Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL

Incheiat azi ..............................., cu ocazia peluarii


obiectivului ................................................................................. pentru executarea
lucrarilor de .................................................................................................
Subsemnatul ......................................................, am efectuat instructajul privind Securitatea si
Sanatatea in Munca la locul de munca susmentionat .
La instructaj au fost prezenti .......... lucratori si s-a(u) prelucrat instructiunile proprii cu privire
la urmatoarele activitati:

circulatia pe drumurile publice

lucrul la inaltime

prevenirea accidentelor de munca in sectorul constructiilor si masuri de prim ajutor

munca in conditii de securitate pe acoperisuri

lucrari de izolatii termice si hidrofuge si modul de executare a lucrarilor cu foc deschis

instalatii electrice
S-a efectuat testarea orala a cunostintelor dobandite, prin sondaj.
Durata instructajului a fost de 2 (doua) ore.
Prezentul proces verbal a fost incheiat in ..... (...........) exemplare.
Participantii la instructaj:
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
6. ...............................................................
7. ...............................................................
8. ...............................................................
9. ...............................................................
10. ...............................................................
11. ...............................................................
12. ...............................................................
13. ...............................................................
14. ...............................................................
15. ...............................................................
16. ...............................................................
17. ...............................................................
18. ...............................................................
19. ...............................................................
20. ...............................................................
21. ...............................................................
22. ...............................................................
23. ...............................................................
24. ...............................................................
25. ...............................................................

Semnatura de luare la cunostinta:


...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
Intocmit,