egee. Academie de ştiin e. iar în V Cîmpia de Vest . Popula ia: 83 mii loc. case vechi. max. Serbia şi Muntenegru şi Ungaria. tutun. radiotehnică. de Romulus şi Remus . Mare centru politic. Vegeta ie: păduri de pin.4 mii km2. În interiorul şi exteriorul Carpa ilor se disting mai multe zone colinare şi culmi deluroase: Podişul Someşean. Subcarpa ii Orientali şi Subcarpa ii Moldovei. dealuri. loc. 1 848 m – vf. 2 307 m – vf. Muzee. În S şi S-E se întinde Cîmpia Dunării . devenit capitala provinciei Dacia Malvensis . capitala Italiei şi centrul adm. cu cîmpii acumulative în lungul ărmurilor. Moldoveanul ).4 mil. Universită i. Suprafa a: 238. edificii vechi. Podişul Moldovei. a. fondat pe locul vechii aşezări dacice Malva . Hr. Aeroporturi. Capitala: Bucureşti . Marea Neagră. terme. I î. produc ie a materialelor de construc ii. Dobrosloveni. bazilici. Monumente istorice şi arhitectonice (biserici. Principalul oraş-port: Rodos . hanul Vi i ). măslini. podişuri. caprine. Centru industrial: siderurgie (laminor de evi). edificii publice. construc ii de maşini. . situată în apropierea ărmului Asiei Mici. palate. prelucrarea metalelor. în conurba ie. cîmpii. fabrici chimice. Dunărea form Rómula oraş roman (sec. alcătui i din Mun ii Banatului şi Mun ii Apuseni (alt. Creşterea animalelor (ovine. Relief deluros. Este divizat în 41 de jude e (şi municipiul Bucureşti). Popula ia: 94 mii loc. vi ă de vie. II–III d. Conservator (din 1570). devine capitala Imperiului Roman. Localizat pe teritoriul satului Reşca (com. distrus în mare parte în 1467 şi apoi refăcut de Ştefan cel Mare. statui etc. textile. a fost întemeiat în 753 î. Suprafa a: 1. Podişul (cu mun ii) Dobrogei . loc. Pietrosul). situat la confluen a râului Moldova cu Siretul . inscrip ii ş. Este cea mai mare insulă din arhipelagul Sporadele de Sud . chiparos. terme. Róma Róman municipiu în România (jud. Se cultivă cereale. Potrivit legendei. un sector al marii Cîmpii Panonice .72 mil. Industrie dezvoltată şi diversificată: metalurgie. Cuprinde şi oraşul-stat Vatican . Climă mediteraneană. panteon. bovine). Sta iuni balneoclimaterice. Podişul Transilvaniei. Partea centrală este ocupată de Podişul Transilvaniei .Hr. stejar. comercial. al regiunii Lazio . Hr. textile şi confec ii. 2.4 mii km 2. construc ii de maşini. Vestigii antice.). Neam ). alimentare. 2 544 m – vf. Institu ii de învă ămînt. Edificat pe timpul domniei lui Roman I (1391–1394). Valoroase monumente istorice şi arhitectonice: temple. Teatre. Muzee. înconjurat de masivele muntoase ale Carpa ilor: Carpa ii Orientali (alt. situat între Ucraina. Carpa ii Meridionali (alt. de confec ii. Vestigii arheologice (temple. La vărsarea sa în Marea Neagră. produse alimentare. Republica Moldova. max. Limba oficială: româna. Teritoriul ării este caracterizat prin diverse forme de relief şi zone naturale: mun i. oraş situat pe cursul inferior al fluviului Tibru .). Biblioteci. citrice. max. Popula ia: 22. Carpa ii Occidentali . România). financiar şi cultural. arcuri de triumf. prelucrarea metalelor. Bulgaria. Românía stat în S-E Europei. Industrie cinematografică. În sec. pielărie (încăl ăminte). Curcubăta Mare ) şi Mun ii Poiana Ruscăi .

: r¬u´z¬u] Ross Ross Rostóv pe Don Roºcáni Rótterdam Rouen Roussillon [rusi´jõ] Rub al KhãlÆ . loc. în America de Sud.5 mii loc. 3 277 m). capitala statului Dominica (arhipelagul Antilele Mici ). Cunoscut din sec. Muzee. fabrici textile şi alimentare. engl. prelucrarea petrolului. Muzee. construc ii navale. licheni). mobilă. Culturi legumicole. trădat de boieri. în afară de echipele sta iunilor antarctice de cercetări ştiin ifice. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. situat pe rîul Don . Izvorăşte din mun ii Alpi şi se varsă printr-o deltă în Marea Mediterană. între 500 şi 1000 m. Loara . Lungime: cca 1 200 km. Aeroport. construc ii de maşini. Institu ii financiar-bancare. Mare trafic de mărfuri. la ărmul Antarcticii. alimentare. construc ii de maşini (în special agricole). 590 mii loc. electrotehnică. oastea condusă de Ioan-Vodă cel Viteaz a fost învinsă de otomani. 4 023 m) şi Terror (alt. Rønne Roráima Roseau [rou´zou. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare (uleiuri vegetale).2 mii loc. veche localitate lîngă lacul Cahul (Republica Moldova). Hidrocentrale. Denumirea veche: Charlotte . acoperit de ghe ari. Teatru. la grani a dintre Brazilia. mecanică. Moselle. Centru comercial şi industrial. Aeroport. Turism. materiale de construc ii. de faian ă şi de por elanuri. unde. 15. rafinării de petrol. Ross. situat pe cursul inferior al Senei . Turism. cel mai înalt masiv din Podişul Guyanei . Hr. oraş în Federa ia Rusă. Climă aspră. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. încăl ăminte. pe teritoriul Elve iei şi Fran ei. a fost ucis de turci. Relief muntos. pustiu în S-E peninsulei Arabia . max. Aeroport. Expl. produse alimentare. Viticultură. XIII–XVI).: 2 972 m. Ad. C. cetate etc. biserici (sec. fabrici textile (cu vechi tradi ii). Administrat de Noua Zeelandă. Centru comercial. forestiere şi de minereu de fier. Cîmpie cu alt. Port pentru mărfuri de tranzit. Siderurgie. provincie istorică în S Fran ei (Pirineii Orientali). Teatre. Aeroport. Port fluvialmaritim. 730 000 km2. Lă ime: pînă la 500 km. Ceramică. Monumente arhitectonice. mare în Oceanul Pacific. Vegeta ie de pustiu. Universitate.: 2 810 m. Descoperită în 1841 de J. Fără popula ie stabilă. Centru industrial: metalurgie. Márea ~. Aeroport. Alt. Vînătoare. la 30 km de Marea Nordului. Vegeta ie extrem de săracă (muşchi. teritoriu insular dependent în Antarctica. 1 mil. Întreprinderi de prelucrare a materiei prime. Muzee. [´rœn¬] oraş în Danemarca. palate. oraş în S-V Olandei. 16. Expl. XIV–XVII). Cuprinde sectoare din continent şi insula Ross. Navigabil. petroliere. Guyana şi Venezuela. situat în delta Rinului. [rw´¾] oraş în N-V Fran ei (Normandia). Climă tropicală. cu vulcanii activi Erebus (alt. V d. în insula Bornholm.Ron fluviu în V Europei. chimice. Creşterea animalelor (cămile). max. Şlefuirea diamantelor. confec ii. Şantiere navale. Aici voievodul. Celebre monumente de arhitectură: Catedrala Notre-Dame (sec. Suprafa a: 650 mii km2. Teatre. Este legat prin canale de Rin. Suprafa a: 960 mii km 2. 106 mii loc. în 1574.

La alt. alimentare. Cecenia (Groznîi).. . marea Kara. 6 inuturi. Muzee. oraş în N Bulgariei. VII–V şi IV–III î. II–III d. o regiune autonomă. Institu ii de învă ământ. Universită i. Teatre. Altai (Gorno-Altaisk). Mari (Ioşkar-Ola). Treime . stat în Europa Orientală şi Asia Septentrională. Denumirea veche: Rusciuc . Daghestan (Mahacikala). Bureatia (Ulan-Ude). Este învecinată cu Belarus. Suprafa a: 17 075 mil.Rúdi Mănăstirea ~. construită în stil vechi moldovenesc (1777). Komi (Sîktîvkar). China. 10 districte autonome. Biserica Sf. reprezentînd o fortifica ie de pămînt inelară din sec. ştiin ifice şi de cultură. Letonia.Hr. Mordovia (Saransk). Are ieşire la Marea Baltică. constructoare de maşini. Başkiria (Ufa). Ruhr Rúse Rúsia Rusidáva Ruwenzóri [ruw¬n´zori] castru şi aşezare civică romană din sec. XV. chimică etc. Parcul Na ional Albert. Suprafa a: 6. Acoperit cu zăpezi persistente şi ghe ari la alt. situat la ărmurile Oceanului Arctic (marea Barents. la grani a dintre Republica Democrată Congo şi Uganda. marea Ohotsk. Estonia. mănăstire în Republica Moldova. Localitate at. maşini agricole). Osetia de Nord (Vladikavkaz). joase – păduri tropicale şi montane ecuatoriale (pe versan ii vestici). Marea Siberiei de Est. Complex de monumente arheologice: Grădiştea . feroviare. în sec. Alt. mecanică. savane şi păduri rare (pe versan ii estici). siderurgică. Lituania. Kabardino-Balkaria (Nalcik). electrotehnică.. ale căror urme au fost descoperite la S de municipiul Drăgăşani din România (jud. situat în bazinul rîurilor Ruhr . Republicile autonome (şi capitalele lor): Karelia (Petrozavodsk). marea Laptev. Azerbaidjan. Karaceae-vo-Cerkesia (Cerkassk). Kazahstan. masiv muntos în E Africii. aşezări getice din sec. Include 20 de republici autonome. Iakutia (Iakutsk). Farfuria Turcească .: 5 119 m (vf. marea Ciukotsk) şi Oceanul Pacific (marea Bering. Federa ia Rusă . Hakasia (Abakan). Construc ii de maşini (navale. Tătaria (Kazan). [´ruur] bazin carbonifer în Germania (cel mai mare din Europa Occidentală). SanktPetersburg). cocsochimică. Georgia. Ucraina şi Polonia. Aeroport. fabrici de pielărie. max. Hr. Tuva (Kîzîl). textile. Industrie puternic dezvoltată: extractivă. Soroca). de peste 4 600 m. doc. rafinării de petrol. Udmurtia (Ijevsk). 2 oraşe de rang federal (Moscova. situată în apropierea comunei Rudi (rn. Norvegia. port la Dunăre. 49 de regiuni. Ciuvaşia (Ceboksarî). Mongolia. Stanley ). Centru comercial. Kalmîkia (Elista).2 mii km2. Marea Caspică şi Marea Neagră. Emscher şi Lippe . Marea Japoniei). Inguşetia (Nazran). Finlanda. Vîlcea). X–XIII. Parcuri. 193 mii loc.

Creşterea animalelor extensivă (bovine. pînă la 50 m. Relief predominant muntos. 370 mii loc. centrul adm. echipamente de transport. rîu în Europa Occidentală. arhipelag în Marea Baltică. afluent pe dreapta al Mosellei . Climă ecuatorială musonică. Odesa). de cărbuni. Popula ia: 1. sorg. leoparzi. Faună: lei. Alt. constituit din 73 de insule. trestie de zahăr. Turism. Ryûkyû Saale Saar Sáaremaa Sába Sáca Sacraménto Sahalín . Port fluvial. Există planta ii de ceai. gaze naturale). arhipelag japonez în V Oceanului Pacific. Pescuit. Importă maşini şi utilaje industriale. aur. Se cultivă bata i. Par ial navigabil (120 km). Industrie extractivă (minereuri de staniu. Sta iuni balneoclimaterice. Exportă ceai. Gisenyi . textilă. Suprafa a: 13 km2. Industrie constructoare de maşini. Saar .4 mil. Cimişlia). oraş în V SUA. rîu în Republica Moldova şi Ucraina (reg. situată între Strîmtoarea Tătară . Vegeta ie: păduri tropicale. petrol. Lungime: 246 km. Izvorăşte la N de com. al statului California . Expl. Pia ă de legume şi fructe. Suprafa a: 2250 km2. alimentară (conserve. Creşterea animalelor. textilă. wolfram. produse alimentare. fasole. Admis în ONU la 18 septembrie 1962. apar ine Estoniei. Popula ia: 40 mii loc. Planta ii de bumbac. zadă. învecinat cu Uganda. grîu. Parcuri na ionale. loc. Lungime: 427 km. Alte oraşe: Butare. de ciment. Aeroport. Par ial navigabil (175 km). arbori de cafea. Este organizat în 11 prefecturi. vite. Muzeu de artă. Vegeta ie de savană. stat în Africa Centrală. Centru adm. brad. de pielărie. Administrată de Olanda. Popula ia: 8160 000 loc.Rwánda República ~. Suprafa a: 87. 4 507 m – Muntele Karisimbi ). porcine). afluent pe dreapta al rîului Ceaga . Relief în general deluros. cartofi. între Kyûshû şi Taiwan. Climă musonică. Vegeta ie: molid. Climă subtropicală (în N) şi tropicală (în S). Popula ia: 1000 loc. afluent pe stînga al Elbei. insulă de origine vulcanică în Arhipelagul Antilelor Mici (Marea Caraibilor). Tanzania. Burundi şi Republica Democrată Congo. Suprafa a: 26 338 km 2. banane ş. înşirate pe 1 200 km. cafea. pe teritoriul Fran ei şi Germaniei.: Naha (în insula Okinawa ). 1500–2000 m) dominat de mun i vulcanici (alt. Căi rutiere: 13 173 km. manioc. de materiale de construc ii. Capitala: Kigali . combustibili. alimentară. insulă în Oceanul Pacific. Suprafa a: 2. bata i. max. zebre. piei. Izvorăşte din mun ii Fichtel .7 mii km 2. ananas. Izvorăşte din masivul Donon . Ruhengeri. [´zaal¬] [zaa¬r] rîu în E Germaniei. păduri pe teritorii restrânse. Relief de podiş înalt (alt. Batîr (rn. Terase litorale. rinoceri. culturi de orez.1 mii km2. Turism.: Kingisepp . situat pe fluviul cu acelaşi nume. Frontiera de V trece prin apele lacului Kivu . ară agrară slab dezvoltată (antrenează 80% din popula ia activă). strîmtoarea La Pérouse şi marea Ohotsk . Administrată de Federa ia Rusă. Oraş pr. minereuri. porumb. trestie de zahăr. a. ovine. străbate reg. Lungime: 52 km. zahăr). tutun. Pescuit. beriliu.

ocupînd aproape în întregime partea de N a Africii. Muzee. Iriga ii. Universitate. Turism. sistem muntos în Asia. fluviu în partea de N-V a Turciei.8 mii loc. gaze naturale. minereu de fier. Treime (1812–1821) şi Adormirea Maicii Domnului (1863). Turism. Expl. alimentară. uraniu. molid. Faună săracă (specii rare: antilope. masiv muntos. 2112 m) leagă Italia cu Elve ia prin strîmtoarea Saint-Gothard. Centru industrial: construc ii de maşini (automobile. de cărbuni. pe teritoriul Federa iei Ruse. 202 mii loc. Suprafa a: 266 mii km 2. Lungime: 825 km. bovinelor. Sta iune balneoclimaterică. oraş în insula Antigua. centrul adm. Suprafa a: 8.: ElAaiún /Lâayoun . Industrie de pielărie. Hidrocentrală. gazele. Relief muntos în centru şi în N. Universitate. Relief colinar deşertic.9 km). km 2. Izvorăşte lîngă com. Turism. situat în Alpii Leopontini (Elve ia). utilaje de cale ferată etc. Rezina). Rîuri principale: Nilul şi Nigerul .Sahára cel mai mare deşert de pe glob. max. Nisipurile ocupă 17% din suprafa ă. de confec ii etc. Monumente. Monumente arhitectonice. fabrici de produse alimentare (morărit. tunel rutier (16. Construc ii de maşini. textile. al statului Minnesota. care cuprind în interior depresiunile Tuvinsk şi Minusinsk . Centru adm. Mănăstirea ~. complex monastic în Republica Moldova. Prelucrarea peştelui. [sete'tjen] oraş în S-E Fran ei (Lyonnais). Saharna (rn. Popula ia: 240. Baimaclia (rn.). rîu în Republica Moldova. Universitate. Păstorit nomad. Aeroport. As-Smava . poligrafie. Climă continentală rece. Sahára Occidentálã Sahárna Saián Saint-Étienne Saint George’s [s¬nt'd…ood…] Saint-Gothárd [sego'taar] Saint John’s [sent´d3onz] Saint Paul [sent´pool] Sakárya Salamánca Sálcia Máre . Din acest masiv izvorăsc fluviile Rin şi Ron. oraş în Spania. prelucrarea metalelor. Rotondo ). rom). port la Marea Caraibilor. Relief glaciar. bisericile Sf. în conurba ie). afluent al fluviului Duero . caprinelor. situat în Masivul Central . Alte oraşe: Dakhla . teritoriu în N-V Africii. max. (300 mii loc. pe litoral moderată. port la Marea Caraibilor. de la Oceanul Atlantic la Marea Roşie. capitala statului Antigua şi Barbuda.. zadă etc. conserve de carne). chimică. Industrii (alimentară. Administrat de Maroc şi Mauritania. minereu de fier. Tunel feroviar (15 km). Constă din schitul rupestru Buna-Vestire (sec.). Climă tropicală aridă. 38 mii loc. sare marină. Format din două lan uri muntoase. Vegeta ie: păduri de cedru siberian.5 mil. Zăcăminte: petrol. situat pe rîul Tormes . port pe fluviul Mississippi. fosfa i. hiene. Produse petroliere. pe litoral cîmpii joase cu dune de nisip. 353 mii loc. textilă. Vegeta ie săracă de pustiu. Lungime: 53 km. pe teritoriul com. Exploatări de fosfa i.: 3 491 m.: 3196 m (vf. Cantemir). Vegeta ie xerofită. O autostradă (la alt. Alt. alimentare (zahăr. Climă tropicală deşertică. cu podişuri pietroase şi nisipoase. capitala statului Grenada. Izvorăşte din Podişul Anatoliei şi se varsă în Marea Neagră. reptile). Muzee. Universitate. creşterea ovinelor. oraş în N SUA. 273 mii loc. XIII–XIV). afluent de dreapta al Ialpugului . între izvoarele fluviului Obi şi lacul Baical . Muzee. Alt. Aeroport interna ional. Centru comercial (produse agricole). 32 mii loc.

cu cîmpii litorale înguste. fabrici de încăl ăminte. alimentare. oraş în S Italiei (Campania). Teatre. textilă. 2 mil. Teatre. palate (sec. port la Oceanul Atlantic. oraş în E Braziliei. Pescuit intens. în Polinezia. Industrii: şantiere navale. Fortifica ii (sec. textilă. Export de cacao. loc. format de un grup din 7 insule vulcanice şi coraligene. biserici (sec. Muzee. Salérno Saloníc (Salónic) Salvadór Sálzburg [´zaltsburg] oraş în N-V Austriei. Industrie a hîrtiei. Tîrguri anuale de mostre. Universitate. de confec ii. XI–XVI). situat pe rîul Willamette . alimentară. Muzee. chimică. teritoriu insular în partea central-vestică a Oceanului Pacific. centrul adm. XVII). Cunoscut printr-o şcoală de medicină încă din sec. Suprafa a: 197 km2. situate în E arhipelagului Samoa . Suprafa a: 3 mii km 2. situat pe valea rîului Zeravşan . al landului cu acelaşi nume. (740 mii loc. Sta iune balneară. Universitate. tutun. XVIII). Muzeu. situat pe rîul Salzach . oraş în N Greciei (Macedonia). centrul adm. centrul adm. Industrie metalurgică. medrese etc. Centru adm. catedrală (sec. Construc ii de maşini (ascensoare. textile. Universitate. Pe teritoriul de V al arhipelagului. Climă subecuatorială şi tropicală umedă. în conurba ie). întreprinderi ale industriei uşoare (covoare.: Pago Pago . al statului Bahia . Monumente: moschee. XVI–XVIII). Muzee (Casa Mozart). biserici (sec. mormîntul lui Timur Lenk. Muzee. de prelucrare a lemnului. constructoare de maşini. XVII–XVIII). Centru industrial: şantiere navale. Relief colinar. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Relief în general muntos. oraş în E Uzbekistanului. port la Marea Egee. de diamante. Samarkánd Samóa (Samoá) Samóa Americanã . Centru comercial (pia ă agricolă).Salem [´seil¬m] oraş în N-V SUA. Teatre. în 1962. frigidere. gaze naturale. Expl. Vegeta ie: păduri tropicale. 378 mii loc. confec ii) şi alimentare. XVI). al statului Oregon . port la Marea Tireniană. Muzee. Administrat de SUA. taro. Turism. situat la vărsarea fluviului Varder în golful Salonic . Industrie constructoare de maşini. Monumente arhitectonice romane şi bizantine. iar pe cel de E – teritoriul dependent Samoa Americană . Popula ia: 65 mii loc. manioc. XII–XIII. Universitate. format din 16 insule vulcanice. alimentară. jambu. s-a constituit statul Samoa de Vest . cafea. arhipelag în Oceanul Pacific. Aeroport. construc ii de maşini. Aeroport. Universitate şi alte institu ii de învă ământ. aparate cinematografice). diamante etc. 154 mii loc. petrol. a instrumentelor muzicale. zahăr. 108 mii loc. Vegeta ie bogată şi variată. bananieri. alimentară. 397 mii loc. esături. Climă tropicală oceanică. Monumente: fortărea ă (sec. prelucrarea lemnului (mobilă). Universitate (1842). Culturi agricole: cocotieri. citrice. televizoare. 144 mii loc. Aeroport.

alimentare. Este organizat în 11 districte. foci. cîmpii litorale joase şi plane. mici rîuri cu izvoare în mun i. oraş în America Centrală. Exportă copră. Lipsit de popula ie permanentă. trestie de zahăr. întreprinderi poligrafice.Samóa (Samóa de Vest) Státul Independént ~. Turism. în conurba ie). în conurba ie. turismul. cu relief în mare parte muntos. nave etc. 500 mii loc. Mici întreprinderi de pielărie. San Francísco San José San Juán [san´hwan] San Juán [san´hwan] . Vegeta ie bogată: păduri de palmieri. oraş situat într-un podiş. textile. fortărea ă (sec. cu precipita ii abundente şi temperaturi moderate. chimice. Aeroport. al insulei Puerto Rico . Pe alocuri se întîlnesc podişuri deluroase. (900 mii loc. Upolu (alt. Mauga). Apolime. Limbi oficiale: samoana. Catedrală (sec. în întregime acoperit cu un strat gros de ghea ă. Faună bogată (pinguini. stat insular în S-V Oceanului Pacific. în Polinezia. 936 mii loc. Export de zahăr. în conurba ie). textile. cacao. oraş în V SUA (California). construc ii de maşini (aparatură. Universitate. păşuni (2%). Capitală din 1918. XVI–XVII). vf. Monumente: catedrală (sec. engleza. leoparzi de mare). loc. Muzeu. Întreprinderi meşteşugăreşti. fabrici ale industriei uşoare şi alimentare. 1100 m. 927 mii loc. Suprafa a: 2 842 km2. Ínsulele ~. max. Fondat în 1736. Academie de ştiin e. Este dezvoltată industria de tip artizanal. Se practică creşterea animalelor (bovine. Muzee. Administrat de Marea Britanie. Principalele ramuri economice: agricultura. Meşteşugărit. industria forestieră şi de prelucrare a produselor agricole. banane.). Climă tropicală. Popula ia: 179 mii loc. Aeroport. rom). nuci de cocos. situată într-o zonă muntoasă. XVIII).5 mii loc. oraş în S SUA (Texas). alimentare. fluviu în America Centrală. Fondat în 1776. tutun etc. max. (3. vf. arbori de pîine (50% din suprafa ă). 1858 m. cabaline) şi pescuitul. Centru comercial. Lungime: 225 km. centrul adm. pe teritoriul statului Nicaragua. Aeroporturi. situate la S-E de Georgia de Sud. port la Oceanul Atlantic. 43. Se cultivă taro. Fabrici ale industriei uşoare şi alimentare (zahăr. Suprafa a: 311 km2. XVII–XVIII). situat la cca 3 000 km N-E de Noua Zeelandă. Rafinării de petrol. [san ho´se] capitala Republicii Costa Rica. la 2 400 m alt. Ocupă 9 insule de origine vulcanică. Centru comercial.25 mil. Centru industrial: rafinării de petrol. Izvorăşte din lacul Nicaragua şi se varsă în Marea Caraibilor. Moschee. port la golful cu acelaşi nume. Aeroport interna ional. Sta iune climaterică. şi utilaje electronice. 725 mii loc. porcine. Manono. Relief stîncos. taro. cacao. Turism. Fito). Capitala: Apia. Climă subpolară. la 1 169 m alt. Universită i. din care 4 locuite: Savaii (alt. Capitală din 1821. lemn Sánaa San António Sandwích de Sud capitala Republicii Arabe Yemen. constituit din 11 insule vulcanice. Universită i. Aeroport. cafea. Marchează un segment al grani ei dintre Nicaragua şi Costa Rica. Universitate. teritoriu insular în S Oceanului Atlantic.

port pe Neva. alimentară.2 mil. Monumente arhitectonice. Industrie constructoare de maşini. Borgo Maggiore. cauciuc. Suprafa a: 60. roci de construc ie. Capitală din 1821. Sankt-Pétersburg San Maríno San Maríno República ~. alimentare (conserve de fructe). 5 mii loc. Centru comercial (pentru produse agricole). alimentară. cu relief de coline argiloase şi calcaroase. Artizanat. XIII–XVI). măslini. de confec ii. loc. agricultură. Principalele culturi: cereale (grîu. Universită i. 195 mii loc. Devine stat independent în 1263. XII–XIII). Popula ia cca 6 mii loc. Fondat în 1524. Muzeu. emisiuni de timbre poştale. 5. Port la Marea Mediterană. textile. porumb). capitala Republicii San Marino. Include 9 districte comunale (castelli). 174 mii loc. utilaje şi aparate electrotehnice şi radioelectronice etc. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Aeroport. Turism. Teritoriul ării reprezintă un sector al Apeninilor Nordici . cuprins în interiorul Italiei. a cimentului. textilă.). oraş în Cuba. Leningrad (1924–1991). por elanuri. textilă. Numeroase monumente istorice şi arhitectonice. Vestită sta iune balneară. Exportă vin. majolică. Muzee. Popula ia: 27 mii loc. a pieilor. Mare centru industrial: construc ii de maşini grele. Denumiri anterioare: Sankt Petersburg (1703–1914). porcine). oraş în N-V Federa iei Ruse. vi ă de vie. al cantonului cu acelaşi nume. Monumente: catedrală (sec. chimică. Turism. lemn.Sankt Gállen [zahkt´gal¬n] oraş în N-E Elve iei. alimentară.57 km 2. San Rémo San Salvadór San Sebastián Sánta Clára Sánta Cruz [´sænt¬ ´kruuz] . Universită i. 1 mil. mobilă. pe Riviera . Industrie textilă. Construc ii de maşini. marmură). a hîrtiei. Florentino Domagnano . carne. centrul adm. Monumente: fortifica ii (sec. Muzee. Climă mediteraneană. biserici. Muzee. Limba oficială: italiana. centrul adm. orz. Fondat în 1689. industrie chimică. Din 1862 – protectorat al Italiei. Petrograd (1914–1924). fabrici textile (bumbac). Vegeta ie constituită în mare parte de păduri. metalurgie. Centru comercial (pentru cereale. Muzeul Rus etc. Capitala: San Marino . Fondat în 1703 de Petru cel Mare. dominat de Monte Titano (alt. al provinciei Villa Clara . între provinciile Forli şi Pesaro-Urbino. Muzee: Ermitaj. Componentele de bază ale economiei: turism (2/3 din venitul ării). Universitate. citrice. stat în S Europei. max. Sta iune balneară. Se practică artizanatul (obiecte din metal. alimentare. alimentare. astăzi fiind recunoscut ca cea mai veche republică din lume. a tutunului. Administrat de statul Solomon. tutun). Festival anual de muzică uşoară. capitala statului El Salvador. Creşterea animalelor pentru carne şi lapte (bovine. Alte oraşe: Serravalle. la S-V de Genova. în conurba ie. fabrici de produse chimice. Nod feroviar. [san sevasti´an] oraş în N Spaniei. produs oraş în N Italiei (Liguria). pielărie. 60 mii loc. Muzeu. poligrafie. Mănăstire fondată în 301. sticlă. situată la poalele vulcanului cu acelaşi nume. Mănăstire (sec. esături din lînă. Prelucrarea lemnului. Metrou. exploatări de cărbune. Aeroport interna ional. Numeroase cutremure. loc. Institu ii de cercetări ştiin ifice. arhipelag de origine vulcanică în Oceanul Pacific (Melanezia). 76 mii loc. A fost întemeiat în jurul oraşului San Marino în anul 301. în ara bascilor. piatră pentru construc ii. Func ionează întreprinderi de ciment. port la golful Biskaya (Oceanul Atlantic). 738 m). textile. XVI). Suprafa a: 938 km 2. Capitala Rusiei între 1712 şi 1918.

caprine. Monumente arhitectonice: catedrală. Faună: reptile. loc. oraş în S-E Braziliei. Universită i. rom. Suprafa a: 747 km 2. băuturi alcoolice). rafinării de petrol. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. de confec ii. cea mai mare insulă din arhipelagul Azore (Portugalia). Principala ramură a economiei o constituie agricultura. Izvoare termale şi minerale. alimentare.Santiágo (Santiágo de Chile) capitala statului Chile. întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. XVI. din care cele mai mari sunt Săo Tomé şi Príncipe. Şantiere navale. República Democrátică ~. 365 mii loc. (18. XVI). mătase). conserve). rîu în Fran a. chimice. Sena. de cherestea. materiale de construc ii. Este divizat în 2 dis-tricte. Din teritoriul ării fac parte cîteva insule de origine vulcanică. Comunică prin canale cu Rinul. Universită i. Aeroport interna ional. Moselle. Teatre. Climă ecuatorială. maimu e. . Cresc bovine. uleiuri vegetale.5 mil. clădiri în stil colonial spaniol. Lungime: 480 km. Aici au avut loc Jocurile Olimpice din 1972. Prelucrarea lemnului. de fabricare a hîrtiei. ciocolată. Popula ia: 150 mii loc. Se practică pescuitul. XVI–XVII). în conurba ie). Capitala: Săo Tomé. întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. port la Marea Caraibilor. Universitate. Sporturi de iarnă. loc. Vegeta ie forestieră bogată. Universitate. 1. Muzee. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. păsări exotice. biserici (sec. biserici. alimentare. de 2 024 m şi sub 1 000 m). lînă. Aeroport interna ional. Important centru industrial: construc ii de maşini (maşini agricole. a. de cafea. cu mormîntul lui Cristofor Columb). bananieri. alimentare. Muzee. 6 mil. Ramuri industriale: construc ii de maşini. textile (bumbac. plante leguminoase. textile. întreprinderi ale industriei uşoare (textile. afluent al Ronului . întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare (zahăr. porcine. Aeroport. bere). Industria este reprezentată de mici întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. de produse chimice.67 mil. Par ial navigabil (de la vărsare). Se cultivă porumb. conserve. Popula ia: 175 mii loc. port la Marea Caraibilor. Relief în general muntos (respectiv cu altitudini max. copră. oraş în S-E Cubei. ovine. situat la cca 300 km de ărmul vestic al Africii. Limba oficială: portugheza. Exportă cacao (ocupă unul dintre primele locuri pe glob). în conurba ie.2 mil. Teatre. Sta iune balneară. Pia ă mondială a cafelei. Turism. Centru comercial. capitala statului Săo Paulo. de transport). manioc. 9. 2. stat insular în Oceanul Atlantic (Golful Guineii). Construc ii de maşini (nave). textile. Aeroporturi. capitala Republicii Dominicane. Universitate. Există planta ii de arbori de cacao. de prelucrare a tutunului. cocotieri. situată la poalele Anzilor. metalurgie (aluminiu). Izvorăşte din mun ii Faucilles (Lorena). Fondat în 1554. Muzee. loc. Citrice. Muzee. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare (zahăr. loc. cafea. Suprafa a: 1000 km2. esături) şi alimentare (morărit. meşteşugurile. Loara ş.13 mil. Impor Santiágo de Cúba Sánto Domíngo São Miguel [s¬u mi´gel] Saône [´soon] São Páulo [s˜¬u´paulu] São Tomé ºi Príncipe Sápporo oraş în N Japoniei (Hokkaidô).

sare etc. a hîrtiei. vi ă de vie. Zonă etnografică: ara Oaşului . fabrici de covoare. XVI–XVII). loc. Universitate. Popula ia: cca 6 mil. pomi fructiferi. localitate în România (jud. XVII) ş. Monumente istorice şi arhitectonice: palate (sec. Culturi: cereale. Navigabil pe 600 km. oraş întemeiat de romani (108–110). material feroviar. minereuri de plumb şi zinc. Resurse: petrol. gaze naturale. centrul politic. Sardínia Sargásselor Sarmizegetúsa Sátu-Máre Sáva Savánnah Saxónia Saxónia Inferioarã .4 mii km2. Expl. I d. Hidrocentrale. Turism.a. Muzee. de podiş în V şi de cîmpie în S-V. vagoane. Popula ia: 396 mii loc. porcine). Vestigii arheologice.: Satu-Mare . Aeroport.). Monumente istorice şi ahitectonice. aur. Creşterea animalelor (bovine. Construc ii de maşini (automobile. utilaje). Centru adm. Oraş pr. legume. Rezerva ii naturale. Este bogată în peşte. Turism. land în N-V Germaniei. Aici au fost descoperite ruinele principalei aşezări dacice din Mun ii Orăştiei. militar şi religios al statului dac (sec. Popula ia: 7. rîu în S Europei. jude în N-V României. Creşterea animalelor (bovine. miniere (argint. Suprafa a: 24 mii km 2. de produse textile şi alimentare. km2. Suprafa a: 8.). catedrală (sec. porcine). constructoare de maşini. Centru comercial (vinuri.50 mil. a tutunului. 615 mii loc.: Cagliari . cereale). Zăcăminte: cărbuni. vi ă de vie. 448 mii loc. afluent pe dreapta al Dunării. sfeclă de zahăr. automobile). Hidrocentrale. Turism. citrice. Hunedoara).Hr. fier). [s¬'vœn¬] fluviu în E şi S-E SUA. caprine. de dealuri premontane (în S-E) şi muntos (în N-E). situat pe fluviul Ebru . Muzee. Suprafa a: 6–7 mil.5 mii km2. textilă etc. Climă mediteraneană secetoasă. Industrie metalurgică. andezit. Lungime: 945 km. prelucrarea lemnului şi a plutei. Se cultivă cereale. creşterea animalelor.Saragósa [qara´goqa] oraş în N-E Spaniei (Aragón). alimentare. alimentară. bazilică (sec. Saale şi al fluviului Elba .65 mii loc. situată în N-E Arhipelagului Antilelor . Artizanat. plumb. XI. alimentară. Sarájevo capitala statului Bosnia şi Her egovina. forestieră. denumit Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa . Izvorăşte din mun ii Apalaşi şi se varsă în Oceanul Atlantic. Industrii (constructoare de maşini. metalurgică. măslini. economic. Croa ia. Aeroport. zinc. textilă. sfeclă de zahăr. petrochimică. Relief muntos în E. plumb. Industrie extractivă. Agricultură: cereale. Suprafa a: 47. Universitate. Mari cantită i de alge sargassacee (de aici şi denumirea mării). Centru industrial: construc ii de maşini (maşini-unel-te. textilă. în bazinul rîurilor Spree Mulde.: Hanovra . Relief de cîmpie. insulă în bazinul vestic al Mării Mediterane. Popula ia: 1. fabrici de produse chimice. Lungime: 725 km. pe teritoriul statelor Serbia şi Munte-negru. Relief muntos. Centru adm. textile. zinc. Navigabil. betonite. loc. XII–XVI). Construc ii de maşini (avioane. Suprafa a: 4. argint. de prelucrare a lemnului. ovine. mare în Oceanul Atlantic. Zăcăminte: minereuri de fier. Izvorăşte din Alpii Julieni. regiune istorică în E Germaniei. ovine. aparatură electrotehnică). Márea ~.4 mii km 2. Slovenia. troleibuze.

35 mii loc. Se produc ceasuri de mare precizie. At. cupru. fabrici de produse chimice. Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime. Monumente istorice şi arhitectonice medievale (fortifica ii. cărbune brun. textile. Industrie extractivă. vi ă de vie.: Edinburgh . Suprafa a: 78. centrul adm. rîu în Republica Moldova şi Ucraina. Relief muntos în S-V. porumb. Suedia şi Finlanda (par ial). zone de cîmpie. Universită i (1861. Popula ia: 263 mii loc. Semeníc Semipalátinsk . Marea Nordului. Lungime: 59 km. rîu în Republica Moldova. Marea Norvegiei şi Oceanul Arctic. Relief constituit din mun i (în N-V) şi din zone joase (în S-E).Sãláj jude în N-V României. max. parte din teritoriul Marii Britanii.: Zalău . cartofi. port la Oceanul Pacific. (2. M. Pescuit. cuprinsă între Marea Baltică. Izvorăşte din apropierea localită ii SărataMereşeni (rn. între valea Nerei şi culoarul Timiş-Cerna. Muzee. situată în N insulei britanice. orz. alimentare (conserve. Popula ia: 5. textilă şi de confec ii. în conurba ie). Este cea mai mare peninsulă din Europa: cca 800 mii km 2. Pe teritoriul peninsulei sunt situate statele Norvegia. tundră (în N). doc. Nod feroviar. Centru vamal de frontieră. catedrală. Brezoaia (rn. Vestigii arheologice. port pe rîul Irtîş . Şantiere navale. produse textile şi de confec ii. afluent pe stânga al Cogîlnicului. porcine. Hînceşti). întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Muzee. Legumicultură. bovinelor. Climă temperat-oceanică. separată de Anglia prin mun ii Cheviot .: 1 445 m. Turism. Hidrocentrală. siderurgie. loc. Se cultivă grîu. cartofi. 350 mii loc. Suprafa a: 3. Şantiere navale. metalurgică. Mún ii Semenícului. ovine. de confec ii şi alimentare. [¿aaf´hauz¬n] oraş în N Elve iei. Ungheni). Construc ii de maşini. Centru adm. plumb. Lungime: 54 km.6 mil. situat pe fluviul Rin . Teatre. lactate). Centru adm. sfeclă de zahăr. Climă temperată. Sãráta Sãráta Scandinávia Schaffháusen Schinoása Scóþia Sculéni Seattle [sii´ætl] comună în Republica Moldova (rn. Turism. oraş în N-V SUA (Washington). Izvorăşte din apropierea com. Izvorăşte la N de com. materiale de construc ie.85 mii km 2. oraş în Kazahstan.13 mil. Zăcăminte: lignit. minereuri de fier. Se cresc bovine. alabastru. podişul Småland (în S). pajişti pe înăl imi. Pomicultură. peninsulă în N-E Europei. de podiş deluros şi cîmpii în rest. 517 mii loc. ghips. Versan i împăduri i. Lungime: 75 km. Nod feroviar. Dostoevski". construc ii de maşini (în aeronautică). avînd orientarea de la N la S. Centru agricol. Lipoveni (rn. Zăcăminte: cărbuni. plante tehnice. Muzee. primărie). masiv muntos în Carpa ii Occi-dentali (Mun ii Banatului). Aeroport. andezit. Turism. Pescuit. Lacuri glaciare şi tectonice.8 mii km2. Pod peste Prut. Vegeta ie: păduri de conifere. 1892). rîu în Republica Moldova. afluent pe stânga al Prutului. prelucrarea lemnului. Alt. Cimişlia). alimentară. în 1437 (Şendreni ). Creşterea ovinelor. Casa memorială "F. Locuri istorice (cîmpul de luptă de la Guruslău ). Relief: mun ii Alpii Scandinavici (în V). Cetate (1776). prelucrarea metalelor. Ştefan-Vodă). Cascada de pe Rin. al cantonului cu acelaşi nume. Fondat în 1718. Institu ii de învă ământ superior. Culturi: cereale.

Vegeta ie: păduri de foioase şi conifere. păşuni. Albania şi Marea Adriatică. trece prin Paris şi Rouen şi se varsă în Marea Mînecii printr-un estuar. Ungaria. chimică (coloran i. a. Aeroport. Climă subecuatorială musonică. Capitala: Dakar . maşini agricole. Complexe de relief: cîmpii pe cursul Dunării şi Moravei. Muzeu. şi Vojevodina .8 mil. Culmi şi vîrfuri netezite. Bulgaria. Saône şi Loara . Gambia. Păduri. parcuri na ionale. max. Mali. Popula ia: 11. peşte. 10. de ciment. Dispune de variate resurse de subsol (minereuri de fier. Parc natural. conserve etc. bumbac. uleiuri vegetale. Monumente istorice şi arhitectonice (sec. a produselor textile. Lungime: 776 km. situat la ărmul Oceanului Atlantic. Suprafa a: 102 200 km2. învecinat cu Mauritania. turbine. República ~. de confec ii şi alimentare. celuloză. cel mai înalt din ară). Este situat în S Europei. păşuni. păşuni montane. Croa ia. Sérra da Estréla Seúl . Centru industrial: construc ii de maşini şi aparataj electrotehnic. antilope. cu masive muntoase şi colinare în partea de E (alt. Aeroport.Séna fluviu în Fran a. fosfa i. alimentară (zahăr. Im Sérbia ºi Muntenégru stat proclamat cu această denumire în 2002. de pielărie şi încăl ăminte. medie 450 m).). În agricultură pre [´serr¬ d¬ i¿trel¬] masiv muntos în centrul Portugaliei. Exportă arahide. nave. Zăcăminte de wolfram. Cuprinde provinciile autonome Kosovo . plumb. în conurba ie. de savană.: 1991 m (vf. mai umedă în S şi mai uscată în N. îngrăşăminte chimice. 918. echipamente industriale etc. fabricarea hîrtiei. România. stibiu. Rezerva ii naturale. Vegeta ie de stepă. hipopotami. Industrie metalurgică. Universitate. vinuri. Rezerva ii naturale. prelucrarea metalelor şi a cauciucului. Suprafa a: 196. Rezerve importante de cărbune şi petrol. forestieră şi de cherestea. XVII). sare. Este legat prin afluen ii săi şi prin numeroase canale navigabile cu Rinul. reg. Estrela . Popula ia: 10. porcine. capitala Coreii de Sud. alimentară. loc. Macedonia. mun i puternic accidenta i în S. chimică. sub 150 m). ulei de arahide. Industria Serbiei: minieră. hîrtie). ulei de arahide.). cocotieri. cărbune. poligrafie. parcuri na ionale.). de podişuri deluroase interfluviale. Locul desfăşurării Jocurilor Olimpice din 1988. Este împăr it în 10 regiuni. Relief predominant de cîmpie (alt. metalurgică. versan i abrup i. conserve din carne şi peşte). Alt. autoturisme. Limba oficială: sîrba. ovine. crocodili. Agricultura reprezintă principala ramură a economiei (antrenează cca 75% din popula ia activă). încăl ăminte. mercur. Institu ii financiare. porumb. produse petroliere. loc. bauxită). esături. Faună: lei. în N-V peninsulei Balcanice. Teatre. loc. electrotehnică. fiind format în baza republi-cilor Serbia şi Muntenegru din componen a fostei Republici Federative Iugoslavia . autocare. Se extrag şi se prelucrează minereu de fier şi metale neferoase (cupru. Sunt dezvoltate pescuitul. Sendái Sénegal oraş în Japonia. Monumente arhitectonice (sec. Guineea-Bisau. fosfa i ş. situat în N-E insulei Honshû . Se cultivă mei.8 mil. Climă temperat-continentală şi mediteraneană. Navigabil. între Bosnia şi Her egovina. motociclete. orez. port pe fluviul Hangang . trestie de zahăr. palmieri. zinc. Muzee. textilă. XIV–XV). pielărie. articole manufactu-riere. constructoare de maşini (tractoare. Guineea. din care suficient valorificate sunt fosforitele. caprine.1 mil. drenat de numeroase rîuri şi rîule e sezoniere. 5 mii loc. Industrie de prelucrare a produselor agricole (zahăr.7 mii km2. Izvorăşte din platoul Langres . cabaline). textilă şi de confec ii. arahide. Universitate. stat în Africa Occidentală. Capitala: Belgrad . creşterea animalelor (bovine.

Nod de comunica ii (rutier. Pia ă agricolă. cocotieri. navale). maimu e. max. Acumulează apele a 30 de rîuri. Căi rutiere: 323 . Aeroport. La completarea venitului contribuie serviciile de comer şi turism în porturile maritime şi în aeroportul interna ional Victoria (din 1971). Importă produse industriale (maşini. prelucrarea lemnului. Port din 1804. situat pe fluviul Guadalquivir .41 mii km2. alimentară (conserve. Muzeu na ional de ceramică. franceza. devenită proprietate regală. Teatru. oraş în Ucraina (Crimeea). Industrie militară. scor işoară.6 mii km2. de prelucrare a tutunului. conserve de peşte. Institu ii de cercetări biologice marine. [sei¿elz] Sévernaia Zemléa Severodvínsk Sevílla Sévres Seychélles Republica ~. Acoperită de ghea ă (48% din teritoriu). constructoare de maşini (aeronautice. Exportă copră. între marea Kara şi marea Laptev . întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Muzee. Ad. Hidrocentrală. Silhouette (alt. Industrie metalurgică. Teatre. în conurba ia Parisului. 250 mii loc. maritim). max. agricultură şi pescuit. Parcul natural Sevan . oraş în Fran a. Faună: broaşte. Celebre monumente arhitectonice: moschei. 679 mii loc. Suprafa a: 37. Limbi oficiale: creola. 912 m). Climă arctică. situat la 1100 km N-E de insula Madagascar. În agricultură predomină culturile tehnice (ceai. 744 m). fabrici de produse alimentare.estoase. Locul de existen ă a coloniei antice greceşti Chersones . Teritoriul ării cuprinde un mare număr (peste 100) de insule şi insuli e de origine vulcanică şi coraligenă. porcine). Relieful lor este accidentat. pe rîul Sena . prelucrarea lemnului. Suprafa a: 455 km2. Capitala: Victoria . mirodenii. arhipelag în Oceanul Arctic. port la Marea Neagră. palate (sec. bumbac).Seván Sevastópol lac de origine tectonică în Armenia (cel mai mare din Caucaz). mobilă. XV–XVII). engleza. XIII–XVIII). 22 mii loc. Sta iune balneară. Universitate. dugongi. 550–600 m). situat la 1 903 m alt. combustibili. vanilie. bunuri de larg consum. textilă (iută. Praslin. trestie de zahăr. textilă. Industrie de prelucrare a produselor agricole. max. Construc ia oraşului modern a început în 1783. Apar ine Federa iei Ruse. stat insular în Oceanul Indian. catedrală (sec. Suprafa a: 1. Turism. cu înăl imi relativ reduse: Mahé (alt. chimică. Muzeu. Numele antic: Hispalis . Muzee. Vegeta ie de păduri ecuatoriale (palmieri. Artizanat. Şantiere navale.: 965 m. Popula ia: 80 mii loc. forestieră. biserici (sec. Alt. tutun) şi creşterea animalelor (bovine. XV–XVI). utilaje. [se´Bilja] oraş în S-V Spaniei (Andaluzia). 368 mii loc. Institu ii de învă ămînt.: 99 m. Economie bazată pe turism. Ruinele cetă ii Chersones . Teatre. port la Marea Albă. piese de schimb). oraş în Federa ia Rusă. Celebră manufactură de por elanuri (din 1756). uleiuri). Curieuse (alt. ferigi arbores-cente). Climă ecuatorială oceanică.

1 200 m. situată la 1850 km V de ărmul Africii. Se cresc bovine.5 mii loc. cereale. cartofi. industria uşoară. Popula ia: 160 mii loc. Administrat de Marea Britanie. cocotieri. Faună săracă. Climă tropical-oceanică. combustibili. ulei de cocos rafinat. îmbrăcăminte. banane. Charlestown. de produse alimentare. Suprafa a: 122 km 2. toate avînd relief înalt şi puternic fragmentat de văi intramontane şi cursuri rapide de apă.Sfînta Eléna teritoriu insular în S Oceanului Atlantic. prelucrarea lemnului (mobilă). produse alimentare. Se practică pescuitul. manufacturiere. cedri. Agricultură bazată pe produc ia de cereale (ovăz. industria uşoară şi turism. Comunică cu complexul lacustru Razelm prin canalele Dranov şi Dunavă . Suprafa a: 617 km2. 1 156 m. Teritoriul ării cuprinde insulele de origine vulcanică Saint Kitts (Sf. Importă maşini şi utilaje. alimentare. Cristofor . Climă tropicală oceanică.partamente. Alte oraşe: Sandy Point Town. Centru adm. aparate electronice. Sfîntul Cristofór ºi Névis stat insular în America Centrală. produse manufacturiere. între Marea Caraibilor şi Oceanul Atlantic. ale industriei electronice. bananieri. situat pe insula cu acelaşi nume din arhipelagul Antilele Mici. Newcastle . Artizanat. Se practică pescuitul şi prelucrarea peştelui. hîrtie. Pe această insulă a fost exilat (1815–1821) şi a murit împăratul Napoleon Bonaparte. care se desparte de bra ul Tulcea şi se varsă în Marea Neagră prin alte două bra e. bovine. articole de tutungerie. cocotieri. situat pe trei insule ale arhipelagului Antilele Mici din Oceanul Atlantic. a. Vegeta ie formată de păduri cu arbori de esen e pre ioase. . Faună: diverse specii de păsări. max. alt. pescuitul maritim. Muzee. Popula ia: 6 800 loc. al jud. îmbrăcăminte. rom. Relief colinar. mai numeroase fiind păsările marine. Capitala: Basseterre . Se cultivă trestie de zahăr. bananieri. Economia ării este bazată pe agricultură. Pitons (alt. 786 m. Vegeta ie: păduri tropicale în zonele muntoase. reprezentat de o insulă vulcanică. mijloace de transport. Nevis şi Sombrero . Capitala: Castries . Industrie prelucrătoare a produselor agricole. Monumente. Muntele Misery ). Importă maşini şi utilaje industriale. Func ionează mici întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. melasă. electronică. de igarete. situat pe valea Oltului . Limba oficială: engleza. Popula ia: 48.). Admis în ONU la 18 septembrie 1979. forestieră. Se practică creşterea animalelor (ovine. vlc. Construc ii de maşini. mijloace de transport. ananaşi. 68 mii loc. bata i. porcine. Vegeta ie abundentă (bambuşi. Covasna. caprine. Căi rutiere: 805 km. Este divizat în 2 state. Este organizat în 10 de. uleiuri vegetale.6 km2. legume. Navigabil pentru vase mici. Se mai cultivă arbori de cafea. caprine. Sfînta Lucía (Santa Lucia) stat insular în America Centrală. Suprafa a: 269. Principalele culturi: trestie de zahăr.: Jamestown . Soufrière ) în S. Exportă zahăr. eucalip i ş. Teatre. comer şi transport. Principalele ramuri ale economiei: agricultura. pro Sfîntul Gheórghe Sfîntul Gheórghe bra ul de S al Dunării. combustibili. alimentară. Exploatări forestiere. serviciile de turism. municipiu în partea centrală a României. străbătută de lan uri muntoase: Canaries Mountains (alt. copră. Cresc ovine. tutun. Produce hîrtie. centrul adm. ovine. bovine). Turism. 738 m) în S-V. Lungime: 109 km. de confec ii. max. Insulă de origine vulcanică. Climă subtropicală şi tropicală moderată. fabrici textile. cu vînturi permanente şi ploi frecvente. max. Exportă zahăr. porumb) şi de legume.

dominat de conuri vulcanice ( Soufrière . Admis în ONU la 16 septembrie 1 Shásta [´¿æst¬] masiv muntos în V SUA. Exportă produse ale industriei uşoare. umedă. stat insular în America Centrală. de pielărie. Suprafa a: 18. dar numeroase. a. Relief în cea mai mare parte muntos. maşini agricole.: Kôchi . golf al Ocenului Atlantic. aparate electrice. Alt. chimică. Aeroport. Se formează din lacul Ontario şi se varsă printr-un estuar în Oceanul Atlantic. Aeroport. XII. oraş în Marea Britanie. Ad. situat în N Angliei. maşini şi utilaje miniere. a.: 1 981 m. situat pe malul sudic al lacului omonim. trestie de zahăr. max. format de peste 100 de insule. SUA. Industrii: de ciment. mlaştini. Muzee. arahide. XV). Climă tropicală cu precipita ii abundente. Ad. lînă) şi turistic. Teritoriul ării cuprinde insula Sfîntul Vincen iu şi grupul insular Grenadinele de Nord . Lungime 1224 km. situat între Marea Caraibilor şi Oce-anul Atlantic. Popula ia: 125 mii loc.8 mii km2. Popula ia: 4. insulă în S-E Arhipelagului Japonez. Pescuit. Fondat la începutul sec. Centru comercial (tutun. Importă mijloace de transport. A fost escaladat pentru prima dată în 1854.4 mii km2. rom. 531 mii loc. ările din bazinul Mării Caraibilor ş. catedrală. tutun. Se cultivă banane. igarete. Este divizat în 11 cir-cumscrip ii. bunuri de larg consum. Expl. Căi rutiere: 943 km. Universitate. banane.: 42 m. zahăr. textile. Pescuit maritim. la frontiera dintre Albania şi Serbia şi Muntenegru. laminate). brad alb ş. lac de origine tectonică în Peninsula Balcanică. îmbrăcăminte. Relief: mun i cu vulcani vechi eroda i.Sfîntul Laurénþiu Sfîntul Laurénþiu Sfîntul Vincénþiu ºi Grenadíne fluviu în N-E Americii de Nord. băuturi din fructe. Suprafa a: 389. Encluze. textile. Zăpezi veşnice şi ghe ari pe vîrfuri şi pe pantele de altitudini mari. Climă temperată umedă. Pescuit. Galerii de artă. alimentară. Suprafa a: 263 mii km2.3 km2. arhipelag în Oceanul Atlantic.: 4 317 m. cîmpii litorale. cacao. Oraş pr. siderurgică (o eluri superioare. în Mun ii Cascadelor . Alt. alt. Monumente medievale. max. textilă.: Lerwick . Cursuri de apă mici. nuci de cocos. Navigabil. Shéffield [´¿effiild] Shétland [´¿etl¬nd] Shíkoku [´¿ikoku] Shkódër [´¿kod¬r] Shkódër [´¿kod¬r] .25 mii loc. Popula ia: 25 mii loc. Se produce zahăr. Pescuit. Creşterea animalelor (cabaline. Suprafa a: 250–375 km2. nuci de cocos. alimentară. 82 mii loc. Vegeta ie tropicală bogată (pădurile ocupă ½ din suprafa ă). textilă. industria uşoară. forestiere. Monumente: cetate (sec. Comer extern cu Marea Britanie. oraş în N Albaniei. Industrie extractivă (cărbune). situat în partea de N-E a Marii Britanii. produse alimentare. Climă subtropicală musonică. Suprafa a: 1. Capitala: Kingstown . Pajişti. ulei de cocos. 1165 m). ovine). max.: 65–1 000 m. toate de origine vulcanică. Păduri de stejar. Oraş pr. electrotehnice). turismul. Faună: diverse specii de păsări. situat între Oceanul Pacific şi insula Honshû. Principalele surse economice: agricultura. constructoare de maşini (maşini grele. Navigabil. Limba oficială: engleza. de minereuri de cupru.

de gaze naturale şi de marmură. mobilă etc. Sibériei Orientále Sibíu Sibíu Sicília cea mai mare insulă italiană din Marea Mediterană. doc. Monumente istorice şi arhitectonice. citrice. Filarmonică. alimentară (vinuri). Climă variată: arctică şi subarctică (în N). 70 mii loc. în 1192–1196 ( Cibinium. al jud. Muzee. Centru adm. . temperată (în S). 3 340 m. catedrală ortodoxă (sec. At. XIV–XV). km 2. a. municipiu în România. Siberia Orientală. Pomicultură. loc. palate (sec.: 160 m. la S de Floren a.2 mil. Produse industriale: maşini şi utilaje pentru industria uşoară. petrol. Izvoare termice. vlc. Teatru. aparate de măsurat. Ad. mare în bazinul Oceanului Arctic. sare etc. Suprafa a: 25. Comunică cu marea Laptev şi marea Ciukotsk. Suprafa a: 936 mii km2. de prelucrare a metalelor. Păduri. Creşterea animalelor (bovine. ovine. Cîmpiile ocupă zonele litorale. migdale. minereu de fier. forestiere. Extremul Orient . Celebre monumente istorice şi arhitectonice: catedrală (sec. separată de Italia prin strîmtoarea Messina . Sibiu . vi ă de vie. a sticlei. constructoare de maşini şi utilaje. În partea de N-E se întind mun ii Apeninii Sicilieni (alt. jude în partea centrală a României. XIV–XVI). textilă. Teatru. Popula ia: 5. turnuri (sec. biserici (sec. XIII–XIV). Viticultură. Creşterea animalelor (bovine. între ărmul de N-E al Asiei şi insulele Novosibirsk şi Vranghel . Nod de comunica ii. XV). Aeroport. Amur.: mun. în Federa ia Rusă. cartofi. porcine). Vulcani noroioşi. Grădină zoologică. Muzee. Industrie constructoare de maşini şi utilaje. Climă mediteraneană. Este una din primele colonii germane din Transilvania. XII–XIV). Se cultivă cereale. cuprinsă între mun ii Ural (în V) şi Oceanul Pacific (în E). por elanului şi faian ei. Monumente istorice şi arhitectonice: fortifica ii (sec. plante tehnice. Lena . Universită i.4 mii km 2. Villa Germani ). Parcul natural “Dumbrava“. zonă depresionară (în N). metale pre ioase. centrul adm. Sibiu. Este divizată în cîteva sectoare: Siberia Occidentală. Expl. porcine). max. tricotaje. Universitate.Sibéria regiune în partea de N a Asiei. XVIII) etc. Străveche şcoală de pictură (sec. Suprafa a: 13 mil. Taiga (70% din suprafa ă). diamante. max. Enisei. instrumente muzicale. ovine. 172 mii loc. Industrie extractivă (marmură). Resurse: petrol. sulf. chimică.7 mii km2. Irtîş. XIII–XV) ş. păşuni alpine. Culturi agricole: cereale. pomi fructiferi. situat pe rîul Cibin . Relief: mun i (în S). Márea ~. Rîuri: Obi. Popula ia: 447 mii loc. Siéna oraş în partea centrală a Italiei (Toscana). Suprafa a: 5. gaze naturale. măslini. Filarmonică. activ Etna ). textile. Universită i. Zăcăminte: cărbune. Muzee.

legume. Zăcăminte: pirite. izvoare termale. Alt. Prelucrarea lemnului (mobilă. XVII–XVIII).: 3 478 m. Muzee. Turism. masiv muntos în Federa ia Rusă. cromite. regiune istorică în Europa Centrală. XVII–XVIII). case (sec. Alt. Whitney . Cuprinde Cîmpia Sileziei (în centru şi în N-V). Rezerva ii naturale. arbori de cafea. Maramureş). pe teritoriul statelor Polonia. XIII–XV). X. XVIII). doc. vf. minereu de fier. Lungime: 150 km.: 2 078 m. trestie de zahăr. Se practică pescuitul. în 1224 şi în 1280 (cu denumirea Castrum Sex ). masiv muntos în S Spaniei. mercur. stat în Africa Occidentală.5 mii loc. At. Mari zăcăminte de huilă. sorg. între Guineea şi Liberia. Climă ecuatorială. cu bogate precipita ii vara. situat pe valea Tisei . aur) şi de întreprinderi prelucrătoare ale materiei prime. textile. Exportă diamante. cacao. mijloace de transport. vf. trestie de zahăr. mei. Există planta ii mari de cocotieri. Func ionează mici întreprinderi alimentare. Cehia şi Germania. situat pe rîul Tîrnava Mare . situat între Marea Japoniei şi cursul inferior al fluviului Amur . cu precipita ii iarna. polimetale. 37 mii loc. 45. Se mai cultivă orez. materiale de construc ii. biserici (sec. între fluviile Odra (cursul superior) şi Vistula . diamante. Muzee. utilaje şi piese de schimb. sare gemă. clădiri în stil baroc (sec. Lungime: 750 km. Relief format de cîmpii plane litorale în V şi S şi de podişuri şi mun i în E şi N-E (alt. Monumente istorice şi arhitectonice: ziduri ale unei cetă i cu 14 turnuri (sec. Pajişti alpine la înăl imile de peste 3 000 m. municipiu în România (jud. vf. cherestea).: 4 418 m. Importă petrol şi derivate petroliere. Popula ia: 5. de cacao. păduri rare de pin (în E). covoare) şi alimentare. max. max. lignit. loc. XIV–XVII). Culturi: măslini. vi ă de vie. industria sticlei şi por elanului. max. porumb. arahide. în 1329. Vegeta ie tropicală în cîmpie (păduri de esen ă) şi de savană în zonele montane şi de podişuri. bunuri de larg consum. XIV. Păduri de foioase şi conifere (în V). Climă de tip mediteranean-mon-tan. Alt. Vechi centru cultural. textilă şi alimentară. cu mai multe vîrfuri ascu ite. situat pe coasta estică a Oceanului Atlantic. cafea. doc. cuprins între depresiunea internă a Californiei şi Podişul Marelui Bazin. Este divizat în 13 districte şi Western Area. utilaje şi piese de schimb pentru industria uşoară. bauxită. bauxită. Vestigii arheologice. Mulhacén . forestiere. max. Vulcani noroioşi. meşteşugurile. Reg. Mureş). cu seismicitate ridicată. mănăstire (sec. Limba oficială: engleza. Siérra Neváda Siérra Neváda Sighétul Marmáþiei Sighiºoára Sihoté-Alín Silézia . municipiu în România (jud. punctul culminant al Africii Occidentale ). o zonă deluroasă (în E şi N-E). parte din mun ii Carpa i.Siérra Leóne República ~.: 1948 m. Majoritatea popula iei (2/3 din totalul celei active) este ocupată în agricultură. Construc ii de maşini. Bintimane . Suprafa a: 71 740 km 2. Cunoscută din sec. manioc.699 mil. XVIII). Sude i (în S şi S-V). Capitala: Freetown . Căi ferat lan muntos în V SUA. produse textile (tricotaje. de şlefuire a diamantelor. Lungime: 1 200 km. At. Monumente: biserici (sec. Dispune de bogate resurse de subsol (minereuri de fier. minereuri brute. pomi fructiferi.

produse industriale. Mănăstirea Sinaia . de încăl ăminte. Crescătorii de porci şi păsări. Aeroport. XV–XVIII). situat pe valea rîului Prahova . de produse chimice. 2. Sta iune climaterică. textile şi alimentare (conserve. Suprafa a: 693 km2. petrol. vf. arbori de cauciuc. Importă petrol brut. max. Căi rutiere: 2989 km. Port la strâmtoarea Singapore . Industrie dezvoltată de prelucrare a materiei prime importate (cauciuc. Limbi oficiale: malaieza. Zăcăminte: petrol. Nod de comunica ii. Fondat în 1819. Suprafa a: 60. chineza. de parfumerie şi cosmetică. max. se afla reşedin a suveranului David. Industrie constructoare de maşini şi utilaje. Prahova). golful Aqaba şi Marea Mediterană . potrivit Bibliei. Şantiere navale. produse petroliere. mangan ş. a. Múntele Sión (Siónului) . Construc ii de maşini şi utilaje. Admis în ON Sinóp oraş în N Turciei. colină fortificată în vechiul Ierusalim. caprine). Industrie uşoară şi alimentară. Exportă cauciuc. Centru industrial şi comercial (pia ă a cauciucului). Creşterea animalelor (ovine. Complex muzeistic. Cunoscut cu denumirea tătară Ak-Mechet (sec. ca sat (Izvorul ) în 1690. 26 mii loc. Relieful insulei principale reprezintă o cîmpie granitică deluroasă (alt. medie 60 m. montan (în S). servicii de transporturi şi retransport interna ional. Turism. Sporturi de iarnă. 177 m). Întemeiat în sec. Pelişor şi Foişor . mobilă). Hr. covoare) şi alimentare. peninsulă în V Asiei. prelucrarea metalelor şi a lemnului (cherestea. de coloniştii din Milet. engleza şi tamil. Castelele Peleş. loc.4 mil. port la Marea Neagră. mirodenii. Africa şi America. centrul adm. Aeroportul şi porturile maritime leagă între ele ările de pe cele trei continente: Asia. Sión .Simferópol oraş în Ucraina (Crimeea). electronică şi electrotehnică. 16 mii loc. Păduri ecuatoriale pe suprafe e restrînse. Marea Roşie . Electrotehnică. VIII î. capitala statului Singapore. metale. plante legumicole şi floricole. Universită i. Climă tropicală uscată. Universitate. Teleferic. de cherestea. Katherina . situat pe rîul Salghir . situat pe insula cu acelaşi nume şi pe numeroase alte 54 insule mici din strîmtoarea Malacca (Johore) şi Marea Chinei de Sud . unde.: 2 637 m.7 mii km2. Grădină botanică. Căi ferate: 67 km. Sinái Sináia Singapóre Singapóre República ~. al provinciei cu acelaşi nume. tutun. Teatru. Rafinării. la poalele mun ilor Bucegi . Industrie prelucrătoare a materiei prime importate. repara ii navale. stat în Asia de Sud. situată între golful şi canalul Suez. utilaje şi aparate de precizie. oraş în România (jud. minereuri. Relief de podiş (în N). produse textile (tricotaje. Alt. Pescuit intens. loc. Muzeu. vinuri). Parcuri. alt. At.98 mil. doc. Agricultură în zonele de oaze. oraş situat în S insulei cu acelaşi nume. Economie dezvoltată bazată pe industrie. pomi fructiferi. textilă. Climă ecuatorială. cu o depresiune în centru. 355 mii loc. de construc ii şi repara ii navale. Planta ii de cocotieri. Rezerva ia Ariniş . Aeroport. staniu). precum şi templul lui Iahve (numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament ). Popula ia: 4. Capitala: Singapore .

port la Marea Ionică. Iriga ii. XIV). Hr. Lungime: 2212 km (3 078 km cu rîul Narîn) . ghips). strîmtoare în N Europei. max. reşedin ă a raionului Sîngerei.. oraş în România (jud. Sunt dezvoltate viticultura şi pomicultura. grîu. Se varsă printr-o deltă în lacul Aral . de podişuri calcaroase şi nisipoase în S (alt. cetate domnească (sec. Muzeu. Turism. căprioara. Fondat în sec. Popula ia: 17. în 1586. sfeclă de zahăr. afluent pe stînga al Dunării (la S de Gala i). Universitate. Industrie metalurgică. Biserica Sf. Relief determinat de cîmpia îngustă de litoral în V şi cea din valea Eufratului în partea centrală. 1 387 m). Muzee. cereale. Bacău . ară industrial-agrară. bovine. Par ial navigabil. Denumirea antică: Seretos . doc. În ascensiune industria petrolieră. caprine. Ad. 508 mii loc. care uneşte Marea Nordului cu Marea Baltică. păsări migratoare. între Turcia. pe valea Siretului superior. Licee. Hidrocentrale. Aeroport. At. Climă mediteraneană în partea de V şi subtropicală deşertică în cea de E. Limba oficială: araba. 9. loc. metalurgică. Pe valea rîului Siret sunt situate oraşele Siret. legume. prelucrarea petrolului. Şantiere navale. de mun ii Liban şi Antilibian în S-V (alt. Mai dezvoltată este industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime (petrol. Este divizat în 13 districte (guvernorate) şi capitala. moschei. fosfa i. Treime (sec. şcoli. electrotehnică) şi alimentare. capitala Republicii Macedonia. 244 mii loc.9 km2). cămile). Lă ime: 130–145 km. capitala Republicii Komi. fabrici ale industriei uşoare şi alimentare. a. At.9 mii loc. Suprafa a: 185 180 km2. de prelungirile mun ilor Torus în N (alt. Capitala: Damasc . cabaline. Suceava). alimentară. Întreprinderi ale industriei uşoare (covoare. XVI–XV î. Pe terenuri irigate se cultivă bumbac. temple (sec. Sirét Sirét Síria rîu în România. Prelucrarea lemnului. Ion (sec. max. XIV) ş. cărbune brun. amfiteatru roman. Roman. Universitate. chimică. Castel. Vestigii greceşti şi romane: teatru (sec. Teatre. XVII). Sf.333 mil. a materialelor de construc ii. palate (sec. Lungime: 300 km. 15 mii loc. situat în apropierea frontierei cu Ucraina. prelucrarea lemnului. constructoare oraş în Federa ia Rusă.. Muzee. Nod feroviar. doc. pisica sălbatică. oraş în Republica Moldova. stat în S-V Asiei. Lungime: 740 km (576 km pe teritoriul României). la 108 km N-V de Chişinău. oraş situat pe fluviul Vardar .: 800 m. Sîktîvkár Sîngeréi Sîrdariá Skagerrák Skópje . XIII–XIV). República Arábă Siriánă . Construc ii de maşini şi utilaje. tricotaje) şi alimentară. Cunoscut din 1586. Izvorăşte din Carpa ii Păturoşi (Ucraina). Israel şi Liban. poligrafică. Industrie uşoară (covoare. mănăstire. alimentară. Turism. fluviu în Asia Centrală. Centru de pomicultură. format prin confluen a rîurilor Narîn şi Karadaria .). Iordania.). în 1340.Siracúsa oraş în S Italiei (Sicilia). V î. orz. textilă (covoare). Vegeta ie de stepă şi deşertică. 127 mii loc. VIII î. Monumente istorice şi arhitectonice: bisericile Sf. Muzee. Faună: jderul. situat pe ărmul estic al Mării Mediterane. între Peninsula Scandinavă (Norvegia) şi peninsula Iutlanda (Danemarca). O ramură economică importantă constituie creşterea animalelor (ovine. Gheorghe (1870). situat pe rîul Sîsola . Hr. în depresiunea Fergana . Hr. industria cimentului. situat pe rîul Ciulucul Mare . Are cel mai mare bazin hidro-grafic din România (43. 1 803 m). 2 814 m). max. Monumente: cetate. pe alocuri silvică. Irak.

max. Ungaria şi Austria. port la Marea Neagră. Veliki Triglav ). Suprafa a: 20 256 km2. prelucrătoare (siderurgică. a. a. Industrie textilă.). Vegeta ie: păduri de conifere şi foioase (1/3 din teritoriu). Este dezvoltată industria prelucrătoare (metalurgică. Alte oraşe: Košice. mangan. orz). Sta iune balneoclimaterică. Croa ia şi Marea Mediterană. vf. stibiu. alimentară. Ungaria. Muzeul sării. învecinat cu Republica Cehă. Bacău). vf. Turism de amploare. Polonia. Prešov. Expl. XVI–XVII). oraş în România (jud. Muzee. Monumente istorice şi arhitectonice: biserică (sec. 6 mii loc. kremlin (sec. 354 mii loc. Vegeta ie silvică bogată (conifere. chimică (în special farmaceutică). Sanatorii. aparate de precizie. 2 043 m. 123 mii loc. oraş în Federa ia Rusă. bauxită. industrie alimentară. Capitala: Ljubljana.). Parcul Na ional Triglav . Aeroport. 768 m) şi Carpa ilor Albi (alt. situat pe rîul Slănic . congelatoare ş. Dumbier ) şi Tatra Înaltă (alt. a. de pielărie. chimică. Principalele culturi agricole: cereale (grîu. Austria. 2 655 m. iar în V în ramifica iile montane ale Carpa ilor Mici (alt. Ape minerale. Hron ş. de sare. Slãníc-Moldóva Slíven Slovácia República ~. a sticlei. pruni). Universită i. Suprafa a: 49 mii km2. doc. com oraş în Federa ia Rusă. Nitra. minereuri de fier. Turism. textile. pomi fructiferi (mai ales meri. forestieră. situat pe fluviul Nipru . XII). Construc ii de maşini şi utilaje (frigidere. situat la intersec ia principalelor căi de comunica ii între ările continentului. aparatură electrotehnică etc. foioase). Cunoscut din 862. Popula ia: 5. Popula ia: 2 mil. forestieră) şi uşoară (textilă. 1 000 m). vi ă de vie. care în N trec în masivele muntoase Tatra Joasă (alt. electronic şi microelectronic. Gerlachovka ). zinc. detergen i. cartofi. de pielărie. 7. în Subcarpa ii de Curbură. cupru. Parcul Na ional Tatra . Laborec ş. 2864 m. Dispune de neînsemnate resurse de subsol: minereuri de fier. prelucrarea lemnului. în apropierea frontierei cu Belarus. situat pe valea Slănicului . 355 mii loc. grafit ş. Nitra.) sunt înso ite de cîmpii cultivabile. Limba oficială: slovaca. Climă mediteraneană şi tempe-ratcontinentală. Smolénsk Sóci . alimentară) şi cea constructoare de maşini (refrigeratoare. cu vestita peşteră Postojna . XVII–XVIII). calculatoare. Importă echipament industrial şi de transport. Turism. Prahova). constructoare de maşini. Include 3 regiuni (krai) şi oraşul autonom Bratislava. Mur . porumb.43 mil. Drava.) şi Tisei (Horuad.). Teatre. Limba oficială: slovena. mobilă. mercur. stat în sudul Europei. Baza economiei o constituie industria extractivă (cărbuni. Teritoriul este drenat de trei rîuri principale: Sava. Muzee. Relief format de prelungirile Alpilor în N-V (alt. Zilina. ovine. de culmile Mun ilor Dinarici în S (alt. 1 181 m). At. utilaje şi aparataj electrotehnic. de prelucrare a lemnului. loc. de mobilă). Ocupînd extremitatea N-V a Carpa ilor. Exportă produse din metal. Capitala: Bratislava . Sta iune balneoclimaterică în lungul ărmului mării (140 km). oraş în E Bulgariei.8 mii loc. Creşterea animalelor: porcine. În apropiere se află sta iunea balneoclimaterică Sliven . sfeclă de zahăr. a. în 1757. Ucraina. loc. stat în Europa Centrală. max. la poalele mun ilor Nemira . Văile afluen ilor Dunării (Vah. păsări. Climă temperat-con-tinentală moderată. în cîmpia Tundja . Sta iune balneoclimaterică. În agricult Slovénia República ~. catedrală (sec.Slãníc oraş în România (jud. de cîmpiile centrale Ljubljana şi Celjé . teritoriul Slovaciei reprezintă un complex de podişuri şi cîmpii premontane. păşuni alpine. Trnava . Banská. plumb. vf. situat între Italia.

Universitate. zahăr. caprine şi îndeosebi cămile (ocupă locul I în lume). 1. 500–1500 m). loc. în depresiunea Sofia. Admis în ONU . Creşterea animalelor. Vestigii romane. sorg. conserve din carne şi peşte. răşini aromatice (ocupă unul din primele locuri în lume). Include teritoriul a cca 100 insule din arhipelagul Melanezia. Climă subecuatorială. situat în peninsula Somalia. Relief format de podişuri relativ joase (alt. Djibouti. susan. cacao. biserici (sec. produse petroliere. stat în Africa de Est. Capitala: Mogadishu . orez. rîu în Federa ia Rusă şi Belarus. pînă la 1 505 m). Navigabil pe cursul de 373 km de la vărsare. Se colectează răşini aromatice (smirnă. Parcuri. Etiopia. mistre i. Popula ia: 496 mii loc. zebre. agricultură pe suprafe e de teren irigate şi pescuit maritim. avînd relief muntos: Guadalcanal (alt. cu o cîmpie în S-E care se desfăşoară în lungul litoralului pe o distan ă de peste 3000 km. rinoceri. VIII î. între Kenya. XIII–XVI). Vegeta ie de semideşert. bovine. Mari suprafe e acoperite cu păduri tropicale (90% din teritoriu). Admis în ONU la 19 septembrie 1978. copra. max. Cresc porcine. bumbac. clei vegetal).6 mii km2.68 mil. Santa Isabel. capitala Bulgariei. cele mai mari. Faună: crocodili. electrotehnică. textilă. tutun. igname. Func ionează mici întreprinderi alimentare şi ale industriei uşoare. Relief muntos (alt. Suprafa a: 3. Turism. Popula ia: 10. Exportă banane. Cresc bovine. golful Aden şi Oceanul Indian.Socótra insulă în N-V Oceanului Indian. grădini. pescuit şi industria de prelucrare a produselor agricole. de mobilă.15 mil. Este organizat în 7 provincii şi municipiul capitalei. unele însă nevalorificate. alimentară. Există planta ii de bananieri. mijloace de transport. San Cristóbal. cu cicloni. Pescuit de peşte şi perle. Limba oficială: engleza. pomi fructiferi. tutun. Centru comercial (pia ă pentru produsele agricole). VI). cupru. de tricotaje şi confec ii. trestie de zahăr. bazată pe agricultură. azbest). cocotieri. cacao. tămîie. fosfa i. Exportă lemn şi produse din lemn. Studii cinematografice. Este împăr it în 16 regiuni. foarte umedă. Economie slab dezvoltată. Industrie variată: constructoare de maşini. Pescuit dezvoltat. Climă tropicală. New Georgia. ovine. Muzee. Faună: lei. plante legumicole. produse alimentare. bazată pe creşterea nomadă a animalelor. Sófia Soj Sólomon Somália República Democrátică ~. ulei de palmier. max. Climă tropicală uscată. Aeroport. Veche aşezare tracică (Serdica ) din sec. Culturi: curmali. articole manufacturiere. hipopotami. bata i. de prelucrare a cauciucului. situat la E de Noua Guinee. Hr. Academie de ştiin e. Vegeta ie de stepă şi savană (păduri 9. Malaita. Ínsulele ~. Suprafa a: 638 mii km2. Popula ia: 17 mii loc. În subsol bogate resurse minerale (aur. bananieri. 2515 m). Exploatări forestiere. în S peninsulei Arabia . zimbri. bauxită. argint. Teatre.5% din teritoriu). oraş situat în partea central-vestică a ării. Lungime: 648 km. a bumbacului şi mătăsii. de încăl ăminte. de origine vulcanică. 2 331 m). a. mei. tutun. Se cultivă taro. Capitala: Honiara . Face parte din Republica Yemen. Izvorăşte din podişul SmolenskMóscova . Se mai cultivă porumb. Importă echipamente industriale şi de transport. chimică. păsări exotice. a. peşte. Economie slab dezvoltată. loc. dominate în N de mun ii Ogo şi Carcar (alt. Limbi oficiale: araba. Vella Lavella ş. Encluze. somaleza. catedrală (sec. XIX) ş. stat insular în vestul Oceanului Pacific. afluent pe dreapta al Niprului. Monumente istorice şi arhitectonice: bazilică (sec. Importă maşini şi utilaje. Suprafa a: 30 mii km2. combustibili.

Festival interna ional anual de muzică uşoară. 600–1 000 m). Cordillera Ibérica (alt. Vînătoare. Climă temperat-oceanică. Cataloniei. Vegeta ie: păduri de stejar şi fag în mun i (10% din teritoriu). Pitiuze (Marea Mediterană) şi Insulele Canare (Oceanul Atlantic). Lă ime med. loc. Flores. Muzee. strîmtoare între insulele Sumatera şi Java . Alte masive muntoase: Sierra Nevada. tricotaje. Kalimantan şi Sulavesi . Sierra Morena. Turism. Suprafa a: 1. Lungime: 403 km. centrul adm. Unit printr-un canal cu Oder . înconjura i de lan urile muntoase Cordillera Cantábrica (alt. ziduri în ruine. Vestigii arheologice. Toledo. în 1499. 2 592 m). Spárta Spítsbergen Sporáde Sprée . sta iune balneară pe litoralul Mării Baltice. afluent pe stînga al Tisei . Climă mediteraneană. Popula ia: 39.5 mii loc.: 26 km. la 161 km N de Chişinău. 3 404 m. Citrice. catedrală (1842). dominat de mun ii Cordillera Central (alt. Suprafa a totală: 543. Navigabil pe cca 100 km. Lombok.a. plante ierboase de păşune şi de stepă. Relief muntos. Timor ş. Andaluziei. format de podişul central Meseta (alt. At. Licee. produse alimentare. vf. precum şi de cîmpiile de litoral şi cele de la vărsare a rîurilor în mare şi ocean. XVI). confec ii. Centrul adm. vf. Cordillera Betica (alt. grupate în 17 reg. în Peninsula Iberică. Climă maritimă arctică. Suprafa a: 65 mii km 2. [´¿pitsb¬rg¬n] arhipelag în Oceanul Arctic. Lungime: 433 km (388 km pe teritoriul României). Centru comercial (pia ă pentru cereale). biserici (sec. în Arhipelagul Malajez. trecînd prin Berlin. care cuprinde insulele Sumatera. cu n oraş în Grecia (Pelopones). Java.78 mil. colegii. 43 mii loc. Izvorăşte din mun ii Sude i şi se varsă în lacul Havel . León. Relief în general muntos. Limba oficială: spaniola.5 mil km2. şi Sondele Mici . Popula ia: 4. Cordillera Subetica. tutun. 52 mii loc. [´¿pree] rîu în E Germaniei. doc. Formează numeroase bra e şi lacuri. stat în S-V Europei. Denumirea antică: Samus . Sónde Sópot Soróca Spánia Regátul Spániei . Se împarte în Sondele Mari . format din două grupuri de insule: Sporadele de Nord (77 de insule) şi Sporadele de Sud (Rodos – cea mai mare insulă).: Longyearbyen . în apropiere de Gda ñsk. biserici etc. arhipelag în V Oceanului Pacific. Suprafa a: 505 mii km2. temperat-continentală şi mediteraneană. Cuprinde cea mai mare parte a teritoriului norvegian Svalbard . între Fran a. al raionului Soroca. arhipelag grecesc în Marea Egee. Se varsă în Tisa pe teritoriul Ungariei. oraş în Republica Moldova. Relief de platou acoperit cu ghea ă. 3 478. 2 613 m) în N. cereale. Capitala: Madrid . Popula ia totală: 200 mii loc. Monumente vechi: templu. XIX). Monumente: Cetatea Soroca (sec. Pescuit. situat la ărmurile Oceanului Atlantic în N şi ale Mării Mediterane în S-E. Sierra de Guadarrama. uneşte Oceanul Indian cu marea Java. Sumbava. 2313 m) şi Pirinei (alt. Strîmtoárea ~. Insulele au în cea mai mare parte un relief muntos. care cuprinde insulele Bali. Industrii: aparatură electrotehnică. XIX–XX). Faună diversă. Mulhacén ) în S-E. 12 mii loc.Sómeº Sónde rîu în România. sinagogă (începutul sec. Sierra de Gredos ş. situat pe malul drept al Nistrului. Pico d’Aneto ) în N-V. Include 50 de provincii. Andorra şi Portugalia. Arhipelágul ~. oraş în N Poloniei.5 mii km2. Pescuit. a. Cuprinde şi Insulele Baleare . Industrie uşoară şi alimentară.

Pidurutala-gala ). Industrie constructoare de maşini (maşini agricole. chimică. tamila. alimentară (carne. Muzee. sistem muntos în Federa ia Rusă. Climă subecuatorială musonică. alimentară (vinuri. Vestigii romane. Faună: urşi. petrochimie. Limbi oficiale: singhaleza. la Marea Baltică. al Regiunii Autonome Nagorno-Karabah. nuci de cocos. Nod feroviar. Se cresc animale (bovine. instrumente. aparataj electrotehnic şi electronic).66 mil. manioc. despăr it de India prin strîmtoarea Palk . Zăcăminte: aur. biserici. Pescuit int Mún ii ~. pietre pre ioase (rubin. arbori de cauciuc. pielărie.Sri Lánka República Demo-crátică Socialístă ~. Monumente de arhitectură medievală şi modernă (catedrală. [´stokholm] capitala Suediei. În anii 1935–1943 s-a numit Voroşilovsk. Alt. Lungime: cca 700 km. 55 mii loc. uleiuri vegetale. elefan i. Fondat în 1252. situat în Siberia Orientală. tutun. Economie bazată pe agricultură. Vegeta ie tropicală în S şi de savană în N (păduri cu arbori de lemn pre ios: santal. bata i. esături de mătase. Gole -Skalistîi . şantiere navale.: 2 412 m. Aeroport interna ional. minereuri de metale rare. ceai. Func ionează rafinării de petrol. textilă (covoare. loc. 2 524 m. culminat de mun i riziduali (alt. Capitala: Colombo . Centru comercial. Principalele culturi: orez. oraş în centrul Bulgariei. 743 mii loc. petrol). 163 mii loc. cacao. conserve de carne. numeroase specii de păsări. max. vf. uleiuri vegetale etc. arahide. palate etc. confec ii). fibre şi esături de bumbac. cărbune. oraş în Federa ia Rusă. Centru industrial.). centrul adm. Este divizat în 9 provincii. Centru comercial. Industrie extractivă (gaze naturale. cafea. sare. Popula ia: 18. tutun. la S de peninsula Industan. trestie de zahăr. Pînă în 1972 se numea Ceylon . a mobilei. de pielărie şi încăl ăminte. stat în Asia de Sud.). situat la poalele mun ilor Sredna Gora . oraş în Azerbaid-jan. Universitate. topaz ş. aparataj electrotehnic etc. textilă. oraş situat pe cîteva insule şi peninsule ale lacului Mälaren .). Relieful ării reprezintă în partea centrală un podiş. financiar. lactate). aparatură electrotehnică etc. porcine. mahon). materiale feroviare. care spre litoral trec în dealuri şi apoi în cîmpii joase pe alocuri mlăştinoase. comercial şi cultural.). Teatre. Suprafa a: 66 mii km2. Academii şi institute de cercetări ştiin ifice. situat la poalele Caucazului de Nord. întreprinderi de sticlărie. alimentară. poligrafie. Institu ii de învă ă-mînt superior. constructoare de maşini (strunguri. caprine). conserve din peşte. întreprinderi care produc ciment. de produse alimentare etc. Industrie chimică. a materialelor de construc ii. textilă. Construc ii de maşini (aparate de precizie.). a. Muzee. Se extrag grafit. Stanovói Stára Zagóra Stávropol Stepanakért Stóckholm . Nod feroviar. situat pe insula Sri Lanka din Oceanul Indian. leoparzi. max. 335 mii loc. safir. Teatre. Muzeu na ional. pe exploatări miniere şi pe industria de prelucrare a materiei prime. zahăr. minereu de fier. vf. macarale.

Pomicultură. alimentare. Întreprinderi de prelucrare a lemnului (celuloză. Creşterea animalelor. primărie. Viticultură. Montana.. centrul adm. Georgia.A. max. max. . [´¿tutgart] oraş în Germania. cînepă. Muzee. Illinois.). calcare. XII–XIII). Relief muntos (în V şi în centru) şi de podiş (în E). Arkansas. Státele Uníte ale Américii. situat în partea centrală a continentului. construc ii de maşini şi utilaje (automobile. Aeroport interna ional. optice şi electrotehnice). Carolina de Nord. Izvorăşte de pe versantul de S-V al masivului Vitoşa şi se varsă în Marea Egee . Produse de faian ă. pirită. California. Academie de arte frumoase. New Hampshire. Centru industrial: construc ii de maşini (automobile. New Mexico. port pe fluviul Rin . Universită i. XVIII) etc. New York. Teatre. Louisiana. stat federal în America de Nord. Relief determinat de cîteva complexe fizico-geografice şi naturale: în V Mun ii Cordilieri . 592 mii loc. De aici denumirea vulcanului Farul Mării Mediterane . Turism. Pennsylvania. Pomicultură. pe teritoriul Bulgariei şi Greciei. care încadrează Podişul Columbiei . Whitney ). Lungime: 430 km. învecinat cu Canada şi Mexic. New Jersey. Alaska. rîu în Peninsula Balcanică. Dakota de Sud. Mississippi. Aeroport. maşini-unelte. Vulcanul activ Stromboli (926 m alt. Zăcăminte: minereuri de mangan. situat pe rîul Neckar . Kentucky. Universitate. sfeclă de zahăr. Rhode Island.6 mii km 2. Virginia. Centru adm. prefectură. Suprafa a: 8. Popula ia: 710 mii loc. Elbert). Mun ii Cascadelor şi Sierra Nevada (alt. Muzee. Alabama. erupe la intervale de 20 de minute). Indiana. Vestigii romane. vf. Maryland. Institu ii bancare şi comerciale. Virginia de Vest. vagoane. Suprafa a: 12. între Oceanul Pacific şi Oceanul Atlantic. Teatre. Oregon. Wisconsin. nave fluviale etc. Colorado. poduri. ale industriei uşoare şi alimentare. Nevada. Florida. Kansas. 4 418 m. cea mai nordică din grupul Insulelor Eoliene . Hawaii. Studiouri cinematografice. Washington. Valoroase monumente arhitectonice: catedrală (sec. Wyoming. Missouri. Iowa. hîrtie. Delaware. statui). XIII–XVI). biserici. Popula ia: 1. Podişul Marelui Bazin şi Podişul Colorado Strómboli insulă italiană în Marea Tireniană.Strasburg [stras´buur] oraş în N-E Fran ei. biserici (sec. la frontiera cu Ucraina. Monumente istorice (cetă i. aparate de precizie. Sediul Consiliului Europei (din 1949) şi al Adunării Europene (din 1979). Arizona. vf. Tennessee. Idaho. Nod feroviar. al landului Baden-Würt-temberg. Michigan. cartofi. castel (sec. Izvoare minerale. Strúma Stúttgart Suceáva jude în N-E României. 264 mii loc. Dakota de Nord. Turism. S. Ohio. Carolina de Sud. şantiere navale. Muzee. 4 329 m. State: Maine. palat (sec. sare. (Alsacia). case vechi etc. Centru industrial: metalurgie. Vermont. forma i din lan urile distincte Mun ii Stîncoşi (alt.2 mii loc. mănăstiri. Massachusetts. rafinării de petrol. XIII–XV). Nebraska.6 km2. Cuprinde 50 de state şi un district federal (Columbia). Culturi agricole: cereale. Connecticut.: Suceava . Utah. Minnesota. Oklahoma. XIII–XV). palate. a produselor chimice. mobilă). textile şi alimentare. Institu ii financiarbancare şi comerciale. industria hîrtiei şi poligrafiei. case memoriale. întreprinderi textile. Numeroase monumente arhitectonice: biserică (sec.U. Texas.

cu zone de podiş şi cu mun i înal i în V ( Dorfur şi Kordofan . Lungime: 170 km. Capitala: Khartoum . susan. celuloză. Păduri de foioase şi conifere. mănăstire în N-E României. 3 187 m. antilope. stat în N-E Africii. Suceáva Sucevíþa Sucidáva Sudán República ~. afluent pe dreapta al Siretului . Libia. doc. Atelier de covoare şi broderii. Pe terenuri irigate (2 mil. Vegeta ie: păduri tropicale. Zăcăminte: aur. a. pe teritoriul actualului oraş Corabia din România (jud. Incintă fortificată. a. mănăstire. produse de pielărie. grîu. maimu e. Popula ia: 37 mil. nichel.a. Olt). Sucevi a (jud. sorg. la extremitatea de NV a mun ilor Boemiei . Turism. domnii Ieremia şi Simion Movilă. Climă ecuatorială musonică în S şi tropicală deşertică în N. Muzee. Climă temperată montană. al jud. feroviar). Monumente istorice şi arhitectonice: cetate. alt. rîu în România. centrul adm. Republica Democrată Congo. bata i. cu industrie în dezvoltare.5 mil. Teritoriul ării este puternic segmentat de fluviul Nil şi afluen ii săi Nilul Alb şi Nilul Albastru . Picturi. han. ocupă locul 2 între ările din Africa). biserici. mango masiv muntos în E Europei Centrale. case vechi. Ciad. Păşuni alpine. apoi cetate romană pe malul stîng al Dunării. max. Labal Marrah ). ha) se cultivă bumbac (principala cultură de export. în com. porumb. Jur. max. Lungime: 300 km. km2. mei. vf. hîrtie. loc.: 1 603 m (vf. lignit ş. Suprafa a: 2. Alt. Poloniei şi Germaniei. Produse industriale: maşini şi utilaje. în care se varsă o mul ime de alte rîuri ( Atbara. aşezare geto-dacă.). ară agrară (antrenează ¾ din popula ia activă). Izvorăşte din Obcinele Bucovinei . Aici a existat o cetate. Sudéþi . de stepă şi deşertice în N. vf. Este organizat în 8 state federale şi capitala na ională. situat pe rîul cu acelaşi nume. Mormintele familiei Movileştilor. Universitate. Suceava. Turism. Faună: lei. Aeroport. Suceava). Suceava. Suceava). Uganda. Nod de comunica ie (rutier. Relieful reprezintă o vastă cîmpie. aparate de măsurat. Republica Centrafricană. Sn¸¿ka ). Lol. 3088 m. pe teritoriul Cehiei. Kenyeti ) şi reg. At. hipopotami.Suceáva municipiu în N-E României (jud. 118 mii loc. arahide. un pod peste Dunăre. savane care trec în păşuni de stepă şi în deşert. în 1388. Sobat ş. situat între Egipt. Kenya. Podişul Etiopean (alt. ctitorie a mitropolitului Gheorghe Movilă şi a fra ilor săi. Mănăstírea ~. A fost construită în 1581–1606. crocodili ş. Limba oficială: araba. străbate Podişul Sucevei şi trece prin mun. Bahr el-Ghazal. orez. Etiopia şi Marea Roşie. textile şi alimentare.

plumb. porumb. ceai. apar ine Indoneziei. la E de insula Kaliman-tan . Supra-fa a: 189 mii km2. wolfram. Muzee. Suprafa a: 11. în partea centrală zone colinare (alt. cupru.a. tutun. argint. Creşterea animalelor (inclusiv cai pentru export). Pescuit. la ărmurile Mării Baltice (Golful Botnic). Dispune de însemnate zăcăminte de minereuri de fier. Ad. cons Canálul ~.89 mil. de petrol. aluminiu ş. Economie bazată pe industrie şi servicii.6 mii km2. Lă ime: 180 m. 1 225 m). Oraş pr. Popula ia: 8. la S-V de insula Flores . insulă indoneziană în arhipelagul Malaiez (Oceanul Indian). Numeroase rezerva ii naturale şi parcuri na ionale. Climă temperat-maritimă în S şi aspră în N. Se cultivă orez. Culturi: cafea. Cuprinde şi numeroase insule din Marea Baltică (Gotland. Relief preponderent muntos (alt. Sta iune balneoclimaterică. porumb. zinc. cărbuni. în S o depresiune centrală acoperită de foarte multe lacuri mari şi mici. Relief de cîmpie şi mun i (cu numeroşi vulcani activi).). a. aur. zinc. a. Este divizat în 24 de provincii. mangan. port la Marea Neagră. Sulawesi şi arhipelagul Filipine . cu următoarele particularită i: în V şi N-V Mun ii Scandinavi (alt. vf. cauciuc. o el. nichel. plante de tundră montană.8 km. max. Limba oficială: suedeza. Sulitjelma (1 914). Suprafa a: 473. orez. 125 mii loc. Suprafa a: 450 mii km2. Suéz Suhúmi Sulawési (Célebes) Sulawési Sulína Súlu Sumatéra (Sumátra) Súmba . loc. trestie de zahăr. Vegeta ie: păduri de conifere şi de foioase (50% din suprafa ă). Lungime: 83. Popula ia: 13 mii loc. Expl.: 20 m. Teatre. gaze naturale. oraş în Georgia (Gruzia). Climă ecuatorială. aur. Creşterea animalelor. de prelucrare a tutunului. Suprafa a: 435 mii km2. fragmente de numeroase rîuri care se varsă în Marea Baltică (Golful Botnic). Descoperită în 1667. metalurgică (fontă.Suédia Regátul Suédiei . Construc ii de maşini (aparate de precizie).: Waingapu . bra ul central al Dunării. Lungime: 162 km. Vîrfuri: Sarek (2090 m). insulă indoneziană în Arhipelagul Malaiez (Oceanul Indian). vinuri). Relief muntos. Întreprinderi forestiere. [´s¬leb¬s] Ínsula ~. loc. Suprafa a: 348 mii km2.). bumbac. Climă ecuatorială. Márea ~. urmată de podişul Smoland (alt. max. de produse alimentare (conserve din fructe şi de peşte. uraniu. uneşte Marea Mediterană cu Marea Roşie. capitala Republicii Autonome Abhazia. tutun. Capitala: Stockholm . între arhipelagul Filipine (în N-E) şi insula Kalimantan (în S-V). canal navigabil pe istmul Suez. situată la S-V de peninsula Malacca . Grădină botanică. Márea ~. Popula ia: cca 37 mil.: 1590–5575 m. învecinat cu Norvegia şi Finlanda. Turism. Climă subecuatorială maritimă. cafea. în E cîmpii înguste de litoral. 377 m) şi de cîmpia Skania . întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. Ad. Kebnecajse ). între insulele Kalimantan. mare în Oceanul Pacific. Popula ia: 352 mii loc.: 3645–8547 m. cărbuni. tutun ş. 2 117 m. Institu ii de învă ămînt superior. Industrie avansată: extractivă. insulă în Arhipelagul Malaiez. care se desparte de bra ul Tulcea şi se varsă în Marea Neagră lîngă oraşul Sulina (România). situat în partea estică a peninsulei Scandinavia . Relief predominat de platou şi de cîmpie. în deltă. Zăcăminte: petrol. medie 500 m). Ad. Păduri tropicale. öland ş. Culturi: orez. mare în Oceanul Pacific.5 mii km2. stat în N Europei.

Căi rutiere: 9 153 km.Sumbáwa [sum´baua] insulă indoneziană în Arhipelagul Malaiez (Oceanul Indian). orez. Suprafa a: 15. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Ny Alesund . Popula ia: 4 200 loc. articole din lemn. cocotieri. produse chimice. alimentare. Lan urile muntoase (alt. zinc. materiale de construc ii. situate la 600 km N de coastele Norvegiei. de minereu de fier. Export de zahăr. Barentsburg. trestie de zahăr. copră.: Longyearbyen . zahăr. Se cresc bovine. Admis în ONU la 4 decembrie 1975. situat în N-E insulei Java . pescuitul. bumbac. şi de o vastă cîmpie de litoral în N şi N-E. sorg. Capitala: Paramaribo . centru legislativ şi reşedin ă regală: Lobamba . Relief de podiş. mijloace de transport. Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime. bumbac. uleiuri vegetale. rafinării de petrol. Usuti. porcine. format din arhipelagul Spitzbergen şi Insula Urşilor. Popula ia: 980 mii loc. Alte oraşe. ovine. 2 851 m. Surabája Surinám Súva Sválbard [´svaalbard] teritoriu insular în Oceanul Arctic. echipamente industriale. Centru adm. Muzee. combustibili . esături de bumbac şi de lînă. Capitala administrativă: Mbabane . vînătoare. loc. la V de insula Flores . Păduri tropicale. bata i. Importă echipamente şi utilaje industriale. Relief muntos (alt. lemn şi produse din lemn. pînă în cîmpia Mozambic. diamante. cu excep ia cîtorva cîmpii aluviale. Importă cereale. Principala ramură a economiei o constituie agricultura. Suprafa a: 62 900 km2. lemn şi produse din lemn. citrice. aluminiu. Limba oficială: olandeza. carne. oraş situat pe insula Viti Levu . Este divizat în 4 districte. max. Climă ecuatorială. Popula ia: 720 mii loc. Vegeta ie de savană. cupru. Căi ferate: 301 km. minereu de fier. produse alimentare. capitala statului Fiji. 1 800 m) coboară în pante line din V spre E. max. fructe tropicale. trestie de zahăr. Produce zahăr. caprine. Dispune de bogate şi variate resurse de subsol (cărbune. stat în S Africii. Universitate. Suprafa a: 17 363 km2. cu unele culmi muntoase (alt. Popula ia: 440 mii loc. ciment. Climă subtropicală şi temperată. Se cresc animale. cu temperaturi înalte şi precipita ii bogate. textile. savane. între Guyana. diamante). a. Vegeta ie de savană. banane. Usushwana ş. max. Relief de platou. Se cultivă trestie de zahăr (ocupă unul din primele locuri pe glob la producerea de zahăr pe cap de locuitor). la strîmtoarea Surabaja . legume. Suprafa a: 163 mii km 2. combustibili. textile. Organizat în 10 districte. Swáziland Regátul ~. aur. Raba . situat la ărmul Oceanului Atlantic. păduri şi păşuni montane. Brazilia şi Guyana Franceză. vite. Aeroport. 71 mii loc. Principalele ramuri economice: industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime. Turism. care se întind în văile rîurilor Umbuluzi. Planta ii de cafea. minereuri. Păduri tropicale cu arbori de esen ă pre ioase.a. dominat de culmi muntoase. agricultura. Aeroport. Şantiere navale. citrice. República ~. nuci de cocos. îmbrăcăminte.4 mii km2. Climă subecuatorială maritimă. azbest. Oraş pr. Ngwavuna. Pescuit. păsări. învecinat cu Africa de Sud şi Mozambic. 2. Func ionează mici întreprinderi care produc electricitate. Climă arctică. banane. Piramiden. Relief format de un podiş deluros. Tambora ). Se cultivă orez. porumb.4 mil. Komati. Limba oficială: swazi şi engleza. stat în N-E Americii de Sud. Exportă bauxită. orez. cărbune ş. Norvegieni. vlc. alumină. oraş în Indonezia. fabrici de produse chimice. azbest. Universitate. Administrat de Norvegia. alt. Exportă zahăr. legume. Expl. 1280 m) în S-V. medie 1200 m. Exploatări de bauxită (ocupă unul din primele locuri în lume).

). la 116 km S-E de Chişinău. masiv muntos în Carpa ii Meridionali (România). Institu ii de învă ămînt superior. Industrie uşoară şi alimentară. localitate subordonată mun.: 2 130 m (vf. siderurgică. utilaje. rn. carne. Muzee. Industrie extractivă (huilă). Numeroase monumente de arhitectură: biserică gotică (sec. situată între Balcanii Centrali şi Balcanii de Est. max. Lungime: 51 km. lac în Ucraina. piei. textilă. fructe etc. Centru silvic. Fabrică a materialelor de construc ii. 415 mii loc. doc. Alt. lînă. Teatru. chimică (superfosfa i). oraş în N-V Poloniei. Nod de comunica ie (feroviar. textile. principele Transilvaniei. la N-E de localitatea Primorskoe (reg. Odesa. Par. material rulant). mobilă) şi alimentară. Turism. Lungime: 195 km. Muzeu. situat pe malul drept al rîului Ciorna . Formează un segment din grani a dintre Irak şi Iran. în bazinul carbonifer Done k . în 1573. Tatarbunar). 4 mil. uşoară (încăl ăminte. în sec. Szczécin [´¿tet¿in] ªagán ªáhtî ªatt el Arab (Shatt al 'Arab) ªélimbãr ªípka ªoldãnéºti ªomúzul Máre ªtéfan-Vódã ªureánu . 10 mii loc. Lungime: 11 km. Port la Marea Baltică. reşedin ă a raionului Ştefan-Vodă. metalurgie. motoare electrice. Centru comercial (export de grîu. făcînd parte din grupa mun ilor Parîng . Mún ii ~. oraş în Republica Moldova. străbate Podişul Sucevei . de pielărie. Se mai numesc şi Mun ii Sebeşului . format prin confluen a Tigrului şi Eufratului . situat în bazinul Dunării inferioare. medie: 2 m. rutier). Muzee. Sibiu. com-binat de fermentare a tutunului. maşini agricole. Biserica Sf. At. port la Oceanul Pacific (Marea Tasman). constructoare de maşini (nave. în centrul României. Rostov). situat pe fluviul Odra . Nod de comunica ie. Se varsă în Golful Persic . Arhanghel Mihail (1879). fluviu în Irak. At. Lă ime: 8 km. aici a avut loc o mare bătălie între armatele ruseşti şi cele turceşti. trecătoare în mun ii Balcani. alimentare. Iriga ii.Sýdney [´sidni] oraş în S-E Australiei. Hidrocentrale. întreprinderi ale materialelor de construc ii. Teatru. rîu în România. la 1330 m alt. Gheorghe (1873). castel (sec. construc ii de maşini. palate (sec. chimice. Ad. textile. XVI). cucerind astfel Transilvania. Izvorăşte din zona vîrfului Poiana Ciungilor . reşedin ă a raionului Şoldăneşti. XIV–XV) etc. pe teritoriul Bulgariei. Centru industrial: şantiere navale. marcînd prin aceasta prima etapă în unirea celor trei ări româneşti. XIX. alimentară. Biserica Sf. trece prin Fălticeni . afluent pe dreapta al Siretului . confec ii. XIV–XV). la 118 km N de Chişinău. Denumirea veche: Cîzîl . În 1877. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură generală. loc. Teatre. Vîrful lui Pătru ).ial navigabil. Monumente arhitectonice. unde în 1599 (18/28 oc-tombrie) Mihai Viteazul l-a învins pe Andrei Báthory. Aeroport. oraş în Federa ia Rusă (reg. constructoare de maşini. Face legătura rutieră între oraşele Gabrovo şi Kazanlîk . Industrie siderurgică. 230 mii loc. doc. oraş în Republica Moldova. Universită i. 9 mii loc.

Lungime: 68 km. trestie de zahăr. textile. Centru adm. Se cultivă bumbac. Relief muntos (alt. Suprafa a: 400 mii km 2. Taegú Tahiti [tai´iti. stat în Asia Centrală. cocotieri. loc. Aeroport. Economie bazată pe industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime şi pe agricultură (concentrează cca 40% din popula ia activă). Universitate. capre de munte. 4 000–5 000 m) ş. minereuri neferoase. (5 mil. vanilie etc. Turism. Surhandaria. fabrici de ciment. Climă tropicală umedă. Centru miner: cupru. al provinciei Taiwan (China). Dinamică este industria energetică (hidrocentrala Nurek de pe Vahş). şacali. Tundră. Vara adesea seacă. caprine.5 mil. făcînd parte din Polinezia Franceză . Limba oficială: tadjika. între marea Kara şi marea Laptev. insulă în Oceanul Pacific. fazani ş. Kîrgîzstan. cea mai mare din arhipelagul Insulele Societă ii .8 mil. wolfram. Industrie de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole.ªuºíþa Tabásco rîu în România. loc. străbătute de afluen ii rîului Amudaria (Vahş. la S de Mărăşeşti. 7495 m). Doar în regiunea S-V se profilează cîteva cîmpii premontane cultivabile. Pamir în S (alt. Centru comercial. În partea centrală a peninsulei se află lacul Taimîr . Suprafa a: 25. stat în S-E Mexicului.: thaip´ei] Taimîr . Suprafa a: 1 042 km2. Popula ia: 1. 1. loc. alimentară. Relief mai coborît în depresiunea Fergana (în N-V). Se cresc ovine.1 mii km2. textilă. dropii. Vegeta ie ierboasă şi silvică (în mun i). max. Universitate. Întreprinderi ale industriei uşoare (covoare. Kafirnigan ). oraş în insula Taiwan (Oceanul Pacific). Meşteşugărit. Nod de comunica ii. a camforului. Izvorăşte din Mun ii Vrancei . a. în conurba ie). Aeroport interna ional. Numele antic: Tauris . Popula ia: 132 mii loc. petrol. Se produc esături de bumbac şi mătăsu [te´gu] oraş în S-E Coreii de Sud. afluent pe dreapta al Siretului . Ghe ari. de încăl ăminte. Capitala: Villa Hermosa . Popula ia: 6. loc. Climă temperat-continentală şi continentală aridă. bovine. Turkestan. loc.: tai´ti] Taibéi [chin. Aeroport. prelucrarea lemnului. produse de pielărie) şi alimentare. Suprafa a: 143. Pescuit. 972 mii loc. Muzeu de artă. centrul adm. aparatură electro. situată în extremitatea nordică a continentului asiatic. 2. construc ii navale. max. 2 237 m. Orohena ). cafea.3 mil. Relief constituit de masive muntoase (în centru şi N) şi de cîmpii joase (în S şi V).6 mil. Vestigii arheologice. peninsulă în Federa ia Rusă. Piandj. situat între Uzbekistan. alimentare. (Taipei) . max. vf. valea Zeravşan (în partea central-vestică). fr. Important centru industrial (metalurgie. de hîrtie. Faună: lupi. o republică autonomă şi capitala. Zeravşan şi Hissar în N-V şi în partea vestică (alt. 7134 m).: Papeete . Turism. constructoare de maşini. Include 3 provincii. China şi Afghanistan. Exploatări de cărbune. Capitala: Duşanbe . banane. República ~. Tabríz Tadjikistán oraş în N-V Iranului. a. În zona de cîmpie litorală se cultivă citrice. Pia ă agricolă.şi radiotehnică). ară cu cei mai numeroşi şi cei mai înal i mun i din Asia Centrală: Alai şi Transalai în N (alt.3 mii km 2. Climă aspră. textile.

oraş în S-V Finlandei. Academie de ştiin e. Tanzania şi Zambia. siderurgică. Taiyán Tájo Tákla-Makán Tállinn Tamísa cel mai mare fluviu din Marea Britanie. Suprafa a: 36. Este legat prin canale cu golful Bristol şi cu Marea Irlandei. oraş în E Chinei. loc. a materialelor de construc ii. Navigabil. alimentară. textilă. Universitate. Universitate.: 1435 m. [t¾´…e] oraş în N Marocului. deşert nisipos în V Chinei. maşini şi utilaje electrice. în partea de S a Angliei. Centru comercial şi industrial (materiale de construc ii. Suprafa a: 345 mii km2. cocotieri. (XIV–XVI). textilă. Monumente arhitectonice (moschee. Pescuit. centrul adm. confec ii. 3 997 m).1 mii km2. X. alimentară. Aeroport. alimentară. Climă tropical-musonică umedă. Universitate. Muzee. lac tectonic în Africa de Est. 1. Dune. Industrie minieră. la intrarea în strîmtoarea Gibraltar . Monumente. chimică. capitala Estoniei. de pielărie. a. fluviu în V Europei. Străveche aşezare cartagineză. în V Oceanului Pacific. Conservator. Teatre. Industrie constructoare de maşini (excavatoare. Aeroport. situat între Republica Democrată Congo. Suprafa a: 31. Muzee. de pielărie şi încăl ăminte. a. Lungime: 338 km. cetate (sec. palate). de încăl ăminte. trece prin Oxford şi Londra şi se varsă printr-un estuar în Marea Nordului. Oraş pr. port la Golful Finic (Marea Baltică). Monumente arhitectonice: biserici (sec. max. Aeroport. a celulozei şi hîrtiei. în depresiunea Kaşgaria . de textile şi confec ii. Port.Taiwán insulă a Chinei. Fondat în sec. chimică. pe teritoriul Spaniei şi Portugaliei. Denumirea veche: Formosa . 394 mii loc. Izvorăşte din mun ii Sierra de Cuenca (Spania) şi se varsă printr-un estuar în Oceanul Atlantic. Izvorăşte din zona dealurilor Cotswold . petrol. Támpere Tanganyika Tangér . Se cultivă trestie de zahăr. citrice. Pescuit. situat pe ărmul Oceanului Atlantic. Burundi. bananieri. 219 mii loc. Aeroport. de prelucrare a lemnului (mobilă). XII–XV). aur.9 mii km2. cupru ş. Climă continentală uscată. Ad. al provinciei Shanxi . Lungime: 1 120 km.9 mil. max. loc. Vegeta ie tropicală. Altitudini între 800 şi 1 500 m. apoi colonie romană.: Taibei . situat pe ărmul lacului Näsijärvi . 485 mii loc. produse alimentare). Industrie constructoare de maşini (locomotive). Zăcăminte: cărbuni. gaze naturale. Sporturi de iarnă.). despăr ită de continentul Asiei prin strîmtoarea cu acelaşi nume. Naviga ie. a celulozei şi hîrtiei. Popula ia: cca 21 mil. Navigabil. În văile unor rîuri şi în oaze se practică agricultura. Nod feroviar. Hidrocentrale. cabluri ş. Numele vechi: Reval (Revel). constructoare de maşini. textile. aparate de radio. Relief predominant muntos (alt. barcane.

Monumente arhitectonice. Pemba ş.). prelucrarea metalelor. At. situat la ărmul Oceanului Indian. Dorpat . Tanganyuka şi Malawi . doc. Centru industrial şi cultural.). 16 mii loc. XII–XIV). 116 mii loc. încăl ăminte. XII–XIII). Mún ii Tarcăului . Mănăstire (sec. Vestigii arheologice. al raionului Taraclia. Vegeta ie tropicală şi de savană (păduri – 45% din teritoriu). textile. Márea ~. Cunoscut din sec. Universitate. cu masive muntoase vulcanice de mare alt. Industrie uşoară şi alimentară. masiv muntos în Carpa ii Orientali. cărbune. Climă ecuatorială musonică. cafea. centrul adm. între Mozambic.7 mii loc. Expl. oraş în N-E Spaniei (Catalonia). Uganda şi Kenya. Port comercial. oraş în Republica Moldova. Lungime: 2200 km. traversează deşertul Takla-Makan şi se pierde în nisipurile din E deşertului. cuprins între văile Bicazului şi Trotuşului. 3175 m). întreprinderi ale industriei uşoare (pielărie. Pentru export produce bumbac. textile şi alimentare (ulei de măsline). Relief de cîmpie au şi insulele Zanzibar şi Pemba . de fabricare a hîrtiei. Numele vechi: Iuriev. mare în S-V Oceanului Pacific. Teatre. XI. Izvorăşte din mun ii Karakorum şi TianShan . Construc ii de maşini (maşini agricole. antilope. Navigabil pe cursul inferior (280 km). Limba oficială: swahili. stat în E Africii. Tapajós Taraclía Táranto Tarc´ãu Tarím Tarragóna Tártu Tasmán . aur. Gheorghe (1874). insula Tasmania. confec ii) şi alimentare (conserve de carne şi de peşte ş. staniu. de produse alimentare (conserve).: 1664 m (vf. elefan i. Academie agricolă. Este divizat în 25 de regiuni. Include şi teritoriul insulelor din apropiere: Zanzibar. 112. situat la 162 km S-V de Chişinău. Culmi împădurite. Dispune de variate resurse naturale (diamante.Tanzánia República Unítă ~. wolfram. max. aparataj electrotehnic şi electronic ş. Ad. şi mun ii Livingstone în sud (alt. Observator astronomic. Faună: lei. 1 000–1 500 m). clădiri vechi. Lungime: 2180 km. Cascade. Nod de comunica ii. a lemnului. Alt. unele însă pu in valorificate.: 5 604 m. V şi S-V şi de cîmpiile riverane şi de litoral în E ării. Nod feroviar. piscul Kilimanjaro . rinoceri. 245 mii loc. port la Marea Mediterană. afluent pe dreapta al fluviului Amazon . Popula ia: 38. crocodili.1 mii km2. de igarete. plumb. între Australia. de gresie. Malawi. întreprinderi petrochimice. vulcan activ mereu. a. Rwanda. produse chimice. Vestigii arheologice romane. Pescuit. situate în N-V. siderurgie. max. în 1811. Biserica Sf. oraş în Estonia.2 mil. construc ii de maşini şi utilaje. oraş în S Italiei (Puglia). loc. a. Capitala: Dar es-Sa-laam (capitala desemnată: Dodoma ). situat pe ărmul nordic al golfului Taranto . cel mai mare rîu din Asia Centrală. în N (5 895 m. Prelucra-rea petrolului. Majoritatea popula iei este ocupată în agricultură. ară agrară în curs de dezvoltare. Rezerva ii naturale şi parcuri na ionale. Zambia. Grinduşul ). Centru industrial şi comercial. tutun. uraniu). poligrafie. catedrală (sec. Noua Zeelandă şi insulele Norfolk şi Noua Caledonie. a. Numele antic: Tarent . ce [tapa´3os] rîu în Brazilia. Burundi. Suprafa a: 945. Şantiere navale. Relieful este format de un podiş central (alt. Republica Democrată Congo. Pescuit marin. de depresiunile marilor lacuri africane Victoria. Muzee. Muzee.

Institu ii de învă ămînt. Gerlachovka ). industrial şi cultural. biserici. Descoperită de navigatorul olandez A. a pielei şi a tutunului. Suprafa a: 68 mii km2. oraş situat pe fluviul Kura . Nod de comunica ii (feroviar. constructoare de maşini (automobile. Agricultură (cereale. Centru comercial. plante furajere. Din 1901 apar ine Australiei. Muzee. legume. cupru. a. 1. República Tatarstán . de fructe şi de carne. Parc na ional. VI). Păduri veşnic verzi. gaze naturale). plumb. vf. excavatoare. poligrafie. medresa Barak-Han ş. republică în Federa ia Rusă. Zăcăminte: crom. a. Tasman în 1642. fabrici de mobilă. de por elanuri şi faian ă. Zăcăminte: cupru. Aeroport. XIII). vf. Climă subtropicală în N şi temperată în S. Repara ii metalice. pe teritoriul Slovaciei (alt. farmaceutice. zahăr. Muzee. întreprinderi chimice. Teatre. vin etc. plumb. de produse alimentare (conserve de legume. At. maşini-unelte. 2 663 m. max. Monumente arhitectonice (mausoleu. sistem muntos în Turcia. chimică şi chimico-farmaceu-tică.). Ala Dað . semipustiuri.Tasmánia insulă la S-E de ărmurile Australiei. moschee etc. Universitate. Construc ii de maşini (locomotive electrice.: Hobart. Studiouri cinematografice. ulei. catedrală (sec.a. prelucrarea lemnului. în sec. în bazinul mijlociu al Volgăi . în zona de frontieră dintre Slovacia şi Polonia (alt. max. capitala Uzbekistanului. capitala Georgiei (Gruziei). textile şi de confec ii. situat pe valea Bîrladului . Gala i). Universită i. oraş situat pe valea rîului Circik . rutier).). separată de continent prin strîmtoarea Bass . Relief de podişuri vulcanice (alt.: 3 734 m. Muzee. Numele vechi: Tiflis (pînă în 1936). nichel. Aeroport. 48 mii loc. Academie de ştiin e. ceai. Popula ia: 3. Teatre. acestea fiind separate între ele printr-o depresiune tectonică. fabrici de produse chimice şi chimico-farmaceutice. vf.). Capitala: Kazan. Turism. textilă şi de confec ii. cărbune. max. Climă mediteraneană. Muzeu. Suprafa a: 68 mii km2.3 mil. loc. în cuprinsul Podişului Anatoliei . maşini agricole. Păduri de conifere. aparatură electronică şi electrotehnică ş. XII. Conservator. strunguri ş. alimentare (ulei.). şampanie. Monumente istorice şi arhitectonice: cetate şi castel (sec. aparatură şi utilaje electrotehnice etc. doc. Táurus Tãtária Tbilísi Tecuci municipiu în România (jud. VI–VII). Important centru industrial: construc ii de maşini (maşini agricole. Hidro-centrală. constînd din Tatra Înaltă . Taºként Tátra masiv muntos în Carpa i. zinc. Centru adm. . creşterea bovinelor şi ovinelor). savane. energetică. loc. la poalele mun ilor Tian-Şhan . Galerie de artă plastică. max. Alt. Universită i. alimentară. Academie de ştiin e.).8 mil. loc. rutier).13 mil. Grădină botanică. Nod de comunica ii (feroviar. 2 045 m. bazilică (sec.). 2. Dumbier ). de produse textile ( esături de bumbac) şi alimentare. Capitala Gruziei din sec. şi Tatra Joasă . Nod feroviar şi rutier. Popula ia: 459 mii loc. de încăl ăminte. de confec ii. IV. zinc. vinuri etc. cartofi. stepe montane. 1 617 m). Industrie extractivă (petrol.

bere. oraş situat la poalele muntelui Elbrus . Muzee.: Alexandria . ambasade.Tegucigálpa [tegusi´galpa] capitala Hondurasului. Grădini publice. a tutunului. max. Teherán Tel Avív (-Jáffa) oraş în Israel. conserve). Prelucrarea metalelor. Avicultură.9 mil. legume. Capitala: Nashville-Davidson. Popula ia: 4. Centru comercial. în sec. Transport fluvial şi rutier. activ Pico de Teyde ). 1. loc. Teatre. orz). vi ă de vie. Relief predominant muntos (alt. Relief muntos în E (mun ii Apalaşi ). loc. XVIII–XIX). jude în S României. 535 mii loc. Nod de Comunica ii (feroviar. în care au rămas sediile multor institu ii de stat. Industrie de prelucrare a metalelor. textilă. Muzee. Fără popula ie permanentă. Teatre. Culturi: cereale. electrică. rutier). Climă temperat-oceanică. Planta ii de bumbac. Universitate. Administrată de Spania. Popula ia: 475 mii loc. secară. Universitate. Administrat de Fran a. textile (covoare persane. alimentară. minereuri de fier şi de zinc. Fondat de spanioli în 1579. subpolară. argint). Relief în cea mai mare parte muntos. Teatre.: Santa Cruz de Tenerife . în conurba ie. Important centru industrial. Téleorman Tenerífe Ínsula ~. de şlefuire a diaman-telor. Popula ia: 625 mii loc.75 mil. 7. Relief predominant de cîmpie (Cîmpia Română ). alimentară. Se cultivă cereale (grîu. Climă tropicală uscată. chimică. At. floarea-soarelui. Turism. constructoare de maşini şi utilaje. gaze naturale). Muzee. constructoare de maşini şi utilaje. legume. loc. Tennessee Teritóriile Austrále ºi Antárctice Francéze teritoriu în Oceanul Indian (insular) şi Antarctica ( ara Adéliei). doc. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură generală. XVIII). Sta iuni de cercetări ştiin ifice. poligrafică. Floră săracă (muşchi. fosfa i). Ghe ari veşnici. porumb. Centru adm. Turism. capitala Iranului. pomi fructiferi. miniere (cărbune. Creşterea animalelor (bovine. textilă. chimică. sfeclă de zahăr. insulă de origine vulcanică din Arhipelagul Canarelor . pe o vale între înăl imile vulcanice din S-E ării. Fondat în 1909. [tene´sii] stat în partea centrală şi S-E a SUA. Capitală (a Persiei) din 1788. străbătut de rîul cu acelaşi nume (1600 km). feroaliaje). alimentară. Aeroport interna ional. Centru adm. Universită i. a pieilor. Pomicultură. Industrie metalurgică (aluminiu. Viticultură. Suprafa a: 5 760 km 2. de pielărie şi încăl ăminte. Export de citrice. Suprafa a: 109 mii km2. Turism. 3718 m. clădiri vechi (sec. întreprinderi ale materialelor de construc ie (ciment). . bere). XIII–XIX). Monumente arhitectonice: catedrală (sec. textilă. XII. energetică. În 1948 a fost comasat cu oraşul din apropiere Jáffa . Turism. Industrie extractivă (petrol. chimică şi chimico-farmaceutică. oraş situat la 1100 m alt. Suprafa a: 396 117 km2. Aeroport.1 mii km2. Se cultivă tutun. Expl. de mobilă. Suprafa a: 2. esături din lînă şi bumbac).25 mil. licheni).. a sticlei. Industrie extractivă (aur. de podiş în centru şi de cîmpie în V. comercial şi cultural al ării. alimentară (ulei. Teatre. Muzee. ovine). Fostă capitală a ării. Monumente arhitectonice: Moscheea de aur. port la Marea Mediteraneană. Palatul soarelui (sec. alimentare (zahăr. Aeroporturi. alcool. la grani a cu Bulgaria. vlc.

de produc ie a cauciucului sintetic. exploatarea lemnului.). loc. electrică. păşuni. de prelucrare a petrolului. elefan i. Climă subpolară. Suprafa a: 6. În agricultură sunt a Deşértul ~. Suprafa a: 382 500 km2. grîu. a Serbiei. diverse specii de păsări. Iriga ii din apele Indului. cărbuni ş. cămile). plumb. Suprafa a: 250 mii km2. Faună: tigri. Administrat de Marea Britanie. maimu e. Hr.9 mii km2. Popula ia: 3000 loc. savane. Suprafa a: 514 mii km2. agricultura. Principalele ramuri ale economiei: industrie în dezvoltare. milen. Vegeta ie bogată (cocotieri. între cursul inferior al Indului şi mun ii Aravalli . A fost invadată de dorieni (sf.). Limba oficială: thai. deşert în India şi Pakistan. constructoare de maşini (avioane. constituit dintr-un sector continental şi cîteva insule din apropiere. Lucrări şi servicii în cadrul bazei navale anglo-americane. Capitala: Austin . 2 576 m). Suprafa a: 13. Lacuri sărate. la S de mun ii Olimp . Altitudini între 100 şi 200 m. Climă tropicală. Teritóriul Antárctic Británic Teritóriul Británic din Oceánul Indián Tesália Téxas Thailánda Regátul ~. turismul. săruri de brom. alimentară. Cambodgia. de prelucrare primară a produselor agricole. Creşterea animalelor. Relief de platou şi muntos (alt. Suprafa a: 692. arahide. a. masive muntoase în sectorul thailandez al peninsulei Malacca (alt. gaze naturale. porumb. pomi fructiferi. fier. bananieri). cărbune. 3 000–4 000 m). între Birmania. chimică. Sta iuni de cercetări ştiin ifice. Păduri de acacia. Dispune de bogate zăcăminte: minereu de staniu. Ghe ari veşnici. [´tekses] stat în S SUA. cu cele mai scăzute temperaturi de pe glob. s-a aflat sub do-mina ia Macedoniei (352–196 î. Vegeta ie: păduri cu arbori de esen e pre ioase (60% din teritoriu). pescuitul. bizantină (pînă în 1348). II î. Teritoriul ării include cîteva regiuni geografice: cîmpia fluviului Menam în partea centrală. n. acesta situat la S de insulele Maldive . Este organizat administrativ în 71 de provincii (grupate în 6 regiuni) şi o metropolă (capitala). situat în peninsula Indochina şi peninsula Malacca. constituit din mai multe insule ce in de arhipe-lagul Chagos . orez. Lipsit de popula ie permanentă. alimentară. caprine. acoperit de ghea ă şi zăpadă. magneziu. metalurgică. Administrat de Australia. romană (sec. wolfram. Sta iuni de cercetări ştiin ifice. Creşterea nomadă a vitelor (ovine. Climă tropicală uscată. regiune în Grecia.4 mil. Popula ia: 62. Malaysia şi marea Andaman. Dune de nisip. Shetland de Sus şi insulele Orkney. 1 793 m). ierburi xerofite. Industrie extractivă. Laos.). Fără popula ie permanentă. Se cultivă bumbac. electronică. max. textilă. teritoriu în Antarctica. Relief muntos. podişul Korat în N-E (alt. Suprafa a: 60 km2. loc. petrol. Climă tropicală musonică. de asamblare a automobilelor. leoparzi. stat în S-E Asiei. km 2. dealuri şi lan uri muntoase în N-V (alt. de ciment. legume. Popula ia: 735 mii loc. Reg. Administrat de Marea Britanie. utilaj petrolier ş. II î.Teritóriul Antárctic Australián teritoriu în Antarctica de Est. Capitala: Bangkok . a. În 1881 a revenit Greciei. a Imperiului Otoman.). forestieră. golful Siam. cîmpia fluviului Mekong în E şi cîmpiile de litoral în S.1 mii km 2.). Thar .4 mil. Popula ia: 17 mil. textilă.Hr. teritoriu insular în V Oceanului Indian. pînă la 2000 m). Industrie extractivă (petrol. crocodili. care include sectoarele continentale ara lui Graham. e.

Climă aspră şi uscată. Relief muntos (alt.: 7 439 m.a. în S-E mai temperată. a. Izvorăşte în apropierea com. în sec. Lacuri şi izvoare termale. păşuni alpine. afluent pe stînga al Prutului. Huanghe ş. masiv muntos în Sahara. Climă deşertică. Lungime: 2 500 km. şi se varsă în Marea Tireniană printr-o deltă. Izvorăşte din mun ii Apeninii Toscano-Emi-lieni . cartofi. Suprafa a: 2 mil. Suprafa a: 16. Vegeta ie de pustiu. textile) şi alimentare. At. fluviu în Peninsula Italică. bovine. situat pe malul drept al fluviului Nistru. Brahmaputra. iaci). Numeroşi ghe ari. Prelucrarea metalelor. de artizanat. max. doc. doc. de semipustiu şi de stepă montană. Este străbătut de numeroase lan uri muntoase cu înăl imi de peste 6 000 m. Popula ia: 2. Climă continentală aspră. 132 mii loc. Alt max. cărbuni ş. Centru comercial şi meşteşugăresc. sistem muntos în Asia Centrală. municipiu în Republica Moldova. Thímphu (Tímbu) Thuríngia Tian-Shan Tibésti Tibét Tibét Tíbru Tighéci Tighína (Bendér) . Creşterea animalelor (ovine. Predomină vegeta ia erbacee. Ierarh Nicolae (1825). Expl. minereu de fier. Popula ia: 2. a. rutier).: 3 415 m. Lungime: 35 km. În depresiuni se cultivă orz. Alt. Sf. Suprafa a: 1. max. pe teritoriul Chinei şi Kîrgîzstanului. Vîrful Victoriei . Popula ia: cca 18 mii loc. ocupînd cea mai mare parte a Podişului Tibet . (ca vamă cu o mică fortifica ie din pămînt şi lemn) în 1408. Podíşul ~. Climă aspră şi uscată. Biserica Acoperămîntul Maicii Domnului (sec. Construc ii de maşini şi utilaje. Vegeta ie săracă. Leova). trecînd prin Roma. repara ii navale. 1203 m). sare.: Lhasa . Reşedin ă regală. străbate Cîmpia Romei . Nod de comunica ii (feroviar. Păduri de conifere. pomi fructiferi. la 58 km S-E de Chişinău. Relief de mun i şi podişuri înalte. Catedrala Episcopală (cu trei hramuri): Schimbarea la fa ă. Centru adm. de aur. întreprinderi ale industriei alimentare. separată de continent prin strîmtoarea Thasos .Thássos [´qaasos] insulă în N Mării Egee. loc. loc. cel mai înalt podiş din lume. doc. oraş situat pe o vale intramontană din Himalaia Orientală. situat pe teritoriul Chinei şi Indiei. încăl ăminte. de pielărie. întreprinderi de repara ii auto. Centru adm. Climă mediteraneană. De aici izvorăsc fluviile Ind. Zăcăminte: minereuri de fier. vi ă de vie. caprine. Adormirea Maicii Domnului. În mun i se întîlnesc numeroşi ghe ari. At. de minereuri de fier. Prelucrarea lemnului. cu precipita ii reduse. At.22 mil. Suprafa a: 398 km2. pe teritoriul Ciadului şi a Libiei.4 mil. în sec. Administrată de Grecia. Zăpezi permanente. legume.25 km 2. sare ş. Planta ii de măslini. cupru ş.a. capitala regatului Bhutan. XV (Chigheci ). km2. la N de mun ii Himalaya . 22 mii loc. regiune în S-V Chinei. VII. rîu în Republica Moldova. petrol. întreprinderi ale industriei uşoare (mobilă. Băiuş (rn. km2. land în Germania. Muzee.62 mil. Monumente istorice şi arhitectonice: Cetatea Tighina. XIX). Alt. Zăcăminte: cărbuni. Navigabil în cursul inferior. Lungime: 405 km. medii cuprinse între 4000 şi 5000 m.: Erfurt .

oraş fluvial“). de confec ii etc. monument medieval de arhitectură militară.). poligrafie. a. Vegeta ie de savană. fortărea ă pe malul drept al Nistrului.) şi alimentare. plante uleioase. Comunică cu marea Arafura. politehnic ş. institutele de medicină. situat pe malurile canalului Bega .: Timişoara . Relief muntos (alt. de cazacii zaporojeni.a. catedrala catolică (sec. XVIII). Teatre. Observator astronomic. sfeclă de zahăr. Tímiº Tímiº rîu în S-V României.9 mil. Construc ii de maşini şi utilaje. Filarmonică. centrul adm. porcine). tutun. Lungime: 350 km (244 km pe teritoriul României). după ce se uneşte cu Eufratul . Operă. se varsă în Golful Persic . Teatre. Monumente arhitectonice: castel (sec. At. de material rulant. minereu de fier. întreprinderi ale industriei uşoare (produse de pielărie şi încăl ăminte. Siria şi Irak. pe teritoriul statelor Turcia. Operă. material rulant. care păzea o vamă la trecerea peste Nistru. Tígru fluviu în Asia. lignit. Izvorăşte din mun ii Balcani. Trece prin oraşele Mosul şi Bagdad . catedrala sîrbească (sec. Muzee. Lungime: 183 km. XIV–XV). A fost construită în anii 1538–1541 pe locul unei întărituri de pămînt şi lemn mai vechi (sec. Creşterea animalelor. Administrată de Indonezia. Ad. motoare Diesel ş. atestat în 1408. Teaghinea cheaci . XX) ş.2 mii km 2. ape minerale. situat la E de insulele Flores şi Sumba. afluent pe dreapta al Dunării. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură generală. Centru industrial: construc ii de maşini (excavatoare. Trece prin oraşele Caransebeş şi Lugoj. Aeroport interna ional. de armatele ruseşti. autoturisme. doc. jude în V României. Relief de cîmpie. în aval de Belgrad. străbate Cîmpia Mesopotamiei şi. legume. de marochinărie. manioc.Tighína Cetátea ~. Climă subecuatorială. Timiºoára Timók rîu în Peninsula Balcanică. Muzee. insulă în E Arhipelagului Malaiez. Filarmonică. pe cursul inferior marcînd frontiera dintre Serbia şi Muntenegru şi Bulgaria. orz. produse chimice. Izvorăşte din Mun ii Semenicului şi se varsă în Dunăre pe teritoriul Serbiei. încăl ăminte. Izvorăşte din mun ii Taurusul Armean . municipiu în S-V României. Suprafa a: 33. Pomicultură. Popula ia: 1. port. Centru adm. A fost atacată şi asediată de turci şi tătari. Popula ia: 694 mii loc. Se cultivă: orez. Numele antice: Tibiscus. XIV–XV). a. mare în E Oceanului Indian. Apicultură. Creşterea animalelor (bovine. arbori de cauciuc ş. în 1212. Timiş. Lungime: 1 950 km. Universitate. Viticultură. tramvaie. numele ini ial al cetă ii fiind Tighina . XVIII). la grani a cu Ungaria şi Serbia şi Muntenegru. afluent pe dreapta al Dunării. maşini agricole. Timór Timór . Din 1812 şi-a pierdut importan a militară. secară). Culturi cereale (grîu. Vestigii arheologice. mobilă. confec ii. catedrala ortodoxă (sec. medie: 406 m. Denumită de turci Bender (“chei. Monumente istorice şi arhitectonice. 335 mii loc. max. Românilor basarabeni le-a servit ca loc de refugiu şi apărare contra invaziilor străine. a. al jud. între coastele de N-V ale Australiei şi insula Timor . Zăcăminte: petrol. Suprafa a: 615 mii km2. textile. loc. Timeses . cu zone de dealuri în N şi S şi de mun i în N-E. 2960 m). de agronomie. Suprafa a: 8 692 km 2.

Rîuri scurte şi repezi: Lois. în sec. Fondat în 1586 pe locul unei aşezări mai vechi Cinghi-Tura . Ermera. chimică. anterior fiind un teritoriu dependent. Tísa Tismána Titicáca Tiumén . cunoscută din sec. Resurse de subsol: petro capitala Albaniei. santal. porumb. cabaline. Aeroport. formează pe o por iune de 62 km grani a dintre România şi Ucraina şi se varsă în Dunăre în amonte de Belgrad. de aparate electrice.Timórul de Est/Timórul Orientál Republica Democratică a Timorului de Est/ Republica Democratică a Timorului Oriental . Pescuit intens. Teatru. a lemnului. ovine. max.). Navigabil. alimentară. Monumente istorice. Suprafa a: 15 007 km2. picturi din sec. la 3812 m alt. Iriga ii. de conserve. de prelucrare a metalelor. de esături din bumbac şi de confec ii. Muzee. mănăstire în România (jud. Nod de comunica ii. max. oraş în Federa ia Rusă.a. Biserica Acoperămîntul Maicii Domnului (sec. Planta ii de arbori de cauciuc. a. situat în partea de răsărit a insulei Timor . Şi-a proclamat independen a în mod oficial la 20 mai 2002. Bogat în peşte. At. alimentară. Muzeu de artă religioasă. Renovată de mai multe ori. XVIII. 496 mii loc. Institu ii de învă ămînt superior. Întreprinderi industriale: uzine constructoare de maşini şi utilaje. cafea. tutun. Aeroport. Fondat în 1792. bumbac. XV. Tismana). de vinuri şi coniacuri etc. cuprinsă între Peninsula Italică şi insulele Sicilia. Ad. Sardinia şi Corsica. situat pe rîul Tura . Studiouri cinematografice. Se cultivă orez. Capitală din 1920. Aeroport. Popula ia:. Izvorăşte din Carpa ii Păduroşi (Ucraina). Palermo . municipiu în Republica Moldova. Construită din lemn de tisă (1375–1378). XVI. 183 mii loc. teck. de pielărie şi încăl ăminte. afluent pe dreapta al Dunării. la grani a dintre Perú şi Bolivia. 925 618 loc. şi pe două insule mai mici Palau Atauro şi Palau Jaco . com. Alte oraşe: Aileu. max.: 2630 m. Hidrocentrală. XIX). Teatre. XIV. pe litoral – cîmpii înguste. strunguri. Karau ş. Economie bazată pe agricultură şi industria prelucrătoare a produc iei agricole. rîu. situată în partea centrală a ării. cuprinzînd şi enclava Okussi din partea de V a insulei principale (indoneziană). fabrici de mobilă. Lungime: 960 km. Dilor. vf. Relief muntos (alt. Edificii moderne. Vegeta ie de savană şi păduri de arbori tropicali (eucalipt. Laclo. Manatuto ş. Ainaro. Climă tropicală musonică. Teatre. situat pe malul stîng al Nistrului. stat insular în Oceania. Universitate. utilaje electrotehnice etc. Universitate. aparate de măsurat. lac tectonic situat în Anzii Cordilieri . textilă. Muzee. de prelucrare a metalelor şi a lemnului. Mănăstírea ~. Porturi: Neapole. doc. porcine. parte a Mării Mediterane. Se cresc bovine. crocodili. Faună: maimu e. cartofi. ceai. cu vulcani stinşi şi gheizere noroioase. Capitala: Dili . Este divizat în 13 districte administrative. cerbi. 2 936 m. a. Suprafa a: 8330 km2 (cel mai mare lac alpin de pe glob).: 364 m. Monumente arhitectonice. mistre i. şerpi ş. cocotier). Industrie constructoare de maşini (nave fluviale. cea mai mare insulă din arhipelagul Sondele Mici . Ad. Tata Mailau ). administrat de Indonezia. Muzee. Tirána Tiráspol Tireniánã Márea ~. Industrie constructoare de maşini şi utilaje. textilă şi de confec ii. 238 mii loc. Bancau. puternic accidentat. la 71 km S-E de Chişinău. Gorj. Important centru industrial şi cultural. Fresce din sec.

Dîmbovi a. Muzee. Turism. loc. Popula ia: 45 mii loc. poligrafică. Poarta sărutului. în ruine). produse petroliere. textile. în sec. Suprafa a: 56 785 km2. cromite. realizat de C.8 mii loc. XIV–XVII.). alimentare. Prelucrarea metalelor şi a lemnului (mobilă). arahide. Teatre. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. XV). Zăcăminte: fosforite. transporturile de tranzit. XV–XVII). jambu. placaje. At. Aeroport. municipiu în S-V României. Cetatea Neam (în ruine. al jud. între Ghana. Muzee. Tobágo insulă în Oceanul Atlantic (arhip elagul Antilele Mici). Hidrocentrale. cu 21 de prefecturi. Popula ia: 5. ateliere de meşteşugărit. clădiri vechi. Vegeta ie formată de păduri tropicale şi de savană. Supra-fa a: 301 km2. At. ovine. cafea. industria extractivă şi de prelucrare a produselor agricole. Industrie de prelucrare a lemnului (mobilă. Tîrgu-Jiu Tîrgu-Múreº municipiu în partea centrală a României. prelucrarea lemnului. Industrie constructoare de maşini. alimentară. C . Muzee. Rafinării de petrol. XI. Turism. minereuri de fier. bumbac. orez. Construc ii de maşini şi utilaj petrolier. Tocantíns Tógo República Togoléză . al jud. copră.8 mii loc. Capitala: Lomé . case vechi. 1 020 m) şi Atakora . Sector zootehnic productiv (bivoli. cherestea etc. mei. case vechi. Burkina Faso şi Benin. manioc. Se cultivă pentru export cacao. fluviu în Brazilia. Universitate. împreună cu care formează teritoriul Republicii Trinidad-Tobago. alimentară. situat pe rîul Ialomi a . bunuri de larg consum. biserici. situat pe valea rîului Neam . Vestigii arheologice. stat în vestul Africii. materiale de construc ie. XIV). 99. Lungime: 2 850 km. 25 mii loc. Grădină zoologică. centrul adm. Exportă fosfa i. cacao. palate. Casa memorială “Ion Creangă“ (la Humuleşti). Filarmonică. petrol. Universitate. Brân-cuşi ( Coloana infinitului. Principalele ramuri economice: agricultura. Func ionează întreprinderi de cherestea. Muzee. biserici. iar pentru consumul intern porumb. caprine. grafit. Pescuit maritim. Fostă aşezare dacică. textilă. cafea. străbătut în N-E de lan urile muntoase Togo (alt. Tîrgu-Neamþ oraş în România (jud. At. în 1406. doc. a materialelor de construc ie. Neam ). Monumente: cetate (sec. situat la ărmul Golfului Guineii. păsări). 168 mii loc. biserici. al jud. XVI). Masa tăcerii ). centrul adm. ciment. aceasta urmată de un ărm cu lagune şi bancuri de nisip. Circa 85% din popula ia activă sunt antrenate în agricultură. max. Relief de podiş. Cascade. Turnul Chindiei (sec. igname. de prelucrare a lemnului.3 mil. centrul adm. fabrici de produse chimice şi alimentare. doc. porcine. bauxită. sec. textilă.Tîrgóviºte municipiu în partea central-sudică a României. de pielărie. Mureş. Monumente istorice şi arhitectonice: Curtea Domnească (sec. situat pe valea Mureşului. a materialelor de construc ie. Climă subecuatorială musonică şi tropicală. în N-E insulei Trinidad. repara ii auto. Gorj. Este divizat în 5 regiuni. ciment. 98. doc. sorg. utilaje industriale. Universită i. care coboară treptat spre S pînă în cîmpia litorală. în 1332. Biserica Domnească (sec. izvorăşte din Podişul Braziliei şi se varsă în estuarul Amazonului. Monumente: ansamblul monumental. Par ial navigabil (pe 350 km de la vărsare). cocotieri.

XVI). loc. Denumirea veche.8 mil. automobile. port la golful Tokio (Oceanul Pacific). Teatru. Nod caravanier. Ínsulele ~. 35 mii loc. XII. 506 mii loc. biserici (sec. XVIII–XIX). 665 mii loc.). Centru adm. 333 mii loc. chimică. Administrat de Noua Zeelandă. Viticultură şi vinifica ie. Centru industrial: construc ii de maşini (automobile). Popula ia: 1870 loc.). Muzee. Turism. Muzee. Academie de ştiin e. Aeroport. chimică. Hidrocentrală. constructoare de maşini (avioane.: Fakaofo . capitala Japoniei. XIII–XVIII). aparate de măsurat şi de control. oraş în Federa ia Rusă. sinagogi. textile şi alimentare. Aeroport. afluent al fluviului Obi . aparatură electronică. situată în E insulei Honshû . Parcuri. tutun). poligrafică. situat pe rîul Tom . At. alimentară.). Relief cu altitudini reduse. artizanat (ceramică). port pe ărmul S-V al lacului Erie . în sec. citrice. loc. în conurba ie). Fondat în sec. Universită i. cinematografică. de prelucrare a petrolului. Industrie constructoare de maşini (mijloace de transport. format din 3 in-sule situate la N de arhipelagul Samoa . de prelucrare a lemnului. fabrici de produse chimice. de pînă la 1964. de sticlărie. Monumente istorice şi arhitectonice: cetate (sec. aparataj electric etc. Industrie siderurgică. Climă tropicală. Teatre. Vestigii romane. temple. de ciment.Tókaj Tokeláu [´tokai] oraş în N-E Ungariei. sare. situat pe fluviul Tajo . Centru comercial. Stavropol . Pescuit dezvoltat. alimentară. cocotieri. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. situat în valea fluviului Niger . situat pe Volga. sanctuare. textilă şi de confec ii. utilaj electrotehnic. oraş în partea centrală a Spaniei (Castilia Nouă). 11. Artizanat. doc. catedrală gotică (sec. Muzee. mecanică fină etc. Tókio [´tookio] Tolédo [t¬´liid¬u] Tolédo Toliátti Tombouctou Tomsk [tõmbuk´tu] oraş în Mali. (30 mil. Universitate. Suprafa a: 210 km2. situat pe Tisa . metalurgică. moschei etc. nave. Universitate. Monumente arhitectonice: biserici (sec. de prelucrare a lemnului. a materialelor de construc ie. alimentară. pagode. oraş în Federa ia Rusă (Siberia Occidentală). 64 mii loc. Industrie constructoare de maşini (rulmen i. Turism. XI. 7. Renumitele vinuri de Tokaj.8 mii loc. Prelucrarea metalelor (tradi ii în produc ia de săbii şi de armuri). Grădină zoologică. XV–XVI). Centru comercial (pia ă pentru grîne. Artizanat. clădiri (sec. Culturi agricole: bananieri. teritoriu insular în partea central-vestică a Oceanului Pacific. la 516 m alt. prelucrarea metalelor. oraş în SUA (Ohio). textilă. utilaje electrotehnice ş. XIX). a. Institu ii de cercetări ştiin ifice. . Monumente: palat imperial. Aeroporturi.

Denumirea antică: Taurasia . ajutoarele externe. Tongatápu Topeka [t¬´pik¬] insulă coraligenă în S Oceanului Pacific. a. Descoperită în 1606 de navigatorul spaniol L. tractoare.). Institut politehnic (1859). Lă ime: 85–160 km. Organizat în 23 de districte. Transport naval şi aerian. loc. combustibili. pe lîngă fortul Toronto. Pescuit. Întreprinderi constructoare de maşini (navale. vanilie. loc. Teatre. Pescuit maritim.ei: 4 iunie 1970. Universită i. 1. 3. Proclamarea independen. Tórres . chimice. Ad. cocotieri. Cuprinde cca 170 de insule. al provinciei Ontario . Popula ia: 106 mii loc. Relief muntos. Centru comercial (cereale. textile. de Torres. Vegeta ie de păduri tropicale umede (cca 11% din teritoriu). material feroviar. serviciile de transport. în insula Kao ). Aeroport. oraş în partea centrală a SUA. Centru industrial. Monumente istorice şi arhitectonice: palate (sec. plante aromatice. biserici. Muzee. a. În cuprinsul ei se întîlnesc numeroase insule coraligene şi vulcanice (cca 70).: 9 m. Baza economiei o constituie agricultura. fructe tropicale. legume. Importă produse industriale (maşini. Academie de arte. Climă tropicală. făcînd parte din arhipelagul Tonga . XV–XVI). alimentară. maşini agricole. oraş în N-V Italiei. Culturi agricole: bata i (principal producător pe glob). situat pe ărmul N-V al lacului Ontario . Industrie extractivă (cărbuni). Vegeta ia: planta ii de bananieri. XII–XVII). turismul. Eua ş. aeronautice. case vechi. Exportă copră. Căi rutiere: 675 km. al reg. bananieri. max. cu suprafa a totală de aproximativ 670 km2.). 1 033 m. animale). strîmtoare între peninsula australiană York şi insula Noua Guinee . cu numeroşi vulcani activi (alt. Muzee. Suprafa a: 750 km2. V. textile şi alimentare. alimentare. Pescuit de perle. constructoare de maşini şi utilaje. stat în S-V Oceanului Pacific. Universitate. avioane. din care numai 45 sunt populate (Tongatapu.Tónga Regátul ~. Vava´u. cocotieri. la 2 200 km N-E de Noua Zeelandă.). Conservator. Climă tropicală oceanică. Mare centru industrial: construc ii de maşini (automobile “FIAT“. Institu ii financiare şi bancare. utilaje) şi alimentare. Aeroport.4 mil.9 mil. capitala statului Tonga: Nuku´alofa . metalurgice (aluminiu). Capitala: Nuku´alofa . Vestigii romane. situat pe valea rîului Pad . Suprafa a: 257 km2. citrice. Fondat de francezi în 1720. situat în arhipelagul Tonga . vize şi comer . comercial şi cultural. automobile. poligrafie. citrice. centrul adm. textilă. Toríno Torónto [t¬´rontou] oraş în Canada. Leagă apele Mării de Corali (Oceanul Pacific) şi ale mării Arafura (Oceanul Indian). Teatru. Piemonte .. avînd ca surse complementare industria. maşini-unelte ş. cu precipita ii abundente şi uragane puternice. Limba oficială: engleza şi tongana. 120 mii loc. Aeroport. aparatură electronică şi optică etc. produse electrotehnice şi radiotehnice. Fondat în 1854. catedrală (sec. Universitate (1404). centrul adm. fabrici de produse chimice. Oraş pr. capitala statului Kansas . max.

XI–XIII). provincia Moesia. Industrie extractivă (petrol. Este administrată de Polinezia Franceză. Suprafa a: 164 km 2. textilă. Muzee. situat pe malul drept al Loarei . oraş în S-V Fran ei (Languedoc). Aici a avut loc bătălia navală din 21 octombrie 1805. întreprinderi chimice. 359 mii loc. Popula ia: 1. 435 m). Culturi cerealiere. devenit în anul 46 d. Monumente: mănăstire rupestră. Creşterea animalelor (bovine. în special vinuri). Viticultură. Oraş. Centru comercial. Suprafa a: 915 km2. Trebizond . Şantiere navale. de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. prefectură ş. catedrală (sec. provincie romană. construc ii de maşini. Universitate (1229). max. [tubwa'i] (Tubuaí) arhipelag în S Oceanului Pacific. primărie (sec. alimentare. Valoroase monumente arhitectonice: biserică (sec. palate. XIII) ş.8 mii loc. Turism. arbori de cafea şi vanilie. Turism.5 mil. XIII). 145 mii loc. alimentară. fabrici de mobilă. Institut politehnic. XII–XVII). Şantiere navale. Pescuit. Monumente istorice şi arhitectonice. 168 mii loc. Aeroport. Popula ia: 3. Cocotieri. biserici (sec. Macedonia şi Marea Egee. arbori de cafea şi de vanilie. situată în partea central-vestică a ării. Touamótou Toubouaï Toulón [tu´lõ] Toulouse [tu´luuz] Tours [´tuur] Trabzón Trácia denumire dată teritoriului locuit de traci. făcînd parte din Polinezia Franceză. XII–XIII). Turism. oraş în N-E Turciei. Port fluvial. a. Relief vulcanic (alt. loc. la E de insula Tahiti . Suprafa a: 23 mii km2. care se învecina cu Marea Neagră.Toscána regiune în Italia. catedrală (sec. Popula ia: 12 mii loc. port la Marea Neagră. situat pe flu-viul Garonne . catedrală (sec. Construc ii de avioane. chimică. la V de strîm-toarea Gibraltar . marmură). cap în S Peninsulei Iberice (Spania). XVII–XVIII) ş. În antichitate a fost colonie greacă. ovine). Muzee. textile. de hîrtie. Pescuit. produse textile şi alimentare. Denumirile vechi: Trapezunt. Trafalgár . între Marea Tireniană şi Marea Ligurică. metale neferoase. a. a. Industrie constructoare de maşini (material rulant). mercur. Aeroport. palate (sec. a. Hr. 130 mii loc. obiecte de artizanat. Vestigii romane. în urma căreia flota engleză (condusă de amiralul Nelson) a repurtat o strălucită victorie asupra flotei franco-spaniole. Muzee. XIII–XVI). Pomicultură. de produse chimice şi alimentare. oraş în S-E Fran ei. Pia ă agricolă (produse agricole. metalurgie. XVII) ş. întreprinderi producătoare de ciment. Monumente: biserici (sec. prelucrarea metalelor. port la Marea Mediterană. pr. ['twamo'tu] (Tuamotú) arhipelag în S Oceanului Pacific. Vestigii romane şi bizantine. oraş în partea de V a Fran ei (Touraine). Monumente: biserici (sec. XIII).: Floren a . Cocotieri. Climă tropicală umedă.

Aici. La 24 octom-brie 1924 în Transnistria este formată R. bulgari. textilă. la 2 au-gust 1940. cumani ş. huni. în anul 217 î. Aeroport. în 52 î. Monumente arhitectonice de valoare: catedrală (sec. pecenegi.S. lac în partea centrală a Italiei (Umbria). Transnístria Trasiméne Lácul ~. Este cel mai mare lac din Penin-sula Italică. aici sunt men ionate primele forma iuni statale (voievodate) româneşti: Gelu. ucrai-neni.R.Transilvánia provincie istorică în România. XI–XIII). Carpa ii Meridionali şi Mun ii Apuseni. Teatru. doc. Menumorut .S. oraş în N-E Italiei. Port de tranzit interna ional pentru mărfuri.. XVII). Transilvania şi-a păstrat în cursul secolelor identitatea na ională. La sfârşitul sec. Glad. castel (sec. Triéste (Triést) . Sta iune balneară. port la golful Trieste (Marea Adriatică). Suprafa a: 128 km 2. Hr. Aşezările româneşti în Transnistria sporesc numeric în sec.S. cucerită de romani în 106 şi transformată în provincie romană.S. Universitate.S. A fost nucleul statului geto-dac Dacia . a. Colonie romană ( Tergeste ). constructoare de maşini. armata cartagineză (condusă de Hannibal) a învins armata romană condusă de consulul Cains Flaminius. 245 mii loc. În 1992 au avut loc lupte violente pentru întregirea teritoriului Republicii Moldova. După proclamarea independen ei de stat a Republicii Moldova (27 august 1991) liderii separatişti proruşi de la Tiraspol declară Transnistria drept stat aparte. unguri. regiune istorică la E de Nistru. avari. Ocupată de unguri (sec. Muzee. biserici (sec. în Republica Moldova. Hr. At. XVIII şi în cursul sec. colonizată cu saşi şi secui (sec. de ciment. XIX teritoriul dintre Nistru şi Bug este colonizat de Imperiul arist cu ruşi. În sec. XI–XIV). Industrie de prelucrare a petrolului. tirage i). X–XI. poligrafică. Este teritoriul de formare a poporului şi limbii române. XIII). limba. chimică. În antichitate a fost locuit de triburile geto-dace (carpi. Moldovenească.S. IX–XV. alimentară. germani ş.). Vestigii romane. teritoriu cuprins astăzi între Carpa ii Orientali. Moldoveneşti. la 259 m alt. o include. pe care U.A. cunoscut şi cu denumirea Ardeal . XV–XVII). cultura şi credin a pînă la independen a deplină şi la crearea în 1918 a statului na ional unitar România. În evul mediu devine culoar de trecere spre V a popoarelor migratoare orientale (go i. XVI–XVIII. în componen a R. apoi anexată Imperiului Habsburgic. a.

în ins. capitala Libiei. Industrie extractivă (pirite. constructoare de maşini. Universitate. IV î. XVII). a obiectelor de artizanat. Se cultivă secară. chimică. cacao. important port la Marea Mediterană. 245 mii loc. Exportă produse petroliere. Punct terminus al unei conducte de petrol. Popula ia: 1 365 000 loc. metalurgică. port la Marea Mediterană. Centru pomicol. Institu ii de cercetări. Universitate (1824). Universitate. ovăz. în curs de dezvoltare. Denumirea veche: Nidaros . Catedrală gotică (sec. oraş în Perú. Pescuit. textile. XII–XIV). folclorist. în Republica Moldova. 3239 m. produse alimentare. textilă. Fondat în 1534. Relieful insulelor reprezintă zone de cîmpii deluroase. banane. Climă oceanică musonică.Trinidád-Tobágo República ~. Relief muntos (alt. Aici s-a născut Gheorghe Madan (1872–1944). port la Oceanul Atlantic. teritoriu insular în sudul Oceanului Atlantic. Monumente. doc. Chişinău. Observator. textilă.5 mil. maşini şi utilaje industriale. Construc ii navale. Cresc bovine. Admis în ONU la 18 septembrie 1962. încăl ăminte) şi alimentare. biserici baroce (sec. oraş în N Libanului. stat în America Centrală. situat la S-V de insula Sfînta Elena . mamifere marine. vlc. forestieră. Rafinării de petrol. 1. Muzee. 532 mii loc. Tróndheim [´trunheim] Trujillo [tru´hijo] Truºéni Tsushíma [tsu´¿ima] . Turism în proces de reorganizare. Importă petrol. păsări.).: Edinburg . Industrie de pielărie şi încăl ăminte. Monumente: catedrală (sec. de prelucrare a lemnului. orez. alimentară. citrice. Popula ia: 60 mii loc. bananieri. Climă tropicală oceani-că. alimentare. legume. chimico-farmaceutică. Suprafa a: 209 km2. Include 7 comitate şi 2 oraşe cu statut special. păşuni. Suprafa a: 709 km2. în sec. tutun. situat între Coreea şi Japonia. port pe ărmul insulei Tromsø . minereuri). Tobago ). Suprafa a: 5 128 km2. viticol şi de vinifica ie. arbori de cafea şi de cacao. Popula ia: 400 loc. Vestigii romane. prozator. în ins. Vegeta ie: păduri de esen e pre ioase (45% din teritoriu). Centru adm. cocotieri. Muzee. Trípoli Trípoli Tristán da Cúnha Trómsø [´trumsœ] oraş în Norvegia. Faună bogată (îndeosebi păsări). At. situat pe insulele Trinidad şi Tobago din arhipelagul Antilele Mici (Marea Caraibilor). max. Fondat în 997. Trinidad şi 576 m. 140 mii loc. albatroşi etc. alimentară (conserve de peşte). zahăr. Industrie extractivă şi de prelucrare a hidrocarburilor. dominate de lan uri muntoase nu prea înalte (alt. Exploatări de petrol şi gaze naturale. oraş în V Norvegiei. arhipelag japonez în S Mării Japoniei. întreprinderi ale industriei uşoare (textile. comună suburbană a mun. a materialelor de construc ii. format din cinci insule. Administrat de Marea Britanie. Aeroport. Principalele culturi agricole: trestie de zahăr. citrice. Căi rutiere: 8 000 km. 940 m. Pescuitul şi prelucrarea peştelui. Hr. clădiri în stil colonial. max. activ Eons). Muzeu polar. ovine. (după unele izvoare – 104 km2). alimentară. A fost locuit de finicieni (sec. animator al vie ii publice din Basarabia.). Capitala: Port of Spain . Vegeta ie formată în cea mai mare parte de arbori şi plante cultivate. ară industrial-agrară. XVI. XVIII). Faună: păsări (pinguini. loc. Întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. Aeroport. Pescuit maritim intens. Aeroport. 54 mii loc. savane.

Muzeu. citrice. Port pe bra ul Tulcea al Dunării. în S un sector al deşertului Sahara . in. plante ierboase de stepă şi de deşert. Industrie metalurgică (feroase). XI–XVI). de zahăr.4 mii km 2. creşterea animalelor. centrul adm. IX). situat pe fluviul Neckar . alimentară. de uleiuri vegetale. Centru industrial: metalurgie. Fondat în sec. Mare centru industrial. Capitala: Tunis . industria extractivă (fosfa i. citrice. construc ii de maşini (maşini agricole. Relief variat: în N lan uri ale mun ilor Atlas (alt. mei) ocupă circa ¾ din suprafe ele lucrate. În antichitate s-a numit Aegussus . biserică şi primărie (sec. între Algeria şi Libia. uleiuri vegetale. Şantiere navale. 1. produc ie de cereale (porumb. cărbune brun. XII (anul 1146). legumicultură. Institu ii de cercetări ştiin ifice. municipiu în România (Dobrogea). Popula ia: 9. Vestigii arheologice. Muzee. motociclete. plumb. Cerealele (grîu. Cunoscut din sec. produse chimice şi alimentare. Se recoltează bure i de mare. Aeroport. curmali. chimică. stat în N Africii. de instrumente muzicale. sub 500 m). Sector zootehnic productiv (vite cornute mari. Valoroase monumente arhitectonice: castel (sec. Centru adm. Universitate (1477). secară). în partea centrală stepă deluroasă (alt. Cetate (sec. Tulcea. Principalele ramuri economice: agricultura. alimentare. confec ii. 82 mii loc. pomicultură. mobilă. Lă ime: 130 km. care leagă Marea Japoniei cu Marea Chinei. X î. instrumente muzicale. orz. minereuri de fier.). Universitate. Suprafa a: 164 mii km 2.1 mil. poligrafică. maşini şi utilaje de transport.Tsushíma [tsu´¿ima] Tübingen strîmtoare între arhipelagul cu acelaşi nume şi ărmul de N-V al insulei Kyûshû . produse alimentare (conserve de peşte. 1544 m). de legume şi fructe.). Túla Túlcea Túlcea Tungúska Tunís Tunísia República Tunisiánă . doc. Valoroase monumente: moschee (sec. Climă mediteraneană în N şi tropicală deşertică în S. XVI). comer . gaze naturale) şi de prelucrare a materiei prime. Materiale de construc ii. cămile). Industrie constructoare de maşini şi utilaje. XV). Zonă agricolă: viticultură. ovine. minaret (sec. porumb. 542 mii loc. mausolee. întreprinderi care produc materiale de construc ii. jude în S-E României. grîu. XIII). Se mai cultivă curmali. vi ă de vie. al jud. At. la 27–28 mai 1905. loc. loc. textile. în E cîmpii litorale cu lacuri sărate. Limba oficială: araba. afluent al rîului Oka . Aici. măsline. afluen i ai fluviului Enisei (Siberia Centrală). Piscicultură. zinc. caprine. turism. pescuit. chimice. oraş în S-V Germaniei. 98 mii loc. textile. situat pe ărmul Mării Mediterane. Func ionează o uzină metalurgică. flota rusă a fost înfrîntă de flota japoneză. alimentară. Muzee.: mun. capitala Tunisiei. textilă. Tulcea . Turism.4 mil. fabrici de ciment. plută (6% din teritoriu). Universitate. vin. cu întreprinderi metalurgice. Bibliotecă bogată de literatură arabă. Principalul cultivator de măslini şi producător de ulei de măsline din Africa. stejar. port la golful cu acelaşi nume. Im . în 1657 (Tulcea ). Include 23 de guvernorate. palate etc. oraş în Federa ia Rusă.a. condusă de amiralul Tôgô. arme ş. sorg. tutun. Relief de deal şi de munte. numele a două rîuri din Federa ia Rusă: Tunguska Inferioară (2 989 km) şi Tunguska Mijlocie (1 685 km). pe ărmul Mării Mediterane. Popula ia: 270 mii loc. Lacuri fluviale şi de litoral. Hr. situat pe rîul Upa . Suprafa a: 8. Exportă fosforite. Vegeta ie: păduri cu arbori de pin. Aeroport interna ional. ulei etc. legume. Vestigii arheologice. textile.

Se învecinează cu Georgia (Gruzia). În lungul litoralului se întind cîmpii înguste. Uzbekistan. biserici (sec. bentonit ş. mirabilit. Dispune de bogate resurse naturale (cărbuni. max. Armenia. lan ul Pontic din N (alt. alt.R. dropii. înconjurat de Marea Neagră. Relieful ării este predominat de două lan uri muntoase. Partea europeană a Turciei. învecinat cu Kazahstan. Vegeta ie: păduri de foioase. alimentare. în 1197. stat în S-V Asiei şi în S-E Europei. 2942 m) şi E ( Kughitang-tau . Exploatări de petrol. doc. Limba oficială: turkmena. În anii 1924–1925. a sticlei. ciment. afluent al Tobolului . Termocentrală. 3 937 m) şi lan ul Taurus (alt. Vegeta ie xerofită de pustiu şi semipustiu. fosforite. textile. arharul. au fost reorganizate în patru republici ale U. marne). Limba oficială: turca. Afghanistan. situat pe valea Argeşului .S. Cluj). textilă. max. blănărie. Func ionează întreprinderi de produse chimice. în E ării). plante de stepă. XV–XVI). República ~. Faună: jderul. afluent al Mari ei .S. cu două şiruri de mun i şi cîmpia drenată de rîul Ergene . chimică. max. Uzbekistan. Climă continentală aridă. mai extinse în zonele de vărsare în mare a rîurilor. loc. a materialelor de construc ii.Turá Túrcia rîu în Federa ia Rusă (Siberia Occidentală). loc. alt. reprezintă un sector al Podişului Traciei Orientale . max. 3 917 m) din S. Iran. max. Cel mai înalt vîrf. păşuni montane. Marea Egee şi Marea Mediterană. Lungime: 1 042 km. Climă temperat-continentală şi mediteraneană. Pustiul Karakum este traversat de canalul cu acelaşi nume (de la V spre E).5 mil.3 mil. acestea cuprinzând între ele Podişul Anatoliei (alt. Sta iune balneară. Capitala: Ankara . 63 mii loc. care se desprind în E de Podişul Armeniei . XV–XVIII) ş. At. metalurgică. Ararat (5 165 m. Iran şi Marea Caspică. Industrie extractivă (ghips. care comunică cu fluviul Amudaria printr-un afluent al acestuia. Este divizat în 5 re-giuni (şi capitala). căprioara.1 mii km2. Capitala: Aşhabad . Grecia şi Bulgaria. Popula ia: 67. Economie axată pe agricultură şi industrie avansată. calcare. cupr municipiu în România (jud. împreună cu teritoriile Buhara şi Khiva . extremitatea estică a Peninsulei Balcanice. industria energetică şi constructoare de maşini. apoi oraş roman (Potaissa ). Túrda Turkestán Turkmenistán regiune istorică în Asia Centrală. 3189 m) şi cu regiuni colinare în S-E ( Karabil . sare gemă. Aşezare dacică. alimentară. por elanului şi faian ei. Monumente: Palatul voievodal (sec. Tadjikistan şi Turkmenistan . Siria. a. 3 756 m) şi Antitaurus (alt. Popula ia: 5. a. Principalele ramuri economice: industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime. păduri rare în regiunile muntoase (3% din teritoriu). Suprafa a: 780 mii km 2. alt. cu masive muntoase în S (Kopet Dag . partea sa vestică. pielărie. 980 m). minereuri de fier. Relief predominat de cîmpia deşertică Karakum (80% din teritoriu).: Kîrgîzstan. avînd un teritoriu cu aspect peninsular. agricultura. Faună bogată. Suprafa a: 488. gaze naturale. Izvorăşte din zona de mijloc a mun ilor Ural. max. medie 900 m). Include 76 de departamente (provincii). stat în V Asiei Centrale. Agricultura este specializată în cultivarea bumbacului şi creşterea animalelor (în special a oilor de caracul) . fazani. Rezerva ie naturală. Irak.

în bazinul superior al fluviului Enisei (Siberia de Sud). de pielărie şi încăl ăminte. Centru adm. castel (sec. Aici ar fi existat cetatea romano-bizantină Turris . afectată de cicloane (uragane). Faună săracă. citrice. Cioburciu şi se varsă iar în Nistru lîngă oraşul Bileaevka (reg. cărbuni. bananieri ş. Ucraina). impozite. Relief variat: accidentat. constructoare de maşini (nave. stat insular în S-V Oceanului Pacific. Turism. 206 mii loc. trestie de zahăr. stîncos. peşte şi produse din peşte. max. Teleorman). manioc. Popula ia: 17 mii loc. Centru adm. Port la Marea Baltică. taro. XIII–XV). municipiu în România (jud. a cimentului. de materiale pentru construc ii. motoare. colectări de bure i de mare. Suprafa a: 170. servicii de transport. avînd relief de cîmpie joasă (alt.: Kîzîl . Proclamarea independen ei: 1 octombrie 1978. alimentară.). a. Industrie siderurgică. rîu în Republica Moldova. Popula ia: 11 mii loc.Turks ºi Cáicos Ínsulele ~. Monumente arhitectonice: catedrală romană şi gotică (sec. cobalt. Creşterea animalelor (bovine. cultivarea pomilor şi a plantelor tropicale. a materialelor de construc ii. sisal. Industrie extractivă (azbest. mercur ş. biciclete). Întreprinderi ale materialelor de construc ii. Odesa. Teatru. Exportă copră. textilă. banane. textilă. legume. Niutao. XIII–XVII) ş. Func ionează mici întreprinderi textile. Limbi oficiale: tuvaluana şi engleza. alimentară.a. de cîmpie litorală. Climă ecuatorială oceanică.). 25 m). Suprafa a: 430 km2. situat în Polinezia (partea estică a Oceaniei). combustibili. forestieră. porumb. alimentare. Căi rutiere: 8 km.a. de prelucrare a lemnului. Importă maşini şi utilaje industriale. Exploatări de sare (din apa mării). Se cultivă bananieri. teritoriu insular în Oceanul Atlantic. Se separă de acesta la S de com. cu excep ia păsărilor şi peştilor. de produse chimice (îngrăşăminte) şi alimen.tare. ananaşi. Climă tropicală oceanică. Universitate. situat pe malul stîng al Dunării. ovine). Nanumanga ş. jambu. emisiunile de mărci filatelice. cu temperaturi ridicate şi precipita ii abundente. Vînătoare. bunuri de larg consum. A fost capitala ării pînă în 1812. Muzee. Vegeta ie: păduri de palmieri. Activitate financiarbancară. Administrat de Marea Britanie. chimică. constituit din cele două insule omonime şi o serie de insule din componen a arhipelagului Bahamas (Marea Caraibilor). Capitala: Vaiacu . republică în Federa ia Rusă. Popula ia: cca 314 mii loc. Principalele surse de venituri: pescuitul. fructe. Se cultivă cocos. Lungime: 58 km. bra pe stînga al Nistrului. Aeroport. de prelucrare a metalelor. nisipuri. Ruinele cetă ii Turnu . port fluvial.: Cockburn Town .5 mii km2. Cuprinde 9 insule de origine coraligenă (Nanumea. situat pe ărmul golfului Botnic . Suprafa a: 25 mii km2. produse alimentare. República ~. a. Túrku oraş în S-V Finlandei. Centru industrial şi cultural. Pescuit. planta ii de cocotieri. Pînă în 1975 s-a numit Elleice. 38 mii loc. Túrnu-Mãguréle Turunciúc Tuvá Tuvalú . Turism de amploa-re.

2704 m). denumirea istorică a păr ii de N-V a Moldovei. fiul mai mare al lui Alexandru cel Bun. chimică. constituit la începutul sec. 462 mii loc. Primul domn al ării Româneşti a fost Basarab I (1330–1352). excavatoare. Administrat de Norvegia. Descoperit de Magellan în 1520. Popula ia: 2. Cunoscut din sec.Tver oraş în Federa ia Rusă. Denumirea a pătruns şi în folclorul românesc. Suprafa a: 7. apoi cucerit de romani şi ataşat provinciei romane Moesia Inferior (sec. precum şi al unui oraş grecesc. metalurgică. la gurile Nistrului de colonişti milesieni. Vegeta ie de deşert şi sărătură. sărături. Suprafa a: 72 mii km2. Teatre. Relief muntos (în SV) şi de cîmpie (în N-E). depresiune tectonică în N-E podişului Tibet . semideşerturi. petrol. VI î. situat pe Volga. Argeş (Curtea de Argeş). Lă ime: 300 km. alimentară. Sta iuni de cercetări ştiin ifice. A fost stăpînit de Burebista (82–44 î. Dunăre. Industrie extractivă (minereu de fier. Belgorod . Turism. aparatură electrotehnică etc. Capitala statului a fost succesiv la Cîmpulung. textilă. Tîrgovişte. Relief de platou şi masive muntoase (alt. arhipelag în S Americii de Sud. marmură). cu vînturi puternice. sare. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. avînd ca oraş de scaun Suceava. Bucureşti (alternativ la Tîrgovişte ). În anii 1931–1990 s-a numit Kalinin . a materialelor de construc ii.). aflate pe teritoriul dintre Carpa i.5 mil. Centrală nucleară. Galerie de arte plastice. Pescuit. loc. Siret şi Milcov. avîndu-şi reşedin a la Vaslui. minereuri de aur şi argint. Cărbuni. fiul lui Alexandru cel Bun. locuită de basci. Resurse naturale. Climă temperat-continentală uscată. s-a mai numit Maurocastron . Lungime: 700 km. la ărmurile Oceanului Atlantic şi ale Oceanului Indian. XII. azi Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina). alimentară. Centrul adm. în care din 1436 şi-a exercitat puterea de “voievod“ Ştefan al II-lea. Muzee. Partea de V a arhipelagului apar ine statului Chile. separată de continent prin strîmtoarea Magellan. iar cea de E Argentinei. Deşerturi nisipoase. teritoriu în Antarctica.: Vitoria . întemeiat la începutul sec. stat feudal românesc. Port fluvial. constructoare de maşini. Lipsit de popula ie permanentă. Hr. Creşterea vitelor. Climă temperată oceanică rece. Hr. pe teritoriul Chinei. stăpînită din 1436 de Iliaş. denumirea istorică a păr ii de sud-est a Moldovei. Centru industrial şi cultural. de tundră şi silvică montană. II–III). 3630 m. folosit în documentele slave şi în literatura veche românească pînă în sec. . Oraşul medieval.6 mii km 2. XIV în urma unirii forma iunilor statale româneşti din stînga şi din dreapta Oltului. comunitate autonomă în N Spaniei. la N-V de Moscova. înăl at pe ruinele străvechiului Tyras . Industrie constructoare de maşini (vagoane. XVIII. Vegeta ie de stepă. Týras Þaidám Þára Báscilor Þára de Foc Þára de Jos Þára de Sus Þára Regínei Máud Þára Româneáscã Þárigrad numele oraşului Constantinopol (azi Istanbul).). numele antic al Nistrului . Climă subpolară. apoi Cetatea Albă.

a petrolului. a ob inut o victorie asupra cazacilor. Industrie extractivă (cupru.). Capitala: Kiev . Industrie constructoare de maşini şi utilaje (aparatură electrotehnică). unul din izvoarele fluviului Amazon . pe teritoriul Republicii Democrate Congo. alimentară. Olanda. Colinele Done ului ş. Þãrile de Jos Þéþina Þípova Þuþóra Ucayáli Ucraína stat în Europa Orientală. ară cu bogate resurse naturale. a. loc. în 1746. Palate. Expl. rezerva ii naturale. Lungime: 1 300 km. minereu de fier (Krivoi R República Udmúrtă ~. Fondat în 1708. mistre ul. textilă. Avicultură. Izvorăşte din zona Mun ilor Albaştri . Popula ia: 53 mil. 1545 m. Faună: lupul. vf. Slovacia. Parcuri na ionale. Cîmpia Mării Negre ) cu alt. Ucraina Transcarpatică apar ine cîmpiei omonime. pe teritoriul căreia s-au aflat vechile branişti ale cur ii domneşti de la Iaşi. rîu în Perú. Suprafa a: 603. rîsul. At. vulpea. 2061 m. începînd din a doua jumătate a sec. aparatură electrotehnică etc. stepă şi silvostepă. sub 200 m.66 mil. cetate în ruine. coborîte (sub 500 m). Izvorăşte în zona mun ilor Cordiliera Orientală . Limba oficială: ucraineana. cu alt. Suprafa a: 42.: Ijevsk . porcine). Este divizat în 24 de regiuni. legume ş. oastea moldoveană. un segment al Cîmpiei Panonice . a. Hoverla ). Moldova. minereu de fier). secară. de cărbuni. in. alimentară. de prelucrare a lemnului. în S Mun ii Crimeii (alt. Udmúrtia Uéle rîu în Africa. Cetátea ~. Luxemburg şi partea de N-E a Fran ei. Podişul Podoliei. cerbul. alt. XIII). Aproximativ 5% din teritoriu este ocupat de mun i. condusă de Petru Şchiopul. Culturi agricole: grîu. comună în România (jud. Popula ia: 1.7 mii km2. unul dintre izvoarele rîului Oubangui . ursul. XVIII. de jucării. care cuprinde teritoriul statelor Belgia. cu încăperi auxiliare şi chilii săpate în maluri de rîu stîncoase (sec. cu două biserici (principala cu hramul Adormirea Maicii Domnului ). de la V de lacul Albert . în Ucraina. doc. motociclete. hrişcă. cu industrie şi agricultură avansate. iar în V Carpa ii Păduroşi (segmentul de nord al Carpa ilor Orientali . Ungaria. Rezina). max. la E de masivul Coropuna . dropii. At. Iaşi). republică în Federa ia Rusă. . Fostă reşedin ă de vară a arilor ruşi. Sevastopol) şi o republică autonomă (Crimeea). situată în apropiere de Cernău i. chimică. Creşterea animalelor (bovine.). Navigabil pe cursul inferior. care alternează cu reg. petrol şi gaze naturale (Subcarpa ii Orientali). în 1395. Lungime: 1650 km. metalurgică. 98 mii loc. de cîmpie ( Cîmpia Polesiei. de confec ii. Roman Koş ).1 km2. Sericicultură. pe Kama . 2 teritorii metropolitane (Kiev. max. doc. loc. constructoare de maşini (automobile. Cîmpia Niprului. în V Uralului . Centru adm. România. parcuri. în 1587. Pe teritoriul com. S-a numit arskoe Selo (pînă în 1937). vf. comună în Republica Moldova (rn. situat la 30 km S de Sankt-Petersburg. se află Mănăstirea ipova .Þárskoe Seló denumirea istorică a oraşului Puşkin din Federa ia Rusă. Climă temperat-conti-nentală. strunguri. denumirea istorică a regiunii europene. Vegeta ie de pădure. Aici. situat între Rusia. Teritoriul Ucrainei reprezintă un sector al Cîmpiei Europei de Est. avînd şi relief predominant de podiş (Podişul Volîn. cu clopotni ă veche. Polonia şi Belarus.

Căi rutiere: 28 660 km. Popula ia: 24. Teatre. Muzee. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior. 692 mii loc. Rwanda. vagoane. Popula ia: 828 mii loc. grupate în 4 pro-vincii. prelucrarea petrolului. stat în partea central-estică a Africii. regiune în partea centrală a Italiei.Ufá oraş în Federa ia Rusă. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Suprafa a: 241 mii km2. de încăl ăminte. întreprinderi ale materialelor de construc ii. Industrie constructoare de maşini (automobile. creşterea animalelor (ovine. cobalt. Fondat în 1666. Relieful este reprezentat de un vast podiş (alt. bumbac. utilaje şi aparate electrice. Kenya. Pînă în 1934 s-a numit Verhneudinsk . Tanzania. porumb. Aeroport. apatite). bata i. textile şi confec ii. Predomină exportul de cafea. Edward. Căi ferate: 1241 km. Capitala: Kampala . plante arborescente de savană şi ierboase de stepă. Se importă echipamente şi utilaje industriale. 4321 m). alimentară. cartofi). Limbi oficiale: engleza şi swahili. Teatre.). textilă. Teatre. Aeroport interna ional. Zonă agricolă (grîu. Suprafa a: 8. Muzee. capitala Bureatiei. Hidrocentrală. Nod de comunica ii (feroviar. esături. înso it de masivele muntoase Ruwenzori în V (alt. trestie de zahăr.). República ~. 1000–15000 m). bananieri. Aerodrom. Muzee. rutier). loc. Dispune de resurse naturale (minereuri de cupru. Vegeta ie constînd din păduri montane (32% din teritoriu). Economie axată în fond pe agricultură. capitala Başkiriei. motoare. sorg. utilaje petroliere etc. Ugánda Ulán Bátor Ulán-Udé Uliánovsk Úmbria . 1. fasole. a materialelor de construc ii. pe rîul Selenga . Sudan. wolfram. Fondat în 1648. situat la ecuator. maşini-unelte.5 mii km2. 4260 m). nave fluviale etc. de sticlărie. 370 mii loc. Prelucrarea metalelor şi a lemnului. 684 mii loc. Hidrocentrale. Universitate.82 mil. la 1300 m alt. pomicultură. situat pe valea rîului Tola . străbătută de fluviul Tibru .: Perugia . Albert . Rezerva ii naturale. în Uralul de Mijloc. dar insuficient valorificate.). oraş în Federa ia Rusă. orz. Climă ecuatorială şi subecuatorială. max. iar pentru consumul intern manioc. Centru adm. Muzee. George. între Republica Democrată Congo. industrie chimică. alimentară. viticultură. Fondat în 1639. cel mai mare oraş al ării. a materialelor de construc ii. chimică. 5119 m. de prelucrare a lemnului. vulcanul Elgon în E (alt. Industrie constructoare de maşini (locomotive. a lemnului. mei. capitala Mongoliei. loc. Muntele Margherita ). mun ii Virunga în S-V (alt. Teatre. Fondat în 1574. aparate electrice etc. Pînă în 1924 s-a numit Simbirsk .09 mil. Nod feroviar. Port fluvial. alimentară. bovine). max. staniu. cu depresiuni ocupate de cîteva lacuri mari: Victoria. Institu ii de învă ămînt superior. de produse textile şi alimentare. Este divizat în 39 de districte. textilă. Universitate. Centru industrial: construc ii de maşini (maşini energetice. oraş în Federa ia Rusă. Pentru export se cultivă arbori de cafea. ceai. situat pe fluviul Volga . Aeroport.

43 mii loc. Navigabil pe cursul inferior. minereuri de mangan. mangan. 185 mii loc. Uni-versitate (1477).a.: 1894 m. Vegeta ie formată din păduri de foioase (16% din teritoriu) şi din plante de stepă şi silvostepă. Licee. reg. România. Faună tipică Europei Centrale. max. Bogate resurse de subsol: cărbuni. Aeroport. Slovenia şi Austria. Nod de comunica ii. de repara ii navale. huilă. o el laminat şi brut. textile şi de confec ie. drenată de fluviul Dunărea şi afluentul ei Tisa . Relief caracterizat de cîteva zone fizico-geografice şi naturale: un sector al mun ilor Carpa i în N-E (alt. încăl ăminte din piele naturală. Narodnaia . Pînă în 1775 s-a numit Yaík . porumb. a. reşedin a raionului Ungheni. Monumente: catedrală gotică (sec. constructoare de utilaje şi aparate electrotehnice. Muzee. Biblioteca "Carolina rediviva". aluminiu. Climă continentală (aspră în N şi mai blîndă în S). XIII–XV). castel (sec. de fier. Suprafa a: 93 mii km2. 1015 m. Bisericile Sf. Unghéni Úppsala Urál fluviu pe teritoriul Federa iei Ruse şi Kazahstanului. plante tehnice (sfe oraş în Republica Moldova. Fondat în 1584. Alt. oraş în Kazahstan. Izvorăşte din mun ii Sera do Mar (Brazilia). mun ii Bakony în V (alt. Ierarh Nicolae (1882). Lungime: 2000 km (de la marea Kara pînă la Marea Caspică).). stat în Europa Centrală. 216 mii loc. Include 19 comitate. lignit. îngrăşăminte minerale. fluviu în America de Sud. 705 m). chimice. Croa ia. Lungime: 1 580 km. În proces de revigorare se află industria metalurgică. textilă. doc. Vechi centru politic. Alexandru Nevski (1905). cea uşoară şi constructoare de maşini. maşini-unelte ş. cupru. 5 oraşe autonome şi capitala. şcoli de cultură generală. pe cursul mediu şi inferior formează grani a dintre Argentina şi Uruguay şi se varsă în Oceanul Pacific prin estuarul La Plata . care divizează Cîmpia Panonică în Mica Cîmpie în N-V şi Marea Cîmpie în S-E. rutier). chimică. bauxită ş. refrigeratoare. ciment. situat pe fluviul Ural . secară). situat între Slovacia. Balaton din S mun ilor Bakony. a. Ucraina. At. Capitala: Budapesta . sistem muntos în federa ia Rusă.7 mil. Navigabil pe cursul inferior. XVI–XVII) ş. poligrafice. vf. Institu ii de învă ămînt superior. economic. fontă. Principalele culturi agricole: cereale (grîu. alimentare. în 1430. Industrie constructoare de maşini (utilaje şi aparate electrotehnice. Întreprinderi de prelucrare a metalelor. petrol. Climă temperat-continen-tală moderată. Kékes ). esături de bumbac. ale căror produse sunt bine cunoscute: autobuze. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. alimentară. Muzee. Dispune de resurse naturale de subsol: bauxită. cultural şi religios. minereuri de fier. Sf. oraş în partea cen-tral-sudică a Suediei. situat pe malul stîng al Prutului. mobilă. orz. produse alimentare. limită geografică între Europa şi Asia. Nod de comunica ii (feroviar. vagoane. Lungime: 2428 km.Ungária República Ungáră . Popula ia: 10. Teatru. Muzeu etnografic. loc. Urál Urálsk Uruguáy . Izvorăşte din mun ii Ural şi se varsă prin două bra e în Marea Caspică. vf. gaze naturale.

constructoare de maşini. Lungime: 897 km. chimică. de prelucrare a lînii. în Extremul Orient. Muzeu. situat în delta Rinului . NikolskUssuriiski (pînă în 1935) şi Voroşilov (pînă în 1957). Teatru. afluent pe dreapta al Amurului . Vegeta ie ierboasă de păşune. între Marea Caspică şi lacul Aral. Este divizat în 19 depar-tamente. de congelare şi conservare a cărnii.). Func ionează mici fabrici şi uzine constructoare de maşini şi utilaje. Denumirile vechi: Nikolskoe (pînă în 1898). Vegeta ie deşertică. situat la ărmul Oceanului Atlantic. in. porcine). textile ş. lînă şi lapte: bovine. Nikolsk (pînă în 1926). Capitala: Montevideo . Industrie siderurgică. 1. Industrie extractivă (cărbune). stat în S-E Americii de Sud. pădurile ocupînd doar 2% din suprafa ă. Aeroport. porumb. petrol. Izvorăşte din mun ii Sihote Alin . de cărbune. ară agrară. Oraş antic. Muzee. loc. chimică. de pielărie. Căi f Ürümqi [jurjum´t¿i] oraş în V Chinei. Institu ii de învă ămînt superior. Suprafa a: 220 mii km2. legume. situat pe rîul Razdolnaia . Fondat în 1866. legume. Culturi agricole: cereale. Creşterea animalelor (bovine. aur. Exportă piei. max. pe teritoriul Federa iei Ruse. gaze naturale. centrul adm. Formează un segment al grani ei cu China. ulei. Hidrocentrală pe fluviul Uruguay (Salto Grande ). Hidrocentrală. între Argentina şi Brazilia. pe teritoriul Kazahstanului şi Uzbekistanului. podiş în Asia. alimentară. Nod feroviar. textilă. carne şi produse din carne. de uleiuri vegetale. metalurgică. combustibili. străbătută de rîul Rio Negro . ovine. situat pe valea rîului ürümqi . Relief cu altitudini mici. Popula ia: 3. 235 mii loc. loc. al provinciei Utrecht . textilă. stat în partea central-vestică a SUA. oraş în Federa ia Rusă ( inutul Primorsk). specializată mai cu seamă în creşterea animalelor (pentru carne. afluent al fluviului Uruguay . constructoare de maşini. chimică. situat pe rîul Angara . 513 m). Teritoriul reprezintă o vastă cîmpie deluroasă (alt. a. zinc. Capitala: Salt Lake City . alimentară. argint ş. Aeroport. biserică romanică (sec.2 mil. textilă. Universitate. alimentară. de ciment. Universitate (1636). floarea-soarelui. Centru comercial şi meşteşugăresc cu tradi ii. Se cultivă grîu.42 mil. Complex silvic. Suprafa a: cca 200 mii km2. de zahăr. Popula ia: 1. loc. esături. rîu în Asia. orz. Climă subtropicală oceanică. Se modernizează căile de comunica ii. constructoare de maşini. minereuri de cupru. pomi fructiferi. Zăcăminte: petrol. sfeclă de zahăr.Uruguáy República Orientálă a Uruguáyului . a. Pescuit maritim. Nod feroviar. oraş în Federa ia Rusă (reg. vi ă de vie. oraş în Olanda. lînă. constructoare de maşini. Monumente: catedrală gotică (sec. Climă continentală excesivă. plumb. Limba oficială: spaniola.5 mii km2. 164 mii loc. automobile. chimice. Expl. Importă materii prime. 115 mii loc. Hr. XIII–XVII). echipamente şi utilaje industriale.74 mil. Ussúri Ussuríisk Ust-Ilímsk Ustiúrt Utah [´juuta] Útrecht [´juju´trect] . Industrie metalurgică. fortărea ă (anul 48 î. în Mun ii Stîncoşi . Industrie extractivă (cărbune). XIV). Irkutsk). Suprafa a: 177. caprine). Nod de comunica ii. alimentară.

textilă şi de confec ii. textilă. Reg. Popula ia: 140 mii loc.5 mil. alimentară. stat în Asia Centrală. chimică. Nod feroviar. Vegeta ie de pustiu şi semipustiu. Kîrgîzstan. a hîrtiei. Artizanat. fluoritice. leg [´vaasa] oraş în S-V Finlandei. podiş în Federa ia Rusă. Posesiune a Federa iei Ruse. Capitala: Lucknow . Galerii de tablouri. Faună: urşi. porumb. 57 mii loc. Muzeu de arte. aur. situat la poalele mun ilor Himalaia . Institu ii de învă ămînt superior. denumire veche pe care străinii au dat-o ării Româneşti şi Moldovei (uneori) după etnonimul românilor din evul mediu valahi (vlahi ). la izvoarele Volgăi. comună în Republica Moldova (rn. constructoare de maşini. palat etc.). Relief deluros (alt. Turism. 5 mii loc. textilă. Niprului şi Dvinei de Vest. cerealiere (grîu. Industrie constructoare de maşini agricole. Alt. Exploatări de petrol. Váasa Vádul lui Isác Vadúz [fa´duts] Vaigáci Valáhia Valdái Valéncia . din depresiunea intermontană Fergana (în E) şi din alte zone deşertice. Centrul unei regiuni viticole. 778 mii loc. bumbac. Fără popula ie stabilă. situată între arhipelagul Novaia Zemlea şi peninsula Iugorski . Turism. minereuri de cupru. capitala statului Liechtenstein. medie 150 m). chimică.). situat în N-V Cîmpiei Ruse .). învecinat cu Kazahstan. Repara ii navale. orz. textilă. În acest loc a existat tîrgul medieval moldovenesc Troian (sec. maşini-unelte ş. de peste 4000 m) şi Pamir (alt. XV–XVI). dropii. porumb. XVI). şacali. Popula ia: 25. Limba oficială: uzbeka. din masivele muntoase din V mun ilor Tian-Shan (alt. Industrie constructoare de maşini (aparate electrotehnice şi de precizie. a. orez. agricolă (cereale. Industrie mecanică. arahide etc. insulă în Oceanul Arctic. Lacuri. de prelucrare a lemnului. Muzeu. loc. gaze naturale. 2000–5000 m) (în E şi S-E). Suprafa a: 295 mii km2. În agricultură (concentrează 1/3 din popula ia activă) predomină culturile tehnice (îndeosebi bumbacul). alimentară (conserve de legume şi fructe. orez). de pielărie şi încăl ăminte. sucuri ş. Port. Păduri de conifere. viticole. chimică. Vegeta ie de tundră. Industrie alimentară. Sta iune balneoclimaterică. Afghanistan şi Turkmenistan. Institu ii financiare. care cuprinde pustiul Kîzîlkum . mangan ş. zinc. vinuri). situat pe fluviul Rin . pomicole. Industrie constructoare de maşini. Climă continentală uscată. Climă aspră. chimică. păşuni alpine. textilă şi de confec ii.4 mii km2. Suprafa a: 3. a hîrtiei. Suprafa a: 447 400 km2. alimentară. plumb. cărbune. castel (sec.). Numeroase lacuri. Uzbekistán República ~. Aerodrom. a. Capitala: Taşkent . Cahul). muzeul poştei (de mărci). podişul deşertic Ustiurt . Tadjikistan. a materialelor de construc ie. fazani. oraş în E Spaniei. Include Republica Autonomă Karakalpakstan (autonomă) şi 12 re-giuni. alimentară (conserve. Universită i. trestie de zahăr. de prelucrare a lemnului. antilope. Economie bazată pe industria extractivă şi de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. Relieful constă din marea Cîmpie a Turanului (în partea central-vestică). Monumente arhitectonice arabe şi spaniole (catedrală.Úttar Pradésh [´ut¬r pr¬´de¿] stat în N Indiei. Meşteşugărit. situat la vărsarea rîului Turia în Marea Mediterană. în cîmpia Gangelui . port la golful Botnic. băl i. medie: 343 m. situată pe malul stîng al Prutului. a. cîmpia fluviului Amudaria şi regiunea mării Aral .

Castellón de la Plana . Ucraina) şi Valul lui Traian de Sus (în raioanele. în lungime de cca 235 km. Apele lacului se varsă în strîmtoarea Kattegat prin rîul Götta älv . Şantiere navale.59 mii km2. legume. cînd romanii au părăsit Dacia. Victoria ). Popula ia: 3. Muzeu arheologic. Port. Valoroase monumente arhitectonice (catedrală. oraş în S-V Canadei. de fructe şi legume. măslini. de lîngă Turnu-Măgurele (jud. Aeroport. biserici. rafinării de petrol. oraş în Chile. forestiere. situat într-un golf al oceanului Pacific. lac tectonic în S-V Suediei (cel mai mare din peninsula Scandinavia). (600 mii loc. Suprafa a: 5. Sta iune balneoclimaterică. metalurgia cuprului. loc. atestat cu numele latin Limes Transalutanus . capitala statului Malta. Pe t eritoriul Basarabiei sunt cunoscute: Valul lui Traian de Jos (în rn. în conurba ie). conserve de carne. Cahul şi în reg.5 mil. Turism. în conurba ie). Expl. vi ă de vie. Şi-au pierdut importan a militară după 246. Oraş pr. bumbac. prelucrarea lemnului. clădiri). Universitate. Port maritim. Aeroport. Muzee. produse alimentare: zahăr. Relief muntos (alt. Odesa.Valéncia [va´lenqja] regiune în E Spaniei. de la Dunăre pînă la pasul Bran din E Carpa ilor Meridionali. Culturi agricole: cereale.9 mil. rafinării de petrol. prelucrarea lemnului. 2200 m. Alicante. (1. întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. max. La ~. Suprafa a: 34 mii km2. Păduri. max. Leova. de peşte. Vallétta Valparaíso Válul lui Traián Vancouver [væn´kuuv¬(r)] insulă canadiană în Oceanul Pacific. Centru comercial şi industrial: şantiere navale. citrice. 16 mii loc. Turism. Zăcăminte de cărbuni. Valul lui Traian din România. Căuşeni). Climă temperată maritimă umedă. Oraşe pr. Sta iune climaterică. Suprafa a: 23. 473 mii loc. a hîrtiei.3 mii km2. Bază militară maritimă. Centru comercial şi turistic. construc ii de maşini. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare.Cimişlia. Capitală din 1570.: 98 m. în apropierea ărmului nord-american. loc. situat pe ărmul Oceanului Pacific (golful Baurrard). construite după cucerirea Daciei de către împăratul Traian (106). Ad. Centru comercial şi industrial: şantiere navale. denumirea străvechilor fortifica ii de pămînt din cuprinsul spa iului dacoroman. Vancouver [væn´kuuv¬] Vänern [´veen¬rn] .: Victoria . Cf. Popula ia: 400 mii loc. vf. Industrie de prelucrare a materiei prime agricole. 280 mii loc. Teleorman). port la Marea Mediterană. Fondat în 1536.: Valencia. Universită i.

palate. Se cultivă fructe.a. În anii 1949–1957 s-a numit Stalin . Trece prin Skopje . Centru comercial şi industrial (produse textile. textile şi de confec ii. porcine. 312 mii loc. Capitala: Port Vila . economic şi cultural. XIII. oraş în N Indiei (Uttar Pradesh). Erromango. Nod feroviar şi rutier. fluviu în Peninsula Balcanică. Relieful insulelor este predominant muntos (de origine vulcanică). Admis în ONU la 15 septembrie 1981. Industrie slab dezvoltată: extractivă (mangan. alimentare. pe ins. Universitate. Suprafa a: 14760 km2. Aeroport. situat la N-E de Australia. Santo ). situat pe malul stîng al Gangelui. Centru religios al hinduşilor (temple. arbori de cacao. ovine). Vegeta ie: pădurile tropicale acoperă 90% din suprafa a ării. Divizat în 6 districte. Relief de dealuri şi coline. castel regal (sec. Lungime: 420 km. éfaté ş. Rezerva ii naturale. max. alimentară. Turism. de sticlărie. arahide. Şantiere navale. Aeroport interna ional. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. din care 12 sunt mai mari: Santo. Pînă în 1957 s-a numit Benares . loc. diverse specii de păsări. copră. Port fluvial. Cuprinde teritoriul a peste 70 de insule.1 mil. Centru turistic. Popula ia: 465 mii loc. Vaslui. 1879 m. Exportă copră. produse electrotehnice şi radiotehnice. chimică. textilă. biserici (sec. Căi rutiere: 1 130 km. doc. Universitate. aur. capitala Poloniei. Numeroase monumente istorice şi arhitectonice: catedrală (sec. Port maritim. aparatură fină şi optică etc. moschei. stat insular în S-V Oceanului Pacific. vi ă de vie. palate). creşterea animalelor (bovine. cocotieri. arbori de cafea. Suprafa a: 5. de artizanat). legume. 1. Climă tropicală umedă. Centru adm. Locuri istorice (Podul Înalt ). Pescuit. XIV). Sta iune balneară interna ională. diamante). în sec. Industrie constructoare de maşini (automobile). de tricotaje şi confec ii. . Economie bazată pe agricultură. Importă produse industriale (echipamente şi utilaje tehnice). Tabwemasana. întreprinderi de produse chimice. pomi fructiferi. afectată de vînturi şi uragane puternice în timpul verii australe. Aeroport. Teatre. poligrafică. Vestigii antice. sfeclă de zahăr. format din culmi şi piscuri înalte (alt. cafea-boabe. At. cu văi intramontane şi podişuri cu pante line.Vanuátu República ~. floarea-soarelui. bananieri. Muzee. farmaceutică. XIII–XVIII).67 mil. Se cultivă cereale. Creşterea animalelor (bovine. Fostă colonie gre-cească Odessos . oraş în N-E Bulgariei. servicii de turism. Popula ia: 197 mii loc. Navigabil pentru vase mici pe cursul inferior. Climă continentală. situat pe ărmul Mării Negre. edificii vechi şi noi. porumb. băuturi. combustibili. Izvorăşte din Mun ii Macedoniei (masivul Dobra Voda ) şi se varsă în golful Salonic (Grecia). Academie de ştiin e.3 mii km2. textilă. oraş situat pe Vistula . pe cursul superior şi mijlociu al Bîrladului . loc. Biblioteci. ovine). argint. XVII–XVIII). Faună: crocodili.: mun. alimentară. 1. produse chimice. Malalkula. carne. Muzee. prelucrarea metalelor şi a lemnului. pescuit.. Varánasi Vardár Várna Varºóvia Vaslúi jude în E României (Moldova). şerpi. Mare centru politic. Universită i. alimentare.

unde Ştefan cel Mare i-a învins pe otomani. Este unul dintre cei mai mari ac ionari şi investitori din lume. Întreprinderi de prelucrare a lemnului. Teatru. al VIII-lea. zidită în 1863 pe locul uneia mai vechi. în com. Muzeu. Atelier pentru esut covoare. Stat independent. la 76 m alt. 82 mii loc. arhiepiscop de Cracovia (Polonia). alimentare (uleiuri vegetale. XVIII–XIX).: Lausanne . Turism. Biserici (sec. XV. Cuprinde pia a San Pietro. Agapia. Biserica Naşterea Maicii Domnului . în 1375. Izvorăşte din N-E Podişului Central Moldovenesc. Turism. Capitala: Vatican . mausoleul lui Peneş Curcanul şi al doroban ilor eroi din Vaslui. afluent pe stînga al Bîrladului . Neam ). Activitatea legislativă şi cea executivă sunt exercitate de papa. pe malul nordic al lacului Geneva (Leman). Nisporeni. grădini şi străzi din interiorul cartierului Vatican. cîteva muzee. Suprafa a: 1. Este cel de al 266-lea papă al Vaticanului şi primul papă suveran neitalian. Este unul din cele mai vechi aşezăminte monastice din Basarabia. Vaslúi Vaticán rîu în România. cînd Roma devine centrul politic şi religios al bisericii catolice. Mănăstírea ~. broderii (sec. rn. centrul administrativ al jud. Întemeiată în sec. fiind amplasat pe colina Vatican .44 km2. a. Ion .). Státul ~. produse lactate şi de panifica ie ş. la confluen a cu rîul Vaslui . Vátra Dórnei Vättern Vaud [´voo] Vãrátec Vãrzãréºti . Mormîntul Veronicăi Micle. Mănăstírea ~.Vaslúi municipiu în E României. Actualul papă Ioan Paul II a fost ales de Conclavul Vaticanului la 16 octombrie 1978. doc. încheiate la 11 februarie 1929. Vaticanul îşi finan ează activitatea din contul veniturilor depuse de organiza iile bisericii catolice. Reşedin ă a lui Ştefan cel Mare. porcine). situat pe valea Bistri ei . 20 mii loc. Popula ia 1000 loc. Popula ia: 602 mii loc. Ad. Fondat în 1803. Podul Înalt (la S de Vaslui). stat în S Europei. [´vet¬rn] lac tectonic în partea centrală a Suediei. edificii administrative. de inut şi de jude .9 km2. mănăstire în Republica Moldova.2 mii km2. ctitorie a lui Ştefan cel Mare (1490). Sta iune balneoclimaterică (ape minerale. Biserică construită (1841) pe locul uneia de lemn. A luat fiin ă în sec. textile şi de confec ii. situat pe teritoriul oraşului Roma (Italia). Suceava). Ob ine suveranitatea prin Acordurile de la Laterano. bazilica San Pietro. Întreprinderi ale materialelor de construc ii. jud. nămol de turbă). Muzeu: icoane argintate (sec. Dispune de ac iuni ale renum oraş în România (jud. Zonă agricolă (viticultură). Institu ii de învă ămînt superior. de prelucrare a lemnului (mobilă). canton în S-V Elve iei. Vărzăreşti. Limbi oficiale: latina şi italiana. Prin rîul Motala apele lacului se varsă în Marea Baltică. situat pe valea Bîrladului . Palatul Vatican. anterior cardinalul Karol Iosef Wojty/la. XVI–XVIII). obiecte de valoare. vechi centru adm. mănăstire în România.: 119 m. Locuri şi monumente istorice: biserica Sf. Suprafa a: 3. Vaslui. Fondată în 1785. Face parte din sistemul navigabil care leagă oraşele Stockholm şi Göteborg. At. ale industriei uşoare şi alimentare. pe teritoriul satului Văratec (com. Suprafa a: 0. Local numit şi Vasluie . Muzee. XVIII). Centru adm. Creşterea animalelor (bovine. căzu i la Plevna în 1877. Secretar de stat este cardinalul Angelo Sodano (din 1990). din propriile venituri şi din cele provenite în urma opera iilor bancare. max. Lungime: 66 km.

Relieful ării este format din trei zone geografice distincte: în N-V şi N lan urile mun ilor Cordiliera Anzilor (alt. vf. banane. Lungime: 147 km. Numeroase poduri (cca 400). rîu în Federa ia Rusă. instrumente electrotehnice. esături etc. Mestre. minereu de fier. biserici. [venesw´ela] Veázma Velíko T´ãrnovo Venéþia Venezuéla República ~. Artizanat (obiecte de artă din sticlă. Construc ii de maşini. Industrie constructoare de maşini. max. Columbia şi Marea Caraibilor. aluminiu. Canale (în loc de străzi). Capitala celui de-al doilea arat bulgar (1187–1393). Apure. Turism. biserici (sec. afluent pe stînga al Niprului . por elanuri şi din lemn încrustat. cafea. textilă şi de confec ii. întreprinderi de pielărie şi încăl ăminte. Vegeta ie de pădure şi de savană. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură generală. max. Faună bogată. textilă.). Muzee. faian ă şi por elanuri. Muzeu arheologic. Climă ecuatorială umedă în S şi ecuatorială musonică în rest. Importă maşini şi util . Veátka Veázma rîu în Federa ia Rusă. textile. 2 teritorii federale. case de locuit ş. Universitate. de prelucrare a lemnului. rutier). minereuri de fier. de prelucrare a inului. Include 22 de state. Industrie extractivă şi de prelucrare a materiei prime.7 mil. a. Nod de comunica ii (feroviar. Principalele culturi agricole: porumb. tutun. Burano ş. Lacul principal – Maracaibo . Teatre.). Smolensk. oraş în N Bulgariei. Navigabil vara pe cursul inferior (1 000 km). Dispune de bogate resurse de subsol: petrol. în reg. Academie de arte. bauxită. 495 mii loc. afluent pe dreapta al Kamei . situat pe fluviul Iantra . Catedrală (sec. în S-E podişul Macizo de Guyana (alt. palat regal (sec. cacao. manioc. XVII). Turism. clădiri vechi (sec. situat pe rîul cu acelaşi nume. oraş în Federa ia Rusă. Trece prin oraşul Veatka . a hîrtiei. siderurgică. a materialelor de construc ie. bumbac. forestieră. XIII). Exportă petrol şi produse petroliere. chimică. Muzee. XIV–XVII). constructoare de maşini. a construc iilor navale. alimentară. chimică. 340 mii loc. Caura. Din 1934 pînă în 1990 s-a numit Kirov . de sticlărie. Monumente: catedrală (sec. 62 mii loc. Ansambluri arhitecturale: bazilici. XVIII–XIX). între Guyana. a. orez. aparate radio şi electronice). Lungime: 1 367 km. Ceramică artistică. electrotehnică şi electronică. farmaceutică. palate. Meta ş. cacao. Capitala: Caracas . Muzee. alimentară. loc. în centru o cîmpie vastă drenată de fluviul Orinoco şi afluen ii săi (Caroni. Nod de comunica ii (feroviar. situat pe un grup de insule din laguna Vene ia a Mării Adriatice. Institu ii de învă ămînt superior. Industrie metalurgică (neferoase). Roraima ). Industrie constructoare de maşini (strunguri. cafea. Brazilia. Cunoscut din 1374. Pescuit maritim. XII–XIV). de prelucrare a metalelor. Suprafa a: 917 mii km2. textilă. maritim). 2772 m. XVII). Murano. Monumente: cetate în ruine (sec. alimentare. oraş în N-E Italiei. 78 mii loc. textilă. alimentară. dantele. stat în N Americii de Sud. Port fluvial.Veátka oraş în Federa ia Rusă. concentrate în Canal Grande . de prelucrare a lemnului. 5 007 m. alimentară. rutier. din metale. a petrolului. Limba oficială: spaniola. a. Cunoscut din 1239. trestie de zahăr. Pînă în 1965 s-a numit Tărnovo . vf. Teatre. Cartiere urbane: Marghera. situat la ărmul Oceanului Atlantic. Bolivar ). Centru comercial. situat pe rîul cu acelaşi nume. 1 district federal. Sta iune balneară (Lido ). Se cresc animale pentru carne şi lapte. la N-E de Smolensk. Popula ia: 24.

[v¬r´mant] stat în N-E SUA. Sta iune balneară. catedrală (sec. a articolelor de textile şi confec ii. Suprafa a: 25 mii km 2. Expl. azbest. la 15 km S-V de Paris. Turism.. în 1906. Tratatul de pace de la ~. alt. de produse chimice şi alimentare. banane etc. oraş în N-E Fran ei (Lorena). Vestigii romane. talc. biserici. I).: Connecticut . clădiri în stil baroc etc. catedrală (sec. petrochimică. azi muzeu de artă). Monumente de arhitectură (sec. Pe versan i se practică viticultura şi pomicultura. Centru comercial şi turistic. pomi fructiferi. 30 mii loc. alimentară. Aeroport. pe ărmul golfului Napoli . făcînd parte din conurba ia capitalei. sucuri. Observator permanent. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Stat federal din 1791. Centru comercial. a. Aici a fost înregistrată cea mai scăzută temperatură absolută în emisfera de N a Pămîntului (–71°C). porcine. Capitala: Montpelier. Nod de comunica ii. Versáilles Vezúviu vulcan activ în peninsula Italică. Erup ii puternice: în 63 şi 79 î. În primul război mondial (21 februarie –18 decembrie 1916) aici a avut loc principala bătălie între armatele franceze şi germane. cafea. Culturi agricole: grîu. textilă şi de confec ii. porumb. Hr. oprind ofensiva armatei germane spre Paris ( Bătălia de la Verdun ). chimică. plante furajere. 96 mii loc. teatre etc. 270 mii loc. catedrală. de dealuri în V şi de podiş în E.5 mii loc.Veracrúz [vera´krus] oraş în E Mexicului. 2. în N-E Siberiei. Monumente istorice şi arhitectonice: fortifica ii în ruine (sec. Relief muntos în partea centrală (mun ii Green din lan ul Apalaşilor . Verdún [ver´dœ˜¤ Verhoiánsk oraş în Federa ia Rusă. fabrici textile. aparatură electrotehnică). Alt. Pompei şi Stabiae . situat pe rîul Iana . 1 340 m). situat pe rîul Adige . Academie. Fondat în 1519. Fondat în 1638. Valoroase monumente arhitectonice: palate. prelucrarea lemnului. utilaje). Construc ii de maşini (maşini-unelte. produse alimentare (lactate. în urma cărora au fost distruse oraşele Herculaneum. produc ia materialelor de construc ie. Export de zahăr. conserve). a hîrtiei. de prelucrare a petrolului. [ver´saai] oraş în Fran a. VIII). port la golful Mexic . Industrie constructoare de maşini. ovine). automobile asamblate. Popula ia: 563 mii loc. Muzee. Industrie metalurgică (aluminiu). prin care se pune capăt primului război mondial. . XVI–XVIII). max. prelucrarea lemnului. cu vîrfuri muntoase izolate. Monumente antice şi medievale: arene romane (sec. a tutunului. Construc ii de maşini. primărie (sec. aerian). forestiere. în Italia meridională. pie e. Creşterea intensivă a animalelor (bovine. 470 mii loc. constructoare de maşini (nave. prin care se recunoaşte independen a a 30 de state ale Americii. Numeroase lacuri (cca 400). situat pe rîul Meuse . Locul de încheiere a unor tratate interna ionale: Tratatul de pace de la ~ . castel (sec. Fostă reşedin ă regală. XI–XII). maşini-unelte. XVII) ş. Zăcăminte: roci de construc ie. din 1919. max. cartofi. XIV. care s-a terminat cu victoria armatei franceze. de hîrtie. Vermónt Veróna oraş în N Italiei (Veneto).: 1277 m. Nod de comunica ii (feroviar. XIV). palate. Centru religios şi turistic. care a produs modificări în configura ia conului. Rîu pr. din 1783. textilă şi de confec ii. bumbac. alimentară.

max. Vestigii romane (ruinele unui teatru roman. 443 mii loc. max. Capitala Republicii Laos din 1975. Academia de arte. Nod de comunica ii (feroviar. textilă şi de confec ii.: 80 m. XVI). capitala Austriei. biserici. rutier).5 mii km 2. Denumit după regina Angliei.2 mii km2. Popula ia: 1. Suprafa a: 217. Produse de artizanat. castele. de pielărie şi încăl ăminte. Turnul de televiziune (cca 300 m). Pescuit. Port fluvial. (eschimoşi). apeduct). capitala Republicii Seychelles. Centru comercial. în S-E insulei Vancouver . 1. Centru comercial. chimică. Teatre. de instrumente muzicale. Vegeta ie de tundră. la poalele mun ilor Wienerwald (Pădurea Vieneză). port la Oceanul Indian. Universitate. Mare centru economic şi cultural. catedrală. oraş în Canada. Turism. Tanzania şi Uganda. mare cascadă în S Africii. Pescuit. situată pe fluviul Mekong . 600 m).1 mii loc. Nod feroviar şi rutier. alimentară. de prelucrare a petrolului şi a lemnului (mobilă). a hîrtiei. de prelucrare a cauciucului. între insulele Banks şi Prin ul Wales . Climă subarcti-că. temple). şaluri). Port fluvial. aparatură medicală şi optică). Opera din Viena. insulă în Arhipelagul Arctic Canadian. Monumente istorice şi arhitectonice: palate. . situată pe Dunăre. situat în insula Mahoré . Industrie metalurgică. alimentare (decorticării de orez). Relief deluros (alt. Înăl ime: 122 m. constructoare de maşini. Parc na ional. Industrie uşoară. Monumente arhitectonice: Domul (sec. Navigabil. la grani a dintre Zambia şi Zimbabwe. Institu ii financiar-bancare interna ionale. într-o cîmpie din apropierea Alpilor . palate (sec.Vicénza [vit¿entsa] oraş în N Italiei (Veneto). Universitate. 101 mii loc. 26 mii loc. Nod de comunica ii. Industrie constructoare de maşini (locomotive. alimentară. Vestigii romane. Turism. Turism. Victória Victória Victória Victória Victória Viéna Vientiáne [vje´tjan] capitala statului Laos. Port. Hidrocentrală. Posesiune canadiană. Monumente arhitectonice (pagode. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. poligrafică. Industrie cinematografică. Întreprinderi de pielărie. XIII–XIV). Academie de ştiin e. alimentară. XIV–XVI). Denumirea antică (latină): Vindobona . Aeroport interna ional. loc. biserică gotică (sec. Turism. textile ( esături din bumbac şi din lînă. 112 mii loc. Este cel mai mare lac din Africa. pe fluviul Zambezi . textilă şi de confec ii. Aeroport. Lă ime: cca 1800 m. pe teritoriul statelor Kenya. lac în Africa Ecuatorială. Universitate (1365). Muzee. utilaje şi aparataj electrotehnic. de prelucrare a lemnului. Suprafa a: 69. Aeroport. Este bîntuit de furtuni. Ad. Fondat în 1843. automobile.64 mil. Parcuri.

Vietnám

República Socialístă ~, stat în S-E Asiei, situat în partea de E a peninsulei Indochina, pe ărmul Mării Chinei de Sud, între Cambodgia, Laos şi China. Este divizat în 7 provincii şi 3 oraşe cu statut special. Suprafa a: 335 mii km2. Popula ia: 81 mil. loc. Capitala: Hanoi . Limba oficială: vietnameza. Relieful este reprezentat de masive muntoase şi podişuri: în N mun ii Truong (alt. max. 3 143 m, vf. Fan Si Pan ), în centru şi în S mun ii Annam (alt. max. 3 285 m, vf. Ngokan ) şi zone de podişuri pe alocuri puternic fragmentate. Cîmpiile ocupă regiunile de litoral şi văile fluviilor Sông Hong şi Mekong . Climă tropical-musonică. Vegeta ie: păduri cu arbori de esen e pre ioase – 44% din teritoriu, savane. Faună: tigri, leoparzi, maimu e, păuni, fazani ş.a. Dispune de bogate şi variate resurse miniere, din care numai unele sunt suficient exploatate (huilă, petrol, fosfa i, sare). Subsolul mai con ine minereuri de cupru, cositor, zinc, plumb, mangan, apatite, bauxită, metale rare. Industria este reprezentată de întreprinderi de prelucrare a materiei prime şi producătoare de maşini şi utilaje (mijloace de transport, inclusiv biciclete, motociclete), de asamblare a aparatelor electrice, de ciment, laminate, îngrăşăminte minerale, textile. Produse de elec Nearis) , rîu în Ucraina şi Republica Moldova, aflu-ent pe stînga al Prutului , la Te cani (rn. Briceni). Izvorăşte în apropie-rea localită ii Burdiug (reg. Cer-nău i, Ucraina). Lungime: 50 km. capitala Lituaniei, situată pe rîul Vilia. 595 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Aerodrom. Centru industrial, comercial şi cultural. Industrie constructoare de maşini (maşini-unelte, electromotoare, aparataj electrotehnic, aparate radio şi de precizie, produse electronice ş. a.), de prelucrare a lemnului (mobilă), textilă, de confec ii şi tricotaje, alimentară (lactate, produse din carne). Academie de ştiin e. Universitate. Teatre. Filarmonică. Muzee. Monumente arhitectonice: castel (sec. XIV, în ruine), biserici, clădiri vechi (în stil gotic, baroc). Fondat în sec. X.

Viliia (Neris

Vílnius

Víña del Mar

[´vi¤a del´mar]

Vínniþa

oraş în Chile, în aglomera ia urbană Valparaiso , port la oceanul Pacific. 310 mii loc. Rafinării de petrol, fabrici de zahăr, de produse chimice şi textile. Sta iune balneară. Cazinouri. Grădini, parcuri. Turism. oraş în V Ucrainei, situat pe rîul Bug . 385 mii loc. Nod feroviar. Industrie constructoare de maşini (agregate şi piese pentru tractoare, rulmen i, maşini-unelte, aparataj electrotehnic, aparate radio ş. a.), de prelucrare a lemnului, chimică, textilă, de confec ii şi tricotaje, alimentară. Institu ii de învă ămînt superior şi de cultură (teatre, muzee). Grădini, parcuri. Fondat în sec. XIV. Ínsulele ~, grup de insule mari (7) şi mici (cca 90) în bazinul Mării Caraibilor. Suprafa a: 497km2. Popula ia: 132 mii loc. Cuprinde Insulele Virgine Americane şi Insulele Virgine Britanice . Administrate de SUA şi Marea Britanie. Ínsulele ~, teritoriu insular în Oceanul Atlantic, constituit din cca 60 de insule şi insuli e din componen a arhipelagului Antilele Mici (Marea Caraibilor). Suprafa a: 350 km 2. Popula ia: 118 mii loc. Centru adm.: Charlotte Amalie . Turism de amploare. Servicii de transport şi călătorii. Alte ramuri economice: rafinării de petrol, industria aluminiului, cultivarea trestiei de zahăr, creşterea animalelor (porcine, bovine). Pescuit. Relief colinar şi muntos. Climă tropicală oceanică. Administrat de SUA.

Virgíne

Virgíne Americáne

Virgíne Británice

Ínsulele ~, teritoriu insular în Oceanul Atlantic, alcătuit din numeroase insule vulcanice (30, după unele izvoare – 36) din Arhipelagul Antilele Mici (Marea Caraibilor). Suprafa a: 153 km 2. Popula ia: 19 mii loc. Centru adm.: Road Town . Planta ii de bananieri, cocotieri, citrice, trestie de zahăr. Turism de amploare (locul I pe glob, circa 70% din venitul na ional). Relief colinar. Climă tropicală oceanică. Vegeta ie: păduri de palmieri, plante tropicale. Adminstrat de Marea Britanie.

Virgínia

[v¬r´d3inj¬]

stat în E SUA, situat pe coasta Oceanului Atlantic. Suprafa a: 110,7 mii km 2. Popula ia: 6,20 mil. loc. Capitala: Richmond . Relief: zonă muntoasă din lan ul Apalaşilor (alt. max. 1740 m) în V, cîmpie piemontică în partea centrală, care continuă spre E cu o cîmpie litorală joasă. Zăcăminte: cărbune, minereu de fier. Industrie constructoare de maşini (construc ii navale, mijloace de transport), forestieră, a hîrtiei şi celulozei, de prelucrare a tutunului, textilă, alimentară. Se cultivă bumbac, grîu, porumb, tutun, cartofi. Legumicultură. Pomicultură. Creşterea animalelor (bovine, păsări). Pescuit intens. A fost denumită în onoarea reginei Angliei.

Virgínia de Vest

stat în partea de E a SUA, în mun ii Apalaşi. Suprafa a: 62,75 km 2. Popula ia: 1,85 mil. loc. Capitala: Charleston . Relieful reprezintă o parte a podişului Alegani , cu văi şi culmi muntoase în E. Zăcăminte: cărbune, petrol, gaze naturale, minereu de fier. Industrie extractivă, siderurgică, cocsochimică, a materialelor de construc ii, de prelucrare a lemnului, chimică, textilă, alimentară. Culturi agricole: cereale (grîu, porumb ş. a.), bumbac, cartofi, pomi fructiferi, plante furajere. Creşterea animalelor (bovine). Universită i. Muzee. Turism. Parcuri na ionale.

Vístula

fluviu în Polonia. Lungime: 1 091 km. Izvorăşte din partea de N a Beskizilor Silezieni (mun ii Carpa i) şi se varsă în Marea Baltică (golful Gdañsk ). Trece prin Cracovia şi Varşovia . Este legat prin canale cu sistemele hidrografice ale Odrei şi Niprului. Navigabil. oraş în Belarus, situat pe Daugava . 370 mii loc. Nod feroviar. Port fluvial. Industrie de maşini (strunguri, aparataj electrotehnic, maşini-unelte, aparate de radio, televizoare, piese pentru ceasuri), chimică, de încăl ăminte, textilă, alimentară. Institu ii de învă ămînt superior. Teatre. Muzee. Cunoscut din 974. masiv muntos în Bulgaria, la S de Sofia (alt. max. 2290 m, vf. Cerni Vrăh ). Este acoperit de păduri de foioase şi de conifere, precum şi de pajişti alpine. Parc na ional. jude în România, în partea central-sudică a ării, la S de Carpa ii Meridionali. Suprafa a: 5,7 mii km 2. Popula ia: 437 mii loc. Centru adm.: mun. Rîmnicu-Vîlcea . Relief muntos în N şi deluros în S. Zăcăminte: petrol, sare, cuar , mică, ape minerale. Industrie extractivă, de prelucrare a lemnului, chimică, producătoare de energie electrică, alimentară. Culturi agricole: cereale (grîu, ovăz, porumb), sfeclă de zahăr, tutun, in, legume. Viticultură. Pomicultură. Se cresc animale (bovine, ovine, porcine). Rezerva ii naturale. Vestigii arheologice. Mănăstirile Hurez, Cozia, Arnota, Govora . În antichitate – cetatea dacică Buridava .

Vítebsk

Vítoºa

Vîlcea

Vladikavkáz

oraş în Federa ia Rusă, în mun ii Caucaz , centrul adm. al Osetiei de Nord – Alania, situat pe rîul Terek . 327 mii loc. Industrie constructoare de maşini (aparataj electrotehnic, maşini-unelte), metalurgică (neferoase), de prelucrare a lemnului, chimică, de sticlărie, textilă şi de confec ii, alimentară. Institu ii de învă ămînt superior. Teatre. Muzee. Fondat în 1784. Denumirile anterioare: Dzaudjikau (1931–1944) şi Ordjonikidze (1954–1990). oraş în Federa ia Rusă (Extremul Orient), port la Marea Japoniei. 650 mii loc. Punct terminus al magistralei feroviare transsiberiene. Aeroport. Industrie constructoare de maşini, de prelucrare a lemnului, alimentară. Repara ii navale. Bază de pescuit şi vînătoare. Universitate. Institute (politehnic, de medicină). Teatre. Filarmonică. Muzee. Fondat în 1860. provincie autonomă în Serbia şi Muntenegru, la grani a cu România. Suprafa a: 21,5 mii km2. Popula ia: 2 mil. loc. Centru adm.: Novi Sad . Ramuri industriale: extractivă (petrol, gaze naturale), construc ii de maşini şi utilaje; întreprinderi textile şi de confec ii, alimentare. Se cultivă grîu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cînepă, tutun, vi ă de vie, pomi fructiferi. Creşterea animalelor (bovine, porcine, păsări). Pia ă agricolă. fluviu în Federa ia rusă. Este cel mai lung fluviu din europa – 3 530 km. Izvorăşte din podişul Valdai , străbate Cîmpia Europei de Est şi se varsă printr-o deltă întinsă în Marea Caspică. Afluen i: Oka, Kostroma , Kama ş.a. Pe Volga sunt situate oraşele: Iaroslavl, Nijni Novgorod, Kazan, Samara, Saratov, Volgograd, Astrahan. Prin afluen i şi canale uneşte Marea Albă cu Marea Baltică şi Marea Azov cu Marea Neagră. Principală arteră navigabilă. oraş în Federa ia Rusă, situat pe malul drept al Volgăi . 1,05 mil. loc. Nod de comunica ii (feroviar, aerian, fluvial, rutier). Mare centru economic, comercial şi cultural. Industrie metalurgică, constructoare de maşini (nave fluviale, tractoare, utilaj petrolier ş. a.), de prelucrare a petrolului, a lemnului, chimică, textilă, alimentară ş. a. Hidrocentrală. Institu ii de învă ămînt superior. Teatre. Muzee. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost aproape în întregime distrus, apoi în următorii ani complet restabilit. Denumirile anterioare: arí în (pînă în 1925), Stalingrád (pînă în 1961). regiune în N-V Ucrainei. Suprafa a: 20,2 mii km2. 1,08 mil. loc. Oraş pr.: Lu k . Zonă agricolă şi forestieră. Cunoscută ca principat kievean din sec. X (cu denumirea Vladimir-Volînski ). oraş în Federa ia Rusă, situat pe valea rîului Vologda . 292 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Port fluvial. Construc ii de maşini (nave fluviale, utilaj forestier), prelucrarea lemnului, a inului; întreprinderi textile, alimentare. Pia ă pentru cereale şi animale. Monumente arhitectonice: catedrală (sec. XVI), biserici (sec. XVII–XVIII), mănăstire (sec. XVII), case vechi (sec. XVIII–XIX). Cunoscut din 1147. fluviu în Africa de Vest. Lungime: 1 400 km. Se formează pe teritoriul Ghanei, prin confluen a a trei rîuri: Volta Neagră, Volta Albă şi Volta Roşie , care izvorăsc din Burkina Faso. Se varsă în Golful Guineii. Navigabil pe o distan ă de 400 km de la vărsare. Hidrocentrală.

Vladivostók

Vojvódina

Vólga

Volgográd

Volînia

Vólogda

Vólta

Vorónej

oraş în Federa ia Rusă, situat pe valea rîului Voronej. 905 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, rutier). Port fluvial. Aeroport. Mare centru industrial, comercial şi cultural. Construc ii de maşini (avioane, excavatoare, strunguri, aparatură radioelectronică ş. a.), prelucra-rea lemnului; întreprinderi chimico-farmaceutice, textile, alimentare. Pia ă pentru cereale. Universitate. Teatre. Muzee. Monumente arhitectonice: biserică (sec. XVIII), palatul Potiomkin (sec. XVIII), clădiri vechi. Fondat ca cetate în 1585. Mănăstírea ~, mănăstire în România, pe teritoriul localită ii Vorone , subordonată oraşului Gura Humorului (jud. Suceava). Biserica mănăstirii este ctitorie a lui Ştefan cel Mare, zidită în 1488. Moaştele Sf. Daniil Sihastrul. Aici au fost descoperite Codicele vorone ean şi Psaltirea vorone eană (manuscrise din sec. XVI). Monument UNESCO. Mún ii ~, masiv muntos în N-E Fran ei, cuprins între Rin şi Moselle . Lungime: 125 km (orientat de la N spre S). Se împarte în Vosgii Înal i , în S (alt. max. 1 424 m, vf. Guebwiller ) şi Vozgii Joşi (Scunzi ), în N (cu înăl imi între 300 şi 600 m), în mare parte împăduri i. Trecători înalte. Parc natural. Turism. jude în E României, în zona de curbură a Carpa ilor. Suprafa a: 4 863 km 2. Popula ia: cca 395 mii loc. Centru adm.: municipiu Focşani . Zonă seismică. Resurse naturale: sare, cărbune brun, roci de construc ie, păduri. Industrie constructoare de maşini, de exploatare şi prelucrare a lemnului, chimică, textilă. Se cultivă cereale (grîu, porumb, secară), floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, legume, plante furajere. Viticultură. Pomicultură. Creşterea animalelor (bovine, ovine). Monumente istorice (mausoleele de la Mărăşti, Mărăşeşti, Soveja ). Sta iuni balneoclimaterice. Turism.

Voronéþ

Vosgi

Vráncea

Vráncei

Mún ii ~, sistem muntos în Carpa ii de Curbură , cuprins între Depresiunea Vrancei (în E) şi cursurile superioare ale rîurilor Caşin (în N), Oituz (în V) şi Rîmnic (în S). Văi adînci, culmi şi masive înalte (pînă la 1 657 m). Rezerva ii naturale. Situri arheologice. insulă în Oceanul Arctic, situată între Marea Siberiei de Est şi marea Ciukotsk, fiind despăr ită de continent prin strîmtoarea De Long . Suprafa a: 7,3 mii km2. Relief muntos (alt. max. 1 100 m) şi de cîmpie (pe litoral). Vegeta ie de tundră. Denumită astfel în memoria navigatorului rus. F. P. Vranghel (1796–1870). Apar ine Rusiei. oraş în Serbia şi Muntenegru, port pe Dunăre. 32 mii loc. (86 mii loc. în conurba ie). Fabrici de încăl ăminte, textile, alimentare. insulă italiană în arhipelagul Lipare din S Mării Tiraniene. Suprafa a: 30 km2. Popula ia: cca 500 loc. Cuprinde trei conuri vulcanice (alt. max. 499 m). Erup ii în 1888, 1890, 1906. Turism. [´weik] Ínsula ~, teritoriu insular în zona centrală a Oceanului Pacific, format din trei insule de origine coraligenă, situate la V de arhipelagul Hawaii. Suprafa a: cca 8 km 2. Popula ia: 300 loc. Lucrări şi servicii în cadrul bazei militare americane. Relief cu subsol coraligen. Climă tropical-oceanică. Vegeta ie: palmieri de cocos. Administrat de SUA.

Vránghel

Vúkovar Vulcáno

Wake

Wales

[´wejlz]

peninsulă pe ărmul de S-V al Marii Britanii, cuprinsă între golful Bristol , canalul Sf. George şi Marea Irlandei . Relief muntos în cea mai mare parte ( Mun ii Cambrieni , alt. max. 1 085 m). Climă temperată oceanică. Păduri de foioase. Pajişti. Zăcăminte: cărbune, minereu de fier. Turism. Prín ul de ~, cap pe ărmul american al strîmtorii Bering , la extremitatea vestică a peninsulei Seward (Alaska). Este punctul cel mai de vest al continentului nord-american (65°35´ lat. N şi 168°05´ long. V). capitala federală a SUA, situată în E ării, pe rîul Potomac (districtul Columbia). 608 mii loc. (3,95 mil. în conurba ie). Cel mai important centru politic, economic şi cultural al SUA. Nod feroviar. Aeroport. Port la Oceanul Atlantic. Şantiere navale. Întreprinderi de construc ie, poligrafice, electronice, alimentare. Marea industrie lipseşte în acest oraş. Predomină sediile administrative, institu iile culturale, financiare: Capitoliul, Casa Albă , teatre, muzee, clădiri memoriale, monumente. Şapte universită i, două institute politehnice. Fondat în 1791 şi numit astfel în memoria lui George Washington (1732–1799), om politic american, cel dintîi preşedinte al SUA (1789–1797).

Wales

Wáshington

[´wo¿iht¬n]

Wáshington

stat în N-V SUA, cu ieşire la Oceanul Pacific. Suprafa a: 176,5 mii km2. Popula ia: 4,87 mil. loc. Centru adm.: Olympia . Relief predominant muntos. Păduri de conifere. Zăcăminte: cărbune, minereuri de metale neferoase. Industrii puternic dezvoltate: metalurgică, energetică, aeronautică, construc ii de nave, atomică, de prelucrare a lemnului, textilă, alimentară. Pia ă agricolă. Se cultivă cereale, pomi fructiferi, legume, plante furajere. Creşterea animalelor (bovine). Pescuit fluvial şi marin. Stat în componen a SUA din 1889. [waat¬r´loo] loca-litate în Belgia, unde, la 18 iunie 1815, a avut loc bătălia decisivă între armata franceză şi coali ia militară anglo-prusiană, condusă de Wellington şi Blücher, în urma căreia Napoleon I Bonaparte, suferind înfrîngerea definitivă, a fost înlăturat de la tronul Fran ei. Márea ~, mare în S Oceanului Atlantic, la ărmul Antarcticii, între peninsulele ara lui Graham, ara Prin esa Martha şi insula Orkney de Sud . Suprafa a: 2,89 mii km2. Ad. max.: 8 268 m. Vînătoare de balene. A fost descoperită în 1823 de naviga-torul britanic J. Weddell. capitala Noii Zeelande, situată în S Insulei de Nord , la strîmtoarea Cook . 345 mii loc. Principalul port al ării. Aeroport. Şantiere navale, întreprinderi de prelucrare a lemnului, de produse chimice, textile, alimentare. Universitate. Institu ii de cercetări ştiin ifice. Muzee. Galerie de artă. Edificii în stil neoclasic. Turism. Fondat în 1840. Capitală a ării din 1931 . oraş în Germania, situat pe Rin , la poalele mun ilor Taunus , centrul adm. al landului Hessen. 273 mii loc. Nod de comunica ii (feroviar, fluvial, rutier). Construc ii de maşini, întreprinderi de ciment, poligrafice, chimico-farmaceutice, textile, alimentare. Centru comercial şi turistic. Renumită sta iune balneară (ape termale). Clădiri vechi (sec. XVII–XIX). Ínsula ~, insulă în Marea Mînecii. Suprafa a: 381 km2. Popula ia: 128 mii loc. Oraş pr.: Newport . Turism. Posesiune a Marii Britanii

Waterlóo

Wéddell

[´wedl]

Wéllington

[´weliht¬n]

Wíesbaden

[´viisbaad¬n]

Wight

[´wait]

Stat federal din 1890. Zăcăminte: petrol. Universitate şi alte institu ii de învă ămînt superior (institut de medicină. Centru comercial (pentru grîu). poligrafică. centrul adm. Culturi agricole: porumb. textilă. chimică. oraş în S-V Poloniei. aur. Aeroport. Teatre. lac tectono-glaciar în S Canadei (Monitoba). Turism. Nod de comunica ii (feroviar. Turism. biserici (sec. textilă şi de confec ii.: Cheynne . Creşterea animalelor (bovine. Nod de comunica ii (feroviar. textilă (lînă). vagoane. Fondat în 1738 (cu denumirea Fort Ronge ). Muzeu. XIV–XVI). a. Universită i. aparate de radio s. . plante furajere. chimico-farmaceutecă. 618 mii loc. alimentară (zahăr. XI). Muzeu. între Lacul Superior. a. Industrie extractivă. Fondat de germani în 1890. constructoare de maşini (mijloace de transport. primărie (sec. a. Monumentul lui Luther (1868). de prelucrare a lemnului. porcine). rutier). maşini agricole.7 mii km2.6 mii km2. Apele lacului se varsă prin rîul Nelson în golful Hudson . oraş în Germania (Renania – Palatinat). Wyoming Xánthi (Xánthe) oraş în Grecia (Tracia). Turism.). Ad. XII–XIII). 127 mii loc. afluent al Rinului . lacul Michigan şi fluviul Mississippi . alimentară. Centru comercial. situat pe Oder (Odra). Teatru. 645 mii loc. alimentară.: 28 m. Nod de comunica ii (feroviar. alimentară. Centru adm. Industrie metalurgică. de confec ii.6 mii km2. oraş în S Canadei. Teatre. Suprafa a: 24. Valoroase monumente arhitectonice: catedrală în stil roman (sec. Worms [vorms] Wroc/law [´vrotswaf] Wúppertal oraş în Germania (Renania de Nord-Westfalia). mecanică. de prelucrare a petrolului şi a lemnului. Nod de comunica ii. Navigabil. rutier). Relief deluros şi de cîmpie. cînd Namibia şi-a declarat independen a. XIII-XIV). Muzee. Capitala: Madison . zinc). politehnic).). Industrie textilă şi de confec ii. 76 mii loc. a materialelor de construc ii. cupru. 382 mii loc. a hîrtiei. maşini şi aparate electronice). electromotoare. Popula ia: cca 500 mii loc. Centru comercial. Industrie extractivă (minereuri de fier. tutun. loc. rutier).). Nod feroviar şi rutier. financiar şi cultural. Turism. [wai´oumih] stat în partea central-estică a SUA. Suprafa a: 253. Pescuit. XI–XIV). Muzeu. ovăz. minereuri de fier. administrat de acest stat pînă în 1990. Capitala statului Africa de Sud (1892). a.Windhoek [´vinthuk] capitala Namibiei. sinagogă (sec. Suprafa a: 169. biserici (sec. în bazinul Sileziei . situat pe valea rîului Wupper . legume). Universitate. port pe fluviul Rin. max. constructoare de maşini (locomotive. Numeroase monumente arhitectonice: catedrală. gaze naturale. alimentară. porcine). Industrie constructoare de maşini (maşini-unelte. Aeroport interna ional. alimentară. Prelucrarea materiei primei agricole (tutun. motoare. Aeroport. sfeclă de zahăr. Industrie constructoare de maşini. de pielărie. Wínnipeg [´winipeg] Wínnipeg Wiscónsin [wis´kansn] stat în N-E SUA. 38 mii loc. preparate din carne ş. Popula ia: 5 mil. Industrie textilă (lînă). Domul. al provinciei Monitoba . fructe. Port pe Oder. Creşterea animalelor (bovine. Mun ii Stîncoşi ). bauxită ş. legume. Centru comercial. alimentară. utilaje şi aparate electronice ş. textilă. Relief de podiş (în E) şi muntos (în V.

Universitate. la 2500 m alt. Rafinării de petrol. Suprafa a: cca 8850 km2. rîu în N-V SUA. Aeroport. 238 mii loc. de produse textile şi alimentare (decorticări. Muzeu. afluent pe dreapta al Gangelui. Izvorăşte din masivul Changbai şi se varsă în Golful Coreii (Marea Galbenă). textile. afluent pe dreapta al fluviului Missouri. al provinciei Qinghai . uleiuri vegetale. la grani a dintre China şi Córeea. Xingú Xinning Xinzhú [si'nih] (Si-Ning) Yalujiáng Yámagata Yámunâ [´jamuna] Yangôn [jœh´gon] Yangtze (Changjiang Yangzhóu Yaoundé [jaun´de] Yáren Yéllowstone [´jaren] [´jeloustoun] Yéllowstone [jeloustoun] . întreprinderi textile şi alimentare.Xi´án (Sián) oraş în China. cel mai lung fluviu din această ară – 5980 km. chimică. capitala Republicii Camerun. [jah'd…ou] oraş în partea de E a Chinei. preparate din carne ş. Artizanat. port la strîmtoarea Taiwan . Izvorăşte din Serra do Roncador . Întreprinderi producătoare de utilaje şi unelte agricole. textilă. zinc ş. fluviu în Asia Orientală. Hr. afluient pe dreapta al Amazonului . Cascade. În 1872 teritoriul platoului a fost declarat parc na ional. 2. Lungime: 813 km. bumbac. rîu în India. 800 mii loc. Universitate. oraş în N-V insulei Taiwan . Întreprinderi siderurgice. Întreprinderi de repara ii navale. al provinciei Shaanxi . Centru comercial. textile şi de confec ii. loc. Considerat fluviu sacru al hinduşilor. Lungimea: 1 370 km. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. situată în S-V insulei omonime. urşi negri. port în delta fluviului Irrawaddi . platou vulcanic în N-V SUA. moschee). capitala Republicii Nauru.a. Numeroase gheizere cu apă clocotită şi vapori. Păduri întinse. Universitate. Nod feroviar şi rutier. alimentară. a. centrul adm. centrul adm. Centru comercial. situat între culmile Mun ilor Stîncoşi . Centru comercial. Parc na ional. Pescuit. Faună bogată: bizoni. port la Marele Canal Chinez . Izvorăşte din mun ii Himalaia şi trece prin Delhi şi Agra. Fondat în sec. Nod feroviar şi rutier. Fluviul Albástru ) . lupi albi. alimentare. 302 mii loc. Relief fragmentat de văi adînci (canioane). loc. oraş în Japonia (Honshû). Prelucrarea metalelor şi a lemnului. rîu în Brazilia. Fostă capitală (din 1886) a coloniei britanice şi apoi a statului independent Birmania (din 1948). 315 mii loc. Monumente arhitectonice (pagode. chimice. IV î. Export de fosfa i. alimentare. apoi – Dagon . la N-E de Nügata . în conurba. Muzee. capitala Birmaniei. Industrie metalurgică. Izvorăşte din podişul Tibet şi se varsă în Marea Chinei de Est . de prelucrare a lemnului. Popula ia: cca 700 loc. Pînă în 1989 s-a numit Rangoon . Fondat în 1895. temple. 292 mii loc.).). berbeci sălbatici. 4 mil. Monumente: pagode. Port fluvio-maritim. castori etc. Par ial navigabil. Izvorăşte din Mun ii Stîncoşi.8 mil. Par ial navigabil. Canion. Aeroport interna ional. Lungime: 1 980 km. Centru comercial (export de orez. lemn. Lungime: 1080 km. Cascade. Aeroport interna ional. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. oraş în China. anterior – Okkala (pînă în 1955). fluviu în China.ie.

Resurse de subsol: aur. Aeroport. hiene. Dispune de variate zăcăminte (cupru. oaze. la grani a cu SUA (Alaska). max. cai arabi. Climă tropicală. Popula ie rară. Suprafa a: 555 mii km2. pe suprafe e reduse. Monumente. Principalele culturi: mei. Suprafa a: 483. Centru comercial. argint. zinc. Vegeta ie xerofită. Kamaran (din S Mării Roşii) şi Socotora (din Golful Aden). Suprafa a: cca 180 mii km2. Zăcăminte: aur. zinc. pe ărmul vestic al golfului Tokio . Relief muntos. Oman şi Marea Roşie. utilaj electroener-getic.: 90–1 270 m. şerpi. Economie în dezvoltare. plumb. Principal port al Japoniei. Lungime: 3 185 km. Popula ia: 18. Biblioteca “Kanzawa“ (1275). păsări migratoare. Capitala: Sanaa .5 mii km2. Climă tropicală uscată. situată între golful Carpentaria şi Marea Coralilor . ovine. Se formează prin confluen a rîurilor Lewes şi Pelly (Canada) şi se varsă printr-o deltă în marea Bering . Popula ia: 32 mii loc. aur). Pescuit intens. stat în Asia de Sud-Vest. 3. Relief de cîmpie joasă. 3760 m). peninsulă în N Americii Centrale. Păduri la altitudini nu prea mari. Relief în cea mai mare parte muntos şi de podiş: în V Mun ii Yemenului (alt. Păşuni. Mare centru industrial: şantiere navale. precum şi p oraş în Japonia. trestie de zahăr. loc. molibden. bauxită ş. Yokoháma York [´jook] peninsulă în N-E Australiei. cămile). O componentă de bază a economiei o constituie creşterea animalelor (bovine. Limba oficială: araba. orz. financiar şi cultural. alimentare. Vegeta ie deşertică. bumbac. plumb. a. alimentară. Este divizat în 17 provincii. sorg. în E podişul Hadramaut . fluviu în America de Nord. cupru. maimu e. textile. material rulant. Turism. În cel mai nordic punct al peninsulei se află capul York (10°42´ lat. plumb. provincie în S Chinei. petrochimie. cu multe ramuri tradi ionale. de gaze naturale. între golful Mexic şi Marea Caraibilor . grîu.8 mil. minereu de fier). cafea. Relief muntos şi de cîmpie litorală. Lă ime: 200–220 km. produse din sticlă şi ceramică.: Kunming . înso i i de o cîmpie îngustă de litoral. între Arabia Saudită. S şi 142°32´ long. Ad. sunt valorificate în parte cele de petrol. E).2 mil. Include şi insulele Perim. Faună: şacali. În agricultură este concentrată majoritatea popula iei active (60–65%).: White horse . Industrie extractivă (cărbune. fructe. construc ii de automobile. vulturi. Universită i. Situri arheologice (cultura maya).Yémen República Arabă ~. siderurgie.2 mii km 2. metalurgică. situat în insula Honshû . loc. pe teritoriul Canadei şi SUA (Alaska). pe coasta Oceanului Atlantic. Func ionează întreprinderi de prelucrare a materiei prime industriale şi agricole. caprine. situat în S-V peninsulei Arabia. Popula ia: 41 mil loc. de savană şi silvică în mun i. Yucatán [juka´tan] Yucatán Yúkon [juka´tan] [´juukon] Yúkon [´juukon] Yunnán [jun´nan] . teritoriu în N-V Canadei. Suprafa a: 436. Climă tropicală secetoasă. legume. Zonă agricolă. în N deşertul Rub-alKhâlî . Relief muntos şi de cîmpie. strîmtoare între peninsula Yucatan şi insula Cuba . Climă tropicală de altitudine. Centru adm. textilă şi de confec ii. Centru adm. cărbune.

XIII). 1 000–1 400 m) şi masive muntoase. 53 mii loc. República ~. Parcuri na ionale: Luangwa. Fortifica ii din sec. cobalt. Climă ecuatorială. rutier). Lungime: cca 1800 km. de produse alimentare (vinuri. de asamblare a vehiculelor. Economie bazată pe industria minieră şi agricultură. situat pe ărmul Mării Adriatice. chimică. porcine.s. sistem muntos pe teritoriul Iranului şi Irakului. XVI. capitala Croa iei. fluviu în Africa Ecuatorială. Aeroport interna ional. Muzee. Poten ial hidroenergetic bine valorificat (cascada Victoria Zágreb Zagrós Zaír Zambézi Zámbia Zamo. uraniu. cu bogate precipita ii. textilă. bumbac. Botswana. Muzeu. Fondat în 1579. Relief de cîmpie joasă. Func ionează întreprin-deri metalurgice. Izvorăşte din zona Marilor Lacuri Africane şi se varsă în Oceanul Atlantic. de ciment. prelucrarea lemnului (mobilă). Se dezvoltă turismul. Grădină botanică. Mozambic. pe teritoriul Angolei. cu deosebire în E ării (alt. Tîrguri interna ionale de mostre. Suprafa a: 1. Namibia şi Angola. al districtului cu acelaşi nume. citrice. Lungime: 4 700 km. Lualaba (pînă la Kisangani ). întreg teritoriul fiind drenat de afluen ii fluviului Zambezi . IX–XI). de prelucrare a lemnului. XIII–XV) ş. biserici (sec. Construc ii de maşini. Universitate (1669). Climă subtropicală continentală. Zimbabwe. material feroviar). Popula ia: 662 mii loc. argint. Tanzania.: 4 548 m. 78 mii loc. Cocotieri. condi ionată de altitudini şi precipita ii musonice. Alt. Izvorăşte din podişul Ba-Lunda şi se varsă în strîmtoarea Mozambic (Oceanul Indian). doc. textile. XIII). Zambiei şi Mozambicului. Capitala: Lusaka . arbori de cuişoare. În agricultură predomină producerea de cereale (grîu. păsări). Specii de plante de pustiu şi de stepe montane. Academie de ştiin e şi de arte.c Zanzibár oraş în S-E Poloniei. catedrală (sec. Malawi. alimentară. Pescuit. Oraş-model din epoca Renaşterii poloneze. a sticlei. tutun. Port maritim. Hidrocentrală (Kariba ). de pielărie. izolat păduri de foioase. loc. vestigii romane. în 1094. . sorg).7 mil. Lungime: 2 660 km.a. fluviu în S-E Africii. caprine. Nod de comunica ii (feroviar. centrul adm. stat în S Africii. zinc. plumb. 868 mii loc. aparataj electric. Monumente medievale: biserică (sec. alimentare. Suprafa a: 752 mii km2. Popula ia: 10 mil.Zádar oraş în Croa ia. insulă tanzaniană în Oceanul Indian.: Zanzibar . Se practică creşterea animalelor (bovine. Sioma Ngwesi. Vegeta ie: păduri tropicale şi de savană. Construc ia maşinilor de transport. aur. Se extrag minereuri de cupru. max. Cele mai înalte vîrfuri sunt acoperite cu ghe ari. Industrie constructoare de maşini (maşini-unelte. 2 100 m – mun ii Muchinga ). max. forestiere. în apropierea coastei de E a Africii. Include 9 provincii. Turism. At. Sta iune turistică. arahide. huilă. soia. km2. conserve de peşte). Teatre. întreprinderi textile şi de confec ii. Aeroport. Climă tropicală. situat între Republica Democrată Congo. Relieful reprezintă un complex de podişuri înalte (alt. Navigabil. Cascada Victoria . a hîrtiei. oraş situat pe partea stîngă a rîului Sava . Oraş pr. Alte denumiri: Congo. trestie de zahăr. Par ial navigabil. porumb. Monumente: fortifica ii în ruine (sec.

nichel. Popula ia: 360 mii loc. max. fontă. cupru. bumbac. fostă aşezare dacică pe malul Siretului. creşterea animalelor. 700–1 400 m) şi de masive muntoase în E (alt. oraş în N-V Slovaciei. argint. rîu în Federa ia Rusă (Extremul Orient). Suprafa a: 390 757 km2. Industrie alimentară. Mún ii ~. Alt. Capitala: Harare . Se cultivă tutun. loc. mangan). Suprafa a bazinului: 233 mii km2. Highiş . electronică. bauxită. caprine.8 mii km 2. chimică. Industrie siderurgică. stat în S Africii.. îmbrăcăminte şi încăl ăminte. agregate electroenergetice ş. Muzeul mijloacelor de transport. Fondat în 1770. chimică. 148 mii loc. Include 8 pro-vincii şi 2 oraşe cu statut de provincie. porumb. fosfa i ş.Zanzibár oraş în Tanzania. Pînă în 1921 s-a numit Alexandrovsk . siderurgică. Zlátni Pjásãci . afluent pe dreapta al Amurului . textilă şi de confec ii. soia. 160 mii loc. minereu de fier. masiv muntos în S-V Mun ilor Apuseni . 898 mii loc. Institu ii de învă ămînt. păşuni.). Climă tropicală. energetică. Hidrocentrală. în România (Moldova). huilă. de cuişoare şi de ulei de cuişoare. Suprafa a: 1. Monumente. Aeroport. wolfram. situat între Zambia. Alonim: Mun ii Highiş-Drocea . trestie de zahăr. Popula ia: 12 mil.). Turism intens. Se cresc bovine. Centru comercial şi cultural. 2593 m – mun ii Jnvanga ).: Middelburg . Port fluvial. staniu. situat pe ărmul de V al insulei Zanzibar . uşoară. Dispune de bogate resurse naturale de subsol (crom. alimentară. din care izvorăsc afluen ii marilor fluvii Zambezi şi Limpopo . parcuri na ionale. arahide. oraş în S-E Ucrainei. provincie în S-V Olandei. Izvorăşte din zona sudică a mun ilor Stanovoi . Centru adm. Negri (jud. 15 mii loc. În ascensiune industria metalurgică. minereu de fier. Export de copră. Păduri de foioase. probabil lîngă com. Navigabil pe cursul inferior. Sta iune balneară interna ională. Faună: zebre. situat pe fluviul Nipru . [´zenitsa] oraş în Bosnia şi Her egovina. Republica Africa de Sud şi Botswana. chimică şi cocsochimică. vf. grîu. aur. elefan i. Hidrocentrală. Relief caracterizat printr-un complex de podişuri în partea centrală (alt. ciment. cuprins între Mureş şi Crişul Alb. Port comercial. Produce o el. Industrie extractivă (cărbuni. alimentară. ovine [´zlatni ´pjassetsi] oraş în Bulgaria. alimentară. Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. cocsochimică. Institu ii de învă ămînt superior. în România. Nod feroviar. Praguri. situat pe rîul Bosna . rutier). Limba oficială: engleza. a. antilope. banane. azbest. la N-V de Varna. Rezerva ii naturale. constructoare de maşini (automobile. 86 mii loc. max. Vegeta ie formată de păduri tropicale (50% din teritoriu) şi de savană. Turism. alimentară. îngrăşăminte de azot. ceai. Zonă agricolă: legumicultură. Mozambic. ară agrar-industrială în dezvoltare. pe ărmul Mării Negre. sorg. Pescuit. Teatre. Muzee. Pînă în 1980 s-a numit Rhodesia de Sud şi Republica Rhodesia . Lungime: 1242 km. de celuloză şi hîrtie. rinoceri negri. a. Zaporójie Zarándului Zárgidava Zéeland (Zelánda) Zéia Zénica ¾ílina [´3ilina] Zimbábwe República ~. Industrie constructoare de maşini (aparataj electrotehnic). precum şi de întreprinderi prelucrătoare eficiente. Nod de comunica ii (feroviar.: 860 m. Bacău). zahăr. situat pe rîul Váh .

Zwólle [´zwol¬] oraş în Olanda. XVI–XIX).: 143 m. Institu ii financiar-bancare. Industrie extractivă (cărbune). afluent al Elbei . Universitate (1833). pe malul căruia este situat oraşul Amsterdam . alimentară. Monumente arhitectonice medievale: biserici (sec. Monumente arhitectonice: Domul Romanic (sec. rutier). aparate de precizie). Grădină botanică. Muzeu. produse chimice. oraş în Georgia (Gruzia). instrumente şi aparate de precizie. la 410 m alt. Muzeu. prelucrarea lemnului. 97 mii loc. Muzeul Schumann . ceasuri etc. 124 mii loc. Centru comercial (pia ă pentru cereale şi animale). [zœjder´zee] [´tsjurih] golf în Marea Nordului. XV). tractoare. Aeroport. XV–XVI). situat în depresiunea Colhida . primărie (sec. textile. constructoare de maşini (construc ii metalice. port pe rîul Ijssel . textile şi alimentare. XVII). Artizanat. rutier). în S Uralului. XVI). poligrafie. case de locuit (sec. Industrie metalurgică (o eluri superioare). XIII–XV). max. XV). Întreprinderi ale industriei uşoare şi alimentare. Nod de comunica ii (feroviar. de faian ă şi por elanuri. 210 mii loc. Muzeu etnografic. . lac glaciar în partea de N a Elve iei. Industrie a celulozei şi hîrtiei. Institu ii de învă ămînt. în Podişul Elve ian . XI–XIII).). în conurba ie). capitala constitu ională a Olandei. Muzee. textilă. (940 mii loc. centrul adm. Ad. 345 mii loc. Pescuit. Canale navigabile. primărie (sec. Fondat în 1754. Suprafa a: 88. Industrii: construc ii de aparataj optic şi electrotehnic. Apele lacului se scurg în Rin prin rîul Limmat .Zlatoúst oraş în Federa ia Rusă. textilă (mătase). oraş în N Elve iei. Zugdídi Zuiderzee Zürich Zürich [´tsjurih] Zwíckau [´tsvikau] oraş în S Germaniei (Saxonia).5 km2. constructoare de maşini (automobile. centrul adm. primărie (sec. alimentare. situat pe rîul Mulde . edificii urbane (sec. alimentară. chimică. 55 mii loc. Nod feroviar. Teatru. palat (sec. la 160 km V de Celeabinsk. maşini-unelte. a produselor de ceramică. Aeroport. XVIII–XIX). Nod de comunica ii (feroviar. al c antonului cu acelaşi nume. al provinciei Overijssel . Teatru. Monumente arhitectonice: catedrală gotică (sec.

You're Reading a Free Preview

Download