Sunteți pe pagina 1din 3

TEHNOLOGIA FUNCTIONARII SISTEMELOR DE INCALZIRE SOLARA Principial, energia solar este colectat de mediul de transfer care poate fi ap sau

solu ie de ap cu glycol si apoi stocat ntr-un acumulator de caldur , numit tanc solar ce poate fi plasat pe acoperis lang colectoarele solare sau n interiorul locuin ei. Sistem compact clasic se monteaz pe acoperi impreun cu tancul solar. n interiorul tancului solar este si o rezistent electric pentru ajutor n cazul zilelor reci si nnourate. Sistemul complex este alcatuit din colectoarele ce stau pe acoperi , pe peretele dinspre sud sau n gradin , tancul solar cu pompa de circula ie, schimbatoarele de caldur i automatizarea sistemului, numit controler, ce se afl n interiorul locuin ei. Controlerul comand pornirea pompei de circula ie atunci cand temperatura colectoarelor este mai mare decat temperatura din tancul solar. Sistemul complex are mai multe componente ceea ce duce la cre terea costului de implementare, dar confer un confort sporit si posibilitatea utilizarii energiei solare tot timpul anului, inclusiv iarna. COLECTOARE PLANE Colectoarele plane sunt formate din evi de inc lzire din material termoconductor (cupru sau aluminiu) cu radiatoare din tabl pentru cre terea suprafe ei de captare, asezat ntr-o carcas izolat termic cu 50 mm material izolant si cuplate la evi colectoare. Peretele dinspre soare este transparent (din sticla cu transparen a mare) iar suprafa a evilor si a radiatoarelor metalice este acoperit cu un strat selectiv care faciliteaz absorb ia radia iilor solare si limiteaz n acela i timp reflexia acestora. Se pot monta pe acoperi sau n acoperi , nlocuind igla sau materialul acoperi ului. Colectoarele plane se confectioneaz n diverse forme constructive, recent performan ele lor au crescut sim itor, fiind cele mai raspndite tipuri de colectoare utilizate n sistemele de colectare a c ldurii solare. Eficien a acestor colectoare plane este mai redus dect a colectoarelor cu tuburilor vidate, cu aproximativ 30% la suprafa a de captare similar , dar pre ul de cost este si el mai scazut. COLECTOARE CU TUBURI VIDATE Tuburile vidate constituie elementul principal al colectoarelor i au caracteristica principal , eficient marit cu aproximativ 30% fa de colectoarele clasice plane. Fiecare tub este format din dou tuburi din sticl borosilicate concentrice, foarte rezistent si cu un grad de transparent mare,sudate ntre ele. Spatiul dintre cele doua tuburi se videaz iar suprafa a interioar a tubului intern se acoper cu un strat selectiv cu excelente proprieta i de absorb ie a energiei solare si cu o reflexivitate foarte redus . Functioneaz pe baza sistemului clasic de termos, pastrand caldura primit de la soare, astfel nct, de i temperatura la interior ajunge la 150C, la exterior tubul este rece. Exist mai multe tipuri de tuburi vidate, cu eficien e diferite si cu preturi de asemenea corespunzatoare performan elor. Se recomand utilizarea colectoarelor cu tuburi vidate n acele aplica ii unde spa iul de pozi ionare a colectoarelor este mai restrns sau se dore te o performan a mai bun a sistemului. Avantaje Nu consum nici un fel de combustibil, nefiind influen at de cre terile de pre ale combustibililor clasici si ale energiei U or de montat Ieftine in exploatare, ntre inere minim Viat lung de func ionare, peste 20 de ani Siguran n exploatare, nu exist pericol de foc, explozie etc.

Asigur apa cald utilitar pe tot parcursul anului n combinatie cu o pompa de caldur , reducnd n acest fel costurile cu energia consumat cu aproximativ 90% Impreun cu o pomp de caldur , asigur ncalzirea locuin elor cu reducerea costurilor cu energia de pana la 70% Prelungesc indirect via a sistemului de ncalzire existent al locuin ei, din Aprilie pana n Noiembrie nu este necesar pornirea nc lzirii clasice Sistemul solar este total nepoluant Cu mijloace constructive simple si eficiente si n combina ie cu o pomp de caldur corespunzatoare, sistemele solare pot nlocui total celelalte surse de c ldurii necesare unei locuin e

Montare Panourile solare se monteaz pe acoperi , nspre sud sau sud-vest (sau ntr-un loc n care s fie soare ct mai mult timp din zi), la un unghi de aprox. 45 grade sau vertical acolo unde se poate. Greutatea panourilor este mic (cteva zeci de kilograme) sau medie (n cazul instala iilor cu rezervor integrat Tipuri de colectoare Colectoarele plane sunt cele mai r spndite pentru c sunt mai ieftine i raportul investi ie / eficien este superior colectoarelor cu tuburi vidate. Colectoarele cu tuburi vidate sunt cu aproximativ 30% mai eficiente pentru aceea i suprafa colectoare. Sunt n schimb mai scumpe. n final este o chestiune de op iune a fiec rui beneficiar. Se pot folosi n aplica iile unde spa iul de pe acoperi este insuficient pentru montarea colectoarelor plane. Ambele tipuri sunt la fel de bune i fiabile. Principiu de functionare Agentul termic din circuitul primar nc lzit de panourile solare transmite c ldura apei din acumulatorul termic. De aici c ldura este transferat la nevoie pentru a nc lzi apa cald menajer , locuin a, direct sau prin schimb toare de c ldur . Automatizarea este asigurat de un controler ce porne te automat instala ia n func ie de diferen a de temperatur dintre colectoarele solare i tancul acumulator de energie sau, n cazul n care nu este soare, controlerul porne te nc lzirea electric a apei pentru completarea diferen ei de temperatur . Ce temperatura se asigura ? Agentul termic din instala ia solar poate ajunge la 120C. Temperatura apei din acumulatorul termic poate ajunge pn la 80C. Prin urmare, apa cald menajer poate fi furnizat la 75-85C, pe timp de var , i la 4555C, pe timp de iarn . Totu i e bine s se limiteze temperatura apei calde menajere la 55C pentru a evita depunerile de calcar i din motive de siguran n utilizare. Soarele este suficient de puternic ? Romnia se afl n zona european B de nsorire, iar zona Constan ei este plasat n cea mai bun zon de nsorire a Romniei. Instala ia solar poate produce ap cald i ajutor la c ldura necesar nc lzirii locuin ei, n func ie de proiectare. Uzual se folosesc instala iile solare la nc lzirea apei menajere sau a piscinei. La proiectarea echipamentului i pentru ajutor la nc lzire, num rul de panouri solare poate fi prea mare pentru spa iul disponibil existent, ct i costurile pentru restul de echipament pot fi nejustificat de mari. Cea mai bun solu ie este combinarea nc lzirii solare cu o pomp de c ldur ce lucreaz i n lipsa soarelui, noaptea sau n zilele nnourate sau reci. Pompa de c ldur reduce costurile de nc lzire cu peste 50%. Pentru ob inerea unei eficien e sporite a unui echipament solar, un rol important l joac modul n care este construit casa (expunere sudic , zona de vnturi, dar mai ales modul n care este realizat izola ia termic a construc iei) Colectoarele plane sunt mai ieftine. Intretinere

Dac instala ia este montat corespunz tor, nu este nevoie de ntre inere. La sistemele compacte de generare, apa cald , nainte de apari ia temperaturilor sub zero grade Celsius, se scoate apa din instala ie. La sistemele complexe ce func ioneaz cu antigel, nu este nevoie de golire pe timp de iarn . In zilele noroase functioneaza ? Da, ns cu o putere mai redus . n cazul zilelor nnourate, ploioase etc, este necesar o suplimentare de energie, care poate fi electric , de la centrala existent sau de la o pomp de c ldur adiacent montat . Cea mai bun solu ie n acest caz este montarea unei pompe de c ldur cuplat la instala ia solar ceea ce duce la o reducere cu peste 70% a consumului de energie electric n zilele f r soare

Recuperarea investitiei Timpul de recuperare al investi iei este diferit n functie de complexitatea, tipul echipamentului folosit, cantitatea de ap cald sau c ldur , ct i de zona unde este instalat, dar o estimare de circa 3-4 ani este normal . Considernd c o asemenea investi ie func ioneaz peste 20 de ani cu cheltuieli de exploatare apropiate de zero, implementarea unui astfel de sistem este absolut rentabil .

Instala ia solar ar trebui v zut nu ca o alternativ , ci ca un complement al unei instala ii conven ionale, mai ales la o construc ie existent , al c rei grad de izolare termic este redus. Chiar dac nu e soare n fiecare zi, energia solar colectat corect va asigura 60-70% din costurile combustibililor clasici.